Template:PatchDiff/June 23, 2011 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
35793579"[english]EditLoadout" "EDIT LOADOUT"
35803580"SelectClassLoadout" "VÄLJ EN KLASS ATT MODIFIERA UTRUSTNING FÖR"
35813581"[english]SelectClassLoadout" "SELECT A CLASS TO MODIFY LOADOUT"
3582N/A"NoSteamNoItems" "UTRUSTNING INTE TILLGÄNGLIG - KUNDE INTE ANSLUTA TILL STEAM"
N/A3582"NoSteamNoItems" "UTRUSTNING INTE TILLGÄNGLIG - KUNDE INTE ANSLUTA TILL FÖREMÅLSSERVERN"
35833583"[english]NoSteamNoItems" "LOADOUT NOT AVAILABLE - COULD NOT CONNECT TO ITEM SERVER"
35843584"LoadoutChangesUpdate" "OBS! UTRUSTNINGSÄNDRINGAR TRÄDER I KRAFT VID ÅTERSKAPANDE."
35853585"[english]LoadoutChangesUpdate" "NOTE: LOADOUT CHANGES WILL TAKE EFFECT ON RESPAWN."
37173717"[english]CraftPack" "Crafting Area"
37183718"CraftBegin" "Tillverka..."
37193719"[english]CraftBegin" "Craft..."
3720N/A"CraftConfirm" "Tillverka Det!"
3721N/A"[english]CraftConfirm" "Craft It!"
N/A3720"CraftConfirm" "Tillverka!"
N/A3721"[english]CraftConfirm" "Craft!"
37223722"CraftRecipe" "Kända Ritningar"
37233723"[english]CraftRecipe" "Known Blueprints"
3724N/A"CraftStep1" "Välj föremål att tillverka"
3725N/A"[english]CraftStep1" "Select items to craft"
N/A3724"CraftStep1" "Välj en ritning att använda"
N/A3725"[english]CraftStep1" "Select a blueprint to use"
37263726"CraftStep2" "Dubbelklicka eller dra föremål hit"
3727N/A"[english]CraftStep2" "Double-click or drag items here"
N/A3727"[english]CraftStep2" "Examine the Blueprint's inputs and outputs"
37283728"CraftStep3" "Tryck på Tillverka för att använda den här ritningen."
37293729"[english]CraftStep3" "Hit Craft to use this blueprint."
37303730"CraftStep3B" "Välj ritningen du vill använda."
41014101"[english]Attrib_MetalRegen" "+%s1 metal regenerated every 5 seconds on wearer"
41024102"Attrib_RocketLauncherSeeker" "Avfyrar laserstyrda raketer"
41034103"[english]Attrib_RocketLauncherSeeker" "Fires laser guided rockets"
4104N/A"Attrib_ShovelDamageBoost" "Skada och hastighet ökar\nju mer användaren blir sårad\nBlockerar helande när den används"
4105N/A"[english]Attrib_ShovelDamageBoost" "Damage and move speed increase\nas the user becomes injured\nBlocks healing when in use"
N/A4104"Attrib_ShovelDamageBoost" "Skada ökar ju mer användaren blir sårad"
N/A4105"[english]Attrib_ShovelDamageBoost" "Damage increases as the user becomes injured"
41064106"Attrib_Dmg_Falloff_Decreased" "%s1% avtagande sprängskada"
41074107"[english]Attrib_Dmg_Falloff_Decreased" "%s1% splash damage fall off"
41084108"Attrib_Dmg_Falloff_Increase" "+%s1% avtagande sprängskada"
41164116"Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 sekund kortare bombarmeringstid"
41174117"[english]Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 sec faster bomb arm time"
41184118"Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-kritiska träffar mot luftburna mål"
4119N/A"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-crits airborne targets"
N/A4119"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-crits targets launched airborne by explosions"
41204120"Attrib_StickiesDetonateStickies" "Kan förstöra fiendens klisterbomber"
41214121"[english]Attrib_StickiesDetonateStickies" "Able to destroy enemy stickybombs"
41224122"Attrib_SpeedBoostWhenActive" "%s1% ökad hastighet vid aktivt vapen"
41444144"TF_NonUnique_Append_Proper" "(%s1)" [$!ENGLISH]
41454145"[english]TF_NonUnique_Append_Proper" "(%s1)"
41464146"TF_Unique_Achievement_Medigun1" "Kritzkrieg"
4147N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Medigun1" "The Kritzkrieg"
N/A4147"[english]TF_Unique_Achievement_Medigun1" "Kritzkrieg"
41484148"TF_Unique_Achievement_Syringegun1" "Blutsauger"
4149N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Syringegun1" "The Blutsauger"
N/A4149"[english]TF_Unique_Achievement_Syringegun1" "Blutsauger"
41504150"TF_Unique_Achievement_Bonesaw1" "Übersågen"
4151N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Bonesaw1" "The Ubersaw"
N/A4151"[english]TF_Unique_Achievement_Bonesaw1" "Ubersaw"
41524152"TF_Unique_Achievement_FireAxe1" "Brandslaktaren"
4153N/A"[english]TF_Unique_Achievement_FireAxe1" "The Axtinguisher"
N/A4153"[english]TF_Unique_Achievement_FireAxe1" "Axtinguisher"
41544154"TF_Unique_Achievement_FlareGun" "Signalpistolen"
4155N/A"[english]TF_Unique_Achievement_FlareGun" "The Flare Gun"
N/A4155"[english]TF_Unique_Achievement_FlareGun" "Flare Gun"
41564156"TF_Unique_Achievement_Flamethrower" "Ryggbrännaren"
4157N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Flamethrower" "The Backburner"
N/A4157"[english]TF_Unique_Achievement_Flamethrower" "Backburner"
41584158"TF_Unique_Achievement_LunchBox" "Smörgosen"
4159N/A"[english]TF_Unique_Achievement_LunchBox" "The Sandvich"
N/A4159"[english]TF_Unique_Achievement_LunchBox" "Sandvich"
41604160"TF_Unique_Achievement_Minigun" "Natascha"
41614161"[english]TF_Unique_Achievement_Minigun" "Natascha"
41624162"TF_Unique_Achievement_Fists" "Kalinins Grymma Boxningshandskar"
4163N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Fists" "The Killing Gloves of Boxing"
N/A4163"[english]TF_Unique_Achievement_Fists" "Killing Gloves of Boxing"
41644164"TF_Unique_Achievement_Bat" "Sandman"
4165N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Bat" "The Sandman"
N/A4165"[english]TF_Unique_Achievement_Bat" "Sandman"
41664166"TF_Unique_Achievement_Scattergun_Double" "Hagel-Med-Kraft"
4167N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Scattergun_Double" "The Force-A-Nature"
N/A4167"[english]TF_Unique_Achievement_Scattergun_Double" "Force-A-Nature"
41684168"TF_Unique_Achievement_EnergyDrink" "Bonk! Atomic Punch"
41694169"[english]TF_Unique_Achievement_EnergyDrink" "Bonk! Atomic Punch"
41704170"TF_Unique_Achievement_SniperRifle" "Walkabout"
4171N/A"[english]TF_Unique_Achievement_SniperRifle" "The Walkabout"
N/A4171"[english]TF_Unique_Achievement_SniperRifle" "Walkabout"
41724172"TF_Unique_Achievement_CloakWatch" "Dolken Och Manteln"
4173N/A"[english]TF_Unique_Achievement_CloakWatch" "The Cloak and Dagger"
N/A4173"[english]TF_Unique_Achievement_CloakWatch" "Cloak and Dagger"
41744174"TF_Unique_Achievement_FeignWatch" "Dödsringaren"
4175N/A"[english]TF_Unique_Achievement_FeignWatch" "The Dead Ringer"
N/A4175"[english]TF_Unique_Achievement_FeignWatch" "Dead Ringer"
41764176"TF_Unique_Achievement_Revolver" "Ambassadören"
4177N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Revolver" "The Ambassador"
N/A4177"[english]TF_Unique_Achievement_Revolver" "Ambassador"
41784178"TF_Unique_Backstab_Shield" "Razorback"
4179N/A"[english]TF_Unique_Backstab_Shield" "The Razorback"
N/A4179"[english]TF_Unique_Backstab_Shield" "Razorback"
41804180"TF_Unique_Achievement_Jar" "Jarate"
41814181"[english]TF_Unique_Achievement_Jar" "Jarate"
41824182"TF_Unique_Achievement_CompoundBow" "Huntsman"
4183N/A"[english]TF_Unique_Achievement_CompoundBow" "The Huntsman"
N/A4183"[english]TF_Unique_Achievement_CompoundBow" "Huntsman"
41844184"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff" "Buffbaneret"
4185N/A"[english]TF_Unique_Achievement_SoldierBuff" "The Buff Banner"
N/A4185"[english]TF_Unique_Achievement_SoldierBuff" "Buff Banner"
41864186"TF_Unique_Achievement_Pickaxe" "Utjämnaren"
4187N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Pickaxe" "The Equalizer"
N/A4187"[english]TF_Unique_Achievement_Pickaxe" "Equalizer"
41884188"TF_Unique_Achievement_RocketLauncher" "Direkta Träffen"
4189N/A"[english]TF_Unique_Achievement_RocketLauncher" "The Direct Hit"
N/A4189"[english]TF_Unique_Achievement_RocketLauncher" "Direct Hit"
41904190"TF_Unique_Achievement_StickyLauncher" "Skotska Motståndet"
4191N/A"[english]TF_Unique_Achievement_StickyLauncher" "The Scottish Resistance"
N/A4191"[english]TF_Unique_Achievement_StickyLauncher" "Scottish Resistance"
41924192"TF_Unique_Achievement_Shield" "Anfallsskölden"
4193N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Shield" "The Chargin' Targe"
N/A4193"[english]TF_Unique_Achievement_Shield" "Chargin' Targe"
41944194"TF_Unique_Achievement_Sword" "Eyelander"
4195N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Sword" "The Eyelander"
N/A4195"[english]TF_Unique_Achievement_Sword" "Eyelander"
41964196"TF_Unique_Blast_Boots" "Kanonbåtarna"
4197N/A"[english]TF_Unique_Blast_Boots" "The Gunboats"
N/A4197"[english]TF_Unique_Blast_Boots" "Gunboats"
41984198"TF_Unique_SledgeHammer" "Hemrivaren"
4199N/A"[english]TF_Unique_SledgeHammer" "The Homewrecker"
N/A4199"[english]TF_Unique_SledgeHammer" "Homewrecker"
42004200"TF_Unique_Lunchbox_Chocolate" "Dalokohs-Kakan"
4201N/A"[english]TF_Unique_Lunchbox_Chocolate" "The Dalokohs Bar"
N/A4201"[english]TF_Unique_Lunchbox_Chocolate" "Dalokohs Bar"
42024202"TF_TTG_MaxGun" "Lugermorphen"
4203N/A"[english]TF_TTG_MaxGun" "The Lugermorph"
N/A4203"[english]TF_TTG_MaxGun" "Lugermorph"
42044204"TF_TTG_SamRevolver" "Big Kill"
4205N/A"[english]TF_TTG_SamRevolver" "The Big Kill"
N/A4205"[english]TF_TTG_SamRevolver" "Big Kill"
42064206"TF_Unique_Makeshiftclub" "Ägaren"
4207N/A"[english]TF_Unique_Makeshiftclub" "The Pain Train"
N/A4207"[english]TF_Unique_Makeshiftclub" "Pain Train"
42084208"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Det här vapnet har hög räckvidd i närstrid.\nGer ökad hastighet och hälsa\nför varje huvud du hugger av."
42094209"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
42104210"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alternativattack: Få ökad attackstyrka genom att\nrusa mot dina fiender."
42594259"[english]TF_CheatDetectedMajor" "Your account has been flagged for circumventing the item distribution system. We have removed all items in your inventory.\n\nFuture violations may result in your account being disabled."
42604260"TF_HonestyReward" "Grattis! Din Ärlighet har belönats med en ny hatt!\n\n(Vissa andra spelare var mindre nogräknade och har blivit mindre lyckligt lottade)"
42614261"[english]TF_HonestyReward" "Congratulations! Your Honesty has been rewarded with a new hat!\n\n(Some other players were less scrupulous, and have been less fortunate)"
4262N/A"TF_medigun_autoheal" "Hälsovapnet fortsätter att hela utan att eldknappen hålls nere."
N/A4262"TF_medigun_autoheal" "SJUKVÅRDARE: Hälsovapnet fortsätter att hela utan att eldknappen hålls nere."
42634263"[english]TF_medigun_autoheal" "MEDIC: Medigun continues healing without holding down fire button."
4264N/A"TF_autozoom" "Krypskyttegeväret zoomas in igen efter ett avfyrat, zoomat skott."
N/A4264"TF_autozoom" "KRYPSKYTT: Krypskyttegeväret zoomas in igen efter ett avfyrat, zoomat skott."
42654265"[english]TF_autozoom" "SNIPER: Sniper rifle will re-zoom after firing a zoomed shot."
42664266"TF_autoreload" "Ladda om vapen automatiskt när du inte skjuter."
42674267"[english]TF_autoreload" "Automatically reload weapons when you're not firing."
42794279"[english]TF_ClassLimitHit_None" "(Full)"
42804280"TF_rememberactiveweapon" "Kom ihåg det aktiva vapnet mellan liv."
42814281"[english]TF_rememberactiveweapon" "Remember the active weapon between lives."
4282N/A"TF_rememberlastweapon" "Kom ihåg det 'senaste vapnet' mellan liv."
N/A4282"TF_rememberlastweapon" "Kom ihåg det 'föregående vapnet' mellan liv."
42834283"[english]TF_rememberlastweapon" "Remember the 'previous weapon' between lives."
42844284"TF_colorblindassist" "Aktivera färgblint läge."
42854285"[english]TF_colorblindassist" "Turn on colorblind mode."
42894289"[english]TF_UseAdvancedTourneyGUI" "Use advanced spectator HUD in tournament mode."
42904290"TF_DisableWeatherParticles" "Avaktivera vädereffekter."
42914291"[english]TF_DisableWeatherParticles" "Disable weather effects."
4292N/A"TF_simple_disguise_menu_option" "Aktivera Enkel Förklädnadsmeny"
N/A4292"TF_simple_disguise_menu_option" "SPION: Aktivera Enkel Förklädnadsmeny"
42934293"[english]TF_simple_disguise_menu_option" "SPY: Enable Concise Disguise Menu"
42944294"TF_CombatText" "Visa åsamkad skada som text över ditt mål"
42954295"[english]TF_CombatText" "Display damage done as text over your target"
43514351"[english]TF_Arena_ScoreBoard_Spectators" "%s1 players waiting to play: %s2"
43524352"TF_ServerNoSteamConn_Title" "VARNING!"
43534353"[english]TF_ServerNoSteamConn_Title" "WARNING!"
