Template:PatchDiff/April 27, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
44874487"[english]TF_OSXItem" "Earbuds"
44884488"TF_OSXItem_Desc" "Duma OSX!"
44894489"[english]TF_OSXItem_Desc" "OSX represent!"
4490N/A"Gametype_Training" "Tryb treningowy"
N/A4490"Gametype_Training" "Tryb szkoleniowy"
44914491"[english]Gametype_Training" "Training Mode"
44924492"Tip_1_6" "Strzelanie z Siły Natury w powietrzu odrzuci cię w kierunku przeciwnym do kierunku strzału; użyj tego, aby zwiększyć zasięg swoich skoków."
44934493"[english]Tip_1_6" "As a Scout, firing the Force-A-Nature in mid-air will knock you back away from the direction you're aiming; you can use this to extend the range of your jumps."
47794779"[english]MMenu_RecentAchievements" "Your recent achievements:"
47804780"MMenu_ViewAll" "Wszystkie"
47814781"[english]MMenu_ViewAll" "View All"
4782N/A"MMenu_Tooltip_Training" "Trening"
N/A4782"MMenu_Tooltip_Training" "Szkolenie"
47834783"[english]MMenu_Tooltip_Training" "Training"
47844784"MMenu_Tooltip_NewUserForum" "Forum dla nowych graczy"
47854785"[english]MMenu_Tooltip_NewUserForum" "New User Forum"
47974797"[english]MMenu_MOTD_Hide" "X"
47984798"MMenu_TutorialHighlight_Title" "Wygląda na to, że grasz w TF2 po raz pierwszy..."
47994799"[english]MMenu_TutorialHighlight_Title" "Looks like it's your first time playing TF2..."
4800N/A"MMenu_TutorialHighlight_Title2" "Od czasu twojej ostatniej gry dodaliśmy trening..."
N/A4800"MMenu_TutorialHighlight_Title2" "Od czasu twojej ostatniej gry dodaliśmy szkolenie..."
48014801"[english]MMenu_TutorialHighlight_Title2" "Since you last played, we've added training..."
48024802"MMenu_TutorialHighlight_Text" "Masz chwilę? Kliknij tutaj i"
48034803"[english]MMenu_TutorialHighlight_Text" "Why not take a minute and"
48044804"MMenu_TutorialHighlight_Button" "ROZPOCZNIJ TRENING"
48054805"[english]MMenu_TutorialHighlight_Button" "PLAY A TUTORIAL"
4806N/A"MMenu_PracticeHighlight_Title" "Jeżeli trening został ukończony..."
N/A4806"MMenu_PracticeHighlight_Title" "Jeżeli szkolenie zostało ukończone..."
48074807"[english]MMenu_PracticeHighlight_Title" "If you're done with the tutorial..."
48084808"MMenu_PracticeHighlight_Text" "Być może zaciekawi cię"
48094809"[english]MMenu_PracticeHighlight_Text" "Why not try some"
4810N/A"MMenu_PracticeHighlight_Button" "PRAKTYKA OFFLINE"
N/A4810"MMenu_PracticeHighlight_Button" "TRENING OFFLINE"
48114811"[english]MMenu_PracticeHighlight_Button" "OFFLINE PRACTICE"
48124812"MMenu_ViewNewUserForums" "Zobacz forum dla początkujących"
48134813"[english]MMenu_ViewNewUserForums" "View new user forums"
48754875"[english]DiscardDeleteExplanation_Title" "Deleting Items"
48764876"DiscardDeleteExplanation_Text" "Aby usunąć przedmiot z twojego plecaka, wybierz go i naciśnij ten przycisk, aby go na zawsze usunąć. Możesz wybrać kilka przedmiotów, przytrzymując klawisz CTRL."
48774877"[english]DiscardDeleteExplanation_Text" "To delete an item in your backpack, select an item and click this button to permanently delete it. You can select multiple items by holding down the CTRL key."
4878N/A"TR_TargetPractice_Goal" "Praktyka z bronią"
N/A4878"TR_TargetPractice_Goal" "Trening strzelecki"
48794879"[english]TR_TargetPractice_Goal" "Weapons Practice"
48804880"TR_Generic_WeaponFireTitle" "Strzelanie z broni"
48814881"[english]TR_Generic_WeaponFireTitle" "Firing Weapons"
49894989"[english]TR_Dust_Hint_Engineer" "The Engineer!"
49904990"TR_Dust_Hint_SetupGate" "Bramka"
49914991"[english]TR_Dust_Hint_SetupGate" "Setup Gate"
4992N/A"TR_Target_EndDialog" "Dobra robota! Trening Żołnierza został ukończony i odblokowano trening podstawowy! Powróć do głównego menu, naciskając przycisk KONIEC i wybierz trening podstawowy, aby zobaczyć, jak wygląda runda gry Team Fortress 2."
N/A4992"TR_Target_EndDialog" "Dobra robota! Szkolenie Żołnierza zostało ukończone i odblokowano szkolenie podstawowe! Powróć do głównego menu, naciskając przycisk KONIEC i wybierz szkolenie podstawowe, aby zobaczyć, jak wygląda runda gry Team Fortress 2."
49934993"[english]TR_Target_EndDialog" "Good job! You've completed Soldier training and unlocked Basic Training! Return to the main menu by pressing DONE and select Basic Training to explore a round of Team Fortress 2."
4994N/A"TR_Dustbowl_EndDialog" "Dobra robota! Wygrywasz grę na %s1 i odblokowujesz trening dla Demomana!\n\nCzy chcesz wypróbować inne klasy, takie jak Inżynier czy Medyk? Dlaczego nie włączysz PRAKTYKI OFFLINE?\n\nMyślisz, że jesteś w stanie zmierzyć się z innymi? Wybierz ROZPOCZNIJ GRĘ w głównym menu."
