Template:PatchDiff/August 10, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf dutch.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
16881688"Building_hud_tele_times_used_360" "Gebruikt:\n%timesused% keer"
16891689"[english]Building_hud_tele_times_used_360" "Used:\n%timesused%"
16901690"Building_hud_sentry_not_built" "Sentry\nniet gebouwd"
1691N/A"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry Gun\nNot Built"
N/A1691"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry\nNot Built"
16921692"Building_hud_dispenser_not_built" "Dispenser\nniet gebouwd"
16931693"[english]Building_hud_dispenser_not_built" "Dispenser\nNot Built"
16941694"Building_hud_tele_enter_not_built" "Ingang\nniet gebouwd"
39413941"[english]Attrib_MaxHealth_Positive" "+%s1 max health on wearer"
39423942"Attrib_MaxHealth_Negative" "%s1 maximale gezondheid voor drager"
39433943"[english]Attrib_MaxHealth_Negative" "%s1 max health on wearer"
3944N/A"Attrib_FistsHaveRadialBuff" "Bij eliminatie: teamgenoten die zich in je buurt bevinden krijgen +50 gezondheid\nBij eliminatie: teamgenoten die zich in je buurt bevinden krijgen +10% kans op een voltreffer"
N/A3944"Attrib_FistsHaveRadialBuff" "Bij kill: teamgenoten die zich in je buurt bevinden krijgen +50 gezondheid\nBij kill: teamgenoten die zich in je buurt bevinden krijgen +10% kans op een voltreffer"
39453945"[english]Attrib_FistsHaveRadialBuff" "On Kill: +50 health on nearby teammates\nOn Kill: +10% Crit Chance on nearby teammates"
3946N/A"Attrib_CritBoost_OnKill" "Bij eliminatie: %s1 seconden 100% kans op een voltreffer"
N/A3946"Attrib_CritBoost_OnKill" "Bij kill: %s1 seconden 100% kans op een voltreffer"
39473947"[english]Attrib_CritBoost_OnKill" "On Kill: %s1 seconds of 100% critical chance"
39483948"Attrib_Slow_Enemy_OnHit" "Bij treffer: %s1% kans om je doelwit te vertragen"
39493949"[english]Attrib_Slow_Enemy_OnHit" "On Hit: %s1% chance to slow target"
57935793"[english]Attrib_DeployTime_Decreased" "%s1% faster weapon switch"
57945794"Attrib_MinicritsBecomeCrits" "Deelt een voltreffer uit wanneer het normaal een minivoltreffer zou uitdelen"
57955795"[english]Attrib_MinicritsBecomeCrits" "Crits whenever it would normally mini-crit"
5796N/A"Attrib_HealOnKill" "+%s1 gezondheid hersteld bij eliminatie"
N/A5796"Attrib_HealOnKill" "+%s1 gezondheid hersteld bij kill"
57975797"[english]Attrib_HealOnKill" "+%s1 health restored on kill"
57985798"Attrib_NoSelfBlastDmg" "Je loopt geen zelftoegebrachte ontploffingsschade op"
57995799"[english]Attrib_NoSelfBlastDmg" "No self inflicted blast damage taken"
58095809"[english]Attrib_AttachedParticle" "Effect: %s1"
58105810"Attrib_SupplyCrateSeries" "Kistserie #%s1"
58115811"[english]Attrib_SupplyCrateSeries" "Crate Series #%s1"
5812N/A"Attrib_PreserveUbercharge" "Bij eliminatie wordt tot %s1% van je opgeslagen\nüberlading bewaard"
N/A5812"Attrib_PreserveUbercharge" "Bij dood wordt tot %s1% van je opgeslagen\nüberlading bewaard"
58135813"[english]Attrib_PreserveUbercharge" "On death up to %s1% of your stored\nÜberCharge is retained"
58145814"Attrib_Particle0" "Ongeldig deeltje"
58155815"[english]Attrib_Particle0" "Invalid Particle"
97669766"TF_TrialNeedSpace_Title" "Meer ruimte nodig?"
