Template:PatchDiff/August 16, 2016 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
10031003"[english]Tournament_StopWatch_AttackerScore" "Beat %s1's score to win!"
10041004"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime" "%s1 tog �%s2� på bara �%s3�. Om %s4 tar �%s5� snabbare vinner de!"
10051005"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime" "%s1 got �%s2� in just �%s3�. If %s4 gets �%s5� faster, they win!"
1006N/A"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "Om %s1 inte slår %s2s tid kan de ändå vinna genom att ta fler poäng. För att vinna måste %s3 erövra �%s4� innan omgången tar slut!"
N/A1006"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "Om %s1 inte slår %s2's tid kan de ändå vinna genom att ta fler poäng. För att vinna måste %s3 erövra �%s4� innan omgången tar slut!\n\n' F1 ' för att stänga."
10071007"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "If %s1 doesn't beat %s2's time, they can still win by capturing more points. To win, %s3 needs to capture �%s4� before the round ends!\n\n' F1 ' to close."
1008N/A"Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 tog inga poäng i förra omgången. Om %s2 tar �1 poäng� vinner de!"
N/A1008"Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 tog inga poäng i förra omgången. Om %s2 tar �1 poäng� vinner de!\n\n' F1 ' för att stänga."
10091009"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 didn't capture any points last round. If %s2 captures �1 point�, they win!\n\n' F1 ' to close."
10101010"TF_Gates_90_secs" "Portarna öppnas om 90 sekunder."
10111011"[english]TF_Gates_90_secs" "90 seconds till gates open."
44394439"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "The Tribalman's Shiv"
44404440"TF_Unique_BattleAxe" "Skottens Skallskärare"
44414441"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
4442N/A"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påverkan ökas förflyttningshastigheten med 25%, \nutdelade träffar blir mini-kritiska, och mottagen skada ökar med 10%."
N/A4442"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påverkan ökas förflyttningshastigheten med 25%, \ndina attacker blir mini-kritiska, och mottagen skada ökar med 10%.\nDu dödsmarkeras efteråt i 2 sekunder."
44434443"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed,\nyour attacks mini-crit, and damage taken increased by 10%.\nYou are marked for death afterward for 2 seconds."
44444444"TF_Employee_Badge_A" "Gråhårig Veteran"
44454445"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
54855485"[english]TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Provides a defensive buff that protects\nnearby team members from crits,\nincoming sentry damage by 50%\nand 35% from all other sources.\nRage increases through damage done."
54865486"TF_OlSnaggletooth" "Gamle Gadden"
54875487"[english]TF_OlSnaggletooth" "Ol' Snaggletooth"
5488N/A"TF_TheShortstop_Desc" "Håller ett 4-skottsmagasin och laddar om hela magasinet på en gång.\n\nDet senaste från Mann Co. inom personligt\nförsvar med mycket attityd."
N/A5488"TF_TheShortstop_Desc" "Håller ett 4-skottsmagasin och laddar om hela magasinet på en gång.\nAlternativattack för att springa fram och knuffa någon!\n\n\nDet senaste från Mann Co. inom personligt\nförsvar med mycket attityd."
54895489"[english]TF_TheShortstop_Desc" "Holds a 4-shot clip and reloads its entire clip at once.\nAlt-Fire to reach and shove someone!\n\nMann Co.'s latest in high attitude\nbreak-action personal defense."
54905490"TF_TheHolyMackerel_Desc" "Att bli slagen med en fisk måste vara förnedrande."
54915491"[english]TF_TheHolyMackerel_Desc" "Getting hit by a fish has got to be humiliating."
57545754"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Increased" "+%s1% flamethrower ammo consumed per second"
57555755"Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% eldkastarammo förbrukas per sekund"
57565756"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% flamethrower ammo consumed per second"
5757N/A"Attrib_JarateDuration" "Vid Träff med Sikte: Jarate tillämpas på målet i 2 till %s1 sekunder baserat på laddningsmängd"
N/A5757"Attrib_JarateDuration" "Vid Träff med Sikte: Jarate appliceras på målet i 2 till %s1 sekunder baserat på laddningsmängd.\nHuvudskott eller fullt laddade skott resulterar i en explosion av Jarate."
