Template:PatchDiff/August 17, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf dutch.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
145145"[english]TF_Taunt" "Taunt"
146146"TF_FeignArmed" "-GEWAPEND-"
147147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
148N/A"classinfo_scout" "Je verovert posten sneller dan andere klassen!
N/A148"ClassTips_1_1" "Je verovert posten sneller dan andere klassen!
149149Je kunt dubbelspringen terwijl je in de lucht bent!"
150N/A"[english]classinfo_scout" "You capture points faster than other classes!
151N/Adouble jump while in the air!"
152N/A"classinfo_sniper" "Je snipergeweer wordt geladen terwijl je bent ingezoomd!
N/A150"[english]ClassTips_1_1" "You capture points faster than other classes!"
N/A151"ClassTips_2_1" "Je snipergeweer wordt geladen terwijl je bent ingezoomd!
153152Richt op het hoofd voor voltreffers!"
154N/A"[english]classinfo_sniper" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!
155N/Aaim for the head to do critical hits!"
156N/A"classinfo_soldier" "Vuur raketten af op de voeten van de vijand!
N/A153"[english]ClassTips_2_1" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!"
N/A154"ClassTips_3_1" "Vuur raketten af op de voeten van de vijand!
157155Gebruik je raketwerper voor een raketsprong!"
158N/A"[english]classinfo_soldier" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!
159N/AUse your rocket launcher to rocket jump!"
160N/A"classinfo_demo" "Laat je kleefbommen op afstand ontploffen als vijanden in de buurt zijn!
N/A156"[english]ClassTips_3_1" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!"
N/A157"ClassTips_4_1" "Laat je kleefbommen op afstand ontploffen als vijanden in de buurt zijn!
161158Maak een kleefbomsprong door over een kleefbom te springen en hem te laten ontploffen!"
162N/A"[english]classinfo_demo" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!
163N/AStickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
164N/A"classinfo_medic" "Vul je überlading door teamgenoten te genezen!
N/A159"[english]ClassTips_4_1" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!"
N/A160"ClassTips_5_1" "Vul je überlading door teamgenoten te genezen!
165161Gebruik een volle überlading voor onkwetsbaarheid voor jou en het doel van je medigun!"
166N/A"[english]classinfo_medic" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!
167N/AUse a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
168N/A"classinfo_heavy" "Laat je minigun ronddraaien zonder te schieten om klaar te zijn voor naderende vijanden!"
169N/A"[english]classinfo_heavy" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
170N/A"classinfo_pyro" "Verras je vijanden vanuit een hoek!
N/A162"[english]ClassTips_5_1" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!"
N/A163"ClassTips_6_1" "Laat je minigun ronddraaien zonder te schieten om klaar te zijn voor naderende vijanden!"
N/A164"[english]ClassTips_6_1" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
N/A165"ClassTips_7_1" "Verras je vijanden vanuit een hoek!
171166Je vlammenwerper wordt effectiever als je dichterbij je doel bent!"
172N/A"[english]classinfo_pyro" "Ambush enemies at corners!
173N/AYour flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
174N/A"classinfo_spy" "Vermom jezelf als een vijand en infiltreer de vijandelijke basis!
N/A167"[english]ClassTips_7_1" "Ambush enemies at corners!"
N/A168"ClassTips_8_1" "Vermom jezelf als een vijand en infiltreer de vijandelijke basis!
175169Verhul jezelf zodat je niet wordt ontdekt!
176170Steek je vijanden in de rug met je mes voor een onmiddellijke dood!
177171Plaats sappers op sentry's van de vijand om ze te vernietigen!"
178N/A"[english]classinfo_spy" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!
179N/Acloak yourself to avoid being seen!
180N/ABackstab your enemies with your knife for an instant kill!
181N/APlant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
182N/A"classinfo_engineer" "Verzamel metaal van gevallen wapens om mee te bouwen!
N/A172"[english]ClassTips_8_1" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!"
N/A173"ClassTips_9_1" "Verzamel metaal van gevallen wapens om mee te bouwen!
183174Bouw sentry's om je basis te verdedigen! Upgrade ze naar level 3!
184175Bouw dispensers om je teamgenoten te voorzien van genezing en munitie!
185176Bouw teleporters om je teamgenoten naar de frontlinies te verplaatsen!"
186N/A"[english]classinfo_engineer" "Collect metal from fallen weapons to build with!
187N/ABuild sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!
188N/ABuild dispensers to supply your teammates with health & ammo!
189N/ABuild teleporters to help team mates get to the front lines!"
190N/A"classinfo_random" "Laat het spel een willekeurige klasse voor je kiezen."
191N/A"[english]classinfo_random" "Let the game randomly choose a class for you."
N/A177"[english]ClassTips_9_1" "Collect metal from fallen weapons to build with!"
N/A178"ClassTips_12_1" "Laat het spel een willekeurige klasse voor je kiezen."
N/A179"[english]ClassTips_12_1" "Let the game randomly choose a class for you."
192180"TF_Welcome" "Welkom"
193181"[english]TF_Welcome" "Welcome"
194182"TF_Welcome_birthday" "Welkom en gefeliciteerd TF!"
