Template:PatchDiff/May 11, 2016 Patch/tf/resource/tf bulgarian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
62256225"[english]TF_Trading_VACBannedText" "You do not have trading privileges."
62266226"TF_Trading_VACBanned2Text" "Другият играч няма привилегии за търгуване на този етап."
62276227"[english]TF_Trading_VACBanned2Text" "The other player does not have trading privileges at this time."
6228N/A"TF_Trading_BusyText" "Другият играч в момента е зает да търгува с някой друг."
N/A6228"TF_Trading_BusyText" "Другият играч в момента е зает да търгува с другиго."
62296229"[english]TF_Trading_BusyText" "The other player is currently busy trading with someone else."
6230N/A"TF_Trading_DisabledText" "Търговията на предмети е временно изключена."
N/A6230"TF_Trading_DisabledText" "Понастоящем търговията на предмети е изключена."
62316231"[english]TF_Trading_DisabledText" "Trading items is currently disabled."
62326232"TF_Trading_NotLoggedIn" "Другият играч не е на разположение за търговия."
62336233"[english]TF_Trading_NotLoggedIn" "The other player is not available for trading."
62346234"TF_Trading_TooSoon" "Трябва да изчакате поне 30 секунди между заявките за търговия."
62356235"[english]TF_Trading_TooSoon" "You must wait at least 30 seconds between trade requests."
6236N/A"TF_Trading_TooSoonPenalty" "Направихте твърде много заявки за търговия и ще трябва да изчакате 2 минути преди започването на още такива."
N/A6236"TF_Trading_TooSoonPenalty" "Направили сте твърде много заявки за търговия и ще трябва да изчакате 2 минути преди инициирането на още такива."
62376237"[english]TF_Trading_TooSoonPenalty" "You have made too many trade requests and must now wait 2 minutes before initiating any more trades."
62386238"TF_Trading_CanceledText" "Сесията за търговия беше отказана."
62396239"[english]TF_Trading_CanceledText" "The trading session has been canceled."
74097409"[english]TF_Bundle_ShogunPromoComplete_Desc" "Get all eight items.\nThis haiku is not lying.\nGet. All. Eight. Items:"
74107410"TF_SoldierSashimono" "Завоевателят"
74117411"[english]TF_SoldierSashimono" "Concheror"
7412N/A"TF_SoldierSashimono_Desc" "Предоставя повишена скорост в пространството,\nкъдето нанесените щети дават лечение.\nЯростта се увеличава чрез щетите."
7413N/A"[english]TF_SoldierSashimono_Desc" "Provides area speed buff\nwhere damage done provides some healing.\nRage increases through damage."
N/A7412"TF_SoldierSashimono_Desc" "Предоставя групово подсилване с повишена скоростта,\nпри което нанесените щети дават здраве.\nПридобивате ярост чрез щетите."
N/A7413"[english]TF_SoldierSashimono_Desc" "Provides group speed buff\nwith damage done giving health.\nGain rage with damage."
74147414"TF_Gunbai" "Военното ветрило"
74157415"[english]TF_Gunbai" "Fan O'War"
7416N/A"TF_Gunbai_Desc" "Разузнавачът носи ветровете на\n„Gravel Pit“ чрез своето ветрило!\nБелязани сте да умрете"
7417N/A"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his fan!\nYou are marked for death"
N/A7416"TF_Gunbai_Desc" "Разузнавачът носи ветровете на\n„Gravel Pit“ чрез своето смъртоносно ветрило!\nБелязани сте да умрете"
N/A7417"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are marked for death"
74187418"TF_Kunai" "Заговорническият кунай"
74197419"[english]TF_Kunai" "Conniver's Kunai"
74207420"TF_Kunai_Desc" "Започвате с малко здраве.\nУбийте някого с този нож и\nоткраднете всичкото му здраве"
74227422"TF_SpyOniMask" "Безмилостният демон"
74237423"[english]TF_SpyOniMask" "Noh Mercy"
74247424"TF_SpyOniMask_Desc" "Верижно пушещ французин,\nспотайващ се в сенките и атакуващ след това.\nУжасяваща маска"
7425N/A"[english]TF_SpyOniMask_Desc" "Chain-smoking Frenchman\nSkulks in shadows, then attacks \nTerrifying mask"
N/A7425"[english]TF_SpyOniMask_Desc" "Chain-smoking Frenchman\nSkulks in shadows, then attacks\nTerrifying mask"
74267426"TF_MedicGeishaHair" "Момчето гейша"
74277427"[english]TF_MedicGeishaHair" "Geisha Boy"
74287428"TF_MedicGeishaHair_Desc" "Жаба скача в езеро,\nлиста от лотос падат на земята,\nа Медика има момичешка коса"
89008900"[english]TF_Coach_AlreadyRatedCoach_Text" "You have previously rated this coach."