N/A4994"TR_Dustbowl_EndDialog" "Dobra robota! Wygrywasz grę na %s1 i odblokowujesz szkolenie dla Demomana!\n\nCzy chcesz wypróbować inne klasy, takie jak Inżynier czy Medyk? Dlaczego nie włączysz TRENINGU OFFLINE?\n\nCzujesz się na siłach, by już grać w sieci? Wybierz ROZPOCZNIJ GRĘ w menu głównym."
49954995"[english]TR_Dustbowl_EndDialog" "Well done! You've won a game in %s1 and unlocked Demoman training!\n\nWant to try out other classes like the Engineer or Medic? Why not hop into an OFFLINE PRACTICE session?\n\nReady to play online against other players? Select START PLAYING at the main menu."
4996N/A"TF_IM_Target_Welcome" "Wybór broni i trening strzelecki!"
N/A4996"TF_IM_Target_Welcome" "Wybór broni i szkolenie strzeleckie!"
49974997"[english]TF_IM_Target_Welcome" "Weapon selection and target practice!"
49984998"TF_IM_Target_WeaponSwitch" "Zmień na wyżej wymienioną broń i traf w cele"
49994999"[english]TF_IM_Target_WeaponSwitch" "Switch to the weapon called for and hit the targets"
50035003"[english]TF_Training_SpaceToContinue" "Press Spacebar to continue"
50045004"TF_Training_Success" "Sukces!"
50055005"[english]TF_Training_Success" "Success!"
5006N/A"TF_Training_Completed" "Trening został ukończony!"
N/A5006"TF_Training_Completed" "Szkolenie zostało ukończone!"
50075007"[english]TF_Training_Completed" "You've Completed Training!"
50085008"Button_ReplayTraining" "&POWTÓRZ"
50095009"[english]Button_ReplayTraining" "&REPLAY"
50115011"[english]Button_NextTraining" "&NEXT"
50125012"Button_QuitTraining" "&KONIEC"
50135013"[english]Button_QuitTraining" "&DONE"
5014N/A"TF_Training_ClassNotAvailable" "Niedostępna w treningu"
N/A5014"TF_Training_ClassNotAvailable" "Niedostępna w szkoleniu"
50155015"[english]TF_Training_ClassNotAvailable" "Not Available for Training"
5016N/A"TF_Training_Prompt_Title" "Rozpocząć trening?"
N/A5016"TF_Training_Prompt_Title" "Rozpocząć szkolenie?"
50175017"[english]TF_Training_Prompt_Title" "Start Training?"
5018N/A"TF_Training_Prompt" "Na pewno chcesz opuścić bieżącą grę i rozpocząć trening?"
N/A5018"TF_Training_Prompt" "Na pewno chcesz opuścić bieżącą grę i rozpocząć szkolenie?"
50195019"[english]TF_Training_Prompt" "Are you sure you want to quit your current game and start training?"
5020N/A"TF_Training_Restart_Title" "Zmienić trening?"
N/A5020"TF_Training_Restart_Title" "Zmienić szkolenie?"
50215021"[english]TF_Training_Restart_Title" "Change Training?"
5022N/A"TF_Training_Restart_Text" "Na pewno chcesz zacząć inny trening?"
N/A5022"TF_Training_Restart_Text" "Czy na pewno chcesz wybrać inny kurs szkoleniowy?"
50235023"[english]TF_Training_Restart_Text" "Are you sure you want to choose a different training course?"
50245024"TF_Training_Prompt_ConfirmButton" "Tak, poproszę!"
50255025"[english]TF_Training_Prompt_ConfirmButton" "Yes Please!"
50265026"TF_Training_Prompt_CancelButton" "Nie"
50275027"[english]TF_Training_Prompt_CancelButton" "No"
5028N/A"TF_OfflinePractice" "PRAKTYKA OFFLINE"
N/A5028"TF_OfflinePractice" "TRENING OFFLINE"
50295029"[english]TF_OfflinePractice" "OFFLINE PRACTICE"
50305030"TF_OfflinePractice_Settings" "Ustawienia"
50315031"[english]TF_OfflinePractice_Settings" "Settings"
5032N/A"TF_OfflinePractice_NumPlayers" "%s1 - %s2 sugerowanych botów"
N/A5032"TF_OfflinePractice_NumPlayers" "%s1 - %s2 sugerowanych"
50335033"[english]TF_OfflinePractice_NumPlayers" "%s1 - %s2 Suggested"
50345034"TF_Bot_Difficulty" "Poziom trudności:"
50355035"[english]TF_Bot_Difficulty" "Difficulty:"
52675267"[english]TF_Unique_Combat_Wrench" "The Southern Hospitality"
52685268"TF_UseGlowEffect" "Włącz poświatę wokół celów misji na mapach typu Ładunek."
52695269"[english]TF_UseGlowEffect" "Use glow effect for Payload objectives."
5270N/A"TF_Training" "TRENING"
N/A5270"TF_Training" "SZKOLENIE"
52715271"[english]TF_Training" "TRAINING"
52725272"TF_Parasite_Hat" "Pasożyt z Alien Swarm"
52735273"[english]TF_Parasite_Hat" "Alien Swarm Parasite"
64966496"[english]RefurbishItem" "RESTORE"
64976497"RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Usunąć farbę?"
64986498"[english]RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Remove Paint?"
6499N/A"RefurbishItem_RemovePaint" "Czy chcesz usunąć zmieniony kolor tego przedmiotu, przywracając mu jego oryginalny kolor?\n\n(Farba nie zostanie zwrócona)"
6500N/A"[english]RefurbishItem_RemovePaint" "Remove the custom color from this item, restoring its original color?\n\n(Paint will be discarded)"
N/A6499"RefurbishItem_RemovePaint" "Czy chcesz usunąć zmieniony kolor (%confirm_dialog_token%) tego przedmiotu, przywracając mu jego oryginalny kolor?\n\n(Farba nie zostanie zwrócona)"
N/A6500"[english]RefurbishItem_RemovePaint" "Remove the custom color %confirm_dialog_token% from this item, restoring its original color?\n\n(Paint will be discarded)"
65016501"RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Usunąć zmienioną nazwę?"
