Aktualizacja z 2 grudnia 2010

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano sprawdzanie, by zapobiec znakom kontrolnym w nazwach przedmiotów i ich opisach (zamieniane są na spacje).
  • Naprawiono błąd punktów kontrolnych, gdzie gracze mogli przejmować punkty, które już należały do ich drużyny.
  • Naprawiono crash serwera powodowany przez wykopanie gracza, który nie był w pełni połączony.
  • Naprawiono Szpiega mogącego niszczyć sapery przy użyciu komendy "destroy".
  • Naprawiono Inżyniera mogącego niszczyć zasapowane budowle przez wydanie komendy bezpośrednio w konsoli.
  • Naprawiono błąd z czapkami pomalowanymi na kolor drużyny wyświetlającymi się niepoprawnie w trakcie podglądania malowania farbą Duch Drużyny.
  • Naprawiono błąd, gdy klienci SourceTV widzieli statystyki swojego lokalnego gracza/pojedynku w tablicy wyników.
  • Zaktualizowano zdarzenie player_hurt, by zawsze ustawiało "damageamount", nawet jeśli atakującym jest świat (obrażenia od upadku).
  • Zaktualizowano przedmioty:

Zmiany w 2. aktualizacji

Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)