Template:PatchDiff/November 16, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15091509"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the Sniper Rifle by hitting %attack2%."
15101510"Tip_2_4" "Som Krypskytt kan du använda din kulsprutepistol för fiender på nära håll."
15111511"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary Submachine Gun to deal with nearby enemies."
1512N/A"Tip_3_Count" "27"
1513N/A"[english]Tip_3_Count" "27"
15141512"Tip_3_1" "Som Soldat kan du rakethoppa högt genom att hoppa och avfyra en raket mot en närliggande yta samtidigt; huka medan du hoppar så ökar den rörelsemängd du får från raketen."
15151513"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights or distances by simultaneously jumping and firing a rocket on nearby surfaces; crouching as you jump will increase the momentum you gain from the rocket."
15161514"Tip_3_2" "Som Soldat ska du rikta raketerna mot en fiendes fötter så att de inte kan undvika explosionen."
56315629"[english]ToolPaintConfirm" "Are you sure you want to paint the item this color?"
56325630"ToolPaintConfirmWarning" "(Färgen används offentligt och permanent)"
56335631"[english]ToolPaintConfirmWarning" "(This color will be publicly visible and permanent)"
5634N/A"ToolDecodeConfirm" "Är du säker på att du vill öppna den här lådan?"
N/A5632"ToolDecodeConfirm" "Är du säker på att du vill öppna den här lådan?%optional_append%"
56355633"[english]ToolDecodeConfirm" "Are you sure you want to open this crate?%optional_append%"
56365634"ToolDecodeInProgress" "Plockar upp ditt Byte ur lådan"
56375635"[english]ToolDecodeInProgress" "Uncrating your Loot"
66896687"[english]TF_Armory_Item_DescTag" "This �Description Tag� can be used to permanently modify the description of a single item. Other players will see the description you choose instead of the original description. A custom description can be added to items that don't normally have one."
66906688"TF_Armory_Item_Limited" "Detta föremål är bara tillgängligt i butiken i en begränsad tid! Detta föremål kan för nuvarande inte hittas på vanligt vis eller i förrådslådor."
66916689"[english]TF_Armory_Item_Limited" "This item is only available in the store for a limited time! This item is not currently available as a loot or crate drop."
6692N/A"TF_HalloweenItem_Reserved" "Den Hemsökta Halloween-Gåvan har mystiskt dykt upp någonstans.
6693N/ADen första som hittar den får den!"
N/A6690"TF_HalloweenItem_Reserved" "Den Hemsökta Halloween-Gåvan har mystiskt dykt upp någonstans, bara för dig. Hitta den!"
66946691"[english]TF_HalloweenItem_Reserved" "A Haunted Halloween Gift has mysteriously appeared somewhere, placed just for you. Go and find it!"
66956692"TF_HalloweenItem_Granted" "�%recipient%� hittade den Hemsökta Halloween-Gåvan!"
66966693"[english]TF_HalloweenItem_Granted" "�%recipient%� found the Haunted Halloween Gift!"
1034210339"[english]TF_SavePreset" "SAVE"
1034310340"TF_CancelSavePreset" "AVBRYT"
1034410341"[english]TF_CancelSavePreset" "CANCEL"
10345N/A"Econ_DateFormat" "%day%, %year% (%hour%:%min%:%sec%)"
N/A10342"Econ_DateFormat" "%day% (%hour%:%min%:%sec%)"
1034610343"[english]Econ_DateFormat" "%day% (%hour%:%min%:%sec%)"
10347N/A"Econ_DateFormat_GMT" "%day%, %year% (%hour%:%min%:%sec%) GMT"
N/A10344"Econ_DateFormat_GMT" "%day% (%hour%:%min%:%sec%) GMT"
1034810345"[english]Econ_DateFormat_GMT" "%day% (%hour%:%min%:%sec%) GMT"
1034910346"Attrib_CannotTradeOrCraft" "Kan inte Bytas eller användas i Tillverkning"
1035010347"[english]Attrib_CannotTradeOrCraft" "Not Tradable or Usable in Crafting"
1102811025"[english]TF_PublishFile_kNeedTitleAndDescription" "You need to specify both a title and a description."
1102911026"TF_PublishFile_kFailedFileValidation" "Det gick inte att validera filen."
1103011027"[english]TF_PublishFile_kFailedFileValidation" "The file failed to validate."
11031N/A"TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "Den publicerade filen kan inte vara större än 10 MB."
N/A11028"TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "Den publicerade filen kan inte vara större än 100 MB."
1103211029"[english]TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "The published file cannot be larger than 100 MB."
1103311030"TF_PublishFile_kFailedFileNotFound" "Filen kunde inte hittas."
1103411031"[english]TF_PublishFile_kFailedFileNotFound" "The file could not be found."
1134011337"[english]Store_HolidayRestrictionText" "Only equippable during in-game events"
1134111338"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutTitle" "Var god notera"
1134211339"[english]Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutTitle" "Please note"
11343N/A"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloweenföremål kan endast användas under Halloween (till den 7:e november) och under fullmåne."
N/A11340"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloweenföremål kan endast användas under Halloween (till den 9:e november) och under fullmåne."
1134411341"[english]Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloween items may only be used during Halloween (until November 9th) and during full moons."
1134511342"TF_GameModeDesc_Halloween" "Halloween-händelsebanor med bossar, gåvoutsläpp, och galenskap."
1134611343"[english]TF_GameModeDesc_Halloween" "Halloween event maps with bosses, gift drops, and insanity."
1134811345"[english]TF_GameModeDetail_Halloween" "Watch for special gifts to drop and be the first to grab them! Defeat the boss to collect loot."
1134911346"TF_Armory_Item_Limited_Holiday" "Det här föremålet är bara tillgängligt i butiken för en begränsad tid under den här säsongshändelsen!"
1135011347"[english]TF_Armory_Item_Limited_Holiday" "This item is only available in the store for a limited time during this holiday event!"
11351N/A"TF_HalloweenItem_Reserved_Purgatory" "Den hemsökta Halloween-gåvan har mystiskt dykt upp någonstans där nere... Den första som hittar den får behålla den!"
N/A11348"TF_HalloweenItem_Reserved_Purgatory" "Den hemsökta Halloween-gåvan har mystiskt dykt upp någonstans där nere, bara för dig... hitta den!"