89018901"TF_Trading_TradeBannedText" "Привилегиите Ви за търгуване са временно премахнати. Моля, свържете се с поддръжката за потребители."
89028902"[english]TF_Trading_TradeBannedText" "Your trading privileges have been removed temporarily. Please contact Customer Support."
8903N/A"TF_Trading_TradeBanned2Text" "Другият играч няма привилегии за търгуване в момента."
N/A8903"TF_Trading_TradeBanned2Text" "Другият играч няма привилегии за търгуване на този етап."
89048904"[english]TF_Trading_TradeBanned2Text" "The other player does not have trading privileges at this time."
89058905"TF_Armory_Item_Charity" "Когато закупите този предмет, приходите (след приспадането на приложимите данъци) отиват директно към Американския червен кръст, отбелязани като помощ за бедстващите в Япония."
89068906"[english]TF_Armory_Item_Charity" "When this item is purchased, all the proceeds (net of applicable taxes) will go directly towards the American Red Cross, marked for disaster relief in Japan."
97509750"[english]TF_SplendidScreen_Style4" "Spike And Arrow"
97519751"TF_TrialNeedSpace_Title" "Нуждаете се от още място?"
97529752"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
9753N/A"TF_TrialNeedSpace_Text" "Инвентарът Ви е пълен. Закупете някакъв предмет от магазина на Манн Ко и Вашият акаунт ще бъде надграден, давайки Ви 250 допълнителни слота в инвентара!"
N/A9753"TF_TrialNeedSpace_Text" "Инвентарът Ви е пълен. Закупете някакъв предмет от магазина на Манн Ко и Вашият акаунт ще бъде подобрен, давайки Ви 250 допълнителни слота в инвентара!"
97549754"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co. store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
97559755"TF_TrialNeedSpace_Store" "Към магазина!"
97569756"[english]TF_TrialNeedSpace_Store" "To the Store!"
99309930"[english]TF_HUD_Event_KillEater_Leveled" "Your %weapon_name% has reached a new rank: %rank_name%!"
99319931"TF_HUD_Event_KillEater_Leveled_Chat" "%s2 на %s1 достигна нов ранг: %s3!"
99329932"[english]TF_HUD_Event_KillEater_Leveled_Chat" "%s1's %s2 has reached a new rank: %s3!"
9933N/A"TF_Coach_FreeAccount_Title" "Надградете днес!"
N/A9933"TF_Coach_FreeAccount_Title" "Подобрете днес!"
99349934"[english]TF_Coach_FreeAccount_Title" "Upgrade Today!"
99359935"TF_Coach_FreeAccount_Text" "Като притежател на безплатен профил не сте приемлив, за да бъдете треньор. Закупете някой предмет в магазина, за да го подобрите!"
99369936"[english]TF_Coach_FreeAccount_Text" "As a free account holder, you are not eligible to be a coach. Purchase any item in the store to upgrade!"
99409940"[english]TF_Coach_SessionEnded_Text" "The coaching session has ended. You are now in Spectator mode."
99419941"TF_Trading_FreeAccountInitiate" "Само премиум акаунтите могат да инициират търговия."
99429942"[english]TF_Trading_FreeAccountInitiate" "Only premium accounts may initiate trades."
9943N/A"TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Само индивидуални акаунти могат да инициират търговия."
N/A9943"TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Само индивидуални акаунти могат да инициират търговии."
99449944"[english]TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Only individual accounts may initiate trades."
99459945"TF_TradeWindow_Step2Desc_FreeTrial" "Безплатните акаунти не могат да търгуват никакви артикули. Купете някакъв артикул от магазина, за да подобрите акаунта си!"
99469946"[english]TF_TradeWindow_Step2Desc_FreeTrial" "Free accounts cannot trade away any items. Purchase any item in the store to upgrade!"
1171211712"[english]TF_TouchingStory_Desc" "Argyle. Pipe-smoking. Individually, they make you look like an idiot. Together, they make you look smart AND stylish! Just like Umberto Eco!"
