Template:PatchDiff/February 11, 2015 Patch/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1219012190"[english]Tip_4_18" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance remember that you can see your Stickybombs through walls and floors and can detonate them from any range. Use this to your advantage."
1219112191"Tip_4_19" "Jeśli trafisz przeciwnika dzierżącego Prawie Zatoichi, trzymając w rękach taką samą broń, polegnie on na miejscu."
1219212192"[english]Tip_4_19" "As a Demoman, remember that a successful hit with Half-Zatoichi on any enemy wielding the same weapon will result in an instant kill."
12193N/A"Tip_4_20" "Loch-n-Load pozwala zadać dodatkowe obrażenia konstrukcjom oraz wolniejszym klasom. Musisz jednak celować ostrożnie! Masz tylko dwa strzały przed przeładowaniem broni, a pociski z niej muszą trafić cel bezpośrednio."
N/A12193"Tip_4_20" "Loch-n-Load pozwala zadać dodatkowe obrażenia konstrukcjom oraz wolniejszym klasom. Musisz jednak celować ostrożnie! Masz tylko trzy strzały przed przeładowaniem broni, a pociski z niej muszą trafić cel bezpośrednio."
1219412194"[english]Tip_4_20" "As a Demoman, use the Loch-n-Load to inflict additional damage against slower moving classes and buildings. Aim carefully however! You only have three shots before you must reload, and you will only inflict damage on a direct hit."
1219512195"Tip_4_21" "Ullapoolski Pal jest najbardziej przydatny, gdy otacza cię kilku przeciwników. Eksplozja zada obrażenia wszystkim z nich."
1219612196"[english]Tip_4_21" "As a Demoman, use the Ullapool Caber when surrounded by enemies. The resulting explosion will inflict heavy damage on all nearby opponents."
2052920529"[english]TF_RegimePanzerung" "Die Regime-Panzerung"
2053020530"TF_RegimePanzerung_Desc" "Jak mówi powiedzenie, „Ci, którzy nie pamiętają alternatywnej przeszłości, są skazani na jej powtórzenie”. Skoro i tak musisz to znowu zrobić, dlaczego by nie ożywić sytuacji kostiumem złego robota?"
2053120531"[english]TF_RegimePanzerung_Desc" "As the saying goes, \"Those who cannot remember the alternate past are condemned to repeat it.\" Since you have to do it again anyway, why not liven things up with an evil robot costume?"
20532N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_1st" "LBTF2 Elite - 1. Miejsce"
N/A20532"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_1st" "LBTF2 6v6 Elite - 1. miejsce"
2053320533"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_1st" "LBTF2 6v6 Elite 1st Place"
20534N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_2nd" "LBTF2 Elite - 2. Miejsce"
N/A20534"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_2nd" "LBTF2 6v6 Elite - 2. miejsce"
2053520535"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_2nd" "LBTF2 6v6 Elite 2nd Place"
20536N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_3rd" "LBTF2 Elite - 3. Miejsce"
N/A20536"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_3rd" "LBTF2 6v6 Elite - 3. miejsce"
2053720537"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_3rd" "LBTF2 6v6 Elite 3rd Place"
20538N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_Participant" "LBTF2 Elite - Uczestnik"
N/A20538"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_Participant" "LBTF2 6v6 Elite - Uczestnik"
2053920539"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Elite_Participant" "LBTF2 6v6 Elite Participant"
20540N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_1st" "LBTF2 Central - 1. Miejsce"
N/A20540"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_1st" "LBTF2 6v6 Central - 1. miejsce"
2054120541"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_1st" "LBTF2 6v6 Central 1st Place"
20542N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_2nd" "LBTF2 Central - 2. Miejsce"
N/A20542"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_2nd" "LBTF2 6v6 Central - 2. miejsce"
2054320543"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_2nd" "LBTF2 6v6 Central 2nd Place"
20544N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_3rd" "LBTF2 Central - 3. Miejsce"
N/A20544"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_3rd" "LBTF2 6v6 Central - 3. miejsce"
2054520545"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_3rd" "LBTF2 6v6 Central 3rd Place"
20546N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_Participant" "LBTF2 Central - Uczestnik"
N/A20546"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_Participant" "LBTF2 6v6 Central - Uczestnik"
2054720547"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Central_Participant" "LBTF2 6v6 Central Participant"
20548N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_1st" "LBTF2 Access - 1. Miejsce"