1135211349"[english]TF_HalloweenItem_Reserved_Purgatory" "A Haunted Halloween Gift has mysteriously appeared somewhere down below, placed just for you... go and find it!"
1135311350"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Appeared" "Se upp! �MONOCULUS!� smyger omkring...\n"
1135411351"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Appeared" "Beware! �MONOCULUS!� is lurking about...\n"
1209712094"[english]Tip_2_22" "As a Sniper, the Shahanshah has increased damage when your health is below 50%. Use it to counter enemies harassing you once you've taken damage."
1209812095"Tip_3_18" "Som Soldat, kan du genom att aktivera Trumpetsnäckan låta dina lagkamrater helas genom att skada fiender. Använd den för att förstärka ditt lags överlevnadsförmåga i strid."
1209912096"[english]Tip_3_18" "As a Soldier, activating the Concheror lets you and your teammates heal themselves by damaging enemies. Use it to improve your team's survivability in fights."
12100N/A"Tip_3_19" "Som Soldat, kan du använda Rakethopparen för att komma fram till stridslinjerna fortare utan att ta skada. Men var försiktig! Du kommer att ta mer skada från de flesta vapen, och du kommer att behöva förlita dig på dina sekundära och närstridsvapen för att göra skada."
12101N/A"[english]Tip_3_19" "As a Soldier, you can use the Rocket Jumper to get to the front lines quickly without taking damage. Be careful! You will take increased damage from most weapons, and you will need to rely on your secondary and melee weapons to deal damage."
12102N/A"Tip_3_20" "Som Soldat gör Stekpannan lika mycket skada som Spaden, men är mycket mer högljudd. Använd den inte om du försöker gömma dig, eftersom det distinkta ljudet kommer avslöja din position!"
12103N/A"[english]Tip_3_20" "As a Soldier, the Frying Pan does identical damage as the Shovel, but is a lot louder. Don't use it when you are trying to stay hidden, as the distinct sound will give your position away!"
12104N/A"Tip_3_21" "Som Soldat kan Rättskaffens Bison träffa samma fiende flera gånger och den kommer träffa flest gånger på fiender som springer iväg från projektilen. Använd den för att straffa fiender som flyr!"
12105N/A"[english]Tip_3_21" "As a Soldier, the Righteous Bison can hit the same enemy multiple times, and will hit the most times on enemies who are moving away from the projectile. Use it to punish retreating enemies!"
12106N/A"Tip_3_22" "Som Soldat, om du slår en lagkamrat med Disciplinåtgärden så kommer du och din kamrats hastighet öka drastiskt under ett par sekunder! Använd den på långsammare klasser som andra Soldater och Tunga Artillerister för att kunna nå frontlinjen snabbare!"
12107N/A"[english]Tip_3_22" "As a Soldier, hitting a teammate with the Disciplinary Action will increase both your and your ally's speed dramatically for a few seconds! Use it on slower classes like other Soldiers and Heavies in order to reach the front lines faster!"
12108N/A"Tip_3_23" "Som Soldat, använd %attack2% när du bär på Cow Mangler 5000 för att avfyra ett laddat skott, som gör extra mycket skada och bränner fienden temporärt. Var försiktig! Ett laddat skott använder all den laddade ammunitionen i Cow Mangler 5000."
12109N/A"[english]Tip_3_23" "As a Soldier, use %attack2% when wielding the Cow Mangler 5000 to fire a charged shot, dealing extra damage and setting the enemy briefly on fire. Be careful! A charged shot entirely depletes the Cow Mangler 5000's ammunition."
12110N/A"Tip_3_24" "Som Soldat, så reducerar Manstövlarna tillbaka-knuffen från vapen något dramatiskt. Använd dem för att undvika att bli tillbaka-knuffad av Hagel-Med-Kraft, explosioner eller Vaktgevär!"
12111N/A"[english]Tip_3_24" "As a Soldier, the Mantreads dramatically reduce weapon knock back. Use them in order to avoid being pushed back by the Force-A-Nature, explosives or Sentry Guns!"
12112N/A"Tip_3_25" "Som Soldat, kan Frihetsgeväret och Svarta Lådan bara ha 3 raketer i magasinet vid alla tillfällen. Var noga så att varje raket träffar, annars kan du bli väldigt sårbar."
12113N/A"[english]Tip_3_25" "As a Soldier, the Liberty Launcher and Black Box only load three rockets at any time. Be sure to make each shot count, or you may be left vulnerable."
12114N/A"Tip_3_26" "Som Soldat så kan du rakethoppa för att snabbt minska avståndet mellan dig och dina fiender, använd sedan Trädgårdsmästaren för att göra slut på dem när du landar."
12115N/A"[english]Tip_3_26" "As a Soldier, rocket jump to quickly close the distance between you and your enemies, and then use the Market Gardener to finish them off as you land."
12116N/A"Tip_3_27" "Som Soldat, överväg att använda ditt Hagelgevär mot fiendepyros som reflekterar dina raketer."
12117N/A"[english]Tip_3_27" "As a Soldier, consider using your Shotgun against enemy Pyros that are reflecting your rockets."
N/A12097"Tip_3_19" "Som Soldat gör Stekpannan lika mycket skada som Spaden, men är mycket mer högljudd. Använd den inte om du försöker gömma dig, eftersom det distinkta ljudet kommer avslöja din position!"
N/A12098"[english]Tip_3_19" "As a Soldier, the Frying Pan does identical damage as the Shovel, but is a lot louder. Don't use it when you are trying to stay hidden, as the distinct sound will give your position away!"
N/A12099"Tip_3_20" "Som Soldat kan Rättskaffens Bison träffa samma fiende flera gånger och den kommer träffa flest gånger på fiender som springer iväg från projektilen. Använd den för att straffa fiender som flyr!"
N/A12100"[english]Tip_3_20" "As a Soldier, the Righteous Bison can hit the same enemy multiple times, and will hit the most times on enemies who are moving away from the projectile. Use it to punish retreating enemies!"
N/A12101"Tip_3_21" "Som Soldat, om du slår en lagkamrat med Disciplinåtgärden så kommer du och din kamrats hastighet öka drastiskt under ett par sekunder! Använd den på långsammare klasser som andra Soldater och Tunga Artillerister för att kunna nå frontlinjen snabbare!"