1171311713"TF_AllFather" "Праотецът"
1171411714"[english]TF_AllFather" "The All-Father"
11715N/A"TF_AllFather_Desc" "През историческия ход на цивилизацията, бялата брада се е обособила като символ на мъдростта и обществения статут. Покажете на света, че е възможно да бъдете брадат И глупав с това лицево гнездо, предназначено за Картечаря и Войника. На ти това, цивилизацио!"
N/A11715"TF_AllFather_Desc" "През историческия ход на цивилизацията, бялата брада се е обособила като символ на мъдростта и обществения статут. Покажете на света, че е възможно да бъдете брадат И глупав с това лицево гнездо. На ти това, цивилизацио!"
1171611716"[english]TF_AllFather_Desc" "Throughout the history of civilization, the white beard has come to symbolize wisdom and status. Show the world it's possible to be bearded AND stupid with this face-nest. Shove it, civilization!"
1171711717"TF_JingleHell" "Звънтящият колан"
1171811718"[english]TF_JingleHell" "The Jingle Belt"
1388213882"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Shell Extension"
1388313883"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "По време на вълна, използвайте манерка, заредена с „Презареждане на муниции“, за да презапасите празен оръжеен слот."
1388413884"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "During a wave, use a canteen charged with 'Ammo Reload' to refill an empty weapon slot."
13885N/A"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "Надграждане на системата"
N/A13885"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "Подобряване на системата"
1388613886"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "System Upgrade"
1388713887"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Достигнете максимума на всички подобрения за основното оръжие."
1388813888"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Max out all primary weapon upgrades."
1541915419"[english]TF_UseItem_CannotBeUsedByAccount" "This item cannot be used by this account."
1542015420"TF_MM_Abandon_Title" "Предупреждение!"
1542115421"[english]TF_MM_Abandon_Title" "Warning!"
15422N/A"TF_MM_Abandon" "Изоставяне на Вашия отбор?\n\nВременно ще получите по-нисък приоритет за намиране на мачове, ако го изоставите."
N/A15422"TF_MM_Abandon" "Изоставяте отбора си?\n\nВременно ще получите по-нисък приоритет при търсенето на мачове, ако го изоставите."
1542315423"[english]TF_MM_Abandon" "Abandon your team?\n\nYou will temporarily receive lower priority matchmaking if you abandon."
1542415424"TF_MM_Rejoin_Title" "Започната игра"
1542515425"[english]TF_MM_Rejoin_Title" "Game In Progress"
1552915529"[english]Econ_FreeSlot_Singular" "slot"
1553015530"Econ_FreeSlot_Plural" "слотове"
1553115531"[english]Econ_FreeSlot_Plural" "slots"
15532N/A"TF_MM_Abandon_NoPenalty" "Изоставяне на Вашия отбор?\n\nЧестото напускане на игри може да доведе до по-нисък приоритет за намиране на мачове."
N/A15532"TF_MM_Abandon_NoPenalty" "Изоставяте отбора си?\n\nЧестото напускане на игри може да доведе до по-нисък приоритет при търсенето на мачове."
1553315533"[english]TF_MM_Abandon_NoPenalty" "Abandon your team?\n\nAbandoning games repeatedly may result in lower priority matchmaking."
1553415534"TF_MM_Rejoin_AbandonText_NoPenalty" "Намерена е започната игра. Присъединяване отново или изоставяне?\n\nМногократното изоставяне на игри може да бъде последвано от по-нисък приоритет за намиране на мачове."
1553515535"[english]TF_MM_Rejoin_AbandonText_NoPenalty" "Game in progress found. Rejoin or Abandon?\n\nAbandoning games repeatedly may result in lower priority matchmaking."
1626916269"[english]Replay_Contest_Category20124" "Best Original Universe"
1627016270"Replay_Contest_Category20125" "Най-добро всеобхватно"
1627116271"[english]Replay_Contest_Category20125" "Best Overall"
16272N/A"TF_UseAccountUpgradeToPremium_Title" "Надграждане на акаунт?"
N/A16272"TF_UseAccountUpgradeToPremium_Title" "Подобряване на акаунт?"
1627316273"[english]TF_UseAccountUpgradeToPremium_Title" "Upgrade Account?"