97679767"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
97689768"TF_TrialNeedSpace_Text" "Je inventaris is helemaal vol. Koop een item in de Mann Co winkel en je account zal geüpgraded worden, waardoor je 250 extra inventarisplaatsen krijgt!"
9769N/A"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
N/A9769"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co. store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
97709770"TF_TrialNeedSpace_Store" "Naar de winkel!"
97719771"[english]TF_TrialNeedSpace_Store" "To the Store!"
97729772"TF_TrialNeedSpace_No" "Dingen verwijderen"
1284612846"[english]TF_RobotChickenHat_Promo_Desc" ""
1284712847"TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "Deze knappe kachelpijp voor alle klasses herdenkt, met een ingebouwde raket, de gezamenlijke poging van man en aap om de hemel te veroveren. Een raket die elk jaar, op de herdenkingsdag, gewelddadig zou kunnen ontploffen."
1284812848"[english]TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "This snappy all-class stovepipe commemorates man and monkey's joint attempt to conquer the heavens with a built-in rocket that, every year on the anniversary of the launch, might violently explode."
N/A12849"TF_Lollichop" "De Lolly"
N/A12850"[english]TF_Lollichop" "The Lollichop"
1284912851"TF_Lollichop_Desc" "Vul (splijt) de buiken (schedels) van je maatjes met heerlijk snoep (koud staal) door middel van deze veel te grote suikerige traktatie. (Schakelt Pyro-visie aan.)"
1285012852"[english]TF_Lollichop_Desc" "Fill (split) your buddies' tummies (skulls) with delicious candy (cold steel) with this oversized sugary treat. (Equips Pyrovision.)"
1285112853"TF_ScorchShot" "Het Schroeiende Schot"
1287012872"[english]TF_PyroBongos" "The Burning Bongos"
1287112873"TF_PyroBongos_Desc" "Toen je nog klein was wilde je alleen maar op de bongo's spelen. Maar toen werd je groot en realiseerde je, zoals wij dat allemaal deden, dat je niet zo goed bent als Matthew McConaughey. Maar raad eens vriend: dat is niemand, en niemand zal dat ooit zijn. (schakelt Pyro-visie in.)"
1287212874"[english]TF_PyroBongos_Desc" "When you were a kid, all you wanted was to play the bongos. But then you grew up and, like all of us, realized you're not as good at bongos as Matthew McConaughey. Well, guess what, pal: Nobody is, or ever will be. (Equips Pyrovision.)"
N/A12875"TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" " "
N/A12876"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" ""
1287312877"TF_DS_DumpsterDevice" "Bedelaars Bazooka"
1287412878"[english]TF_DS_DumpsterDevice" "Beggar's Bazooka"
1287512879"TF_DS_FootballHelmet" "De Helm Zonder Huis"
1291412918"[english]TF_DemoParrot_Style0" "Essential"
1291512919"TF_DemoParrot_Style1" "Onderscheiden"
1291612920"[english]TF_DemoParrot_Style1" "Distinguished"
N/A12921"TF_MedicUshanka" "De Ushanka van een Heer"
N/A12922"[english]TF_MedicUshanka" "The Gentleman's Ushanka"
1291712923"TF_SpyOpenJacket" "De Kantoorkledij"
1291812924"[english]TF_SpyOpenJacket" "The Business Casual"
1291912925"TF_SpyOpenJacket_Desc" "Het is aan de voorkant formeel zakelijk, en aan de achterkant is het ook formeel zakelijk. Kijk nu naar de zijkanten. Jawel. Daar is het ook formeel zakelijk. Zorg voor alle formeel zakelijke zaken met dit knooploze jasje."
