Template:PatchDiff/August 17, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
8383"[english]TF_ScoreBoard_Points" "%s1 points"
8484"TF_ScoreBoard_KillsLabel" "Dödade:"
8585"[english]TF_ScoreBoard_KillsLabel" "Kills:"
86N/A"TF_ScoreBoard_DeathsLabel" "Död:"
N/A86"TF_ScoreBoard_DeathsLabel" "Dödad:"
8787"[english]TF_ScoreBoard_DeathsLabel" "Deaths:"
8888"TF_ScoreBoard_AssistsLabel" "Assister:"
8989"[english]TF_ScoreBoard_AssistsLabel" "Assists:"
145145"[english]TF_Taunt" "Taunt"
146146"TF_FeignArmed" "-BEVÄPNAD-"
147147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
148N/A"classinfo_scout" "Du erövrar punkter snabbare än andra klasser!
N/A148"ClassTips_1_1" "Du erövrar punkter snabbare än andra klasser!
149149dubbelhoppa i luften!"
150N/A"[english]classinfo_scout" "You capture points faster than other classes!
151N/Adouble jump while in the air!"
152N/A"classinfo_sniper" "Ditt krypskyttegevär gör mer skada när du är inzoomad!
N/A150"[english]ClassTips_1_1" "You capture points faster than other classes!"
N/A151"ClassTips_2_1" "Ditt krypskyttegevär gör mer skada när du är inzoomad!
153152sikta mot huvudet för kritiska träffar!"
154N/A"[english]classinfo_sniper" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!
155N/Aaim for the head to do critical hits!"
156N/A"classinfo_soldier" "Skjut ditt raketgevär mot fiendens fötter!
N/A153"[english]ClassTips_2_1" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!"
N/A154"ClassTips_3_1" "Skjut ditt raketgevär mot fiendens fötter!
157155Använd ditt raketgevär till att rakethoppa!"
158N/A"[english]classinfo_soldier" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!
159N/AUse your rocket launcher to rocket jump!"
160N/A"classinfo_demo" "Fjärrdetonera dina klisterbomber när fiender är i närheten av dem!
N/A156"[english]ClassTips_3_1" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!"
N/A157"ClassTips_4_1" "Fjärrdetonera dina klisterbomber när fiender är i närheten av dem!
161158Klisterbombshoppa genom att stå på en klisterbomb och hoppa när du detonerar den!"
162N/A"[english]classinfo_demo" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!
163N/AStickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
164N/A"classinfo_medic" "Fyll på din ÜberLaddning genom att hela dina lagkamrater!
N/A159"[english]ClassTips_4_1" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!"
N/A160"ClassTips_5_1" "Fyll på din ÜberLaddning genom att hela dina lagkamrater!
165161Använd en full ÜberLaddning till att få osårbarhet för dig och ditt hälsovapenmål!"
166N/A"[english]classinfo_medic" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!
167N/AUse a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
168N/A"classinfo_heavy" "Var redo för inkommande fiender genom att snurra din minigun utan att avfyra!"
169N/A"[english]classinfo_heavy" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
170N/A"classinfo_pyro" "Ligg i bakhåll vid hörn!
N/A162"[english]ClassTips_5_1" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!"
N/A163"ClassTips_6_1" "Var redo för inkommande fiender genom att snurra din minigun utan att avfyra!"
N/A164"[english]ClassTips_6_1" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
N/A165"ClassTips_7_1" "Ligg i bakhåll vid hörn!
171166Din eldkastare är mer effektiv ju närmare ditt mål du är!"
172N/A"[english]classinfo_pyro" "Ambush enemies at corners!
173N/AYour flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
174N/A"classinfo_spy" "Förklä dig till fiende och infiltrera fiendebasen!
N/A167"[english]ClassTips_7_1" "Ambush enemies at corners!"
N/A168"ClassTips_8_1" "Förklä dig till fiende och infiltrera fiendebasen!
175169dölj dig för att inte bli sedd!
176170Hugg fiender i ryggen med din kniv för direkt dödande!
177171Sätt sappers på fiendens vaktgevär för att förstöra dem!"
178N/A"[english]classinfo_spy" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!
179N/Acloak yourself to avoid being seen!
180N/ABackstab your enemies with your knife for an instant kill!
181N/APlant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
182N/A"classinfo_engineer" "Samla metall att bygga med från tappade vapen!
N/A172"[english]ClassTips_8_1" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!"
N/A173"ClassTips_9_1" "Samla metall att bygga med från tappade vapen!
183174Försvara din bas genom att bygga vaktgevär! Uppgradera dem till nivå 3!
184175Bygg utmatare för att förse dina lagkamrater med hälsa & ammo!
185176Bygg teleportörer för att hjälpa lagkamrater till frontlinjen!"
186N/A"[english]classinfo_engineer" "Collect metal from fallen weapons to build with!
187N/ABuild sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!
188N/ABuild dispensers to supply your teammates with health & ammo!
189N/ABuild teleporters to help team mates get to the front lines!"
190N/A"classinfo_random" "Låt spelet slumpmässigt välja en klass åt dig."
191N/A"[english]classinfo_random" "Let the game randomly choose a class for you."
N/A177"[english]ClassTips_9_1" "Collect metal from fallen weapons to build with!"
N/A178"ClassTips_12_1" "Låt spelet slumpmässigt välja en klass åt dig."
N/A179"[english]ClassTips_12_1" "Let the game randomly choose a class for you."
192180"TF_Welcome" "Välkommen"
193181"[english]TF_Welcome" "Welcome"
194182"TF_Welcome_birthday" "Välkommen och grattis på födelsedagen, TF!"
15131501"[english]Tip_Fmt" "Tip: %s1"
15141502"Tip_1_Count" "29"
15151503"[english]Tip_1_Count" "29"
1516N/A"Tip_1_1" "Som Spanare kan du ändra riktning och undvika fiendeeld genom att hoppa igen i luften."
N/A1504"Tip_1_1" "Som Spanare kan du ändra riktning och undvika fiendeeld genom att hoppa när du är i luften."
15171505"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump while in mid-air to change direction and avoid enemy fire."
15181506"Tip_1_2" "Som Spanare erövrar du kontrollpunkter och knuffar bombvagnar dubbelt så snabbt som andra klasser."
15191507"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points and push payload carts twice as fast as other classes."
15291517"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed while scoped, the more damage the shot will do."
15301518"Tip_2_2" "Som Krypskytt kan du sikta mot huvudet för att göra kritisk skada."
15311519"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head in order to inflict critical damage."
1532N/A"Tip_2_3" "Som Krypskytt zoomar du med krypskyttegeväret genom att trycka på %attack2%."
N/A1520"Tip_2_3" "Som Krypskytt zoomar du med Krypskyttegeväret genom att trycka på %attack2%."
15331521"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the Sniper Rifle by hitting %attack2%."
15341522"Tip_2_4" "Som Krypskytt kan du använda din kulsprutepistol för fiender på nära håll."
15351523"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary Submachine Gun to deal with nearby enemies."
15391527"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights or distances by simultaneously jumping and firing a rocket on nearby surfaces; crouching as you jump will increase the momentum you gain from the rocket."
15401528"Tip_3_2" "Som Soldat ska du rikta raketerna mot en fiendes fötter så att de inte kan undvika explosionen."
15411529"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at an enemy's feet in order to ensure that they can't avoid the explosion damage."
1542N/A"Tip_3_3" "Som Soldat ska du se till att hålla ditt raketgevär laddat. Ladda om när som helst genom att trycka %reload%."
N/A1530"Tip_3_3" "Som Soldat ska du se till att hålla ditt Raketgevär laddat. Ladda om manuellt genom att trycka på %reload%, eller aktivera automatisk omladdning i de avancerade flerspelaralternativen."
15431531"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your Rocket Launcher loaded. Press %reload% to reload manually or enable auto-reloading in Advanced Multiplayer Options."
1544N/A"Tip_3_4" "Om du blir skadad kallar du på en Sjukvårdare genom att trycka %voicemenu 0 0%. Sjukvårdare i närheten kommer få veta att du behöver hjälp."
N/A1532"Tip_3_4" "Som Soldat riskerar du att ta explosionsskada från att skjuta raketer på fiender i närheten. Prova att byta vapen för att undvika att skada dig själv."
15451533"[english]Tip_3_4" "As a Soldier, you risk taking splash damage when firing rockets at nearby enemies. Try switching weapons to avoid hurting yourself."
15461534"Tip_4_Count" "30"
15471535"[english]Tip_4_Count" "30"
1548N/A"Tip_4_1" "Som Demoman avfyrar du klisterbomber med %attack% och detonerar dem senare med %attack2%."
N/A1536"Tip_4_1" "Som Demoman avfyrar du Klisterbomber med %attack% och detonerar dem senare med %attack2%, när du använder Klisterbombskastaren."
15491537"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, when using the Stickybomb Launcher hit %attack% to fire Stickybombs and then use %attack2% to detonate them later."
1550N/A"Tip_4_2" "Som Demoman når du längre med dina skott ju längre du håller eldknappen nedtryckt."
N/A1538"Tip_4_2" "Som Demoman når du längre med dina skott med Klisterbombskastaren eller Skotska Motståndet ju längre du håller eldknappen nedtryckt."
15511539"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, when you use the Stickybomb Launcher or Scottish Resistance, note that the longer you hold down the fire button the further the shot will go."
15521540"Tip_4_3" "Som Demoman rörbombshoppar du högt genom att spränga klisterbomber under dina fötter."
15531541"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, time the detonation of your Stickybombs as you jump over them to propel yourself in the desired direction!"
1554N/A"Tip_4_4" "Som Demoman kan du skjuta klisterbomber på väggar och tak där de är svåra att se."
N/A1542"Tip_4_4" "Som Demoman kan du skjuta Klisterbomber på väggar och tak där de är svåra att se."
15551543"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot Stickybombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
15561544"Tip_5_Count" "31"
15571545"[english]Tip_5_Count" "31"
1558N/A"Tip_5_1" "Som Sjukvårdare använder du ditt hälsovapen för att hela lagkamrater och ge dem 150%% av deras normala hälsa."
N/A1546"Tip_5_1" "Som Sjukvårdare använder du ditt Hälsovapen för att hela lagkamrater och ge dem 150%% av deras normala hälsa."
15591547"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your Medi Gun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
1560N/A"Tip_5_2" "Som Sjukvårdare fyller du på din ÜberLaddning genom att hela lagkamrater. Bli sedan osårbar genom att trycka %attack2%."
N/A1548"Tip_5_2" "Som Sjukvårdare kan du fylla på din ÜberLaddning genom att hela lagkamrater och sedan bli osårbar under en kort tid genom att trycka %attack2%."
15611549"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates and then hit %attack2% to become invulnerable for a short time."
1562N/A"Tip_5_3" "Som Sjukvårdare gör ÜberLaddning både dig och ditt hälsovapenmål osårbara för en kort stund."
N/A1550"Tip_5_3" "Som Sjukvårdare gör ÜberLaddning både dig och ditt Hälsovapenmål osårbara för en kort stund."
