Patch z 20. června 2012

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Poznámka: zdrojový odkaz nebyl poskytnut.

Poznámky k patchi

Nezdokumentované změny

Změněné soubory

Poznámka: seznam změn níže je generován pomocí rozdílů dvou revizí hry.
Změny v revizi
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/pocket_lint.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/pocket_lint_large.vtf