4354N/A"TF_ServerNoSteamConn_Explanation" "Servern du spelar på har tappat anslutningen till Steam. Därför kommer din utrustning inte att vara tillgänglig på servern."
N/A4354"TF_ServerNoSteamConn_Explanation" "Servern du spelar på har tappat anslutningen till föremålsservern. Därför kommer din utrustning inte att vara tillgänglig på servern."
43554355"[english]TF_ServerNoSteamConn_Explanation" "The server you are playing on has lost connection to the item server. As a result, your loadout will not be available on this server."
43564356"TF_MMO_LFG" "Letar Efter Grupp"
43574357"[english]TF_MMO_LFG" "Looking For Group"
44644464"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola" "Crit-a-Cola"
44654465"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola" "Crit-a-Cola"
44664466"TF_Unique_TribalmanKukri" "Stamherrens Handgjorda Kniv"
4467N/A"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "The Tribalman's Shiv"
N/A4467"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "Tribalman's Shiv"
44684468"TF_Unique_BattleAxe" "Skottens Skallskärare"
4469N/A"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
N/A4469"[english]TF_Unique_BattleAxe" "Scotsman's Skullcutter"
44704470"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påverkan blir skada utdelad\noch skada mottagen mini-kritiska träffar."
44714471"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, damage done\nand damage taken will be mini-crits."
44724472"TF_Employee_Badge_A" "Gråhårig Veteran"
45194519"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
45204520"Tip_2_7" "Som Krypskytt ska du tänka på att ditt skott kommer missa om du spänner din Huntsman längre än 5 sekunder. Återställ den genom att trycka på %attack2%."
45214521"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, your shot will miss if the Huntsman is pulled back longer than 5 seconds. Reset it by hitting %attack2%."
4522N/A"Tip_2_8" "Som Krypskytt kan du använda Jarate för att avslöja gömda Spioner. Var försiktig, eftersom Spioner som använder Dödsringaren inte kommer synas om de döljer sig efter att ha blivit nerdränkta."
N/A4522"Tip_2_8" "Som Krypskytt kan du använda Jarate för att avslöja dolda Spioner."
45234523"[english]Tip_2_8" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
45244524"Tip_2_9" "Krypskyttens Razorback går sönder efter att den blivit huggen. Ta en ny från ett påfyllningsskåp."
45254525"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, the Razorback breaks after being stabbed. Grab a new one from a resupply locker."
46234623"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you have the most health on your team."
46244624"Tip_6_7" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att du inte förlorar fart på att snurra din minigun i luften. Använd detta till att överraska fiender runt hörn."
46254625"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners."
4626N/A"Tip_6_8" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att dina knytnävar är 20%% snabbare än Kalinins Grymma Boxningshandskar. Utrusta dem tillsammans med Smörgosen för att snabbt göra dig av med anfallare vid lunchtid."
N/A4626"Tip_6_8" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att dina knytnävar är snabbare än Kalinins Grymma Boxningshandskar. Utrusta dem tillsammans med Smörgosen för att snabbt göra dig av med anfallare vid lunchtid."
46274627"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers."
46284628"Tip_6_9" "Som Tung Artillerist kan du släppa din Smörgos med %attack2%. En släppt Smörgos kan hela en lagkamrat upp till 50%% av deras maxhälsa."
46294629"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similar to a health kit."
46494649"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, you do not ignite from fire. Use your shotgun or fire axe against enemy Pyros to counter this."
46504650"Tip_7_14" "Som Pyro är Ryggbrännaren mer användbar i bakhåll mot fienden, eftersom den ger bonusskada bakifrån!"
46514651"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Backburner is more useful for ambushing the enemy as it gets bonus damage when attacking from behind!"
4652N/A"Tip_7_15" "Som Pyro ska du tänka på att Signalpistolen kan orsaka mini-kritiska träffar om du skjuter med den på brinnande fiender från distans."
N/A4652"Tip_7_15" "Som Pyro ska du tänka på att Signalpistolen kan orsaka kritiska träffar om du skjuter med den på brinnande fiender."
46534653"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
46544654"Tip_7_16" "Som Pyro fungerar varken din eldkastare eller Signalpistol under vatten."
46554655"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, your flame thrower or Flare Gun will not work underwater."
46914691"[english]Tip_8_21" "As a Spy, you can take enemy teleporters while disguised. Surprise!"
46924692"Tip_8_22" "Som Spion ska du tänka på att du blir lite synlig om du stöter ihop med fiender medan du är dold."
46934693"[english]Tip_8_22" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
4694N/A"Tip_8_23" "Som Spion ska du tänka på att om du börjar brinna när du är dold kan fienden se dig och du kan inte dölja dig igen!"
N/A4694"Tip_8_23" "Som Spion ska du tänka på att om du börjar brinna när du är dold kan fienden se dig!"
46954695"[english]Tip_8_23" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
46964696"Tip_8_24" "Som Spion använder du din revolver för att skjuta ner fiender som har lite liv, eller för att ta hand om klasser som är farliga att gå nära som t.ex. Pyros."
46974697"[english]Tip_8_24" "As a Spy, use your revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
47814781"[english]MMenu_StartPlaying" "Start Playing"
47824782"MMenu_ChangeServer" "Ändra Server"
47834783"[english]MMenu_ChangeServer" "Change Server"
4784N/A"MMenu_CharacterSetup" "Hantera Föremål"
4785N/A"[english]MMenu_CharacterSetup" "Manage Items"
N/A4784"MMenu_CharacterSetup" "FÖREMÅL"
N/A4785"[english]MMenu_CharacterSetup" "ITEMS"
47864786"MMenu_Achievements" "Framsteg & Statistik"
47874787"[english]MMenu_Achievements" "Achievements & Stats"
47884788"MMenu_NoRecentAchievements" "Du har förtjänat %currentachievements% av %totalachievements% framsteg."
48304830"LoadoutExplanation_Title" "Utrustning"
48314831"[english]LoadoutExplanation_Title" "Loadouts"
48324832"LoadoutExplanation_Text" "Medan du spelar TF2, kommer du hitta nya föremål. Du kan använda dessa föremål genom att utrusta dom i klassförrådet.\n\nFör att öppna ett klassförråd, klicka på dess bild."
4833N/A"[english]LoadoutExplanation_Text" "As you play TF2, you'll find new kinds of items. You use these items by equipping them in a class loadout.\n\nTo open a class's loadout, click on its image."
N/A4833"[english]LoadoutExplanation_Text" "As you play TF2, you'll find new kinds of items. You can use these items by equipping them in a class loadout.\n\nTo open a class's loadout, click on its image."
48344834"BackpackExplanation_Title" "Ryggsäck"
48354835"[english]BackpackExplanation_Title" "Backpack"
48364836"BackpackExplanation_Text" "Klicka här för att öppna din ryggsäck. Din ryggsäck innehåller alla föremål du har hittat medan du har spelat."
50025002"TR_Dust_Hint_SetupGate" "Konfigureringsporten"
50035003"[english]TR_Dust_Hint_SetupGate" "Setup Gate"
50045004"TR_Target_EndDialog" "Bra jobbat! Du har klarat av Soldatens vapenträning! Sätt dina färdigheter på prov och fortsätt till %s2 genom att trycka på NÄSTA-knappen."
5005N/A"[english]TR_Target_EndDialog" "Good job! You've completed the Soldier's weapons training! Put your skills to work and move on to %s2 by pressing the NEXT button."
N/A5005"[english]TR_Target_EndDialog" "Good job! You've completed Soldier training and unlocked Basic Training! Return to the main menu by pressing DONE and select Basic Training to explore a round of Team Fortress 2."
50065006"TR_Dustbowl_EndDialog" "Bra gjort! Du har vunnit ett spel i %s1 och låst upp Demoman-träningen.\n\nVill du testa andra klasser som Tekniker eller Sjukvårdare? Varför inte hoppa in i en OFFLINE-TRÄNING-session?\n\nRedo att spela mot andra spelare? Välj BÖRJA SPELA i huvudmenyn."
50075007"[english]TR_Dustbowl_EndDialog" "Well done! You've won a game in %s1 and unlocked Demoman training!\n\nWant to try out other classes like the Engineer or Medic? Why not hop into an OFFLINE PRACTICE session?\n\nReady to play online against other players? Select START PLAYING at the main menu."
50085008"TF_IM_Target_Welcome" "Vapenval och träning med måltavlor!"
50415041"[english]TF_OfflinePractice" "OFFLINE PRACTICE"
50425042"TF_OfflinePractice_Settings" "Inställningar"
50435043"[english]TF_OfflinePractice_Settings" "Settings"
5044N/A"TF_OfflinePractice_NumPlayers" "%s1-%s2 Rekommenderas"
5045N/A"[english]TF_OfflinePractice_NumPlayers" "%s1-%s2 Suggested"
N/A5044"TF_OfflinePractice_NumPlayers" "%s1 - %s2 Rekommenderas"
N/A5045"[english]TF_OfflinePractice_NumPlayers" "%s1 - %s2 Suggested"
50465046"TF_Bot_Difficulty" "Svårighetsgrad:"
50475047"[english]TF_Bot_Difficulty" "Difficulty:"
50485048"TF_Bot_Difficulty0" "Lätt"
50605060"Attrib_TurnToGold" "Fylld med en urgammal kraft"
50615061"[english]Attrib_TurnToGold" "Imbued with an ancient power"
50625062"TF_Unique_Golden_Wrench" "Den Gyllene Skiftnyckeln"
5063N/A"[english]TF_Unique_Golden_Wrench" "The Golden Wrench"
N/A5063"[english]TF_Unique_Golden_Wrench" "Golden Wrench"
50645064"TF_HUD_Event_GoldenWrench_C" "%s1 har hittat Gyllene Skiftnyckel nr. %s2!"
50655065"[english]TF_HUD_Event_GoldenWrench_C" "%s1 has found Golden Wrench no. %s2!"
50665066"TF_HUD_Event_GoldenWrench_D" "%s1 har förstört Gyllene Skiftnyckel nr. %s2!"
52705270"Attrib_BuildingCostReduction" "%s1 metallavdrag på byggkostnad"
52715271"[english]Attrib_BuildingCostReduction" "%s1 metal reduction in building cost"
52725272"TF_Unique_Sentry_Shotgun" "Den Laglöses Rättvisa"
5273N/A"[english]TF_Unique_Sentry_Shotgun" "The Frontier Justice"
N/A5273"[english]TF_Unique_Sentry_Shotgun" "Frontier Justice"
52745274"TF_Unique_Achievement_Laser_Pointer" "Grälmakaren"
5275N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Laser_Pointer" "The Wrangler"
N/A5275"[english]TF_Unique_Achievement_Laser_Pointer" "Wrangler"
52765276"TF_Unique_Robot_Arm" "Revolvermannen"
5277N/A"[english]TF_Unique_Robot_Arm" "The Gunslinger"
N/A5277"[english]TF_Unique_Robot_Arm" "Gunslinger"
52785278"TF_Unique_Combat_Wrench" "Söderns Gästfrihet"
5279N/A"[english]TF_Unique_Combat_Wrench" "The Southern Hospitality"
N/A5279"[english]TF_Unique_Combat_Wrench" "Southern Hospitality"
52805280"TF_UseGlowEffect" "Använd glödande effekt för mål på Bombkartor."
52815281"[english]TF_UseGlowEffect" "Use glow effect for Payload objectives."
5282N/A"TF_Training_Title" "TRÄNING"
5283N/A"[english]TF_Training_Title" "TRAINING"
N/A5282"TF_Training_Title" "VÄLJ ETT TRÄNINGSLÄGE"
N/A5283"[english]TF_Training_Title" "SELECT A TRAINING MODE"
52845284"TF_Parasite_Hat" "Alien Swarm-Parasit"
52855285"[english]TF_Parasite_Hat" "Alien Swarm Parasite"
52865286"TF_ScoreBoard_Dueling" "Duell"
53835383"[english]TF_Duel_Medal_Gold_Desc" "Earned at level 50.\nThis badge tracks your duel statistics.\nIncrease its level by winning duels!"
53845384"TF_Duel_Medal_Plat_Desc" "Tjänas in vid nivå 75.\nDet här märket spårar din duellstatistik.\nÖka dess nivå genom att vinna dueller!"
53855385"[english]TF_Duel_Medal_Plat_Desc" "Earned at level 75.\nThis badge tracks your duel statistics.\nIncrease its level by winning duels!"
