Template:PatchDiff/February 14, 2013 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf turkish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1587815878"[english]TF_PublishFile_Import" "Import..."
1587915879"TF_ImportFile_Title" "Öğeyi İçe Al"
1588015880"[english]TF_ImportFile_Title" "Import Item"
15881N/A"TF_ImportFile_NameLabel" "İsim"
15882N/A"[english]TF_ImportFile_NameLabel" "Name"
15883N/A"TF_ImportFile_TypeLabel" "Tür"
15884N/A"[english]TF_ImportFile_TypeLabel" "Type"
15885N/A"TF_ImportFile_Models" "Modeller:"
15886N/A"[english]TF_ImportFile_Models" "Models:"
N/A15881"TF_ImportFile_NameLabel" "Eşya Adı"
N/A15882"[english]TF_ImportFile_NameLabel" "Item Name"
N/A15883"TF_ImportFile_TypeLabel" "Eşya Türü"
N/A15884"[english]TF_ImportFile_TypeLabel" "Item Type"
N/A15885"TF_ImportFile_Models" "Sınıf:"
N/A15886"[english]TF_ImportFile_Models" "Class:"
1588715887"TF_ImportFile_Browse" "..."
1588815888"[english]TF_ImportFile_Browse" "..."
15889N/A"TF_ImportFile_LOD0" "Yüksek detay"
15890N/A"[english]TF_ImportFile_LOD0" "High detail"
15891N/A"TF_ImportFile_LOD1" "Orta detay"
15892N/A"[english]TF_ImportFile_LOD1" "Medium detail"
15893N/A"TF_ImportFile_LOD2" "Düşük detay"
15894N/A"[english]TF_ImportFile_LOD2" "Low detail"
N/A15889"TF_ImportFile_LOD0" "Yüksek Detay"
N/A15890"[english]TF_ImportFile_LOD0" "High LOD"
N/A15891"TF_ImportFile_LOD1" "Orta Detay"
N/A15892"[english]TF_ImportFile_LOD1" "Medium LOD"
N/A15893"TF_ImportFile_LOD2" "Düşük Detay"
N/A15894"[english]TF_ImportFile_LOD2" "Low LOD"
1589515895"TF_ImportFile_Skins" "Skin'ler:"
1589615896"[english]TF_ImportFile_Skins" "Skins:"
15897N/A"TF_ImportFile_RedSkin" "Varsayılan (Kırmızı Takım)"
15898N/A"[english]TF_ImportFile_RedSkin" "Default (Red Team)"
15899N/A"TF_ImportFile_RedSkinShort" "Skin1"
15900N/A"[english]TF_ImportFile_RedSkinShort" "Skin1"
15901N/A"TF_ImportFile_BluSkin" "Alternatif (Mavi Takım)"
15902N/A"[english]TF_ImportFile_BluSkin" "Alternate (Blu Team)"
15903N/A"TF_ImportFile_BluSkinShort" "Skin2"
15904N/A"[english]TF_ImportFile_BluSkinShort" "Skin2"
N/A15897"TF_ImportFile_RedSkin" "Kırmızı Takım"
N/A15898"[english]TF_ImportFile_RedSkin" "Red Team"
N/A15899"TF_ImportFile_RedSkinShort" "Kırmızı Takım"
N/A15900"[english]TF_ImportFile_RedSkinShort" "Red Team"
N/A15901"TF_ImportFile_BluSkin" "Mavi Takım (seçenek)"
N/A15902"[english]TF_ImportFile_BluSkin" "Blu Team (optional)"
N/A15903"TF_ImportFile_BluSkinShort" "Mavi Takım"
N/A15904"[english]TF_ImportFile_BluSkinShort" "Blu Team"
1590515905"TF_ImportFile_CustomSkin" "Özel"
1590615906"[english]TF_ImportFile_CustomSkin" "Custom"
1590715907"TF_ImportFile_Paintable" "Boyanabilir"
1590815908"[english]TF_ImportFile_Paintable" "Paintable"
15909N/A"TF_ImportFile_Material0" "Birincil Malzeme"
15910N/A"[english]TF_ImportFile_Material0" "Primary Material"
15911N/A"TF_ImportFile_Material1" "İkincil Malzeme"
15912N/A"[english]TF_ImportFile_Material1" "Secondary Material"
N/A15909"TF_ImportFile_Material0" "İlk Malzeme"
N/A15910"[english]TF_ImportFile_Material0" "First Material"
N/A15911"TF_ImportFile_Material1" "İkinci Malzeme"
N/A15912"[english]TF_ImportFile_Material1" "Second Material"
1591315913"TF_ImportFile_Preview" "Önizleme"
1591415914"[english]TF_ImportFile_Preview" "Preview"
1591515915"TF_ImportFile_Build" "Bitir"
1634616346"[english]TF_TheDigitDivulger" "The Digit Divulger"
1634716347"TF_TheDigitDivulger_Desc" "Bu boyanabilir deri ve süet parmaksız eldivenler ile, ellerini sıcak, parmaklarını donuk tut."
1634816348"[english]TF_TheDigitDivulger_Desc" "Keep your hands warm and your fingers freezing with these paintable leather and suede fingerless gloves."