15631551"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your Medi Gun target invulnerable for a short time."
1564N/A"Tip_5_4" "Som Sjukvårdare fyller du på din ÜberLaddning fortare genom att hela skadade lagkamrater."
N/A1552"Tip_5_4" "Som Sjukvårdare fyller du på din ÜberLaddning fortare genom att hela lagkamrater som är allvarligare skadade."
15651553"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15661554"Tip_5_5" "Som Sjukvårdare ska du titta efter lagkamrater som kallar på hjälp. Använd sjukvårdarpilarna på skärmen för att hitta dem."
15671555"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
15681556"Tip_6_Count" "22"
15691557"[english]Tip_6_Count" "22"
1570N/A"Tip_6_1" "Som Tung Artillerist kan du hålla %attack2% nedtryckt för att snurra din minigun så att du är redo för fiender."
N/A1558"Tip_6_1" "Som Tung Artillerist kan du hålla %attack2% nedtryckt för att snurra din Minigun så att du är redo för fiender."
15711559"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
15721560"Tip_6_2" "Som Tung Artillerist gillar du Sjukvårdare. Håll klar siktlinje mot Sjukvårdaren så att Hälsovapnet riktas mot dig."
15731561"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medi Gun on you."
1574N/A"Tip_6_3" "Om du blir skadad kallar du på en Sjukvårdare genom att trycka %voicemenu 0 0%. Sjukvårdare i närheten kommer få veta att du behöver hjälp."
N/A1562"Tip_6_3" "Den Tunga Artilleristens Minigun drar mycket ammo. Fyll på genom att plocka upp tappade vapen."
15751563"[english]Tip_6_3" "As a Heavy, your Minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
1576N/A"Tip_6_4" "Den Tunga Artilleristens minigun drar mycket ammo. Fyll på genom att plocka upp tappade vapen."
N/A1564"Tip_6_4" "Som Tung Artillerist kan din Smörgos rädda liv. Försök hitta en säker plats innan du börjar äta din Smörgos, annars kan någon komma och störa dig."
15771565"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your Sandvich can be a lifesaver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
15781566"Tip_7_Count" "32"
15791567"[english]Tip_7_Count" "32"
1580N/A"Tip_7_1" "Som Pyro kan du tillfoga fienden mer skada med din eldkastare ju närmare honom du är."
N/A1568"Tip_7_1" "Som Pyro kan du tillfoga fienden mer skada med din Eldkastare ju närmare honom du är."
15811569"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your Flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
15821570"Tip_7_2" "Som Pyro kan du lägga dig i bakhåll mot fiender för att komma nära dem med din eldkastare. Använd hörn till din fördel."
15831571"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies in order to ensure that you engage them at close range so that your Flamethrower will inflict maximum damage. Use corners and alcoves to your advantage."
1584N/A"Tip_7_3" "Pyrons eldkastare drar mycket ammo. Fyll på genom att plocka upp tappade vapen."
N/A1572"Tip_7_3" "Pyrons Eldkastare drar mycket ammo. Fyll på genom att plocka upp tappade vapen."
15851573"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your Flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
1586N/A"Tip_7_4" "Som Pyro ska du växla till ditt hagelgevär om fienden är längre bort än din eldkastares räckvidd."
N/A1574"Tip_7_4" "Som Pyro ska du växla till ditt Hagelgevär om fienden är längre bort än din Eldkastares räckvidd."
15871575"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your Shotgun or Flare Gun if enemies retreat beyond the short range of your Flamethrower."
15881576"Tip_7_5" "Som Pyro kan du ofta tända eld på fiender och retirera medan de dör av brännskadorna."
15891577"[english]Tip_7_5" "As a Pyro, you can often set enemies on fire and retreat, leaving them to die from the burning."
15901578"Tip_8_Count" "41"
15911579"[english]Tip_8_Count" "41"
1592N/A"Tip_8_1" "Som Spion använder du din kniv för att hugga fiender i ryggen och döda dem omedelbart."
N/A1580"Tip_8_1" "Som Spion använder du din Kniv för att hugga fiender i ryggen och döda dem omedelbart."
15931581"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your Knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
1594N/A"Tip_8_2" "Som Spion förklär du dig till fiende med ditt förklädningsset. Tänk på att när du anfaller försvinner din förklädnad."
N/A1582"Tip_8_2" "Som Spion förklär du dig till fiende med ditt Förklädningsset. Tänk på att när du anfaller försvinner din förklädnad."
15951583"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your Disguise Kit. Beware, attacking will remove your disguise."
15961584"Tip_8_3" "Som Spion trycker du %attack2% om du vill dölja dig och bli helt osynlig en kort stund."
15971585"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to Cloak and become fully invisible for a short period of time."
1598N/A"Tip_8_4" "Som Spion använder du din döljning till att ta dig bakom fiendelinjen och din förklädnad för att röra dig ibland dem."
N/A1586"Tip_8_4" "Som Spion använder du din Döljning till att ta dig bakom fiendelinjen och din förklädnad för att röra dig ibland dem."
15991587"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your Cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
16001588"Tip_8_5" "Som Spion bör du bete dig som en fiende när du är förklädd. Notera var fiendens lagmedlemmar är och förklä dig som en av dem."
16011589"[english]Tip_8_5" "As a Spy, try to act like an enemy while disguised. Observe where enemy team members are, and disguise as one of them."
1602N/A"Tip_8_6" "Som Spion sätter du dina elektrosappers på fiendens vaktgevär för att förstöra dem. Förklädnader försvinner inte när du placerar sappers."
N/A1590"Tip_8_6" "Som Spion sätter du dina Elektrosappers på fiendens Vaktgevär för att förstöra dem. Tänk på att förklädnader inte försvinner när du placerar Sappers."
16031591"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your Electro Sappers on enemy Sentry Guns in order to destroy them. Note that disguises aren't lost when placing Sappers."
16041592"Tip_8_7" "Som Spion avaktiverar dina elektrosappers vaktgevär innan de förstörs. Sätt en sapper på ett vaktgevär innan du anfaller Teknikern."
16051593"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Sap a Sentry Gun before attacking the Engineer."
16071595"[english]Tip_8_8" "As a Spy, call for enemy Medics by hitting %voicemenu 0 0% while disguised."
16081596"Tip_9_Count" "31"
16091597"[english]Tip_9_Count" "31"
1610N/A"Tip_9_1" "Som Tekniker använder du byggverktyget för att sätta ut vaktgevär, utmatare och teleportörer."
N/A1598"Tip_9_1" "Som Tekniker använder du byggverktyget för att sätta ut Vaktgevär, Utmatare och Teleportörer."
16111599"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place Sentry Guns, Dispensers, and Teleporters."
1612N/A"Tip_9_2" "Som Tekniker behöver du metall för att bygga, reparera och uppgradera dina byggnader. Få mer metall genom att ta upp tappade vapen."
N/A1600"Tip_9_2" "Som Tekniker behöver du metall för att bygga, reparera och uppgradera dina byggnader. Fyll på förrådet genom att ta upp tappade vapen."
16131601"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to replenish your supply."
1614N/A"Tip_9_3" "Som Tekniker slår du på ditt vaktgevär med din skiftnyckel för att uppgradera det med metall. Varje nivå ger mer hälsa och eldkraft."
N/A1602"Tip_9_3" "Som Tekniker slår du på ditt Vaktgevär med din Skiftnyckel för att uppgradera det med metall. Varje nivå ger mer hälsa och eldkraft."
16151603"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your Sentry Gun with your Wrench in order to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
1616N/A"Tip_9_4" "Som Tekniker bygger du utmatare för att ge dina lagkamrater hälsa och ammo. De genererar också metall du kan använda."
N/A1604"Tip_9_4" "Som Tekniker bygger du Utmatare för att ge dina lagkamrater hälsa och ammo. De genererar också metall du kan använda."
16171605"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build Dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
1618N/A"Tip_9_5" "Som Tekniker bygger du teleportörer för att hjälpa ditt lag att nå frontlinjen fortare."
N/A1606"Tip_9_5" "Som Tekniker bygger du Teleportörer för att hjälpa ditt lag att nå frontlinjen fortare."
16191607"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build Teleporters to help your team reach the frontlines faster."
16201608"Tip_9_6" "Som Tekniker ska du titta efter fiendespioner som sätter sappers på dina byggnader. Ta bort sappers med din skiftnyckel."
16211609"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching Electro Sappers to your buildings. Use your Wrench to remove Sappers."
16231611"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
16241612"Tip_arena_Count" "9"
16251613"[english]Tip_arena_Count" "9"
1626N/A"Tip_arena_1" "Håll ett öga på spelarantalet högst upp på skärmen för att se när ditt lag har ett övertag."
N/A1614"Tip_arena_1" "Håll ett öga på spelarantalet högst upp på skärmen för att se om ditt lag har ett övertag."
16271615"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen in order to tell if your team has an advantage."
16281616"Tip_arena_2" "Eftersom det bara finns ett par förbandslådor i nivån är Sjukvårdarna och Teknikerna mycket värdefulla i Arena. Skydda dem till varje pris."
16291617"[english]Tip_arena_2" "There are very few sources of replenishing your health in Arena, so be sure to protect your Medics and Engineers!"
1630N/A"Tip_arena_3" "Erövringspunkten i mitten av kartan blir aktiv efter 60 sekunder."
N/A1618"Tip_arena_3" "Erövringspunkten i mitten av kartan blir aktiv efter att 60 sekunder har gått sedan rundan började."
16311619"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will become active after 60 seconds have elapsed once the round begins."
16321620"Tip_arena_4" "Du återskapas inte i Arena, så dö inte!"
16331621"[english]Tip_arena_4" "You don't respawn in Arena, so don't die!"
1634N/A"Tip_arena_5" "Ingen enskild klass är viktigast i Arena, utan tänk på att kontra motståndarlagets sammansättning."
N/A1622"Tip_arena_5" "Ingen enskild klass är viktigast i Arena. Tänk på att kontra motståndarlagets sammansättning."
16351623"[english]Tip_arena_5" "No single class is the most important in Arena. Focus on countering the other team's entire composition."
1636N/A"Tip_arena_6" "Du kan ändra din klass i början av en Arenamatch innan portarna öppnas."
N/A1624"Tip_arena_6" "Du kan bara ändra din klass i början av en Arenamatch innan portarna öppnas."
16371625"[english]Tip_arena_6" "You can only change your class at the start of an Arena match before the gates open."
1638N/A"Tip_arena_7" "Som Tekniker ska du se till att bygga utmatare för att hela dina lagkamrater."
N/A1626"Tip_arena_7" "Som Tekniker ska du se till att bygga Utmatare för att hela dina lagkamrater."
16391627"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building Dispensers in order to heal your teammates."