65026502"[english]RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Remove Name?"
65036503"RefurbishItem_RemoveName" "Czy chcesz usunąć zmienioną nazwę tego przedmiotu, przywracając jego oryginalną nazwę?\n\n(Etykieta z nazwą nie zostanie zwrócona)"
65046504"[english]RefurbishItem_RemoveName" "Remove the custom name from this item, restoring its original name?\n\n(Name Tag will be discarded)"
65056505"RefurbishItem_Yes" "Tak, przywróć"
65066506"[english]RefurbishItem_Yes" "Yes, Wipe It"
6507N/A"RefurbishItem_No" "Nie, zostaw go"
N/A6507"RefurbishItem_No" "Nie, anuluj"
65086508"[english]RefurbishItem_No" "No, Leave It"
65096509"ToolGiftWrapConfirm" "Czy na pewno chcesz zapakować ten przedmiot?"
65106510"[english]ToolGiftWrapConfirm" "Are you sure you want to gift wrap this item?"
82328232"[english]MMenu_Replays" "Replays"
82338233"MMenu_Tooltip_Coach" "Zostań trenerem"
82348234"[english]MMenu_Tooltip_Coach" "Be a Coach"
8235N/A"MMenu_TutorialHighlight_Title3" "Być może czas potrenować inne klasy..."
N/A8235"MMenu_TutorialHighlight_Title3" "Być może chcesz potrenować innymi klasami..."
82368236"[english]MMenu_TutorialHighlight_Title3" "You might want to practice with some other classes..."
82378237"MMenu_ResumeGame" "Wznów grę"
82388238"[english]MMenu_ResumeGame" "Resume Game"
82508250"[english]TR_DistanceToObject" "Distance to %s1: %s2"
82518251"TR_DistanceTo" "Odległość: %s1"
82528252"[english]TR_DistanceTo" "Distance: %s1"
8253N/A"TR_Completed" "UKOŃCZONO TRENING!"
N/A8253"TR_Completed" "SZKOLENIE UKOŃCZONE!"
82548254"[english]TR_Completed" "TRAINING COMPLETED!"
82558255"TR_Not_Completed" "NIE UKOŃCZONO"
82568256"[english]TR_Not_Completed" "NOT COMPLETED"
82608260"[english]TR_ClassInfo_Spy" "Spies operate differently from other classes preferring stealth and surprise as opposed to head to head combat. Their role often revolves around killing key targets such as Medics or destroying sentry positions."
82618261"TR_ClassInfo_Engineer" "Dzięki używaniu działek strażniczych, teleportów do szybkiego przemieszczania sojuszników na linię frontu oraz zasobników zapewniających zdrowie i amunicję Inżynier jest integralną częścią każdej drużyny."
82628262"[english]TR_ClassInfo_Engineer" "Using sentry guns, teleporters to move teammates quickly to the front lines, and dispensers providing health and ammo, the Engineer is an integral part of any team."
8263N/A"TR_Locked_Demo" "Odblokowywany po ukończeniu treningu podstawowego."
N/A8263"TR_Locked_Demo" "Odblokowywany po ukończeniu szkolenia podstawowego."
82648264"[english]TR_Locked_Demo" "Unlocked after completing Basic Training."
8265N/A"TR_Locked_Spy" "Odblokowywany po ukończeniu treningu Demomana."
N/A8265"TR_Locked_Spy" "Odblokowywany po ukończeniu szkolenia Demomana."
82668266"[english]TR_Locked_Spy" "Unlocked after completing Demoman training."
8267N/A"TR_Locked_Engineer" "Odblokowywany po ukończeniu treningu Szpiega."
N/A8267"TR_Locked_Engineer" "Odblokowywany po ukończeniu szkolenia Szpiega."
82688268"[english]TR_Locked_Engineer" "Unlocked after completing Spy training."
82698269"TR_Eng_IntroTitle" "Inżynier"
82708270"[english]TR_Eng_IntroTitle" "The Engineer"
83428342"[english]TR_Eng_EndTitle" "Breakdown"
83438343"TR_Eng_End" "Jeśli musisz pokonać spory dystans, niszczenie konstrukcji może okazać się mniej czasochłonne niż przemieszczanie każdej z nich."
83448344"[english]TR_Eng_End" "If traveling long distances it may be more effective to break down your buildings as opposed to moving each one."
8345N/A"TR_Eng_EndDestroy" "Naciśnij �%slot5%�, aby wyciągnąć �NARZĘDZIE DESTRUKCJI� i zniszcz wszystkie konstrukcje, aby zakończyć treningu Inżyniera."
N/A8345"TR_Eng_EndDestroy" "Naciśnij �%slot5%�, aby wyciągnąć �NARZĘDZIE DESTRUKCJI� i zniszcz wszystkie konstrukcje, aby zakończyć szkolenie Inżyniera."
83468346"[english]TR_Eng_EndDestroy" "Press �%slot5%� to bring up the �DESTROY TOOL� and destroy all your buildings to conclude Engineer training."
8347N/A"TR_Eng_EndDialog" "Gratulacje, ukończono trening Inżyniera.\n\nTwój trening został zakończony. Wybierz opcję PRAKTYKA OFFLINE, aby dalej szlifować swoje umiejętności lub wypróbować inne klasy.\n\nJeśli czujesz się na siłach, by grać online, wybierz opcję ROZPOCZNIJ GRĘ w menu głównym."
