Template:PatchDiff/April 18, 2014 Patch/tf/resource/tf dutch.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
61906190"[english]TF_UseItem_MiniGameAlreadyStarted" "That mini-game has already been started."
61916191"TF_GiftedItems" "%s1 heeft een geschenk gegeven aan %s2!"
61926192"[english]TF_GiftedItems" "�%s1� has given a gift to �%s2!�"
6193N/A"TF_GifterText_Random" "Er is een willekeurige persoon geselecteerd om een geschenk te ontvangen van %giver%!"
N/A6193"TF_GifterText_Random" "�%recipient%� is willekeurig gekozen om een geschenk te ontvangen van �%giver%�!"
61946194"[english]TF_GifterText_Random" "�%recipient%� was selected at random to receive a gift from �%giver%�!"
61956195"TF_GifterText_All" "%giver% heeft heel wat cadeaus te vergeven!"
61966196"[english]TF_GifterText_All" "�%giver%� has given out a bunch of gifts!"
1848518485"Dynamic_Recipe_No_Matching_Items" "Er zijn geen compatibele voorwerpen in je rugzak"
1848618486"[english]Dynamic_Recipe_No_Matching_Items" "There are no compatible items in your backpack"
1848718487"Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "Minstens een van de invoervoorwerpen is niet ruilbaar. Als resultaat worden alle resulterende voorwerpen niet ruilbaar, net zoals deze %s1. Weet je zeker dat je verder wilt gaan?"
18488N/A"[english]Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "At least one input item is not tradable. As a result, any output items will become not tradable as well as this %s1. Are you sure you want to continue?"
N/A18488"[english]Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "One or more input items is not tradable. As a result, any output items will become not tradable as well as this %s1. Are you sure you want to continue?"
1848918489"Dynamic_Recipe_Partial_Completion_Warning" "De invoervoorwerpen zullen permanent vernietigd worden en worden gebruikt om deze %s1 te voltooien.\nDit kan niet ongedaan gemaakt worden."
1849018490"[english]Dynamic_Recipe_Partial_Completion_Warning" "Input items will be permanently destroyed and applied towards completing this %s1.\nThis cannot be undone."
1849118491"Dynamic_Recipe_Response_Success" "Succes!"