Template:PatchDiff/June 19, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
65266526"[english]TF_Tool_Gift" "A Carefully Wrapped Gift"
65276527"Econ_Set_Bonus" "Gjenstandssett Bonus:"
65286528"[english]Econ_Set_Bonus" "Item Set Bonus:"
6529N/A"Attrib_InUse" "Aktuelt I bruk"
N/A6529"Attrib_InUse" "Brukes for øyeblikket"
65306530"[english]Attrib_InUse" "Currently In Use"
65316531"Attrib_SpecialItem" "Kan ikke byttes eller brukes i konstruksjon"
65326532"[english]Attrib_SpecialItem" "Not Tradable or Usable in Crafting"
75927592"[english]Replay_None" "<NONE>"
75937593"Replay_RenderTime" "GJENGIVELSETID"
75947594"[english]Replay_RenderTime" "RENDER TIME"
N/A7595"Replay_DefaultDetailsTitle" "<klikk her for å endre tittel>"
N/A7596"[english]Replay_DefaultDetailsTitle" "<click to edit title>"
75957597"Replay_Watch" "SE / ENDRE"
75967598"[english]Replay_Watch" "WATCH / EDIT"
75977599"Replay_YouTubeUpload" "YOUTUBE DEN"
81188120"[english]Month_11" "November"
81198121"Month_12" "Desember"
81208122"[english]Month_12" "December"
N/A8123"Replay_MovieRenderInfo" "Oppløsning:  %res%\nBildefrekvens:  %framerate%\nBevegelsessløring:  %motionblurquality%\nKodek:  %codec%\nKode kvalitet:  %encodingquality%\nAntialiasing:  %antialiasing%\nGjengivelsestid:  %rendertime%\nRå TGA's/WAV:  %raw%"
N/A8124"[english]Replay_MovieRenderInfo" "Resolution:  %res%\nFramerate:  %framerate%\nMotion blur quality:  %motionblurquality%\nCodec:  %codec%\nEncoding quality:  %encodingquality%\nAntialiasing:  %antialiasing%\nRender time:  %rendertime%\nRaw TGA's/WAV:  %raw%"
81218125"Replay_Enabled" "Aktivert"
81228126"[english]Replay_Enabled" "Enabled"
81238127"Replay_Disabled" "Deaktivert"
87678771"[english]HTTPError_Unknown" "Unknown error"
87688772"Replay_Contest_Rules" "REGLER"
87698773"[english]Replay_Contest_Rules" "RULES"
N/A8774"ShowInBackpackOrderCheckbox" "Vis i ryggsekkordning"
N/A8775"[english]ShowInBackpackOrderCheckbox" "Show In Backpack Order"
87708776"Replay_Saving" "Lagrer"
87718777"[english]Replay_Saving" "Saving"
87728778"Replay_CantExport" "KAN IKKE EKSPORTERE"
89198925"[english]Replay_ResetTimeScale" "RESET"
89208926"Replay_TimeScale" "TIDSSKALA"
89218927"[english]Replay_TimeScale" "TIME SCALE"
N/A8928"Replay_EditorButtonTip_TimeScaleButton" "senk eller øk tidshastigheten"
N/A8929"[english]Replay_EditorButtonTip_TimeScaleButton" "slow down or speed up time"
89228930"Replay_Contest_Category10000" "Spillerens valg"
89238931"[english]Replay_Contest_Category10000" "Player's Choice"
89248932"MMenu_NewGame" "Nytt spill"
96559663"[english]Store_OnSale" "On Sale"
96569664"Store_Items" "Gjenstander"
96579665"[english]Store_Items" "Items"
9658N/A"Store_Items_Unowned" "Gjenstander du ikke har (%s1)"
N/A9666"Store_Items_Unowned" "Gjenstander du ikke eier (%s1)"
96599667"[english]Store_Items_Unowned" "Unowned Items (%s1)"
96609668"Store_ClassFilterLabel" "Klasser:"
96619669"[english]Store_ClassFilterLabel" "Classes:"
98679875"[english]TF_Wearable_Necklace" "Necklace"
98689876"TF_Wearable_Stethoscope" "Stetoskop"
98699877"[english]TF_Wearable_Stethoscope" "Stethoscope"
N/A9878"TF_ManniversaryPackage_Desc" "Fra dine flotte venner hos Mann Co., der vi feirer vårt ettårsjubileum.\n\nDenne inneholder en prøve fra høstkolleksjonen vår, og kan åpnes i ryggsekken din."