16401628"TF_ClassRecord_MostPoints" "Mest poäng:"
16411629"[english]TF_ClassRecord_MostPoints" "Most points:"
39043892"Attrib_FireRate_Negative" "%s1% långsammare eldgivningshastighet"
39053893"[english]Attrib_FireRate_Negative" "%s1% slower firing speed"
39063894"Attrib_OverhealAmount_Positive" "%s1% mer överhelning"
3907N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "%s1% more overheal"
N/A3895"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% max overheal"
39083896"Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Överhelningsbonus minskar inte"
39093897"[english]Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Overheal bonus doesn't decay"
39103898"Attrib_OverhealDecay_Positive" "+%s1% längre överhelningstid"
40864074"Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projektilhastighet"
40874075"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projectile speed"
40884076"Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% mindre högsta överhelning"
4089N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% less max overheal"
N/A4077"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% max overheal"
40904078"Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% snabbare förflyttningshastighet för bäraren"
40914079"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% faster move speed on wearer"
40924080"Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% hälsa från förbandslådor för bäraren"
40994087"[english]Attrib_MetalRegen" "+%s1 metal regenerated every 5 seconds on wearer"
41004088"Attrib_RocketLauncherSeeker" "Avfyrar laserstyrda raketer"
41014089"[english]Attrib_RocketLauncherSeeker" "Fires laser guided rockets"
4102N/A"Attrib_ShovelDamageBoost" "Skada och rörelsehastighet ökar\nju mer användaren blir sårad\nBlockerar helande när den används"
N/A4090"Attrib_ShovelDamageBoost" "Skada ökar ju mer användaren blir sårad."
41034091"[english]Attrib_ShovelDamageBoost" "Damage increases as the user becomes injured"
41044092"Attrib_Dmg_Falloff_Decreased" "%s1% avtagande sprängskada"
41054093"[english]Attrib_Dmg_Falloff_Decreased" "%s1% splash damage fall off"
44654453"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "The Tribalman's Shiv"
44664454"TF_Unique_BattleAxe" "Skottens Skallskärare"
44674455"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
4468N/A"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påverkan blir skada utdelad\noch skada mottagen mini-kritiska träffar."
4469N/A"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done\nand damage taken will be mini-crits."
N/A4456"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påverkan ökar rörelsehastigheten med 25% och skada utdelad\noch skada mottagen blir mini-kritiska träffar."
N/A4457"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done and damage taken will be mini-crits."
44704458"TF_Employee_Badge_A" "Gråhårig Veteran"
44714459"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
44724460"TF_Employee_Badge_B" "Legoknekt"
45114499"[english]Tip_1_15" "As a Scout, the Shortstop and Pistol share the same ammo reserve, so be mindful of your ammo while you have both equipped."
45124500"Tip_1_16" "Som Spanare använder du Bonk! Atomic Punch för att undvika vaktgevär och annan skada."
45134501"[english]Tip_1_16" "As a Scout, if you have the Candy Cane equipped, killed foes will always drop free health kits, regardless of which weapon you used."
4514N/A"Tip_2_5" "Som Krypskytt ska du tänka på att ett fullt laddat huvudskott med krypskyttegeväret kan döda de flesta klasserna direkt."
N/A4502"Tip_2_5" "Som Krypskytt ska du tänka på att ett fullt laddat huvudskott med Krypskyttegeväret kan döda de flesta klasserna direkt."
45154503"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged Sniper Rifle head shot can kill most classes instantly."
4516N/A"Tip_2_6" "Som Krypskytt ska du tänka på att ditt skott kommer missa om du spänner Jägaren längre än 5 sekunder. Återställ den genom att trycka på %attack2%."
N/A4504"Tip_2_6" "Som Krypskytt ska du tänka på att ditt skott kommer missa om du spänner Jägaren längre än fem sekunder. Återställ den genom att trycka på %attack2%."
45174505"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, your shot will usually miss if the Huntsman is pulled back longer than five seconds. Reset it by hitting %attack2%."
45184506"Tip_2_7" "Som Krypskytt kan du använda Jarate för att avslöja dolda Spioner."
45194507"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
45534541"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Gunboats greatly reduce health loss from rocket jumps. Use them when positioning and mobility are especially important."
45544542"Tip_3_17" "Som Soldat ska du tänka på att Sjukvårdare varken kan hela dig eller aktivera ÜberLaddning på dig när du har framme Utjämnaren."
45554543"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, activating the Battalion's Backup provides damage reduction and crit immunity to yourself and nearby team mates. Be mindful of the effect radius when protecting teammates!"
4556N/A"Tip_4_5" "Som Demoman kan du detonera klisterbomber när som helst oavsett vilket vapen du använder för ögonblicket."
N/A4544"Tip_4_5" "Som Demoman kan du detonera Klisterbomber med %attack2% när som helst oavsett vilket vapen du använder för ögonblicket."
45574545"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, you can detonate Stickybombs with %attack2% at any time, regardless of which weapon you're currently using."
45584546"Tip_4_6" "Som Demoman kan du krypa ihop i luften när du klisterbombshoppar för att komma så högt som möjligt."
45594547"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch when preparing for a Stickybomb jump in order to achieve maximum height."
4560N/A"Tip_4_7" "Som Demoman använder du din granatkastare för direktstrid. Granater detonerar efter kollision med en fiende såvida de inte har nuddat marken först."
N/A4548"Tip_4_7" "Som Demoman använder du din Granatkastare för direktstrid. Granater detonerar efter kollision med en fiende såvida de inte har nuddat marken först."
45614549"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, use your Grenade Launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
4562N/A"Tip_4_8" "Demomans flaska gör lika mycket skada krossad som hel."
N/A4550"Tip_4_8" "Demomans Flaska gör lika mycket skada krossad som hel."
45634551"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, your Bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
4564N/A"Tip_4_9" "Som Demoman är Skotska Motståndet utmärkt för försvar. Placera ut flera olika klisterbombsgrupper för att försvara stora områden. Dina klisterbomber kan även förstöra fiendens klisterbomber!"
N/A4552"Tip_4_9" "Som Demoman är Skotska Motståndet utmärkt för försvar. Placera ut flera olika Klisterbombsgrupper för att försvara stora områden. Dina Klisterbomber kan även förstöra fiendens Klisterbomber!"
45654553"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple groups of Stickybombs in order to defend a lot of territory. Your Stickybombs can also destroy enemy Stickybombs!"
4566N/A"Tip_4_10" "Som Demoman med Skotska Motståndet ska du hålla dina klisterbomber inom synhåll så du kan detonera dem när det behövs."
N/A4554"Tip_4_10" "Som Demoman med Skotska Motståndet ska du hålla dina Klisterbomber inom synhåll så du kan detonera dem när det behövs."
45674555"[english]Tip_4_10" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance keep a line of sight to your Stickybombs so you can detonate them when needed."
45684556"Tip_4_11" "Anfallssköldens tålighet mot spräng- och eldskada i samband med dess anfallsförmåga kompletterar Ögländarens lägre maxhälsa och oförmåga att utdela slumpmässiga kritiska träffar."
45694557"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability complement the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
45934581"[english]Tip_5_12" "As a Medic, you can keep multiple targets overhealed allowing them to absorb more damage."
45944582"Tip_5_14" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att dina sprutor flyger i bågar. Sikta högre än ditt tilltänkta mål för att träffa."
45954583"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs and have a travel time. Lead your targets and aim higher in order to land successful hits."
4596N/A"Tip_5_15" "Som Sjukvårdare ska du komma ihåg att kritiska träffar inte påverkar vaktgevär. Använd Kritzkriegen i områden fulla med spelare istället."
N/A4584"Tip_5_15" "Som Sjukvårdare ska du komma ihåg att kritiska träffar inte påverkar Vaktgevär. Använd Kritzkriegen i områden fulla med spelare istället."
45974585"[english]Tip_5_15" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on Sentry Guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
45984586"Tip_5_16" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att Übersågen fyller på din ÜberLaddning. Även om du slår en Spanare som använder Bonk! Atomic Punch."
45994587"[english]Tip_5_16" "As a Medic, the Übersaw will still increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
46114599"[english]Tip_5_22" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive, too."
46124600"Tip_6_5" "Som Tung Artillerist kan din Smörgos vara en livräddare. Försök att hitta en säker plats att äta din Smörgos på, annars kan du bli oförskämt avbruten."
46134601"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, you have more health than any other class on your team. Use this to your advantage by drawing enemy fire and allowing the other classes to flank the enemy."
4614N/A"Tip_6_6" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att du inte förlorar fart på att snurra din minigun i luften. Använd detta till att överraska fiender runt hörn."
N/A4602"Tip_6_6" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att du inte förlorar fart på att snurra din Minigun i luften. Använd detta till att överraska fiender runt hörn!"
46154603"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your Minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners!"
46164604"Tip_6_8" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att dina knytnävar är snabbare än Kalinins Grymma Boxningshandskar. Utrusta dem tillsammans med Smörgosen för att snabbt göra dig av med anfallare vid lunchtid."
46174605"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers. "
46194607"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similarly to a health kit."
46204608"Tip_6_10" "Som Tung Artillerist ska du se till att hämta en ny Smörgos om du släpper din. Smörgosar kan återhämtas från förbandslådor, men bara om din nuvarande hälsa är full."
46214609"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
4622N/A"Tip_6_11" "Som Tung Artillerist kan din miniguns snurrning slösa bort Kalinins Grymma Boxningshandskars 5 sekunder långa kritiska buff. Använd ditt hagelgevär tillsammans med K.G.B. för att maximera den kritiska ökningen!"
N/A4610"Tip_6_11" "Som Tung Artillerist kan din Miniguns snurrning slösa bort Kalinins Grymma Boxningshandskars fem sekunder långa kritiska buff. Använd ditt Hagelgevär tillsammans med K.G.B. för att maximera den kritiska ökningen!"
46234611"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your Minigun's spin-up time can waste the Killing Gloves of Boxing's five-second critical buff. Carry your Shotgun with the K.G.B. in order to maximize the critical boost!"
46244612"Tip_6_12" "Som Tung Artillerist kan du släppa din Smörgos med %attack2% och den kan släcka brinnande lagkamrater. Använd detta till att rädda din Sjukvårdare."
46254613"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich and the Buffalo Steak Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
46314619"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, help protect an Engineer's Sentry Gun by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to reflect explosive projectiles and check for enemy Spies."
46324620"Tip_7_9" "Som Pyro kan du trycka %attack2% för att använa din Eldkastares komprimerade luftstöt. Använd detta till att neutralisera en ÜberLaddning genom att putta Sjukvårdaren eller hans hälsovapen-mål utom räckhåll för varandra!"
46334621"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic and his heal target away from each other by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%)."
4634N/A"Tip_7_10" "Som Pyro kan du använda eldkastarens komprimerade luftstöt med %attack2% för att putta fiender ur vägen."
N/A4622"Tip_7_10" "Som Pyro kan du använda Eldkastarens komprimerade luftstöt med %attack2% för att putta fiender ur vägen."
46354623"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, push enemies out of your way using the Flamethrower's compression blast with %attack2%."
4636N/A"Tip_7_11" "Som Pyro ska du tänka på att eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% kan släcka brinnande lagkamrater."
N/A4624"Tip_7_11" "Som Pyro ska du tänka på att Eldkastarens komprimerade luftstöt (%attack2%) kan släcka brinnande lagkamrater."