57585758"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Jarate target for 2 to %s1 seconds based on amount charged.\nHeadshots or fully charged shots cause an explosion of Jarate."
57595759"Attrib_NoDeathFromHeadshots" "Bäraren kan inte dödas av huvudskott"
57605760"[english]Attrib_NoDeathFromHeadshots" "The wearer cannot be killed by headshots"
70527052"[english]TF_UllapoolCaber_Desc" "High-yield Scottish face removal.\nA sober person would throw it...\n\nThe first hit will cause an explosion"
70537053"TF_BuffaloSteak_Desc" "Under effekt ökar rörelsehastighet,\nattacker blir mini-kritiska, ådragen skada ökas med 25%,\noch spelaren kan bara använda närstridsvapen.\nAlternativattack: Dela med en vän (Medelstort Hälsokit)\n\nVem behöver bröd?"
70547054"[english]TF_BuffaloSteak_Desc" "While under the effects, move speed is increased,\nattacks mini-crit, damage taken will be increased 25%,\nand the player may only use melee weapons.\nAlt-fire: Share with a friend (Medium Health Kit)\n\nWho needs bread?"
7055N/A"TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Rör dig med hastigheten av alla snabbare hälsovapenmål.\nSpegla spränghopp från din patient."
N/A7055"TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Spegla din patients spränghopp och sköldanfall."
70567056"[english]TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Mirror the blast jumps and shield charges of patients."
70577057"TF_SacredMedicine_Desc" "Under effekten kommer orsakad\noch tilldelad skada vara mini-kritisk.\nDu kommer också röra dig mycket fortare."
70587058"[english]TF_SacredMedicine_Desc" "While under the effects, damage done\nand damage taken will be mini-crits.\nYou will also move much faster."
96069606"[english]TF_DisciplinaryAction" "The Disciplinary Action"
96079607"TF_Overdose" "Överdoseringen"
96089608"[english]TF_Overdose" "The Overdose"
9609N/A"TF_Overdose_Desc" "När vapnet är aktivt ökas rörelsehastigheten baserat på ÜberLaddningsprocent till ett maximum av +10%"
N/A9609"TF_Overdose_Desc" "När vapnet är aktivt ökas förflyttningshastigheten baserat på ÜberLaddningsprocent till ett maximum av +20%"
96109610"[english]TF_Overdose_Desc" "While active, movement speed increases based on ÜberCharge percentage to a maximum of +20%"
96119611"TF_Weapon_Riding_Crop" "Ridspö"
96129612"[english]TF_Weapon_Riding_Crop" "Riding Crop"
96149614"[english]TF_Wearable_Uniform" "Uniform"
96159615"TF_SodaPopper" "Läskpopparen"
96169616"[english]TF_SodaPopper" "The Soda Popper"
9617N/A"TF_SodaPopper_Desc" "Bygger upp Hype medan du springer. \nNär Hype-mätaren är full, använd den alternativa attacken för flera lufthopp.\nDetta vapen laddar om hela magasinet på en gång."
N/A9617"TF_SodaPopper_Desc" "När Hype-mätaren är full, använd alternativattack för flera lufthopp.\nDetta vapen laddar om hela magasinet på en gång."
96189618"[english]TF_SodaPopper_Desc" "When Hype is full, Alt-Fire to activate Hype mode for multiple air jumps.\nThis weapon reloads its entire clip at once."
96199619"TF_Winger" "Yttern"
96209620"[english]TF_Winger" "The Winger"
96369636"[english]TF_MadeMan_Desc" "A gentleman always has a flower handy to drop on an opponent's grave."