36833671"[english]LoadoutSlot_Primary" "Primary weapon"
36843672"LoadoutSlot_Secondary" "Secundair wapen"
36853673"[english]LoadoutSlot_Secondary" "Secondary weapon"
3686N/A"LoadoutSlot_Melee" "Melee-wapen"
N/A3674"LoadoutSlot_Melee" "Slagwapen"
36873675"[english]LoadoutSlot_Melee" "Melee weapon"
36883676"LoadoutSlot_Grenade" "Granaat"
36893677"[english]LoadoutSlot_Grenade" "Grenade"
39043892"Attrib_FireRate_Negative" "%s1% lagere vuursnelheid"
39053893"[english]Attrib_FireRate_Negative" "%s1% slower firing speed"
39063894"Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% hogere extra genezing"
3907N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "%s1% more overheal"
N/A3895"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% max overheal"
39083896"Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Bonus voor extra genezing vervalt niet"
39093897"[english]Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Overheal bonus doesn't decay"
39103898"Attrib_OverhealDecay_Positive" "+%s1% langere tijd voor extra genezing"
40864074"Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projectielsnelheid"
40874075"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projectile speed"
40884076"Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% lagere maximale extra genezing"
4089N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% less max overheal"
N/A4077"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% max overheal"
40904078"Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% hogere bewegingssnelheid voor drager"
40914079"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% faster move speed on wearer"
40924080"Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% gezondheid van pakketten voor de drager"
44664454"TF_Unique_BattleAxe" "De Schotse Schedelhouwer"
44674455"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
44684456"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Onder invloed hiervan ontvang je +25% bewegingssnelheid en zullen\ntoegebrachte en opgelopen schade minivoltreffers zijn."
4469N/A"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done\nand damage taken will be mini-crits."
N/A4457"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done and damage taken will be mini-crits."
44704458"TF_Employee_Badge_A" "Grauwe Veteraan"
44714459"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
44724460"TF_Employee_Badge_B" "Soldaat van Fortuin"
57375725"[english]Attrib_CannotTrade" "Not Tradable"
57385726"Attrib_DisguiseOnBackstab" "Bij een succesvolle steek in de rug
57395727neem je snel de identiteit van je slachtoffer aan"
5740N/A"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab you rapidly disguise as your victim"
N/A5728"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab against a human target, you rapidly disguise as your victim"
57415729"Attrib_CannotDisguise" "Drager kan zich niet vermommen"
57425730"[english]Attrib_CannotDisguise" "Wearer cannot disguise"
57435731"Attrib_SilentKiller" "Geluidloze moordenaar: Geen aanvalsgeluid van rugsteken"
91239111"[english]Replay_Contest_StatusSuccess" "Your entry was submitted successfully!"
91249112"Replay_Contest_StatusFailure" "Er was een probleem met je inzending. Kijk het nog eens na om zeker te zijn dat de URL geldig is."
91259113"[english]Replay_Contest_StatusFailure" "There was a problem with your submission. Please check to make sure the URL is valid."
9126N/A"IT_UnusualTitle" "Ongewoon effect:"
N/A9114"IT_UnusualTitle" "Bijzonder effect:"
91279115"[english]IT_UnusualTitle" "Unusual effect:"
91289116"IT_UnusualNone" "Niets"
91299117"[english]IT_UnusualNone" "Nothing"
97659753"[english]TF_SplendidScreen_Style4" "Spike And Arrow"
97669754"TF_TrialNeedSpace_Title" "Meer ruimte nodig?"
97679755"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
9768N/A"TF_TrialNeedSpace_Text" "Je inventaris is helemaal vol. Koop een item in de Mann Co winkel en je account zal geüpgraded worden, waardoor je 250 extra inventarisplaatsen krijgt!"
N/A9756"TF_TrialNeedSpace_Text" "Je inventaris is helemaal vol. Koop een item in de Mann Co.-winkel en je account zal geüpgraded worden, waardoor je 250 extra inventarisplaatsen krijgt!"
97699757"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co. store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
97709758"TF_TrialNeedSpace_Store" "Naar de winkel!"
97719759"[english]TF_TrialNeedSpace_Store" "To the Store!"
1088910877"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1089010878"TF_TreasureHat_3_Style" "H.V.O.W.E.R."
1089110879"[english]TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
10892N/A"MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
10893N/A"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
N/A10880"MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
N/A10881"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1089410882"Store_Maps_Title" "STEUN COMMUNITY-MAPMAKERS EN ONTVANG EEN HOED!"
1089510883"[english]Store_Maps_Title" "SUPPORT COMMUNITY MAP MAKERS AND GET A HAT!"
1089610884"Store_Maps_SubTitle" "Alle mappostzegelopbrengsten (netto van toepassing zijnde belastingen) gaan rechtstreeks naar de makers van de map."
1287212860"[english]TF_PyroBongos" "The Burning Bongos"
1287312861"TF_PyroBongos_Desc" "Toen je nog klein was wilde je alleen maar op de bongo's spelen. Maar toen werd je groot en realiseerde je, zoals wij dat allemaal deden, dat je niet zo goed bent als Matthew McConaughey. Maar raad eens vriend: dat is niemand, en niemand zal dat ooit zijn. (schakelt Pyro-visie in.)"