N/A20548"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_1st" "LBTF2 6v6 Access - 1. miejsce"
2054920549"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_1st" "LBTF2 6v6 Access 1st Place"
20550N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_2nd" "LBTF2 Access - 2. Miejsce"
N/A20550"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_2nd" "LBTF2 6v6 Access - 2. miejsce"
2055120551"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_2nd" "LBTF2 6v6 Access 2nd Place"
20552N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_3rd" "LBTF2 Access - 3. Miejsce"
N/A20552"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_3rd" "LBTF2 6v6 Access - 3. miejsce"
2055320553"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_3rd" "LBTF2 6v6 Access 3rd Place"
20554N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_Participant" "LBTF2 Access - Uczestnik"
N/A20554"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_Participant" "LBTF2 6v6 Access - Uczestnik"
2055520555"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Access_Participant" "LBTF2 6v6 Access Participant"
20556N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_1st" "LBTF2 Open - 1. Miejsce"
N/A20556"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_1st" "LBTF2 6v6 Open - 1. miejsce"
2055720557"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_1st" "LBTF2 6v6 Open 1st Place"
20558N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_2nd" "LBTF2 Open - 2. Miejsce"
N/A20558"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_2nd" "LBTF2 6v6 Open - 2. miejsce"
2055920559"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_2nd" "LBTF2 6v6 Open 2nd Place"
20560N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_3rd" "LBTF2 Open - 3. Miejsce"
N/A20560"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_3rd" "LBTF2 6v6 Open - 3. miejsce"
2056120561"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_3rd" "LBTF2 6v6 Open 3rd Place"
20562N/A"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_Participant" "LBTF2 Open - Uczestnik"
N/A20562"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_Participant" "LBTF2 6v6 Open - Uczestnik"
2056320563"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Open_Participant" "LBTF2 6v6 Open Participant"
2056420564"TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Season9" "LBTF2 - Sezon 9"
2056520565"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_6v6_Season9" "LBTF2 Season 9"
2213822138"[english]TF_Weapon_FestiveSMG" "Festive SMG"
2213922139"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_1st" "LBTF2 Highlander - 1. miejsce"
2214022140"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_1st" "LBTF2 Highlander 1st Place"
N/A22141"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_2nd" "LBTF2 Highlander - 2. miejsce"
N/A22142"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_2nd" "LBTF2 Highlander 2nd Place"
N/A22143"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_3rd" "LBTF2 Highlander - 3. miejsce"
N/A22144"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_3rd" "LBTF2 Highlander 3rd Place"
N/A22145"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Participant" "LBTF2 Highlander - Uczestnik"
N/A22146"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Participant" "LBTF2 Highlander Participant"
N/A22147"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Wastex_Miller_1st" "FBTF Cup 6v6 Wastex Miller - 1. miejsce"
N/A22148"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Wastex_Miller_1st" "FBTF Cup 6v6 Wastex Miller 1st Place"
N/A22149"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Wastex_Miller_2nd" "FBTF Cup 6v6 Wastex Miller - 2. miejsce"
N/A22150"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Wastex_Miller_2nd" "FBTF Cup 6v6 Wastex Miller 2nd Place"
N/A22151"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Wastex_Miller_3rd" "FBTF Cup 6v6 Wastex Miller - 3. miejsce"
N/A22152"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Wastex_Miller_3rd" "FBTF Cup 6v6 Wastex Miller 3rd Place"
N/A22153"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Wastex_Miller_Participant" "FBTF Cup 6v6 Wastex Miller - Uczestnik"
N/A22154"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Wastex_Miller_Participant" "FBTF Cup 6v6 Wastex Miller Participant"
N/A22155"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Barts_Rimet_1st" "FBTF Cup 6v6 Barts Rimet - 1. miejsce"
N/A22156"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Barts_Rimet_1st" "FBTF Cup 6v6 Barts Rimet 1st Place"
N/A22157"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Barts_Rimet_2nd" "FBTF Cup 6v6 Barts Rimet - 2. miejsce"