96379637"TF_Bundle_ScoutStarter" "Spanarens Startpaket"
96389638"[english]TF_Bundle_ScoutStarter" "Scout Starter Pack"
9639N/A"TF_Bundle_ScoutStarter_Desc" "Börja orsaka problem i stil med dessa Spanarföremål:"
N/A9639"TF_Bundle_ScoutStarter_Desc" "Vill du spela som Scout? Vi har stoppat ner vartenda funktionellt unika vapen som han någonsin fått i ett praktiskt lågprispaket."
96409640"[english]TF_Bundle_ScoutStarter_Desc" "Want to play as Scout? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96419641"TF_Bundle_SoldierStarter" "Soldatens Startpaket"
96429642"[english]TF_Bundle_SoldierStarter" "Soldier Starter Pack"
9643N/A"TF_Bundle_SoldierStarter_Desc" "Dra inte ut i krig utan dessa viktiga Soldatföremål:"
N/A9643"TF_Bundle_SoldierStarter_Desc" "Vill du spela som Soldier? Vi har stoppat ner vartenda funktionellt unika vapen som han någonsin fått i ett praktiskt lågprispaket."
96449644"[english]TF_Bundle_SoldierStarter_Desc" "Want to play as Soldier? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96459645"TF_Bundle_PyroStarter" "Pyrons Startpaket"
96469646"[english]TF_Bundle_PyroStarter" "Pyro Starter Pack"
9647N/A"TF_Bundle_PyroStarter_Desc" "Bränn ner huset med dessa startföremål för Pyron:"
N/A9647"TF_Bundle_PyroStarter_Desc" "Vill du spela som Pyro? Vi har stoppat ner vartenda funktionellt unika vapen som hen någonsin fått i ett praktiskt lågprispaket."
96489648"[english]TF_Bundle_PyroStarter_Desc" "Want to play as Pyro? We put every functionally unique weapon they've ever gotten into one handy, low-priced package."
96499649"TF_Bundle_DemomanStarter" "Demomannens Startpaket"
96509650"[english]TF_Bundle_DemomanStarter" "Demoman Starter Pack"
9651N/A"TF_Bundle_DemomanStarter_Desc" "Omvandla dig till en hedervärd Demoriddare med detta startpaket:"
N/A9651"TF_Bundle_DemomanStarter_Desc" "Vill du spela som Demoman? Vi har stoppat ner vartenda funktionellt unika vapen som han någonsin fått i ett praktiskt lågprispaket."
96529652"[english]TF_Bundle_DemomanStarter_Desc" "Want to play as Demoman? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96539653"TF_Bundle_HeavyStarter" "Den Tunga Artilleristens Startpaket"
96549654"[english]TF_Bundle_HeavyStarter" "Heavy Starter Pack"
1542115421"[english]Econ_FreeSlot_Singular" "slot"
1542215422"Econ_FreeSlot_Plural" "lediga platser"
1542315423"[english]Econ_FreeSlot_Plural" "slots"
15424N/A"TF_MM_Abandon_NoPenalty" "Överge ditt lag?\n\nOm du överger spel upprepade gånger kan du få en lägre matchningsprioritet."
N/A15424"TF_MM_Abandon_NoPenalty" "Du kommer inte att kunna gå med i denna match igen."
1542515425"[english]TF_MM_Abandon_NoPenalty" "You will not be able to rejoin this match."
1542615426"TF_MM_Rejoin_AbandonText_NoPenalty" "Pågående spel hittat. Vill du gå med igen eller överge?\n\nOm du överger spel upprepade gånger kan du få en lägre matchningsprioritet."
1542715427"[english]TF_MM_Rejoin_AbandonText_NoPenalty" "Game in progress found. Rejoin or Abandon?\n\nRepeatedly abandoning games will result in substantial increases to the length of your matchmaking ban."