46374625"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can extinguish burning teammates."
46384626"Tip_7_12" "Som Pyro börjar du inte brinna av eld. Använd ditt hagelgevär eller din brandyxa mot fiendepyros för att kontra detta."
46394627"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
46494637"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, use your Flamethrower on friendly Snipers in order to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy and inflict additional damage."
46504638"Tip_7_18" "Som Pyro använder du %attack2% för att reflektera projektiler tillbaka mot fienden! Detta inkluderar raketer, granater, Jarate och mer!"
46514639"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Huntsman arrows, Jarate and more!"
4652N/A"Tip_7_19" "Som Pyro ska du komma ihåg att eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% använder mycket ammo. Använd den inte i onödan!"
N/A4640"Tip_7_19" "Som Pyro ska du komma ihåg att Eldkastarens komprimerade luftstöt (%attack2%) använder mycket ammo. Använd den inte i onödan!"
46534641"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, remember that the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can use up a lot of ammo. Use it only when you need to!"
4654N/A"Tip_7_20" "Som Pyro använder du eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% till att putta undan klisterbomber. Hjälp dina Tekniker eller rensa en Kontrollpunkt!"
N/A4642"Tip_7_20" "Som Pyro använder du Eldkastarens komprimerade luftstöt (%attack2%) till att putta undan Klisterbomber. Hjälp dina Tekniker eller rensa en Kontrollpunkt!"
46554643"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, utilize the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to push Stickybombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
46564644"Tip_8_9" "Som Spion ska du vara försiktig när du använder röstkommandon förklädd. Motståndarlaget kommer att se dem i textchatten som den personen du är förklädd till."
46574645"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whomever you're disguised as."
46754663"[english]Tip_8_18" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change the weapon your disguise is holding."
46764664"Tip_8_19" "Som Spion kan du trycka %lastdisguise% för att automatiskt förklä dig till din senaste förklädnad."
46774665"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
4678N/A"Tip_8_20" "Som Spion kan du använda fiendens teleportörer när du är förklädd. Överraskning!"
N/A4666"Tip_8_20" "Som Spion kan du använda fiendens Teleportörer. Överraskning!"
46794667"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters. Surprise!"
46804668"Tip_8_21" "Som Spion ska du tänka på att du blir lite synlig om du stöter ihop med fiender medan du är dold."
46814669"[english]Tip_8_21" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
46824670"Tip_8_22" "Som Spion ska du tänka på att om du börjar brinna när du är dold kan fienden se dig!"
46834671"[english]Tip_8_22" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
4684N/A"Tip_8_23" "Som Spion använder du din revolver för att skjuta ner fiender som har lite liv, eller för att ta hand om klasser som är farliga att gå nära som t.ex. Pyros."
N/A4672"Tip_8_23" "Som Spion använder du din Revolver för att skjuta ner fiender som har lite liv, eller för att ta hand om klasser som är farliga att gå nära som t.ex. Pyros."
46854673"[english]Tip_8_23" "As a Spy, use your Revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
4686N/A"Tip_8_24" "Som Spion kan du, om du är snabb, hugga en Tekniker i ryggen och sedan sätta en sapper på hans vaktgevär innan det svänger runt och skjuter dig."
N/A4674"Tip_8_24" "Som Spion kan du, om du är snabb, hugga en Tekniker i ryggen och sedan sätta en sapper på hans Vaktgevär innan det svänger runt och skjuter dig."
46874675"[english]Tip_8_24" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his Sentry Gun before it turns around and shoots you."
46884676"Tip_8_25" "Som Spion ska du tänka på att Dödsringaren gör så att du tar betydligt mindre i skada när du är osynlig."
46894677"[english]Tip_8_25" "As a Spy, the Dead Ringer significantly reduces the amount of damage taken from all attacks while you are invisible."
4690N/A"Tip_8_26" "Som Spion ska du undvika att ta fallskada; det kommer att avslöja din position!"
N/A4678"Tip_8_26" "Som Spion ska du undvika att ta fallskada eftersom det kommer att avslöja din position!"
46914679"[english]Tip_8_26" "As a Spy, avoid taking fall damage as it will give away your location!"
46924680"Tip_8_27" "Som Spion sappar dina sappers båda ändarna av en teleportör. Försök att sappa den änden Teknikern inte är vid."
46934681"[english]Tip_8_27" "As a Spy, your Electro Sappers sap both ends of a Teleporter. Try sapping the end that the Engineer isn't guarding."
46944682"Tip_8_28" "Som Spion kan du förfalska en död med Dödsringaren. Försök att använda den när du är svag, annars kommer den vara bortslösad eller för uppenbar."
46954683"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your Dead Ringer can be used to fake your own death. Try to use it when you're weak, otherwise it may be wasted or too obvious."
4696N/A"Tip_8_29" "Som Spion ska du tänka på att när du laddar om din revolver så härmar den omladdningsfunktionen av din nuvarande förklädnad."
N/A4684"Tip_8_29" "Som Spion ska du tänka på att när du laddar om din Revolver så härmar den omladdningsfunktionen av din nuvarande förklädnad."
46974685"[english]Tip_8_29" "As a Spy, reloading your Revolver will mimic the reload action of the weapon carried by your current disguise."
46984686"Tip_9_7" "Som Tekniker kan du hjälpa dina Tekniker-kollegor! Din skiftnyckel kan uppgradera eller reparera deras byggnader."
46994687"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your Wrench can upgrade or repair their buildings as well as your own."
4700N/A"Tip_9_8" "Som Tekniker kan du slå dina byggnader med din skiftnyckel medan de byggs för att få dem att byggas fortare."
N/A4688"Tip_9_8" "Som Tekniker kan du slå dina byggnader med din Skiftnyckel medan de byggs för att få dem att byggas fortare."
47014689"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your Wrench while they are constructing in order to make them build faster."
47024690"Tip_9_9" "Som Tekniker kan det vara användbart att flytta fram dina byggnader med ditt lag."
47034691"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward in order to support your team. Use %attack2% to pick up your buildings and carry them."
47044692"Tip_9_10" "Som Tekniker ska du komma ihåg att uppgradera dina byggnader. Teleportörer i nivå 3 laddar mycket fortare och tillåter ditt lag att hålla trycket uppe."
47054693"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 Teleporters recharge much faster, allowing your team to keep the pressure on."
4706N/A"Tip_9_11" "Som Tekniker kan du slå antingen ingången eller utgången av din teleportör med din skiftnyckel för att reparera och uppgradera båda sidorna."
N/A4694"Tip_9_11" "Som Tekniker kan du slå antingen ingången eller utgången av din Teleportör med din Skiftnyckel för att reparera och uppgradera båda sidorna."
47074695"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your Teleporter with your Wrench in order to repair and upgrade both sides."
4708N/A"Tip_9_12" "Som Tekniker kan du trycka %attack2% för att rotera byggnadsritningar innan du trycker %attack% för att bygga dem. Använd detta för att vända teleportörer bort från väggar."
N/A4696"Tip_9_12" "Som Tekniker kan du trycka %attack2% för att rotera byggnadsritningar innan du trycker %attack% för att bygga dem. Använd detta för att vända Teleportörer bort från väggar."
47094697"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this in order to orient Teleporters away from walls."
4710N/A"Tip_9_13" "Som Tekniker kan du göra mer än bara underhålla dina byggnader. Använd ditt hagelgevär och din pistol för att hjälpa till i strider och i försvar."
N/A4698"Tip_9_13" "Som Tekniker kan du göra mer än bara underhålla dina byggnader. Använd ditt Hagelgevär och din Pistol för att hjälpa till i strider och i försvar."
47114699"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your Shotgun and your Pistol to assist in fights and to defend your buildings."
4712N/A"Tip_9_14" "Som Tekniker ska du tänka på att vaktgevär inte bara är till för defensiv användning. Placera ut dem snabbt på gömda platser för att hjälpa till i ett offensivt anfall."
N/A4700"Tip_9_14" "Som Tekniker ska du tänka på att Vaktgevär inte bara är till för defensiv användning. Placera ut dem snabbt på gömda platser för att hjälpa till i ett offensivt anfall."
47134701"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, Sentry Guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations in order to aid in an offensive push."
47144702"Tip_9_15" "Som Tekniker ska du komma i håg att förklädda Spioner kan använda din teleportör. Försök att inte stå på din teleportörutgång."
47154703"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised enemy Spies can use your Teleporter. Try not to stand on top of your Teleporter exit, especially when upgrading or repairing it."
57375725"[english]Attrib_CannotTrade" "Not Tradable"
57385726"Attrib_DisguiseOnBackstab" "När du lyckas med ett rygghugg
57395727förklär du dig snabbt som ditt offer"
5740N/A"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab you rapidly disguise as your victim"
N/A5728"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab against a human target, you rapidly disguise as your victim"
57415729"Attrib_CannotDisguise" "Bäraren kan inte förklä sig"
57425730"[english]Attrib_CannotDisguise" "Wearer cannot disguise"
57435731"Attrib_SilentKiller" "Tyst Mördare: Inga oljud från rygghugg"
64986486"[english]RefurbishItem" "RESTORE"
64996487"RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Ta Bort Färg?"
65006488"[english]RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Remove Paint?"
6501N/A"RefurbishItem_RemovePaint" "Ta bort den anpassade färgen från det här föremålet, så att det får tillbaka sin originalfärg?\n\n(Färgen kommer att kasseras)"
N/A6489"RefurbishItem_RemovePaint" "Ta bort den anpassade färgen %confirm_dialog_token% från det här föremålet, så att det får tillbaka sin originalfärg?\n\n(Färgen kommer att kasseras)"
65026490"[english]RefurbishItem_RemovePaint" "Remove the custom color %confirm_dialog_token% from this item, restoring its original color?\n\n(Paint will be discarded)"
65036491"RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Ta Bort Namn?"
65046492"[english]RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Remove Name?"
96399627"[english]TF_Wearable_Uniform" "Uniform"
96409628"TF_SodaPopper" "Läskpopparen"
96419629"[english]TF_SodaPopper" "The Soda Popper"
9642N/A"TF_SodaPopper_Desc" "Bygger upp hype medan du springer. När hype-mätaren är full, frigör mini-kritiska träffar!"
N/A9630"TF_SodaPopper_Desc" "Bygger upp Hype medan du springer. När Hype-mätaren är full, frigör mini-kritiska träffar!"
96439631"[english]TF_SodaPopper_Desc" "Builds Hype as you run. When the Hype Meter is full, unleash mini-crits!"
96449632"TF_Winger" "Yttern"
96459633"[english]TF_Winger" "The Winger"
97459733"[english]TF_SplendidScreen_Style4" "Spike And Arrow"
97469734"TF_TrialNeedSpace_Title" "Behöver du mer plats?"
97479735"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
9748N/A"TF_TrialNeedSpace_Text" "Ditt förråd är fullt. Köp ett föremål från Mann Co-butiken och ditt konto kommer att uppgraderas automatiskt med 250 extra platser i ditt förråd!"