N/A8347"TR_Eng_EndDialog" "Gratulacje, ukończono szkolenie Inżyniera.\n\nTwoje szkolenie został zakończony. Wybierz opcję TRENING OFFLINE, aby dalej szlifować swoje umiejętności lub wypróbować inne klasy.\n\nJeśli czujesz się na siłach, by grać online, wybierz opcję ROZPOCZNIJ GRĘ w menu głównym."
83488348"[english]TR_Eng_EndDialog" "Congratulations, you've completed Engineer training.\n\nThis concludes your training. Try OFFLINE PRACTICE to continue honing your skills or try new classes.\n\nIf you're ready to play online, START PLAYING at the main menu."
83498349"TR_Demo_IntroTitle" "Demoman"
83508350"[english]TR_Demo_IntroTitle" "The Demoman"
83808380"[english]TR_Demo_TargetSlot2Range" "Launch sticky bombs further by holding �%attack%� to build up �charge� and release �%attack%� to fire."
83818381"TR_Demo_TargetSlot2Range2" "Zniszcz cel na dużym dystansie, aby kontynuować. Pamiętaj, że aby wystrzelić bombę dalej, musisz przytrzymać klawisz �%attack%� i go puścić."
83828382"[english]TR_Demo_TargetSlot2Range2" "Destroy the target at long range to continue. Remember to hold �%attack%� and release it to launch the sticky further."
8383N/A"TR_Demo_EndDialog" "Dobra robota! Trening Demomana został zakończony! Odblokowujesz trening Szpiega! Wybierz ikonę TRENINGU w menu głównym, aby nim zagrać. Myślisz, że jesteś w stanie zmierzyć się z innymi? Wybierz ROZPOCZNIJ GRĘ w głównym menu."
N/A8383"TR_Demo_EndDialog" "Dobra robota! Szkolenie Demomana zostało zakończone!\n\nSzkolenie Szpiega jest teraz dostępne! Wybierz ikonkę SZKOLENIE w menu głównym, by poznać tę klasę.\n\nCzujesz się na siłach, by już grać w sieci? Wybierz ROZPOCZNIJ GRĘ w menu głównym."
83848384"[english]TR_Demo_EndDialog" "Good job! You've completed Demoman training!\n\nSpy training is now unlocked! Select the TRAINING icon at the main menu to give him a try.\n\nReady to play online against other players? Select START PLAYING at the main menu."
83858385"TR_Spy_IntroTitle" "Szpieg"
83868386"[english]TR_Spy_IntroTitle" "The Spy"
84428442"[english]TR_Spy_EscapeBegin" "�Disguise� as the Red team and �backstab� an opponent. �Cloak� immediately after the attack using �%attack2%� to �escape� and return behind the crates."
84438443"TR_Spy_EscapeBeginRetry" "Spróbuj jeszcze raz. Pamiętaj, aby aktywować �niewidzialność� natychmiast po zabiciu celu i uciec z zasięgu wzroku wroga."
84448444"[english]TR_Spy_EscapeBeginRetry" "Try again. Remember to �cloak� immediately after killing the target to disengage from combat and run out of line of sight."
8445N/A"TR_Spy_EscapeEnd" "�Dźgnij w plecy� ostatniego przeciwnika w ten sam sposób, aby zakończyć trening Szpiega."
N/A8445"TR_Spy_EscapeEnd" "�Dźgnij w plecy� ostatniego przeciwnika w ten sam sposób, aby zakończyć szkolenie Szpiega."
84468446"[english]TR_Spy_EscapeEnd" "�Backstab� the remaining opponent with the same method to conclude Spy training."
8447N/A"TR_Spy_EndDialog" "Dobra robota! Ukończono trening Szpiega i odblokowano trening Inżyniera!\n\nChcesz spróbować gry Szpiegiem? Sprawdź się w PRAKTYCE OFFLINE.\n\nGotów do gry w sieci? Naciśnij ROZPOCZNIJ GRĘ w menu głównym."
N/A8447"TR_Spy_EndDialog" "Dobra robota! Ukończono szkolenie Szpiega i odblokowano szkolenie Inżyniera!\n\nChcesz spróbować gry Szpiegiem? Sprawdź się w TRENINGU OFFLINE.\n\nGotów do gry w sieci? Naciśnij ROZPOCZNIJ GRĘ w menu głównym."
84488448"[english]TR_Spy_EndDialog" "Well done! You've completed Spy training and unlocked Engineer training!\n\nWant to try out the Spy in a game? Why not try OFFLINE PRACTICE.\n\nReady to play online? Click START PLAYING at the main menu."
84498449"TR_DemoRush_IntroTitle" "Tryb Ładunek"
84508450"[english]TR_DemoRush_IntroTitle" "Payload Game Mode"
8451N/A"TR_DemoRush_Intro" "Witaj na mapie Goldrush! Trening rozgrywany będzie tylko na pierwszym z trzech etapów bez limitu czasowego."
N/A8451"TR_DemoRush_Intro" "Witaj na mapie Goldrush! Szkolenie rozgrywane będzie tylko na pierwszym z trzech etapów bez limitu czasowego."
84528452"[english]TR_DemoRush_Intro" "Welcome to Goldrush! For training only the first stage of three stages will be played and there is no time limit."
84538453"TR_DemoRush_IntroDescription" "W mapach typu Ładunek drużyna BLU, aby wygrać, eskortuje wózek poprzez punkty kontrolne do ostatniego celu. Każdy punkt kontrolny nagradza drużynę BLU dodatkowym czasem."
84548454"[english]TR_DemoRush_IntroDescription" "In Payload maps Blue escorts a cart through checkpoints to the final goal to win. Each checkpoint awards Blue additional time."
84868486"[english]TR_DemoRush_TipPath" "Try an alternate route if one is blocked by enemies or players. This may give you a better angle on a well entrenched enemy."