1287412862"[english]TF_PyroBongos_Desc" "When you were a kid, all you wanted was to play the bongos. But then you grew up and, like all of us, realized you're not as good at bongos as Matthew McConaughey. Well, guess what, pal: Nobody is, or ever will be. (Equips Pyrovision.)"
N/A12863"TF_Weapon_PEP_Scattergun" "Kinderbakkesknaller"
N/A12864"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun" "Baby Face's Blaster"
1287512865"TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" " "
1287612866"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" ""
N/A12867"TF_Weapon_PEP_Pistol_Desc" " "
N/A12868"[english]TF_Weapon_PEP_Pistol_Desc" ""
N/A12869"TF_PEP_ScoutHat" "De Flikkenverhinderende Fedora"
N/A12870"[english]TF_PEP_ScoutHat" "The Fed-Fightin' Fedora"
N/A12871"TF_PEP_ScoutHat_Desc" "Deze hoed herdenkt die ene keer dat je 'm op een bezem plaatste en de flikken overhaalde om er een uur op te schieten terwijl jij ervandoor ging met al dat bankgeld. Gaat geweldig samen met alle kogelwonden in je romp van die ene keer dat je dezelfde truc probeerde uit te halen met veel slimmere flikken."
N/A12872"[english]TF_PEP_ScoutHat_Desc" "This hat commemorates that time you stuck it on a broom and tricked the Feds into shooting at it for an hour while you scooted off with all that bank money. Goes great with all those bullet wounds in your torso from that time you pulled the same trick on much smarter Feds."
N/A12873"TF_PEP_ScoutBag_Desc" "Deze tas heeft leren banden zodat al je geld er niet uitvalt. De leren banden sluiten ook niet helemaal, dus er ZAL wat geld uitvallen, en dames zullen weten hoe rijk je bent. (Antwoord: Heel erg. Ook hartstikke knap.)"
N/A12874"[english]TF_PEP_ScoutBag_Desc" "This duffel comes with leather straps so all your money doesn't fall out. The leather straps also don't tighten all the way, so some money WILL fall out, and ladies will know how rich you are. (Answer: Very. Also handsome.)"
1287712875"TF_DS_DumpsterDevice" "Bedelaars Bazooka"
1287812876"[english]TF_DS_DumpsterDevice" "Beggar's Bazooka"
N/A12877"TF_DS_DumpsterDevice_Desc" " "
N/A12878"[english]TF_DS_DumpsterDevice_Desc" ""
1287912879"TF_DS_FootballHelmet" "De Helm Zonder Huis"
1288012880"[english]TF_DS_FootballHelmet" "The Helmet Without a Home"
1288112881"TF_DS_FootballHelmet_Desc" "Zie deze helm als een verstevigd, draagbaar huis voor je hoofd. Hij is ook bedekt met aluminiumfolie, zodat niemand je waardevolle zwerversgedachten kan stelen."
1288812888"[english]TF_Pro_SniperRifle_Desc" "\nHeads will roll."
1288912889"TF_Pro_SMG" "Het Schoonmakersschiettuig"
1289012890"[english]TF_Pro_SMG" "The Cleaner's Carbine"
N/A12891"TF_Pro_SMG_Desc" " "
N/A12892"[english]TF_Pro_SMG_Desc" ""
N/A12893"TF_Pro_SniperHat_Desc" "Deze wollen muts/omabril-combinatie past bij elke moordenaar, of hij nou in verhitte gevechten met de mafia weeskinderen aan het redden is of gitaarspelers uit wereldberoemde Ierse rockbands nadoet."
N/A12894"[english]TF_Pro_SniperHat_Desc" "This wool cap/granny glasses combo fits any assassin, whether he's saving orphans in heated gun battles with the mob or impersonating lead guitarists in world-famous Irish rock bands."
1289112895"TF_PyroHazmat" "Het Gaspakmasker"
1289212896"[english]TF_PyroHazmat" "The HazMat Headcase"
1289312897"TF_PyroHazmat_Desc" "Deze ondoordringbare gasdichte kap houdt je hoofd gedurende de dag op een comfortabele temperatuur van 175 graden. Het getinte vizier laat je ook al dat afzichtelijke gezichtsvet eraf zweten in de privacy van je eigen loeihete hel."
1290012904"[english]TF_PyroHazmat_Style2" "Streamlined"
1290112905"TF_PyroHazmat_Style3" "Een serieus gebrek aan angst"
1290212906"[english]TF_PyroHazmat_Style3" "A Serious Absence of Fear"
N/A12907"TF_HeavyShirt" "Het Sovjetshirt"
N/A12908"[english]TF_HeavyShirt" "The Apparatchik's Apparel"
1290312909"TF_HeavyShirt_Desc" "Het ronddragen van een minigun van 150 kilogram geeft die bovenarmspieren een flinke oefening. Toon ze aan de wereld door middel van deze shirts met opgerolde mouwen, met jouw keus tussen ruiten, houthakker, rugbystrepen of verticale krijtstrepen."
1290412910"[english]TF_HeavyShirt_Desc" "Toting around a 150-kilogram minigun gives those forearm muscles a nice workout. Show them off with these rolled-sleeved shirts, in your choice of argyle, lumberjack, rugby stripe or vertical pinstripe."