N/A12102"[english]Tip_3_21" "As a Soldier, hitting a teammate with the Disciplinary Action will increase both your and your ally's speed dramatically for a few seconds! Use it on slower classes like other Soldiers and Heavies in order to reach the front lines faster!"
N/A12103"Tip_3_22" "Som Soldat, använd %attack2% när du bär på Cow Mangler 5000 för att avfyra ett laddat skott, som gör extra mycket skada och bränner fienden temporärt. Var försiktig! Ett laddat skott använder all den laddade ammunitionen i Cow Mangler 5000."
N/A12104"[english]Tip_3_22" "As a Soldier, use %attack2% when wielding the Cow Mangler 5000 to fire a charged shot, dealing extra damage and setting the enemy briefly on fire. Be careful! A charged shot entirely depletes the Cow Mangler 5000's ammunition."
N/A12105"Tip_3_23" "Som Soldat, så reducerar Manstövlarna tillbaka-knuffen från vapen något dramatiskt. Använd dem för att undvika att bli tillbaka-knuffad av Hagel-Med-Kraft, explosioner eller Vaktgevär!"
N/A12106"[english]Tip_3_23" "As a Soldier, the Mantreads dramatically reduce weapon knock back. Use them in order to avoid being pushed back by the Force-A-Nature, explosives or Sentry Guns!"
N/A12107"Tip_3_24" "Som Soldat, kan Frihetsgeväret och Svarta Lådan bara ha 3 raketer i magasinet vid alla tillfällen. Var noga så att varje raket träffar, annars kan du bli väldigt sårbar."
N/A12108"[english]Tip_3_24" "As a Soldier, the Liberty Launcher and Black Box only load three rockets at any time. Be sure to make each shot count, or you may be left vulnerable."
N/A12109"Tip_3_25" "Som Soldat så kan du rakethoppa för att snabbt minska avståndet mellan dig och dina fiender, använd sedan Trädgårdsmästaren för att göra slut på dem när du landar."
N/A12110"[english]Tip_3_25" "As a Soldier, rocket jump to quickly close the distance between you and your enemies, and then use the Market Gardener to finish them off as you land."
N/A12111"Tip_3_26" "Som Soldat, överväg att använda ditt Hagelgevär mot fiendepyros som reflekterar dina raketer."
N/A12112"[english]Tip_3_26" "As a Soldier, consider using your Shotgun against enemy Pyros that are reflecting your rockets."
1211812113"Tip_4_17" "Som en Demoman kan du bara ladda om din Ullapool Caber genom att besöka ett påfyllningsskåp. Se till att varje träff räknas!"
1211912114"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, the only way to recharge your Ullapool Caber is to visit a resupply locker. Make every hit with it count!"
1212012115"Tip_4_18" "Som en Demoman ska du komma ihåg att när du använder det Skotska Motståndet kan du se Klisterbomber genom väggar och golv, och kan detonera dem oavsett avstånd. Använd det till din fördel."
1463714632"[english]TF_BigCountry_Style0" "Nelson"
1463814633"TF_BigCountry_Style1" "Brooks"
1463914634"[english]TF_BigCountry_Style1" "Brooks"
14640N/A"TF_DemoBeardPipe" "Den Skäggiga Bombarderaren"
N/A14635"TF_DemoBeardPipe" "Den Skäggiga Sprängaren"
1464114636"[english]TF_DemoBeardPipe" "The Bearded Bombardier"
1464214637"TF_DemoBeardPipe_Desc" "Demo är redan ganska mycket som Jultomten. De har båda stor kunskap om moderna sprängämnen, de hatar båda Judy Garland, och nu har de båda ett charmerande skägg och majskolvspipa."
1464314638"[english]TF_DemoBeardPipe_Desc" "Demo is already a lot like Santa Claus. They both have extensive knowledge of modern explosives, they both hate Judy Garland, and now, they can both sport a charming beard and corn cob pipe."
1545915454"[english]TF_MM_Rejoin_AbandonText_NoPenalty" "Game in progress found. Rejoin or Abandon?\n\nAbandoning games repeatedly may result in lower priority matchmaking."
1546015455"TF_MVM_Tour_ExpertDifficulty_Warning" "VARNING: Expertuppdrag är MYCKET SVÅRARE än avancerade uppdrag och kräver att alla sex lagmedlemmar är starkt medverkande.\n\nVi rekommenderar alla spelare att slutföra en avancerad tjänstgöring innan du provar expertläget."
1546115456"[english]TF_MVM_Tour_ExpertDifficulty_Warning" "WARNING: Expert missions are MUCH HARDER than advanced missions and require all six team members to be strong contributors.\n\nWe recommend all players complete an advanced tour of duty before attempting expert mode."
N/A15457"Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon_or_valentines" "Helgdagsbegränsning: Halloween / Fullmåne / Alla Hjärtans Dag"
N/A15458"[english]Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon_or_valentines" "Holiday Restriction: Halloween / Full Moon / Valentine's Day"
N/A15459"TF_Wearable_Lantern" "Lykta"
N/A15460"[english]TF_Wearable_Lantern" "Lantern"
N/A15461"TF_Wearable_Armor" "Pansar"
N/A15462"[english]TF_Wearable_Armor" "Armor"
N/A15463"TF_Wearable_Wings" "Vingar"
N/A15464"[english]TF_Wearable_Wings" "Wings"
N/A15465"TF_Halloween2012CommunityBundle" "Halloween 2012 Gemenskapsbunt"
N/A15466"[english]TF_Halloween2012CommunityBundle" "Halloween 2012 Community Bundle"
N/A15467"TF_Halloween2012CommunityBundle_Desc" "Denna spökliga bunt innehåller mer än tjugo otroliga artiklar skapade av TF2-gemenskapens medlemmar för att fira den fjärde årliga halloweenhändelsen:"
N/A15468"[english]TF_Halloween2012CommunityBundle_Desc" "This spooky bundle contains more than twenty incredible items created by members of the TF2 community to celebrate the Fourth Annual Spectral Halloween Special:"
N/A15469"TF_TotalWarBundle" "Total War-bunt"
N/A15470"[english]TF_TotalWarBundle" "Total War Bundle"
N/A15471"TF_TotalWarBundle_Desc" " "
N/A15472"[english]TF_TotalWarBundle_Desc" ""
N/A15473"TF_Domination_Hat_Ghostly" "Spöklik Stormhatt"
N/A15474"[english]TF_Domination_Hat_Ghostly" "Ghostly Gibus"
N/A15475"TF_Domination_Hat_Ghostly_Desc" "Dominera en spelare som bär en Stormhatt, samla in den Spöklika Stormhatten, och ta din rättmätiga plats på den Halloween-uppdateringsrelaterade-hatt-tronen."