16274N/A"TF_UseAccountUpgradeToPremium_Text" "Сигурни ли сте, че искате да надградите акаунта си? (%item_name% има %uses_left% използване(ния), преди да бъде премахнат от инвентара Ви)"
N/A16274"TF_UseAccountUpgradeToPremium_Text" "Сигурни ли сте, че искате да подобрите акаунта си? (%item_name% има %uses_left% използване(ния), преди да бъде премахнат от инвентара Ви)"
1627516275"[english]TF_UseAccountUpgradeToPremium_Text" "Are you sure you want to upgrade your account? (%item_name% has %uses_left% use(s) before it will be removed from your inventory)"
16276N/A"TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Title" "Вече надграден!"
N/A16276"TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Title" "Вече е подобрен!"
1627716277"[english]TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Title" "Already Upgraded!"
1627816278"TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Text" "Акаунтът Ви вече е премиум!"
1627916279"[english]TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Text" "Your account is already premium!"
1694716947"[english]TF_ImportPreview_PoseRUN" "Run"
1694816948"TF_ImportPreview_Action0" "Смях"
1694916949"[english]TF_ImportPreview_Action0" "Laugh"
16950N/A"Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 достъпни в обществения пазар на Steam с начална цена от %s2 )"
N/A16950"Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 достъпни в обществения Steam пазар с начална цена от %s2 )"
1695116951"[english]Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 available on the Steam Community Market starting at %s2 )"
1695216952"TF_ShowMarketDataOnItems" "Показване на информация от обществения пазар:"
1695316953"[english]TF_ShowMarketDataOnItems" "Show Community Market Info:"
1716817168"[english]TF_Trading_NeedSteamGuard" "You must enable Steam Guard from Steam's Settings window before sending trade requests."
1716917169"TF_Trading_SteamGuardDuration" "Steam Guard трябва да е бил включен поне %days% дни, преди да вземете участие в търговия."
1717017170"[english]TF_Trading_SteamGuardDuration" "You must have had Steam Guard enabled for at least %days% days before you can participate in a trade."
17171N/A"TF_Trading_TheyCannotTrade" "Другият играч е недостъпен за търговия. Ще му/ѝ бъде предоставена повече информация, ако Ви прати покана за търговия."
N/A17171"TF_Trading_TheyCannotTrade" "Другият играч е недостъпен за търговия. Ще им бъде предоставена още информация, ако Ви пратят покана за търговия."
1717217172"[english]TF_Trading_TheyCannotTrade" "The other player is not available to trade. More information will be shown to him or her if they invite you to trade."
1717317173"TF_Armory_Item_TournamentMedal" "Този артикул е турнирен медал. Те се създават, отсъждат и разпространяват от редицата турнирни организации."
1717417174"[english]TF_Armory_Item_TournamentMedal" "This item is a tournament medal. Tournament medals are created, awarded, and distributed by the various tournament organizers."
1866518665"[english]ToolTip_HudPlayerClassUsePlayerModel" "If set, the player class HUD will use the player's actual model."
1866618666"Tooltip_RomeVisionOptIn" "Когато е зададено, „Римска визия“ ще бъде включена в режима „Манн срещу машини“, ако някой играч има „Дръзкия лавров венец“ в раницата си."
1866718667"[english]Tooltip_RomeVisionOptIn" "If set, Romevision will be enabled in Mann vs. Machine mode if any player on the server has The Hardy Laurel in their backpack."
18668N/A"ToolStrangifierUntradableWarning" "\n\n%s1 не може да се търгува. При направата на %s2, също няма да може!"
N/A18668"ToolStrangifierUntradableWarning" "\n\n%s1 е нетъргуемо. При направата на %s2, също ще е нетъргуемо!"
1866918669"[english]ToolStrangifierUntradableWarning" "\n\nThis %s1 is untradable and will make your %s2 untradable!"
1867018670"ItemNameToolTargetNameFormat" "%s1 "
1867118671"[english]ItemNameToolTargetNameFormat" "%s1 "
2051220512"[english]TF_ItemDynamic_Recipe_No_Partial_Completion" "This recipe cannot be partially completed."