1293412940"[english]TF_Item_Goldfish_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1293512941"TF_Item_PocketLint_Burned" "Verkoold Zakpluis"
1293612942"[english]TF_Item_PocketLint_Burned" "Charred Pocket Lint"
12937N/A"TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "De Pyromania-update werd zo heet, dat het al je mysterieuze schatten verbrandde.\n\nJe kan dit samen ontwerpen met drie andere willekeurige verbrande voorwerpen, maar alleen tot 11/7/2012!"
N/A12943"TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "De Pyromania-update werd zo heet, dat het al je mysterieuze schatten heeft verbrand.\n\nJe kan dit samen ontwerpen met drie andere willekeurige verbrande voorwerpen, maar alleen tot 11/7/2012!"
1293812944"[english]TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1293912945"TF_Item_CheeseWheel_Burned" "Gerookt Kaaswiel"
1294012946"[english]TF_Item_CheeseWheel_Burned" "Smoked Cheese Wheel"
12941N/A"TF_Item_CheeseWheel_Burned_Desc" "De Pyromania-update werd zo heet, dat het al je mysterieuze schatten verbrandde.\n\nJe kan dit samen ontwerpen met drie andere willekeurige verbrande voorwerpen, maar alleen tot 11/7/2012!"
N/A12947"TF_Item_CheeseWheel_Burned_Desc" "De Pyromania-update werd zo heet, dat het al je mysterieuze schatten heeft verbrand.\n\nJe kan dit samen ontwerpen met drie andere willekeurige verbrande voorwerpen, maar alleen tot 11/7/2012!"
1294212948"[english]TF_Item_CheeseWheel_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1294312949"TF_Item_BananaPeel_Burned" "Verbrande Bananenschil"
1294412950"[english]TF_Item_BananaPeel_Burned" "Burned Banana Peel"
1294612952"[english]TF_Item_BananaPeel_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1294712953"TF_Item_BarnDoorPlank_Burned" "Verschroeide Schuurdeurplank"
1294812954"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Burned" "Incinerated Barn Door Plank"
12949N/A"TF_Item_BarnDoorPlank_Burned_Desc" "De Pyromania-update werd zo heet, dat het al je mysterieuze schatten verbrandde.\n\nJe kan dit samen ontwerpen met drie andere willekeurige verbrande voorwerpen, maar alleen tot 11/7/2012!"
N/A12955"TF_Item_BarnDoorPlank_Burned_Desc" "De Pyromania-update werd zo heet, dat het al je mysterieuze schatten heeft verbrand.\n\nJe kan dit samen ontwerpen met drie andere willekeurige verbrande voorwerpen, maar alleen tot 11/7/2012!"
1295012956"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1295112957"TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Vuurbestendig Geheim Dagboek"
1295212958"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Fireproof Secret Diary"
12953N/A"TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "Het smeult een beetje, maar anderzijds lijkt het in orde. Dit ding zal vast van het zelfde spul gemaakt zijn waarmee ze eeuwenoude astronauten maken."
N/A12959"TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "Het smeult een beetje, maar voor de rest lijkt het in orde. Dit ding zal vast van hetzelfde spul gemaakt zijn waarmee ze eeuwenoude astronauten maken."
1295412960"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "It's smoldering a little, but otherwise it seems okay. This thing must be built out of the same stuff they make ancient astronauts from."
1295512961"RummageThroughAsh" "Doorzoeken"
1295612962"[english]RummageThroughAsh" "Rummage"
1297412980"[english]TF_PYRO_IGNITE_WITH_RAINBOW_DESC" "Ignite 3 enemy players using your Rainblower taunt."
1297512981"TF_MAPS_DOOMSDAY_SOLO_CAPTURE_NAME" "Vluchtleiding"
1297612982"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_SOLO_CAPTURE_NAME" "Mission Control"
N/A12983"TF_MAPS_DOOMSDAY_SOLO_CAPTURE_DESC" "Pak het Australium op uit zijn thuispositie en verover het zonder het te laten vallen."
N/A12984"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_SOLO_CAPTURE_DESC" "Pick up the Australium from its home position and capture it without dropping it."
