Aktualizacja z 22 lipca 2003 (Classic)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://www.steampowered.com/platform/update_history/Team%20Fortress%20Classic.html (angielski)

Lista zmian

Team Fortress Classic

  • Naprawiono błąd, w którym inicjacja głosu nie działała prawidłowo.
  • Dodano wsparcie dla kodeka głosowego speex.