N/A15476"[english]TF_Domination_Hat_Ghostly_Desc" "Dominate a player wearing any Gibus hat, collect the Ghostly Gibus, and take your rightful place on the Halloween-update-related-hat-throne."
N/A15477"TF_Halloween_MerasmusLoot_Hat" "Dödskalleöns Huvudprydnad"
N/A15478"[english]TF_Halloween_MerasmusLoot_Hat" "The Skull Island Topper"
N/A15479"TF_Halloween_MerasmusLoot_Hat_Desc" "Den allsmäktiga (mediokra) trollkarlen Merasmus hittade denna skrämmande (ofarliga) häxhatt i Hadesspiralens djup (precis vid ingången av Hadesspilaren)."
N/A15480"[english]TF_Halloween_MerasmusLoot_Hat_Desc" "This terrifying (innocuous) witching cap was found by the all-powerful (mediocre) wizard Merasmus in the depths of the Hades Spiral (right near the entrance of the Hades Spiral)."
N/A15481"TF_BooBalloon" "Bu-Ballongen"
N/A15482"[english]TF_BooBalloon" "The Boo Balloon"
N/A15483"TF_BooBalloon_Desc" "Dessa muntra (men läskiga!) ballonger är faktiskt gjorda av uppblåsta spökansikten. Beställ nu, innan dem där malliga spökrättsaktivisterna får nys om det här och stänger ner det."
N/A15484"[english]TF_BooBalloon_Desc" "These cheery (but terrifying!) balloons are made from the actual inflated faces of ghosts. Order now, before those uppity ghost rights activists get wind of this and shut it down."
N/A15485"TF_UnknownMonkeynaut" "Den Okända Apanauten"
N/A15486"[english]TF_UnknownMonkeynaut" "The Unknown Monkeynaut"
N/A15487"TF_UnknownMonkeynaut_Desc" "Låt ett riktigt spöke av Mann Co.:s första undergångna apanautexpedition förfölja din axel! Olikt många andra undergångna apanautexpeditioner som Mann Co. genomfört, var Operation Banankatapult unikt då man inte ens använde en rymdfarkost."
N/A15488"[english]TF_UnknownMonkeynaut_Desc" "Have an actual ghost of Mann Co.'s first doomed monkeynaut expedition haunt your shoulder! Unlike the many other doomed monkeynaut expeditions undertaken by Mann Co., Operation Banana Catapult was unique in that no space shuttles were even used."
N/A15489"TF_GrandDuchessTutu" "Storhertiginnans Balettkjol"
N/A15490"[english]TF_GrandDuchessTutu" "The Grand Duchess Tutu"
N/A15491"TF_GrandDuchessTutu_Desc" "Fira storhertiginnan Anastasia Nikolaevnas liv med denna dystra historiska dräkt. Njut av denna replik av den balettkjol hon bar när hon regerade Ryssland från sin trettio meter höga geléhallontron."
N/A15492"[english]TF_GrandDuchessTutu_Desc" "Celebrate the life of Grand Duchess Anastasia Nikolaevna with this somber historical costume. Enjoy this replica of the tutu she wore while governing Russia from atop her hundred-foot-tall gumdrop throne."
N/A15493"TF_GrandDuchessFairyWings" "Storhertiginnans Fevingar"
N/A15494"[english]TF_GrandDuchessFairyWings" "The Grand Duchess Fairy Wings"
N/A15495"TF_GrandDuchessFairyWings_Desc" "Fira storhertiginnan Anastasia Nikolaevnas liv med denna dystra historiska dräkt. Njut av denna replik av de fevingar hon bar när hon regerade Ryssland från sin trettio meter höga geléhallontron."
N/A15496"[english]TF_GrandDuchessFairyWings_Desc" "Celebrate the life of Grand Duchess Anastasia Nikolaevna with this somber historical costume. Enjoy this replica of the fairy wings she wore while governing Russia from atop her hundred-foot-tall gumdrop throne."
N/A15497"TF_GrandDuchessTiara" "Storhertiginnans Tiara"
N/A15498"[english]TF_GrandDuchessTiara" "The Grand Duchess Tiara"
N/A15499"TF_GrandDuchessTiara_Desc" "Fira storhertiginnan Anastasia Nikolaevnas liv med denna dystra historiska dräkt. Njut av denna replik av den tiara hon bar när hon regerade Ryssland från sin trettio meter höga geléhallontron."
N/A15500"[english]TF_GrandDuchessTiara_Desc" "Celebrate the life of Grand Duchess Anastasia Nikolaevna with this somber historical costume. Enjoy this replica of the tiara she wore while governing Russia from atop her hundred-foot-tall gumdrop throne."
N/A15501"TF_SirHootsalot_desc" "Om nu ugglor är så smarta, varför lät då den här dig limma den till din axel? Vid närmare eftertanke ser ingen av er ut som ett supergeni på det här sättet."
N/A15502"[english]TF_SirHootsalot_desc" "If owls are so smart, why did this one let you glue it to your shoulder? Come to think of it, neither one of you is looking like a super-genius on this one."
N/A15503"TF_Scarecrow" "Fågelskrämman"
N/A15504"[english]TF_Scarecrow" "The Scarecrow"
N/A15505"TF_Scarecrow_Desc" "Behöver du en fågelskrämma men saknar trä och halm? Varför inte fånga in Spionen, sy igen hans mun, ge honom knappar som ögon och sätta ut honom i ditt majsfält? Han bryr sig säkert inte. Alla gillar majs."
N/A15506"[english]TF_Scarecrow_Desc" "Need a scarecrow but you're short on wood and straw? Why not capture the Spy, stitch his mouth shut, give him buttons for eyes and stick him in your corn field? He probably won't mind. Everybody likes corn."
N/A15507"TF_CronesDome" "Kärringens Hatt"
N/A15508"[english]TF_CronesDome" "The Crone's Dome"
N/A15509"TF_Executioner" "Avrättaren"
N/A15510"[english]TF_Executioner" "The Executioner"
N/A15511"TF_Executioner_Desc" "Att vara en avrättare är mycket mer än att bara döda folk. Ibland får du tortera dem först. Tips: För att göra saker intressanta, varför inte tortera någon tills de skriker det hemliga ordet? (Psst: det hemliga ordet är \"Frihet\".)"