5386N/A"TF_Duel_Desc_Won" "Vinster: %wins%\nVinstprocent: %ratio%%%\nSenaste Duell: Du besegrade %last_target%\nden %last_date%"
N/A5386"TF_Duel_Desc_Won" "Vinster: %wins%\nSenaste Duell: Du besegrade %last_target%\nden %last_date%"
53875387"[english]TF_Duel_Desc_Won" "Wins: %wins%\nLast Duel: You defeated %last_target%\non %last_date%"
5388N/A"TF_Duel_Desc_Lost" "Vinster: %wins%\nVinstprocent: %ratio%%%\nSenaste Duell: Du förlorade mot %last_target%\nden %last_date%"
N/A5388"TF_Duel_Desc_Lost" "Vinster: %wins%\nSenaste Duell: Du förlorade mot %last_target%\nden %last_date%"
53895389"[english]TF_Duel_Desc_Lost" "Wins: %wins%\nLast Duel: You lost to %last_target%\non %last_date%"
5390N/A"TF_Duel_Desc_Tied" "Vinster: %wins%\nVinstprocent: %ratio%%%\nSenaste Duell: Det blev oavgjort mellan dig och %last_target%\nden %last_date%"
N/A5390"TF_Duel_Desc_Tied" "Vinster: %wins%\nSenaste Duell: Det blev oavgjort mellan dig och %last_target%\nden %last_date%"
53915391"[english]TF_Duel_Desc_Tied" "Wins: %wins%\nLast Duel: You tied with %last_target%\non %last_date%"
53925392"TF_DuelDialog_Title" "Utmana På Duell"
53935393"[english]TF_DuelDialog_Title" "Challenge to a Duel"
58685868"Attrib_Particle19" "Cirklande Hjärta"
58695869"[english]Attrib_Particle19" "Circling Heart"
58705870"TF_Unique_BattleSaw" "Vita-Sågen"
5871N/A"[english]TF_Unique_BattleSaw" "The Vita-Saw"
N/A5871"[english]TF_Unique_BattleSaw" "Vita-Saw"
58725872"TF_TheAttendant" "Personalmössan"
5873N/A"[english]TF_TheAttendant" "The Attendant"
N/A5873"[english]TF_TheAttendant" "Attendant"
58745874"TF_TheMilkman" "Mjölkbudet"
5875N/A"[english]TF_TheMilkman" "The Milkman"
N/A5875"[english]TF_TheMilkman" "Milkman"
58765876"TF_ThePowerjack" "Eldomkraften"
5877N/A"[english]TF_ThePowerjack" "The Powerjack"
N/A5877"[english]TF_ThePowerjack" "Powerjack"
58785878"TF_TheDegreaser" "Avfettaren"
5879N/A"[english]TF_TheDegreaser" "The Degreaser"
N/A5879"[english]TF_TheDegreaser" "Degreaser"
58805880"TF_TheShortstop" "Shortstop"
5881N/A"[english]TF_TheShortstop" "The Shortstop"
N/A5881"[english]TF_TheShortstop" "Shortstop"
58825882"TF_LEtranger" "Främlingen"
58835883"[english]TF_LEtranger" "L'Etranger"
58845884"TF_EternalReward" "Din Eviga Belöning"
58855885"[english]TF_EternalReward" "Your Eternal Reward"
58865886"TF_TheBattalionsBackup" "Bataljonens Förstärkning"
5887N/A"[english]TF_TheBattalionsBackup" "The Battalion's Backup"
N/A5887"[english]TF_TheBattalionsBackup" "Battalion's Backup"
58885888"TF_TheBlackBox" "Svarta Lådan"
58895889"[english]TF_TheBlackBox" "Black Box"
58905890"TF_SydneySleeper" "Sydney-Sövaren"
5891N/A"[english]TF_SydneySleeper" "The Sydney Sleeper"
N/A5891"[english]TF_SydneySleeper" "Sydney Sleeper"
58925892"TF_DarwinsDangerShield" "Darwins Farosköld"
58935893"[english]TF_DarwinsDangerShield" "Darwin's Danger Shield"
58945894"TF_TheBushwacka" "Bushwacka"
5895N/A"[english]TF_TheBushwacka" "The Bushwacka"
N/A5895"[english]TF_TheBushwacka" "Bushwacka"
58965896"TF_TheHolyMackerel" "Fina Fisken"
5897N/A"[english]TF_TheHolyMackerel" "The Holy Mackerel"
N/A5897"[english]TF_TheHolyMackerel" "Holy Mackerel"
58985898"TF_MadMilk" "Manisk Mjölk"
58995899"[english]TF_MadMilk" "Mad Milk"
59005900"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump" "Rakethopparen"
5901N/A"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump" "The Rocket Jumper"
N/A5901"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump" "Rocket Jumper"
59025902"TF_Unique_FryingPan" "Stekpannan"
5903N/A"[english]TF_Unique_FryingPan" "The Frying Pan"
N/A5903"[english]TF_Unique_FryingPan" "Frying Pan"
59045904"TF_Unique_Gloves_of_Running_Urgently" "Gorbatjovs Rushande Uppercut"
5905N/A"[english]TF_Unique_Gloves_of_Running_Urgently" "The Gloves of Running Urgently"
N/A5905"[english]TF_Unique_Gloves_of_Running_Urgently" "Gloves of Running Urgently"
59065906"TF_Soldier_Medal_Web_Sleuth_Desc" "Delas ut till de få, modiga soldater som tappert stod vakt och avstod från sömn, föda och socialt liv."
59075907"[english]TF_Soldier_Medal_Web_Sleuth_Desc" "Given to those few brave soldiers whom stood guard valiantly without sleep, nourishment, or a social life."
59085908"TF_Employee_Badge_A_Desc" "Var stolt över att bära den på ditt bröst, soldat. Varje gång du dödar någon kommer de att veta att de inte var först."
61856185"Store_CEOMannCo" "VD, Mann Co."
61866186"[english]Store_CEOMannCo" "CEO, Mann Co."
61876187"TR_ClassInfo_Soldier" "Soldaten är en bra offensiv och defensiv klass vars primära vapen\när raketgeväret. Han kan göra stor skada på kort\ntid men måste komma ihåg att alltid hålla sitt raketgevär laddat\n för att inte riskera att bli överrumplad."
6188N/A"[english]TR_ClassInfo_Soldier" "The Soldier is a good offensive and defensive class whose primary weapon\nis the rocket launcher. He can do a large amount of damage in a short\nperiod of time but has to remember to keep his rocket launcher loaded\nat all times or be caught off guard."
N/A6188"[english]TR_ClassInfo_Soldier" "The Soldier is a good offensive and defensive class whose primary weapon is the rocket launcher. He can do a large amount of damage in a short period of time but has to remember to keep his rocket launcher loaded at all times or be caught off guard."
61896189"Notification_CanTrigger_Help" "Tryck [ �%cl_trigger_first_notification%� ] för att �VISA�.\nTryck [ �%cl_decline_first_notification%� ] för att �TA BORT�."
61906190"[english]Notification_CanTrigger_Help" "Press [ �%cl_trigger_first_notification%� ] to �VIEW�.\nPress [ �%cl_decline_first_notification%� ] to �REMOVE�."
61916191"Notification_Remove_Help" "Tryck [ �%cl_decline_first_notification%� ] för att �TA BORT�."
64206420"[english]TF_Armory_Item_HolidayRestriction" "Usage of this item is �restricted� to a specific �holiday event�. It can only be equipped in a class loadout during the specified holiday."
64216421"TF_Armory_Item_AchievementReward" "Det här föremålet är en �Framstegsbelöning� som ges när du klarat av framsteget �'%s1'�."
64226422"[english]TF_Armory_Item_AchievementReward" "This item is an �Achievement Reward� for completing the �'%s1'� achievement."
6423N/A"TF_Armory_Item_InSet" "Det här föremålet ingår i föremålsuppsättningen �%s1�. Föremålsuppsättningar ger extra bonusar när hela uppsättningen bärs samtidigt. Uppsättningen �%s1� ger följande �Bonus För Föremålsuppsättning�:"
6424N/A"[english]TF_Armory_Item_InSet" "This item is part of ��%s1� item set. Item sets provide extra bonuses when the entire set is worn at the same time. The ��%s1�� set will provide this �Item Set Bonus�:\n"
N/A6423"TF_Armory_Item_InSet" "Det här föremålet ingår i föremålsuppsättningen �%s1�. Vissa föremålsuppsättningar ger extra bonusar när hela uppsättningen bärs samtidigt. Uppsättningen �%s1� ger följande �Bonus För Föremålsuppsättning�:"
N/A6424"[english]TF_Armory_Item_InSet" "This item is part of ��%s1� item set. Some item sets provide extra bonuses when the entire set is worn at the same time. The ��%s1�� set will provide this �Item Set Bonus�:\n"
64256425"TF_Armory_Item_Type_TauntEnabler" "Det här �Åtgärdsföremålet� spelar upp en �Anpassad Håning� när det används."
64266426"[english]TF_Armory_Item_Type_TauntEnabler" "This �Action Item� plays a �Custom Taunt� when used."
64276427"TF_Armory_Item_Class_ClassToken" "Det här föremålet är en �Klasspollett�. Det används till att tillverka formler för att ange vilken klass föremål som ska tillverkas. Om du till exempel lägger in en Klasspollett för en Soldat i en formel kommer enbart soldatföremål att tillverkas."
64306430"[english]TF_Armory_Item_Class_SlotToken" "This item is a �Slot Token�. It's used in crafting recipes to specify which loadout slot's items should be crafted. For example: putting a Primary slot token into a recipe will ensure only items equipped in the Primary loadout slot will be produced by the craft."
64316431"TF_Armory_Item_Class_CraftItem" "Det här föremålet är ett �Tillverkningsföremål�. Det används bara i tillverkningsformler, där det kan kombineras med andra föremål så att mer värdefulla föremål skapas."
64326432"[english]TF_Armory_Item_Class_CraftItem" "This item is a �Craft Item�. It's only used inside crafting recipes, where it can be combined with other items to create more valuable items."
6433N/A"TF_Armory_Item_Class_Tool" "Det här föremålet är ett �Verktyg�. Det kan användas på egen hand eller tillämpas på ett annat föremål i din ryggsäck och förbrukas då i processen. Klicka på knappen \"Använd Med...\" i ryggsäcken så startas processen med att tillämpa verktyget."
N/A6433"TF_Armory_Item_Class_Tool" "Det här föremålet är ett �Verktyg�. Det kan användas på egen hand eller tillämpas på ett annat föremål i din ryggsäck och förbrukas då i processen. Klicka på knappen \"Använd\" eller \"Använd Med...\" i ryggsäcken så startas processen med att tillämpa verktyget."
64346434"[english]TF_Armory_Item_Class_Tool" "This item is a �Tool�. It can be used on its own or be applied to another item in your backpack, and is consumed in the process. Click the 'Use' or 'Use With...' button in the backpack to start the process of applying it."
64356435"TF_Armory_Item_StockItem" "Det här föremålet är ett �Lagerföremål�. Lagerföremål är standardvapnen för en spelarklass och ses som 'speciella' föremål i det att de inte kan förstöras och tar inte upp någon plats i din ryggsäck. Du kan fortfarande skräddarsy dem med verktyg, detta kommer att skapa en skräddarsydd klon av Lagerföremålet."
64366436"[english]TF_Armory_Item_StockItem" "This item is a �Stock Item�. Stock items are the default weapons for a player class, and are considered 'special' items in that they cannot be destroyed, and take up no space in your backpack. You can still customize them with tools, and doing so will create a customized clone of the Stock Item."
67336733"Attrib_Halloween_Item" "Detta är ett specialföremål från Halloween %s1."
67346734"[english]Attrib_Halloween_Item" "This is a special Halloween %s1 item."
67356735"TF_Weapon_StickyBomb_Jump" "Klisterbombshopparen"
6736N/A"[english]TF_Weapon_StickyBomb_Jump" "The Sticky Jumper"
N/A6736"[english]TF_Weapon_StickyBomb_Jump" "Sticky Jumper"
67376737"TF_HalloweenBoss_Axe" "Hästlöse Huvudlöse Horsemanns Halshuggare"
67386738"[english]TF_HalloweenBoss_Axe" "Horseless Headless Horsemann's Headtaker"
67396739"TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Besatt av onda andar liknande\ndem som bor i Eyelander."
69156915"[english]TF_BerlinersBucketHelm_Desc" ""
69166916"TF_ScotchBonnet" "Skotsk Hätta"
69176917"[english]TF_ScotchBonnet" "Scotch Bonnet"
6918N/A"TF_ScotchBOnnet_Desc" "Låt inte de där dumhuvuderna ta ditt goda öga!"
N/A6918"TF_ScotchBOnnet_Desc" "Låt inte de där dumhuvudena ta ditt goda öga!"
69196919"[english]TF_ScotchBOnnet_Desc" "Don't let those ninnies take yer good eye!"
69206920"cp_fastlane_authors" "Arttu \"SK\" Mäki"
69216921"[english]cp_fastlane_authors" "Arttu 'SK' Mäki"
72827282"TF_Bundle_NastyWeapons_Desc" "Ett urval av särskilt otäcka vapen:"
72837283"[english]TF_Bundle_NastyWeapons_Desc" "An assortment of particularly nasty weapons:"
72847284"TF_BigChief" "Den Stora Hövdingen"
7285N/A"[english]TF_BigChief" "The Big Chief"
N/A7285"[english]TF_BigChief" "Big Chief"
72867286"TF_BigChief_Desc" " "
72877287"[english]TF_BigChief_Desc" ""
72887288"TF_Tool_ChristmasKey2010" "Julstrumpenyckel"
72907290"TF_Tool_ChristmasKey2010_Desc" "Någon lämnade denna nyckel i ditt bästa par stridsstrumpor.\nDen verkar öppna både festliga och vanliga lådor."
72917291"[english]TF_Tool_ChristmasKey2010_Desc" "Someone left this key in your best pair of fightin' socks.\nIt looks like it will open any festive or normal crate."
72927292"TF_Unique_Logo_Shield" "Heraldiska Skölden"
7293N/A"[english]TF_Unique_Logo_Shield" "The Heraldic Targe"
N/A7293"[english]TF_Unique_Logo_Shield" "Heraldic Targe"
72947294"TF_Unique_MediGun_QuickFix" "Snabbfixaren"
7295N/A"[english]TF_Unique_MediGun_QuickFix" "The Quick-Fix"
N/A7295"[english]TF_Unique_MediGun_QuickFix" "Quick-Fix"
72967296"TF_Unique_BleedingSocketItem" "Läckium"
72977297"[english]TF_Unique_BleedingSocketItem" "Leakium"
72987298"TF_Unique_BulletResistItem" "Skottsäkrium"
73167316"TF_Unique_ConstructionRateItem" "Byggarin"
73177317"[english]TF_Unique_ConstructionRateItem" "Constructine"
73187318"TF_Iron_Curtain" "Järnridån"
7319N/A"[english]TF_Iron_Curtain" "The Iron Curtain"
N/A7319"[english]TF_Iron_Curtain" "Iron Curtain"
73207320"TF_TTG_Watch" "Entusiastens Tidur"
7321N/A"[english]TF_TTG_Watch" "The Enthusiast's Timepiece"
N/A7321"[english]TF_TTG_Watch" "Enthusiast's Timepiece"
73227322"TF_Amputator" "Amputeraren"
7323N/A"[english]TF_Amputator" "The Amputator"
N/A7323"[english]TF_Amputator" "Amputator"
73247324"TF_CrusadersCrossbow" "Korsriddarens Armborst"
7325N/A"[english]TF_CrusadersCrossbow" "The Crusader's Crossbow"
N/A7325"[english]TF_CrusadersCrossbow" "Crusader's Crossbow"
73267326"TF_UllapoolCaber" "Ullapool-Caber"
7327N/A"[english]TF_UllapoolCaber" "The Ullapool Caber"
N/A7327"[english]TF_UllapoolCaber" "Ullapool Caber"
73287328"TF_LochNLoad" "Loch-n-Load"
7329N/A"[english]TF_LochNLoad" "The Loch-n-Load"
N/A7329"[english]TF_LochNLoad" "Loch-n-Load"
73307330"TF_BuffaloSteak" "Buffelbiffsmörgos"
7331N/A"[english]TF_BuffaloSteak" "The Buffalo Steak Sandvich"
N/A7331"[english]TF_BuffaloSteak" "Buffalo Steak Sandvich"
73327332"TF_GatlingGun" "Mässingsmonstret"
7333N/A"[english]TF_GatlingGun" "The Brass Beast"
N/A7333"[english]TF_GatlingGun" "Brass Beast"
73347334"TF_WarriorsSpirit" "Krigarens Anda"
7335N/A"[english]TF_WarriorsSpirit" "The Warrior's Spirit"
N/A7335"[english]TF_WarriorsSpirit" "Warrior's Spirit"
73367336"TF_CandyCane" "Polkagrisen"
7337N/A"[english]TF_CandyCane" "The Candy Cane"
N/A7337"[english]TF_CandyCane" "Candy Cane"
73387338"TF_Jag" "Jacken"
7339N/A"[english]TF_Jag" "The Jag"
N/A7339"[english]TF_Jag" "Jag"
73407340"TF_Claidheamohmor" "Claidheamh Mòr"
7341N/A"[english]TF_Claidheamohmor" "The Claidheamh Mòr"
N/A7341"[english]TF_Claidheamohmor" "Claidheamh Mòr"
73427342"TF_BackScratcher" "Ryggkliaren"
7343N/A"[english]TF_BackScratcher" "The Back Scratcher"
N/A7343"[english]TF_BackScratcher" "Back Scratcher"
73447344"TF_BostonBasher" "Bostonbankaren"
7345N/A"[english]TF_BostonBasher" "The Boston Basher"
N/A7345"[english]TF_BostonBasher" "Boston Basher"
73467346"TF_FistsOfSteel" "Stålnävarna"
7347N/A"[english]TF_FistsOfSteel" "The Fists of Steel"
N/A7347"[english]TF_FistsOfSteel" "Fists of Steel"
73487348"TF_Weapon_RiftFireAxe" "RIFT Eldyxa"
73497349"[english]TF_Weapon_RiftFireAxe" "RIFT Fire Axe"
73507350"TF_Weapon_RiftFireMace" "RIFT Eldspikklubba"
74127412"TF_Unique_RiftFireAxe" "Vässad Vulkanbit"
74137413"[english]TF_Unique_RiftFireAxe" "Sharpened Volcano Fragment"
74147414"TF_Unique_RiftFireMace" "Solstickan"
7415N/A"[english]TF_Unique_RiftFireMace" "The Sun-on-a-Stick"
N/A7415"[english]TF_Unique_RiftFireMace" "Sun-on-a-Stick"
74167416"TF_RiftFireAxe_Desc" "Förbättrar Moder Naturs ursprungliga\ndesign för vulkaner genom ökad bärbarhet.\Modern forskning kan inte förklara exakt var\nlavan kommer ifrån."