2051320513"Dynamic_Recipe_Outputs_No_Partial_Complete" "Трябва да се употреби всичко наведнъж:"
2051420514"[english]Dynamic_Recipe_Outputs_No_Partial_Complete" "Must consume all at once:"
20515N/A"Dynamic_Recipe_Untradable_Checkbox" "Показване на предметите, недостъпни за търгуване"
N/A20515"Dynamic_Recipe_Untradable_Checkbox" "Показване на нетъргуемите предмети"
2051620516"[english]Dynamic_Recipe_Untradable_Checkbox" "Show untradable items"
2051720517"TF_SupplyCrateRation" "Манн Ко сандък с муниционни запаси"
2051820518"[english]TF_SupplyCrateRation" "Mann Co. Supply Munition"
2300523005"[english]TF_InactiveOperationPass_AdText" "-The Gun Mettle Campaign Coin\n-Contribute to community map makers\n-Access to contracts that reward event-exclusive items when completed"
2300623006"TF_ActivatedOperationPass" "Монета от кампанията „Оръжеен темперамент“"
2300723007"[english]TF_ActivatedOperationPass" "Gun Mettle Campaign Coin"
23008N/A"TF_ActivatedOperationPass_desc" "Кампанията „Оръжеен темперамент“ завърши на 30 септември, 2015.\n\nАктивирането на пропуска за нея предоставяше монета, даваща достъп до договори и следене на статистики, докато трае кампанията. Можехте да повишите нивото за тази монетата като печелите точки от завършени договори по време на кампанията. Нивото за монетата се повишаваше, когато достигнете 1 000, 2 000 и 3 000 точки от договори."
N/A23008"TF_ActivatedOperationPass_desc" "Кампанията „Оръжеен темперамент“ завърши на 30 септември, 2015.\n\nАктивирането на пропуска за нея предоставяше монета, даваща достъп до договори и следене на статистики, докато трае кампанията. Можехте да повишите нивото за тази монета като печелите точки от завършени договори по време на кампанията. Нивото за монетата се повишаваше, когато достигнете 1 000, 2 000 и 3 000 точки от договори."
2300923009"[english]TF_ActivatedOperationPass_desc" "The Gun Mettle Campaign ended on September 30, 2015.\n\nThe Gun Mettle Campaign Coin granted access to contracts and tracked stats during the campaign. You could level up the coin by earning Contract Points from completed contracts. The coin would level up at 1000, 2000, and 3000 Contract Points."
2301023010"TF_Tool_OperationSummer2015Key" "Ключ за „Оръжеен темперамент“"
2301123011"[english]TF_Tool_OperationSummer2015Key" "Gun Mettle Key"
2426924269"[english]TF_CollectionCrafting_Instructions_Halloween" "Exchange 3 qualifying items for 1 ‘Classic’ Halloween item. Resulting item will not be tradable or usable in crafting."
2427024270"TF_CollectionCrafting_Halloween_Paragraph1" "Омръзнало ли Ви е от предмети, които не искате\nда задръстват Вашия инвентар, като сандък гъмжащ от трупове,\nпретъпкана с прилепи пещера\nили труп натъпкан с прилепи?"
2427124271"[english]TF_CollectionCrafting_Halloween_Paragraph1" "Tired of items you don't want\nclogging up your inventory\nlike a corpse-ridden coffin,\nor a bat-filled cave,\nor a bat-filled corpse?"
24272N/A"TF_CollectionCrafting_Halloween_Paragraph2" "БЪДЕТЕ ОМАЯНИ В УЖАС от умението\nда видоизмените три предмета за\nЕДИН ПРОИЗВОЛЕН НЕПОЗВОЛЯВАЩ ТЪРГУВАНЕ\nКЛАСИЧЕСКИ ХЕЛОУИНСКИ ТАКЪВ!"
N/A24272"TF_CollectionCrafting_Halloween_Paragraph2" "БЪДЕТЕ ОМАЯНИ В УЖАС от умението\nда видоизмените три предмета за\nЕДИН ПРОИЗВОЛЕН НЕТЪРГУЕМ\nКЛАСИЧЕСКИ ХЕЛОУИНСКИ ТАКЪВ!"
2427324273"[english]TF_CollectionCrafting_Halloween_Paragraph2" "REEL IN HORROR at the ability\nto transmute three items for\nA RANDOM UNTRADABLE\nCLASSIC HALLOWEEN ITEM!"
2427424274"TF_CollectionCrafting_Halloween_Paragraph3" "ОСЪМНЕТЕ СЕ В СОБСТВЕНИТЕ СИ СЕТИВА след шока от\nПОТРЕСАВАЩИЯ БОНУС на всеки десет ужасяващи видоизменения!"