N/A15512"[english]TF_Executioner_Desc" "Being an executioner is a lot more than just killing people. Sometimes you get to torture them first. Tip: To make things interesting, why not torture someone until they yell the secret word? (Hint: the secret word is \"Freedom\".)"
N/A15513"TF_Bonedolier" "Benbandet"
N/A15514"[english]TF_Bonedolier" "The Bonedolier"
N/A15515"TF_Bonedolier_Desc" "Få dina vänner att tro att du bär runt på farliga granater. Njut av deras lättnad när det visar sig att det bara är ofarliga människokranier."
N/A15516"[english]TF_Bonedolier_Desc" "Scare your friends into thinking you're carrying around deadly grenades. Bask in their relief when it turns out they're only harmless human skulls."
N/A15517"TF_Zipperface" "Dragkedjeansiktet"
N/A15518"[english]TF_Zipperface" "The Zipperface"
N/A15519"TF_Zipperface_Desc" "\"Farsan, hur ser din skalle ut?\" \"Jag antar att vi aldrig får veta, tack vare mitt dumma ansikte.\" Pow-zoop! Dragkedjeansikte! Se aldrig dum ut framför barnen igen!"
N/A15520"[english]TF_Zipperface_Desc" "\"Daddy, what does your skull look like?\" \"I guess we'll never know, thanks to my stupid face.\" Pow-zoop! Zipperface! Never look like an idiot in front of your kids again!"
N/A15521"TF_Exorcizor" "Exercisten"
N/A15522"[english]TF_Exorcizor" "The Exorcizor"
N/A15523"TF_WraithWrap" "Vålnadsluvan"
N/A15524"[english]TF_WraithWrap" "The Wraith Wrap"
N/A15525"TF_WraithWrap_Desc" "Den perfekta accessoaren för att bibehålla anonymitet medan du stjäl ringar från dvärgar."
N/A15526"[english]TF_WraithWrap_Desc" "The perfect accessory for maintaining anonymity while stealing rings from midgets."
N/A15527"TF_CoffinKit" "Kistkitet"
N/A15528"[english]TF_CoffinKit" "The Coffin Kit"
N/A15529"TF_CoffinKit_Desc" "Olikt andra överlevnadskit antar detta händiga sistahjälpenkit rätteligen att när du är i en överlevnadssituation så kommer du att dö. Dra i utlösningslinan för att blåsa upp miniaturkistan till en som passar för lik, så att du kan dö in i den."
N/A15530"[english]TF_CoffinKit_Desc" "Unlike other survival packs, this handy last-aid kit rightly assumes that the moment you're in a survival situation, you are going to die. Just pull the ripcord to inflate the minature coffin into a standard corpse-sized one that you can die right into."
N/A15531"TF_RumpoLantern" "Rumplyktan"
N/A15532"[english]TF_RumpoLantern" "The Rump-o'-Lantern"
N/A15533"TF_RumpoLantern_Desc" "Sedan urminnes tider har människan haft två drömmar: Drömmen om att flyga, och drömmen om att lura folk att din röv är hemsökt. Flygplan tog hand om den enkla drömmen. Denna mirakulösa rövlykta tar itu med den andra."
N/A15534"[english]TF_RumpoLantern_Desc" "Since time immemorial man has had two dreams: the dream of flying, and the dream of tricking people into thinking your ass is haunted. Airplanes took care of the easy dream. This miracle ass lantern tackles the other."
N/A15535"TF_SpookyShoes" "Spökliga Skorna"
N/A15536"[english]TF_SpookyShoes" "The Spooky Shoes"
N/A15537"TF_SpookyShoes_Desc" "Från helvetet! Storlek 666! Utanför helvetet är det storlek 37. Upplev den plågsamma fasan av små fötter!"
N/A15538"[english]TF_SpookyShoes_Desc" "From Hell! Size 666! Outside of Hell, that's a 5 1/2. Men's! Experience the agonizing terror of tiny man feet!."
N/A15539"TF_SpookySleeves" "Spökliga Ärmarna"
N/A15540"[english]TF_SpookySleeves" "The Spooky Sleeves"
N/A15541"TF_Item_VoodooCursed_Armory" "Voodooförbannat Objekt"
N/A15542"[english]TF_Item_VoodooCursed_Armory" "Voodoo-Cursed Object"
N/A15543"TF_Item_VoodooCursed_Armory_Desc" "Varje voodooförbannat objekt har en liten bit förbannelse kvar i sig. Du kan kombinera sju av dessa mindre föremål på tillverkningsskärmen för att få en större förbannelse. Vad som helst kan hända!"
N/A15544"[english]TF_Item_VoodooCursed_Armory_Desc" "Each voodoo-cursed object has a tiny amount of curse remaining in it. You can combine seven of these smaller items on the craft screen to get a larger curse. Anything could happen!"
N/A15545"TF_Item_VoodooCursedOldBoot" "Voodooförbannad Gammal Känga"
N/A15546"[english]TF_Item_VoodooCursedOldBoot" "Voodoo-Cursed Old Boot"
N/A15547"TF_Item_VoodooCursedOldBoot_Desc" "Denna känga har en liten bit förbannelse kvar i sig. Du kan sätta samman sju förbannade föremål för att få en större förbannelse. Vad som helst kan hända!"
N/A15548"[english]TF_Item_VoodooCursedOldBoot_Desc" "This boot has a tiny amount of curse remaining in it. You can craft together seven cursed items to get a larger curse. Anything could happen!"
N/A15549"TF_Item_VoodooCursedSkeleton" "Voodooförbannat Skelett"
N/A15550"[english]TF_Item_VoodooCursedSkeleton" "Voodoo-Cursed Skeleton"
N/A15551"TF_Item_VoodooCursedSkeleton_Desc" "Dessa ben har en liten bit förbannelse kvar i sig. Du kan sätta samman sju förbannade föremål för att få en större förbannelse. Vad som helst kan hända!"
N/A15552"[english]TF_Item_VoodooCursedSkeleton_Desc" "These bones have a tiny amount of curse remaining in them. You can craft together seven cursed items to get a larger curse. Anything could happen!"