84878487"TR_DemoRush_HintCart" "Wózek z ładunkiem"
84888488"[english]TR_DemoRush_HintCart" "Payload Cart"
8489N/A"TR_DemoRush_EndDialog" "Doskonale! Udało ci się ukończyć trening Demomana, pomagając drużynie odnieść zwycięstwo na pierwszym etapie mapy %s1!\n\nTrening Szpiega jest teraz dostępny! Wybierz ikonkę TRENING w menu głównym, by poznać tę klasę.\n\nCzujesz się na siłach, by grać online? Wybierz ROZPOCZNIJ GRĘ w menu głównym."
N/A8489"TR_DemoRush_EndDialog" "Doskonale! Udało ci się ukończyć szkolenie Demomana, pomagając drużynie odnieść zwycięstwo na pierwszym etapie mapy %s1!\n\nSzkolenie Szpiega jest teraz dostępne! Wybierz ikonkę SZKOLENIE w menu głównym, by poznać tę klasę.\n\nCzujesz się na siłach, by już grać w sieci? Wybierz ROZPOCZNIJ GRĘ w menu głównym."
84908490"[english]TR_DemoRush_EndDialog" "Excellent! You've helped your team win the first stage in %s1 and completed Demoman training!\n\nSpy training is now unlocked! Select the TRAINING icon at the main menu to give him a try.\n\nReady to play online against other players? Select START PLAYING at the main menu."
84918491"TR_Eng1_IntroTitle" "Obrona punktu kontrolnego"
84928492"[english]TR_Eng1_IntroTitle" "Defend the Point"
85508550"[english]TF_IM_TargetSpy_Sap" "Use the sapper to disable and destroy Engineer buildings"
85518551"TF_IM_TargetSpy_Backstab" "Zadaj śmiertelne dźgnięcie, atakując przeciwników od tyłu!"
85528552"[english]TF_IM_TargetSpy_Backstab" "Deliver a lethal blow by stabbing opponents from behind!"
8553N/A"TF_IM_TargetEng_Intro" "Witamy na treningu Inżyniera!"
N/A8553"TF_IM_TargetEng_Intro" "Witamy na szkoleniu Inżyniera!"
85548554"[english]TF_IM_TargetEng_Intro" "Welcome to Engineer training!"
85558555"TF_IM_TargetEng_Construct" "Inżynier może tworzyć konstrukcje wspomagające jego drużynę za pomocą metalu"
85568556"[english]TF_IM_TargetEng_Construct" "The Engineer can construct buildings using metal to assist his team"
88668866"[english]TF_ScoutBeanie_Style3" "Oldest School"
88678867"TF_COMPLETE_TRAINING_NAME" "Gotowy do służby"
88688868"[english]TF_COMPLETE_TRAINING_NAME" "Ready for Duty"
8869N/A"TF_COMPLETE_TRAINING_DESC" "Ukończ treningi poszczególnych klas, aby odblokować kolejne."
N/A8869"TF_COMPLETE_TRAINING_DESC" "Ukończ szkolenia poszczególnych klas, aby odblokować kolejne."
88708870"[english]TF_COMPLETE_TRAINING_DESC" "Complete each class to unlock the next."
88718871"NoSteamNoItems_Refresh" "Wyposażenie niedostępne. Nawiązywanie kontaktu z serwerem przedmiotów."
88728872"[english]NoSteamNoItems_Refresh" "Loadout not available. Contacting Item Server."
93589358"[english]TF_SpiralSallet" "The Spiral Sallet"
93599359"TF_SpiralSallet_Desc" "Mało znany fakt: Skoczki w szachach przemieszczają się ponad innymi figurami rakietowym skokiem."
93609360"[english]TF_SpiralSallet_Desc" "Little known fact: knights in chess travel over other pieces by rocket jumping."
9361N/A"Gametype_OfflinePractice" "Praktyka offline"
N/A9361"Gametype_OfflinePractice" "Trening offline"
93629362"[english]Gametype_OfflinePractice" "Offline Practice"
93639363"Gametype_Quickplay" "Losowa"
93649364"[english]Gametype_Quickplay" "Random"
94689468"[english]MMenu_Customize" "CUSTOMIZE"
94699469"MMenu_Create" "STWÓRZ"
94709470"[english]MMenu_Create" "CREATE"
9471N/A"TR_AttackDefense" "PODSTAWOWY TRENING"
N/A9471"TR_AttackDefense" "SZKOLENIE PODSTAWOWE"
94729472"[english]TR_AttackDefense" "BASIC TRAINING"
9473N/A"TR_PracticeModeSelectTitle" "WYBIERZ TRYB PRAKTYKI"
N/A9473"TR_PracticeModeSelectTitle" "WYBIERZ TRYB TRENINGOWY"
94749474"[english]TR_PracticeModeSelectTitle" "SELECT A PRACTICE MODE"
94759475"TR_PracticeMapSelectTitle" "WYBIERZ MAPĘ TYPU %gametype%"
94769476"[english]TR_PracticeMapSelectTitle" "SELECT A %gametype% MAP"
9477N/A"TR_AttackDefense_Description" "Kontynuuj trening Żołnierza, rozgrywając potyczkę na Dustbowl, mapie typu Atak/Obrona,\nna której niebieska drużyna stara się przejąć\npunkty kontrolne broniącej się drużyny czerwonych."
N/A9477"TR_AttackDefense_Description" "Kontynuuj szkolenie Żołnierza, rozgrywając potyczkę na Dustbowl, mapie typu Atak/Obrona,\nna której niebieska drużyna stara się przejąć\npunkty kontrolne broniącej się drużyny czerwonych."
94789478"[english]TR_AttackDefense_Description" "Continue Soldier training in a round of Dustbowl, an Attack/Defend style\nControl Point map, where the blue team tries to take the Control\nPoints from the defending red team."
9479N/A"TR_Locked_AttackDefense" "Odblokowywany po ukończeniu treningu Żołnierza."
