Aktualizacja z 19 lipca 2010

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://store.steampowered.com/news/4093/ (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

 • Dodano czapkę Pasożyt z Alien Swarm, aby uczcić wydanie Alien Swarm (http://www.alienswarm.com/)(angielski)
 • Naprawiono błąd klienta podczas otwierania plecaka podczas pracy w języku innym niż angielski.
 • Naprawiono niemożność przenoszenia budynków w trybie Arena.
 • Naprawiono błąd, który pozwalał zabijać członków zespołu przez działko przy pomocy Poskramiacza.
 • Naprawiono błąd, który przydzielał teleporterom ponadprzeciętną ilość życia.
 • Naprawiono stare dema z różnych tabel danych wyświetlające płonący model gracza SourceTV.
 • Zmiany botów TF2
  • Zwiększono wydajność obliczeń botów, które są wykonywane, gdy punkt jest zdobyty, rozpoczyna się runda lub punkt kontrolny jest przejmowany.
  • Naprawiono błąd związany z zachowaniem bota-Inżyniera, który w kółko budował i niszczył swoje budynki.
  • Naprawiono utratę ubera przez Medyka, gdy dotknął szafki z zaopatrzeniem.
  • Naprawiono crash związany z wieloma rodzajami botów występującymi jednocześnie w grze.
  • Naprawiono problem z zachowaniem botów podczas zderzenia w pobliżu 3 poziomu teleportera.
  • Boty nie uznają już budynków wyłączonych przez sapery Szpiega jako zagrożenie.
  • Boty będą się starały nie przechodzić w pobliżu miejsca odrodzenia wroga(chyba, że wygrały rundę)
  • Boty Inżynierowie będą się starały unikać budowania teleporterów na stromych zboczach, które mogą utrudniać ruch drużyny.
  • Dodano komendę tf_bot_pyro_always_reflect. Ustaw na 1, aby boty Pyro zawsze odbijały pociski, niezależnie od poziomu trudności.