Aktualizacja z 18 stycznia 2020

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Przypisy

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf_danish.txt
Modified: tf_dutch.txt
Modified: tf_english.txt
Modified: tf_finnish.txt
Modified: tf_french.txt
Modified: tf_german.txt
Modified: tf_greek.txt
Modified: tf_italian.txt
Modified: tf_polish.txt
Modified: tf_russian.txt
Modified: tf_spanish.txt
Modified: tf_swedish.txt
Modified: tf_thai.txt
Modified: tf_turkish.txt