N/A9736"TF_TrialNeedSpace_Text" "Ditt förråd är fullt. Köp ett föremål från Mann Co.-butiken och ditt konto kommer att uppgraderas automatiskt med 250 extra platser i ditt förråd!"
97499737"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co. store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
97509738"TF_TrialNeedSpace_Store" "Till butiken!"
97519739"[english]TF_TrialNeedSpace_Store" "To the Store!"
1011510103"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projectile penetrates enemy targets"
1011610104"Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projektil kan inte reflekteras"
1011710105"[english]Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projectile cannot be deflected"
10118N/A"Attrib_Particle28" "Förnäm Piprök"
N/A10106"Attrib_Particle28" "Förnäm Rök"
1011910107"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Smoke"
1012010108"Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
1012110109"[english]Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
1086710855"[english]Attrib_ExpirationDate" "This item will expire on %s1."
1086810856"Attrib_PreviewItem" "Testföremål - Kan ej bytas, tillverkas, eller modifieras."
1086910857"[english]Attrib_PreviewItem" "Test Run - Cannot be traded, crafted, or modified."
10870N/A"Attrib_AirBlastPushScale" "Ökad tryckverkan för Airblast"
N/A10858"Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% tryckverkan för Airblast"
1087110859"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1087210860"TF_TreasureHat_3_Style" "H.A.O.R.O.R."
1087310861"[english]TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
1087410862"MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
10875N/A"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
N/A10863"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1087610864"Store_Maps_Title" "STÖD GEMENSKAPENS KARTSKAPARE OCH FÅ EN HATT!"
1087710865"[english]Store_Maps_Title" "SUPPORT COMMUNITY MAP MAKERS AND GET A HAT!"
1087810866"Store_Maps_SubTitle" "Alla pengar från Kart-Frimärken (minus skatt) går direkt till skaparna av kartan."
1096110949"[english]TF_Items_Spy" "Spy items"
1096210950"TF_Items_Engineer" "Teknikerföremål"
1096310951"[english]TF_Items_Engineer" "Engineer items"
10964N/A"TF_SteamWorkshop_Title" "Har du vad som krävs?"
N/A10952"TF_SteamWorkshop_Title" "Bidra till framtiden för TF2!"
1096510953"[english]TF_SteamWorkshop_Title" "Contribute to the future of TF2!"
1096610954"TF_SteamWorkshop_Desc" "Har du någonsin drömt om att få ära och berömmelse, och pengar, från att skapa vapen och föremål till ditt favoritspel? Det kan du få! Lämna in föremål som kan komma att användas i Team Fortress 2. Har du tur väljs ditt föremål ut och säljs i spelet, varpå du får en del av förtjänsten!"
1096710955"[english]TF_SteamWorkshop_Desc" "Create and submit new items, or review and rate what other people submit. Rate items highly and you just might see them become available in-game. If your creation is accepted for distribution in-game, you can even earn a percentage of sales.\n\nBy submitting an item to the Steam Workshop you agree to the Legal Agreement."
1180811796"[english]SpiritOfGivingRank17" "The Selfless Samaritan's"
1180911797"SpiritOfGivingRank19" "Saxtons egna"
1181011798"[english]SpiritOfGivingRank19" "Saxton's Own"
N/A11799"TF_Tag_Category_Misc" " "
N/A11800"[english]TF_Tag_Category_Misc" ""
1181111801"TF_Tag_Category_Quality" "Kvalité"
1181211802"[english]TF_Tag_Category_Quality" "Quality"
1181311803"TF_Tag_Category_Class" "Klass"
1188411874"[english]TF_Wearable_Ring" "Ring"
1188511875"TF_SomethingSpecial" "Något speciellt till någon speciell"
1188611876"[english]TF_SomethingSpecial" "Something Special For Someone Special"
N/A11877"TF_SomethingSpecial_Desc" " "
N/A11878"[english]TF_SomethingSpecial_Desc" ""
1188711879"TF_Bundle_Winter2011ScoutElf" "Tomtens lilla medhjälpare-paketet"
1188811880"[english]TF_Bundle_Winter2011ScoutElf" "Santa's Little Accomplice Bundle"
1188911881"TF_Bundle_Winter2011ScoutElf_Desc" "Känd från den tidlösa högtidsklassikern En smulberättelse:"
1192611918"[english]frontier_setup_goal_blue" "Guide Lil' Chew-Chew to the delivery site!"
1192711919"TF_MapperMedal" "Kartskaparens Medaljong"
1192811920"[english]TF_MapperMedal" "The Map Maker's Medallion"
N/A11921"TF_MapperMedal_Desc" " "
N/A11922"[english]TF_MapperMedal_Desc" ""
1192911923"TF_Wearable_Boombox" "Futuristisk Ljud-Apparat"
1193011924"[english]TF_Wearable_Boombox" "Futuristic Sound Device"
1193111925"TF_Wearable_MapperMedal" "Func_Medalj"
1213212126"[english]Tip_3_26" "As a Soldier, rocket jump to quickly close the distance between you and your enemies, and then use the Market Gardener to finish them off as you land."
1213312127"Tip_3_27" "Som Soldat, överväg att använda ditt Hagelgevär mot fiendepyros som reflekterar dina raketer."
1213412128"[english]Tip_3_27" "As a Soldier, consider using your Shotgun against enemy Pyros that are reflecting your rockets."
N/A12129"Tip_4_17" "Som en Demoman kan du bara ladda om din Ullapool Caber genom att besöka ett påfyllningsskåp. Se till att varje träff räknas!"
N/A12130"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, the only way to recharge your Ullapool Caber is to visit a resupply locker. Make every hit with it count!"
1213512131"Tip_4_20" "Som Demoman, använd din Loch-n-Load för att göra extra skada mot långsammare klasser och byggnader. Sikta dock noggrant! Du har bara två skott innan du måste ladda om och du kommer bara göra skada på en direkt träff."
1213612132"[english]Tip_4_20" "As a Demoman, use the Loch-n-Load to inflict additional damage against slower moving classes and buildings. Aim carefully however! You only have two shots before you must reload, and you will only inflict damage on a direct hit."
1213712133"Tip_4_21" "Som Demoman, använd din Ullapool Caber när du är omringad av fiender. Explosionen som följer kommer göra mycket skada på alla nära motståndare."
1214012136"[english]Tip_4_22" "As a Demoman, use the Claidheamh Mòr to maximize the effectiveness of your Chargin' Targe. You won't inflict critical hits or collect heads, but the extra duration of your charge will allow you to cover more distance, or make a quick escape!"
1214112137"Tip_4_23" "Som Demoman, om du är med en Sjukvårdare, ta vara på säkra tillfällen för att skada dig själv för att bygga upp en Überladdning snabbare."
1214212138"[english]Tip_4_23" "As a Demoman, if you're paired with a Medic, take advantage of safe opportunities to damage yourself in order to build an ÜberCharge faster."
N/A12139"Tip_5_28" "Som Sjukvårdare, är det möjligt att kunna se hälsan på fiender med det Högtidliga Löftet; använd denna information för att identifiera försvagade fiender till ditt lag."
N/A12140"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
N/A12141"Tip_5_29" "Som Sjukvårdare, helar Snabbfixaren skador snabbt, vilket gör den användbar för att hela lagkamrater snabbt; men kom ihåg att du inte kan överhela lagkamrater med den."
N/A12142"[english]Tip_5_29" "As a Medic, the Quick-Fix heals damage rapidly, making it useful for healing multiple teammates quickly; but be aware that you cannot Overheal teammates with it."
1214312143"NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "Du intjänade:"
1214412144"[english]NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "You �Earned�:"
1214512145"ToolStrangePartApplyConfirm" "Är du säker på att du vill lägga till denna Märkliga Del till detta föremål?\n\nKom ihåg: ett enda föremål kan bara ha %maximum_strange_part_slots% delar. Din\n%subject_item_def_name% har %remaining_strange_part_slots% lediga platser kvar."
1231812318"[english]Attrib_SniperAimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% slower move speed when aiming"
1231912319"TF_CozyCamper" "Krypskyttens Krypin"
1232012320"[english]TF_CozyCamper" "The Cozy Camper"
N/A12321"TF_CozyCamper_Desc" " "
N/A12322"[english]TF_CozyCamper_Desc" ""
1232112323"Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� har förtjänat:: %s2 %s3"
1232212324"[english]Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
1232312325"TF_DailyMapStampRewardHat" "Filatelist"
1235812360"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Clear all of the score counters on this strange item? This will set all of the values to 0."
1235912361"TF_nocrosshaironscopezoom" "KRYPSKYTT: Göm siktet när du är inzoomad."
1236012362"[english]TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Hide crosshair when zoomed in."
N/A12363"TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mystisk Promo 2"
N/A12364"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mysterious Promo 2"
N/A12365"TF_Bundle_MysteriousPromo2_Desc" "Mystisk Promo 2"
N/A12366"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo2_Desc" "Mysterious Promo 2"
1236112367"TF_EngineerChaps_Style0" "Solbränna"
1236212368"[english]TF_EngineerChaps_Style0" "Tan"
1236312369"TF_EngineerChaps_Style1" "Midnatt"
1246812474"[english]TF_ShipmentBox_Type" "Shipment Box"
1246912475"TF_ValveStoreShipmentBox" "Valve-Butik Fraktlåda"
1247012476"[english]TF_ValveStoreShipmentBox" "Valve Store Shipment Box"
N/A12477"TF_ValveStoreShipmentBox_Desc" " "
N/A12478"[english]TF_ValveStoreShipmentBox_Desc" ""
1247112479"TF_StorePromotionPackage" "Mann Co.-Butikspaket"
1247212480"[english]TF_StorePromotionPackage" "Mann Co. Store Package"
1247312481"TF_StorePromotionPackage_Desc" "Detta paket innehåller ett gratis föremål från Mann Co.-butiken! Du kan öppna den i din ryggsäck!"
1255412562"[english]TF_MedicClipboard" "The Surgeon's Side Satchel"
1255512563"TF_DemoTreasureChest" "Spritskåpet"
1255612564"[english]TF_DemoTreasureChest" "The Liquor Locker"
N/A12565"TF_DemoTreasureChest_Style0" "Klassisk"
N/A12566"[english]TF_DemoTreasureChest_Style0" "Classic"
N/A12567"TF_DemoTreasureChest_Style1" "Framsida"
N/A12568"[english]TF_DemoTreasureChest_Style1" "Front"
N/A12569"TF_DemoTreasureChest_Style2" "Höger höft"
N/A12570"[english]TF_DemoTreasureChest_Style2" "Right Hip"
N/A12571"TF_DemoTreasureChest_Style3" "Vänster höft"
N/A12572"[english]TF_DemoTreasureChest_Style3" "Left Hip"
N/A12573"TF_Bundle_MysteriousPromo3" "Mystisk Promo 3"
N/A12574"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo3" "Mysterious Promo 3"
N/A12575"TF_Bundle_MysteriousPromo3_Desc" "Mystisk Promo 3"
N/A12576"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo3_Desc" "Mysterious Promo 3"
N/A12577"TF_Bundle_MysteriousPromo4" "Mystisk Promo 4"
N/A12578"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo4" "Mysterious Promo 4"
N/A12579"TF_Bundle_MysteriousPromo4_Desc" "Mystisk Promo 4"
N/A12580"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo4_Desc" "Mysterious Promo 4"
N/A12581"TF_Item_Goldfish" "Guldfisk"
N/A12582"[english]TF_Item_Goldfish" "Goldfish"
N/A12583"TF_Item_Goldfish_Type" "Guldfisk"
N/A12584"[english]TF_Item_Goldfish_Type" "Goldfish"
N/A12585"TF_Item_PocketLint" "Fickludd"
N/A12586"[english]TF_Item_PocketLint" "Pocket Lint"
N/A12587"TF_Item_PocketLint_Type" "Fickludd"
N/A12588"[english]TF_Item_PocketLint_Type" "Pocket Lint"
N/A12589"TF_Item_PocketLint_Desc" "Är det fabriksludd? Navelludd du har i din ficka för att inte tappa bort det? Marinludd borstat från skrovet av ett stridsskepp? Det här är ganska mystisk ludd."