1297712985"TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Bemanning"
1297812986"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Flight Crew"
N/A12987"TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Speel een spel met 5 of meer spelers van je vriendenlijst."
N/A12988"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Play in a game with 5 or more players from your Friends list."
1297912989"TF_MAPS_DOOMSDAY_WIN_ROUNDS_DESC" "Win 138 rondes."
1298012990"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_WIN_ROUNDS_DESC" "Win 138 Rounds."
1298112991"TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Met negen de ruimte in"
1298812998"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_ENEMIES_ON_ELEVATOR_DESC" "Kill 3 players riding the elevator within 10 seconds."
1298912999"TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Win een ronde nadat de vijand de raket heeft geopend."
1299013000"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Win a round after the enemy team has opened the rocket lid."
12991N/A"TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_CARRIERS_NAME" "Het Beste Geval"
N/A13001"TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_CARRIERS_NAME" "Het beste geval"
1299213002"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_CARRIERS_NAME" "Best Case Scenario"
1299313003"TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_CARRIERS_DESC" "Dood tijdens dezelfde ronde 6 vijanden die Australium dragen."
1299413004"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_CARRIERS_DESC" "Kill 6 enemies carrying the Australium during the same round."
1300813018"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Doomsday Milestone"
1300913019"TF_MAPS_DOOMSDAY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Behaal 7 prestaties uit het Doomsday-pakket."
1301013020"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 7 of the achievements in the Doomsday pack."
N/A13021"TF_KILL_BALLOONICORN_OWNERS_DESC" "Dood 79 vijanden die Ballonhoorns hebben."
N/A13022"[english]TF_KILL_BALLOONICORN_OWNERS_DESC" "Kill 79 enemies who have Balloonicorn pets."
1301113023"TF_MULTIPLE_BFF_NAME" "BFF²"
1301213024"[english]TF_MULTIPLE_BFF_NAME" "BFF²"
1301313025"TF_MULTIPLE_BFF_DESC" "Heb tegelijkertijd 2 BESTE VRIENDEN."
1304213054"[english]Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 degrees random projectile deviation"
1304313055"Attrib_AutoFiresFullClip" "Houd de schietknop ingedrukt om tot en met drie raketten te laden\nLaat de schietknop los om de lading af te vuren"
1304413056"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
13045N/A"Attrib_SelfMarkForDeath" "Je bent gedoodverfd wanneer het actief is, en voor een korte tijd nadat je van wapens wisselt"
N/A13057"Attrib_SelfMarkForDeath" "Je bent voor de dood gemarkeerd terwijl het actief is, en voor een korte tijd nadat je van wapens hebt gewisseld."
1304613058"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are marked for death while active, and for short period after switching weapons"
1304713059"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "De lichtkogel stoot het doelwit terug bij een treffer\nen steekt vijanden in een kleine straal in brand"
1304813060"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand ignites enemies in a small radius"
1309013102"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_2nd" "ESL Season VI Division 1 2nd Place"
1309113103"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_3rd" "ESL Seizoen VI Divisie 1 3e plaats"
1309213104"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_3rd" "ESL Season VI Division 1 3rd Place"
N/A13105"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_Participant" "ESL Seizoen VI Divisie 1 deelnemer"
N/A13106"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_Participant" "ESL Season VI Division 1 Participant"
N/A13107"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_1st" "ESL Seizoen VI Divisie 2 1e plaats"
N/A13108"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_1st" "ESL Season VI Division 2 1st Place"
N/A13109"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_2nd" "ESL Seizoen VI Divisie 2 2e plaats"
N/A13110"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_2nd" "ESL Season VI Division 2 2nd Place"
N/A13111"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_3rd" "ESL Seizoen VI Divisie 2 3e plaats"
N/A13112"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_3rd" "ESL Season VI Division 2 3rd Place"
N/A13113"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_Participant" "ESL Seizoen VI Divisie 2 deelnemer"
