Template:PatchDiff/December 22, 2015 Patch/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
39493949"[english]Attrib_SniperNoCharge" "No zoom or damage charge"
39503950"Attrib_CloakIsFeignDeath" "Typ niewidzialności: Pozorowana śmierć.\nPozostawia fałszywe zwłoki po otrzymaniu obrażeń\ni tymczasowo gwarantuje niewidzialność, zwiększoną szybkość\noraz odporność na obrażenia."
39513951"[english]Attrib_CloakIsFeignDeath" "Cloak Type: Feign Death.\nLeave a fake corpse on taking damage\nand temporarily gain invisibility, speed and damage resistance."
3952N/A"Attrib_CloakIsMovementBased" "Typ niewidzialności: Wrażliwa na ruch.\nNiewidzialność wyczerpuje się w oparciu o szybkość poruszania się."
3953N/A"[english]Attrib_CloakIsMovementBased" "Cloak Type: Motion Sensitive.\nCloak drain rate based on movement speed."
N/A3952"Attrib_CloakIsMovementBased" "Typ niewidzialności: Wrażliwa na ruch.\nAtak alternatywny: Włącza niewidzialność. Nie można atakować, będąc niewidzialnym. Po wpadnięciu na wroga twoja sylwetka stanie się na chwilę widoczna.\nWyczerpuje się w oparciu o szybkość poruszania się."
N/A3953"[english]Attrib_CloakIsMovementBased" "Cloak Type: Motion Sensitive.\nAlt-Fire: Turn invisible. Cannot attack while invisible. Bumping in to enemies will make your slightly visible to enemies.\nCloak drain rate based on movement speed."
39543954"Attrib_NoDoubleJump" "Uniemożliwia podwójny skok"
39553955"[english]Attrib_NoDoubleJump" "Disables double jump"
39563956"Attrib_AbsorbDmgWhileCloaked" "Absorbuje %s1% obrażeń, gdy niewidzialność jest włączona"
39613961"[english]Attrib_BackstabShield" "Blocks a single backstab attempt"
39623962"Attrib_MoveSpeed_Penalty" "-%s1% prędkości ruchu dla noszącego"
39633963"[english]Attrib_MoveSpeed_Penalty" "%s1% slower move speed on wearer"
3964N/A"Attrib_Jarate_Description" "Oblani otrzymują obrażenia minikrytyczne\nPrzydatne do gaszenia płomieni"
3965N/A"[english]Attrib_Jarate_Description" "Coated enemies take mini-crits\nAlso handy for putting out a fire"
N/A3964"Attrib_Jarate_Description" "Oblani otrzymują obrażenia minikrytyczne\nMoże być użyte do gaszenia płomieni.\nUgaszenie sojusznika skraca czas odnawiania o 20%"
N/A3965"[english]Attrib_Jarate_Description" "Coated enemies take mini-crits\nCan be used to extinguish fires.\nExtinguishing an ally reduces the cooldown by 20%"
39663966"Attrib_HealthRegen" "+%s1 pkt regenerowanego co sekundę zdrowia dla noszącego"
39673967"[english]Attrib_HealthRegen" "+%s1 health regenerated per second on wearer"
39683968"Attrib_HealthDrain" "%s1 punktów zdrowia co sekundę dla noszącego"
40874087"[english]Attrib_StickyArmTimePenalty" "%s1 sec slower bomb arm time"
40884088"Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 s czasu uzbrajania bomby"
40894089"[english]Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 sec faster bomb arm time"
4090N/A"Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Trafienia minikrytyczne w cele wyrzucone\nw powietrze przez eksplozje"
4091N/A"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-crits targets launched airborne by explosions"
N/A4090"Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Trafienia minikrytyczne w cele wyrzucone w powietrze przez eksplozje, użycie kotwiczki lub ataki przeciwników"
N/A4091"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-crits targets launched airborne by explosions, grapple hooks or enemy attacks"
40924092"Attrib_StickiesDetonateStickies" "Może niszczyć bomby samoprzylepne wroga"
40934093"[english]Attrib_StickiesDetonateStickies" "Able to destroy enemy stickybombs"
40944094"Attrib_SpeedBoostWhenActive" "%s1% dodatkowej prędkości, gdy broń dobyta"
41774177"[english]TF_TTG_SamRevolver" "The Big Kill"
41784178"TF_Unique_Makeshiftclub" "Pałka Sokisty"
41794179"[english]TF_Unique_Makeshiftclub" "The Pain Train"
4180N/A"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Ta broń do walki wręcz ma duży zasięg.\nZwiększa szybkość i zdrowie\nz każdą ściętą głową."
4181N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
4182N/A"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Atak alternatywny: Szarża w stronę wroga\nZapewnia obrażenia krytyczne bronią do walki wręcz po zderzeniu z wrogiem na dalekim dystansie."
4183N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
N/A4180"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Zwiększa szybkość i zdrowie\nz każdą ściętą głową."
N/A4181"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Gives increased speed and health\nwith every head you take."
N/A4182"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Atak alternatywny: Szarża w stronę wroga i usunięcie efektów negatywnych.\nZapewnia obrażenia krytyczne bronią do walki wręcz po zderzeniu z wrogiem na dalekim dystansie."
N/A4183"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
41844184"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Szczytowe osiągnięcie w dziedzinie\nbroni na wpół ukrytej. Nie pytaj\nczy go potrzebujesz, zapytaj\nraczej, gdzie będziesz go trzymać."
41854185"[english]TF_TTG_MaxGun_Desc" "The ultimate in semi-concealed weaponry.\nThere's no question you need this gun,\nthe only question is: where will you keep it?"
41864186"TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Łączy w sobie styl i siłę rażenia. Niegdyś dostępny wyłącznie dla Policji Ochotniczej, teraz oddany do dyspozycji innych krwiożerczych najemników."
54895489"[english]TF_TheShortstop_Desc" "Holds a 4-shot clip and reloads its entire clip at once.\n\nMann Co.'s latest in high attitude\nbreak-action personal defense."
54905490"TF_TheHolyMackerel_Desc" "Otrzymanie ciosu rybą musi być upokarzające."
54915491"[english]TF_TheHolyMackerel_Desc" "Getting hit by a fish has got to be humiliating."
5492N/A"TF_MadMilk_Desc" "60% obrażeń zadanych przeciwnikowi\noblanemu mlekiem wraca do\natakujących w postaci zdrowia.\nPrzydaje się też do ugaszania ognia."
5493N/A"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk.\nAlso handy for putting out a fire."
N/A5492"TF_MadMilk_Desc" "60% obrażeń zadanych przeciwnikowi\noblanemu mlekiem wraca do\natakujących w postaci zdrowia.\nMoże być użyte do gaszenia płomieni.\nUgaszenie sojusznika skraca czas odnawiania o 20%"
N/A5493"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk.\nCan be used to extinguish fires.\nExtinguishing an ally reduces the cooldown by 20%"
54945494"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "Specjalna wyrzutnia rakiet niezadająca obrażeń, służąca do nauki rakietowych skoków.\nTa broń zadaje ZERO obrażeń."
54955495"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "A special rocket launcher for learning\nrocket jump tricks and patterns.\nThis weapon deals ZERO damage."
54965496"TF_ScoutBombingRun" "Rajd Bombowy"
64716471"[english]TF_DemomanPirate_Desc" "Because there's no alliteration\nlike alliteration with an 'ARR!'"
64726472"TF_loadoutrespawn" "Automatyczne odrodzenie po zmianie ekwipunku w strefie odradzania."
64736473"[english]TF_loadoutrespawn" "Automatically respawn after loadout changes in respawn zones."
6474N/A"RefurbishItem" "Odnów"
6475N/A"[english]RefurbishItem" "Restore"
N/A6474"RefurbishItem" "Odnów?"
N/A6475"[english]RefurbishItem" "Restore?"
64766476"RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Usunąć farbę?"
64776477"[english]RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Remove Paint?"
64786478"RefurbishItem_RemovePaint" "Czy chcesz usunąć zmieniony kolor (%confirm_dialog_token%) tego przedmiotu i przywrócić oryginalny?\n\n(Farba nie zostanie zwrócona)"
66856685"[english]TF_Weapon_StickyBomb_Jump" "The Sticky Jumper"
66866686"TF_HalloweenBoss_Axe" "Ścinacz Głów Bezkonnego Bezgłowego Jeźdźca"
66876687"[english]TF_HalloweenBoss_Axe" "The Horseless Headless Horsemann's Headtaker"
6688N/A"TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Ta broń posiada duży zasięg na krótkim dystansie.\nPrzeklęty przez mroczne dusze podobne\ndo tych, które tkwią w Wyszczerbcu."
6689N/A"[english]TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "This weapon has a large melee range.\nCursed by dark spirits similar to\nthose that dwell within the Eyelander."
N/A6688"TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Przeklęty przez mroczne dusze podobne\ndo tych, które tkwią w Wyszczerbcu."
N/A6689"[english]TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Cursed by dark spirits similar to\nthose that dwell within the Eyelander."
66906690"Item_GiftWrapped" "�%s1� pakuje jako prezent:: %s2 %s3"
66916691"[english]Item_GiftWrapped" "�%s1� has wrapped a gift:: %s2 %s3"
66926692"Store_Halloween" "Halloween"
70427042"[english]Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
70437043"Attrib_FiresHealingBolts" "Bełty leczą towarzyszy i zadają obrażenia wrogom\nWartości te rosną wraz z przebytym dystansem"
70447044"[english]Attrib_FiresHealingBolts" "Fires special bolts that heal teammates and deal damage based on distance traveled"
7045N/A"Attrib_EnablesAOEHeal" "Podczas drwiny: leczy znajdujących się\nw pobliżu towarzyszy"
7046N/A"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "On Taunt: Applies a healing effect to all nearby teammates"
N/A7045"Attrib_EnablesAOEHeal" "Atak alternatywny: leczy znajdujących się\nw pobliżu towarzyszy"
N/A7046"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "Alt-Fire: Applies a healing effect to all nearby teammates"
70477047"Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 s czasu wydłużenia szarży"
70487048"[english]Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 sec increase in charge duration"
70497049"Attrib_DropHealthPackOnKill" "Po zabiciu: pojawia się mała apteczka"
74387438"[english]Attrib_Store_Purchased" "Will Not Be Tradable or Usable in Crafting"
74397439"Attrib_Sanguisuge" "Po dźgnięciu w plecy: absorbuje zdrowie ofiary"
74407440"[english]Attrib_Sanguisuge" "On Backstab: Absorbs the health from your victim."
7441N/A"Attrib_Honorbound" "Broń honorowa: nie może być schowana,\ndopóki kogoś nie zabijesz"
7442N/A"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn cannot be sheathed until it kills."
N/A7441"Attrib_Honorbound" "Broń honorowa: zadaje ci 50 obrażeń podczas chowania,\ndopóki kogoś nie zabijesz"
N/A7442"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn sheathing deals 50 damage to yourself unless it kills."
74437443"Attrib_MarkForDeath" "Przy trafieniu: naznacza śmiercią jeden cel, który\nbędzie otrzymywał obrażenia minikrytyczne"
74447444"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits"
7445N/A"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Po zabiciu: przywraca zdrowie do %s1%"
7446N/A"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "On Kill: Restores you to %s1% health"
N/A7445"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Zyskujesz %s1% bazowego zdrowia przy zabiciu"
N/A7446"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "Gain %s1% of base health on kill"
74477447"IT_ExistingItem" "Lub istniejący przedmiot:"
74487448"[english]IT_ExistingItem" "Or an existing item:"
74497449"TF_call_vote" "Głosowanie"
98189818"[english]TF_Set_General" "The General's Formals"
98199819"TF_Set_Gangland_Spy" "Człowiek Honoru"
98209820"[english]TF_Set_Gangland_Spy" "The Man of Honor"
9821N/A"Attrib_MiniCritAirborneEnemiesDeploy" "Trafienia minikrytyczne w cele\nznajdujące się w powietrzu %s1 s po dobyciu"
9822N/A"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemiesDeploy" "Mini-crits airborne targets for %s1 seconds after being deployed"
98239821"Attrib_CritWhileAirborne" "Trafienia krytyczne podczas rakietowych skoków"
98249822"[english]Attrib_CritWhileAirborne" "Deals crits while the wielder is rocket jumping"
98259823"Attrib_MultSniperChargePenalty" "-%s1% tempa ładowania siły strzału"
1007710075"[english]Craft_Recipe_CustomDesc" "Craft any set of items you like, and we'll try to match it to an appropriate blueprint. Advanced users only!"