1290512911"TF_HeavyShirt_Style0" "Buitenmens"
1292012926"[english]TF_DemoParrot_Style1" "Distinguished"
1292112927"TF_MedicUshanka" "De Ushanka van een Heer"
1292212928"[english]TF_MedicUshanka" "The Gentleman's Ushanka"
N/A12929"TF_MedicUshanka_Desc" "Gemaakt van echt Duits konijnenbont vormt deze legerachtige jagershoed de perfecte aanvulling op de Officiers Oesjanka. Laat de officier in je leven weten dat je altijd achter 'm zult staan, met een Medigun in de hand en passende kleding."
N/A12930"[english]TF_MedicUshanka_Desc" "Made from genuine German rabbit fur, this military-grade trappers' hat makes the perfect complement to the Officer's Ushanka. Let the officer in your life know you'll always be right behind them, with a Medigun at the ready and a matching wardrobe."
1292312931"TF_SpyOpenJacket" "De Kantoorkledij"
1292412932"[english]TF_SpyOpenJacket" "The Business Casual"
1292512933"TF_SpyOpenJacket_Desc" "Het is aan de voorkant formeel zakelijk, en aan de achterkant is het ook formeel zakelijk. Kijk nu naar de zijkanten. Jawel. Daar is het ook formeel zakelijk. Zorg voor alle formeel zakelijke zaken met dit knooploze jasje."
1292612934"[english]TF_SpyOpenJacket_Desc" "It's casual business up front, and more casual business in the back. Now: check those sides. Yep. It's casual business there too. Cover all the casual business bases with this unbuttoned suit jacket."
1292712935"TF_EngineerBlueprintsBack" "De Ideeëntube"
1292812936"[english]TF_EngineerBlueprintsBack" "The Idea Tube"
N/A12937"TF_EngineerBlueprintsBack_Desc" "Deze beeldschone leren cilinder is op elke manier beter dan het dagboek. Heb je geheime gedachten? Schrijf ze op, prop ze in elkaar, en steek ze in de tube. Het is ook ongelooflijk makkelijk om een gedachte te vinden wanneer je 'm nodig hebt. Gewoon de tube leegmaken en daar zijn ze allemaal. Er staat dan maar één simpele ontpropping tussen jou en het herinneren van die gedachte."
N/A12938"[english]TF_EngineerBlueprintsBack_Desc" "This handsome leather cylinder improves on the diary in every way. Do you have secret thoughts? Write 'em down, ball 'em up, and stuff 'em in the tube. It's incredibly easy to find a thought when you need it, too. Simply empty out the tube and there they all are. You're just one simple unballing away from remembering it."
1292912939"TF_RobotChickenHat" "Robot Chicken-Hoed"
1293012940"[english]TF_RobotChickenHat" "Robot Chicken Hat"
1293112941"TF_RobotChickenHat_Desc" "Waarom stak de kip ECHT de weg over? Om door een auto geraakt te worden, door een gekke geleerde ontvoerd te worden en in een angstaanjagende cyborg die je op je hoofd kan dragen gestransformeerd te worden. Dus wanneer je de volgende keer die grap hoort, vertel die grappenmaker dan de waarheid - jij hebt hier de FEITEN."
1302813038"[english]TF_TEAM_PYROVISION_NAME" "Mass Hysteria"
1302913039"TF_TEAM_PYROVISION_DESC" "Heb tegelijkertijd 6 teamgenoten die Pyro-visie gebruiken."
1303013040"[english]TF_TEAM_PYROVISION_DESC" "Have 6 teammates using Pyrovision at the same time."
N/A13041"TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_NAME" "Een vers paar ogen"
N/A13042"[english]TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_NAME" "A Fresh Pair of Eyes"
1303113043"TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_DESC" "Overheers een speler die de Pyrovisie-bril gebruikt om je eigen bril te winnen!"
1303213044"[english]TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_DESC" "Dominate a player using the Pyrovision Goggles and earn your own pair!"
1303313045"RI_BurnedItem" "verbrande voorwerpen"
1304713059"Attrib_RageGainOnKill" "Verdien Focus door doden en assists"
1304813060"[english]Attrib_RageGainOnKill" "Gain Focus on kills and assists"
1304913061"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% toegebrachte schade bij een lichaamsschot"
13050N/A"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage penalty on body shot"
N/A13062"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage on body shot"
1305113063"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Focus activeert wanneer je schiet en de Focus-meter vol is\nTijdens Focus: +25% snellere oplaadsnelheid en geen uitzoomen"
1305213064"[english]Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Focus activates on Fire when Focus meter is full\nIn Focus: +25% faster charge and no unscoping"
1305313065"Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 graden willekeurige projectielafwijking"
1305813070"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are marked for death while active, and for short period after switching weapons"
1305913071"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "De lichtkogel stoot het doelwit terug bij een treffer\nen steekt vijanden in een kleine straal in brand"
1306013072"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand ignites enemies in a small radius"
N/A13073"Attrib_CanOverload" "Overbelasting van het wapen veroorzaakt een verkeerd schot"
N/A13074"[english]Attrib_CanOverload" "Overloading the chamber will cause a misfire"
1306113075"Attrib_HypeOnDamage" "Bij treffer: Bouwt Boost op\nRen op maximaal dubbele snelheid met een volledige Boost"
1306213076"[english]Attrib_HypeOnDamage" "On Hit: Builds Boost\nRun at up to double speed at maximum Boost"
1306313077"Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost reset bij een sprong"
1319613210"[english]TF_Bundle_Summer2012_Community_Desc" "The Summer 2012 Community Bundle is filled with amazing creations by members of the TF2 community. So if you happen to be on parole, this actually probably counts as community service:"
1319713211"TF_Sandvich_Promo" "Sandvich-promo"
1319813212"[english]TF_Sandvich_Promo" "Sandvich Promo"
N/A13213"TF_Sandvich_Promo_Package" "Wat zit er in de Sandvichdoos?"
