Template:PatchDiff/March 17, 2016 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
26652665"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Heavy pack."
26662666"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_NAME" "First Blood"
26672667"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_NAME" "First Blood"
2668N/A"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_DESC" "Bli först med att döda någon i en Arenamatch."
N/A2668"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_DESC" "Bli först med att döda någon i en Arenamatch eller en tävlingsinriktad match."
26692669"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_DESC" "Get the first kill in an Arena or Competitive match."
26702670"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_NAME" "First Blood, Part 2"
26712671"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_NAME" "First Blood, Part 2"
2672N/A"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_DESC" "Döda 5 fiender med den kritiska First Blood-förstärkningen."
N/A2672"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_DESC" "Döda 5 fiender med den kritiska First Blood-förstärkningen i en Arenamatch."
26732673"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_DESC" "Kill 5 enemies with the First Blood crit buff in an Arena match."
26742674"TF_SCOUT_WELL_EARLY_KILL_NAME" "Slå Till"
26752675"[english]TF_SCOUT_WELL_EARLY_KILL_NAME" "Quick Hook"
51295129"[english]TF_ENGINEER_SENTRY_KILL_LIFETIME_GRIND_NAME" "Best Little Slaughterhouse in Texas"
51305130"TF_ENGINEER_SENTRY_KILL_LIFETIME_GRIND_DESC" "Döda 5000 fiender med dina vaktgevär."
51315131"[english]TF_ENGINEER_SENTRY_KILL_LIFETIME_GRIND_DESC" "Rack up 5000 kills with your sentry guns."
5132N/A"TF_ENGINEER_SENTRY_AVENGES_YOU_NAME" "Laglös Rättvisa"
N/A5132"TF_ENGINEER_SENTRY_AVENGES_YOU_NAME" "Västernrättvisa"
51335133"[english]TF_ENGINEER_SENTRY_AVENGES_YOU_NAME" "Frontier Justice"
51345134"TF_ENGINEER_SENTRY_AVENGES_YOU_DESC" "Låt ditt vaktgevär döda den fiende som just dödade dig inom 10 sekunder."
51355135"[english]TF_ENGINEER_SENTRY_AVENGES_YOU_DESC" "Have your sentry kill the enemy that just killed you within 10 seconds."
52315231"[english]Attrib_SentryKilledRevenge" "Gain 2 revenge crits for each sentry kill and\n1 for each sentry assist when your sentry is destroyed.\nRevenge crits are lost on death"
52325232"Attrib_BuildingCostReduction" "%s1 metallavdrag på byggkostnad"
52335233"[english]Attrib_BuildingCostReduction" "%s1 metal reduction in building cost"
5234N/A"TF_Unique_Sentry_Shotgun" "Den Laglöses Rättvisa"
N/A5234"TF_Unique_Sentry_Shotgun" "Västernrättvisan"
52355235"[english]TF_Unique_Sentry_Shotgun" "The Frontier Justice"
52365236"TF_Unique_Achievement_Laser_Pointer" "Grälmakaren"
52375237"[english]TF_Unique_Achievement_Laser_Pointer" "The Wrangler"
1219512195"[english]Tip_7_29" "As a Pyro, the Reserve Shooter will mini-crit enemies that are airborne. Use your compression blast (%attack2%) to push an enemy into the air, and then switch to the Reserve Shooter in order to inflict additional damage!"
1219612196"Tip_7_30" "Som Pyro kan Detonatorns lysraketer detoneras närsomhelst med %attack2%. Använd explosionsradien för att träffa fiender bakom skydd, eller för att tända eld på flera fiender samtidigt!"
1219712197"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %attack2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
12198N/A"Tip_7_31" "Som Pyro fyller du upp \"Mmmph\"-mätaren när du åsamkar skada med Flogistoneraren. När den är full aktiverar du den med din sekundära attack (%attack2%) för att få full hälsa och åsamka kritiska träffar under en kort tid!"
N/A12198"Tip_7_31" "Som Pyro fyller du upp \"Mmmph\"-mätaren när du åsamkar skada med Flogistoneraren. När den är full aktiverar du den med din sekundära attack (%attack2%) för att få kritiska träffar under en kort tid!"
1219912199"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using your secondary attack (%attack2%) in order to inflict crits for a short time!"
1220012200"Tip_7_32" "Som Pyro kan du använda Människosmältarens sekundära attack (%attack2%) för att släcka brinnande lagkamrater. För varje lagkamrat du släcker lagrar du en kritisk träff, så spara dem till ett bra tillfälle!"
