Juni 20, 2012 Patch

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Obs: ingen källa länk har lämnats.

Patchanteckningar

Undocumented changes

Filer ändrade

Notera: Ändringsloggen nedanför är generad från en jämförelse mellan två versioner av spelet.
Versionsändringar
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/pocket_lint.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/pocket_lint_large.vtf