1007810076"TF_BISON" "BIZON"
1007910077"[english]TF_BISON" "BISON"
10080N/A"TF_MANGLER" "WYŻYMACZKA"
N/A10078"TF_MANGLER" "WYŻYM."
1008110079"[english]TF_MANGLER" "MANGLER"
1008210080"TF_Weapon_FocusedWaveProjector" "Emiter fal skupionych"
1008310081"[english]TF_Weapon_FocusedWaveProjector" "Focused Wave Projector"
1190111899"[english]TF_Set_Scout_Winter_2011" "Santa's Little Accomplice"
1190211900"Attrib_ExtinguishRevenge" "Atak alternatywny: ugasza członków drużyny w celu uzyskania trafień krytycznych"
1190311901"[english]Attrib_ExtinguishRevenge" "Alt-Fire: Extinguish teammates to gain guaranteed critical hits"
11904N/A"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Obrażenia od ognia ładują „Mmmph”, którego użycie odnawia zdrowie i na kilka sekund zapewnia trafienia krytyczne"
11905N/A"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "All fire damage charges 'Mmmph', activate to refill health and crit for several seconds"
1190611902"Attrib_AirblastDisabled" "Bez strumienia sprężonego powietrza"
1190711903"[english]Attrib_AirblastDisabled" "No airblast"
1190811904"Attrib_SubtractVictimCloakOnHit" "Przy trafieniu: ofiara traci do %s1% energii niewidzialności"
1236512361"[english]KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Airborne Enemy Kills"
1236612362"KillEaterEventType_GibKills" "Rozczłonkowanych wrogów"
1236712363"[english]KillEaterEventType_GibKills" "Gib Kills"
12368N/A"TF_StrangePart_Empty" "Kuriozalna Część"
N/A12364"TF_StrangePart_Empty" "Kuriozalna część"
1236912365"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
1237012366"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej części do przedmiotu o jakości Kuriozum umożliwi mu śledzenie dodatkowej statystyki!"
1237112367"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality item will enable it to track an additional new statistic!"
1350313499"[english]TF_SD_Helmet_Style1" "Burn"
1350413500"TF_SD_Helmet_Style2" "Szpaner"
1350513501"[english]TF_SD_Helmet_Style2" "Override"
13506N/A"Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% obrażeń zadawanych przez sapera"
N/A13502"Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% zadawanych obrażeń przez sapera"
1350713503"[english]Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% sapper damage penalty"
1350813504"Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% wytrzymałości sapera"
1350913505"[english]Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% sapper health penalty"
1654716543"[english]TF_Map_arena_sawmill" "Sawmill Arena"
1654816544"TF_Map_arena_well" "Well Arena"
1654916545"[english]TF_Map_arena_well" "Well Arena"
16550N/A"TF_Egypt_StrangePrefix" "Egipskie "
N/A16546"TF_Egypt_StrangePrefix" " z Egiptu"
1655116547"[english]TF_Egypt_StrangePrefix" " Egyptian"
16552N/A"TF_Junction_StrangePrefix" "Fachowe "
N/A16548"TF_Junction_StrangePrefix" " Fachowca"
1655316549"[english]TF_Junction_StrangePrefix" " Technical"
16554N/A"TF_MountainLab_StrangePrefix" "Górskie "
N/A16550"TF_MountainLab_StrangePrefix" " z Gór"
1655516551"[english]TF_MountainLab_StrangePrefix" " Rugged"
16556N/A"TF_Steel_StrangePrefix" "Sztywne "
N/A16552"TF_Steel_StrangePrefix" " ze Stali"
1655716553"[english]TF_Steel_StrangePrefix" " Rigid"
16558N/A"TF_Gullywash_StrangePrefix" "Wyrafinowane "
N/A16554"TF_Gullywash_StrangePrefix" " Wyrafinowania"
1655916555"[english]TF_Gullywash_StrangePrefix" " Sophisticated"
16560N/A"TF_Turbine_StrangePrefix" "Hydrauliczne "
N/A16556"TF_Turbine_StrangePrefix" " z Turbin"
1656116557"[english]TF_Turbine_StrangePrefix" " Hydraulic"
16562N/A"TF_Coldfront_StrangePrefix" "Mroźne "
N/A16558"TF_Coldfront_StrangePrefix" " Mrozu"
1656316559"[english]TF_Coldfront_StrangePrefix" " Frosty"
16564N/A"TF_Fastlane_StrangePrefix" "Złodziejskie "
N/A16560"TF_Fastlane_StrangePrefix" " Spod Prawa"
1656516561"[english]TF_Fastlane_StrangePrefix" " Outlaw"
16566N/A"TF_Freight_StrangePrefix" "Pociągowe "
N/A16562"TF_Freight_StrangePrefix" " z Lokomotywy"
1656716563"[english]TF_Freight_StrangePrefix" " Locomotive"
16568N/A"TF_Yukon_StrangePrefix" "Kanadyjskie "
N/A16564"TF_Yukon_StrangePrefix" " z Kanady"
1656916565"[english]TF_Yukon_StrangePrefix" " Canadian"
16570N/A"TF_Harvest_StrangePrefix" "Świeże "
N/A16566"TF_Harvest_StrangePrefix" " po Żniwach"
1657116567"[english]TF_Harvest_StrangePrefix" " Fresh"
16572N/A"TF_Lakeside_StrangePrefix" "Muśnięte Słońcem "
N/A16568"TF_Lakeside_StrangePrefix" " Spod Piramidy"
1657316569"[english]TF_Lakeside_StrangePrefix" " Sun-Kissed"
16574N/A"TF_KongKing_StrangePrefix" "MennKowskie "
N/A16570"TF_KongKing_StrangePrefix" " MennKo"
1657516571"[english]TF_KongKing_StrangePrefix" " MennKo"
16576N/A"TF_Frontier_StrangePrefix" "Dzikie "
N/A16572"TF_Frontier_StrangePrefix" " z Dziczy"
1657716573"[english]TF_Frontier_StrangePrefix" " Wild"
16578N/A"TF_Hoodoo_StrangePrefix" "Psychodeliczne "
N/A16574"TF_Hoodoo_StrangePrefix" " Psychoaktywnego"
1657916575"[english]TF_Hoodoo_StrangePrefix" " Psychadelic"
16580N/A"TF_Nightfall_StrangePrefix" "Oślepiające "
N/A16576"TF_Nightfall_StrangePrefix" " po Oślepieniu"
1658116577"[english]TF_Nightfall_StrangePrefix" " Dazzling"
16582N/A"TF_WatchTower_StrangePrefix" "Czujne "
N/A16578"TF_WatchTower_StrangePrefix" " Czuwającego"
1658316579"[english]TF_WatchTower_StrangePrefix" " Vigilant"
16584N/A"TF_Offblast_StrangePrefix" "Tajemne "
N/A16580"TF_Offblast_StrangePrefix" " Tajemnicy"
1658516581"[english]TF_Offblast_StrangePrefix" " Covert"
16586N/A"TF_ManorEvent_StrangePrefix" "Upiorne "
N/A16582"TF_ManorEvent_StrangePrefix" " Upiora"
1658716583"[english]TF_ManorEvent_StrangePrefix" " Spooky"
1658816584"TF_IndividualUbercharges" "LICZBA ÜBERCHARGE: %charge_count%"
1658916585"[english]TF_IndividualUbercharges" "ÜBERCHARGES: %charge_count%"
1672116717"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Nice" "Nice Winter Crate Key 2012"
1672216718"TF_Tool_WinterKey2012_Nice_Desc" "Używany do otwierania niezwykle Grzecznych Zimowych Skrzynek 2012.\nTen klucz nie otwiera Niegrzecznych Skrzynek.\n\nZamieni się w zwykły klucz po 3 stycznia 2012."
1672316719"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Nice_Desc" "Used to open Nice Winter Crate 2012.\nThis key will not open Naughty crates.\n\nAfter 1/3/2013 this will turn into a normal key."
16724N/A"Attrib_Medigun_Resists" "Naciśnij klawisz przeładowania, żeby przełączać między rodzajami odporności.\nPodczas leczenia zapewnia tobie i twojemu celowi stałe 10% odporności na wybrane obrażenia.\n10% obrażeń, które otrzyma twój pacjent, zostaną zamienione w zdrowie dla ciebie."
16725N/A"[english]Attrib_Medigun_Resists" "Press your reload key to cycle through resist types.\nWhile healing, provides you and your target with a constant 10% resistance to the selected damage type.\nYou are healed for 10% of the matched incoming damage on your patient."
N/A16720"Attrib_Medigun_Resists" "Naciśnij klawisz przeładowania, żeby przełączać między rodzajami odporności.\nPodczas leczenia zapewnia tobie i twojemu celowi stałe 10% odporności na wybrane obrażenia."
N/A16721"[english]Attrib_Medigun_Resists" "Press your reload key to cycle through resist types.\nWhile healing, provides you and your target with a constant 10% resistance to the selected damage type."
1672616722"Attrib_SoldierBackpackRange" "Promień efektu +%s1%"
1672716723"[english]Attrib_SoldierBackpackRange" "Effect Radius +%s1%"
1672816724"Attrib_LifeleechOnDamage" "Kradzież zdrowia %s1%"
1805918055"[english]TF_MapToken_Standin" "Map Stamp - Standin"
1806018056"TF_MapToken_Standin_Desc" "Mapa typu Punkty Kontrolne\n\nAutor: Ian „Scorpio Uprising” Cuslidge\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórcę mapy."
1806118057"[english]TF_MapToken_Standin_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Ian 'Scorpio Uprising' Cuslidge\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Standin community map. Show your support today!"
18062N/A"TF_Map_Process_StrangePrefix" "Wydajne "
N/A18058"TF_Map_Process_StrangePrefix" " Wydajności"
1806318059"[english]TF_Map_Process_StrangePrefix" " Efficient"
18064N/A"TF_Map_Standin_StrangePrefix" "Chaotyczne "
N/A18060"TF_Map_Standin_StrangePrefix" " Chaosu"
1806518061"[english]TF_Map_Standin_StrangePrefix" " Chaotic"
1806618062"standin_red_setup_goal" "Aby wygrać, przejmij wszystkie trzy punkty kontrolne!"
1806718063"[english]standin_red_setup_goal" "Capture all three of the Control Points to win the game!"
1889618892"[english]TF_Spell_Meteor" "Meteor Shower"
1889718893"TF_Spell_LightningBall" "Piorun kulisty"
1889818894"[english]TF_Spell_LightningBall" "Ball o' Lightning"
18899N/A"TF_NineIron_Desc" "Ta broń do walki wręcz ma duży zasięg.\nZwiększa szybkość i zdrowie\nz każdą ściętą głową."
18900N/A"[english]TF_NineIron_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
N/A18895"TF_NineIron_Desc" "Zwiększa szybkość i zdrowie\nz każdą ściętą głową."
N/A18896"[english]TF_NineIron_Desc" "Gives increased speed and health\nwith every head you take."
1890118897"ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s3%s2%s4"
1890218898"[english]ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s1%s3%s2%s4"
1890318899"ItemNameQualityFormat" " (%s4%s1%s2%s3)"
1960019596"[english]TF_MapToken_Snakewater" "Map Stamp - Snakewater"
1960119597"TF_MapToken_Snakewater_Desc" "Mapa typu Punkty Kontrolne\n\nAutor: Toivo „chojje” Sawen\n\nZakupienie tego przedmiotu bezpośrednio wspiera twórcę mapy Snakewater. Okaż swoje wsparcie dla niego!"
