Seznam plakátů

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Tohle je seznam plakátů a cedulí z Team Fortress 2 vesmíru.

Obrázek Název Popis Tým
This Job.jpg Accident (Havárie) This Job Has Worked 0 Days Without An Accident (Zde se pracovalo 0 dnů bz úrazu)
Area prone to leaks.png Area Prone to Leaks (Oblast náchylná k únikům)
Australium Poster.png Australium! (Australium!) Run For Australium! (Běž pro Australium!)
Update invasion poster002.png Be aware (Pozor) Be aware UFOS in this area (Pozor na létající talíře)
Calendar R.jpg RED Kalendář
Červen 1968
Kalendář RED týmu RED
Calendar B.jpg BLU Kalendář
Červen 1968
Kalendář BLU týmu BLU
Caution Do Not Enter.jpg Caution (Pozor) Caution Do Not Enter (Pozor - nevstupovat)
Caution No Trespassing.jpg Caution (Pozor) No Trespassing (Nevstupovat)
Slippery.png Caution (Pozor) Slippery When Wet (Kluzká podlaha)
Conserve Energy.jpg Conserve Energy (Šetřete energií)
Danger Do Not Enter.jpg Danger (Nebezpečí) Do Not Enter (Nevstupovat)
Danger Explosives.jpg Danger (Nebezpečí) Explosives (Výbušniny)
Danger Hazardous.jpg Danger (Nebezpečí) Hazardous (Riskantní)
Hazardous Env.jpg Danger (Nebezpečí) Hazardous Environments (Nebezpečné prostředí)
Hiddenchute sign.png Danger (Nebezpečí) Hidden Chute (Skrytý kluzný žlab)
Danger High Voltage.jpg Danger (Nebezpečí) High Voltage Keep Out (Vysoké napětí - nevstupovat)
Danger Keep Out.jpg Danger (Nebezpečí) Keep Out (Nevstupovat)
Doorway clear.jpg Doorway (Chodba) Keep This Doorway Clear (Udržujte chodbu čistou)
Feed Birds.jpg Feed Birds (Krmení ptáků) Do Not Feed The Birds! (Zákaz krmení ptactva!)
Gator.png Feed Gator (Krmení aligátora) Do Not Feed The Gator (Zákaz krmení aligátora)
Extinguisher.jpg Fire Extinguisher (Hasící přístroj)
Give Way.jpg Give Way! (Dej přednost!)
Pass goal arrow.png Goal Arrow (Ukazatel branky) A PASS TIME arrow, usually pointed towards the Goal. (Ukazatel v PASS TIME, většinou ukazuje branku.)
Gold Strength.jpg Gold is Strength! (Ve zlatu je síla!)
Gold sign 01.png Gold, it's Good! (Zlato je dobré!)
Grain.jpg Grain (Zrno) 100% Grain Quality (Zrno 100% kvality) BLU
Hardhat.jpg Hardhat (Helma) Be Safe Wear Your Hardhat (Buďte v bezpečí - noste helmu)
Industry.jpg Industry is Victory! (Průmysl je výhra!) BLU
Inspection.jpg Inspection History (Inspekce historie)
Update invasion poster001.png I want to believe (Chci uvěřit)
Keep Out.jpg Keep Out (Nevstupovat)
Loading Dock.jpg Loading Dock (Nákladní dok)
Lost continent.jpg Lost Continent (Ztracený kontinent) Visit The Lost Continents (Navštivte Ztracený kontinent)
Milk.jpg Milk (Mléko) 100% Milk Fresh (100% čerstvé mléko) RED
Mount Knife.jpg Mount Knifeback (Hora Knifeback) Experience! Mount Knifeback (Zažijte horu Knifeback)
No Smoking.png No Smoking (Zákaz kouření) Please No Smoking (Prosím nekuřte)
No Wake.png No Wake (Nebudit)
Dumping.jpg Notice (Vyhláška) No Dumping Allowed (Zákaz skladování odpadu) BLU
Keep Clear.jpg Notice (Vyhláška) Notice Keep Area Clear At All Times (Udržujte prostor v čistotě) BLU
Private property.png Private Property (Soukromý pozemek) Private Property Keep Out (Soukromý pozemek - nevstupovat)
Public Notice.jpg Public Notice (Oznámení)
Jenkins Mine Closed.jpg Public Notice (Oznámení) Jenkins Mine Closed (Jenkinsův důl je zavřený)
Radioactive.jpg Radioactive (Radioaktivita) Caution Radioactive Material (Pozor - radioaktivní materiál)
Restricted Area.jpg Restricted Area (Omezený prostor) Authorized Personnel Only (Vstup pouze pro oprávněné osoby)
Safety Starts.jpg Safety Starts With You! (Bezpečnost začíná u tebe!)
Shipping Receiving.jpg Shipping & Receiving (Import&Export) RED
Shipping Receiving B.jpg Shipping & Receiving (Import&Export) BLU
Speed Limit 15.jpg Speed Limit 15 (Maximální rychlost 15)
Swift.jpg Swift Water (Pozor proud)
Target Practice.jpg Target (Terč)
Tour Sign.png Tour Schedule (Harmonogram výletů) Freeman Airboat Tours (Výlety Freemanovými vznášedly)
Trespasser Viol.jpg Trespassing (Porušení) Trespassers Will be Violated (Narušitelé budou zničeni)
No Trespassing.png Trespassing (Porušení) Violators will be shot. Survivors will be incapacitated. (Narušitelé budou zastřeleni. Přeživší budou znehybnění.)
TrespassingB.jpg Trespassing (Porušení) No Trespassing (Zákaz vstupu) BLU
Construction.png Under Construction (Ve výstavbě)
Construction2.png Under Construction (Ve výstavbě)
Dead End Poster.jpg Warning (Varování) Dead End (Slepá ulice)
Men Working.jpg Warning (Varování) Men Working (Pracující muži)
Warning Hazard Area.jpg Warning (Varování) Hazard Area (Nebezpečná oblast)
Toxic.jpg Warning (Varování) Toxic Chemicals (Toxické chemikálie)
ToxicR.jpg Warning (Varování) Toxic Chemicals (Toxické chemikálie) RED
ToxicB.jpg Warning (Varování) Toxic Chemicals (Toxické chemikálie) BLU
Warning Unsafe.jpg Warning (Varování) Unsafe (Nebezpečno)
Water.jpg Warning (Varování) Water Unfit for Drinking (Voda není určena k pití)
Declared by Ordinance Code (Deklarováno vyhláškou 19 68
Watch Your Step.jpg Watch Your Step (Dejte pozor)
Watch your Step.png Watch Your Step (Dejte pozor)
World Map R.jpg World Map (Mapa světa) RED
World Map B.jpg World Map (Mapa světa) BLU

Drobnosti

Plakát I want to believe (Chci uvěřit) je odkaz na Akta X' plakát (Anglicky) se stejným názvem.

Zhlédněte také