2021120211"[english]TF_Quickplay_RandomCrits_DontCare_Summary" "Any random crits"
2021220212"TF_Quickplay_DamageSpread" "Skadespridning"
2021320213"[english]TF_Quickplay_DamageSpread" "Damage spread"
20214N/A"TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Avaktiverad (standard)"
N/A20214"TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Inaktiverad (standard)"
2021520215"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Disabled (default)"
2021620216"TF_Quickplay_DamageSpread_Disabled" "Avaktiverad"
2021720217"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Disabled" "Disabled"
2502425024"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
2502525025"TF_Competitive_Rank" "Rang"
2502625026"[english]TF_Competitive_Rank" "Rank: %s1 %s2"
25027N/A"TF_Competitive_Rank_0" "Volontär"
N/A25027"TF_Competitive_Rank_0" "Färsking"
2502825028"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Fresh Meat"
2502925029"TF_Competitive_Rank_1" "Färsking"
2503025030"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Fresh Meat"
2503125031"TF_Competitive_Rank_2" "Bråkmakare"
2503225032"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Troublemaker"
25033N/A"TF_Competitive_Rank_3" "Löpare"
N/A25033"TF_Competitive_Rank_3" "Bandit"
2503425034"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Small-Time Thug"
2503525035"TF_Competitive_Rank_4" "Gerilla"
2503625036"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Local Enforcer"
2505825058"[english]TF_Competitive_Rank_15" "Raging Sociopath"
2505925059"TF_Competitive_Rank_16" "Expertlönnmördare"
2506025060"[english]TF_Competitive_Rank_16" "Expert Assassin"
25061N/A"TF_Competitive_Rank_17" "Fältmördare"
N/A25061"TF_Competitive_Rank_17" "Elitutrotare"
2506225062"[english]TF_Competitive_Rank_17" "Elite Exterminator"
2506325063"TF_Competitive_Rank_18" "Elitmördare"
2506425064"[english]TF_Competitive_Rank_18" "Death Merchant"
2532425324"[english]TF_xms2013_sniper_beard_style1" "Style 1"
2532525325"TF_xms2013_sniper_beard_style2" "Stil 2"
2532625326"[english]TF_xms2013_sniper_beard_style2" "Style 2"
N/A25327"TF_Winner" "VINNARE"
N/A25328"[english]TF_Winner" "WINNER"
N/A25329"TF_Winners" "VINNARE"
N/A25330"[english]TF_Winners" "WINNERS"
N/A25331"TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_First_Place" "ozfortress Premier Första plats"
N/A25332"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_First_Place" "ozfortress Premier First Place"
N/A25333"TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Second_Place" "ozfortress Premier Andra plats"
N/A25334"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Second_Place" "ozfortress Premier Second Place"
N/A25335"TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Third_Place" "ozfortress Premier Tredje plats"
N/A25336"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Third_Place" "ozfortress Premier Third Place"
N/A25337"TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Participant" "ozfortress Premier Deltagare"
N/A25338"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Participant" "ozfortress Premier Participant"
N/A25339"TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_First_Place" "ozfortress Intermediate Första plats"
N/A25340"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_First_Place" "ozfortress Intermediate First Place"
N/A25341"TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Second_Place" "ozfortress Intermediate Andra plats"
N/A25342"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Second_Place" "ozfortress Intermediate Second Place"
N/A25343"TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Third_Place" "ozfortress Intermediate Tredje plats"
N/A25344"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Third_Place" "ozfortress Intermediate Third Place"