2427524275"[english]TF_CollectionCrafting_Halloween_Paragraph3" "QUESTION YOUR VERY SENSES at the shock of\nA NERVE SHATTERING BONUS every ten terror-trades!"
2427624276"TF_CollectionCrafting_Halloween_Explanation_Overview_Title" "Хелоуинско видоизменяне"
2427724277"[english]TF_CollectionCrafting_Halloween_Explanation_Overview_Title" "Halloween Transmuting"
24278N/A"TF_CollectionCrafting_Halloween_Explanation_Overview_Text" "Тук ще сте способни да видоизмените 3 предмета в един „класически“ Хелоуински такъв (непозволяващ търгуване или използване при изработка). Позволено е ползване само на определени предмети при видоизменянето."
N/A24278"TF_CollectionCrafting_Halloween_Explanation_Overview_Text" "Тук ще сте способни да видоизмените 3 предмета в един „класически“ Хелоуински такъв (нетъргуем и неизползваем при изработка). Позволено е ползване само на определени предмети при видоизменянето."
2427924279"[english]TF_CollectionCrafting_Halloween_Explanation_Overview_Text" "Here you're able to transmute 3 items into an untradable and uncraftable 'classic' Halloween item. Only certain items are allowed to be used in a transmutation."
2428024280"TF_CollectionCrafting_Halloween_Explanation_ItemToTrade_Title" "Предмети за видоизменяне"
2428124281"[english]TF_CollectionCrafting_Halloween_Explanation_ItemToTrade_Title" "Items for Transmuting"
2466924669"[english]tough_break_case_collection_02_desc" "Items from the Warbird Collection"
2467024670"TF_InactiveOperation2Pass" "Пропуска за кампания „Злощастие“"
2467124671"[english]TF_InactiveOperation2Pass" "Tough Break Campaign Pass"
24672N/A"TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Активирането на пропуска предоставя марка за „Злощастие“, даваща достъп до договори, докато трае кампанията.\nСъщо така предоставя мистериозен Смисмас подарък 2015.\n\nКампанията „Оръжеен темперамент“ приключва на 4 април 2016."
N/A24672"TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Кампанията „Злощастие“ завърши на 04 април, 2016.\n\nАктивирането на пропуска за нея предоставяше марка, даваща достъп до договори и следене на статистики, докато трае кампанията."
2467324673"[english]TF_InactiveOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign ended on April 4, 2016.\n\nActivating the Tough Break Campaign Pass granted a Tough Break Campaign Stamp that would grant access to contracts and track stats during the campaign."
2467424674"TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "—Допринасяте към обществените творци на карти;\n—Достъп до договорите, които възнаграждават ексклузивни предмети за събитието, когато бъдат завършени приключи."
2467524675"[english]TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "-Contribute to community map makers\n-Access to contracts that reward event-exclusive items when completed"
2467624676"TF_ActivatedOperation2Pass" "Марка от кампанията „Злощастие“"
2467724677"[english]TF_ActivatedOperation2Pass" "Tough Break Campaign Stamp"
24678N/A"TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "Марката от кампания „Злощастие“ предоставя достъп до договори, докато тя трае.\nМожете да повишите нивото за марката, като печелите точки от завършени договори по време на кампанията.\nНивото за марката се повишава, когато достигнете 1 000, 2 000 и 3 000 точки от договорите.\nКампанията „Злощастие“ приключва на 4 април 2016."
N/A24678"TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "Кампанията „Оръжеен темперамент“ завърши на 04 април, 2016.\n\nАктивирането на пропуска за нея предоставяше марка, даваща достъп до договори и следене на статистики, докато трае кампанията. Можехте да повишите нивото за тази марка като печелите точки от завършени договори по време на кампанията. Нивото за монетата се повишаваше, когато достигнете 1 000, 2 000 и 3 000 точки от договори."
2467924679"[english]TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign ended on April 4, 2016.\n\nThe Tough Break Campaign Stamp granted access to contracts and tracked stats during the campaign. You could level up the stamp by earning Contract Points from completed contracts. The stamp would level up at 1000, 2000, and 3000 Contract Points."