N/A22158"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Barts_Rimet_2nd" "FBTF Cup 6v6 Barts Rimet 2nd Place"
N/A22159"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Barts_Rimet_3rd" "FBTF Cup 6v6 Barts Rimet - 3. miejsce"
N/A22160"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Barts_Rimet_3rd" "FBTF Cup 6v6 Barts Rimet 3rd Place"
N/A22161"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Barts_Rimet_Participant" "FBTF Cup 6v6 Barts Rimet - Uczestnik"
N/A22162"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Barts_Rimet_Participant" "FBTF Cup 6v6 Barts Rimet Participant"
N/A22163"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_1st" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten - 1. miejsce"
N/A22164"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_1st" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten 1st Place"
N/A22165"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_2nd" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten - 2. miejsce"
N/A22166"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_2nd" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten 2nd Place"
N/A22167"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_3rd" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten - 3. miejsce"
N/A22168"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_3rd" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten 3rd Place"
N/A22169"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten - Uczestnik"
N/A22170"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten Participant"
N/A22171"TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry - BETA"
N/A22172"[english]TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry - BETA"
N/A22173"TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge - BETA"
N/A22174"[english]TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge - BETA"
N/A22175"GameType_Powerup" "Mannpower"
N/A22176"[english]GameType_Powerup" "Mannpower"
2214122177"TF_WinterCrate2014_Naughty_Footer" "Może zawierać niezwykle rzadki przedmiot specjalny!\n"
2214222178"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Footer" "May contain an Exceedingly Rare Special item!\n"
2214322179"TF_Tool_WinterKey2014_Naughty" "Klucz do Niegrzecznej Zimowej Skrzynki 2014"
2214422180"[english]TF_Tool_WinterKey2014_Naughty" "Naughty Winter Crate Key 2014"
N/A22181"TF_Tool_WinterKey2014_Naughty_Desc" "Używany do otwierania Niegrzecznych Zimowych Skrzynek 2014.\nTen klucz nie otwiera Grzecznych Skrzynek.\n\nPo 16.02.2015 zamieni się w zwykły klucz."
N/A22182"[english]TF_Tool_WinterKey2014_Naughty_Desc" "Used to open Naughty Winter Crate 2014.\nThis key will not open Nice crates.\n\nAfter 2/16/2015 this will turn into a normal key."
2214522183"TF_Tool_WinterKey2014_Nice" "Klucz do Grzecznej Zimowej Skrzynki 2014"
2214622184"[english]TF_Tool_WinterKey2014_Nice" "Nice Winter Crate Key 2014"
N/A22185"TF_Tool_WinterKey2014_Nice_Desc" "Używany do otwierania Grzecznych Zimowych Skrzynek 2014.\nTen klucz nie otwiera Niegrzecznych Skrzynek.\n\nPo 16.02.2015 zamieni się w zwykły klucz."
N/A22186"[english]TF_Tool_WinterKey2014_Nice_Desc" "Used to open Nice Winter Crate 2014.\nThis key will not open Naughty crates.\n\nAfter 2/16/2015 this will turn into a normal key."
2214722187"TF_Crate_MomentoNote_Desc" "Pamiątka z zamierzchłych czasów. Ta skrzynka to jedynie dekoracja i nie może już zostać otwarta."
2214822188"[english]TF_Crate_MomentoNote_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
N/A22189"Attrib_stickybomb_fizzle_time" "Bomby samoprzylepne wygasają %s1 sekund po wylądowaniu"
N/A22190"[english]Attrib_stickybomb_fizzle_time" "Stickybombs fizzle %s1 seconds after landing"
N/A22191"Attrib_stickybomb_charge_rate" "Maksymalny czas ładowania zmniejszony o %s1%"
N/A22192"[english]Attrib_stickybomb_charge_rate" "Max charge time decreased by %s1%"
N/A22193"Attrib_grenade_no_bounce" "Granaty delikatnie się odbijają i turlają"
N/A22194"[english]Attrib_grenade_no_bounce" "Grenades have very little bounce and roll"
N/A22195"Attrib_PanicAttack" "Przytrzymaj przycisk strzału, by załadować do 4 pocisków"
N/A22196"[english]Attrib_PanicAttack" "Hold fire to load up to 4 shells"
2214922197"Attrib_AutoFiresFullClipNegative" "
2215022198"
2215122199"[english]Attrib_AutoFiresFullClipNegative" ""
2215222200"Attrib_AutoFiresWhenFull" "
2215322201"
2215422202"[english]Attrib_AutoFiresWhenFull" ""
N/A22203"TF_Powerup_Regen_Desc" "Regeneracja zdrowia, amunicji i metalu"
N/A22204"[english]TF_Powerup_Regen_Desc" "Health, ammo and metal regenerate"
2215522205}
2215622206}