N/A9879"[english]TF_ManniversaryPackage_Desc" "From your fine friends at Mann Co., celebrating our one-year anniversary.\n\nThis contains a free sample from our fall lineup and can be opened from your backpack."
98709880"TF_TauntEnabler_HighFive" "Hån: High Five!"
98719881"[english]TF_TauntEnabler_HighFive" "Taunt: The High Five!"
N/A9882"TF_TauntEnabler_HighFive_Desc" "Ikke bare la vennene dine stå der og henge.\n\nDette er et trykk-og-hold hån. Trykk på handlingsknappen for å holde deg i hånets posisjon."
N/A9883"[english]TF_TauntEnabler_HighFive_Desc" "Don't leave your friends hanging.\n\nThis is a press-and-hold taunt. Hold down the action slot key to remain in the taunt's pose."
98729884"TF_ConscientiousObjector_Desc" "Vi ga freden en sjanse. Det fungerte ikke.\n\nEgendefinerte merker kan settes på denne gjenstanden."
98739885"[english]TF_ConscientiousObjector_Desc" "We gave peace a chance. It didn't work.\n\nCustom decals can be applied to this item."
98749886"TF_ScottishHandshake" "Skotsk håndhilsen"
1010910121"[english]ToolCustomizeTextureStretch" "Stretch"
1011010122"ToolCustomizeTextureCrop" "Beskjære"
1011110123"[english]ToolCustomizeTextureCrop" "Crop"
N/A10124"Store_HomePageTitle" "Få en %s1 for hver %s2 du bruker i ett enkelt butikkjøp!"
N/A10125"[english]Store_HomePageTitle" "Receive a %s1 for every %s2 you spend in a single purchase!"
1011210126"Store_HomePageTitleRedText" "GRATIS GJENSTAND"
1011310127"[english]Store_HomePageTitleRedText" "FREE ITEM"
1011410128"Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon" "Høytidsbegrensning: Halloween / Fullmåne"
1011510129"[english]Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon" "Holiday Restriction: Halloween / Full Moon"
N/A10130"TF_Wearable_Mask" "Maske"
N/A10131"[english]TF_Wearable_Mask" "Mask"
1011610132"Humiliation_Kill_Arm" "ARMDRAP!"
1011710133"[english]Humiliation_Kill_Arm" "ARM KILL!"
1011810134"TF_Domination_Hat_Ghastlier_Desc" "Enda mer grusom."
1031710333"[english]TF_Bubble_Helmet" "The Bubble Pipe"
1031810334"TF_GrordbortPyro_Tank" "Månemannens ryggsekk"
1031910335"[english]TF_GrordbortPyro_Tank" "The Moonman Backpack"
N/A10336"TF_JingleHell" "Belteklang"
N/A10337"[english]TF_JingleHell" "The Jingle Belt"
1032010338"TF_MasculineMittens" "Vinterlige vintervanter"
1032110339"[english]TF_MasculineMittens" "The Holiday Punch"
1032210340"TF_MasculineMittens_Desc" "Bli krigsfestens midtpunkt med disse latterlig myke boksevantene."