N/A15553"TF_Item_VoodooCursedQuicklime_Desc" "Denna påse har en liten bit förbannelse kvar i sig. Du kan sätta samman sju förbannade föremål för att få en större förbannelse. Vad som helst kan hända!"
N/A15554"[english]TF_Item_VoodooCursedQuicklime_Desc" "This bag has a tiny amount of curse remaining in it. You can craft together seven cursed items to get a larger curse. Anything could happen!"
N/A15555"TF_Item_VoodooCursedRobotArm" "Voodooförbannad Robotarm"
N/A15556"[english]TF_Item_VoodooCursedRobotArm" "Voodoo-Cursed Robot Arm"
N/A15557"TF_Item_VoodooCursedRobotArm_Desc" "Denna arm har en liten bit förbannelse kvar i sig. Du kan sätta samman sju förbannade föremål för att få en större förbannelse. Vad som helst kan hända!"
N/A15558"[english]TF_Item_VoodooCursedRobotArm_Desc" "This arm has a tiny amount of curse remaining in it. You can craft together seven cursed items to get a larger curse. Anything could happen!"
N/A15559"TF_Item_VoodooCursedBass_Desc" "Av någon anledning har denna fisk en liten bit förbannelse kvar i sig. Du kan sätta samman sju förbannade föremål för att få en större förbannelse. Vad som helst kan hända!"
N/A15560"[english]TF_Item_VoodooCursedBass_Desc" "For whatever reason, this fish has a tiny amount of curse remaining in it. You can craft together seven cursed items to get a larger curse. Anything could happen!"
N/A15561"TF_Item_VoodooCursedStickyBomb" "Voodooförbannad Klisterbomb"
N/A15562"[english]TF_Item_VoodooCursedStickyBomb" "Voodoo-Cursed Sticky-Bomb"
N/A15563"TF_Item_VoodooCursedStickyBomb_Desc" "Detta splitter har en liten bit förbannelse kvar i sig. Du kan sätta samman sju förbannade föremål för att få en större förbannelse. Vad som helst kan hända!"
N/A15564"[english]TF_Item_VoodooCursedStickyBomb_Desc" "This shrapnel has a tiny amount of curse remaining in it. You can craft together seven cursed items to get a larger curse. Anything could happen!"
N/A15565"TF_Item_VoodooCursedNail" "Voodooförbannad Spik"
N/A15566"[english]TF_Item_VoodooCursedNail" "Voodoo-Cursed Nail"
N/A15567"TF_Item_VoodooCursedNail_Desc" "Denna spik har en liten bit förbannelse kvar i sig. Du kan sätta samman sju förbannade föremål för att få en större förbannelse. Vad som helst kan hända!"
N/A15568"[english]TF_Item_VoodooCursedNail_Desc" "This nail has a tiny amount of curse remaining in it. You can craft together seven cursed items to get a larger curse. Anything could happen!"
N/A15569"TF_Item_Zombie_Armory" "Voodooförbannad Själ"
N/A15570"[english]TF_Item_Zombie_Armory" "Voodoo-Cursed Soul"
N/A15571"TF_Item_Zombie_Armory_Desc" " "
N/A15572"[english]TF_Item_Zombie_Armory_Desc" ""
N/A15573"TF_Item_ZombieScout" "Voodooförbannad Spanarsjäl"
N/A15574"[english]TF_Item_ZombieScout" "Voodoo-Cursed Scout Soul"
N/A15575"TF_Item_ZombieScout_Desc" " "
N/A15576"[english]TF_Item_ZombieScout_Desc" ""
N/A15577"TF_Item_ZombieSoldier" "Voodooförbannad Soldatsjäl"
N/A15578"[english]TF_Item_ZombieSoldier" "Voodoo-Cursed Soldier Soul"
N/A15579"TF_Item_ZombieSoldier_Desc" " "
N/A15580"[english]TF_Item_ZombieSoldier_Desc" ""
N/A15581"TF_Item_ZombieHeavy" "Voodooförbannad Tung Artilleristsjäl"
N/A15582"[english]TF_Item_ZombieHeavy" "Voodoo-Cursed Heavy Soul"
N/A15583"TF_Item_ZombieHeavy_Desc" " "
N/A15584"[english]TF_Item_ZombieHeavy_Desc" ""
N/A15585"TF_Item_ZombieDemoman" "Voodooförbannad Demomansjäl"
N/A15586"[english]TF_Item_ZombieDemoman" "Voodoo-Cursed Demoman Soul"
N/A15587"TF_Item_ZombieDemoman_Desc" " "
N/A15588"[english]TF_Item_ZombieDemoman_Desc" ""
N/A15589"TF_Item_ZombieEngineer" "Voodooförbannad Ingenjörssjäl"
N/A15590"[english]TF_Item_ZombieEngineer" "Voodoo-Cursed Engineer Soul"
N/A15591"TF_Item_ZombieEngineer_Desc" " "
N/A15592"[english]TF_Item_ZombieEngineer_Desc" ""
N/A15593"TF_Item_ZombieMedic" "Voodooförbannad Sjukvårdarsjäl"
N/A15594"[english]TF_Item_ZombieMedic" "Voodoo-Cursed Medic Soul"
N/A15595"TF_Item_ZombieMedic_Desc" " "
N/A15596"[english]TF_Item_ZombieMedic_Desc" ""
N/A15597"TF_Item_ZombieSpy" "Voodooförbannad Spionsjäl"
N/A15598"[english]TF_Item_ZombieSpy" "Voodoo-Cursed Spy Soul"
N/A15599"TF_Item_ZombieSpy_Desc" " "
N/A15600"[english]TF_Item_ZombieSpy_Desc" ""
N/A15601"TF_Item_ZombiePyro" "Voodooförbannad Pyrosjäl"
N/A15602"[english]TF_Item_ZombiePyro" "Voodoo-Cursed Pyro Soul"
N/A15603"TF_Item_ZombiePyro_Desc" " "
N/A15604"[english]TF_Item_ZombiePyro_Desc" ""
N/A15605"TF_Item_ZombieSniper" "Voodooförbannad Krypskyttssjäl"
N/A15606"[english]TF_Item_ZombieSniper" "Voodoo-Cursed Sniper Soul"
N/A15607"TF_Item_ZombieSniper_Desc" " "
N/A15608"[english]TF_Item_ZombieSniper_Desc" ""
N/A15609"RummageThroughCurses" "Leta igenom"
N/A15610"[english]RummageThroughCurses" "Reach In"
N/A15611"TF_PileOfCurses" "Hög Med Förbannelser"
N/A15612"[english]TF_PileOfCurses" "Pile Of Curses"
N/A15613"RI_VoodooCursedItem" "Förbannad Objekt"
N/A15614"[english]RI_VoodooCursedItem" "Cursed Object"
N/A15615"TF_VoodooCursed_Type" "Förbannat Objekt"
N/A15616"[english]TF_VoodooCursed_Type" "Cursed Object"
N/A15617"TF_VoodooCursedSoul_Type" "Förbannad Själ"
N/A15618"[english]TF_VoodooCursedSoul_Type" "Cursed Soul"
N/A15619"TF_Gibus_Style_Ghostly" "Spöklik"
N/A15620"[english]TF_Gibus_Style_Ghostly" "Ghostly"
N/A15621"Gametype_HalloweenMix" "Halloweenmix"
N/A15622"[english]Gametype_HalloweenMix" "Halloween Mix"
N/A15623"Gametype_Halloween247" "Halloween 2012"
N/A15624"[english]Gametype_Halloween247" "Halloween 2012"
N/A15625"TF_HALLOWEEN_MERASMUS_DEATHCAM_NAME" "MERASMUS!"