1960219598"[english]TF_MapToken_Snakewater_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Toivo 'chojje' Sawen\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Snakewater community map. Show your support today!"
19603N/A"TF_Map_Snakewater_StrangePrefix" "Jadowite "
N/A19599"TF_Map_Snakewater_StrangePrefix" " Jadu"
1960419600"[english]TF_Map_Snakewater_StrangePrefix" " Venomous"
1960519601"Msg_KillStreak1" "�%s1� dokonuje �serii zabójstw (%s2)�"
1960619602"[english]Msg_KillStreak1" "�%s1� is on a �Killing Spree %s2"
2099820994"[english]Attrib_AirControl" "%s1% increased air control."
2099920995"Attrib_HypeDecays" "Odlot wygasa z upływem czasu."
2100020996"[english]Attrib_HypeDecays" "Hype Decays Over Time."
21001N/A"Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Zwiększona szybkość ataku podczas wybuchowych skoków"
21002N/A"[english]Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Increased attack speed while blast jumping"
N/A20997"Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Zwiększona szybkość ataku i mniejszy zasięg wybuchu podczas wybuchowych skoków"
N/A20998"[english]Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Increased attack speed and smaller blast radius while blast jumping"
2100320999"Attrib_AirBombardment" "Strzela 3 rakietami podczas wybuchowego skoku"
2100421000"[english]Attrib_AirBombardment" "Fires 3 barrages while explosive jumping"
2100521001"Attrib_IncreaesBlastJumpForce" "Zwiększona siła wybuchowego skoku"
2103421030"[english]Attrib_Particle3010" "Mega Strike"
2103521031"TF_TideTurner" "Sterburta"
2103621032"[english]TF_TideTurner" "The Tide Turner"
21037N/A"TF_TideTurner_Desc" "Atak alternatywny: Szarża w stronę wroga\nZapewnia obrażenia krytyczne bronią do walki wręcz po zderzeniu z wrogiem na dalekim dystansie."
21038N/A"[english]TF_TideTurner_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
N/A21033"TF_TideTurner_Desc" "Atak alternatywny: Szarża w stronę wroga i usunięcie efektów negatywnych.\nZapewnia obrażenia mini-krytyczne bronią do walki wręcz po zderzeniu z wrogiem na dalekim dystansie."
N/A21034"[english]TF_TideTurner_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a mini-crit melee strike after impacting an enemy at distance."
2103921035"TF_Weapon_BreadBite" "Chlebogryzarka"
2104021036"[english]TF_Weapon_BreadBite" "The Bread Bite"
2104121037"TF_Weapon_BreadBite_Desc" "Zainspirowane filmem TF2 „Data Przydatności”"
2246322459"[english]KillEaterEvent_PlayersHit" "Players Hit"
2246422460"KillEaterEvent_CosmeticAssists" "Asyst"
2246522461"[english]KillEaterEvent_CosmeticAssists" "Assists"
22466N/A"TF_StrangePart_NonCritKills" "Kuriozalna Część: Zabójstwa niekrytyczne oraz nieminikrytyczne"
N/A22462"TF_StrangePart_NonCritKills" "Kuriozalna część: Zabójstwa niekrytyczne oraz nieminikrytyczne"
2246722463"[english]TF_StrangePart_NonCritKills" "Strange Part: Not Crit nor MiniCrit Kills"
2246822464"TF_StrangePart_NonCritKills_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej Części do broni o jakości Kuriozum pozwoli na liczenie przeciwników zabitych atakami niekrytycznymi."
2246922465"[english]TF_StrangePart_NonCritKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of players you kill with that weapon that are not Critical nor MiniCrit attacks"
2292522921"[english]Powerhouse_cap_middle" "the RIVER"
2292622922"Winreason_FlagCaptureLimit_One" "Drużyna %s1 przejęła tajne materiały wroga %s2 raz"
2292722923"[english]Winreason_FlagCaptureLimit_One" "%s1 captured the enemy intelligence %s2 time"
22928N/A"GameType_Featured" "Siła Charakteru"
22929N/A"[english]GameType_Featured" "Gun Mettle"
2293022924"Hint_inspect_weapon" "Przytrzymaj klawisz „%s1”, aby zbadać swoją broń."
2293122925"[english]Hint_inspect_weapon" "Hold '%s1' key to inspect your weapon."
2293222926"TF_ScoreBoard_Context_Mute" "Wycisz"
2302323017"[english]TF_Tool_OperationSummer2015Key" "Gun Mettle Key"
2302423018"TF_Tool_OperationSummer2015Key_Desc" "Służy otwierania skrzyń\nSkrytego Mordercy i Powerhouse."
2302523019"[english]TF_Tool_OperationSummer2015Key_Desc" "Used to open The Concealed Killer\nor The Powerhouse Weapons Case."
23026N/A"TF_Tool_OperationSummer2015Key_AdText" "-Służy do otwierania skrzyń Powerhouse lub Skrytego Mordercy\n-Skrzynie mogą zawierać bronie w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz"
N/A23020"TF_Tool_OperationSummer2015Key_AdText" "- Służy do otwierania skrzyń Powerhouse lub Skrytego Mordercy\n- Skrzynie mogą zawierać broń w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz"
2302723021"[english]TF_Tool_OperationSummer2015Key_AdText" "-Used to open The Concealed Killer or The Powerhouse Weapons Case\n-Cases may contain Strange and Unusual Weapons"
2302823022"TF_ConcealedKiller_Case" "Skrzynia Skrytego Mordercy"
2302923023"[english]TF_ConcealedKiller_Case" "The Concealed Killer Weapons Case"
2332023314"[english]TF_Claidheamohmor_desc" "This weapon has a large melee range"
2332123315"TF_PersianPersuader_Desc" "Ta broń ma większy zasięg przy walce wręcz"
2332223316"[english]TF_PersianPersuader_Desc" "This weapon has a large melee range"
23323N/A"TF_SplendidScreen_desc" "Atak alternatywny: Szarża w stronę wroga\nZapewnia obrażenia krytyczne bronią do walki wręcz po zderzeniu z wrogiem na dalekim dystansie."
23324N/A"[english]TF_SplendidScreen_desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy."
N/A23317"TF_SplendidScreen_desc" "Atak alternatywny: Szarża w stronę wroga i usunięcie efektów negatywnych.\nZapewnia obrażenia krytyczne bronią do walki wręcz po zderzeniu z wrogiem na dalekim dystansie."
N/A23318"[english]TF_SplendidScreen_desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy."
2332523319"Item_QuestOutput" "�%s1� wypełnia kontrakt i otrzymuje:: %s2 %s3"
2332623320"[english]Item_QuestOutput" "�%s1� has completed a Contract and received:: %s2 %s3"
2332723321"paintkitweapon" "Dekorowana broń"
2334823342"[english]TF_Contract_Progress_None" "Disable"
2334923343"MMenu_PlayComp" "Graj rankingowo"
2335023344"[english]MMenu_PlayComp" "Play Competitive"
23351N/A"MMenu_ViewUpdateDetails" "Zobacz szczegóły"
N/A23345"MMenu_ViewUpdateDetails" "Szczegóły"
2335223346"[english]MMenu_ViewUpdateDetails" "View Details"
2335323347"MMenu_ViewUpdateComic" "Przeczytaj komiks"
2335423348"[english]MMenu_ViewUpdateComic" "Read the comic"
2336023354"[english]QuestLogExplanation_Text" "Here you're able to choose which quests to track and work towards completing."
2336123355"Context_InspectModel" "Zbadaj przedmiot"
2336223356"[english]Context_InspectModel" "Inspect Item"
23363N/A"Store_MarketPlace" "PRZEGLĄDAJ RYNEK SPOŁECZNOŚCI STEAM"
23364N/A"[english]Store_MarketPlace" "BROWSE STEAM COMMUNITY MARKET"
2336523357"Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassTitle" "Uwaga"
2336623358"[english]Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassTitle" "Please note"
2336723359"Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassText" "Aktualnie grasz z włączonym trybem DirectX 8. Broń dekorowana jest z nim niekompatybilna."
2337823370"[english]TF_UseOperationPassFail_Text" "An error occurred.\nPlease Try again later."
2337923371"TF_UseOperationPassAlreadyActive_Title" "Nie można użyć przepustki"
2338023372"[english]TF_UseOperationPassAlreadyActive_Title" "Cannot Use Pass"
23381N/A"TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "Żeton kampanii jest już aktywny.\n\nJednocześnie może być aktywny tylko jeden żeton kampanii."
23382N/A"[english]TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "A campaign coin is already active.\n\nOnly one campaign coin may be active at a time."
N/A23373"TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "Żeton kampanii został już aktywowany dla obecnej kampanii"
N/A23374"[english]TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "A campaign pass has already been activated for the current campaign"
2338323375"TF_UseOperationPass_Title" "Aktywować przepustkę?"
2338423376"[english]TF_UseOperationPass_Title" "Activate Pass?"
2338523377"TF_UseOperationPass_Text" "Zakupienie przepustki zapewnia dostęp do kontraktów na czas trwania kampanii.\n\nŻeton otrzymany po użyciu przepustki nie możne zostać wymieniony."
23386N/A"[english]TF_UseOperationPass_Text" "Redeeming the campaign pass grants access to contracts for the duration of the campaign.\n\nThe resulting campaign coin cannot be traded."
N/A23378"[english]TF_UseOperationPass_Text" "Redeeming the campaign pass grants access to contracts for the duration of the campaign.\n\nThe resulting campaign token cannot be traded."
2338723379"TF_CannotDeleteOperationPass_Title" "Nie można usunąć"
2338823380"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Title" "Cannot Delete"
2338923381"TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "Nie można usunąć żetonu kampanii, gdy kampania jest aktywna."
23390N/A"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "The campaign coin cannot be deleted while the campaign is active."
N/A23382"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "The campaign token cannot be deleted while the campaign is active."
2339123383"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Włączony"
2339223384"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Enabled"
2339323385"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Rozrzut obrażeń"
2339423386"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Damage spread"
23395N/A"TF_GameModeDesc_Featured" "Graj na mapach dodanych w aktualizacji „Siła Charakteru”."
23396N/A"[english]TF_GameModeDesc_Featured" "Tour the featured maps for the Gun Mettle Update."
23397N/A"TF_GameModeDetail_Featured" "Wybierz tę opcję, aby dołączyć do serwera, który stale używa mapy z aktualizacji Siła Charakteru."
23398N/A"[english]TF_GameModeDetail_Featured" "Select this option to join a game server that continually runs the featured maps for the Gun Mettle Update."
N/A23387"TF_GameModeDesc_Featured" "Graj na mapach dodanych w aktualizacji „Śniąteczne fatum”."
N/A23388"[english]TF_GameModeDesc_Featured" "Tour the featured maps for the Tough Break Update."
N/A23389"TF_GameModeDetail_Featured" "Wybierz tę opcję, aby dołączyć do serwera, który stale używa map z aktualizacji „Śniąteczne Fatum”."
N/A23390"[english]TF_GameModeDetail_Featured" "Select this option to join a game server that continually runs the featured maps for the Tough Break Update."
2339923391"TF_Pass" "Przepustka"
2340023392"[english]TF_Pass" "Pass"
2340123393"TF_MVM_Tour_ExpertDifficulty_Denied" "UWAGA: Misje na poziomie ekspert są O WIELE TRUDNIEJSZE niż na poziomie zaawansowanym.\n\nAby uzyskać możliwość podjęcia tego wyzwania, musisz ukończyć przynajmniej jedną służbę na poziomie zaawansowanym.\n"
2342623418"[english]TF_Competitive_Pass" "Competitive Matchmaking Beta Pass"
2342723419"TF_Competitive_Pass_Desc" "Przepustka ta daje ci wczesny dostęp do gier rankingowych."
2342823420"[english]TF_Competitive_Pass_Desc" "Present this pass in the Competitive Mode Beta to gain access to ranked ladder games."