N/A13214"[english]TF_Sandvich_Promo_Package" "What's in the Sandvich Box?"
N/A13215"TF_Sandvich_Promo_Package_Desc" "Deze gesloten Sandvichdoos zal op een later tijdstip openen om zijn inhoud te onthullen."
N/A13216"[english]TF_Sandvich_Promo_Package_Desc" "This sealed Sandvich Box will open to reveal its contents at a later date."
1319913217"TF_Companion_Square_Promo" "Gezelschapsvierkant-promo"
1320013218"[english]TF_Companion_Square_Promo" "Companion Square Promo"
1320113219"TF_Companion_Square_Promo_Package" "Wat zit er in de Gezelschapsvierkantdoos?"
1321813236"[english]TF_Pyrovision_Vignette_Static" "Static"
1321913237"TF_Pyrovision_Vignette_Dynamic" "Dynamisch"
1322013238"[english]TF_Pyrovision_Vignette_Dynamic" "Dynamic"
N/A13239"StoreCheckout_LimitedQuantityItemsUnavailable" "Er zijn niet genoeg van die voorwerpen over om te kopen."
N/A13240"[english]StoreCheckout_LimitedQuantityItemsUnavailable" "There are not enough of those items left available for purchase."
1322113241"TF_MM_NoGC_Title" "Fout"
1322213242"[english]TF_MM_NoGC_Title" "Error"
1322313243"TF_MM_NoGC" "Je bent momenteel niet verbonden met de TF-coördinatorservice. Probeer het over een paar minuten nog eens."
1322513245"TF_Matchmaking_Party" "Team"
1322613246"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
1322713247"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Zoeken naar: nieuwe spellen of bezige spellen"
13228N/A"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: new games or games in progress"
N/A13248"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: Games in progress"
1322913249"TF_Matchmaking_SearchForNew" "Zoeken naar: alleen nieuwe spellen"
13230N/A"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: new games only"
N/A13250"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: New games only"
1323113251"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Langer dan normaal."
13232N/A"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Longer than average."
N/A13252"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
1323313253"TF_Matchmaking_About1Minute" "Ongeveer 1 minuut"
1323413254"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
1323513255"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minuten"
1326113281"TF_Matchmaking_Invite" "Uitnodigen"
1326213282"[english]TF_Matchmaking_Invite" "Invite"
1326313283"TF_Matchmaking_StartParty" "Team starten"
13264N/A"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Start Party"
N/A13284"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Create Party"
1326513285"TF_Matchmaking_Back" "<< Terug"
1326613286"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
1326713287"TF_Matchmaking_Next" "Volgende >>"
1326913289"TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Team verlaten"
1327013290"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
1327113291"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Snel spelen [Bèta]"
13272N/A"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Quickplay [Beta]"
N/A13292"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
1327313293"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Wil je de snel spelen-bèta proberen?"
1327413294"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
1327513295"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Probeer het uit"
1327613296"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
1327713297"TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "Nee, bedankt"
1327813298"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "No thanks"
N/A13299"TF_Cleaver" "HAKMES"
N/A13300"[english]TF_Cleaver" "CLEAVER"
N/A13301"TF_playerid_ammo" "  %s1"
N/A13302"[english]TF_playerid_ammo" "  %s1"
N/A13303"TF_Weapon_Jar_Cleaver" "Hakmes"
N/A13304"[english]TF_Weapon_Jar_Cleaver" "Cleaver"
N/A13305"TF_Wearable_Tattoos" "Tatoeages"
N/A13306"[english]TF_Wearable_Tattoos" "Tattoos"
N/A13307"TF_Bundle_SleepingDogsBundle" "Triad-bundel"
N/A13308"[english]TF_Bundle_SleepingDogsBundle" "Triad Bundle"
N/A13309"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon-bundel"
N/A13310"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon Bundle"
N/A13311"TF_Awes_Medal" "Awesomenauts-badge"
N/A13312"[english]TF_Awes_Medal" "Awesomenauts Badge"
N/A13313"TF_Awes_Sniper" "De Eenzame Ster"
N/A13314"[english]TF_Awes_Sniper" "The Lone Star"
N/A13315"TF_Awes_Pyro" "De Russische Raketheld"
N/A13316"[english]TF_Awes_Pyro" "The Russian Rocketeer"
N/A13317"TF_Awes_Pyro_Desc" "Het nieuwste van het nieuwste in ruimteprimaten-voortstuwing. Deze jetpack is exclusief door apen getest! We kunnen niet genoeg benadrukken hoe weinig menselijke vliegtests we hebben uitgevoerd met dit product!"