N/A12590"[english]TF_Item_PocketLint_Desc" "Is it fabric lint? Navel lint you're keeping in your pocket so you don't lose it? Naval lint brushed from the hull of a battleship? This is pretty mysterious lint."
N/A12591"TF_Item_CheeseWheel" "Osthjul"
N/A12592"[english]TF_Item_CheeseWheel" "Cheese Wheel"
N/A12593"TF_Item_CheeseWheel_Type" "Osthjul"
N/A12594"[english]TF_Item_CheeseWheel_Type" "Cheese Wheel"
N/A12595"TF_Item_SecretDiary" "Hemlig dagbok"
N/A12596"[english]TF_Item_SecretDiary" "Secret Diary"
N/A12597"TF_Item_SecretDiary_Type" "Hemlig dagbok"
N/A12598"[english]TF_Item_SecretDiary_Type" "Secret Diary"
1255712599"TF_Item_BananaPeel" "Bananskal"
1255812600"[english]TF_Item_BananaPeel" "Banana Peel"
1255912601"TF_Item_BananaPeel_Type" "Bananskal"
1256012602"[english]TF_Item_BananaPeel_Type" "Banana Peel"
N/A12603"TF_Item_BarnDoorPlank" "Stalldörrsplanka"
N/A12604"[english]TF_Item_BarnDoorPlank" "Barn Door Plank"
N/A12605"TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Planka"
N/A12606"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Plank"
N/A12607"TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Kondensator"
N/A12608"[english]TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Capacitor"
N/A12609"TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "Denna skadade kondensator verkar vara brandsäker men även trasig. Finns det något den INTE kan göra (förutom funka)?"
N/A12610"[english]TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "This damaged capacitor seems to be fire-proof as well as broken. Is there anything it CAN'T do (besides work)?"
N/A12611"TF_Boost" "BOOST"
N/A12612"[english]TF_Boost" "BOOST"
N/A12613"TF_SniperRage" "FOKUS"
N/A12614"[english]TF_SniperRage" "FOCUS"
N/A12615"TF_Wearable_Bongos" "Bongotrummor"
N/A12616"[english]TF_Wearable_Bongos" "Bongos"
N/A12617"Store_AvailableStyles_Header" "Tillgängliga Stiler:"
N/A12618"[english]Store_AvailableStyles_Header" "Available Styles:"
N/A12619"TF_Bundle_EqualizerEscape" "Hackorpaketet"
N/A12620"[english]TF_Bundle_EqualizerEscape" "The Pickaxe Pack"
N/A12621"TF_RobotChickenHat_Promo_Desc" " "
N/A12622"[english]TF_RobotChickenHat_Promo_Desc" ""
1256112623"TF_Lollichop" "Slickepinan"
1256212624"[english]TF_Lollichop" "The Lollichop"
1256312625"TF_Lollichop_Desc" "Fyll (dela) dina vänners magar (skallar) med läckert godis (kallt stål) med denna överdimensionerade sockersöta slickepinne. (Utrustar dig med Pyrosyn.)"
1256412626"[english]TF_Lollichop_Desc" "Fill (split) your buddies' tummies (skulls) with delicious candy (cold steel) with this oversized sugary treat. (Equips Pyrovision.)"
N/A12627"TF_ScorchShot" "Svedskottet"
N/A12628"[english]TF_ScorchShot" "The Scorch Shot"
N/A12629"TF_ScorchShot_Desc" " "
N/A12630"[english]TF_ScorchShot_Desc" ""
1256512631"TF_Rainblower" "Regnblåsaren"
1256612632"[english]TF_Rainblower" "The Rainblower"
1256712633"TF_Rainblower_Desc" "Dina vänner (fiender) kommer pipa av glädje (bli uppslukade av eld) när du täcker dem i gnistrande regnbågar (förkolnande eld). (Utrustar dig med Pyrosyn.)"
1258412650"[english]TF_PyroBongos" "The Burning Bongos"
1258512651"TF_PyroBongos_Desc" "När du var liten ville du bara spela bongotrummor. Men sen växte du upp och, som alla andra, insåg att du inte är lika bra på bongotrummor som Matthew McConaughey. Men gissa vad, kompis: Ingen är eller kommer någonsin vara det. (Utrustar dig med Pyrosyn.)"
1258612652"[english]TF_PyroBongos_Desc" "When you were a kid, all you wanted was to play the bongos. But then you grew up and, like all of us, realized you're not as good at bongos as Matthew McConaughey. Well, guess what, pal: Nobody is, or ever will be. (Equips Pyrovision.)"
N/A12653"TF_Weapon_PEP_Scattergun" "Barnansiktets Blästrare"
N/A12654"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun" "Baby Face's Blaster"
N/A12655"TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" " "
N/A12656"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" ""
N/A12657"TF_Weapon_PEP_Pistol_Desc" " "
N/A12658"[english]TF_Weapon_PEP_Pistol_Desc" ""
N/A12659"TF_PEP_ScoutHat" "Federal-fajtande Fedora"
N/A12660"[english]TF_PEP_ScoutHat" "The Fed-Fightin' Fedora"
N/A12661"TF_PEP_ScoutBag" "Vågarens Väska"
N/A12662"[english]TF_PEP_ScoutBag" "Dillinger's Duffel"
N/A12663"TF_PEP_ScoutBag_Desc" "Denna väska kommer med läderband så att alla dina pengar inte faller ur. Läderbanden är inte heller spända hela vägen, så en del pengar KOMMER falla ur och damerna kommer veta hur rik du är (Svar: Väldigt. Även stilig.)."
N/A12664"[english]TF_PEP_ScoutBag_Desc" "This duffel comes with leather straps so all your money doesn't fall out. The leather straps also don't tighten all the way, so some money WILL fall out, and ladies will know how rich you are. (Answer: Very. Also handsome.)"
N/A12665"TF_DS_DumpsterDevice" "Den Ruinerades Raketgevär"
N/A12666"[english]TF_DS_DumpsterDevice" "Beggar's Bazooka"
N/A12667"TF_DS_DumpsterDevice_Desc" " "
N/A12668"[english]TF_DS_DumpsterDevice_Desc" ""
1258712669"TF_DS_FootballHelmet" "Hemlösa Hjälmen"
1258812670"[english]TF_DS_FootballHelmet" "The Helmet Without a Home"
1258912671"TF_DS_FootballHelmet_Desc" "Tänk dig den här hjälmen som ett befäst, portabelt hem för ditt huvud. Den är även fodrad med folie, så ingen kan stjäla dina värdefulla luffartankar."
1259012672"[english]TF_DS_FootballHelmet_Desc" "Think of this helmet as a fortified, portable home for your head. It's also lined with tin foil, so nobody will be able to steal your valuable tramp-thoughts."
N/A12673"TF_DS_CanGrenades" "Kaptenens Konserver"
N/A12674"[english]TF_DS_CanGrenades" "The Captain's Cocktails"
1259112675"TF_DS_CanGrenades_Desc" "Hör på, luffare! Är du MAN nog att bära på konservburkar fyllda med utgången soppa? Är du GALEN nog att låtsas att de är granater? Är du HUNGRIG nog att antagligen äta soppan senare, när ingen tittar? Vi slår vad om det!"
1259212676"[english]TF_DS_CanGrenades_Desc" "Attention, tramps! Are you MAN enough to carry around cans full of expired soup? Are you CRAZY enough to pretend they're grenades? Are you HUNGRY enough to probably eat the soup later, when nobody's looking? We bet yes!"
N/A12677"TF_Pro_SniperRifle" "Torpedens Trogna"
N/A12678"[english]TF_Pro_SniperRifle" "The Hitman's Heatmaker"
N/A12679"TF_Pro_SniperRifle_Desc" "\nHuvuden kommer rulla."
N/A12680"[english]TF_Pro_SniperRifle_Desc" "\nHeads will roll."
N/A12681"TF_Pro_SMG" "Undanröjarens Umgänge"
N/A12682"[english]TF_Pro_SMG" "The Cleaner's Carbine"
N/A12683"TF_Pro_SMG_Desc" " "
N/A12684"[english]TF_Pro_SMG_Desc" ""
N/A12685"TF_Pro_SniperHat" "Likviderarens Luva"
N/A12686"[english]TF_Pro_SniperHat" "Liquidator's Lid"
N/A12687"TF_PyroHazmat" "Skyddsdräktshjälmen"
N/A12688"[english]TF_PyroHazmat" "The HazMat Headcase"
N/A12689"TF_PyroHazmat_Desc" "Denna ogenomträngliga, gastäta hjälmen håller ditt huvud vid en komfortabel 350 graders temperatur under hela dagen. Det färgade visiret tillåter dig att svetta bort det fula ansiktsfettet i avskildhet i ditt egna kväljande helvete."
N/A12690"[english]TF_PyroHazmat_Desc" "This impermeable, gas-tight hood keeps your head at a comfortable 350-degree temperature throughout the day. The tinted visor lets you sweat off that unsightly face fat in the privacy of your own sweltering hell."
N/A12691"TF_PyroHazmat_Style0" "Säkerheten först"
N/A12692"[english]TF_PyroHazmat_Style0" "Safety First"
N/A12693"TF_PyroHazmat_Style1" "Förstärkt"
N/A12694"[english]TF_PyroHazmat_Style1" "Reinforced"
N/A12695"TF_PyroHazmat_Style2" "Strömlinjeformad"
N/A12696"[english]TF_PyroHazmat_Style2" "Streamlined"
N/A12697"TF_PyroHazmat_Style3" "En seriös avsaknad av rädsla"
N/A12698"[english]TF_PyroHazmat_Style3" "A Serious Absence of Fear"
N/A12699"TF_HeavyShirt" "Byråkratens Bomullsskjorta"
N/A12700"[english]TF_HeavyShirt" "The Apparatchik's Apparel"
N/A12701"TF_HeavyShirt_Desc" "Att kånka runt på en 150 kilos minigun ger underarmsmusklerna bra träning. Visa upp dem genom att ha på dig en av dessa skjortor med uppkavlade ärmar! Finns i mönstren argyle, skogshuggare, rugbyrandigt eller vertikala linjer."