23429N/A"TF_Competitive_RequiresPass_Title" "Wymagana przepustka wczesnego dostępu"
N/A23421"TF_Competitive_RequiresPass_Title" "Wymagana przepustka"
2343023422"[english]TF_Competitive_RequiresPass_Title" "Pass Required"
23431N/A"TF_Competitive_RequiresPass" "Aby brać udział w grach rankingowych, musisz posiadać Przepustkę wczesnego dostępu do gier rankingowych."
N/A23423"TF_Competitive_RequiresPass" "Aby brać udział w grach turniejowych, musisz posiadać Przepustkę wczesnego dostępu do gier rankingowych."
2343223424"[english]TF_Competitive_RequiresPass" "To play in competitive modes, you must own a Competitive Matchmaking Beta Pass."
2343323425"TF_Competitive_Disconnect" "Mecz dobiegł końca. Dziękujemy za grę!"
2343423426"[english]TF_Competitive_Disconnect" "The match is over. Thanks for playing!"
2347023462"[english]Questlog_Reward" "Rewards"
2347123463"QuestLog_Title" "Szuflada z kontraktami"
2347223464"[english]QuestLog_Title" "Contracts Drawer"
23473N/A"QuestLog_NeedPassForContracts" "Aby otrzymywać kontrakty, aktywuj\nPrzepustkę do Kampanii Siły Charakteru."
23474N/A"[english]QuestLog_NeedPassForContracts" "To receive contracts\nactivate a Gun Mettle Campaign Pass."
2347523465"QuestLog_NoQuests" "Brak dostępnych kontraktów.\nSprawdź ponownie później."
2347623466"[english]QuestLog_NoQuests" "No contracts available right now.\nCheck back later."
2347723467"Questlog_Progress" "Postęp"
2369023680"[english]TF_MapToken_Snowplow" "Map Stamp - Snowplow"
2369123681"TF_MapToken_Snowplow_Desc" "Mapa typu Punkty Kontrolne\n\nAutorzy: Joe „Fr0z3nR” Radak, Tim „YM” Johnson, James „McVee” McVinnie, Rebbacus, Zoey „Sexy Robot” Smith, Dan Escobedo, Ed Harrison i John Dekker\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
2369223682"[english]TF_MapToken_Snowplow_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Joe 'Fr0z3nR' Radak, Tim 'YM' Johnson, James 'McVee' McVinnie, Rebbacus, Zoey 'Sexy Robot' Smith, Dan Escobedo, Ed Harrison, and John Dekker\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Snowplow community map. Show your support today!"
23693N/A"TF_MapToken_Snowplow_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Snoplow."
N/A23683"TF_MapToken_Snowplow_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Snoplow."
2369423684"[english]TF_MapToken_Snowplow_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Snowplow community map."
2369523685"TF_Map_Borneo" "Borneo"
2369623686"[english]TF_Map_Borneo" "Borneo"
2369823688"[english]TF_MapToken_Borneo" "Map Stamp - Borneo"
2369923689"TF_MapToken_Borneo_Desc" "Mapa typu Ładunek\n\nAutorzy: Sean „Heyo” Cutino i Matt „vhalin” Leahy\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
2370023690"[english]TF_MapToken_Borneo_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Sean 'Heyo' Cutino and Matt 'vhalin' Leahy\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Borneo community map. Show your support today!"
23701N/A"TF_MapToken_Borneo_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Borneo."
N/A23691"TF_MapToken_Borneo_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Borneo."
2370223692"[english]TF_MapToken_Borneo_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Borneo community map."
2370323693"TF_Map_Suijin" "Suijin"
2370423694"[english]TF_Map_Suijin" "Suijin"
2370623696"[english]TF_MapToken_Suijin" "Map Stamp - Suijin"
2370723697"TF_MapToken_Suijin_Desc" "Mapa typu Król Wzgórza\n\nAutorzy: Freyja, E-Arkham, Kevin „Ravidge” Brook i Maxime „Fubar” Dupuis\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
2370823698"[english]TF_MapToken_Suijin_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Freyja, E-Arkham, Kevin 'Ravidge' Brook, and Maxime 'Fubar' Dupuis\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Suijin community map. Show your support today!"
23709N/A"TF_MapToken_Suijin_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Suijin."
N/A23699"TF_MapToken_Suijin_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Suijin."
2371023700"[english]TF_MapToken_Suijin_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Suijin community map."
23711N/A"TF_Map_Snowplow_StrangePrefix" "Zamarznięte "
N/A23701"TF_Map_Snowplow_StrangePrefix" " Zmarzliny"
2371223702"[english]TF_Map_Snowplow_StrangePrefix" " Frozen"
23713N/A"TF_Map_Borneo_StrangePrefix" "Tropikalne "
N/A23703"TF_Map_Borneo_StrangePrefix" " z Tropików"
2371423704"[english]TF_Map_Borneo_StrangePrefix" " Tropical"
23715N/A"TF_Map_Suijin_StrangePrefix" "Rozmokłe "
N/A23705"TF_Map_Suijin_StrangePrefix" " z Mokradeł"
2371623706"[english]TF_Map_Suijin_StrangePrefix" " Water-Logged"
2371723707"FreezePanel_ItemOtherOwner" "%killername% nosi broń od %ownername%:"
2371823708"[english]FreezePanel_ItemOtherOwner" "%killername% is carrying %ownername%'s:"
2395623946"[english]TF_MapToken_2FortInv" "Map Stamp - 2Fort Invasion"
2395723947"TF_MapToken_2FortInv_Desc" "Mapa typu Zdobądź flagę\n\nAutorzy: Miguel „BANG!” Melara, The Ronin, Michael Egan, Aeon „Void” Bollig, Martin „Chaofanatic” Ellis, Ryan „Freeflow” Leitao, Harlen „UEAKCrash” Linke i James „Retro” Wright\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy 2Fort Invasion."
2395823948"[english]TF_MapToken_2FortInv_Desc" "A Capture the Flag Map\n\nMade by Miguel 'BANG!' Melara, The Ronin, Michael Egan, Aeon 'Void' Bollig, Martin 'Chaofanatic' Ellis, Ryan 'Freeflow' Leitao, Harlen 'UEAKCrash' Linke, and James 'Retro' Wright\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the 2Fort Invasion community map. Show your support today!"
23959N/A"TF_MapToken_2FortInv_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy 2Fort w wersji Inwazja."
N/A23949"TF_MapToken_2FortInv_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy 2Fort w wersji Inwazja."
2396023950"[english]TF_MapToken_2FortInv_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the 2Fort Invasion community map."
2396123951"TF_Map_Probed" "Probed"
2396223952"[english]TF_Map_Probed" "Probed"
2396423954"[english]TF_MapToken_Probed" "Map Stamp - Probed"
2396523955"TF_MapToken_Probed_Desc" "Mapa typu Król wzgórza\n\nAutorzy: Harlen „UEAKCrash” Linke, FissionMetroid101, Miguel „BANG!” Melara, Kevin „Ravidge” Brook i The Ronin\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
2396623956"[english]TF_MapToken_Probed_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Harlen 'UEAKCrash' Linke, FissionMetroid101, Miguel 'BANG!' Melara, Kevin 'Ravidge' Brook, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Probed community map. Show your support today!"
23967N/A"TF_MapToken_Probed_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Probed."
N/A23957"TF_MapToken_Probed_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Probed."
2396823958"[english]TF_MapToken_Probed_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Probed community map."
2396923959"TF_Map_Watergate" "Watergate"
2397023960"[english]TF_Map_Watergate" "Watergate"
2397223962"[english]TF_MapToken_Watergate" "Map Stamp - Watergate"
2397323963"TF_MapToken_Watergate_Desc" "Mapa typu Wyniszczenie\n\nAutorzy: Michael Egan, Louie „bakscratch” Turner, Ian „Wgooch” Gooch, Nassim „NassimO” Sadoun, Miguel „BANG!” Melara, Thijs „Evil_Knevil” Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer „NeoDement” Burnett, Aeon „Void” Bollig oraz The Ronin\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
2397423964"[english]TF_MapToken_Watergate_Desc" "A Player Destruction Map\n\nMade by Michael Egan, Louie 'bakscratch' Turner, Ian 'Wgooch' Gooch, Nassim 'NassimO' Sadoun, Miguel 'BANG!' Melara, Thijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer 'NeoDement' Burnett, Aeon 'Void' Bollig, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map. Show your support today!"
23975N/A"TF_MapToken_Watergate_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Watergate."
N/A23965"TF_MapToken_Watergate_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Watergate."
2397623966"[english]TF_MapToken_Watergate_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map."
2397723967"TF_Map_Byre" "Byre"
2397823968"[english]TF_Map_Byre" "Byre"
2398023970"[english]TF_MapToken_Byre" "Map Stamp - Byre"
2398123971"TF_MapToken_Byre_Desc" "Mapa typu Arena\n\nAutorzy: Ian „Idolon” Spadin, Gavin „Equinoxo” Sawford, Guy „Gerbil” Ross, HellJumper, Kevin „Ravidge” Brook, Matt „Boylee” Boyle, Sebastian „Seba” Grus, Umbratile i The Ronin\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
2398223972"[english]TF_MapToken_Byre_Desc" "An Arena Map\n\nMade by Ian 'Idolon' Spadin, Gavin 'Equinoxo' Sawford, Guy 'Gerbil' Ross, HellJumper, Kevin 'Ravidge' Brook, Matt 'Boylee' Boyle, Sebastian 'Seba' Grus, Umbratile, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Byre community map. Show your support today!"
23983N/A"TF_MapToken_Byre_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Byre."
N/A23973"TF_MapToken_Byre_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Byre."
2398423974"[english]TF_MapToken_Byre_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Byre community map."
23985N/A"TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" "Andromedańskie "
N/A23975"TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" " z Andromedy"
2398623976"[english]TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" " Andromedan"
23987N/A"TF_Map_Watergate_StrangePrefix" "Reptiliańskie "
N/A23977"TF_Map_Watergate_StrangePrefix" " Reptilianina"
2398823978"[english]TF_Map_Watergate_StrangePrefix" " Reptiloid"
23989N/A"TF_Map_Byre_StrangePrefix" "Niezidentyfikowane "
N/A23979"TF_Map_Byre_StrangePrefix" " Bez Identyfikacji"
2399023980"[english]TF_Map_Byre_StrangePrefix" " Unidentified"
23991N/A"TF_Map_Probed_StrangePrefix" "Poufne "
N/A23981"TF_Map_Probed_StrangePrefix" " Poufności"
2399223982"[english]TF_Map_Probed_StrangePrefix" " Classified"
2399323983"GameType_Community_Update" "Inwazja"
2399423984"[english]GameType_Community_Update" "Invasion"
2405424044"[english]TF_Invasion2015Case01" "Quarantined Collection Case"
2405524045"TF_Invasion2015Case01_Desc" "Skrzynia Aktualizacji Inwazja\n\nWymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n\nZawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
2405624046"[english]TF_Invasion2015Case01_Desc" "Invasion Community Update Case\n\nRequires Invasion Community Update Key to open\n\nContains Invasion-themed Unusual effects"
24057N/A"TF_Invasion2015Case01_AdText" "-Skrzynia Społeczności\n-Wymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n-Zawartość może być w jakości Kuriozum\n-Zawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
N/A24047"TF_Invasion2015Case01_AdText" "- Skrzynia Społeczności\n- Wymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n- Zawartość może być w jakości Kuriozum\n- Zawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
2405824048"[english]TF_Invasion2015Case01_AdText" "-Community case\n-Requires Invasion Community Update Key to open\n-Contents may be Strange\n-Contains Invasion-themed Unusual effects"
2405924049"TF_Invasion2015Case02" "Skrzynia kolekcji Poufne"
2406024050"[english]TF_Invasion2015Case02" "Confidential Collection Case"
2406124051"TF_Invasion2015Case02_Desc" "Skrzynia Aktualizacji Inwazja\n\nWymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n\nZawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
2406224052"[english]TF_Invasion2015Case02_Desc" "Invasion Community Update Case\n\nRequires Invasion Community Update Key to open\n\nContains Invasion-themed Unusual effects"
24063N/A"TF_Invasion2015Case02_AdText" "-Skrzynia Aktualizacji Inwazja\n-Wymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n-Zawartość może być w jakości Kuriozum\n-Zawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
N/A24053"TF_Invasion2015Case02_AdText" "- Skrzynia Aktualizacji Inwazja\n- Wymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n- Zawartość może być w jakości Kuriozum\n- Zawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
2406424054"[english]TF_Invasion2015Case02_AdText" "-Community case\n-Requires Invasion Community Update Key to open\n-Contents may be Strange\n-Contains Invasion-themed Unusual effects"
2406524055"Attrib_Particle91" "Porwanie"
2406624056"[english]Attrib_Particle91" "Abduction"
2419024180"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent" "Map Stamp - Hellstone"
2419124181"TF_MapToken_MillstoneEvent_Desc" "Mapa typu Ładunek\n\nAutor: Tomi „ICS” Uurainen\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórcę mapy."