74177417"[english]TF_RiftFireAxe_Desc" "Improves upon Mother Nature's original\ndesign for volcanos by increasing portability.\nModern science is unable to explain exactly\nwhere the lava is coming from."
74187418"TF_RiftFireMace_Desc" "Den taggiga änden går in i andra mannen."
74557455"[english]TF_Gunbai" "Fan O'War"
74567456"TF_Gunbai_Desc" "Vindar i öknen\nSpanare med en stor fläkt!\nMarkerad för död"
74577457"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his fan!\nYou are marked for death"
7458N/A"TF_Kunai" "Konspiratorns Kunai"
N/A7458"TF_Kunai" "Konspiratörens Kunai"
74597459"[english]TF_Kunai" "Conniver's Kunai"
74607460"TF_Kunai_Desc" "Start med låg hälsa\nDöda med den här kniven\nStjäl då hans hälsa"
74617461"[english]TF_Kunai_Desc" "Start off with low health\nKill somebody with this knife\nSteal all of their health"
78097809"[english]Replay_CancelRenderTitle" "Cancel render?"
78107810"Replay_ConfirmCancelRender" "Är du säker på att du vill avbryta renderingen?"
78117811"[english]Replay_ConfirmCancelRender" "Are you sure you want to cancel rendering?"
7812N/A"Replay_Yes" "Ja, avbryt"
N/A7812"Replay_Yes" "Ja"
78137813"[english]Replay_Yes" "Yes"
78147814"Replay_No" "Nej"
78157815"[english]Replay_No" "No"
80958095"[english]Replay_Err_Recon_NonContinuous" "Non-continuous list of reconstruction indices."
80968096"Replay_Err_Recon_BlockDNE" "En eller flera sessions-block existerar inte på hårddisken."
80978097"[english]Replay_Err_Recon_BlockDNE" "One or more session blocks do not exist on disk."
N/A8098"Replay_Err_Recon_ZeroLengthBlock" "Sessions-blocket hade ingen längd."
N/A8099"[english]Replay_Err_Recon_ZeroLengthBlock" "Zero-length session block."
80988100"Replay_Err_Recon_OutOfMemory" "Fick slut på minne."
80998101"[english]Replay_Err_Recon_OutOfMemory" "Ran out of memory."
81008102"Replay_Err_Recon_FailedToRead" "Kunde inte läsa sessions-block."
82758277"[english]MMenu_RequestCoach" "Request Coach"
82768278"MMenu_ServerBrowser" "Bläddra mellan alla servrar"
82778279"[english]MMenu_ServerBrowser" "Browse All Servers"
8278N/A"TR_DistanceToStudent" "Avstånd: %s1 (måste hålla dig under 40)"
N/A8280"TR_DistanceToStudent" "Avstånd: %s1 (måste hålla dig under 30)"
82798281"[english]TR_DistanceToStudent" "Distance: %s1 (must stay within 30)"
82808282"TR_DistanceToObject" "Avstånd till %s1: %s2"
82818283"[english]TR_DistanceToObject" "Distance to %s1: %s2"
82888290"TR_ClassInfo_Demo" "Som en mästare på sprängämnen kan han använda studsande granater för att indirekt attackera\nmål, använda klisterbomber för att lägga fällor för fienden eller förstöra väl\nförsvarade vaktgevärspositioner."
82898291"[english]TR_ClassInfo_Demo" "As a master of explosives he can use bouncing grenades to indirectly attack\ntargets, use sticky bombs to lay traps for the enemy or destroy well\ndefended sentry positions."
82908292"TR_ClassInfo_Spy" "Spionen fungerar annorlunda jämfört med övriga klasser genom att föredra smygande och överraskningsmoment\ni motsats till direkt strid. Deras roll kretsar oftast kring att\ndöda viktiga mål som Sjukvårdare eller förstöra vaktgevär."
8291N/A"[english]TR_ClassInfo_Spy" "Spies operate differently from other classes preferring stealth and surprise\nas opposed to head to head combat. Their role often revolves around\nkilling key targets such as Medics or destroying sentry positions."
N/A8293"[english]TR_ClassInfo_Spy" "Spies operate differently from other classes preferring stealth and surprise as opposed to head to head combat. Their role often revolves around killing key targets such as Medics or destroying sentry positions."
82928294"TR_ClassInfo_Engineer" "Vaktgevär, teleportörer som förflyttar lagkamrater snabbt till frontlinjerna,\n och utmatare som förser med hälsa och ammo, gör Teknikern till en\nviktig del av alla lag."
8293N/A"[english]TR_ClassInfo_Engineer" "Using sentry guns, teleporters to move teammates quickly to the front\nlines, and dispensers providing health and ammo, the Engineer is an\nintegral part of any team."
8294N/A"TR_Locked_Demo" "Låses upp efter avklarad Soldatträning."
8295N/A"[english]TR_Locked_Demo" "Unlocked after completing Soldier training."
N/A8295"[english]TR_ClassInfo_Engineer" "Using sentry guns, teleporters to move teammates quickly to the front lines, and dispensers providing health and ammo, the Engineer is an integral part of any team."
N/A8296"TR_Locked_Demo" "Låses upp efter avklarad grundläggande träning."
N/A8297"[english]TR_Locked_Demo" "Unlocked after completing Basic Training."
82968298"TR_Locked_Spy" "Låses upp efter avklarad Demomanträning."
82978299"[english]TR_Locked_Spy" "Unlocked after completing Demoman training."
82988300"TR_Locked_Engineer" "Låses upp efter avklarad Spionträning."
83038305"[english]TR_Eng_Intro" "The �Engineer� can �construct buildings� that assist your team in different ways."
83048306"TR_Eng_WeaponTitle" "Vapen och Utrustning"
83058307"[english]TR_Eng_WeaponTitle" "Weapons and Gear"
8306N/A"TR_Eng_Weapon" "Teknikern är utrustad med ett �HAGELGEVÄR�, en �PISTOL�, en �SKIFTNYCKEL�, ett �BYGGVERKTYG�, och ett �RIVNINGSVERKTYG�. De två sista används för att konstruera och riva byggnader."
N/A8308"TR_Eng_Weapon" "Teknikern är utrustad med ett �HAGELGEVÄR�, en �PISTOL�, en �SKIFTNYCKEL�, ett �BYGGVERKTYG� och ett �RIVNINGSVERKTYG�. De två sista används vid konstruering av byggnader."
83078309"[english]TR_Eng_Weapon" "The Engineer is equipped with a �SHOTGUN�, �PISTOL�, �WRENCH�, �BUILD TOOL�, and a �DEMOLISH TOOL�. The last two are used for building construction."
83088310"TR_Eng_MetalTitle" "Metall"
83098311"[english]TR_Eng_MetalTitle" "Metal"
83298331"[english]TR_Eng_SentryTitle" "The Sentry Gun"
83308332"TR_Eng_Sentry" "�Vaktgeväret� är en kraftfull defensiv byggnad. Ta fram byggverktyget genom att trycka �%slot4%� och bygg ett vaktgevär på den markerade platsen. Uppgradera det till nivå 3."
83318333"[english]TR_Eng_Sentry" "The �sentry gun� is a powerful defensive building. Bring up the build tool by pressing �%slot4%� and build a sentry on the indicated position. Upgrade it to level 3."
8332N/A"TR_Eng_SentryBuilt" "�Uppgradera� vaktgeväret till nivå 3 genom att slå på det med din skiftnyckel. Använd din �utmatare� för att skaffa mer �metall�."
N/A8334"TR_Eng_SentryBuilt" "�Uppgradera� vaktgeväret till nivå 3 genom att slå på det med din skiftnyckel. Du kan också skaffa �metall� från tappade �vapen� eller �ammolådor�!"
83338335"[english]TR_Eng_SentryBuilt" "�Upgrade� the sentry to level 3 by hitting it with your wrench. You can also get �metal� from dropped �weapons� or �ammo boxes�!"
83348336"TR_Eng_SentryHint" "Bygg vaktgevär här"
83358337"[english]TR_Eng_SentryHint" "Build Sentry Here"
84028404"TR_Demo_TargetSlot2Use" "�Förstör� några måltavlor med klisterbomber för att fortsätta. Klisterbomber fastnar på nästan vilken yta som helst, förutom rörliga objekt eller spelare."
84038405"[english]TR_Demo_TargetSlot2Use" "�Destroy� a few targets with sticky bombs to continue. Sticky bombs will stick to almost any surface, except moving objects or players."
84048406"TR_Demo_TargetSlot2Multiple" "För att fortsätta, förstör alla måltavlor �samtidigt�. Maximalt �8� klisterbomber kan placeras ut åt gången."
8405N/A"[english]TR_Demo_TargetSlot2Multiple" "To continue, destroy all the targets at the �same time�. A maximum of �8� sticky bombs can be placed at any given time."
N/A8407"[english]TR_Demo_TargetSlot2Multiple" "To continue, destroy all �five� the targets at the �same time�. A maximum of �8� sticky bombs can be placed at any given time."
84068408"TR_Demo_TargetSlot2AnySlot" "Klisterbomber kan alltid detoneras med �%attack2%�, även om du använder andra vapen."
84078409"[english]TR_Demo_TargetSlot2AnySlot" "Sticky bombs can always be detonated at any time using �%attack2%� even if you are using other weapons."
84088410"TR_Demo_TargetSlot2RangeTitle" "Långa klisterbombsskott"
85848586"TF_IM_TargetEng_Intro" "Välkommen till Tekniker-träning!"
85858587"[english]TF_IM_TargetEng_Intro" "Welcome to Engineer training!"
85868588"TF_IM_TargetEng_Construct" "Teknikern kan konstruera byggnader, för att hjälpa hans lag, med metall"
8587N/A"[english]TF_IM_TargetEng_Construct" "The Engineer can construct buildings to assist his team using metal"
N/A8589"[english]TF_IM_TargetEng_Construct" "The Engineer can construct buildings using metal to assist his team"
85888590"TF_IM_TargetEng_Metal" "Använd metall för att konstruera och uppgradera de olika byggnaderna"
85898591"[english]TF_IM_TargetEng_Metal" "Use metal to construct and upgrade the different buildings"
85908592"TF_IM_TargetEng_Tele" "Teleportörer kan användas för att förflytta ditt lag till frontlinjerna snabbt"
86338635"[english]TF_Coach_RemoveCoach_Text" "Would you like to remove yourself from the list of coaches?"
86348636"TF_Coach_AskStudent_Title" "Vill du bli coachad?"
86358637"[english]TF_Coach_AskStudent_Title" "Want Coaching?"
8636N/A"TF_Coach_AskStudent_Text" "Skulje du vilja få hjälp av en annan spelare i ditt nuvarande spel?\nNotera: det kan uppstå problem om du är värd för spelet och sitter bakom en brandvägg."
N/A8638"TF_Coach_AskStudent_Text" "Vill du få hjälp av en annan spelare i ditt nuvarande spel?\nNotera: det kan uppstå problem om du är värd för spelet och sitter bakom en brandvägg."
86378639"[english]TF_Coach_AskStudent_Text" "Would you like assistance from another player in your current game?\nNote: there may be issues if you are hosting a game behind a firewall."
86388640"TF_Coach_AskStudent_DoNotShowAgain" "Fråga mig inte igen"
86398641"[english]TF_Coach_AskStudent_DoNotShowAgain" "Do not ask me again"
87078709"[english]TF_Coach_Student_Prefix" "Student: %s1"
87088710"TF_Coach_Coach_Prefix" "Coach %s1"
87098711"[english]TF_Coach_Coach_Prefix" "Coach %s1"
8710N/A"TF_Coach_LikeCoach" "[F9] Gilla Coach"
N/A8712"TF_Coach_LikeCoach" "[F7] Betygsätt Coach"
87118713"[english]TF_Coach_LikeCoach" "[F7] Rate Coach"
8712N/A"TF_Coach_KickCoach" "[F10] Ta bort Coach"
N/A8714"TF_Coach_KickCoach" "[F8] Ta bort Coach"
87138715"[english]TF_Coach_KickCoach" "[F8] Remove Coach"
87148716"TF_Coach_RequestCoach" "Be om en coach vid spelets början."
87158717"[english]TF_Coach_RequestCoach" "Request a coach at the start of the game."
87478749"[english]TF_vote_restart_game" "Restart the map?"
87488750"TF_vote_passed_restart_game" "Startar om kartan..."
87498751"[english]TF_vote_passed_restart_game" "Restarting the map..."
8750N/A"TF_vote_changelevel" "Ändra nivå till %s1?"
N/A8752"TF_vote_changelevel" "Ändra nuvarande nivå till %s1?"
87518753"[english]TF_vote_changelevel" "Change current level to %s1?"
8752N/A"TF_vote_nextlevel" "Ändra nästa nivå till %s1?"
N/A8754"TF_vote_nextlevel" "Ange nästa nivå till %s1?"
87538755"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next level to %s1?"
87548756"TF_vote_passed_changelevel" "Ändrar nivå till %s1..."
87558757"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing level to %s1..."
