Template:PatchDiff/May 15, 2017 Patch/tf/resource/tf bulgarian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
63036303"[english]TF_TradeStartDialog_SelectProfile" "Steam Profile"
63046304"TF_TradeStartDialog_Friends" "Избиране на приятел, с когото да търгувате:"
63056305"[english]TF_TradeStartDialog_Friends" "Select a friend to trade with:"
6306N/A"TF_TradeStartDialog_FriendsNone" "Никой от Вашите приятели\nне играе TF2 в момента."
N/A6306"TF_TradeStartDialog_FriendsNone" "Понастоящем никой от\nприятелите Ви не играе TF2."
63076307"[english]TF_TradeStartDialog_FriendsNone" "None of your friends are\ncurrently playing TF2."
63086308"TF_TradeStartDialog_Server" "Избиране на играч с когото да търгувате:"
63096309"[english]TF_TradeStartDialog_Server" "Select a player to trade with:"
2305723057"[english]Attrib_LoseDemoChargeOnDamageWhenCharging" "Taking damage while shield charging reduces remaining charging time"
2305823058"Attrib_SpeedBoostOnKill" "Придобивате подсилване на скоростта при убийство"
2305923059"[english]Attrib_SpeedBoostOnKill" "Gain a speed boost on kill"
23060N/A"Attrib_SpeedBoostOnHit" "Придобивате подсилване на скоростта при удар"
23061N/A"[english]Attrib_SpeedBoostOnHit" "Gain a speed boost on hit"
N/A23060"Attrib_SpeedBoostOnHit" "При удар: Придобивате подсилване на скоростта"
N/A23061"[english]Attrib_SpeedBoostOnHit" "On Hit: Gain a speed boost"
2306223062"Attrib_spup_damage_resistance" "%s1% устойчивост към щети, когато се върти и сте под 50% здраве"
2306323063"[english]Attrib_spup_damage_resistance" "%s1% damage resistance when below 50% health and spun up"
2306423064"Attrib_stattrakmodule" "Прикачен %s1 брояч за статистиките"
2547725477"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionThree_Text" " Abandoning your teammates (leaving the server) during a competitive match will count as an automatic loss. Additionally, you will receive a matchmaking cooldown, preventing you from playing further competitive matches for a significant time. Subsequent abandons will greatly increase the length of this cooldown."
2547825478"TF_Competitive_Welcome_SectionFour_Title" "Загуба на връзка"
2547925479"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionFour_Title" "Connection Loss"
25480N/A"TF_Competitive_Welcome_SectionFour_Text" " Ако загубите връзка към съревнователен мач, поради каквато и да е причина, ще получите гратисен период, през който ще Ви бъде напомнено да се присъедините отново към протичащата игра. След като гратисният период изтече, автоматично ще изоставите мача."
N/A25480"TF_Competitive_Welcome_SectionFour_Text" " Ако загубите връзка към съревнователен мач, поради каквато и да е причина, ще получите гратисен период, през който ще Ви бъдете подканени да се присъедините отново към протичащата игра. След като гратисният период изтече, автоматично ще изоставите мача."
2548125481"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionFour_Text" " If you lose connection to a competitive match for any reason, you will receive a short grace period during which you will be prompted to rejoin the game in progress. After this grace period expires, you will automatically abandon the match."
2548225482"TF_Competitive_Welcome_SectionFive_Title" "Забележка относно персонализираните интерфейси"
2548325483"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionFive_Title" "Note About Custom HUDs"
2568925689"[english]Attrib_DamageBonusAgainstSentryTarget" "%s1% increased damage to your sentry's target"
2569025690"Attrib_TeleporterBuildCost" "%s1% необходим метал, когато конструирате или подобрявате телепортатори"
2569125691"[english]Attrib_TeleporterBuildCost" "%s1% metal cost when constructing or upgrading teleporters"
25692N/A"Attrib_DmgBonusVsBurning" "%s1% щети срещу горящи играчи"
25693N/A"[english]Attrib_DmgBonusVsBurning" "%s1% damage vs burning players"
N/A25692"Attrib_DmgBonusVsBurning" "%s1% бонус щети срещу горящи играчи"
N/A25693"[english]Attrib_DmgBonusVsBurning" "%s1% damage bonus vs burning players"
2569425694"Attrib_PierceResists" "Атаките проникват през бонуси и ефекти за устойчивост на щети"
2569525695"[english]Attrib_PierceResists" "Attacks pierce damage resistance effects and bonuses"
2569625696"TF_use_min_viewmodels_option" "Използване на минимализирани модели от първо лице"
2686126861"[english]TF_AudioFile" "Audio File"
2686226862"TF_AudioFile_Desc" "Изделие без драскотини."
2686326863"[english]TF_AudioFile_Desc" "Made from scratch."
N/A26864"TF_Medal_HugsTF_2017" "Прочувствената прегръдка"
N/A26865"[english]TF_Medal_HugsTF_2017" "Heartfelt Hug"
N/A26866"TF_Medal_HugsTF_2017_Desc" "Присъдена на онези, които са допринесли или участвали в благотворителното събитие Hugs.tf"
N/A26867"[english]TF_Medal_HugsTF_2017_Desc" "Awarded to those who contributed to or participated in the Hugs.tf 2017 charity event"
2686426868}
2686526869}