2419224182"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Tomi 'ICS' Uurainen\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Hellstone community map. Show your support today!"
24193N/A"TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórcę mapy Hellstone."
N/A24183"TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórcę mapy Hellstone."
2419424184"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Hellstone community map."
2419524185"TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
2419624186"[english]TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
24197N/A"TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" "Żarłoczne "
N/A24187"TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Żarłoka"
2419824188"[english]TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Gluttonous"
24199N/A"TF_Map_SunshineEvent_StrangePrefix" "Grzeszne "
N/A24189"TF_Map_SunshineEvent_StrangePrefix" " Grzesznika"
2420024190"[english]TF_Map_SunshineEvent_StrangePrefix" " Sinful"
24201N/A"TF_Map_MoonshineEvent_StrangePrefix" "Garbate "
N/A24191"TF_Map_MoonshineEvent_StrangePrefix" " Garbatego"
2420224192"[english]TF_Map_MoonshineEvent_StrangePrefix" " Gibbous"
24203N/A"TF_Map_MillstoneEvent_StrangePrefix" "Piekielne "
N/A24193"TF_Map_MillstoneEvent_StrangePrefix" " z Piekieł"
2420424194"[english]TF_Map_MillstoneEvent_StrangePrefix" " Infernal"
2420524195"NewItemMethod_QuestMerasmissionOutput" "�Ukończono Merasmisję� i otrzymano:"
2420624196"[english]NewItemMethod_QuestMerasmissionOutput" "You �Completed a Merasmission� and Received:"
2427424264"[english]Attrib_Particle106" "Eldritch Flame"
2427524265"Item_QuestMerasmissionOutput" "Gracz �%s1� ukończył Merasmisję i otrzymał:: %s2 %s3"
2427624266"[english]Item_QuestMerasmissionOutput" "�%s1� has completed a Merasmission and received:: %s2 %s3"
24277N/A"MMenu_Update" "Wyróżnione"
24278N/A"[english]MMenu_Update" "Featured Items"
2427924267"Context_Unusual" "Nietypowy Okaz"
2428024268"[english]Context_Unusual" "Unusual"
2428124269"Context_StrangeParts" "Kuriozalne części"
2450924497"[english]TF_Competitive_Convars_CantProceed" "Competitive Mode requires DirectX 9 or higher. Remove -dxlevel from launch options and restart TF2."
2451024498"TF_Powerup_Supernova_Deploy" "Przytrzymaj DRUGORZĘDNY ATAK, aby użyć Supernowy!"
2451124499"[english]TF_Powerup_Supernova_Deploy" "Grapple SECONDARY FIRE to deploy Supernova attack!"
N/A24500"TF_Medal_SpecialSnowflake" "Płatek Śniegu"
N/A24501"[english]TF_Medal_SpecialSnowflake" "Special Snowflake"
N/A24502"TF_Medal_SpecialSnowflake_Desc" "Pokaż globalnemu ociepleniu, kto tutaj rządzi, nosząc order sztucznego płatka śniegu na swojej piersi. Nagroda dla uczestników wydarzenia społeczności Workshop Wonderland 2015!"
N/A24503"[english]TF_Medal_SpecialSnowflake_Desc" "Tell Global Warming who's boss by wearing a fake snowflake on your chest. Awarded to the participants of the Workshop Wonderland 2015 community showcase!"
N/A24504"TF_Medal_GiftOfGiving" "Dar Darczyńcy"
N/A24505"[english]TF_Medal_GiftOfGiving" "Gift of Giving"
N/A24506"TF_Medal_GiftOfGiving_Desc" "Podaruj odrobinę, dostań upominek. Nagroda dla złotych serc, które wzięły udział w akcji charytatywnej wydarzenia społeczności Workshop Wonderland 2015!"
N/A24507"[english]TF_Medal_GiftOfGiving_Desc" "Give a little, get a little. For the charitable hearts of gold during the charity drive of the Workshop Wonderland 2015 community showcase!"
N/A24508"TF_bak_arkham_cowl" "Maska z Arkham"
N/A24509"[english]TF_bak_arkham_cowl" "Arkham Cowl"
N/A24510"TF_bak_firefly" "Świetlik"
N/A24511"[english]TF_bak_firefly" "The Firefly"
N/A24512"TF_bak_batarm" "Naręczaki Gacka"
N/A24513"[english]TF_bak_batarm" "Batter's Bracers"
N/A24514"TF_bak_hood_of_sorrows" "Kaptur Smutków"
N/A24515"[english]TF_bak_hood_of_sorrows" "The Hood of Sorrows"
N/A24516"TF_bak_fear_monger" "Rozsiewacz Paniki"
N/A24517"[english]TF_bak_fear_monger" "Fear Monger"
N/A24518"TF_bak_pocket_villians" "Kieszonkowi Złoczyńcy"
N/A24519"[english]TF_bak_pocket_villians" "Pocket Villians"
N/A24520"TF_bak_caped_crusader" "Krzyżowiec w Pelerynie"
N/A24521"[english]TF_bak_caped_crusader" "The Caped Crusader"
N/A24522"TF_bak_buttler" "Lookaj"
N/A24523"[english]TF_bak_buttler" "Buttler"
N/A24524"TF_bak_teufort_knight" "Rycerz z Teufort"
N/A24525"[english]TF_bak_teufort_knight" "Teufort Knight"
N/A24526"TF_bak_sidekicks_side_slick" "Ulizany Fryz Pomagiera"
N/A24527"[english]TF_bak_sidekicks_side_slick" "Sidekick's Side Slick"
N/A24528"TF_bak_bat_backup" "Kijowe Wsparcie"
N/A24529"[english]TF_bak_bat_backup" "The Bat Backup"
N/A24530"TF_bak_crook_combatant" "Adwersarz Złoczyńcy"
N/A24531"[english]TF_bak_crook_combatant" "Crook Combatant"
N/A24532"TF_bak_batbelt" "Pas Batmana"
N/A24533"[english]TF_bak_batbelt" "Batbelt"
N/A24534"TF_bak_arkham_cowl_AdText" "- Przedmiot promocyjny gry Batman Arkham Knight\n- Nakrycie głowy dla wszystkich klas"
N/A24535"[english]TF_bak_arkham_cowl_AdText" "-Batman Arkham Knight Promo Item\n-All Class Hat"
N/A24536"TF_bak_firefly_AdText" "- Przedmiot promocyjny gry Batman Arkham Knight\n- Nowa głowa Pyro"
N/A24537"[english]TF_bak_firefly_AdText" "-Batman Arkham Knight Promo Item\n-Pyro Head replacement"
N/A24538"TF_bak_fear_monger_AdText" "- Przedmiot promocyjny gry Batman Arkham Knight\n- Nowa głowa Pyro"
N/A24539"[english]TF_bak_fear_monger_AdText" "-Batman Arkham Knight Promo Item\n-Pyro Head replacement"
N/A24540"TF_Set_bak_sixties_sidekick" "Pomagier Lat 60."
N/A24541"[english]TF_Set_bak_sixties_sidekick" "Sixties Sidekick"
N/A24542"Scoreboard_TimeLeftLabel" "Pozostały czas:"
N/A24543"[english]Scoreboard_TimeLeftLabel" "Server Time Left:"
N/A24544"Scoreboard_TimeLeftNew" "%s1:%s2:%s3"
N/A24545"[english]Scoreboard_TimeLeftNew" "%s1:%s2:%s3"
N/A24546"Scoreboard_TimeLeftNoHoursNew" "%s1:%s2"
N/A24547"[english]Scoreboard_TimeLeftNoHoursNew" "%s1:%s2"
N/A24548"Scoreboard_NoTimeLimitNew" "Brak limitu czasowego"
N/A24549"[english]Scoreboard_NoTimeLimitNew" "No time limit"
N/A24550"Scoreboard_ChangeOnRoundEndNew" "Zmiana mapy pod koniec rundy..."
N/A24551"[english]Scoreboard_ChangeOnRoundEndNew" "Map change on round end..."
N/A24552"TF_CloakDagger" "RUCH"
N/A24553"[english]TF_CloakDagger" "MOTION"
N/A24554"TF_Feign" "UDAWANIE"
N/A24555"[english]TF_Feign" "FEIGN"
N/A24556"TF_BOLT" "BEŁT"
N/A24557"[english]TF_BOLT" "BOLT"
N/A24558"TF_SmgCharge" "O KURKA"
N/A24559"[english]TF_SmgCharge" "CRIKEY"
N/A24560"TF_Weapon_FlameThrower_desc" "Atak alternatywny: Wypuszcza podmuch powietrza, który odpycha wrogów oraz pociski i gasi podpalonych sojuszników.\nUgaszenie podpalonego sojusznika uleczy ci 20 punktów zdrowia."
N/A24561"[english]TF_Weapon_FlameThrower_desc" "Alt-Fire: Release a blast of air that pushes enemies and projectiles and extinguish allies that are on fire.\nExtinguishing an ally on fire gives you 20 health."
N/A24562"TF_Weapon_PipebombLauncher_desc" "Atak alternatywny: Detonacja wszystkich bomb samoprzylepnych"
N/A24563"[english]TF_Weapon_PipebombLauncher_desc" "Alt-Fire: Detonate all Stickybombs"
N/A24564"TF_Weapon_Knife_desc" "Zaatakuj wroga od tyłu, aby go dźgnąć i zabić jednym trafieniem."
N/A24565"[english]TF_Weapon_Knife_desc" "Attack an enemy from behind to Backstab them for a one hit kill."
N/A24566"TF_Weapon_Spy_Sapper_desc" "Umieść na konstrukcji wroga, aby ją wyłączyć i stopniowo obniżać jej wytrzymałość. Umieszczenie sapera nie usunie twojego przebrania."
N/A24567"[english]TF_Weapon_Spy_Sapper_desc" "Place on enemy buildings to disable and slowly drain away its health. Placing a sapper does not remove your disguise"
N/A24568"TF_Weapon_Watch_desc" "Atak alternatywny: Włącza niewidzialność. Nie można atakować, będąc niewidzialnym. Po wpadnięciu na wroga twoja sylwetka stanie się na chwilę widoczna."
N/A24569"[english]TF_Weapon_Watch_desc" "Alt-Fire: Turn invisible. Cannot attack while invisible. Bumping in to enemies will make your slightly visible to enemies"
N/A24570"TF_TournamentMedal_2016" "2016"
N/A24571"[english]TF_TournamentMedal_2016" "2016"
N/A24572"TF_Bundle_MapTokens_ToughBreak" "Pakiet map społeczności - Śniąteczne Fatum"
N/A24573"[english]TF_Bundle_MapTokens_ToughBreak" "Tough Break Community Maps Bundle"
N/A24574"TF_Bundle_MapTokens_ToughBreak_Desc" "Zawiera po jednym znaczku i kuriozalnym filtrze każdej z map kampanii Śniątecznego Fatum."