16349N/A"TF_TheDigitDivulger_Style0" "DERİ"
16350N/A"[english]TF_TheDigitDivulger_Style0" "Leather"
16351N/A"TF_TheDigitDivulger_Style1" "SÜET"
16352N/A"[english]TF_TheDigitDivulger_Style1" "Suede"
N/A16349"TF_TheDigitDivulger_Style0" "Açık Deri"
N/A16350"[english]TF_TheDigitDivulger_Style0" "Leather Open"
N/A16351"TF_TheDigitDivulger_Style1" "Açık Süet"
N/A16352"[english]TF_TheDigitDivulger_Style1" "Suede Open"
1635316353"TF_HeavysHockeyHair" "HEAVY'NİN HOKEY SAÇI"
1635416354"[english]TF_HeavysHockeyHair" "Heavy's Hockey Hair"
1635516355"TF_HeavysHockeyHair_Desc" "Dünya çapında meşhur olan infazcıların ve katillerin pratik ve stilize saç tarzları ile rakiplerini buzların içine duygusuzca gömme geleneğini kutla."
1682216822"[english]TF_LastStraw" "Last Straw"
1682316823"TF_LastStraw_Desc" "Çiftçiliği seviyon mu? Güneşten nefret mi ediyon? Öyleyse içkini fondiple, çapanı kap ve çifteni arazine girmeye kalkışan piçler için hazır tut."
1682416824"[english]TF_LastStraw_Desc" "Do you love farmin'? Do you hate the sun? Well shade yer noggin, grab yer hoe, and keep yer scattergun handy to scare off any varmints might come a-trespassin'."
N/A16825"TF_RedPyro_ActionFigure_Promo" "RED PYRO BİBLOSU PROMOSYONU"
N/A16826"[english]TF_RedPyro_ActionFigure_Promo" "Red Pyro Action Figure Promo"
N/A16827"TF_RedDemo_ActionFigure_Promo" "RED DEMOMAN BİBLOSU PROMOSYONU"
N/A16828"[english]TF_RedDemo_ActionFigure_Promo" "Red Demoman Action Figure Promo"
N/A16829"TF_TheDigitDivulger_Style2" "KAPALI DERİ"
N/A16830"[english]TF_TheDigitDivulger_Style2" "Leather Closed"
N/A16831"TF_TheDigitDivulger_Style3" "KAPALI SÜET"
N/A16832"[english]TF_TheDigitDivulger_Style3" "Suede Closed"
N/A16833"TF_ImportPreview_PoseLabel" "Poz"
N/A16834"[english]TF_ImportPreview_PoseLabel" "Pose"
N/A16835"TF_ImportPreview_PoseREF" "Poz Belirle"
N/A16836"[english]TF_ImportPreview_PoseREF" "Bind Pose"
N/A16837"TF_ImportPreview_PoseSTAND" "Ayakta"
N/A16838"[english]TF_ImportPreview_PoseSTAND" "Stand"
N/A16839"TF_ImportPreview_PoseCROUCH" "Eğilmiş"
N/A16840"[english]TF_ImportPreview_PoseCROUCH" "Crouch"
N/A16841"TF_ImportPreview_PoseRUN" "Koşarken"
N/A16842"[english]TF_ImportPreview_PoseRUN" "Run"
N/A16843"TF_ImportPreview_Action0" "Gülerken"
N/A16844"[english]TF_ImportPreview_Action0" "Laugh"
N/A16845"Econ_MarketTooltipFormat" "( Steam Topluluk Pazarında %s1 adedi satışta ve başlangıç fiyatı %s2 )"
N/A16846"[english]Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 available on the Steam Community Market starting at %s2 )"
N/A16847"TF_ShowMarketDataOnItems" "TOPLULUK PAZAR BİLGİSİNİ GÖSTER:"
N/A16848"[english]TF_ShowMarketDataOnItems" "Show Community Market Info:"
N/A16849"TF_ShowMarketDataOnItems_Never" "ASLA"
N/A16850"[english]TF_ShowMarketDataOnItems_Never" "Never"
N/A16851"TF_ShowMarketDataOnItems_WhenBordersOnly" "PAZARLANABİLİRLERİN ÇERÇEVELERİNİ GÖSTERİRKEN"
N/A16852"[english]TF_ShowMarketDataOnItems_WhenBordersOnly" "When Showing Marketable Borders"
N/A16853"TF_ShowMarketDataOnItems_Always" "HER ZAMAN"
N/A16854"[english]TF_ShowMarketDataOnItems_Always" "Always"
N/A16855"Tooltip_ShowMarketDataOnItems" "Bazı eşyalar Steam Topluluk Pazarında satın alınabilir ve satılabilir. Bu seçenek sana eşyaların mevcut Pazar durumu ve fiyatları gibi Topluluk Pazarı bilgilerini kontrol edebilmeni ve eşyaların açıklamalarında görebilmeni sağlar."
N/A16856"[english]Tooltip_ShowMarketDataOnItems" "Some items can be bought and sold on the Steam Community Market. This option allows you to control when Community Market information about items, including current Market availability and prices, will appear in item descriptions."
N/A16857"TF_Backpack_ShowNoBorders" "EŞYA ÇERÇEVESİ YOK"
N/A16858"[english]TF_Backpack_ShowNoBorders" "No Item Borders"
N/A16859"TF_Backpack_ShowQualityBorders" "NİTELİK RENKLİ ÇERÇEVE GÖSTER"
N/A16860"[english]TF_Backpack_ShowQualityBorders" "Show Quality Color Borders"
N/A16861"TF_Backpack_ShowMarketableBorders" "SADECE PAZARLANABİLİR İÇİN ÇERÇEVE GÖSTER"
N/A16862"[english]TF_Backpack_ShowMarketableBorders" "Show Marketable Borders Only"
1682516863}
1682616864}