Aktualizacja z 4 lutego 2010

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono crash klienta podczas przeszukiwania nazw przedmiotów
  • Naprawiono crash klienta spowodowany przez wybranie losowej postaci w oknie wyboru klasy i następne wybranie opcji "Edytuj ekwipunek"