N/A13114"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_Participant" "ESL Season VI Division 2 Participant"
N/A13115"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_1st" "ESL Seizoen VI Divisie 3 1e plaats"
N/A13116"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_1st" "ESL Season VI Division 3 1st Place"
N/A13117"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_2nd" "ESL Seizoen VI Divisie 3 2e plaats"
N/A13118"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_2nd" "ESL Season VI Division 3 2nd Place"
N/A13119"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_3rd" "ESL Seizoen VI Divisie 3 3e plaats"
N/A13120"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_3rd" "ESL Season VI Division 3 3rd Place"
N/A13121"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_Participant" "ESL Seizoen VI Divisie 3 deelnemer"
N/A13122"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_Participant" "ESL Season VI Division 3 Participant"
N/A13123"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_1st" "ESL Seizoen VI Divisie 4 1e plaats"
N/A13124"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_1st" "ESL Season VI Division 4 1st Place"
N/A13125"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_2nd" "ESL Seizoen VI Divisie 4 2e plaats"
N/A13126"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_2nd" "ESL Season VI Division 4 2nd Place"
N/A13127"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_3rd" "ESL Seizoen VI Divisie 4 3e plaats"
N/A13128"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_3rd" "ESL Season VI Division 4 3rd Place"
N/A13129"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_Participant" "ESL Seizoen VI Divisie 4 deelnemer"
N/A13130"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_Participant" "ESL Season VI Division 4 Participant"
N/A13131"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_1st" "ESL Seizoen VI Divisie 5 1e plaats"
N/A13132"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_1st" "ESL Season VI Division 5 1st Place"
N/A13133"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_2nd" "ESL Seizoen VI Divisie 5 2e plaats"
N/A13134"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_2nd" "ESL Season VI Division 5 2nd Place"
N/A13135"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_3rd" "ESL Seizoen VI Divisie 5 3e plaats"
N/A13136"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_3rd" "ESL Season VI Division 5 3rd Place"
N/A13137"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_Participant" "ESL Seizoen VI Divisie 5 deelnemer"
N/A13138"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_Participant" "ESL Season VI Division 5 Participant"
N/A13139"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_1st" "ESL Seizoen VII Eredivisie 1e plaats"
N/A13140"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_1st" "ESL Season VII Premiership Division 1st Place"
N/A13141"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_2nd" "ESL Seizoen VII Eredivisie 2e plaats"
N/A13142"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_2nd" "ESL Season VII Premiership Division 2nd Place"
N/A13143"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_3rd" "ESL Seizoen VII Eredivisie 3e plaats"
N/A13144"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_3rd" "ESL Season VII Premiership Division 3rd Place"
N/A13145"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_Participant" "ESL Seizoen VII Eredivisie deelnemer"
N/A13146"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_Participant" "ESL Season VII Premiership Division Participant"
N/A13147"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_1st" "ESL Seizoen VII Divisie 1 1e plaats"
N/A13148"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_1st" "ESL Season VII Division 1 1st Place"
N/A13149"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_2nd" "ESL Seizoen VII Divisie 1 2e plaats"
N/A13150"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_2nd" "ESL Season VII Division 1 2nd Place"
N/A13151"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_3rd" "ESL Seizoen VII Divisie 1 3e plaats"
N/A13152"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_3rd" "ESL Season VII Division 1 3rd Place"
N/A13153"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_1st" "ESL Seizoen VII Divisie 2 1e plaats"
N/A13154"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_1st" "ESL Season VII Division 2 1st Place"
N/A13155"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_2nd" "ESL Seizoen VII Divisie 2 2e plaats"
N/A13156"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_2nd" "ESL Season VII Division 2 2nd Place"