1036910387"[english]Attrib_CannotPickUpBuildings" "Cannot carry buildings"
1037010388"Attrib_StunEnemiesWieldingSameWeapon" "Svimeslår fiender som også bruker dette våpenet"
1037110389"[english]Attrib_StunEnemiesWieldingSameWeapon" "Stuns enemies who are also wielding this weapon"
N/A10390"Attrib_TickleEnemiesWieldingSameWeapon" "Ved treff: Tvinger fiender som også bruker denne gjenstanden til å le"
N/A10391"[english]Attrib_TickleEnemiesWieldingSameWeapon" "On Hit: Force enemies to laugh who are also wearing this item"
1037210392"Attrib_CritForcesLaugh" "Kritiske treff tvinger offeret til å le"
1037310393"[english]Attrib_CritForcesLaugh" "Critical hit forces victim to laugh"
1037410394"Attrib_MeltsInFire" "Smeltes av flammer, regenereres etter %s1 sekunder"
1038110401"[english]Attrib_CritDoesNoDamage" "Critical hits do no damage"
1038210402"Attrib_AddJingleToFootsteps" "Bjelleklang over skog og hei"
1038310403"[english]Attrib_AddJingleToFootsteps" "Jingle all the way"
N/A10404"Attrib_DamageAllConnected" "Alle spillere koblet sammen via førstehjelpspistol-stråler blir truffet"
N/A10405"[english]Attrib_DamageAllConnected" "All players connected via Medigun beams are hit"
1038410406"TF_Wearable_Ring" "Ring"
1038510407"[english]TF_Wearable_Ring" "Ring"
1038610408"TF_SomethingSpecial_Desc" " "
1043110453"[english]KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Buildings Destroyed"
1043210454"KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Prosjektiler reflektert"
1043310455"[english]KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Projectiles Reflected"
N/A10456"KillEaterEventType_HeadshotKills" "Hodeskudd-drap"
N/A10457"[english]KillEaterEventType_HeadshotKills" "Headshot Kills"
1043410458"KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Luftbårne fiender drept"
1043510459"[english]KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Airborne Enemy Kills"
1043610460"KillEaterEventType_GibKills" "Sprengte drap"
1043710461"[english]KillEaterEventType_GibKills" "Gib Kills"
1043810462"TF_StrangePart_Empty" "Merkelig del"
1043910463"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
N/A10464"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et våpen av merkelig kvalitet, vil den holde kontrollen over en ny statistikk!"
N/A10465"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track an additional new statistic!"
1044010466"TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Merkelig del: Heavyer drept"
1044110467"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Heavies Killed"
N/A10468"TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet Heavyer du dreper med det våpenet."
N/A10469"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Heavies you kill with that weapon."
1044210470"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Merkelig del: Bygninger ødelagt"
1044310471"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Buildings Destroyed"
N/A10472"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet bygninger du ødelegger med det våpenet."
N/A10473"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of buildings you destroy with that weapon."
1044410474"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Merkelig del: Prosjektiler reflektert"
1044510475"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Projectiles Reflected"
N/A10476"TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet prosjektiler du reflekterer med det våpenet."
N/A10477"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of projectiles you reflect with that weapon."
1044610478"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Merkelig del: Luftbårne fiender drept"
1044710479"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Airborne Enemies Killed"
N/A10480"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dreper mens du er i luften med det våpenet."
N/A10481"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of airborne enemies you kill with that weapon."
1044810482"TF_StrangePart_GibKilled" "Merkelig del: Eksploderte drap"
1044910483"[english]TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Gib Kills"
N/A10484"TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dreper med eksplosiver med det våpenet."
N/A10485"[english]TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you gib with that weapon."
1045010486"KillEater_HolidayPunchRank0" "Merkelig"
1045110487"[english]KillEater_HolidayPunchRank0" "Strange"
1045210488"KillEater_HolidayPunchRank1" "Alminnelige"
1047710513"[english]KillEater_HolidayPunchRank13" "Positively Persiflagious"
1047810514"KillEater_HolidayPunchRank14" "Dødsmorsomme"
1047910515"[english]KillEater_HolidayPunchRank14" "Frown-Annihilating"
N/A10516"KillEater_HolidayPunchRank15" "Smilfremkallende"
N/A10517"[english]KillEater_HolidayPunchRank15" "Grin-Inducing"
1048010518"KillEater_HolidayPunchRank16" "Server-uttømmende"
1048110519"[english]KillEater_HolidayPunchRank16" "Server-Clearing"
1048210520"KillEater_HolidayPunchRank17" "Episk"
1052710565"[english]KillEater_ManTreadsRank18" "Legendary"
1052810566"KillEater_ManTreadsRank19" "Australsk"
1052910567"[english]KillEater_ManTreadsRank19" "Australian"
N/A10568"KillEater_ManTreadsRank20" "Hales skreddersydde"
N/A10569"[english]KillEater_ManTreadsRank20" "Hale's Custom"
1053010570"KillEater_SapperRank0" "Merkelig"
1053110571"[english]KillEater_SapperRank0" "Strange"
N/A10572"KillEater_SapperRank1" "Alminnelige"
N/A10573"[english]KillEater_SapperRank1" "Unremarkable"
1053210574"KillEater_SapperRank5" "Uheldig"
1053310575"[english]KillEater_SapperRank5" "Unfortunate"
N/A10576"KillEater_SapperRank16" "Server-uttømmende"
N/A10577"[english]KillEater_SapperRank16" "Server-Clearing"
1053410578"KillEater_SapperRank18" "Legendarisk"
1053510579"[english]KillEater_SapperRank18" "Legendary"
N/A10580"KillEater_SapperRank20" "Mann Co.-utvalgt"
N/A10581"[english]KillEater_SapperRank20" "Mann Co. Select"
1053610582"Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Brukbar etter: %s1"
1053710583"[english]Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Usable After: %s1"
1053810584"Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Blir brukbar etter et par dager"
1055910605"[english]KillEaterEventType_AlliesExtinguished" "Allies Extinguished"
1056010606"TF_StrangePart_FullMoonKills" "Merkelig del: Fullmånedrap"
1056110607"[english]TF_StrangePart_FullMoonKills" "Strange Part: Full Moon Kills"
N/A10608"TF_StrangePart_FullMoonKills_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dreper under fullmåner med det våpenet."