2468024680"TF_ToughBreakCase01" "Оръжейният сандък „Пироландия“"
2468124681"[english]TF_ToughBreakCase01" "Pyroland Weapons Case"
2493724937"[english]TF_ScoreBoard_PingAsText" "Display ping values as text on the scoreboard"
2493824938"TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Показване на алтернативни икони за класовете в таблото с резултати"
2493924939"[english]TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Display alternate class icons on the scoreboard"
24940N/A"MMenu_Update" "Обновлението „Злощастие“"
N/A24940"MMenu_Update" "Отличени"
2494124941"[english]MMenu_Update" "Featured"
2494224942"Store_ViewMarket" "Преглед на пазара"
2494324943"[english]Store_ViewMarket" "View On Market"
2512725127"[english]TFUI_InvTooltip_ItemFound" "%s1%s2%s3%s4%s5"
2512825128"TF_Class_Change" "�* �%s1� промени класа си на �%s2"
2512925129"[english]TF_Class_Change" "�* �%s1� changed class to �%s2"
25130N/A"TF_Competitive_Abandoned" "Играч напусна мача и ще бъде наказан. Вече е безопасно да бъде напуснете, но можете да продължите играта."
N/A25130"TF_Competitive_Abandoned" "Играч напусна мача и ще бъде наказан. Вече е безопасно да напуснете, но можете да продължите играта."
2513125131"[english]TF_Competitive_Abandoned" "A player abandoned the match and will be penalized. It is now safe to leave, but you may continue to play."
2513225132"TF_Competitive_AbandonedTitle" "Мачът приключи"
2513325133"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
2543325433"[english]TF_xms2013_sniper_beard_style1" "Style 1"
2543425434"TF_xms2013_sniper_beard_style2" "Стил 2"
2543525435"[english]TF_xms2013_sniper_beard_style2" "Style 2"
N/A25436"TF_Winner" "ПОБЕДИТЕЛ"
N/A25437"[english]TF_Winner" "WINNER"
N/A25438"TF_Winners" "ПОБЕДИТЕЛИ"
N/A25439"[english]TF_Winners" "WINNERS"
N/A25440"TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_First_Place" "ozfortress премиерна дивизия — Първо място"
N/A25441"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_First_Place" "ozfortress Premier First Place"
N/A25442"TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Second_Place" "ozfortress премиерна дивизия — Второ място"
N/A25443"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Second_Place" "ozfortress Premier Second Place"
N/A25444"TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Third_Place" "ozfortress премиерна дивизия — Трето място"
N/A25445"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Third_Place" "ozfortress Premier Third Place"
N/A25446"TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Participant" "ozfortress премиерна дивизия — Участник"
N/A25447"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Premier_Participant" "ozfortress Premier Participant"
N/A25448"TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_First_Place" "ozfortress средна дивизия — Първо място"
N/A25449"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_First_Place" "ozfortress Intermediate First Place"
N/A25450"TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Second_Place" "ozfortress средна дивизия — Второ място"
N/A25451"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Second_Place" "ozfortress Intermediate Second Place"
N/A25452"TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Third_Place" "ozfortress средна дивизия — Трето място"
N/A25453"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Third_Place" "ozfortress Intermediate Third Place"
N/A25454"TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Participant" "ozfortress средна дивизия — Участник"
N/A25455"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Intermediate_Participant" "ozfortress Intermediate Participant"
N/A25456"TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_First_Place" "ozfortress отворена категория — Първо място"
N/A25457"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_First_Place" "ozfortress Open First Place"
N/A25458"TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Second_Place" "ozfortress отворена категория — Второ място"
N/A25459"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Second_Place" "ozfortress Open Second Place"
N/A25460"TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Third_Place" "ozfortress отворена категория — Трето място"
N/A25461"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Third_Place" "ozfortress Open Third Place"