N/A15626"[english]TF_HALLOWEEN_MERASMUS_DEATHCAM_NAME" "MERASMUS!"
N/A15627"TF_HALLOWEEN_MERASMUS_KILL_DESC" "Döda MERASMUS!"
N/A15628"[english]TF_HALLOWEEN_MERASMUS_KILL_DESC" "Kill MERASMUS!"
N/A15629"NewItemMethod_HolidayGift" "Du hittade en helgdagsgåva:"
N/A15630"[english]NewItemMethod_HolidayGift" "You Found A Holiday Gift:"
N/A15631"RefurbishItem_RemoveSpellTitle" "Ta bort förtrollning?"
N/A15632"[english]RefurbishItem_RemoveSpellTitle" "Remove Spell?"
N/A15633"RefurbishItem_RemoveSpellCombo" "Ta bort förtrollning '%s1'"
N/A15634"[english]RefurbishItem_RemoveSpellCombo" "Remove Spell '%s1'"
N/A15635"RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Ta bort förtrollningen som ger \"%confirm_dialog_token%\" från detta föremål? (Förtrollningen kommer kasseras)"
N/A15636"[english]RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Remove the spell granting \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Spell will be discarded)"
N/A15637"KillEaterEventType_HalloweenKills" "Dödade under Halloween"
N/A15638"[english]KillEaterEventType_HalloweenKills" "Kills During Halloween"
N/A15639"KillEaterEventType_HalloweenRobotKills" "Robotar dödade under Halloween"
N/A15640"[english]KillEaterEventType_HalloweenRobotKills" "Robots Killed During Halloween"
N/A15641"TF_StrangePart_HalloweenKills" "Märklig Del: Dödade under Halloween"
N/A15642"[english]TF_StrangePart_HalloweenKills" "Strange Part: Halloween Kills"
N/A15643"TF_StrangePart_HalloweenKills_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du dödar under Halloween."
N/A15644"[english]TF_StrangePart_HalloweenKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill during the Halloween event."
N/A15645"TF_StrangePart_RobotsDestroyedDuringHalloween" "Märklig Del: Robotar förstörda under Halloween"
N/A15646"[english]TF_StrangePart_RobotsDestroyedDuringHalloween" "Strange Part: Robots Destroyed During Halloween"
N/A15647"TF_StrangePart_RobotsDestroyedDuringHalloween_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet invaderande robotar du förstör med det i Mann mot Maskin-spel under Halloweenhändelsen."
N/A15648"[english]TF_StrangePart_RobotsDestroyedDuringHalloween_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of invading Robots you destroy with it in Mann-vs-Machine games during the Halloween event."
N/A15649"TF_Tool_HalloweenKey2012" "Kuslig Nyckel"
N/A15650"[english]TF_Tool_HalloweenKey2012" "Eerie Key"
N/A15651"TF_HalloweenCrate2012" "Kuslig Låda"
N/A15652"[english]TF_HalloweenCrate2012" "Eerie Crate"
N/A15653"TF_HalloweenCrate2012_Desc" "Den här lådans innehåll är okänt och bara\nKusliga Nycklar passar i låset.\n\nEn ondskefull närvaro lurar inuti.\n\nEfter 2012-11-08 kommer den här lådan försvinna."
N/A15654"[english]TF_HalloweenCrate2012_Desc" "This crate's contents are unknown and only\nEerie Keys fit the lock.\n\nA sinister presence lurks within.\n\nAfter 11/08/2012 this crate will disappear."