N/A24575"[english]TF_Bundle_MapTokens_ToughBreak_Desc" "Includes one Map Stamp and one Strange Filter for each community-made map from the Tough Break campaign."
N/A24576"TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo" "Batman Arkham Knight - Zestaw promocyjny"
N/A24577"[english]TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo" "Batman Arkham Knight Promo"
N/A24578"TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo_Desc" "
N/A24579"
N/A24580"[english]TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo_Desc" ""
N/A24581"pl_snowycoast_authors" "E-Arkham\nFissionMetroid101"
N/A24582"[english]pl_snowycoast_authors" "E-Arkham\nFissionMetroid101"
N/A24583"cp_vanguard_authors" "Maxime „Fubar” Dupuis\nKevin „Ravidge” Brook\nGavin „Equinoxo” Sawford"
N/A24584"[english]cp_vanguard_authors" "Maxime 'Fubar' Dupuis\nKevin 'Ravidge' Brook\nGavin 'Equinoxo' Sawford"
N/A24585"ctf_landfall_authors" "Andrew „Dr. Spud” Thompson\nWade „Nineaxis” Fabry\nMark „Shmitz” Major\n"
N/A24586"[english]ctf_landfall_authors" "Andrew 'Dr. Spud' Thompson\nWade 'Nineaxis' Fabry\nMark 'Shmitz' Major\n"
N/A24587"koth_highpass_authors" "Yannick „Bloodhound” Milhahn\n„Psy”\nJesús „Drawer” Vera"
N/A24588"[english]koth_highpass_authors" "Yannick 'Bloodhound' Milhahn\n'Psy'\nJesús 'Drawer' Vera"
N/A24589"TF_Map_Snowycoast" "Snowycoast"
N/A24590"[english]TF_Map_Snowycoast" "Snowycoast"
N/A24591"TF_MapToken_Snowycoast" "Znaczek mapy - Snowycoast"
N/A24592"[english]TF_MapToken_Snowycoast" "Map Stamp - Snowycoast"
N/A24593"TF_MapToken_Snowycoast_Desc" "Mapa typu Ładunek\n\nAutorzy: E-Arkham i FissionMetroid101\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
N/A24594"[english]TF_MapToken_Snowycoast_Desc" "A Payload Map\n\nMade by E-Arkham and FissionMetroid101\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Snowycoast community map. Show your support today!"
N/A24595"TF_MapToken_Snowycoast_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Snowycoast."
N/A24596"[english]TF_MapToken_Snowycoast_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Snowycoast community map."
N/A24597"TF_Map_Vanguard" "Vanguard"
N/A24598"[english]TF_Map_Vanguard" "Vanguard"
N/A24599"TF_MapToken_Vanguard" "Znaczek mapy - Vanguard"
N/A24600"[english]TF_MapToken_Vanguard" "Map Stamp - Vanguard"
N/A24601"TF_MapToken_Vanguard_Desc" "Mapa typu Punkty Kontrolne\n\nAutorzy: Maxime „Fubar” Dupuis, Kevin „Ravidge” Brook i Gavin „Equinoxo” Sawford\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
N/A24602"[english]TF_MapToken_Vanguard_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Maxime 'Fubar' Dupuis, Kevin 'Ravidge' Brook, and Gavin 'Equinoxo' Sawford\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Vanguard community map. Show your support today!"
N/A24603"TF_MapToken_Vanguard_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Vanguard."
N/A24604"[english]TF_MapToken_Vanguard_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Vanguard community map."
N/A24605"TF_Map_Landfall" "Landfall"
N/A24606"[english]TF_Map_Landfall" "Landfall"
N/A24607"TF_MapToken_Landfall" "Znaczek mapy - Landfall"
N/A24608"[english]TF_MapToken_Landfall" "Map Stamp - Landfall"
N/A24609"TF_MapToken_Landfall_Desc" "Mapa typu Zdobądź flagę\n\nAutorzy: Andrew „Dr. Spud” Thompson, Wade „Nineaxis” Fabry i Mark „Shmitz” Major\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy 2Fort Invasion."
N/A24610"[english]TF_MapToken_Landfall_Desc" "A Capture the Flag Map\n\nMade by Andrew 'Dr. Spud' Thompson, Wade 'Nineaxis' Fabry, and Mark 'Shmitz' Major\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Landfall community map. Show your support today!"
N/A24611"TF_MapToken_Landfall_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Landfall."
N/A24612"[english]TF_MapToken_Landfall_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Landfall community map."
N/A24613"TF_Map_Highpass" "Highpass"
N/A24614"[english]TF_Map_Highpass" "Highpass"
N/A24615"TF_MapToken_Highpass" "Znaczek mapy - Highpass"
N/A24616"[english]TF_MapToken_Highpass" "Map Stamp - Highpass"
N/A24617"TF_MapToken_Highpass_Desc" "Mapa typu Król wzgórza\n\nAutorzy: Yannick „Bloodhound” Milhahn, „Psy” i Jesús „Drawer” Vera\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
N/A24618"[english]TF_MapToken_Highpass_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Yannick 'Bloodhound' Milhahn, 'Psy', and Jesús 'Drawer' Vera\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Highpass community map. Show your support today!"
N/A24619"TF_MapToken_Highpass_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Highpass."
N/A24620"[english]TF_MapToken_Highpass_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Highpass community map."
N/A24621"TF_Map_Snowycoast_StrangePrefix" " Chłodu"
N/A24622"[english]TF_Map_Snowycoast_StrangePrefix" " Chilled"
N/A24623"TF_Map_Vanguard_StrangePrefix" " z Kuźni"
N/A24624"[english]TF_Map_Vanguard_StrangePrefix" " Hammered"
N/A24625"TF_Map_Landfall_StrangePrefix" " ze Wsi"
N/A24626"[english]TF_Map_Landfall_StrangePrefix" " Rustic"
N/A24627"TF_Map_Highpass_StrangePrefix" " po Spaleniu"
N/A24628"[english]TF_Map_Highpass_StrangePrefix" " Sun-Baked"
N/A24629"GameType_Featured" "Śniąteczne Fatum"
N/A24630"[english]GameType_Featured" "Tough Break"
N/A24631"NewItemMethod_QuestLoaner" "Pożyczasz w ramach kontraktu�:"
N/A24632"[english]NewItemMethod_QuestLoaner" "You're �borrowing for a Contract�:"
N/A24633"RefurbishItem_RemoveGifterTitle" "Usunąć imię darczyńcy?"
N/A24634"[english]RefurbishItem_RemoveGifterTitle" "Remove Gifter's name?"
N/A24635"RefurbishItem_RemoveGifterCombo" "Usuń imię darczyńcy"
N/A24636"[english]RefurbishItem_RemoveGifterCombo" "Remove Gifter's name"
N/A24637"RefurbishItem_RemoveGifter" "Usunąć imię darczyńcy z tego przedmiotu?"
N/A24638"[english]RefurbishItem_RemoveGifter" "Remove the Gifter's name from this item?"
N/A24639"ToolFestivizerConfirm" "Czy na pewno chcesz zmienić ten przedmiot w jego wersję świąteczną?"
N/A24640"[english]ToolFestivizerConfirm" "Are you sure you want to Festivize this item?"
N/A24641"TF_Commerce" "-- Handel --"
N/A24642"[english]TF_Commerce" "-- Commerce --"
N/A24643"TF_StorePrice" "Sklep: %s1"
N/A24644"[english]TF_StorePrice" "Store  : %s1"
N/A24645"TF_MarketPrice" "Rynek: %s1"
N/A24646"[english]TF_MarketPrice" "Market : %s1"
N/A24647"TF_MarketUnavailable" "Rynek: Niedostępny"
N/A24648"[english]TF_MarketUnavailable" "Market : Unavailable"
N/A24649"TF_Tool_StrangeCountTransfer" "Narzędzie przekazujące statystykę Kuriozum"
N/A24650"[english]TF_Tool_StrangeCountTransfer" "Strange Count Transfer Tool"
N/A24651"TF_Tool_StrangeCountTransfer_desc" "To narzędzie sprawia, że liczba wykonanych akcji z przedmiotu typu Kuriozum zostaje przekazana innemu. Licznik na przedmiocie źródłowym zostaje wyzerowany. Statystyki z Kuriozalnych części można przekazać i wyzerować tylko wtedy, gdy zostanie znaleziona pasująca Kuriozalna część. Można przenosić pomiędzy przedmiotami tego samego rodzaju."
N/A24652"[english]TF_Tool_StrangeCountTransfer_desc" "Takes the Strange scores from one item and adds them on to another. The count for the source item is reset to zero. Strange part scores are only transferred and zeroed if a matching strange part is found. Can only be used between strange items of the same base type."
N/A24653"TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowycoast" "Kuriozalny filtr: Snowycoast (Społecznościowa)"
N/A24654"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowycoast" "Strange Filter: Snowycoast (Community)"
N/A24655"TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowycoast_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Snowycoast."
N/A24656"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowycoast_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Snowycoast."
N/A24657"TF_StrangeFilter_CommunityMapVanguard" "Kuriozalny filtr: Vanguard (Społecznościowa)"
N/A24658"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapVanguard" "Strange Filter: Vanguard (Community)"
N/A24659"TF_StrangeFilter_CommunityMapVanguard_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Vanguard."
N/A24660"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapVanguard_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Vanguard."
N/A24661"TF_StrangeFilter_CommunityMapLandfall" "Kuriozalny filtr: Landfall (Społecznościowa)"
N/A24662"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapLandfall" "Strange Filter: Landfall (Community)"
N/A24663"TF_StrangeFilter_CommunityMapLandfall_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Landfall."
N/A24664"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapLandfall_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Landfall."
N/A24665"TF_StrangeFilter_CommunityMapHighpass" "Kuriozalny filtr: Highpass (Społecznościowa)"
N/A24666"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHighpass" "Strange Filter: Highpass (Community)"
N/A24667"TF_StrangeFilter_CommunityMapHighpass_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Highpass."
N/A24668"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHighpass_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Highpass."
N/A24669"ToughBreakCosmetics_collection" "Kolekcja Przedmiotów Kosmetycznych Śniątecznego Fatum"
N/A24670"[english]ToughBreakCosmetics_collection" "Tough Break Cosmetics Collection"
N/A24671"ToughBreakCosmetics_collection_desc" "Przedmioty z Kolekcji Przedmiotów Kosmetycznych Śniątecznego Fatum:"
N/A24672"[english]ToughBreakCosmetics_collection_desc" "Items from the Tough Break Cosmetics Collection:"
N/A24673"Footer_ToughBreakCosmetics" "Zawartość może być przedmiotem kosmetycznym w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz"
N/A24674"[english]Footer_ToughBreakCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
N/A24675"TF_ToughBreakCosmeticCase" "Skrzynia Przedmiotów Kosmetycznych Śniątecznego Fatum"
N/A24676"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break Cosmetic Case"
N/A24677"TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "Ta skrzynia jest zamknięta\ni wymaga do otwarcia Klucza Przedmiotów Kosmetycznych Śniątecznego Fatum.\n\nZawiera przedmiot z Kolekcji Przedmiotów Kosmetycznych Śniątecznego Fatum."