N/A12702"[english]TF_HeavyShirt_Desc" "Toting around a 150-kilogram minigun gives those forearm muscles a nice workout. Show them off with these rolled-sleeved shirts, in your choice of argyle, lumberjack, rugby stripe or vertical pinstripe."
N/A12703"TF_HeavyShirt_Style0" "Vildmarksmän"
N/A12704"[english]TF_HeavyShirt_Style0" "Outdoorsmen"
N/A12705"TF_HeavyShirt_Style1" "Avbytare"
N/A12706"[english]TF_HeavyShirt_Style1" "Blood Bin"
N/A12707"TF_HeavyShirt_Style2" "Investerare"
N/A12708"[english]TF_HeavyShirt_Style2" "Investor"
N/A12709"TF_HeavyShirt_Style3" "J.R. Gyle"
N/A12710"[english]TF_HeavyShirt_Style3" "J.R. Gyle"
N/A12711"TF_DemoParrot" "Fågelkännaren från Aberdeen"
N/A12712"[english]TF_DemoParrot" "The Bird-Man of Aberdeen"
N/A12713"TF_DemoParrot_Desc" "Denna axelburna bevingade vän finns i alla färger och är så full med whiskey att den inte skulle kunna flyga bort om den ville. Bra att ha nära till hands om du får för dig att äta den—vänd bara på huvudet och bit!"
N/A12714"[english]TF_DemoParrot_Desc" "This shoulder-mounted feathered friend comes in any color you like, and is so full of whiskey it couldn't fly off if it wanted to. Great to have around if you decide to eat it—just turn your head and bite!"
N/A12715"TF_DemoParrot_Style0" "Essentiell"
N/A12716"[english]TF_DemoParrot_Style0" "Essential"
N/A12717"TF_DemoParrot_Style1" "Framstående"
N/A12718"[english]TF_DemoParrot_Style1" "Distinguished"
N/A12719"TF_DemoParrot_Style2" "Impregnerad"
N/A12720"[english]TF_DemoParrot_Style2" "Imbued"
N/A12721"TF_MedicUshanka" "Gentlemannens Usjanka"
N/A12722"[english]TF_MedicUshanka" "The Gentleman's Ushanka"
N/A12723"TF_SpyOpenJacket" "Vardagliga Kontoristen"
N/A12724"[english]TF_SpyOpenJacket" "The Business Casual"
1259312725"TF_EngineerBlueprintsBack" "Idéröret"
1259412726"[english]TF_EngineerBlueprintsBack" "The Idea Tube"
1259512727"TF_EngineerBlueprintsBack_Desc" "Denna stiliga lädercylinder är bättre än dagboken på alla sätt. Har du hemliga tankar? Skriv ner dem, knyckla ihop dem och stoppa ner dem i röret. Det är även otroligt lätt att hitta en tanke när du behöver den. Allt du behöver göra är att tömma tuben så finns alla där. Du är bara en simpel utslätning från att komma ihåg den."
1259612728"[english]TF_EngineerBlueprintsBack_Desc" "This handsome leather cylinder improves on the diary in every way. Do you have secret thoughts? Write 'em down, ball 'em up, and stuff 'em in the tube. It's incredibly easy to find a thought when you need it, too. Simply empty out the tube and there they all are. You're just one simple unballing away from remembering it."
N/A12729"TF_RobotChickenHat_Desc" "Varför gick hönan FAKTISKT över vägen? För att bli överkörd, stulen av en galen vetenskapsman, och bli omvandlad till en läskig cyborg som du kan ha på huvudet. Så nästa gång du hör någon säga det skämtet, sätt den där självbelåtna skämtberättaren på plats. För du har alla FAKTA."
N/A12730"[english]TF_RobotChickenHat_Desc" "Why did the chicken REALLY cross the road? To get hit by a car, stolen by a mad scientist, and transformed into a terrifying cyborg that you can wear on your head. So the next time you hear someone telling you that joke, set that smug joke-teller straight, because you've got the FACTS."
N/A12731"TF_RobotChickenHat_Style0" "Normal"
N/A12732"[english]TF_RobotChickenHat_Style0" "Normal"
N/A12733"TF_RobotChickenHat_Style1" "Näbblös"
N/A12734"[english]TF_RobotChickenHat_Style1" "Beakless"
N/A12735"TF_Item_Goldfish_Burned" "Rostad Guldfisk"
N/A12736"[english]TF_Item_Goldfish_Burned" "Roasted Goldfish"
N/A12737"TF_Item_PocketLint_Burned" "Förkolnat Fickludd"
N/A12738"[english]TF_Item_PocketLint_Burned" "Charred Pocket Lint"
N/A12739"TF_Item_CheeseWheel_Burned" "Rökt Osthjul"
N/A12740"[english]TF_Item_CheeseWheel_Burned" "Smoked Cheese Wheel"
1259712741"TF_Item_BananaPeel_Burned" "Bränt bananskal"
1259812742"[english]TF_Item_BananaPeel_Burned" "Burned Banana Peel"
N/A12743"TF_Item_BarnDoorPlank_Burned" "Förbränd Stalldörrsplanka"
N/A12744"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Burned" "Incinerated Barn Door Plank"
N/A12745"TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Brandsäker Hemlig Dagbok"
N/A12746"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Fireproof Secret Diary"
1259912747"TF_Ash_Type" "Aska"
1260012748"[english]TF_Ash_Type" "Ash"
1260112749"TF_PileOfAsh" "Askhög"
1267212820"[english]TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_NAME" "A Fresh Pair of Eyes"
1267312821"TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_DESC" "Dominera en spelare som använder Pyromanens Hallucination och förtjäna ditt egna par!"
1267412822"[english]TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_DESC" "Dominate a player using the Pyrovision Goggles and earn your own pair!"
N/A12823"RI_BurnedItem" "brända föremål"
N/A12824"[english]RI_BurnedItem" "burned items"
N/A12825"TF_Tool_ScorchedKey" "Bränd Nyckel"
N/A12826"[english]TF_Tool_ScorchedKey" "Scorched Key"
N/A12827"TF_ScorchedCrate" "Bränd Låda"
N/A12828"[english]TF_ScorchedCrate" "Scorched Crate"
N/A12829"Attrib_DmgTaken_Increased" "%s1% skadesårbarhet för bäraren"
N/A12830"[english]Attrib_DmgTaken_Increased" "%s1% damage vulnerability on wearer"
1267512831"Attrib_CancelFallingDamage" "Bärare tar aldrig fallskada"
1267612832"[english]Attrib_CancelFallingDamage" "Wearer never takes falling damage"
1267712833"Attrib_RageGainOnKill" "Öka Focus vid dödande skott och assister"
1268412840"[english]TF_SpectatePyroVision" "When Spectating, view world from the eyes of a Pyro."
1268512841"TF_GameModeDesc_SD" "Leverera Australiumväskan till installationsplatsen."
1268612842"[english]TF_GameModeDesc_SD" "Deliver the Australium suitcase to the deployment site."
N/A12843"TF_vote_no_maps" "Inga kartor tillgängliga"
N/A12844"[english]TF_vote_no_maps" "No maps available"
N/A12845"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_1st" "ESL Season VI Division 1 Förstaplats"
N/A12846"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_1st" "ESL Season VI Division 1 1st Place"
N/A12847"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_2nd" "ESL Season VI Division 1 Andraplats"
N/A12848"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_2nd" "ESL Season VI Division 1 2nd Place"
N/A12849"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_3rd" "ESL Season VI Division 1 Tredjeplats"
N/A12850"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_3rd" "ESL Season VI Division 1 3rd Place"
N/A12851"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_Participant" "ESL Season VI Division 1 Deltagare"
N/A12852"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_Participant" "ESL Season VI Division 1 Participant"
N/A12853"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_1st" "ESL Season VI Division 2 1a Plats"
N/A12854"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_1st" "ESL Season VI Division 2 1st Place"
N/A12855"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_2nd" "ESL Season VI Division 2 2a Plats"
N/A12856"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_2nd" "ESL Season VI Division 2 2nd Place"
N/A12857"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_3rd" "ESL Season VI Division 2 3e Plats"
N/A12858"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_3rd" "ESL Season VI Division 2 3rd Place"
N/A12859"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_Participant" "ESL Season VI Division 2 Deltagare"
N/A12860"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_Participant" "ESL Season VI Division 2 Participant"
N/A12861"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1" " "
N/A12862"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1" ""
N/A12863"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2" " "
N/A12864"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2" ""
N/A12865"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3" " "
N/A12866"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3" ""
N/A12867"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_1st" "ESL Season VII Premiership Division 1a Plats"
N/A12868"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_1st" "ESL Season VII Premiership Division 1st Place"
N/A12869"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_2nd" "ESL Season VII Premiership Division 2a Plats"
N/A12870"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_2nd" "ESL Season VII Premiership Division 2nd Place"
N/A12871"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_3rd" "ESL Season VII Premiership Division 3e Plats"
N/A12872"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_3rd" "ESL Season VII Premiership Division 3rd Place"
N/A12873"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_Participant" "ESL Season VII Premiership Division Deltagare"
N/A12874"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_Participant" "ESL Season VII Premiership Division Participant"
N/A12875"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_1st" "ESL Season VII Division 1 1a Plats"
N/A12876"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_1st" "ESL Season VII Division 1 1st Place"
N/A12877"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_2nd" "ESL Season VII Division 1 2a Plats"
N/A12878"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_2nd" "ESL Season VII Division 1 2nd Place"
N/A12879"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_3rd" "ESL Season VII Division 1 3e Plats"
N/A12880"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1_3rd" "ESL Season VII Division 1 3rd Place"
N/A12881"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_1st" "ESL Season VII Division 2 1a Plats"
N/A12882"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_1st" "ESL Season VII Division 2 1st Place"
N/A12883"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_2nd" "ESL Season VII Division 2 2a Plats"
N/A12884"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_2nd" "ESL Season VII Division 2 2nd Place"
N/A12885"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_Participant" "ESL Season VII Division 2 Deltagare"
N/A12886"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2_Participant" "ESL Season VII Division 2 Participant"
N/A12887"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div3_Participant" "ESL Season VII Division 3 Deltagare"
N/A12888"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div3_Participant" "ESL Season VII Division 3 Participant"
N/A12889"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_1st" "ESL Season VII Division 4 1a Plats"
N/A12890"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_1st" "ESL Season VII Division 4 1st Place"
N/A12891"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_2nd" "ESL Season VII Division 4 2a Plats"
N/A12892"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_2nd" "ESL Season VII Division 4 2nd Place"
N/A12893"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_3rd" "ESL Season VII Division 4 3e Plats"
N/A12894"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_3rd" "ESL Season VII Division 4 3rd Place"
N/A12895"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_Participant" "ESL Season VII Division 4 Deltagare"
N/A12896"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4_Participant" "ESL Season VII Division 4 Participant"
N/A12897"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_1st" "ESL Season VII Division 5 1a Plats"
N/A12898"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_1st" "ESL Season VII Division 5 1st Place"
N/A12899"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_2nd" "ESL Season VII Division 5 2a Plats"
N/A12900"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_2nd" "ESL Season VII Division 5 2nd Place"
N/A12901"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_3rd" "ESL Season VII Division 5 3e Plats"
N/A12902"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_3rd" "ESL Season VII Division 5 3rd Place"
N/A12903"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_Participant" "ESL Season VII Division 5 Deltagare"
N/A12904"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5_Participant" "ESL Season VII Division 5 Participant"
N/A12905"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership" " "
N/A12906"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership" ""
N/A12907"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1" " "
N/A12908"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div1" ""
N/A12909"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2" " "
N/A12910"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div2" ""
N/A12911"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div3" " "
N/A12912"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div3" ""
N/A12913"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4" " "
N/A12914"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4" ""
N/A12915"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5" " "
N/A12916"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5" ""
N/A12917"TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional" "Urbana Proffsbunt"
N/A12918"[english]TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional" "Urban Professional Bundle"
N/A12919"TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional_Desc" "Inget inger respekt som en mössa, solglasögon och ett otroligt stort krypskyttegevär:"
N/A12920"[english]TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional_Desc" "Nothing commands respect like a beanie, sunglasses and an incredibly large sniper rifle:"
N/A12921"TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver" "Soptippsgrävarbunt"
N/A12922"[english]TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver" "Dumpster Diver Bundle"
N/A12923"TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver_Desc" "Äntligen! Upplev spänningen med att vara hemlös från skyddet av ditt eget hem:"
N/A12924"[english]TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver_Desc" "Finally! Experience the thrill of being homeless from the comfort of your own home:"
N/A12925"TF_Bundle_Summer2012_Pyromania" "Pyromania Megabunt"
N/A12926"[english]TF_Bundle_Summer2012_Pyromania" "Pyromania Mega Bundle"
N/A12927"TF_Bundle_Summer2012_Pyromania_Desc" "Om du köpte all denna utrustning separat, så skulle det kosta över 80 euro. Om du köper den i denna bunt så skulle det kosta mindre. Så vi tycker valet är tydligt: Köp allt separat. Snälla?"