N/A9479"TR_Locked_AttackDefense" "Odblokowywany po ukończeniu szkoleniu Żołnierza."
94809480"[english]TR_Locked_AttackDefense" "Unlocked after completing Soldier training."
94819481"TR_Primary" "Podstawowa"
94829482"[english]TR_Primary" "Primary"
95249524"[english]TR_StartOver" "START OVER"
95259525"TF_Training_SelectMode" "ROZPOCZNIJ"
95269526"[english]TF_Training_SelectMode" "GET STARTED"
9527N/A"TF_Training_Title" "WYBIERZ TRYB TRENINGOWY"
N/A9527"TF_Training_Title" "WYBIERZ TRYB SZKOLENIOWY"
95289528"[english]TF_Training_Title" "SELECT A TRAINING MODE"
95299529"TF_Training_Desc_BasicTraining" "Poznaj zalety i wady każdej z klas."
95309530"[english]TF_Training_Desc_BasicTraining" "Learn the ins and outs of a class."
95319531"TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Szlifuj swoje umiejętności, walcząc z botami."
95329532"[english]TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Sharpen your skills on bots."
9533N/A"TF_Training_StartTraining" "ROZPOCZNIJ TRENING"
N/A9533"TF_Training_StartTraining" "ROZPOCZNIJ SZKOLENIE"
95349534"[english]TF_Training_StartTraining" "START TRAINING"
9535N/A"TF_StartPractice" "ROZPOCZNIJ PRAKTYKĘ"
N/A9535"TF_StartPractice" "ROZPOCZNIJ TRENING"
95369536"[english]TF_StartPractice" "START PRACTICE"
95379537"TF_OfflinePractice_Players" "Graczy:"
95389538"[english]TF_OfflinePractice_Players" "Players:"
95749574"[english]TF_Quickplay_Complexity2" "Recommended For Advanced Players"
95759575"TF_Quickplay_Complexity3" "Zalecany dla zaawansowanych graczy"
95769576"[english]TF_Quickplay_Complexity3" "Recommended For Expert Players"
9577N/A"TF_GameModeDesc_Training" "Poznaj podstawy Team Fortress 2, kończąc kursy treningowe!"
N/A9577"TF_GameModeDesc_Training" "Poznaj podstawy Team Fortress 2, kończąc kursy szkoleniowe!"
95789578"[english]TF_GameModeDesc_Training" "Learn the basics of Team Fortress 2 by completing the training courses!"
9579N/A"TF_GameModeDesc_OfflinePractice" "Praktykuj i popraw swoje umiejętności, grając offline z graczami komputerowymi!"
N/A9579"TF_GameModeDesc_OfflinePractice" "Trenuj i popraw swoje umiejętności, grając offline z graczami komputerowymi!"
95809580"[english]TF_GameModeDesc_OfflinePractice" "Practice and hone your skills by playing offline with computer controlled opponents!"
95819581"TF_GameModeDesc_Quickplay" "Przydzielimy cię do najlepszej gry, jaką znajdziemy."
95829582"[english]TF_GameModeDesc_Quickplay" "We'll match you into the best game we can find."
99529952"[english]TF_Vote_Column_Issue" "Vote Issue"
99539953"TF_Vote_Column_Name" "Głosuj za osobą"
99549954"[english]TF_Vote_Column_Name" "Vote Target"
9955N/A"TF_Trial_PlayTraining_Title" "Wymagany trening!"
N/A9955"TF_Trial_PlayTraining_Title" "Wymagane szkolenie!"
99569956"[english]TF_Trial_PlayTraining_Title" "Need Training!"
9957N/A"TF_Trial_PlayTraining_Text" "Jako posiadacz darmowego konta musisz zagrać przynajmniej 10 minut treningu lub praktyki offline, aby zagrać online z innymi."
N/A9957"TF_Trial_PlayTraining_Text" "Jako posiadacz darmowego konta musisz zagrać przynajmniej 10 minut szkolenia lub treningu offline, aby zagrać w sieci z innymi."
99589958"[english]TF_Trial_PlayTraining_Text" "As a free account holder, you must play at least 10 minutes of Training or Offline Practice before playing online with others."
99599959"TF_Trial_CannotTrade_Title" "Ulepsz już dziś!"
99609960"[english]TF_Trial_CannotTrade_Title" "Upgrade Today!"
1212812128"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper only applies Jarate to enemies. Do not waste your ammo trying to extinguish burning teammates as you would with normal Jarate."
1212912129"Tip_2_14" "Gdy grasz Snajperem, twoje Sikwondo i Bandyta z Buszu tworzą świetne połączenie. Oblej wroga Sikwondem i traf go Bandytą z Buszu, aby zadać krytyczne obrażenia."
1213012130"[english]Tip_2_14" "As a Sniper, your Jarate and Bushwacka make the perfect combo. Soak the enemy in Jarate and hit them with the Bushwacka for an automatic critical hit."
12131N/A"Tip_2_15" "Sydnejski Usypiacz jest w stanie zabić większość klas jednym strzałem przy 100% naładowaniu."
12132N/A"[english]Tip_2_15" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can kill most classes in one shot at 100% charge."
N/A12131"Tip_2_15" "Sydnejski Usypiacz jest w stanie zabić większość klas jednym strzałem przy 100%% naładowaniu."
N/A12132"[english]Tip_2_15" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can kill most classes in one shot at 100%% charge."
1213312133"Tip_2_16" "Darwińska Tarcza Ochronna doda ci 25 do maksymalnej liczby punktów zdrowia. Używaj jej, gdy przetrwanie jest najważniejsze."
1213412134"[english]Tip_2_16" "As a Sniper, Darwin's Danger Shield adds an additional 25 health. Use it when survival is a top priority."