N/A25345"TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Participant" "ozfortress Intermediate Deltagare"
N/A25346"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Participant" "ozfortress Intermediate Participant"
N/A25347"TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_First_Place" "ozfortress Open Första plats"
N/A25348"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_First_Place" "ozfortress Open First Place"
N/A25349"TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Second_Place" "ozfortress Open Andra plats"
N/A25350"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Second_Place" "ozfortress Open Second Place"
N/A25351"TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Third_Place" "ozfortress Open Tredje plats"
N/A25352"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Third_Place" "ozfortress Open Third Place"
N/A25353"TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Participant" "ozfortress Open Deltagare"
N/A25354"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Participant" "ozfortress Open Participant"
N/A25355"TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_First_Place" "ozfortress Summer Cup Första plats"
N/A25356"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_First_Place" "ozfortress Summer Cup First Place"
N/A25357"TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Second_Place" "ozfortress Summer Cup Andra plats"
N/A25358"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Second_Place" "ozfortress Summer Cup Second Place"
N/A25359"TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Third_Place" "ozfortress Summer Cup Tredje plats"
N/A25360"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Third_Place" "ozfortress Summer Cup Third Place"
N/A25361"TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Participant" "ozfortress Summer Cup Deltagare"
N/A25362"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Participant" "ozfortress Summer Cup Participant"
N/A25363"TF_TournamentMedal_Season26" "Säsong 26"
N/A25364"[english]TF_TournamentMedal_Season26" "Season 26"
N/A25365"TF_TournamentMedal_Season27" "Säsong 27"
N/A25366"[english]TF_TournamentMedal_Season27" "Season 27"
N/A25367"TF_TournamentMedal_Season28" "Säsong 28"
N/A25368"[english]TF_TournamentMedal_Season28" "Season 28"
N/A25369"TF_TournamentMedal_Season29" "Säsong 29"
N/A25370"[english]TF_TournamentMedal_Season29" "Season 29"
N/A25371"TF_TournamentMedal_Season30" "Säsong 30"
N/A25372"[english]TF_TournamentMedal_Season30" "Season 30"
N/A25373"TF_TournamentMedal_2017" "2017"
N/A25374"[english]TF_TournamentMedal_2017" "2017"
N/A25375"TF_SniperHat1_Style0" "Stil 1"
N/A25376"[english]TF_SniperHat1_Style0" "Style 1"
N/A25377"TF_SniperHat1_Style1" "Stil 2"
N/A25378"[english]TF_SniperHat1_Style1" "Style 2"
N/A25379"TF_HeavyHat1_Style0" "Stil 1"
N/A25380"[english]TF_HeavyHat1_Style0" "Style 1"
N/A25381"TF_HeavyHat1_Style1" "Stil 2"
N/A25382"[english]TF_HeavyHat1_Style1" "Style 2"
N/A25383"TF_Map_tc_hydro" "Hydro"
N/A25384"[english]TF_Map_tc_hydro" "Hydro"
N/A25385"TF_Map_cp_degrootkeep" "DeGroot Keep"
N/A25386"[english]TF_Map_cp_degrootkeep" "DeGroot Keep"
N/A25387"GameType_TerritorialControl" "Territoriell Kontroll"
N/A25388"[english]GameType_TerritorialControl" "Territorial Control"
N/A25389"TF_GameModeDesc_Misc" "Spellägen som inte passar i någon av de andra kategorierna."
N/A25390"[english]TF_GameModeDesc_Misc" "Game modes that don't fit into one of the other categories."
N/A25391"TF_GameModeDetail_Misc" "Välj detta alternativ för att spela spellägen som Territoriell Kontroll, Specialleverans, Medeltid, och Spelarförstörelse."
N/A25392"[english]TF_GameModeDetail_Misc" "Select this option to play game modes like Territorial Control, Special Delivery, Medieval, and Player Destruction."
