Aktualizacja z 21 lipca 2009 (Xbox)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Lista zmian

Zmiany

  • Dodano opcję włączania/wyłączania krytycznych obrażeń
  • Dodano opcję włączania/wyłączania rozrzutu obrażeń
  • Dodano opcję limitowania klas

Naprawione błędy

  • Naprawiono możliwość zmiany plików konfiguracyjnych przez graczy