N/A13318"[english]TF_Awes_Pyro_Desc" "The latest in space-primate propulsion, this jet pack has been tested exclusively by apes! We can't stress enough how few human flight tests we've conducted with this product!"
N/A13319"TF_SD_Sapper" "De Bureaucratische Bandrecorder"
N/A13320"[english]TF_SD_Sapper" "The Red-Tape Recorder"
N/A13321"TF_SD_Cleaver" "De Vliegende Guillotine"
N/A13322"[english]TF_SD_Cleaver" "The Flying Guillotine"
N/A13323"TF_SD_Cleaver_Style0" "Dorstig"
N/A13324"[english]TF_SD_Cleaver_Style0" "Thirsty"
N/A13325"TF_SD_Cleaver_Style1" "Dorstiger"
N/A13326"[english]TF_SD_Cleaver_Style1" "Thirstier"
N/A13327"TF_SD_Chain_Desc" "Kleren maken de man en sieraden maken de man belachelijk als ze niet goed gedragen worden. Deze ingetogen gouden ketting weet een perfect evenwicht te vinden dat zegt: \"Ja, ik draag een ketting, maar de tiara heb ik thuis laten liggen.\""
N/A13328"[english]TF_SD_Chain_Desc" "Clothes make the man, and jewelry makes the man look ridiculous if not worn correctly. This understated gold chain strikes a perfect balance that says, \"Yes, I'm wearing a necklace, but I left the tiara at home.\""
N/A13329"TF_SD_Tattoos_Desc" "Laat Chinese georganiseerde criminele bendes zien wie de baas is door hun coole tatoeages te dragen zonder daadwerkelijk deel te nemen aan een van hun totaal illegale criminele samenzweringen! Opmerking: laat jouw nieuwe tatoeage eigenlijk NIET zien aan ook maar IEMAND in een Chinese georganiseerde criminele bende."
N/A13330"[english]TF_SD_Tattoos_Desc" "Show Chinese organized crime gangs who's boss by wearing their cool tattoos without actually participating in any of their totally illegal criminal conspiracies! Note: DO NOT actually show your new tattoo to ANYONE in a Chinese organized crime gang."
N/A13331"TF_SD_Glasses" "De Marxman"
N/A13332"[english]TF_SD_Glasses" "The Marxman"
N/A13333"TF_SD_Glasses_Desc" "Iedereen weet dat lachen het beste medicijn is, maar wist je ook dat lachen de beste vermomming is? Nee? Nou, maar goed dat je dan geen agent bent die infiltreert bij de Chinese maffia. Oh wacht, dat ben je. EN NU BEN JE DOOD. Kijk, nieuweling, deze bril is hilarisch."
N/A13334"[english]TF_SD_Glasses_Desc" "Everyone knows laughter is the best medicine. But did you know that laughter is also the best disguise? No? Well, good thing you're not a cop infiltrating the Chinese mafia, then. Oh wait you are. AND NOW YOU'RE DEAD. Look, rookie, these glasses are hilarious."
N/A13335"TF_SD_Glasses_Style0" "Zonder sigaar"
N/A13336"[english]TF_SD_Glasses_Style0" "No Cigar"
N/A13337"TF_SD_Glasses_Style1" "Met sigaar"
N/A13338"[english]TF_SD_Glasses_Style1" "Yes, Cigar"
1327913339"TF_SD_Helmet" "De Menselijke Kanonskogel"
1328013340"[english]TF_SD_Helmet" "The Human Cannonball"
N/A13341"TF_SD_Helmet_Desc" "Vraag een willekeurige waaghals wat ze om hun hoofd vastbinden voordat ze uit een kanon geschoten worden, en het antwoord zal hetzelfde zijn: een glazige, onscherpe blik van jaren van hoofdletsel. Hoofdletsel dat voorkomen had kunnen worden met deze scherp ogende helm."
N/A13342"[english]TF_SD_Helmet_Desc" "Ask any daredevil what they strap onto their heads before getting shot out of a cannon and the answer will be the same: a glassy, unfocused stare from years of head trauma. Head trauma that could have been prevented with this sharp-looking crash helmet."