N/A25393"TF_enlightened_mann_style0" "Alltför pompös för att beskriva"
N/A25394"[english]TF_enlightened_mann_style0" "Too Pompous to Describe"
N/A25395"TF_enlightened_mann_style1" "Klassisk"
N/A25396"[english]TF_enlightened_mann_style1" "Classical"
N/A25397"TF_sbox2014_war_helmet_style1" "Visir upp"
N/A25398"[english]TF_sbox2014_war_helmet_style1" "Visor Up"
N/A25399"TF_sbox2014_war_helmet_style2" "Visir ner"
N/A25400"[english]TF_sbox2014_war_helmet_style2" "Visor Down"
N/A25401"TF_short2014_all_mercs_mask_style0" "Original"
N/A25402"[english]TF_short2014_all_mercs_mask_style0" "Original"
N/A25403"TF_short2014_all_mercs_mask_style1" "Blank"
N/A25404"[english]TF_short2014_all_mercs_mask_style1" "Clean"
N/A25405"TF_short2014_all_mercs_mask_style2" "Döskallar"
N/A25406"[english]TF_short2014_all_mercs_mask_style2" "Skulls"
N/A25407"TF_dec15_patriot_peak_Style0" "Med hörlurar"
N/A25408"[english]TF_dec15_patriot_peak_Style0" "With Headphones"
N/A25409"TF_dec15_patriot_peak_Style1" "Utan hörlurar"
N/A25410"[english]TF_dec15_patriot_peak_Style1" "Without Headphones"
2532725411"TF_SoldierHat1_Style0" "Saltad"
2532825412"[english]TF_SoldierHat1_Style0" "Salty"
2532925413"TF_SoldierHat1_Style1" "Rökt"
2537825462"TF_may16_surgical_survivalist_desc" "
2537925463"
2538025464"[english]TF_may16_surgical_survivalist_desc" ""
N/A25465"TF_may16_skullcap" "Dödskallen"
N/A25466"[english]TF_may16_skullcap" "The Dead Head"
2538125467"TF_may16_skullcap_desc" "
2538225468"
2538325469"[english]TF_may16_skullcap_desc" ""
2541625502"TF_may16_scoped_spartan_desc" "
2541725503"
2541825504"[english]TF_may16_scoped_spartan_desc" ""
N/A25505"TF_TheElf_Style0" "Nordpolen"
N/A25506"[english]TF_TheElf_Style0" "North Pole"
N/A25507"TF_TheElf_Style1" "Sydpolen"
N/A25508"[english]TF_TheElf_Style1" "South Pole"
N/A25509"TF_Scout_Elf_Boots_Style0" "Nordpolen"
N/A25510"[english]TF_Scout_Elf_Boots_Style0" "North Pole"
N/A25511"TF_Scout_Elf_Boots_Style1" "Sydpolen"
N/A25512"[english]TF_Scout_Elf_Boots_Style1" "South Pole"
N/A25513"TF_ToughStuffMuffs_Style2" "Montreal-stil (Inga öronmuffar)"
N/A25514"[english]TF_ToughStuffMuffs_Style2" "Montreal Style (No Earmuffs)"
N/A25515"TF_ToughStuffMuffs_Style3" "Boston-stil (Inga öronmuffar)"
N/A25516"[english]TF_ToughStuffMuffs_Style3" "Boston Style (No Earmuffs)"
N/A25517"TF_OptionCategory_DemoSupport" "Demo-stöd"
N/A25518"[english]TF_OptionCategory_DemoSupport" "Demo Support"
N/A25519"TF_DemoSupport" "Inspelningsläge"
N/A25520"[english]TF_DemoSupport" "Recording Mode"
N/A25521"TF_DemoSupport_Manual" "Manuell"
N/A25522"[english]TF_DemoSupport_Manual" "Manual"
N/A25523"TF_DemoSupport_Comp" "Spela in tävlingsmatcher automatiskt"
N/A25524"[english]TF_DemoSupport_Comp" "Auto-Record Competitive Matches"
N/A25525"TF_DemoSupport_All" "Spela in alla matcher automatiskt"
N/A25526"[english]TF_DemoSupport_All" "Auto-Record All Matches"
N/A25527"TF_DemoSupport_Dir" "Mapp som ska användas"
N/A25528"[english]TF_DemoSupport_Dir" "Folder to be used"
N/A25529"TF_DemoSupport_Prefix" "Filnamnsprefix"
N/A25530"[english]TF_DemoSupport_Prefix" "Filename prefix"
