Aktualizacja z 26 listopada 2003 (Classic)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://www.steampowered.com/platform/update_history/Team%20Fortress%20Classic.html (angielski)

Lista zmian

Team Fortress Classic

  • Dodano dodatkowy wskaźnik postępu pobierania i inicjacji modułów bezpieczeństwa VAC.
  • Usunięto komendę 'cmd dlfile', aby była niedostępna poprzez konsolę.
  • Naprawiono niewyświetlanie serwerów w światowej liście, jeśli miały określony przy starcie swój region.