N/A12928"[english]TF_Bundle_Summer2012_Pyromania_Desc" "If you bought all this gear separately, it would cost over $100. If you buy it all in this bundle, it would cost less. So we think the choice is clear: Buy them separately. Please?"
N/A12929"TF_Pet_Balloonicorn_Promo_Desc" " "
N/A12930"[english]TF_Pet_Balloonicorn_Promo_Desc" ""
N/A12931"TF_Sandvich_Promo" "Smörgospromo"
N/A12932"[english]TF_Sandvich_Promo" "Sandvich Promo"
N/A12933"TF_Sandvich_Promo_Desc" " "
N/A12934"[english]TF_Sandvich_Promo_Desc" ""
N/A12935"TF_Sandvich_Promo_Package" "Vad finns i Smörgoslådan?"
N/A12936"[english]TF_Sandvich_Promo_Package" "What's in the Sandvich Box?"
N/A12937"TF_Companion_Square_Promo_Desc" " "
N/A12938"[english]TF_Companion_Square_Promo_Desc" ""
N/A12939"TF_Pyrovision_Enable" "Aktivera"
N/A12940"[english]TF_Pyrovision_Enable" "Enable"
N/A12941"TF_Pyrovision_Disable" "Inaktivera"
N/A12942"[english]TF_Pyrovision_Disable" "Disable"
N/A12943"TF_Pyrovision_Vignette_Static" "Statisk"
N/A12944"[english]TF_Pyrovision_Vignette_Static" "Static"
N/A12945"TF_Pyrovision_Vignette_Dynamic" "Dynamisk"
N/A12946"[english]TF_Pyrovision_Vignette_Dynamic" "Dynamic"
1268712947"TF_MM_NoGC_Title" "Fel"
1268812948"[english]TF_MM_NoGC_Title" "Error"
N/A12949"TF_Matchmaking_Party" "Grupp"
N/A12950"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
N/A12951"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Längre än vanligt."
N/A12952"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
N/A12953"TF_Matchmaking_About1Minute" "Ungefär 1 minut"
N/A12954"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
N/A12955"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minuter"
N/A12956"[english]TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minutes"
N/A12957"TF_Matchmaking_NoData" "?"
N/A12958"[english]TF_Matchmaking_NoData" "?"
N/A12959"TF_Matchmaking_AnySecondNow" "Vilken sekund som helst!"
N/A12960"[english]TF_Matchmaking_AnySecondNow" "Any second now!"
N/A12961"TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (ledare)"
N/A12962"[english]TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leader)"
N/A12963"TF_Matchmaking_PleaseWait" "Var god vänta"
N/A12964"[english]TF_Matchmaking_PleaseWait" "Please wait"
N/A12965"TF_Matchmaking_Searching" "Söker%s1"
N/A12966"[english]TF_Matchmaking_Searching" "Searching%s1"
N/A12967"TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Söker efter kompatibla spelare och spelservrar nära dig."
N/A12968"[english]TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Searching for compatible players and gameservers near you."
N/A12969"TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Beräknad väntetid:"
N/A12970"[english]TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Estimated wait time:"
N/A12971"TF_Matchmaking_Gameservers" "Spelservrar:"
N/A12972"[english]TF_Matchmaking_Gameservers" "Gameservers:"
N/A12973"TF_Matchmaking_StartSearch" "Börja sökning >>"
N/A12974"[english]TF_Matchmaking_StartSearch" "Start Search >>"
N/A12975"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Avbryt sökning"
N/A12976"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
N/A12977"TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "Gruppledaren måste starta sökningen."
N/A12978"[english]TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "The party leader must start the search."
N/A12979"TF_Matchmaking_Invite" "Bjud in"
N/A12980"[english]TF_Matchmaking_Invite" "Invite"
N/A12981"TF_Matchmaking_StartParty" "Påbörja grupp"
N/A12982"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Create Party"
N/A12983"TF_Matchmaking_Back" "<< Tillbaka"
N/A12984"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
N/A12985"TF_Matchmaking_Next" "Nästa >>"
N/A12986"[english]TF_Matchmaking_Next" "Next >>"
N/A12987"TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Lämna grupp"
N/A12988"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
N/A12989"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Snabbspel [Beta]"
N/A12990"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
N/A12991"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Testa snabbspelsbetan?"
N/A12992"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
N/A12993"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Prova på"
N/A12994"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
N/A12995"TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "Nej tack"
N/A12996"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "No thanks"
N/A12997"TF_playerid_ammo" "  %s1"
N/A12998"[english]TF_playerid_ammo" "  %s1"
N/A12999"TF_Wearable_Tattoos" "Tatueringar"
N/A13000"[english]TF_Wearable_Tattoos" "Tattoos"
N/A13001"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon-bunt"
N/A13002"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon Bundle"
N/A13003"TF_Awes_Sniper" "Ensamma Stjärnan"
N/A13004"[english]TF_Awes_Sniper" "The Lone Star"
N/A13005"TF_Awes_Pyro" "Den Ryska Raketuppskjutaren"
N/A13006"[english]TF_Awes_Pyro" "The Russian Rocketeer"
N/A13007"TF_SD_Cleaver" "Flygande Giljotinen"
N/A13008"[english]TF_SD_Cleaver" "The Flying Guillotine"
N/A13009"TF_SD_Cleaver_Style0" "Törstig"
N/A13010"[english]TF_SD_Cleaver_Style0" "Thirsty"
N/A13011"TF_SD_Cleaver_Style1" "Törstigare"
N/A13012"[english]TF_SD_Cleaver_Style1" "Thirstier"
N/A13013"TF_SD_Chain" "Brottssyndikatets Skräpsmycke"
N/A13014"[english]TF_SD_Chain" "The Triad Trinket"
N/A13015"TF_SD_Chain_Desc" "Kläderna gör mannen, och juvelerna får mannen att se löjlig ut ifall de inte bärs korrekt. Denna underskattade guldkedja ger ett perfekt balanserat intryck som säger, \"Ja, jag bär ett halsband, men lämnade tiaran hemma.\""
N/A13016"[english]TF_SD_Chain_Desc" "Clothes make the man, and jewelry makes the man look ridiculous if not worn correctly. This understated gold chain strikes a perfect balance that says, \"Yes, I'm wearing a necklace, but I left the tiara at home.\""
N/A13017"TF_SD_Chain_Style0" "Blotta"
N/A13018"[english]TF_SD_Chain_Style0" "Bare"
N/A13019"TF_SD_Chain_Style1" "Björn"
N/A13020"[english]TF_SD_Chain_Style1" "Bear"
N/A13021"TF_SD_Glasses" "Marxmannen"
N/A13022"[english]TF_SD_Glasses" "The Marxman"
N/A13023"TF_SD_Helmet" "Den Mänskliga Kanonkulan"
N/A13024"[english]TF_SD_Helmet" "The Human Cannonball"
N/A13025"TF_SD_Helmet_Style1" "Brinna"
N/A13026"[english]TF_SD_Helmet_Style1" "Burn"
N/A13027"Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Upprätthåller en ring av lågor medan utplacerad"
N/A13028"[english]Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Sustains a ring of flames while deployed"
N/A13029"Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 ammo förbrukad per sekund medan utplacerad"
N/A13030"[english]Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 ammo consumed per second while deployed"
N/A13031"Attrib_Cleaver_Description" "Kasta på dina fiender och få dem blöda!\nTräff från lång distans orsakar mini-kritisk träff"
N/A13032"[english]Attrib_Cleaver_Description" "Throw at your enemies to make them bleed!\nLong distance hits cause mini-crits"
N/A13033"Attrib_CritVsStunned" "100% kritisk träff mot bedövade spelare"
N/A13034"[english]Attrib_CritVsStunned" "100% critical hit vs stunned players"
N/A13035"Attrib_CritVsWet" "100% kritisk träff mot våta spelare"
N/A13036"[english]Attrib_CritVsWet" "100% critical hit vs wet players"
N/A13037"TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Tomma spelservrar:"
N/A13038"[english]TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Empty gameservers:"
N/A13039"TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Aktiva spelservrar:"
N/A13040"[english]TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Active gameservers:"
N/A13041"TF_Matchmaking_GameserversFull" "Fulla spelservrar:"
N/A13042"[english]TF_Matchmaking_GameserversFull" "Full gameservers:"
N/A13043"TF_Matchmaking_Players" "Spelare i kö:"
N/A13044"[english]TF_Matchmaking_Players" "Players in queue:"
N/A13045"TF_Matchmaking_Worldwide" "Världsomspännande"
N/A13046"[english]TF_Matchmaking_Worldwide" "Worldwide"
N/A13047"TF_Matchmaking_NearYou" "Nära Dig"
N/A13048"[english]TF_Matchmaking_NearYou" "Near You"
N/A13049"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Fel"
N/A13050"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Error"
1268913051}
1269013052}