N/A13157"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_Participant" "ESL Seizoen VII Divisie 2 deelnemer"
N/A13158"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_Participant" "ESL Season VII Division 2 Participant"
N/A13159"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div3_Participant" "ESL Seizoen VII Divisie 3 deelnemer"
N/A13160"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div3_Participant" "ESL Season VII Division 3 Participant"
N/A13161"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_1st" "ESL Seizoen VII Divisie 4 1e plaats"
N/A13162"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_1st" "ESL Season VII Division 4 1st Place"
N/A13163"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_2nd" "ESL Seizoen VII Divisie 4 2e plaats"
N/A13164"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_2nd" "ESL Season VII Division 4 2nd Place"
N/A13165"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_3rd" "ESL Seizoen VII Divisie 4 3e plaats"
N/A13166"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_3rd" "ESL Season VII Division 4 3rd Place"
N/A13167"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_Participant" "ESL Seizoen VII Divisie 4 deelnemer"
N/A13168"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_Participant" "ESL Season VII Division 4 Participant"
N/A13169"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_1st" "ESL Seizoen VII Divisie 5 1e plaats"
N/A13170"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_1st" "ESL Season VII Division 5 1st Place"
N/A13171"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_2nd" "ESL Seizoen VII Divisie 5 2e plaats"
N/A13172"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_2nd" "ESL Season VII Division 5 2nd Place"
N/A13173"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_3rd" "ESL Seizoen VII Divisie 5 3e plaats"
N/A13174"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_3rd" "ESL Season VII Division 5 3rd Place"
N/A13175"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_Participant" "ESL Seizoen VII Divisie 5 deelnemer"
N/A13176"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_Participant" "ESL Season VII Division 5 Participant"
1309313177"TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional" "Stadsprofessional-bundel"
1309413178"[english]TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional" "Urban Professional Bundle"
1309513179"TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional_Desc" "Niets eist zoveel respect op als een beanie, een zonnebril en een ongelooflijk groot snipergeweer:"
1311013194"[english]TF_Bundle_Summer2012_Community" "Summer 2012 Community Bundle"
1311113195"TF_Bundle_Summer2012_Community_Desc" "De Zomer 2012 Community-bundel is gevuld met verbazingwekkende creaties door leden van de TF2-community. Als je toevallig een vervroegde vrijlating hebt, telt dit waarschijnlijk als vrijwilligerswerk:"
1311213196"[english]TF_Bundle_Summer2012_Community_Desc" "The Summer 2012 Community Bundle is filled with amazing creations by members of the TF2 community. So if you happen to be on parole, this actually probably counts as community service:"
N/A13197"TF_Sandvich_Promo" "Sandvich-promo"
N/A13198"[english]TF_Sandvich_Promo" "Sandvich Promo"
1311313199"TF_Companion_Square_Promo" "Gezelschapsvierkant-promo"
1311413200"[english]TF_Companion_Square_Promo" "Companion Square Promo"
1311513201"TF_Companion_Square_Promo_Package" "Wat zit er in de Gezelschapsvierkantdoos?"
1311813204"[english]TF_Companion_Square_Promo_Package_Desc" "This sealed Companion Square Box will open to reveal its contents at a later date."
1311913205"DeathMsg_AssistedSuicide_Multiple" "maakten een einde aan"
1312013206"[english]DeathMsg_AssistedSuicide_Multiple" "finished off"
N/A13207"TF_Pyrovision_Vignette" "Pyro-visie rand"
N/A13208"[english]TF_Pyrovision_Vignette" "Pyrovision Border"
N/A13209"TF_Pyrovision_Distortion" "Pyro-visie randvervorming"
N/A13210"[english]TF_Pyrovision_Distortion" "Pyrovision Border Distortion"
N/A13211"TF_Pyrovision_Dof" "Pyro-visie scherptediepte skybox"
N/A13212"[english]TF_Pyrovision_Dof" "Pyrovision Skybox Depth of Field"
1312113213"TF_Pyrovision_Enable" "Inschakelen"
1312213214"[english]TF_Pyrovision_Enable" "Enable"
1312313215"TF_Pyrovision_Disable" "Uitschakelen"
1312613218"[english]TF_Pyrovision_Vignette_Static" "Static"
1312713219"TF_Pyrovision_Vignette_Dynamic" "Dynamisch"
1312813220"[english]TF_Pyrovision_Vignette_Dynamic" "Dynamic"
N/A13221"TF_MM_NoGC_Title" "Fout"
N/A13222"[english]TF_MM_NoGC_Title" "Error"
N/A13223"TF_MM_NoGC" "Je bent momenteel niet verbonden met de TF-coördinatorservice. Probeer het over een paar minuten nog eens."