N/A24678"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
N/A24679"TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Zawiera stworzone przez społeczność przedmioty kosmetyczne\n-Wymaga do otwarcia Klucza Przedmiotów Kosmetycznych Śniątecznego Fatum\n-Zawartość może być w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz"
N/A24680"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Tough Break Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
N/A24681"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey" "Klucz Przedmiotów Kosmetycznych Śniątecznego Fatum"
N/A24682"[english]TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey" "Tough Break Cosmetic Key"
N/A24683"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey_desc" "Służy do otwierania Skrzyń Przedmiotów Kosmetycznych Śniątecznego Fatum"
N/A24684"[english]TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey_desc" "Used to Open a Tough Break Cosmetic Case"
N/A24685"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey_AdText" "-Służy do otwierania Skrzyń Przedmiotów Kosmetycznych Śniątecznego Fatum\n-Zawartość może być w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz"
N/A24686"[english]TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey_AdText" "-Used to open a Tough Break Cosmetic Case\n-Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
N/A24687"operation_tough_break_master_collection" "Kolekcje Śniątecznego Fatum"
N/A24688"[english]operation_tough_break_master_collection" "The Tough Break Collections"
N/A24689"tough_break_drop_collection_01" "Kolekcja Harvest"
N/A24690"[english]tough_break_drop_collection_01" "Harvest Collection"
N/A24691"tough_break_drop_collection_01_desc" "Przedmioty z Kolekcji Harvest"
N/A24692"[english]tough_break_drop_collection_01_desc" "Items from the Harvest Collection"
N/A24693"tough_break_drop_collection_02" "Kolekcja Dżentelmena"
N/A24694"[english]tough_break_drop_collection_02" "Gentlemanne's Collection"
N/A24695"tough_break_drop_collection_02_desc" "Przedmioty z Kolekcji Dżentelmena"
N/A24696"[english]tough_break_drop_collection_02_desc" "Items from the Gentlemanne's Collection"
N/A24697"tough_break_case_collection_01" "Kolekcja Pyrolandu"
N/A24698"[english]tough_break_case_collection_01" "Pyroland Collection"
N/A24699"tough_break_case_collection_01_desc" "Przedmioty z Kolekcji Pyrolandu"
N/A24700"[english]tough_break_case_collection_01_desc" "Items from the Pyroland Collection"
N/A24701"TF_InactiveOperation2Pass" "Przepustka do Kampanii Śniątecznego Fatum"
N/A24702"[english]TF_InactiveOperation2Pass" "Tough Break Campaign Pass"
N/A24703"TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Aktywowanie Przepustki do Kampanii Śniątecznego Fatum gwarantuje otrzymanie Znaczka Śniątecznego Fatum i dostęp do kontraktów na czas trwania kampanii.\nDodatkowo gracz otrzymuje jednorazowo Tajemniczy Prezent Śniąteczny 2015.\n\nKampania Śniątecznego Fatum kończy się 31 marca 2016"
N/A24704"[english]TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Activating the Tough Break Campaign Pass grants a Tough Break Stamp that grants access to contracts during the campaign.\nAlso grants a Smissmas 2015 Mystery Gift.\n\nThe Tough Break Campaign ends on March 31, 2016"
N/A24705"TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "- Wspiera twórców map ze społeczności\n- Zapewnia dostęp do kontraktów, których ukończenie nagradzane jest unikalnymi przedmiotami z wydarzenia"
N/A24706"[english]TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "-Contribute to community map makers\n-Access to contracts that reward event-exclusive items when completed"
N/A24707"TF_ActivatedOperation2Pass" "Znaczek Kampanii Śniątecznego Fatum"
N/A24708"[english]TF_ActivatedOperation2Pass" "Tough Break Campaign Stamp"
N/A24709"TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "Znaczek Kampanii Śniątecznego Fatum gwarantuje dostęp do kontraktów na czas trwania kampanii.\nWypełniając kontrakty, zdobywasz punkty, którymi zwiększasz poziom znaczka.\nPoziom znaczka zostaje zwiększony po zdobyciu 1000, 2000 i 3000 Punktów Kontraktu.\nKampania Śniątecznego Fatum kończy się 31 marca 2016"
N/A24710"[english]TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign Stamp grants access to contracts during the campaign.\nYou can level up the coin by earning Contract Points from completed contracts.\nThe stamp levels up at 1000, 2000, and 3000 Contract Points.\nThe Tough Break Campaign ends on March 31, 2016"
N/A24711"TF_ToughBreakCase01" "Skrzynia Pyrolandu"
N/A24712"[english]TF_ToughBreakCase01" "Pyroland Weapons Case"
N/A24713"TF_ToughBreakCase01_Desc" "Ta skrzynia jest zamknięta\ni wymaga do otwarcia Klucza Śniątecznego Fatum.\n\nZawiera przedmiot z Kolekcji Pyrolandu.\n\nOtwarcie przed 11 stycznia 2016\ngwarantuje otrzymanie Tajemniczego Prezentu Śniątecznego 2015."
N/A24714"[english]TF_ToughBreakCase01_Desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Key to open.\n\nContains an item from the Pyroland Collection.\n\nOpening before January 11, 2016,\ngrants a Smissmas 2015 Mystery Gift."
N/A24715"TF_ToughBreakCase01_AdText" "-Zamknięta skrzynia Śniątecznego Fatum\n-Może zawierać broń w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz.\n\nOtwarcie przed 11 stycznia 2016 gwarantuje otrzymanie Tajemniczego Prezentu Śniątecznego 2015."
N/A24716"[english]TF_ToughBreakCase01_AdText" "-Tough Break Locked Case\n-May contain Strange and Unusual Weapons.\n\nOpening before January 11, 2016, grants a Smissmas 2015 Mystery Gift."
N/A24717"TF_ToughBreakCase02_Desc" "Ta skrzynia jest zamknięta i wymaga\nKlucza Śniątecznego Fatum do otwarcia.\n\nSkrzynia zawiera przedmiot z kolekcji Warbird.\n\nOtwierając skrzynię przed 11 stycznia 2016\notrzymasz Tajemniczy Prezent Śniąteczny 2015."
N/A24718"[english]TF_ToughBreakCase02_Desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Key to open.\n\nContains an item from the Warbird Collection.\n\nOpening before January 11, 2016\ngrants a Smissmas 2015 Mystery Gift."
N/A24719"TF_ToughBreakCase02_AdText" "-Zamknięta skrzynia Śniątecznego Fatum\n-Może zawierać broń w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz.\n\nOtwarcie przed 11 stycznia 2016 gwarantuje otrzymanie Tajemniczego Prezentu Śniątecznego 2015."
N/A24720"[english]TF_ToughBreakCase02_AdText" "-Tough Break Locked Case\n-May contain Strange and Unusual Weapons.\n\nOpening before January 11, 2016, grants a Smissmas 2015 Mystery Gift."
N/A24721"TF_Tool_ToughBreakKey" "Klucz Śniątecznego Fatum"
N/A24722"[english]TF_Tool_ToughBreakKey" "Tough Break Key"
N/A24723"TF_Winter_2015_Mystery" "Tajemniczy Prezent Śniąteczny 2015"
N/A24724"[english]TF_Winter_2015_Mystery" "Smissmas 2015 Mystery Gift"
N/A24725"TF_Winter_2015_Mystery_desc" "Tajemniczy prezent od Mann Co.\nNie możesz jeszcze otworzyć tego prezentu.\n\n Byłeś grzeczny czy niegrzeczny?"
N/A24726"[english]TF_Winter_2015_Mystery_desc" "A Mysterious gift from Mann Co.\nYou cannot yet open this gift.\n\nHave you been Naughty or Nice?"
N/A24727"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Nagromadź „Mmmph”, zadając obrażenia.\nAtak alternatywny przy pełnym „Mmmph”: Użyj drwiny, aby odnowić zdrowie i uzyskać krytyki na kilka sekund.\nNiewrażliwość na obrażenia podczas drwiny z „Mmmph”."
N/A24728"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Build 'Mmmph' by dealing damage.\nAlt-Fire on full 'Mmmph': Taunt to refill health and gain crit for several seconds.\nInvulnerable while 'Mmmph' taunting."
N/A24729"Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% zadawanych obrażeń konstrukcjom"
N/A24730"[english]Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% damage penalty vs buildings"
N/A24731"Attrib_SingleWepHolsterBonus" "Ta broń jest chowana o %s1% szybciej"
N/A24732"[english]Attrib_SingleWepHolsterBonus" "This weapon holsters %s1% faster"
N/A24733"Attrib_SingleWepDeployPenalty" "Ta broń jest wyciągana o %s1% wolniej"
N/A24734"[english]Attrib_SingleWepDeployPenalty" "This weapon deploys %s1% slower"
N/A24735"Attrib_SingleWepHolsterPenalty" "Ta broń jest chowana o %s1% wolniej"
N/A24736"[english]Attrib_SingleWepHolsterPenalty" "This weapon holsters %s1% slower"
N/A24737"Attrib_RocketJump_DeployTime_DecreasedSingle" "Ta broń jest wyciągana o %s1% szybciej podczas rakietowego skoku"
N/A24738"[english]Attrib_RocketJump_DeployTime_DecreasedSingle" "Deploys %s1% faster while rocket jumping"
N/A24739"Attrib_ChargeTime_Decrease" "%s1 s czasu skrócenia szarży"
N/A24740"[english]Attrib_ChargeTime_Decrease" "%s1 sec decrease in charge duration"
N/A24741"Attrib_ChargeImpactDamageDecreased" "-%s1% zadawanych obrażeń uderzeniem szarżą"
N/A24742"[english]Attrib_ChargeImpactDamageDecreased" "%s1% decrease in charge impact damage"
N/A24743"Attrib_LoanerItemExpirationDate" "Ten przedmiot zostanie usunięty, jeśli powiązany z nim kontakt zostanie zwrócony lub wygaśnie."
N/A24744"[english]Attrib_LoanerItemExpirationDate" "This item will be removed when the associated contract is turned in or expired."
N/A24745"Attrib_LoanerItem" "Przedmiot wypożyczony - nie można go wymienić, użyć w przetwarzaniu ani zmodyfikować."
N/A24746"[english]Attrib_LoanerItem" "Loaner - Cannot be traded, crafted, or modified."
N/A24747"Attrib_MiniCritBoost_WhenCharged" "Atak alternatywny podczas szarży zapewnia mini-krytyki na %s1 s."
N/A24748"[english]Attrib_MiniCritBoost_WhenCharged" "Secondary fire when charged grants mini-crits for %s1 seconds."
N/A24749"Attrib_MiniCritBoost_ChargeRate" "Zadawanie obrażeń napełnia pasek szarży."
N/A24750"[english]Attrib_MiniCritBoost_ChargeRate" "Dealing damage fills charge meter."
N/A24751"Attrib_HitsRefillMeter" "Trafienia bronią do walki wręcz podczas szarży odnawiają %s1% paska szarży."
N/A24752"[english]Attrib_HitsRefillMeter" "Melee hits refill %s1% of your charge meter."
N/A24753"Attrib_NonRocketJumpAttackRatePenalty" "Szybkość ataku zmniejszona o %s1%, jeśli nie jesteś w trakcie wybuchowego skoku"
N/A24754"[english]Attrib_NonRocketJumpAttackRatePenalty" "Decreased %s1% attack speed while not blast jumping"
N/A24755"Attrib_IsASword" "Ta broń ma większy zasięg przy walce wręcz\noraz jest wyciągana i chowana dłużej"
N/A24756"[english]Attrib_IsASword" "This Weapon has a large melee range and\ndeploys and holsters slower"
N/A24757"Attrib_AmmoGivesCharge" "Zebrane paczki z amunicją regenerują szarżę"
N/A24758"[english]Attrib_AmmoGivesCharge" "Ammo boxes collected give Charge"
N/A24759"Attrib_IsFestive" "Wersja świąteczna"
N/A24760"[english]Attrib_IsFestive" "Festivized"
N/A24761"ItemDescFestive2015" "Te świecidełka można dodać do przedmiotu z Kolekcji Broni 2015."
N/A24762"[english]ItemDescFestive2015" "This Festivizer can be applied to a 2015 Weapon Collection item."