87598761"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current level"
87608762"TF_vote_nextlevel_choices" "Rösta för nästa karta!"
87618763"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
8762N/A"TF_vote_scramble_teams" "Rösta: Blanda lagen?"
N/A8764"TF_vote_scramble_teams" "Blanda lagen?"
87638765"[english]TF_vote_scramble_teams" "Scramble the teams?"
8764N/A"TF_vote_passed_scramble_teams" "Röstning gick igenom: Lagen kommer att blandas."
N/A8766"TF_vote_passed_scramble_teams" "Lagen kommer att blandas."
87658767"[english]TF_vote_passed_scramble_teams" "Teams will be scrambled."
87668768"TF_vote_scramble_next_round" "Lagen kommer redan att blandas vid nästa runda."
87678769"[english]TF_vote_scramble_next_round" "Teams are already set to be scrambled."
8768N/A"TF_vote_should_scramble_round" "Rösta: Blanda lagen nästa runda."
N/A8770"TF_vote_should_scramble_round" "Blanda lagen vid nästa omgång?"
87698771"[english]TF_vote_should_scramble_round" "Scramble teams next round?"
87708772"TF_vote_passed_scramble" "Röstning gick igenom: Lagen blandas nästa runda."
87718773"[english]TF_vote_passed_scramble" "Vote passed: Teams scrambled next round."
88978899"[english]TF_ScoutBeanie_Style3" "Oldest School"
88988900"TF_COMPLETE_TRAINING_NAME" "Redo för tjänstgöring"
88998901"[english]TF_COMPLETE_TRAINING_NAME" "Ready for Duty"
8900N/A"TF_COMPLETE_TRAINING_DESC" "Slutför alla träningskurser."
8901N/A"[english]TF_COMPLETE_TRAINING_DESC" "Complete all training courses."
N/A8902"TF_COMPLETE_TRAINING_DESC" "Slutför varje klass för att låsa upp nästa."
N/A8903"[english]TF_COMPLETE_TRAINING_DESC" "Complete each class to unlock the next."
89028904"NoSteamNoItems_Refresh" "Utrustning inte tillgänglig. Kontaktar föremålsserver."
89038905"[english]NoSteamNoItems_Refresh" "Loadout not available. Contacting Item Server."
89048906"Store_Sale_Items" "* Rea *"
89638965"[english]TF_SpaceChem_Fishcake_Desc" "Vossler Industries All-Natural Artificial-Fish-Derived Food Product"
89648966"TF_PolishWarBabushka" "Hetmans Hatt"
89658967"[english]TF_PolishWarBabushka" "Hetman's Headpiece"
8966N/A"TF_PolishWarBabushka_Desc" "Kosacker och krig går tillsammans som gołąbki och Wódka."
N/A8968"TF_PolishWarBabushka_Desc" "Kosacker och krig går tillsammans som gołąbki och wódka."
89678969"[english]TF_PolishWarBabushka_Desc" "Cossacks and war go together like gołąbki and wódka."
89688970"TF_JanissaryHat" "Janitsjar Ketche"
89698971"[english]TF_JanissaryHat" "Janissary Ketche"
89758977"[english]TF_BucketHat_Desc" "Zombie tested, braaaains approved."
89768978"TF_TrafficCone" "Död Kon"
89778979"[english]TF_TrafficCone" "Dead Cone"
N/A8980"TF_TrafficCone_Desc" "De kommer tvärstanna när du bär denna stiliga trafikkona."
N/A8981"[english]TF_TrafficCone_Desc" "You’ll stop them dead wearing this stylish traffic cone."
89788982"Replay_Waiting" "VÄNTAR"
89798983"[english]Replay_Waiting" "WAITING"
89808984"Replay_NoListenServer" "Reprisfunktionen stöds inte på lyssnade servrar."
89858989"[english]Replay_ExportRaw" "Export raw TGA's/WAV"
89868990"Replay_Glow_Enabled" "Aktivera Glödeffekt"
89878991"[english]Replay_Glow_Enabled" "Enable Glow Effect"
N/A8992"Replay_ExportMovieNoFile_Text" "Kunde inte exportera filmen eftersom filmfilen inte hittades."
N/A8993"[english]Replay_ExportMovieNoFile_Text" "Unable to export the movie, because the movie file could not be found."
89888994"Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_UnknownError" "Det gick inte att hämta sessions-info-filen: Okänt fel. URL: %url%"
89898995"[english]Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_UnknownError" "The session info file failed to download: Unknown error. URL: %url%"
89908996"Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_ZeroLengthFile" "Det gick inte att hämta sessions-info-filen: Filen hade inget innehåll. URL: %url%"
90079013"[english]TF_Crocleather_Slouch_Desc" "Made from Australia's only natural resource."
90089014"TF_LargeLuchadore_Desc" "Wrestling är på riktigt, och nu kan du bevisa det."
90099015"[english]TF_LargeLuchadore_Desc" "Wrestling's real, and now you can prove it."
N/A9016"TF_Doctors_Sack_Desc" "För när du har den där helarfebern."
N/A9017"[english]TF_Doctors_Sack_Desc" "For when you've got that healin' fever."
N/A9018"TF_Ol_Geezer_Desc" "Bort från min mark!"
N/A9019"[english]TF_Ol_Geezer_Desc" "Get off mah land!"
90109020"TF_FuriousFukaamigasa_Desc" "Du ser inte det, men han är förbannad."
90119021"[english]TF_FuriousFukaamigasa_Desc" "You can't tell, but he's furious."
N/A9022"TF_Connoisseurs_Cap_Desc" "Du är dagens temaingrediens..."
N/A9023"[english]TF_Connoisseurs_Cap_Desc" "You’re today’s theme ingredient…"
90129024"TF_VillainsVeil_Desc" "Den gode, den onde, och den döde."
90139025"[english]TF_VillainsVeil_Desc" "The good, the bad, and the dead."
90149026"TF_TeamCaptain_Desc" "Våra advokater säger \"JA! JA!\""
90159027"[english]TF_TeamCaptain_Desc" "Our lawyers say 'YES! YES!'"
N/A9028"TF_BlightedBeak_Style1" "Yersinia Pestis"
N/A9029"[english]TF_BlightedBeak_Style1" "Yersinia Pestis"
N/A9030"TF_BlightedBeak_Style2" "Vibrio Cholerae"
N/A9031"[english]TF_BlightedBeak_Style2" "Vibrio Cholerae"
N/A9032"TF_VillainsVeil_Style2" "Tränad Mördare"
N/A9033"[english]TF_VillainsVeil_Style2" "Trained Killer"
90169034"TF_REPLAY_SAVE_REPLAY_NAME" "Klippt och klart"
90179035"[english]TF_REPLAY_SAVE_REPLAY_NAME" "That's a Wrap"
N/A9036"TF_REPLAY_SAVE_REPLAY_DESC" "Spara din första repris."
N/A9037"[english]TF_REPLAY_SAVE_REPLAY_DESC" "Save your very first replay."
N/A9038"TF_REPLAY_PERFORMANCE_MODE_NAME" "Vi kan fixa till det efteråt"
N/A9039"[english]TF_REPLAY_PERFORMANCE_MODE_NAME" "We Can Fix It In Post"
90189040"TF_REPLAY_PERFORMANCE_MODE_DESC" "Medan du tittar på en repris, tryck på mellanslag för att gå in i redigeraren."
90199041"[english]TF_REPLAY_PERFORMANCE_MODE_DESC" "While watching a replay, press space bar to enter the editor."
90209042"TF_REPLAY_BROWSE_REPLAYS_NAME" "Dags för din närbild, Herr Hale"
90219043"[english]TF_REPLAY_BROWSE_REPLAYS_NAME" "Time For Your Close-Up, Mr. Hale"
N/A9044"TF_REPLAY_BROWSE_REPLAYS_DESC" "Rendera en repris till en film."
N/A9045"[english]TF_REPLAY_BROWSE_REPLAYS_DESC" "Render a replay into a movie."
90229046"TF_REPLAY_EDIT_TIME_NAME" "Stjärna i min egen show"
90239047"[english]TF_REPLAY_EDIT_TIME_NAME" "Star of My Own Show"
N/A9048"TF_REPLAY_EDIT_TIME_DESC" "Lägg ner lite tid på att redigera en repris."
N/A9049"[english]TF_REPLAY_EDIT_TIME_DESC" "Spend some time editing a replay."
90249050"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER1_NAME" "Hemmafilm"
90259051"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER1_NAME" "Home Movie"
90269052"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER1_DESC" "Uppnå 100 visningar för din film på YouTube™."
90279053"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER1_DESC" "Achieve 100 YouTube™ views for your movie."
N/A9054"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER2_NAME" "Lokal biostjärna"
N/A9055"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER2_NAME" "Local Cinema Star"
90289056"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER2_DESC" "Uppnå 1000 visningar för din film på YouTube™."
90299057"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER2_DESC" "Achieve 1000 YouTube™ views for your movie."
N/A9058"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER3_NAME" "Indiefilmsensation"
N/A9059"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER3_NAME" "Indie Film Sensation"
90309060"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER3_DESC" "Uppnå 10,000 visningar för din film på YouTube™."
90319061"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER3_DESC" "Achieve 10,000 YouTube™ views for your movie."
N/A9062"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_HIGHEST_NAME" "Kassasuccé"
N/A9063"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_HIGHEST_NAME" "Blockbuster"
90329064"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_HIGHEST_DESC" "Uppnå 100 000 visningar för din film på YouTube™."
90339065"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_HIGHEST_DESC" "Achieve 100,000 YouTube™ views for your movie."
90349066"TF_TauntEnabler_Replay" "Hån: Regissörens Synvinkel"
90509082"Replay_Contest_Category3" "Roligaste repris"
90519083"[english]Replay_Contest_Category3" "Funniest Replay"
90529084"Replay_Contest_Category4" "Bästa smitning"
9053N/A"[english]Replay_Contest_Category4" "Best Getaway "
N/A9085"[english]Replay_Contest_Category4" "Best Getaway"
90549086"Replay_Contest_Category5" "Bästa hämnd"
90559087"[english]Replay_Contest_Category5" "Best Revenge"
90569088"Replay_Contest_Category6" "Mest Äg"
90649096"Replay_Contest_Category10" "Bästa originala soundtrack"
90659097"[english]Replay_Contest_Category10" "Best Original Soundtrack"
90669098"Replay_Contest_Category11" "Bästa 30-sekundstrailern"
9067N/A"[english]Replay_Contest_Category11" "Best 30 second trailer"
N/A9099"[english]Replay_Contest_Category11" "Best 30 Second Trailer"
90689100"Replay_Contest_Category12" "Bästa koordinerade strid"
9069N/A"[english]Replay_Contest_Category12" "best coordinated combat"
N/A9101"[english]Replay_Contest_Category12" "Best Coordinated Combat"
90709102"Replay_Contest_Category13" "Mest dramatisk"
90719103"[english]Replay_Contest_Category13" "Most Dramatic"
90729104"Replay_Contest_Category14" "Bästa filmkonst"
90769108"Replay_Contest_Category16" "Mest episka misslyckande"
90779109"[english]Replay_Contest_Category16" "Most Epic Fail"
90789110"Replay_Contest_Category17" "Mest extrema stunt"
9079N/A"[english]Replay_Contest_Category17" "Most extreme stunt"
N/A9111"[english]Replay_Contest_Category17" "Most Extreme Stunt"
90809112"Replay_Contest_Submit" "SKICKA IN"
90819113"[english]Replay_Contest_Submit" "SUBMIT"
90829114"Replay_Contest_SubmitEntry" "SKICKA IN BIDRAG"
91079139"[english]IT_UnusualTitle" "Unusual effect:"
91089140"IT_UnusualNone" "Ingenting"
91099141"[english]IT_UnusualNone" "Nothing"
N/A9142"TF_Crocleather_Slouch" "Krokodilslokhatt"
N/A9143"[english]TF_Crocleather_Slouch" "Crocleather Slouch"
91109144"TF_CameraHelm" "Frontlinjens Fältinspelare"
91119145"[english]TF_CameraHelm" "Frontline Field Recorder"
91129146"TF_CameraHelm_Desc" "Jag är författaren, regissören och stjärnan."
91139147"[english]TF_CameraHelm_Desc" "I'm the writer, the director, and the star."
N/A9148"TF_LargeLuchadore" "Stor Skråpuk"
N/A9149"[english]TF_LargeLuchadore" "Large Luchadore"
91149150"TF_EngineerTopHat" "Sheriffens Stolthet"
91159151"[english]TF_EngineerTopHat" "Western Wear"
91169152"TF_EngineerTopHat_Desc" "Den gamla Västern var aldrig så här stilig."
91219157"[english]TF_Ol_Geezer" "Ol' Geezer"
91229158"TF_FuriousFukaamigasa" "Förbannad Fukaamigasa"
91239159"[english]TF_FuriousFukaamigasa" "Furious Fukaamigasa"
N/A9160"TF_Connoisseurs_Cap" "Mästerkockens Mössa"
N/A9161"[english]TF_Connoisseurs_Cap" "Connoisseur's Cap"
91249162"TF_VillainsVeil" "Skurkens Slöja"
91259163"[english]TF_VillainsVeil" "Villain's Veil"
N/A9164"TF_PotatoHatStyle_Classified" "[hemligstämplad]"
N/A9165"[english]TF_PotatoHatStyle_Classified" "[classified]"
N/A9166"TF_PotatoHatStyle_Logo" "Aperture Logo"
N/A9167"[english]TF_PotatoHatStyle_Logo" "Aperture Logo"
91269168"TF_TeamCaptain" "Lagkaptenen"
9127N/A"[english]TF_TeamCaptain" "The Team Captain"
N/A9169"[english]TF_TeamCaptain" "Team Captain"
91289170"TF_HottiesHoodie" "Heta Huvan"
91299171"[english]TF_HottiesHoodie" "Hottie's Hoodie"
91309172"TF_HottiesHoodie_Desc" "Om du har det, visa upp det.\nOm inte, göm det under denna diskreta huva."
91319173"[english]TF_HottiesHoodie_Desc" "If you've got it, flaunt it.\nIf you don't, hide it under this discrete hoodie."
91329174"TF_VillainsVeil_Style0" "Lejd Torped"
91339175"[english]TF_VillainsVeil_Style0" "Hired Gun"
N/A9176"TF_VillainsVeil_Style1" "Smidig Lönnmördare"
N/A9177"[english]TF_VillainsVeil_Style1" "Smooth Assassin"
91349178"Style" "ANGE STIL"
91359179"[english]Style" "SET STYLE"
91369180"TF_Item_SelectStyle" "VÄLJ STIL"
91439187"[english]RefurbishItem_RemoveMakersMarkTitle" "Remove Crafter Name?"
91449188"RefurbishItem_RemoveMakersMark" "Ta bort tillverkarens namn från detta föremål?"