1213512135"Tip_2_17" "Łowca jest bardzo skuteczny na małych i średnich dystansach pomimo braku przybliżenia."
1213612136"[english]Tip_2_17" "As a Sniper, the Huntsman is very effective at short to medium range despite its inability to zoom in."
12137N/A"Tip_2_18" "Sydnejski Usypiacz wywoła efekt Sikwondo u wroga, jeżeli strzał został naładowany w 50% lub więcej, więc nie spiesz się podczas strzelania."
12138N/A"[english]Tip_2_18" "As a Sniper, the Sydney Sleeper will apply a Jarate effect to an enemy if the shot has been charged to 50% or higher, so take your time when shooting."
N/A12137"Tip_2_18" "Sydnejski Usypiacz wywoła efekt Sikwondo u wroga, jeżeli strzał został naładowany w 50%% lub więcej, więc nie spiesz się podczas strzelania."
N/A12138"[english]Tip_2_18" "As a Sniper, the Sydney Sleeper will apply a Jarate effect to an enemy if the shot has been charged to 50%% or higher, so take your time when shooting."
1213912139"Tip_2_19" "Sydnejski Usypiacz może pokryć wroga Sikwondem po trafieniu. To czyni z niego skuteczną broń przy wspieraniu drużyny z dystansu, nawet jeżeli nie zabijesz wroga pierwszym strzałem."
1214012140"[english]Tip_2_19" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can coat an enemy with Jarate upon a successful hit. This makes it an effective weapon when supporting your team from afar even if you do not kill the enemy with your first shot."
1214112141"Tip_2_20" "Gdy grasz Snajperem, chybienie odejmie strzał w głowę z licznika Dalekosiężnego Dżezaila tylko wtedy, gdy korzystano z lunety. Rozważ strzelanie w ryzykowne cele bez lunety, aby oszczędzać zgromadzone trafienia."
1220312203"Tip_5_26" "Celne trafienie z Blutsaugera nie tylko zada przeciwnikowi obrażenia, ale też przywróci ci trzy punkty zdrowia. Korzystaj z tej broni, gdy musisz się uleczyć, wycofujesz się, jesteś pod obstrzałem lub grasz ofensywnie."
1220412204"[english]Tip_5_26" "As a Medic, a successful hit with the Blutsauger will restore three health as well as damage the enemy. Use it when injured, when retreating, when on fire or when playing offensively."
1220512205"Tip_5_27" "Vita-Piła pozwoli ci zachować do 20%% z niewykorzystanego ładunku ÜberCharge zgromadzonego przed zgonem. Może być to bardzo pomocne przy próbie zdobycia dobrze bronionej pozycji, gdy twojej drużynie zostało już niewiele czasu."
12206N/A"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
N/A12206"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
1220712207"Tip_5_28" "Uroczysta Przysięga pozwala zobaczyć zdrowie przeciwników. Dzięki temu możesz wskazać swojej drużynie najbardziej osłabionych przeciwników."
1220812208"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
1220912209"Tip_5_29" "Quick-Fix bardzo szybko leczy obrażenia, dzięki czemu możesz znacznie wydajniej leczyć sojuszników. Pamiętaj jednak, że broń ta, w przeciwieństwie do Mediguna, nie pozwala leczyć przeciwników powyżej 100%% ich zdrowia."
1225012250"[english]Tip_7_27" "As a Pyro, the Backscratcher inflicts additional damage, but Medics and dispensers will heal you more slowly. Healthpacks will provide you with more health than normal however, so note their locations on the map!"
1225112251"Tip_7_28" "Strumień sprężonego powietrza z Miotacza Ognia Pyro może zostać użyty do skontrowania szarży Demomana! Użyj strumienia w odpowiednim momencie, a odepchniesz przeciwnika, zanim ten zdąży odciąć ci głowę!"
1225212252"[english]Tip_7_28" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast can be used to counter Demomen using the Chargin' Targe! Time your compression blast correctly, and you can push the Demoman back before he can strike, and then counter-attack!"
12253N/A"Tip_7_29" "Rezerwista zadaje obrażenia minikrytyczne przeciwnikom, którzy znajdują się w powietrzu. Użyj strumienia sprężonego powietrza (%mouse2%), aby odepchnąć przeciwnika w powietrze, a następnie zmień broń na Rezerwistę, aby zadać dodatkowe obrażenia!"
12254N/A"[english]Tip_7_29" "As a Pyro, the Reserve Shooter will mini-crit enemies that are airborne. Use your compression blast (%mouse2%) to push an enemy into the air, and then switch to the Reserve Shooter in order to inflict additional damage!"
12255N/A"Tip_7_30" "Flary z Detonatora mogą zostać zdetonowane w dowolnej chwili (%mouse2%). Użyj ich, aby zadać obrażenia przeciwnikom ukrytym za osłoną lub podpalić jednocześnie kilku z nich!"
12256N/A"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %mouse2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
N/A12253"Tip_7_29" "Rezerwista zadaje obrażenia minikrytyczne przeciwnikom, którzy znajdują się w powietrzu. Użyj strumienia sprężonego powietrza (%attack2%), aby odepchnąć przeciwnika w powietrze, a następnie zmień broń na Rezerwistę, aby zadać dodatkowe obrażenia!"
N/A12254"[english]Tip_7_29" "As a Pyro, the Reserve Shooter will mini-crit enemies that are airborne. Use your compression blast (%attack2%) to push an enemy into the air, and then switch to the Reserve Shooter in order to inflict additional damage!"
N/A12255"Tip_7_30" "Flary z Detonatora mogą zostać zdetonowane w dowolnej chwili (%attack2%). Użyj ich, aby zadać obrażenia przeciwnikom ukrytym za osłoną lub podpalić jednocześnie kilku z nich!"