1220112201"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
1223312233"[english]Tip_9_21" "As an Engineer, the Southern Hospitality can be very useful for Spy checking. If you hit a teammate and they start bleeding, you have discovered an enemy Spy."
1223412234"Tip_9_22" "Som Ingenjör låter Jacken dig konstruera byggnader betydligt fortare om du slår på dem medan de byggs. Använd Jacken när du behöver konstruera byggnader fort för att täppa till ett hål i ditt lags försvarslinje."
1223512235"[english]Tip_9_22" "As an Engineer, the Jag allows you to construct buildings considerably faster if you hit them while they are under construction. Use the Jag when you need to construct buildings quickly in order to close a hole in your team's defensive line."
12236N/A"Tip_9_23" "Som Ingenjör kommer Den Laglöses Rättvisa att samla kritiska träffar för varje assist och varje fiende som dödats av ditt Vaktgevär. Använd den för att snabbt handskas med fiender när ditt Vaktgevär har förstörts."
N/A12236"Tip_9_23" "Som Ingenjör kommer Västernrättvisan att samla kritiska träffar för varje assist och varje fiende som dödats av ditt Vaktgevär. Använd den för att snabbt handskas med fiender när ditt Vaktgevär har förstörts."
1223712237"[english]Tip_9_23" "As an Engineer, the Frontier Justice will gain revenge crits for every assist and every enemy killed by your Sentry Gun. Use it to quickly deal with enemies when your Sentry Gun has been destroyed."
1223812238"Tip_9_24" "Som Ingenjör, om du träffar tre slag i rad med Revolvermannen, kommer det sista slaget vara en automatisk kritisk träff. Använd denna teknik för att göra bakhåll och eliminera starkare klasser när du saknar stöd från ditt lag eller ditt vaktgevär."
1223912239"[english]Tip_9_24" "As an Engineer, if you perform three successive hits with the Gunslinger, the final blow will be an automatic critical hit. Use this technique to ambush and eliminate stronger classes when you lack support from your team or your Sentry Gun."
1630516305"[english]TF_DerWintermantel_Style1" "Gramma's Sweater Hidden"
1630616306"TF_DocsHoliday" "Läkarens semester"
1630716307"[english]TF_DocsHoliday" "Doc's Holiday"
16308N/A"TF_DocsHoliday_Desc" "Kommer med \"Influensa\" och \"Feber\"-stilar, beroende på vilken epidemi du helst skulle vilja förkroppsliga under semestern."
N/A16308"TF_DocsHoliday_Desc" "Kommer med stilarna \"Feber\", \"Influensa\" och \"Virus\", beroende på vilken epidemi du helst skulle vilja förkroppsliga under semestern."
1630916309"[english]TF_DocsHoliday_Desc" "Comes in \"Fever\", \"Flu\", and \"Virus\" styles, depending on the epidemic you'd most like to embody while on vacation."
1631016310"TF_DocsHoliday_Style0" "Feber"
1631116311"[english]TF_DocsHoliday_Style0" "Fever"
1679316793"[english]TF_Weapon_Sandvich_Festive2012" "Festive Sandvich"
1679416794"TF_Weapon_Ubersaw_Festive2012" "Festliga Übersågen"
1679516795"[english]TF_Weapon_Ubersaw_Festive2012" "Festive Ubersaw"
16796N/A"TF_Weapon_FrontierJustice_Festive2012" "Den Laglöses Festliga Rättvisa"
N/A16796"TF_Weapon_FrontierJustice_Festive2012" "Festlig Västernrättvisa"
1679716797"[english]TF_Weapon_FrontierJustice_Festive2012" "Festive Frontier Justice"
1679816798"TF_Weapon_Huntsman_Festive2012" "Festliga Jägaren"
1679916799"[english]TF_Weapon_Huntsman_Festive2012" "Festive Huntsman"
2306523065"[english]TF_Checkmark" "✔ "
2306623066"TF_Checkmark_Unusual" "★ "
2306723067"[english]TF_Checkmark_Unusual" "★ "
23068N/A"TF_LackOfCheckmark" " "
N/A23068"TF_LackOfCheckmark" " "
2306923069"[english]TF_LackOfCheckmark" " "
2307023070"Rarity_Default" "Standard"
2307123071"[english]Rarity_Default" "Stock"
2496424964"[english]TF_EnableGlowsAfterRespawn" "Enable teammate glow effects after respawn"
2496524965"TF_Competitive_RankUpTitle" "Ny rank uppnådd!"