91459189"[english]RefurbishItem_RemoveMakersMark" "Remove the crafter's name from this item?"
N/A9190"TF_TauntEnabler" "Specialhån"
N/A9191"[english]TF_TauntEnabler" "Special Taunt"
91469192"Attrib_MakersMark" "Tillverkad av %s1."
91479193"[english]Attrib_MakersMark" "Crafted by %s1."
91489194"HTTPError_ZeroLengthFile" "Filen är tom"
91759221"[english]TF_ScoutSword" "Three-Rune Blade"
91769222"TF_ScoutHair" "Hjältens Svans"
91779223"[english]TF_ScoutHair" "Hero's Tail"
N/A9224"TF_ScoutHair_Desc" "Möjligtvis resultatet av pigmenteringsförlust på grund av hemska experiment. Möjligtvis något slags mopp."
N/A9225"[english]TF_ScoutHair_Desc" "Possibly the result of pigmentation loss due to horrible experiments. Possibly a mop of some kind."
91789226"TF_ScoutMedallion" "Vargskolans Märke"
91799227"[english]TF_ScoutMedallion" "Sign of the Wolf's School"
91809228"TF_ScoutMedallion_Desc" "En varg, ingen måne. Samla alla tre!"
91959243"[english]MMenu_OptionsHighlightPanel_Text" "Once you've played the game a bit, take a look at the advanced options. There's a lot of useful settings in there to help you tune TF2 to work just the way you like it."
91969244"TFAdvancedOptions" "TF2 Avancerade Alternativ"
91979245"[english]TFAdvancedOptions" "TF2 Advanced Options"
N/A9246"Tooltip_EnableHUDMinMode" "Mini-HUD-läget använder en mindre och mer kompakt HUD.\n\nViss förklarande information tas bort också, så du bör vara bekant med standard-HUD:en innan du aktiverar Mini-HUD."
N/A9247"[english]Tooltip_EnableHUDMinMode" "Minimal HUD mode uses a smaller, denser HUD so that you can see more.\n\nSome explanatory information is removed as well, so you should be familiar with the standard HUD before you turn on Minimal HUD."
N/A9248"Tooltip_classautokill" "Om den är aktiverad, kommer du genast att döda dig själv närhelst du ändrar klass medan du är ute på fältet.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer du ändra till din nya klass nästa gång du återskapas."
N/A9249"[english]Tooltip_classautokill" "If set, then you'll immediately kill yourself whenever you change class while out in the field.\n\nIf unset, you'll change to your new class the next time you respawn."
N/A9250"Tooltip_loadoutrespawn" "Om den är aktiverad, kommer du genast att återskapas närhelst du ändrar din utrustning när du befinner dig inom en återskapningszon.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer dina utrustningsändringar träda i kraft nästa gång du återskapas."
N/A9251"[english]Tooltip_loadoutrespawn" "If set, then you'll respawn immediately whenever you change your loadout while inside a respawn zone.\n\nIf unset, your loadout changes will take effect the next time you respawn."
N/A9252"Tooltip_medigun_autoheal" "Om den är aktiverad, kommer din Sjukvårdares hälsovapen att låsa fast på ditt hälsomål tills du trycker på eldgivningsknappen igen.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer du behöva hålla inne knappen för att låsa fast Sjukvårdarens hälsovapen."
N/A9253"[english]Tooltip_medigun_autoheal" "If set, your Medic's medigun will stay locked onto your heal target until you press the fire button again.\n\nIf unset, you'll be required to hold the button down to keep the medigun locked on."
N/A9254"Tooltip_autozoom" "Om den är aktiverad, kommer Krypskyttens krypskyttegevär automatiskt zoomas tillbaka efter omladdning, om du var inzoomad när du sköt."
N/A9255"[english]Tooltip_autozoom" "If set, the Sniper's sniper rifle will automatically zoom back in after it reloads, if you were zoomed in when you shot."
N/A9256"Tooltip_autoreload" "Om den är aktiverad, kommer du automatiskt ladda om ditt vapen närhelst du inte skjuter, om vapnet behöver laddas om och du har ammo."
N/A9257"[english]Tooltip_autoreload" "If set, you'll automatically reload your weapon whenever you're not firing, if the weapon needs reloading and you have ammo."
N/A9258"Tooltip_takesshots" "Om den är aktiverad, kommer en skärmdump på den slutgiltiga poänglistan automatiskt att sparas vid slutet på varje karta du spelar."
N/A9259"[english]Tooltip_takesshots" "If set, you'll automatically have a screenshot taken of the final scoreboard at the end of every map you play."
N/A9260"Tooltip_rememberactiveweapon" "Om den är aktiverad, kommer du att återskapas hållandes i samma vapen som du höll i när du dog (förutsatt att du fortfarande har den utrustad)"
N/A9261"[english]Tooltip_rememberactiveweapon" "If set, you'll respawn holding the same weapon you were holding when you died (assuming you still have it equipped in your loadout)."
N/A9262"Tooltip_rememberlastweapon" "Om den är aktiverad, kommer återskapning inte påverka vapnet du byter till när du trycker på \"föregående vapen\"-knappen.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer ditt sekundära vapen alltid att ställas in som ditt \"föregående vapen\" när du återskapas."
N/A9263"[english]Tooltip_rememberlastweapon" "If set, respawning won't affect the weapon you'll switch to when you hit your 'previous weapon' key.\n\nIf unset, your 'previous weapon' will always be set to be your secondary weapon when you respawn."
N/A9264"Tooltip_drawviewmodel_option" "Om den inte är aktiverad, kommer ditt vapen i förstapersonsperspektiv inte att visas."
N/A9265"[english]Tooltip_drawviewmodel_option" "If unset, the first person view of your active weapon won't be drawn."
N/A9266"Tooltip_flipviewmodel_option" "Om den är aktiverad, kommer ditt vapen att visas på den vänstra sidan av skärmen istället för höger."
N/A9267"[english]Tooltip_flipviewmodel_option" "If set, the first person view of your active weapon will be drawn on the left hand side of the screen, instead of the right."
N/A9268"Tooltip_DisableSprays" "Om den är aktiverad, kommer du inte se andra spelares spraybilder."
N/A9269"[english]Tooltip_DisableSprays" "If set, you won't see other player's spraypaint images."
N/A9270"Tooltip_colorblindassist" "Om den är aktiverad, kommer flera effekter i spelet som är svårare för färgblinda spelare att se att använda alternativa och mer synliga effekter."
N/A9271"[english]Tooltip_colorblindassist" "If set, several in-game effects that are harder for colorblind players to see will use alternate, more visible effects."
N/A9272"Tooltip_DisableHTMLMOTD" "Om den är aktiverad, kommer inte HTML-versioner av servrars välkomstskärmar att visas för dig."
N/A9273"[english]Tooltip_DisableHTMLMOTD" "If set, you won't be shown HTML versions of server's Message Of The Day welcome screens."
N/A9274"Tooltip_SpectateCarriedItems" "Om den är aktiverad, kommer du att visas de utrustade föremålen som används av spelaren du åskådar."
N/A9275"[english]Tooltip_SpectateCarriedItems" "If set, you'll be shown the loadout items being used by the player you're spectating."
N/A9276"Tooltip_UseAdvancedTourneyGUI" "Den Avancerade Åskådar-HUD:en används endast i turneringsläget, och är utformad för att visa dig mer information i 6 v 6-matcher."
N/A9277"[english]Tooltip_UseAdvancedTourneyGUI" "The Advanced Spectator HUD is used in tournament mode only, and is designed to show you more information in 6 v 6 matches."
N/A9278"Tooltip_DisableWeatherParticles" "Om den är aktiverad, kommer du inte att se partikeleffekter som bandesignern som skapade kartan du spelar på har markerat som \"väder\". Detta kan hjälpa din renderingsprestanda på banor med effekter såsom regn eller snö."
N/A9279"[english]Tooltip_DisableWeatherParticles" "If set, you won't see particle effects marked as 'weather' by the level designer who created the map you're on. This can help your rendering performance on levels with effects like rain or snow."
N/A9280"Tooltip_simple_disguise_menu_option" "Den kortfattade Förklädnadsmenyn för Spionen är en alternativ meny som kräver fler knapptryckningar i förklädningsprocessen, men som endast använder sifferknapparna 1 till 4."
N/A9281"[english]Tooltip_simple_disguise_menu_option" "The Concise Disguise Menu for the Spy is an alternate menu that requires more keypresses in the disguising process, but only uses the number keys 1 through 4."
N/A9282"Tooltip_CombatText" "Om den är aktiverad, kommer du se tillfogad skada över huvudena på fiender när du skadar dem."
N/A9283"[english]Tooltip_CombatText" "If set, you'll see damage amounts appear over the heads of enemies whenever you damage them."
N/A9284"Tooltip_Hitbeeps" "Om den är aktiverad, kommer du höra ett \"träffljud\" när du skadar en fiende."
N/A9285"[english]Tooltip_Hitbeeps" "If set, you'll hear a 'hit sound' that's played whenever you damage an enemy."
N/A9286"Tooltip_HealTargetMarker" "Om den är aktiverad, kommer en markör visas ovanför det allierade målet som du helar med ditt hälsovapen."
N/A9287"[english]Tooltip_HealTargetMarker" "If set, a marker will be displayed above the friendly target that you're currently healing with your medigun."
N/A9288"Tooltip_AutoMedicCallers" "Om den är aktiverad, kommer du få en automatisk begäran om hjälp från lagkamrater i närheten när deras hälsa sjunker under en tröskel."
N/A9289"[english]Tooltip_AutoMedicCallers" "If set, you'll receive an automatic request for assistance from any nearby team mates when their health falls below a threshold."
N/A9290"Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "Tröskeln vid vilken dina lagkamrater kommer att automatiskt begära hjälp."
N/A9291"[english]Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "The threshold at which your team mates will automatically request assistance."
N/A9292"Tooltip_UseGlowEffect" "Om den är aktiverad, kommer du att se bombvagnen på Bombkartor hela tiden, med hjälp av en glödeffekt när den är gömd bakom något."
N/A9293"[english]Tooltip_UseGlowEffect" "If set, you'll see the cart in Payload maps at all times, using a glow effect when it's hidden behind something."
N/A9294"Tooltip_UseSteamCloud" "Om den är aktiverad, kommer dina TF2-konfigurationsfiler att lagras på Steam Cloud."
N/A9295"[english]Tooltip_UseSteamCloud" "If set, your TF2 configuration files will be stored on the Steam Cloud."
N/A9296"Tooltip_ShowNotificationsInGame" "Om den är aktiverad, kommer du att få pop-up-meddelanden i spelet vid olika händelser, som t.ex. bytesförfrågan.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer meddelandena bara att visas när du återgår till huvudmenyn."
N/A9297"[english]Tooltip_ShowNotificationsInGame" "If set, you'll receive in-game notification popups for various events, like trade requests.\n\nIf unset, the notifications will only be visible when you return to the main menu."
N/A9298"Tooltip_Multiplayer_Decal_Limit" "Det maximala antalet dekaler som kan existera samtidigt. Dekaler används för visuella effekter som t.ex. kulhål. Högre siffror kommer att resultera i mer ihållande dekaler, på bekostnad av prestanda."
N/A9299"[english]Tooltip_Multiplayer_Decal_Limit" "The maximum number of decals that can exist at once. Decals are used for visual effects like bullet impacts. Higher numbers will result in more persistent decals, at the expense of performance."
91989300"Tooltip_viewmodelfov_option" "Hur stort ditt aktiva vapen kommer att vara i förstapersonsvyn. Större värden gör vapnet på skärmen mindre."
91999301"[english]Tooltip_viewmodelfov_option" "The Field-of-View to use when drawing the first person view of your active weapon. Larger values will make the weapon smaller onscreen."
92009302"TFOption_httpproxy" "HTTP-Proxy:"
92019303"[english]TFOption_httpproxy" "HTTP Proxy:"
N/A9304"Tooltip_httpproxy" "Om du sitter bakom en HTTP-proxy så behöver du specificera den här, annars kommer du inte kunna ladda upp filmer på YouTube."
N/A9305"[english]Tooltip_httpproxy" "If you're behind a HTTP proxy, you'll need to specify it here, or you won't be able to upload movies to YouTube."
N/A9306"TFOption_replay_enableeventbasedscreenshots" "Ta händelsebaserade skärmdumpar under repriser"
N/A9307"[english]TFOption_replay_enableeventbasedscreenshots" "Take event-based screenshots during replays"
N/A9308"Tooltip_replay_enableeventbasedscreenshots" "Om den är aktiverad, kommer skärmdumpar automatiskt att tas under repriser när något intressant händer (du dödar en fiende, du aktiverar en ÜberLaddning, etc). På vissa grafikkort kan detta orsaka renderingsryckningar."
N/A9309"[english]Tooltip_replay_enableeventbasedscreenshots" "If set, screenshots will automatically be taken, during replays, whenever something interesting happens (you kill an enemy, you deploy an ÜberCharge, etc). On some graphics cards this can cause rendering hitches."
N/A9310"TFOption_replay_screenshotresolution" "Ta högupplösta repris-skärmdumpar"
N/A9311"[english]TFOption_replay_screenshotresolution" "Take high-resolution replay screenshots"
N/A9312"Tooltip_replay_screenshotresolution" "Om den är aktiverad, kommer repris-skärmdumpar att tas i hög upplösning. På vissa grafikkort kan detta orsaka renderingsryckningar."
N/A9313"[english]Tooltip_replay_screenshotresolution" "If set, replay screenshots will be taken in high resolution. On some graphics cards this can cause rendering hitches."
N/A9314"TFOption_replay_maxscreenshots" "Max antal skärmdumpar per repris"
N/A9315"[english]TFOption_replay_maxscreenshots" "Max screenshots per replay"
N/A9316"Tooltip_replay_maxscreenshots" "Om händelsebaserade skärmdumpar är aktiverade, är detta det maximala antalet skärmdumpar som kommer att tas för varje repris."
N/A9317"[english]Tooltip_replay_maxscreenshots" "If event-based screenshots are enabled, this is the maximum number of screenshots that'll be taken for a single replay."
92029318"TFOption_mintimebetweenscreenshots" "Minsta tid mellan skärmdumpar"
92039319"[english]TFOption_mintimebetweenscreenshots" "Min time between screenshots"
N/A9320"Tooltip_mintimebetweenscreenshots" "Om händelsebaserade skärmdumpar tas, är detta hur mycket tid efter att en har tagits innan en annan tas (i sekunder)."
N/A9321"[english]Tooltip_mintimebetweenscreenshots" "If event-based screenshots are enabled, this is the minimum amount of time after one is taken before another is taken (in seconds)."
