Aktualizacja z 18 lutego 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server_srv.so
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/particles/bl_killtaunt.pcf
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/particles/bl_killtaunt_dx80.pcf
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/scenes/scenes.image
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/sound/player/brutal_legend_taunt.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/all_brutal_taunt.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/all_brutal_taunt_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/brutal_hair_demo.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/brutal_hair_demo_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/Brutal_EddieHair.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/demo/bit_trippers_demo.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/heavy/brutal_EddieGuitar.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/heavy/brutal_EddieGuitarStrings.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/heavy/brutal_EddieGuitar_blue.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/heavy/brutal_EddieGuitar_normal.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/demo_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/engineer_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/heavy.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/heavy.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/heavy.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/heavy.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/heavy_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/heavy.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/heavy.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/heavy.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/heavy.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_demo.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_demo.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_demo.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_demo.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_demo.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_engineer.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_engineer.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_engineer.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_engineer.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_engineer.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_heavy.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_heavy.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_heavy.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_heavy.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_heavy.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_medic.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_medic.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_medic.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_medic.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_medic.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_pyro.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_pyro.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_pyro.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_pyro.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_pyro.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_scout.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_scout.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_scout.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_scout.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_scout.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_sniper.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_sniper.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_sniper.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_sniper.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_sniper.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_soldier.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_soldier.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_soldier.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_soldier.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_soldier.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_spy.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_spy.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_spy.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_spy.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/brutal_hair_spy.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar_xl.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar_xl.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar_xl.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar_xl.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/heavy/brutal_guitar_xl.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/medic_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/pyro_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/scout_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/sniper_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/soldier_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/spy_animations.mdl