N/A12256"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %attack2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
1225712257"Tip_7_31" "Zadawanie obrażeń Flogistynatorem zwiększa ładunek \"Mmmph\". Kiedy zostanie on całkowicie zapełniony, aktywuj go drugorzędnym atakiem (%attack2%), dzieki czemu całkowicie zregenerujesz swoje zdrowie oraz będziesz zadawać obrażenia krytyczne przez krótki czas!"
1225812258"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
1225912259"Tip_7_32" "Drugorzędny atak Człekoroztapiacza (%attack2%) pozwala zgasić ogień na płonących towarzyszach. Za każdego uratowanego członka drużyny otrzymasz atak krytyczny, który będziesz mógł wykorzystać w najbardziej odpowiednim momencie."
1228912289"Tip_9_20" "Jako Inżynier staraj się utrzymywać pełny zapas metalu - pomoże ci to ocalić swoje konstrukcje w przyszłości."
1229012290"[english]Tip_9_20" "As an Engineer, try to keep your keep your metal reserves full - it can help to save your buildings later on."
1229112291"Tip_9_21" "Południowa Gościnność może być bardzo przydatna podczas szukania Szpiegów. Jeżeli trafisz sojusznika i zacznie on krwawić, udało ci się odkryć wrogiego Szpiega."
12292N/A"[english]Tip_9_21" "As an Engineer, the Southern Hospitality can be very useful for Spy checking. If you hit an enemy and they start bleeding, you have discovered an enemy Spy."
N/A12292"[english]Tip_9_21" "As an Engineer, the Southern Hospitality can be very useful for Spy checking. If you hit a teammate and they start bleeding, you have discovered an enemy Spy."
1229312293"Tip_9_22" "Gdy grasz Inżynierem, Kieł pozwala ci budować konstrukcje znacznie szybciej, jeżeli będziesz je uderzać podczas budowy. Używaj Kła, gdy musisz szybko budować, aby zamknąć dziurę w linii obrony swojej drużyny."
1229412294"[english]Tip_9_22" "As an Engineer, the Jag allows you to construct buildings considerably faster if you hit them while they are under construction. Use the Jag when you need to construct buildings quickly in order to close a hole in your team's defensive line."
1229512295"Tip_9_23" "Samosąd zyska krytyczny strzał odwetu za każdą asystę i każdego zabitego przez twoje działko strażnicze. Używaj ich, aby szybko poradzić sobie z przeciwnikami, którzy zniszczyli twoje działko."
1253212532"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat" "Duelest"
1253312533"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Gratulacje! W ubiegłym tygodniu pośród wszystkich graczy TF2 to tobie przyszło wygrać najwięcej pojedynków! Noś z dumą tę oznakę zwycięstwa, zanim zmieni właściciela w przyszłym tygodniu!"
1253412534"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
N/A12535"TF_ClaimCode" "Odbierz kod"
N/A12536"[english]TF_ClaimCode" "Claim Code"
N/A12537"TF_CrimeCraftHelmet" "Nakręcony Napastnik"
N/A12538"[english]TF_CrimeCraftHelmet" "Bolt Action Blitzer"
N/A12539"TF_CrimeCraftHelmet_Desc" "Do mnie, chłopcy. Słuchać no: każdy kask ochroni was, gdy macie go na głowie, ale co zrobić, gdy go NIE MACIE? Rozwiązaniem jest Nakręcony Napastnik, którego do czaszki mocują dwucalowe, grubozwojowe, ocynkowane śruby maszynowe. Upewnijcie się, że wybraliście ulubiony kolor, bo w TYM kasku rzeczywiście was pochowają."
N/A12540"[english]TF_CrimeCraftHelmet_Desc" "Take a knee, boys. Now, any helmet will protect your head when you're wearing it – but what about when you're NOT? The Bolt Action Blitzer solves that problem by securing it to your skull with three one-and-a-quarter-inch coarse-thread galvanized crown bolts. Make sure it's in your favorite color, 'cause you WILL be buried in it."
N/A12541"TF_EngineerChaps" "Wyczesane Czapsy"
N/A12542"[english]TF_EngineerChaps" "Texas Half-Pants"
N/A12543"TF_EngineerChaps_Desc" "To spodnie... po teksańsku! Te skórzane, pozbawione kroku portki są idealne, jeśli już jakieś posiadasz. Uwaga: Używać jedynie jako spodni posiłkowych. Nie stosować w charakterze głównego źródła spodni."
N/A12544"[english]TF_EngineerChaps_Desc" "It's pants... Texas Style! These crotchless leather leggings are perfect if you already own pants. Note: To be used as auxiliary pants only. Please do not employ as primary source of pants."
N/A12545"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Usunąć kuriozalną część?"
N/A12546"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Remove Strange Part?"
N/A12547"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Usunąć kuriozalną część naliczającą \"%confirm_dialog_token%\" z tego przedmiotu?"
N/A12548"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Remove the strange part tracking \"%confirm_dialog_token%\" from this item?"
N/A12549"RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Zresetować liczniki?"
N/A12550"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Reset Counters?"
N/A12551"RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Wyczyścić wszystkie naliczone punkty z tego kuriozalnego przedmiotu? Spowoduje to ustawienie wszystkich wartości na 0."
N/A12552"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Clear all of the score counters on this strange item? This will set all of the values to 0."
N/A12553"TF_nocrosshaironscopezoom" "SNAJPER: Ukryj celownik podczas przybliżenia."
N/A12554"[english]TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Hide crosshair when zoomed in."
N/A12555"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "Włączenie tej opcji spowoduje, że podczas patrzenia przez lunety karabinów snajperskich domyślne i niestandardowe celowniki automatycznie znikną, zostawiając tylko i wyłącznie celownik laserowy."
N/A12556"[english]Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "If set, when zoomed in with any sniper rifles, the default and custom crosshairs will automatically disappear leaving only the rifle targeting laser."
1253512557}
1253612558}