N/A10609"[english]TF_StrangePart_FullMoonKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill during full moons with that weapon."
1056210610"TF_StrangePart_PosthumousKills" "Merkelig del: Etterlivsdrap"
1056310611"[english]TF_StrangePart_PosthumousKills" "Strange Part: Posthumous Kills"
N/A10612"TF_StrangePart_PosthumousKills_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dreper med det våpenet mens du er død."
N/A10613"[english]TF_StrangePart_PosthumousKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill with that weapon while you're dead."
1056410614"TF_StrangePart_AlliesExtinguished" "Merkelig del: Lagkamerater slukket"
1056510615"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished" "Strange Part: Allies Extinguished"
N/A10616"TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet lagkamerater du slukker med det våpenet."
N/A10617"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of burning allies you extinguish with that weapon."
N/A10618"Econ_Store_PurchaseType_Standard" "%s1"
N/A10619"[english]Econ_Store_PurchaseType_Standard" "%s1"
1056610620"ToolGiftWrapConfirmStrange" "Er du sikker på at du vil pakke inn denne gjenstanden med gavepapir?\n\nPoengsummer på merkelige gjenstander vil bli tilbakestilt til 0 når pakket inn."
1056710621"[english]ToolGiftWrapConfirmStrange" "Are you sure you want to gift wrap this item?\n\nScores on strange items will reset to 0 when wrapped."
1056810622"TF_StrangePart_SoldiersKilled" "Merkelig del: Soldiers drept"
1057110625"[english]TF_StrangePart_DemomenKilled" "Strange Part: Demomen Killed"
1057210626"TF_StrangePart_DominationKills" "Merkelig del: Dominasjonsdrap"
1057310627"[english]TF_StrangePart_DominationKills" "Strange Part: Domination Kills"
N/A10628"TF_StrangePart_DominationKills_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dominerer ved å drepe dem med det våpenet."
N/A10629"[english]TF_StrangePart_DominationKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you dominate by killing them with that weapon."
1057410630"TF_StrangePart_RevengeKills" "Merkelig del: Hevndrap"
1057510631"[english]TF_StrangePart_RevengeKills" "Strange Part: Revenge Kills"
N/A10632"TF_StrangePart_RevengeKills_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet drap på fiender som dominerer deg med det våpenet."
N/A10633"[english]TF_StrangePart_RevengeKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies dominating you kill with that weapon."
1057610634"TF_StrangePart_CriticalKills" "Merkelig del: Kritiske drap"
1057710635"[english]TF_StrangePart_CriticalKills" "Strange Part: Critical Kills"
N/A10636"TF_StrangePart_CriticalKills_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dreper med kritiske treff fra det våpenet."
N/A10637"[english]TF_StrangePart_CriticalKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill with critical hits from that weapon."
1057810638"TF_StrangePart_KillsWhileExplosiveJumping" "Merkelig del: Drap under eksplosive hopp"
1057910639"[english]TF_StrangePart_KillsWhileExplosiveJumping" "Strange Part: Kills While Explosive Jumping"
N/A10640"TF_StrangePart_KillsWhileExplosiveJumping_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dreper med det våpenet mens du er luftbåren av et rakett-/klisterhopp."
N/A10641"[english]TF_StrangePart_KillsWhileExplosiveJumping_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill with that weapon while airborne from a rocket/stickyjump."
1058010642}
1058110643}