N/A13343"Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% minder sapperschade"
N/A13344"[english]Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% sapper damage penalty"
N/A13345"Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% minder sappergezondheid"
N/A13346"[english]Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% sapper health penalty"
N/A13347"Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Creërt een ring van vuur tijdens gebruik"
N/A13348"[english]Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Sustains a ring of flames while deployed"
N/A13349"Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 munitie verbruikt per seconde tijdens gebruik"
N/A13350"[english]Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 ammo consumed per second while deployed"
N/A13351"Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Keert vijandelijke gebouwenconstructie om"
N/A13352"[english]Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Reverses enemy building construction"
N/A13353"Attrib_Cleaver_Description" "Werp naar je vijanden om ze te laten bloeden!\nTreffers op lange afstand veroorzaken minivoltreffers"
N/A13354"[english]Attrib_Cleaver_Description" "Throw at your enemies to make them bleed!\nLong distance hits cause mini-crits"
N/A13355"Attrib_CritVsStunned" "100% voltreffers tegen verlamde spelers"
N/A13356"[english]Attrib_CritVsStunned" "100% critical hit vs stunned players"
N/A13357"Attrib_CritVsWet" "100% voltreffers tegen natte spelers"
N/A13358"[english]Attrib_CritVsWet" "100% critical hit vs wet players"
N/A13359"TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Lege spelservers:"
N/A13360"[english]TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Empty gameservers:"
N/A13361"TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Actieve spelservers:"
N/A13362"[english]TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Active gameservers:"
N/A13363"TF_Matchmaking_GameserversFull" "Volle spelservers:"
N/A13364"[english]TF_Matchmaking_GameserversFull" "Full gameservers:"
N/A13365"TF_Matchmaking_Players" "Spelers in rij:"
N/A13366"[english]TF_Matchmaking_Players" "Players in queue:"
N/A13367"TF_Matchmaking_Worldwide" "Wereldwijd"
N/A13368"[english]TF_Matchmaking_Worldwide" "Worldwide"
N/A13369"TF_Matchmaking_NearYou" "In de buurt"
N/A13370"[english]TF_Matchmaking_NearYou" "Near You"
N/A13371"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Fout"
N/A13372"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Error"
N/A13373"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Het is niet gelukt de teamuitnodiging te aanvaarden. Het team is misschien al uiteengegaan."
N/A13374"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Failed to accept invite to join search party. The party may have already been disbanded."
N/A13375"ClassTips_1_Count" "8"
N/A13376"[english]ClassTips_1_Count" "8"
N/A13377"ClassTips_1_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13378"[english]ClassTips_1_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13379"ClassTips_2_Count" "7"
N/A13380"[english]ClassTips_2_Count" "7"
N/A13381"ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13382"[english]ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13383"ClassTips_3_Count" "7"
N/A13384"[english]ClassTips_3_Count" "7"
N/A13385"ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13386"[english]ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13387"ClassTips_4_Count" "7"
N/A13388"[english]ClassTips_4_Count" "7"
N/A13389"ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13390"[english]ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13391"ClassTips_5_Count" "7"
N/A13392"[english]ClassTips_5_Count" "7"
N/A13393"ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13394"[english]ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13395"ClassTips_6_Count" "7"
N/A13396"[english]ClassTips_6_Count" "7"
N/A13397"ClassTips_6_2_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13398"[english]ClassTips_6_2_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13399"ClassTips_7_Count" "7"
N/A13400"[english]ClassTips_7_Count" "7"
N/A13401"ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13402"[english]ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13403"ClassTips_8_Count" "8"
N/A13404"[english]ClassTips_8_Count" "8"
N/A13405"ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13406"[english]ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13407"ClassTips_9_Count" "8"
N/A13408"[english]ClassTips_9_Count" "8"
N/A13409"ClassTips_9_4_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13410"[english]ClassTips_9_4_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13411"ClassTips_12_Count" "1"
N/A13412"[english]ClassTips_12_Count" "1"
N/A13413"TF_Welcome_mann_vs_machine" "Welkom"
N/A13414"[english]TF_Welcome_mann_vs_machine" "Welcome"
N/A13415"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Seizoen 1"
N/A13416"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Season 1"
N/A13417"TF_Pet_Robro" "De RoBro 3000"
N/A13418"[english]TF_Pet_Robro" "The RoBro 3000"
N/A13419"TF_Archimedes" "Archimedes"
N/A13420"[english]TF_Archimedes" "Archimedes"
N/A13421"koth_king_authors" "Valentin '3DNJ' Levillain"
N/A13422"[english]koth_king_authors" "Valentin '3DNJ' Levillain"
N/A13423"TF_KongKing" "Kong King"
N/A13424"[english]TF_KongKing" "Kong King"
N/A13425"Msg_DefendedBomb" "heeft de bom verdedigd!"
N/A13426"[english]Msg_DefendedBomb" "defended the bomb!"
N/A13427"Tournament_CountDownTime" "%s1"
N/A13428"[english]Tournament_CountDownTime" "%s1"
N/A13429"Tournament_PlayerReady" "Gereed"
N/A13430"[english]Tournament_PlayerReady" "Ready"
N/A13431"Tournament_PlayerNotReady" "Niet gereed"
N/A13432"[english]Tournament_PlayerNotReady" "Not Ready"
N/A13433"Gametype_MVM" "Mann vs. Machine"
N/A13434"[english]Gametype_MVM" "Mann vs. Machine"
N/A13435"Achievement_Group_2300" "Mann vs. Machine-pakket (%s1 van %s2)"
N/A13436"[english]Achievement_Group_2300" "Mann vs. Machine Pack (%s1 of %s2)"
N/A13437"TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
N/A13438"[english]TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
N/A13439"TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Machina"
N/A13440"[english]TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Machina"
N/A13441"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Vernietig 100,000 robots."
N/A13442"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Destroy 100,000 robots."
N/A13443"TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_NAME" "Dromen Androïden?"
N/A13444"[english]TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_NAME" "Do Androids Dream?"