N/A25531"TF_DemoSupport_Prefix_ToolTip" "Denna sträng kommer användas som prefix till de filer som skapas"
N/A25532"[english]TF_DemoSupport_Prefix_ToolTip" "This string will be used to prefix the files that are created"
N/A25533"TF_DemoSupport_Sound" "Spela upp ljud vid start/stopp"
N/A25534"[english]TF_DemoSupport_Sound" "Play sounds for start/stop events"
N/A25535"TF_DemoSupport_Screens" "Auto-spara en skärmdump av poängtavlan vid slutet av en match"
N/A25536"[english]TF_DemoSupport_Screens" "Auto-save a scores screenshot at the end of a match"
N/A25537"TF_sbox2014_toowoomba_tunic_style0" "Riddare"
N/A25538"[english]TF_sbox2014_toowoomba_tunic_style0" "Knight"
N/A25539"TF_sbox2014_toowoomba_tunic_style1" "Bonde"
N/A25540"[english]TF_sbox2014_toowoomba_tunic_style1" "Peasant"
2541925541"TF_bak_fear_monger_style1" "Stil 1"
2542025542"[english]TF_bak_fear_monger_style1" "Style 1"
2542125543"TF_bak_fear_monger_style2" "Stil 2"
2542225544"[english]TF_bak_fear_monger_style2" "Style 2"
2542325545"TF_may16_patriots_pouches_style1" "Normal"
2542425546"[english]TF_may16_patriots_pouches_style1" "Normal"
N/A25547"TF_MM_Generic_Kicked" "Avlägsnad från matchen av systemet"
N/A25548"[english]TF_MM_Generic_Kicked" "Removed from match by system"
N/A25549"TF_Competitive_Welcome_Subtitle" "Här är några saker du bör tänka på innan du börjar"
N/A25550"[english]TF_Competitive_Welcome_Subtitle" "Here are some things to keep in mind before you get started"
2542525551"TF_Weapon_Machete" "Machete"
2542625552"[english]TF_Weapon_Machete" "Machete"
2542725553"TF_TournamentMedal_72hr_jimijam_style1" "Pin"
2543825564"[english]TF_Map_pass_district" "District"
2543925565"Gametype_Arena_Desc" "Spela Counter-Strike!"
2544025566"[english]Gametype_Arena_Desc" "Play Counter-Strike!"
N/A25567"TF_MMCat_ExcludesRemaining" "%s1 exkluderingar återstår"
N/A25568"[english]TF_MMCat_ExcludesRemaining" "%s1 excludes remaining"
2544125569"MMenu_PlayList_Training_Button" "Träning"
2544225570"[english]MMenu_PlayList_Training_Button" "Training"
2544325571"MMenu_PlayList_QuickPlay_Button" "Snabbspel"
2545825586"[english]Store_Case_Label" "Cases"
2545925587"Store_Key_Label" "Nycklar"
2546025588"[english]Store_Key_Label" "Keys"
N/A25589"Store_Price_Highlighted" "FOKUS!"
N/A25590"[english]Store_Price_Highlighted" "SPOTLIGHT!"
2546125591"TF_Matchmaking_MatchInProgress" "Pågående match"
2546225592"[english]TF_Matchmaking_MatchInProgress" "Match in progress"
2546325593"TF_Competitive_Deaths" "Dödsfall: %s1"
2549825628"[english]TF_sbox2014_knight_helmet_style1" "Closed"
2549925629"TF_taunt_disco_fever" "Hån: Discofeber"
2550025630"[english]TF_taunt_disco_fever" "Taunt: Disco Fever"
N/A25631"ItemTypeDescStrangeFilterCompetitive" "Tävlingsinriktat"
N/A25632"[english]ItemTypeDescStrangeFilterCompetitive" "Competitive"
N/A25633"TF_Casual_ViewMaps" "Visa banor"
N/A25634"[english]TF_Casual_ViewMaps" "View Maps"
2550125635"TF_Map_tr_dustbowl" "Dustbowl (Träning)"
2550225636"[english]TF_Map_tr_dustbowl" "Dustbowl (Training)"
2550325637"TF_Map_tr_target" "Target (Träning)"