Aktualizacja z 23 lutego 2014

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono możliwość zaproszenia do wymiany podczas gry

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: tf/bin/client.dll