N/A9322"TFOption_postdeathrecordtime" "Repris-inspelningstid efter döden"
N/A9323"[english]TFOption_postdeathrecordtime" "Post-death replay record time"
N/A9324"Tooltip_postdeathrecordtime" "Detta är hur mycket tid, i sekunder, att fortsätta spela in en repris efter att du har dött."
N/A9325"[english]Tooltip_postdeathrecordtime" "This is the amount of time, in seconds, to continue recording your replay after you've died."
92049326"TF_OptionCategory_Combat" "Stridsalternativ"
92059327"[english]TF_OptionCategory_Combat" "Combat Options"
92069328"TF_OptionCategory_HUD" "HUD-alternativ"
92149336"TF_OptionCategory_Replay" "Reprisalternativ"
92159337"[english]TF_OptionCategory_Replay" "Replay Options"
92169338"TF_Saxxy" "Saxxy"
9217N/A"[english]TF_Saxxy" "The Saxxy"
N/A9339"[english]TF_Saxxy" "Saxxy"
N/A9340"Replay_Err_NotEnoughBlocksForReconstruction" "Inte nog med data för video-rekonstruktion."
N/A9341"[english]Replay_Err_NotEnoughBlocksForReconstruction" "Not enough blocks for replay reconstruction."
N/A9342"TF_LessThan" "<"
N/A9343"[english]TF_LessThan" "<"
N/A9344"TF_GreaterThan" ">"
N/A9345"[english]TF_GreaterThan" ">"
N/A9346"TF_Select" "VÄLJ"
N/A9347"[english]TF_Select" "SELECT"
N/A9348"TF_Hype" "HYPE"
N/A9349"[english]TF_Hype" "HYPE"
N/A9350"TF_BetaPocketRocketLauncher" "Beta-Fickraketgevär"
N/A9351"[english]TF_BetaPocketRocketLauncher" "Beta Pocket Rocket Launcher"
N/A9352"TF_BetaPocketRocketLauncher2" "Beta-Fickraketgevär 2"
N/A9353"[english]TF_BetaPocketRocketLauncher2" "Beta Pocket Rocket Launcher 2"
N/A9354"TF_BetaPocketRocketLauncher3" "Beta-Fickraketgevär 3"
N/A9355"[english]TF_BetaPocketRocketLauncher3" "Beta Pocket Rocket Launcher 3"
N/A9356"TF_BetaPocketShotgun" "Beta-Fickhagelgevär"
N/A9357"[english]TF_BetaPocketShotgun" "Beta Pocket Shotgun"
N/A9358"TF_BetaSplitEqualizer1" "Beta-Halvutjämnare 1"
N/A9359"[english]TF_BetaSplitEqualizer1" "Beta Split Equalizer 1"
N/A9360"TF_BetaSplitEqualizer2" "Beta-Halvutjämnare 2"
N/A9361"[english]TF_BetaSplitEqualizer2" "Beta Split Equalizer 2"
N/A9362"TF_BetaSniperRifle1" "Beta-Krypskyttegevär 1"
N/A9363"[english]TF_BetaSniperRifle1" "Beta Sniper Rifle 1"
N/A9364"TF_BetaSniperClub1" "Beta-Krypskyttsklubba 1"
N/A9365"[english]TF_BetaSniperClub1" "Beta Sniper Club 1"
N/A9366"TF_ConjurersCowl" "Häxmästarens Huva"
N/A9367"[english]TF_ConjurersCowl" "Conjurer's Cowl"
N/A9368"TF_ConjurersCowl_Desc" "Jag tar på mig min trollkarlshatt."
N/A9369"[english]TF_ConjurersCowl_Desc" "I put on my wizard's hat."
N/A9370"TF_RFAHammer" "Lemlästaren"
N/A9371"[english]TF_RFAHammer" "Maul"
N/A9372"TF_RFAHammer_Desc" "Levererar förödande kraft med eftersmak av Marssand."
N/A9373"[english]TF_RFAHammer_Desc" "Packs a devastating punch with a hint of Mars dust."
N/A9374"TF_MedicMtGHat" "Planvandrarens Hjälm"
N/A9375"[english]TF_MedicMtGHat" "Planeswalker Helm"
N/A9376"TF_MedicMtGHat_Desc" "Om någon frågar, så säg till dem att betarna kvalificerar dig för veterinärarbete."
N/A9377"[english]TF_MedicMtGHat_Desc" "If anyone asks, tell them the tusks qualify you for veterinary work."
N/A9378"TF_ScoutMtGHat" "Planvandrarens Brillor"
N/A9379"[english]TF_ScoutMtGHat" "Planeswalker Goggles"
N/A9380"TF_ScoutMtGHat_Desc" "Inga fler insekter i dina ögon när du bränner fram över kartan."
N/A9381"[english]TF_ScoutMtGHat_Desc" "No more bugs in your eyes as you blaze across the map."
N/A9382"TF_TowerHardhat" "Lo-Fi-Långvågen"
N/A9383"[english]TF_TowerHardhat" "Lo-Fi Longwave"
N/A9384"TF_TowerHardhat_Desc" "Kan inte stoppa signalen."
N/A9385"[english]TF_TowerHardhat_Desc" "Can't stop the signal."
N/A9386"TF_SpiralSallet" "Spiralsaladen"
N/A9387"[english]TF_SpiralSallet" "Spiral Sallet"
N/A9388"TF_SpiralSallet_Desc" "Okänt faktum: springare i schack färdas över andra pjäser genom rakethoppning."
N/A9389"[english]TF_SpiralSallet_Desc" "Little known fact: knights in chess travel over other pieces by rocket jumping."
N/A9390"Gametype_OfflinePractice" "Offline-träning"
N/A9391"[english]Gametype_OfflinePractice" "Offline Practice"
N/A9392"Gametype_Quickplay" "Snabbspel"
N/A9393"[english]Gametype_Quickplay" "Random"
N/A9394"TF_Spectator_Default" "Standard"
N/A9395"[english]TF_Spectator_Default" "Default"
N/A9396"TF_Spectator_Bottom_Left" "Nedre vänstra hörnet"
N/A9397"[english]TF_Spectator_Bottom_Left" "Bottom Left Corner"
N/A9398"TF_Spectator_Bottom_Center" "Nedre mitten"
N/A9399"[english]TF_Spectator_Bottom_Center" "Bottom Center"
N/A9400"TF_Spectator_Bottom_Right" "Nedre högra hörnet"
N/A9401"[english]TF_Spectator_Bottom_Right" "Bottom Right Corner"
N/A9402"Selection_ShowBackpack" "Visa hela ryggsäcken"
N/A9403"[english]Selection_ShowBackpack" "View Entire Backpack"
N/A9404"Selection_ShowSelection" "Visa giltiga föremål"
N/A9405"[english]Selection_ShowSelection" "View Valid Items"
N/A9406"TF_TrialNeedSpace_Title" "Behöver du mer plats?"
N/A9407"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
N/A9408"TF_TrialNeedSpace_Text" "Ditt förråd är fullt. Köp ett föremål från Mann Co-butiken och ditt konto kommer att uppgraderas automatiskt med 250 extra platser i ditt förråd!"
N/A9409"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
N/A9410"TF_TrialNeedSpace_Store" "Till butiken!"
N/A9411"[english]TF_TrialNeedSpace_Store" "To the Store!"
N/A9412"TF_TrialNeedSpace_No" "Ta bort föremål"
N/A9413"[english]TF_TrialNeedSpace_No" "Delete Stuff"
N/A9414"Craft_SelectItemPanel" "VÄLJ FÖREMÅL ATT ANVÄNDA I TILLVERKNING"
N/A9415"[english]Craft_SelectItemPanel" "SELECT ITEM TO USE IN CRAFT"
N/A9416"Craft_Recipe_Inputs" "Kommer förbruka:"
N/A9417"[english]Craft_Recipe_Inputs" "Will consume:"
N/A9418"Craft_Recipe_Outputs" "Kommer skapa:"
N/A9419"[english]Craft_Recipe_Outputs" "Will Create:"
N/A9420"RecipeFilter_Crafting" "Tillverkningsföremål"
N/A9421"[english]RecipeFilter_Crafting" "Crafting Items"
N/A9422"RecipeFilter_CommonItems" "Vanliga föremål"
N/A9423"[english]RecipeFilter_CommonItems" "Common Items"
N/A9424"RecipeFilter_RareItems" "Sällsynta föremål"
N/A9425"[english]RecipeFilter_RareItems" "Rare Items"
N/A9426"RecipeFilter_Gambles" "Prova lyckan"
N/A9427"[english]RecipeFilter_Gambles" "Try Your Luck"
N/A9428"RecipeFilter_Special" "Speciella"
N/A9429"[english]RecipeFilter_Special" "Special"
N/A9430"RI_T" "Pollett"
N/A9431"[english]RI_T" "Token"
N/A9432"Attrib_ShovelSpeedBoost" "Hastighet ökar ju mer användaren blir sårad"
N/A9433"[english]Attrib_ShovelSpeedBoost" "Move speed increases as the user becomes injured"
N/A9434"Attrib_WeaponBlocksHealing" "Blockerar helande när den används"
N/A9435"[english]Attrib_WeaponBlocksHealing" "Blocks healing while in use"
N/A9436"Attrib_MultSniperChargeAfterBodyshot" "Vid Kroppskott: Gevärets uppladdningstid ökar med %s1%"
N/A9437"[english]Attrib_MultSniperChargeAfterBodyshot" "On Scoped Bodyshot: Rifle charge rate increased by %s1%"
N/A9438"Attrib_MultSniperChargeAfterMiss" "Vid Miss: Gevärets uppladdningstid minskar med %s1%"
N/A9439"[english]Attrib_MultSniperChargeAfterMiss" "On Scoped Miss: Rifle charge rate decreased by %s1%"
N/A9440"Attrib_MultSniperChargeAfterHeadshot" "Vid Huvudskott: Gevärets uppladdningstid ökar med %s1%"
N/A9441"[english]Attrib_MultSniperChargeAfterHeadshot" "On Scoped Headshot: Rifle charge rate increased by %s1%"
N/A9442"Attrib_MultDmgBonusWhileHalfDead" "%s1% ökning i skada när hälsa är <50% av max"
N/A9443"[english]Attrib_MultDmgBonusWhileHalfDead" "%s1% increase in damage when health <50% of max"
N/A9444"Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% minskning i skada när hälsa är >50% av max"
N/A9445"[english]Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% decrease in damage when health >50% of max"
N/A9446"Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberLaddning ökar helande med 300% och ger immunitet mot rörelsehindrande effekter"
N/A9447"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing by 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
N/A9448"Attrib_MedicKilledRevenge" "När sjukvårdaren som helar dig dödas får\ndu 2 kritiska träffar som hämnd."
N/A9449"[english]Attrib_MedicKilledRevenge" "When the medic healing you is killed you\ngain 2 revenge crits."
N/A9450"Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "När sjukvårdaren som helar dig dödas\nfår du en mini-kritisk buff under %s1 sekunder"
N/A9451"[english]Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "When the medic healing you is killed\nyou gain mini-crit boost for %s1 seconds"
N/A9452"Attrib_MedicHealedDamageBonus" "Medan en sjukvårdare helar dig,\nökar detta vapens skada med %s1%"
N/A9453"[english]Attrib_MedicHealedDamageBonus" "While a medic is healing you,\nthis weapon's damage is increased by %s1%"
N/A9454"Attrib_MedicHealedDeployTimePenalty" "Medan du inte helas av en sjukvårdare,\nökar din vapenbytestid med %s1%"
N/A9455"[english]Attrib_MedicHealedDeployTimePenalty" "While not being healed by a medic,\nyour weapon switch time is %s1% longer"
N/A9456"Attrib_MinigunNoSpinSounds" "Detta vapen har inget uppsnurrningsljud"
N/A9457"[english]Attrib_MinigunNoSpinSounds" "This weapon has no barrel spin sound"
N/A9458"Attrib_ReloadTime_Decreased_While_Healed" "%s1% snabbare omladdningstid medan du helas"
N/A9459"[english]Attrib_ReloadTime_Decreased_While_Healed" "%s1% faster reload time while being healed"
N/A9460"Attrib_SaxxyAward" "Vinnare: %s1 %s2\n"
N/A9461"[english]Attrib_SaxxyAward" "Winner: %s1 %s2\n"
N/A9462"Replay_TimeScaleMin" "Långsamt"
N/A9463"[english]Replay_TimeScaleMin" "Slow-mo"
N/A9464"Replay_Scale" "Skala:"
N/A9465"[english]Replay_Scale" "Scale:"
N/A9466"Replay_SetDefaultSetting" "ÅTERSTÄLL"
N/A9467"[english]Replay_SetDefaultSetting" "RESET"
N/A9468"Replay_ResetTimeScale" "ÅTERSTÄLL"
N/A9469"[english]Replay_ResetTimeScale" "RESET"
N/A9470"Replay_EditorButtonTip_TimeScaleButton" "sakta ner eller snabba upp tiden"
N/A9471"[english]Replay_EditorButtonTip_TimeScaleButton" "slow down or speed up time"
N/A9472"Replay_Contest_Category10000" "Spelarens Val"
N/A9473"[english]Replay_Contest_Category10000" "Player's Choice"
N/A9474"MMenu_NewGame" "Nytt Spel"
N/A9475"[english]MMenu_NewGame" "New Game"
N/A9476"MMenu_BrowseServers" "Bläddra servrar"
N/A9477"[english]MMenu_BrowseServers" "Browse Servers"
N/A9478"MMenu_AdvOptions" "Av. Alternativ"
N/A9479"[english]MMenu_AdvOptions" "Adv. Options"
N/A9480"MMenu_Tooltip_Achievements" "Visa Framsteg"
N/A9481"[english]MMenu_Tooltip_Achievements" "View Achievements"
N/A9482"MMenu_Shop" "BUTIK"
N/A9483"[english]MMenu_Shop" "SHOP"
N/A9484"MMenu_Play" "SPELA"
N/A9485"[english]MMenu_Play" "PLAY"
N/A9486"MMenu_Customize" "ANPASSA"
N/A9487"[english]MMenu_Customize" "CUSTOMIZE"
N/A9488"MMenu_Create" "SKAPA"
N/A9489"[english]MMenu_Create" "CREATE"
N/A9490"TR_AttackDefense" "GRUNDLÄGGANDE TRÄNING"
N/A9491"[english]TR_AttackDefense" "BASIC TRAINING"
N/A9492"TR_PracticeModeSelectTitle" "VÄLJ ETT TRÄNINGSLÄGE"
N/A9493"[english]TR_PracticeModeSelectTitle" "SELECT A PRACTICE MODE"
N/A9494"TR_PracticeMapSelectTitle" "VÄLJ EN %gametype%-KARTA"
N/A9495"[english]TR_PracticeMapSelectTitle" "SELECT A %gametype% MAP"
N/A9496"TR_AttackDefense_Description" "Fortsätt Soldatträningen med en runda Dustbowl, en kontrollpunktskarta i Anfall/Försvar-stil, där det blåa laget försöker ta kontrollpunkterna från det försvarande röda laget."