N/A25462"TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Participant" "ozfortress отворена категория — Участник"
N/A25463"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Open_Participant" "ozfortress Open Participant"
N/A25464"TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_First_Place" "ozfortress Summer Cup — Първо място"
N/A25465"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_First_Place" "ozfortress Summer Cup First Place"
N/A25466"TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Second_Place" "ozfortress Summer Cup — Второ място"
N/A25467"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Second_Place" "ozfortress Summer Cup Second Place"
N/A25468"TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Third_Place" "ozfortress Summer Cup — Трето място"
N/A25469"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Third_Place" "ozfortress Summer Cup Third Place"
N/A25470"TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Participant" "ozfortress Summer Cup — Участник"
N/A25471"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_SummerCup_Participant" "ozfortress Summer Cup Participant"
N/A25472"TF_TournamentMedal_Season26" "Сезон 26"
N/A25473"[english]TF_TournamentMedal_Season26" "Season 26"
N/A25474"TF_TournamentMedal_Season27" "Сезон 27"
N/A25475"[english]TF_TournamentMedal_Season27" "Season 27"
N/A25476"TF_TournamentMedal_Season28" "Сезон 28"
N/A25477"[english]TF_TournamentMedal_Season28" "Season 28"
N/A25478"TF_TournamentMedal_Season29" "Сезон 29"
N/A25479"[english]TF_TournamentMedal_Season29" "Season 29"
N/A25480"TF_TournamentMedal_Season30" "Сезон 30"
N/A25481"[english]TF_TournamentMedal_Season30" "Season 30"
N/A25482"TF_TournamentMedal_2017" "2017"
N/A25483"[english]TF_TournamentMedal_2017" "2017"
N/A25484"TF_SniperHat1_Style0" "Стил 1"
N/A25485"[english]TF_SniperHat1_Style0" "Style 1"
N/A25486"TF_SniperHat1_Style1" "Стил 2"
N/A25487"[english]TF_SniperHat1_Style1" "Style 2"
N/A25488"TF_HeavyHat1_Style0" "Стил 1"
N/A25489"[english]TF_HeavyHat1_Style0" "Style 1"
N/A25490"TF_HeavyHat1_Style1" "Стил 2"
N/A25491"[english]TF_HeavyHat1_Style1" "Style 2"
N/A25492"TF_Map_tc_hydro" "Hydro"
N/A25493"[english]TF_Map_tc_hydro" "Hydro"
N/A25494"TF_Map_cp_degrootkeep" "DeGroot Keep"
N/A25495"[english]TF_Map_cp_degrootkeep" "DeGroot Keep"
N/A25496"GameType_TerritorialControl" "Териториален контрол"
N/A25497"[english]GameType_TerritorialControl" "Territorial Control"
N/A25498"GameType_Misc" "Алтернативен"
N/A25499"[english]GameType_Misc" "Alternative"
N/A25500"TF_MM_Abandon_Ban" "Изоставяте отбора си?\n\nВременно ще получите забрана при търсенето на мачове, ако го изоставите."
N/A25501"[english]TF_MM_Abandon_Ban" "Abandon your team?\n\nYou will temporarily receive a matchmaking ban if you abandon."
N/A25502"TF_GameModeDesc_Misc" "Режими на игра, които не пасват в нито една от останалите категории."
N/A25503"[english]TF_GameModeDesc_Misc" "Game modes that don't fit into one of the other categories."
N/A25504"TF_GameModeDetail_Misc" "Изберете тази опция, за да играете режими като „Териториален контрол“, „Специална доставка“, „Средновековие“ и „Унищожение на играчи“."
N/A25505"[english]TF_GameModeDetail_Misc" "Select this option to play game modes like Territorial Control, Special Delivery, Medieval, and Player Destruction."
N/A25506"TF_enlightened_mann_style0" "Прекомерно помпозно, за да бъде описано"
N/A25507"[english]TF_enlightened_mann_style0" "Too Pompous to Describe"
N/A25508"TF_enlightened_mann_style1" "Класически"
N/A25509"[english]TF_enlightened_mann_style1" "Classical"
N/A25510"TF_sbox2014_war_helmet_style1" "Вдигнат визьор"
N/A25511"[english]TF_sbox2014_war_helmet_style1" "Visor Up"
N/A25512"TF_sbox2014_war_helmet_style2" "Свален визьор"
N/A25513"[english]TF_sbox2014_war_helmet_style2" "Visor Down"
N/A25514"TF_short2014_all_mercs_mask_style0" "Оригинален"
N/A25515"[english]TF_short2014_all_mercs_mask_style0" "Original"
N/A25516"TF_short2014_all_mercs_mask_style1" "Изчистен"
N/A25517"[english]TF_short2014_all_mercs_mask_style1" "Clean"
N/A25518"TF_short2014_all_mercs_mask_style2" "Черепи"
N/A25519"[english]TF_short2014_all_mercs_mask_style2" "Skulls"
N/A25520"TF_dec15_patriot_peak_Style0" "Със слушалки"
N/A25521"[english]TF_dec15_patriot_peak_Style0" "With Headphones"
N/A25522"TF_dec15_patriot_peak_Style1" "Без слушалки"
N/A25523"[english]TF_dec15_patriot_peak_Style1" "Without Headphones"
2543625524}
2543725525}