N/A13224"[english]TF_MM_NoGC" "Not currently connected to the TF game coordinator service. Please try again in a few minutes."
1312913225"TF_Matchmaking_Party" "Team"
1313013226"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
N/A13227"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Zoeken naar: nieuwe spellen of bezige spellen"
N/A13228"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: new games or games in progress"
N/A13229"TF_Matchmaking_SearchForNew" "Zoeken naar: alleen nieuwe spellen"
N/A13230"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: new games only"
1313113231"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Langer dan normaal."
1313213232"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Longer than average."
1313313233"TF_Matchmaking_About1Minute" "Ongeveer 1 minuut"
1313413234"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
1313513235"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minuten"
1313613236"[english]TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minutes"
13137N/A"TF_Matchmaking_NoData" "(geen gegevens)"
13138N/A"[english]TF_Matchmaking_NoData" "(no data)"
N/A13237"TF_Matchmaking_NoData" "?"
N/A13238"[english]TF_Matchmaking_NoData" "?"
1313913239"TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leider)"
1314013240"[english]TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leader)"
1314113241"TF_Matchmaking_PleaseWait" "Even geduld"
1314213242"[english]TF_Matchmaking_PleaseWait" "Please wait"
N/A13243"TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Bezig met opnieuw verbinden met de TF2-spelcoördinator..."
N/A13244"[english]TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Restoring connection to TF2 game coordinator..."
N/A13245"TF_Matchmaking_Searching" "Zoeken%s1"
N/A13246"[english]TF_Matchmaking_Searching" "Searching%s1"
N/A13247"TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Zoeken naar compatibele spelers en spelservers in de buurt."
N/A13248"[english]TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Searching for compatible players and gameservers near you."
1314313249"TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Verwachte wachttijd:"
1314413250"[english]TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Estimated wait time:"
N/A13251"TF_Matchmaking_Gameservers" "Spelservers:"
N/A13252"[english]TF_Matchmaking_Gameservers" "Gameservers:"
N/A13253"TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "%s1 leeg\n%s2 bezig en beschikbaar\n%s3 bezig en vol"
N/A13254"[english]TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "%s1 empty\n%s2 in progress available\n%s3 in progress full"
N/A13255"TF_Matchmaking_StartSearch" "Zoekopdracht starten >>"
N/A13256"[english]TF_Matchmaking_StartSearch" "Start Search >>"
N/A13257"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Zoekopdracht annuleren"
N/A13258"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
1314513259"TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "De teamleider moet de zoekopdracht starten."
1314613260"[english]TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "The party leader must start the search."
1314713261"TF_Matchmaking_Invite" "Uitnodigen"
1314813262"[english]TF_Matchmaking_Invite" "Invite"
N/A13263"TF_Matchmaking_StartParty" "Team starten"
N/A13264"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Start Party"
1314913265"TF_Matchmaking_Back" "<< Terug"
1315013266"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
1315113267"TF_Matchmaking_Next" "Volgende >>"
1315413270"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
1315513271"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Snel spelen [Bèta]"
1315613272"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Quickplay [Beta]"
N/A13273"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Wil je de snel spelen-bèta proberen?"
N/A13274"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
N/A13275"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Probeer het uit"
N/A13276"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
N/A13277"TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "Nee, bedankt"
N/A13278"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "No thanks"
N/A13279"TF_SD_Helmet" "De Menselijke Kanonskogel"
N/A13280"[english]TF_SD_Helmet" "The Human Cannonball"
1315713281}
1315813282}