N/A9497"[english]TR_AttackDefense_Description" "Continue Soldier training in a round of Dustbowl, an Attack/Defend style\nControl Point map, where the blue team tries to take the Control\nPoints from the defending red team."
N/A9498"TR_Locked_AttackDefense" "Låses upp efter avklarad Soldatträning."
N/A9499"[english]TR_Locked_AttackDefense" "Unlocked after completing Soldier training."
N/A9500"TR_ClassInfo_Demoman" "Som en mästare på sprängämnen kan han använda studsande granater för att indirekt attackera\nmål, använda klisterbomber för att lägga fällor för fienden eller förstöra väl\nförsvarade vaktgevärspositioner."
N/A9501"[english]TR_ClassInfo_Demoman" "As a master of explosives he can use bouncing grenades to indirectly attack targets, use sticky bombs to lay traps for the enemy or destroy well defended sentry positions."
N/A9502"TR_Primary" "Huvudvapen"
N/A9503"[english]TR_Primary" "Primary"
N/A9504"TR_Secondary" "Sekundärvapen"
N/A9505"[english]TR_Secondary" "Secondary"
N/A9506"TR_Melee" "Närstridsvapen"
N/A9507"[english]TR_Melee" "Melee"
N/A9508"TR_StandardWeaponSet" "STANDARD-VAPENUPPSÄTTNING"
N/A9509"[english]TR_StandardWeaponSet" "STANDARD WEAPON SET"
N/A9510"TR_Soldier_JumpTitle" "Hoppa"
N/A9511"[english]TR_Soldier_JumpTitle" "Jump"
N/A9512"TR_Soldier_Jump" "Använd �%+jump%� för att hoppa upp på vagnen och röra dig mot skjutbanan."
N/A9513"[english]TR_Soldier_Jump" "Use �%+jump%� to jump onto the cart and move towards the firing range."
N/A9514"TR_Soldier_JumpHint" "Hoppa upp här"
N/A9515"[english]TR_Soldier_JumpHint" "Jump Up Here"
N/A9516"TR_Soldier_RangeTitle" "Skjutbana"
N/A9517"[english]TR_Soldier_RangeTitle" "Firing Range"
N/A9518"TR_Soldier_Range" "Bra jobbat. Ta dig till skjutbanan för att fortsätta."
N/A9519"[english]TR_Soldier_Range" "Well done. Navigate to the firing range to continue."
N/A9520"TR_Progress" "%s1% slutförd."
N/A9521"[english]TR_Progress" "%s1% Completed"
N/A9522"TR_ProgressDone" "Slutförd"
N/A9523"[english]TR_ProgressDone" "Completed"
N/A9524"TR_ContinueTitle" "Fortsätt?"
N/A9525"[english]TR_ContinueTitle" "Continue?"
N/A9526"TR_ContinueMsg" "Fortsätt från början av del 2 eller börja om?"
N/A9527"[english]TR_ContinueMsg" "Continue from the start of part 2 or start over?"
N/A9528"TR_Continue" "FORTSÄTT"
N/A9529"[english]TR_Continue" "CONTINUE"
N/A9530"TR_StartOver" "BÖRJA OM"
N/A9531"[english]TR_StartOver" "START OVER"
N/A9532"TF_Training_SelectMode" "KOM IGÅNG"
N/A9533"[english]TF_Training_SelectMode" "GET STARTED"
N/A9534"TF_Training" "TRÄNING"
N/A9535"[english]TF_Training" "TRAINING"
N/A9536"TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Öva upp dina färdigheter mot botar."
N/A9537"[english]TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Sharpen your skills on bots."
N/A9538"TF_Training_StartTraining" "STARTA TRÄNING"
N/A9539"[english]TF_Training_StartTraining" "START TRAINING"
N/A9540"TF_StartPractice" "STARTA ÖVNING"
N/A9541"[english]TF_StartPractice" "START PRACTICE"
N/A9542"TF_OfflinePractice_Players" "Spelare:"
N/A9543"[english]TF_OfflinePractice_Players" "Players:"
N/A9544"TF_Coach_FreeAccount_Title" "Uppgradera idag!"
N/A9545"[english]TF_Coach_FreeAccount_Title" "Upgrade Today!"
N/A9546"TF_Coach_FreeAccount_Text" "Då du har ett gratiskonto, är du inte berättigad att vara en coach. Köp ett föremål i butiken för att uppgradera!"
N/A9547"[english]TF_Coach_FreeAccount_Text" "As a free account holder, you are not eligible to be a coach. Purchase any item in the store to upgrade!"
N/A9548"TF_MM_Timeout_Title" "Inget svar"
N/A9549"[english]TF_MM_Timeout_Title" "No Response"
N/A9550"TF_MM_ResultsDialog_Title" "Sökresultat"
N/A9551"[english]TF_MM_ResultsDialog_Title" "Search Results"
N/A9552"TF_MM_ResultsDialog_ServerNotFound" "Det finns inga tillgängliga spelservrar som motsvarar dina sökkriterier. Vänligen försök igen."
N/A9553"[english]TF_MM_ResultsDialog_ServerNotFound" "There are no available game servers that meet your search criteria. Please try again."
N/A9554"TF_Quickplay_PlayNow" "Spela nu!"
N/A9555"[english]TF_Quickplay_PlayNow" "Play Now!"
N/A9556"TF_Quickplay_Title" "Börja spela"
N/A9557"[english]TF_Quickplay_Title" "Start Playing"
N/A9558"TF_Quickplay_Refresh" "Uppdatera"
N/A9559"[english]TF_Quickplay_Refresh" "Refresh"
N/A9560"TF_Quickplay_StopRefresh" "Sluta uppdatera"
N/A9561"[english]TF_Quickplay_StopRefresh" "Stop Refreshing"
N/A9562"TF_Quickplay_PleaseWait" "Hämtar serverinformation, var god vänta..."
N/A9563"[english]TF_Quickplay_PleaseWait" "Retrieving server information, please wait..."
N/A9564"TF_GameModeDesc_CTF" "Och med flagga så menar vi en lysande portfölj."
N/A9565"[english]TF_GameModeDesc_CTF" "And by flag we mean a glowing briefcase."
N/A9566"TF_GameModeDetail_CTF" "För att vinna ett poäng, stjäl fiendens informationsportfölj och ta den tillbaka din bas.\n\nDu ska också försöka förhindra motståndarlaget från att ta din informationsportfölj till deras bas."
N/A9567"[english]TF_GameModeDetail_CTF" "To win a point, steal the enemy's intelligence briefcase and return it to your base.\n\nYou should also prevent the opposing team from taking your intelligence briefcase to their base."
N/A9568"TF_GameModeDesc_AttackDefense" "BLU vinner genom att erövra alla punkter. RED vinner genom att stoppa dem."
N/A9569"[english]TF_GameModeDesc_AttackDefense" "BLU wins by capturing all points. RED wins by stopping them."
N/A9570"TF_GameModeDetail_AttackDefense" "Blått lag vinner genom att erövra Kontrollpunkterna på varje etapp innan tiden går ut.\n\nRött lag vinner genom att förhindra att alla punkterna erövras."
N/A9571"[english]TF_GameModeDetail_AttackDefense" "Blue team wins by capturing the Control Points on each stage before the time runs out.\n\nRed team wins by preventing all the points from being captured."
N/A9572"TF_GameModeDesc_CP" "Erövra alla punkter för att vinna."
N/A9573"[english]TF_GameModeDesc_CP" "Capture all points to win."
N/A9574"TF_GameModeDetail_CP" "För att vinna måste varje lag äga alla Kontrollpunkter.\n\nVissa Kontrollpunkter kommer att vara låsta tills andra har erövrats."
N/A9575"[english]TF_GameModeDetail_CP" "To win each team must own all Control Points.\n\nSome Control Points will be locked until others are captured."
N/A9576"TF_GameModeDesc_Escort" "Så var det den här vagnen... med en bomb i sig."
N/A9577"[english]TF_GameModeDesc_Escort" "BLU pushes the cart down the track. RED needs to stop them."
N/A9578"TF_GameModeDetail_Escort" "Blått lag vinner genom att eskortera bombvagnen till fiendebasen. Stå nära bomben för att få den att röra sig.\n\nRött lag vinner genom att förhindra att bombvagnen når deras bas hjärta.\n\nFiender kan blockera bomben genom att komma nära den."
N/A9579"[english]TF_GameModeDetail_Escort" "Blue team wins by escorting the payload cart to the enemy base. Stand near the payload to make it move.\n\nRed team wins by preventing the payload cart from reaching the heart of their base.\n\nEnemies can block the payload by getting close to it."
N/A9580"TF_GameModeDesc_EscortRace" "Två lag. Två bomber. Två spår. Följden blir komisk."
N/A9581"[english]TF_GameModeDesc_EscortRace" "Two teams. Two bombs. Two tracks. Hilarity ensues."
N/A9582"TF_GameModeDetail_EscortRace" "Eskortera din bombvagn till mållinjen innan motståndarlaget kan leverera deras.\n\nStå nära bombvagnen för att få den att röra sig."
N/A9583"[english]TF_GameModeDetail_EscortRace" "Escort your payload cart to the finish line before the opposing team can deliver theirs.\n\nStand near the cart to make it move."
N/A9584"TF_GameModeDesc_Koth" "Ett lag måste kontrollera en punkt tills tiden går ut."
N/A9585"[english]TF_GameModeDesc_Koth" "One team must control a single point until time runs out."
N/A9586"TF_GameModeDetail_Koth" "Erövra Kontrollpunkten och försvara den tills ditt lags timer går ut.\n\nKontrollpunkten kan inte erövras medan den är låst.\n\nOm fiendelaget erövrar Kontrollpunkten kommer ditt lags timer att stanna tills ni återerövrar punkten."
N/A9587"[english]TF_GameModeDetail_Koth" "Capture the Control Point and defend it until your team's timer runs out.\n\nThe Control Point cannot be captured while locked.\n\nIf the enemy team captures the Control Point, your team's timer will pause until you recapture the point."
N/A9588"TF_Trading_FreeAccountInitiate" "Endast premiumkonton kan inleda handel."
N/A9589"[english]TF_Trading_FreeAccountInitiate" "Only premium accounts may initiate trades."
N/A9590"TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Endast individuella konton kan inleda handel."
N/A9591"[english]TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Only individual accounts may initiate trades."
N/A9592"TF_TradeWindow_Step2Desc_FreeTrial" "Gratis konton kan inte byta bort några föremål. Köp ett föremål i butiken för att uppgradera!"
N/A9593"[english]TF_TradeWindow_Step2Desc_FreeTrial" "Free accounts cannot trade away any items. Purchase any item in the store to upgrade!"
N/A9594"TF_TradeWindow_Step3Desc_FreeTrial" "Den andra spelaren kan inte byta föremål med dig eftersom de har ett gratis konto."
N/A9595"[english]TF_TradeWindow_Step3Desc_FreeTrial" "The other player has a free account and cannot trade you any items."
N/A9596"TF_Armory_Item_InSet_NoBonus" "Detta föremål är en del av föremålsuppsättningen ��%s1�.\n\n"
N/A9597"[english]TF_Armory_Item_InSet_NoBonus" "This item is part of the ��%s1� item set.\n\n"
N/A9598"TF_vote_td_start_round" "Starta nuvarande omgång?"
N/A9599"[english]TF_vote_td_start_round" "Start the current round?"
N/A9600"TF_vote_passed_td_start_round" "Startar omgången..."
N/A9601"[english]TF_vote_passed_td_start_round" "Starting the round..."
N/A9602"TF_Trial_PlayTraining_Title" "Måste öva!"
N/A9603"[english]TF_Trial_PlayTraining_Title" "Need Training!"
N/A9604"TF_Trial_PlayTraining_Text" "Som gratis kontoinnehavare måste du spela i minst 10 minuter av träningsdelen eller öva offline innan du spelar online med andra."
N/A9605"[english]TF_Trial_PlayTraining_Text" "As a free account holder, you must play at least 10 minutes of Training or Offline Practice before playing online with others."
N/A9606"TF_Trial_CannotTrade_Title" "Uppgradera idag!"
N/A9607"[english]TF_Trial_CannotTrade_Title" "Upgrade Today!"
N/A9608"TF_Trial_CannotTrade_Text" "Gratis konton kan inte initiera handel. Uppgradera nu så kommer du att kunna handla!"
N/A9609"[english]TF_Trial_CannotTrade_Text" "Free accounts cannot initiate trades. Upgrade now and you'll be able to trade!"
N/A9610"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Title" "Tack så mycket, kompis!"
N/A9611"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Title" "Thank Your Friend!"
N/A9612"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Text" "Vem hänvisade dig till Team Fortress 2 eller har hjälpt dig mest? Du kan lägga till vänner genom att ta fram Steam overlay."
N/A9613"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Text" "Who referred you to Team Fortress 2 or helped you the most? You can add friends by bringing up the Steam overlay."
N/A9614"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Retrieving" "Hämtar lista med vänner"
N/A9615"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Retrieving" "Retrieving list of friends"
N/A9616"TF_Trial_Alert_SelectFriend" "Här är din chans att tacka den person som hänvisade dig till Team Fortress 2 eller som har hjälpt dig mest!"
N/A9617"[english]TF_Trial_Alert_SelectFriend" "Here's your opportunity to thank the person who referred you to Team Fortress 2 or helped you the most!"
N/A9618"TF_Trial_Alert_ThankedBySomeone" "Du har blivit tackad av
N/A9619________________________________________
N/A9620%thanker%! Bra jobbat, fortsätt med det!"
N/A9621"[english]TF_Trial_Alert_ThankedBySomeone" "You were thanked by %thanker%! Keep up the good work!"
N/A9622"TF_Trial_ThankSuccess_Title" "Tack!"
N/A9623"[english]TF_Trial_ThankSuccess_Title" "Thanks!"
N/A9624"TF_Trial_ThankSuccess_Text" "Din vän har blivit tackad och kan få ett föremål för deras goda arbete."
N/A9625"[english]TF_Trial_ThankSuccess_Text" "Your friend has been thanked and may receive an item for their good work."
N/A9626"TF_Trial_Converted_Title" "Premium-konto"
N/A9627"[english]TF_Trial_Converted_Title" "Premium Account"
N/A9628"TF_Trial_Converted_Text" "Ditt konto har uppgraderats till premium-status!"
N/A9629"[english]TF_Trial_Converted_Text" "Your account has been upgraded to premium status!"
N/A9630"TF_Trial_UpgradeItem" "Team Fortress 2 - Uppgradera till Premium"
N/A9631"[english]TF_Trial_UpgradeItem" "Team Fortress 2 - Upgrade to Premium"
92189632}
92199633}