N/A24763"TF_CombatTextBatching" "Zliczaj zadawane obrażenia w jedną liczbę nad celem"
N/A24764"[english]TF_CombatTextBatching" "Accumulate combat text damage events into a single number"
N/A24765"TF_ScoreBoard_PingAsText" "Pokaż wartości opóźnienia jako liczby na tabeli wyników"
N/A24766"[english]TF_ScoreBoard_PingAsText" "Display ping values as text on the scoreboard"
N/A24767"TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Pokaż alternatywne ikony klas na tabeli wyników"
N/A24768"[english]TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Display alternate class icons on the scoreboard"
N/A24769"MMenu_Update" "Śniąteczne Fatum"
N/A24770"[english]MMenu_Update" "The Tough Break Update"
N/A24771"Store_ViewMarket" "Zobacz na Rynku"
N/A24772"[english]Store_ViewMarket" "View On Market"
N/A24773"Store_StartingAt" "Już od"
N/A24774"[english]Store_StartingAt" "Starting at"
N/A24775"Store_Market" "Na rynku"
N/A24776"[english]Store_Market" "On Market"
N/A24777"Store_MarketPlace" "RYNEK SPOŁECZNOŚCI"
N/A24778"[english]Store_MarketPlace" "COMMUNITY MARKET"
N/A24779"TF_StrangeCount_TransferTitle" "Przenieść statystyki Kuriozum?"
N/A24780"[english]TF_StrangeCount_TransferTitle" "Transfer Strange Scores?"
N/A24781"TF_StrangeCount_TransferExplain" "Przenosi statystyki Kuriozum z przedmiotu po lewej do przedmiotu do prawej. Statystyki przedmiotu po lewej są resetowane. Statystyki kuriozalnych części są przenoszone i resetowane tylko wtedy, gdy znaleziono pasującą kuriozalną część. Może być używane tylko z przedmiotami o jakości Kuriozum o tym samym podstawowym typie broni.\n\nTo narzędzie zostanie zużyte po przeniesieniu statystyk."
N/A24782"[english]TF_StrangeCount_TransferExplain" "Takes the Strange scores from the item on the left and adds them to the item on the right. The left item's scores are reset to zero. Strange part scores are only transferred and zeroed if a matching strange part is found. Can only be used between strange items of the same base type.\n\nThis tool is consumed after a transfer is made."
N/A24783"TF_StrangeCount_Transfer_TypeMismatch" "Ten przedmiot nie jest tego samego rodzaju co ten drugi."
N/A24784"[english]TF_StrangeCount_Transfer_TypeMismatch" "This item is not the same type as the other."
N/A24785"TF_StrangeCount_Transfer_NotStrange" "Przedmiot nie nalicza żadnych statystyk."
N/A24786"[english]TF_StrangeCount_Transfer_NotStrange" "Item does not track any stats."
N/A24787"TF_StrangeCount_Transfer_Self" "Przedmiot jest już wybrany."
N/A24788"[english]TF_StrangeCount_Transfer_Self" "Item is already chosen."
N/A24789"TF_StrangeCount_Transfer_NotEnoughMatches" "Nie znaleziono pasujących przedmiotów do przekazania statystyk."
N/A24790"[english]TF_StrangeCount_Transfer_NotEnoughMatches" "No matching items to transfer stats with."
N/A24791"Tooltip_CombatTextBatching" "Włączenie tej opcji, mając aktywne wyświetlanie zadawanych obrażeń na celem, powoduje ich dodawanie do siebie w jedną liczbę."
N/A24792"[english]Tooltip_CombatTextBatching" "If set, and using the Combat Text option, consecutive damage done to the same target will be added together into a single number."
N/A24793"QuestLog_BadgeProgress" "%s1 - postęp znaczków"
N/A24794"[english]QuestLog_BadgeProgress" "%s1 Stamp Progress"
N/A24795"QuestLog_ContractsCompleted" "Ukończonych kontraktów"
N/A24796"[english]QuestLog_ContractsCompleted" "Contracts Completed"
N/A24797"QuestLog_NeedPassForContracts" "Aby otrzymać kontrakty,\naktywuj Przepustkę do Kampanii Śniątecznego Fatum."
N/A24798"[english]QuestLog_NeedPassForContracts" "To receive contracts\nactivate a Tough Break Campaign Pass."
N/A24799"QuestConfirmEquipLoaners_Title" "Użyć pożyczonych?"
N/A24800"[english]QuestConfirmEquipLoaners_Title" "Equip Loaners?"
N/A24801"QuestConfirmEquipLoaners_Body" "Spowoduje to zastąpienie twoich aktualnie używanych przedmiotów wypożyczonymi. Czy chcesz kontynuować?"
N/A24802"[english]QuestConfirmEquipLoaners_Body" "This action will replace items in your current loadout with loaner items. Would you like to proceed?"
N/A24803"TF_Quest_EquipLoanerItems" "Użyj wypożyczonych"
N/A24804"[english]TF_Quest_EquipLoanerItems" "Equip Loaner Items"
N/A24805"TF_Quest_RequiredItems" "Wymagane do kontraktu"
N/A24806"[english]TF_Quest_RequiredItems" "Required Contract Items"
N/A24807"TF_Quest_FindServer" "Znajdź serwer"
N/A24808"[english]TF_Quest_FindServer" "Find Server"
N/A24809"TF_TauntAllClassAerobic" "Drwina: Mannorobik"
N/A24810"[english]TF_TauntAllClassAerobic" "Taunt: Mannrobics"
N/A24811"TF_TauntAllClassAerobic_Desc" "Drwina grupowa dla wsz. klas\nRozkręć imprezę wraz z tym pełnym energii tańcem aerobowym\nInni gracze mogą dołączyć przy użyciu drwiny broni\n\nUżyj klawisza drwiny, by aktywować\nGłówny oraz dodatkowy tryb ognia wywołują różne ruchy\nUżyj klawiszy ruchu do przodu i tyłu\n oraz na boki, by kierować tańcem"
N/A24812"[english]TF_TauntAllClassAerobic_Desc" "All Class Group Taunt\nParty it up with this high energy aerobics dance\nOther players can join you by activating their weapon taunt\n\nPress the taunt slot key to toggle\nPrimary and Alt Fire show off different flair moves\nUse Forward and Back keys to move\n and the Strafe keys to rotate as you dance"
N/A24813"TF_TauntAllClassAerobic_AdText" "-Drwina grupowa dla wsz. klas\n-Rozkręć imprezę wraz z tym tańcem aerobowym\n-Inni gracze mogą dołączyć przy użyciu drwiny broni"
N/A24814"[english]TF_TauntAllClassAerobic_AdText" "-All Class Group Taunt\n-Party it up with this high energy aerobics dance\n-Other players can join in by activating their weapon taunt"
N/A24815"TF_true_scotsmans_call" "Drwina: Kiepskie Dudy"
N/A24816"[english]TF_true_scotsmans_call" "Taunt: Bad Pipes"
N/A24817"TF_true_scotsmans_call_Desc" "Drwina dla Demomana"
N/A24818"[english]TF_true_scotsmans_call_Desc" "Demoman Taunt"
N/A24819"TF_bucking_bronco" "Drwina: Dziki Jeździec"
N/A24820"[english]TF_bucking_bronco" "Taunt: Bucking Bronco"
N/A24821"TF_bucking_bronco_Desc" "Drwina dla Inżyniera"
N/A24822"[english]TF_bucking_bronco_Desc" "Engineer Taunt"
N/A24823"TF_bak_caped_crusader_style1" "Samotnik"
N/A24824"[english]TF_bak_caped_crusader_style1" "Vigilante"
N/A24825"TF_bak_caped_crusader_style2" "Członek drużyny"
N/A24826"[english]TF_bak_caped_crusader_style2" "Team Playa"
N/A24827"TF_dec15_a_well_wrapped_hat" "Dobrze Zapakowany Cylinder"
N/A24828"[english]TF_dec15_a_well_wrapped_hat" "A Well Wrapped Hat"
N/A24829"TF_dec15_a_well_wrapped_hat_desc" "
N/A24830"
N/A24831"[english]TF_dec15_a_well_wrapped_hat_desc" ""
N/A24832"TF_dec15_gift_bringer" "Śnięty Mikołaj"
N/A24833"[english]TF_dec15_gift_bringer" "The Gift Bringer"
N/A24834"TF_dec15_gift_bringer_desc" "
N/A24835"
N/A24836"[english]TF_dec15_gift_bringer_desc" ""
N/A24837"TF_dec15_chill_chullo" "Zmrożone Chullo"
N/A24838"[english]TF_dec15_chill_chullo" "The Chill Chullo"
N/A24839"TF_dec15_chill_chullo_desc" "
N/A24840"
N/A24841"[english]TF_dec15_chill_chullo_desc" ""
N/A24842"TF_dec15_scout_baseball_bag" "Sprzęt Pałkarza Bonka"
N/A24843"[english]TF_dec15_scout_baseball_bag" "Bonk Batter's Backup"
N/A24844"TF_dec15_scout_baseball_bag_desc" "
N/A24845"
N/A24846"[english]TF_dec15_scout_baseball_bag_desc" ""
N/A24847"TF_dec15_winter_backup" "Zimowe Wsparcie"
N/A24848"[english]TF_dec15_winter_backup" "Winter Backup"
N/A24849"TF_dec15_winter_backup_desc" "
N/A24850"
N/A24851"[english]TF_dec15_winter_backup_desc" ""
N/A24852"TF_dec15_hot_heels" "Mattelowe Trampki"
N/A24853"[english]TF_dec15_hot_heels" "Hot Heels"
N/A24854"TF_dec15_hot_heels_desc" "
N/A24855"
N/A24856"[english]TF_dec15_hot_heels_desc" ""
N/A24857"TF_dec15_heavy_sweater" "Syberyjski Sweter"
N/A24858"[english]TF_dec15_heavy_sweater" "Siberian Sweater"
N/A24859"TF_dec15_heavy_sweater_desc" "
N/A24860"
N/A24861"[english]TF_dec15_heavy_sweater_desc" ""
N/A24862"TF_dec15_chicago_overcoat" "Chicagowski Płaszcz"
N/A24863"[english]TF_dec15_chicago_overcoat" "Chicago Overcoat"
N/A24864"TF_dec15_chicago_overcoat_desc" "
N/A24865"
N/A24866"[english]TF_dec15_chicago_overcoat_desc" ""
N/A24867"TF_dec15_patriot_peak" "Rogatywka patrioty"
N/A24868"[english]TF_dec15_patriot_peak" "The Patriot Peak"
N/A24869"TF_dec15_patriot_peak_desc" "
N/A24870"
N/A24871"[english]TF_dec15_patriot_peak_desc" ""
N/A24872"TF_dec15_diplomat" "Dyplomata"
N/A24873"[english]TF_dec15_diplomat" "The Diplomat"
N/A24874"TF_dec15_diplomat_desc" "
N/A24875"
N/A24876"[english]TF_dec15_diplomat_desc" ""
N/A24877"TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest" "Kamizelka Kuloodporna Skoczka"
N/A24878"[english]TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest" "Bunnyhopper's Ballistics Vest"
N/A24879"TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest_desc" "
N/A24880"
N/A24881"[english]TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest_desc" ""
N/A24882"TF_dec15_berlin_brain_bowl" "Berliński hełm sanitariusza"
N/A24883"[english]TF_dec15_berlin_brain_bowl" "Berlin Brain Bowl"
N/A24884"TF_dec15_berlin_brain_bowl_desc" "
N/A24885"
N/A24886"[english]TF_dec15_berlin_brain_bowl_desc" ""
N/A24887"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem" "Monarcha Medycyny"
N/A24888"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem" "Medical Monarch"
N/A24889"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_desc" "
N/A24890"
N/A24891"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_desc" ""
N/A24892"TF_dec15_a_hat_to_kill_for" "Kapelusz Wart Zabójstwa"
N/A24893"[english]TF_dec15_a_hat_to_kill_for" "A Hat to Kill For"
N/A24894"TF_dec15_a_hat_to_kill_for_desc" "
N/A24895"
N/A24896"[english]TF_dec15_a_hat_to_kill_for_desc" ""
N/A24897"TF_dec15_shin_shredders" "Samurajskie haidate"
N/A24898"[english]TF_dec15_shin_shredders" "Shin Shredders"
N/A24899"TF_dec15_shin_shredders_desc" "
N/A24900"
N/A24901"[english]TF_dec15_shin_shredders_desc" ""
2451224902}
2451324903}