2496624966"[english]TF_Competitive_RankUpTitle" "New Rank Achieved!"
24967N/A"TF_Competitive_RankUp" "Du har nått rank \"%s1\""
N/A24967"TF_Competitive_RankUp" "Du har nått rank \n\"%s1\""
2496824968"[english]TF_Competitive_RankUp" "You have earned the rank of\n\"%s1\""
2496924969"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Stil 1"
2497024970"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_style1" "Style 1"
2502025020"[english]TFUI_InvTooltip_ItemFound" "%s1%s2%s3%s4%s5"
2502125021"TF_Class_Change" "�* �%s1� bytte klass till �%s2"
2502225022"[english]TF_Class_Change" "�* �%s1� changed class to �%s2"
25023N/A"TF_Competitive_Abandoned" "En spelare övergav matchen och kommer att straffas. Matchen är nu över och säker att lämna."
N/A25023"TF_Competitive_Abandoned" "En spelare övergav matchen och kommer att straffas. Du kan nu säkert lämna, eller fortsätta spela."
2502425024"[english]TF_Competitive_Abandoned" "A player abandoned the match and will be penalized. It is now safe to leave, but you may continue to play."
2502525025"TF_Competitive_AbandonedTitle" "Matchen är över"
2502625026"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
2513025130"[english]TF_vote_passed_pause_game" "Pausing the game..."
2513125131"TF_Competitive_Stats_Season" "Säsong"
2513225132"[english]TF_Competitive_Stats_Season" "Season"
N/A25133"TF_Competitive_Stats_Match" "Förra matchen"
N/A25134"[english]TF_Competitive_Stats_Match" "Last Match"
2513325135"TF_Competitive_NoData" "INGEN DATA"
2513425136"[english]TF_Competitive_NoData" "NO DATA"
2513525137"TF_Competitive_Stats" "STATISTIK"
2517425176"[english]TF_bak_sidekicks_side_slick_style2_NoHat" "Style 2 No Hat"
2517525177"TF_bak_sidekicks_side_slick_style2_Hat" "Stil 2 Med hatt"
2517625178"[english]TF_bak_sidekicks_side_slick_style2_Hat" "Style 2 With Hat"
N/A25179"TF_Defenders" "FÖRSVARARE"
N/A25180"[english]TF_Defenders" "DEFENDERS"
N/A25181"TF_Spectators" "ÅSKÅDARE"
N/A25182"[english]TF_Spectators" "SPECTATORS"
N/A25183"TF_Team_PartyLeader" "Lag %s"
N/A25184"[english]TF_Team_PartyLeader" "Team %s"
N/A25185"game_player_joined_team_party_leader" "%s1 gick med i %s2"
N/A25186"[english]game_player_joined_team_party_leader" "%s1 joined %s2"
N/A25187"game_player_joined_autoteam_party_leader" "%s1 blev automatiskt tilldelad till %s2"
N/A25188"[english]game_player_joined_autoteam_party_leader" "%s1 was automatically assigned to %s2"
N/A25189"TF_CompSummary_StatsAndMedals" "STATISTIK OCH MEDALJER"
N/A25190"[english]TF_CompSummary_StatsAndMedals" "STATS AND MEDALS"
N/A25191"TF_CompSummary_Stats" "STATISTIK"
N/A25192"[english]TF_CompSummary_Stats" "STATS"
N/A25193"MMenu_ReportPlayer" "Anmäl spelare"
N/A25194"[english]MMenu_ReportPlayer" "Report Player"
N/A25195"TF_Competitive_Global" "GLOBAL"
N/A25196"[english]TF_Competitive_Global" "GLOBAL"
N/A25197"TF_xms2013_spy_jacket_style2" "Ljus - Göm granater"
N/A25198"[english]TF_xms2013_spy_jacket_style2" "Light - Hide Grenades"
N/A25199"TF_xms2013_spy_jacket_style3" "Mörk"
N/A25200"[english]TF_xms2013_spy_jacket_style3" "Dark"
N/A25201"TF_xms2013_spy_jacket_style4" "Ljus"
N/A25202"[english]TF_xms2013_spy_jacket_style4" "Light"
N/A25203"TF_bak_pocket_villains" "Fickformatsskurkar"
N/A25204"[english]TF_bak_pocket_villains" "Pocket Villains"
2517725205}
2517825206}