N/A13445"Attrib_Store_IncludesSteamGiftPackage" "( Bevat een Steam-geschenkexemplaar van \"%s1\" )"
N/A13446"[english]Attrib_Store_IncludesSteamGiftPackage" "( Includes Steam Gift Copy of \"%s1\" )"
N/A13447"Attrib_Ubercharge" "Bruikbaar: Krijg 5 seconden lang een überlading\n(en bescherm je sentry tegen schade)"
N/A13448"[english]Attrib_Ubercharge" "Consumable: Become Übercharged for 5 seconds\n(and shield your sentry from damage)"
N/A13449"Attrib_UberDurationBonus" "Überduur verhoogd met %s1 seconden"
N/A13450"[english]Attrib_UberDurationBonus" "Über duration increased %s1 seconds"
N/A13451"Attrib_BuffTime_Increased" "+%s1% versterkingsduur"
N/A13452"[english]Attrib_BuffTime_Increased" "+%s1% buff duration"
N/A13453"Attrib_AccurScalesDmg" "Schade gaat omhoog met nauwkeurigheid"
N/A13454"[english]Attrib_AccurScalesDmg" "Accuracy scales damage"
N/A13455"Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% bewegingssnelheid op doelwitten"
N/A13456"[english]Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% movement speed on targets"
N/A13457"Attrib_BiDirectionalTP" "Teleporters kunnen in beide richtingen gebruikt worden"
N/A13458"[english]Attrib_BiDirectionalTP" "Teleporters can be used in both directions"
N/A13459"Attrib_ArmorPiercing" "Staat rugsteken tegen Reuzenrobots toe met %s1% schade"
N/A13460"[english]Attrib_ArmorPiercing" "Allow backstabs against Giant Robots at %s1% damage"
N/A13461"Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% munitieherstel"
N/A13462"[english]Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% Ammo Regen"
N/A13463"Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Ontvang een überlading"
N/A13464"[english]Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Become Übercharged"
N/A13465"Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% snelheid op doelwit"
N/A13466"[english]Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% Speed On Target"
N/A13467"Attrib_ArmorPiercing_shortdesc" "Pantserpenetratie"
N/A13468"[english]Attrib_ArmorPiercing_shortdesc" "Armor Penetration"
N/A13469"Attrib_BiDirectionalTP_shortdesc" "Teleporters met 2 directies"
N/A13470"[english]Attrib_BiDirectionalTP_shortdesc" "2-Way Teleporters"
N/A13471"Attrib_UberchargeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% überladingsnelheid"
N/A13472"[english]Attrib_UberchargeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% ÜberCharge Rate"
N/A13473"Attrib_AirBlastPushScale_shortdesc" "+%s1% luchtstootkracht"
N/A13474"[english]Attrib_AirBlastPushScale_shortdesc" "+%s1% Airblast Force"
N/A13475"MMenu_PlayMultiplayer" "Multiplayer spelen"
N/A13476"[english]MMenu_PlayMultiplayer" "Play Multiplayer"
N/A13477"MMenu_PlayCoop" "Co-op spelen"
N/A13478"[english]MMenu_PlayCoop" "Play Co-op"
N/A13479"MMenu_Servers" "Servers"
N/A13480"[english]MMenu_Servers" "Servers"
N/A13481"MMenu_PlayPVE" "MvM!"
N/A13482"[english]MMenu_PlayPVE" "MvM!"
N/A13483"TF_Coach_MannVsMachine_Title" "In Mann vs. Machine"
N/A13484"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Title" "In Mann vs. Machine"
N/A13485"TF_MM_Disconnect_Title" "Waarschuwing!"
N/A13486"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Warning!"
N/A13487"TF_PVE_Combo" "COMBO"
N/A13488"[english]TF_PVE_Combo" "COMBO"
N/A13489"TF_PVE_Combo_Success" "SUCCES!"
N/A13490"[english]TF_PVE_Combo_Success" "SUCCESS!"
N/A13491"TF_PVE_UpgradeAmount" "Credits"
N/A13492"[english]TF_PVE_UpgradeAmount" "Credits"
N/A13493"TF_PVE_UpgradeCancel" "Annuleren"
N/A13494"[english]TF_PVE_UpgradeCancel" "Cancel"
N/A13495"TF_PVE_UpgradeDone" "Accepteren"
N/A13496"[english]TF_PVE_UpgradeDone" "Accept"
N/A13497"TF_PVE_Currency" "Credits"
N/A13498"[english]TF_PVE_Currency" "Credits"
N/A13499"TF_PVE_Bonus" "Bonus"
N/A13500"[english]TF_PVE_Bonus" "Bonus"
N/A13501"TF_PVE_Bottles" "Veldfles"
N/A13502"[english]TF_PVE_Bottles" "Canteen"
N/A13503"TF_PVE_BottlesUsed" "Veldflessen gebruikt"
N/A13504"[english]TF_PVE_BottlesUsed" "Canteens Used"
N/A13505"TF_PVE_You" "Jij"
N/A13506"[english]TF_PVE_You" "You"
N/A13507"TF_ScoreBoard_UpgradeTargetSelf" "Zelf"
N/A13508"[english]TF_ScoreBoard_UpgradeTargetSelf" "Self"
1328113509}
1328213510}