N/A15655"TF_Set_Heavy_Fairy" "Storhertiginnan"
N/A15656"[english]TF_Set_Heavy_Fairy" "The Grand Duchess"
N/A15657"Attrib_HideEnemyHealth" "Kan inte se fiendehälsa"
N/A15658"[english]Attrib_HideEnemyHealth" "Unable to see enemy health"
N/A15659"Attrib_PyrovisionOptIn" "Om Utrustat: Besök Pyroland"
N/A15660"[english]Attrib_PyrovisionOptIn" "On Equip: Visit Pyroland"
N/A15661"Attrib_PyrovisionFilter" "Syns bara i Pyroland"
N/A15662"[english]Attrib_PyrovisionFilter" "Only visible in Pyroland"
N/A15663"Attrib_Sapper_Damage_Bonus" "+%s1% sapperskadebonus"
N/A15664"[english]Attrib_Sapper_Damage_Bonus" "+%s1% sapper damage bonus"
N/A15665"Attrib_Sapper_Health_Bonus" "%s1% sapperhälsobonus"
N/A15666"[english]Attrib_Sapper_Health_Bonus" "%s1% sapper health bonus"
N/A15667"Attrib_HalloweenSpell_RGB" "%s1"
N/A15668"[english]Attrib_HalloweenSpell_RGB" "%s1"
N/A15669"Attrib_HalloweenSpell_Footstep" "%s1"
N/A15670"[english]Attrib_HalloweenSpell_Footstep" "%s1"
N/A15671"Attrib_HalloweenSpell_PumpkinBombs" "Pumpabomber"
N/A15672"[english]Attrib_HalloweenSpell_PumpkinBombs" "Pumpkin Bombs"
N/A15673"Attrib_HalloweenSpell_GreenFlames" "Halloweeneld"
N/A15674"[english]Attrib_HalloweenSpell_GreenFlames" "Halloween Fire"
N/A15675"Attrib_HalloweenSpell_DeathGhosts" "Exorcism"
N/A15676"[english]Attrib_HalloweenSpell_DeathGhosts" "Exorcism"
N/A15677"Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_1" "Bara MmM: %s1"
N/A15678"[english]Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_1" "MvM only: %s1"
N/A15679"Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_2" "Halloween: %s1 (förtrollning utgår 2012/11/09)"
N/A15680"[english]Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_2" "Halloween: %s1 (spell expires 11/09/2012)"
N/A15681"Attrib_Particle43" "Knivstorm"
N/A15682"[english]Attrib_Particle43" "Knifestorm"
N/A15683"Item_HolidayGift" "�%s1� har hittat en helggåva:: %s2 %s3"
N/A15684"[english]Item_HolidayGift" "�%s1� has found a holiday gift:: %s2 %s3"
N/A15685"TF_Halloween_Merasmus_Appeared" "�MERASMUS!� har dykt upp!\n"
N/A15686"[english]TF_Halloween_Merasmus_Appeared" "�MERASMUS!� has appeared!\n"
N/A15687"TF_Halloween_Merasmus_Killed" "�MERASMUS!� har besegrats!\n"
N/A15688"[english]TF_Halloween_Merasmus_Killed" "�MERASMUS!� has been defeated!\n"
N/A15689"TF_Halloween_Merasmus_Killers" "�%s1� har besegrat �MERASMUS!�\n"
N/A15690"[english]TF_Halloween_Merasmus_Killers" "�%s1� has defeated �MERASMUS!�\n"
N/A15691"TF_Halloween_Merasmus_Escaped" "�MERASMUS!� har gått hem!\n"
N/A15692"[english]TF_Halloween_Merasmus_Escaped" "�MERASMUS!� has gone home!\n"
N/A15693"TF_Halloween_Merasmus_Escaping_In_60" "��MERASMUS!� lämnar om 60 sekunder...\n"
N/A15694"[english]TF_Halloween_Merasmus_Escaping_In_60" "��MERASMUS!� is leaving in 60 seconds...\n"
N/A15695"TF_Halloween_Merasmus_Escaping_In_30" "��MERASMUS!� lämnar om 30 sekunder...\n"
N/A15696"[english]TF_Halloween_Merasmus_Escaping_In_30" "��MERASMUS!� is leaving in 30 seconds...\n"
N/A15697"TF_Halloween_Merasmus_Escaping_In_10" "��MERASMUS!� lämnar om 10 sekunder!\n"
N/A15698"[english]TF_Halloween_Merasmus_Escaping_In_10" "��MERASMUS!� is leaving in 10 seconds!\n"
N/A15699"TF_Halloween_Skull_Island_Escape" "�%s1� har flytt från Dödskalleön!\n"
N/A15700"[english]TF_Halloween_Skull_Island_Escape" "�%s1� has escaped Skull Island!\n"
N/A15701"TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Appeared" "�MERASMUS!� (NIVÅ %level%) har dykt upp!\n"
N/A15702"[english]TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Appeared" "�MERASMUS!� (LEVEL %level%) has appeared!\n"
N/A15703"TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Killed" "��MERASMUS!� (NIVŠ%level%) har besegrats!\n"
N/A15704"[english]TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Killed" "�MERASMUS!� (LEVEL %level%) has been defeated!\n"
N/A15705"TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Killers" "�%s1� har besegrat �MERASMUS! (NIVÅ %level%)�\n"
N/A15706"[english]TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Killers" "�%s1� has defeated �MERASMUS! (LEVEL %level%)�\n"
N/A15707"TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Escaped" "�MERASMUS!� (NIVÅ %level%) har gått hem!\n"
N/A15708"[english]TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Escaped" "�MERASMUS!� (LEVEL %level%) has gone home!\n"
N/A15709"TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Escaping_In_60" "��MERASMUS!� (NIVÅ %level%) lämnar om 60 sekunder!\n"
N/A15710"[english]TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Escaping_In_60" "��MERASMUS!� (LEVEL %level%) is leaving in 60 seconds...\n"
N/A15711"TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Escaping_In_30" "��MERASMUS!� (NIVÅ %level%) lämnar om 30 sekunder!\n"
N/A15712"[english]TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Escaping_In_30" "��MERASMUS!� (LEVEL %level%) is leaving in 30 seconds...\n"
N/A15713"TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Escaping_In_10" "��MERASMUS!� (NIVÅ %level%) lämnar om 10 sekunder!\n"
N/A15714"[english]TF_Halloween_Merasmus_LevelUp_Escaping_In_10" "��MERASMUS!� (LEVEL %level%) is leaving in 10 seconds!\n"
N/A15715"TF_MvM_Haunted" "Mardröm"
N/A15716"[english]TF_MvM_Haunted" "Nightmare"
N/A15717"TF_MvM_AnyHauntedChallenge" "Vilket mardrömsuppdrag som helst"
N/A15718"[english]TF_MvM_AnyHauntedChallenge" "Any nightmare mission"
N/A15719"TF_HalloweenSpell_Paint_1_Desc" "Besitter kraften hos övernaturlig färg!\nDenna förtrollning kan läggas på ett färgningsbart föremål."
N/A15720"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_1_Desc" "Possess the petrifying power of paranormal paint!\nThis spell can be applied to any paintable item."
N/A15721"TF_HalloweenSpell_Paint_2_Desc" "Besitter kraften hos övernaturlig färg!\nDenna förtrollning kan läggas på ett färgningsbart föremål."
N/A15722"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_2_Desc" "Possess the petrifying power of paranormal paint!\nThis spell can be applied to any paintable item."
N/A15723"TF_HalloweenSpell_Paint_3" "Halloweenförtrollning: Kromatisk Korruption"
N/A15724"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_3" "Halloween Spell: Chromatic Corruption"
N/A15725"TF_HalloweenSpell_Paint_3_Desc" "Besitter kraften hos övernaturlig färg!\nDenna förtrollning kan läggas på ett färgningsbart föremål."
N/A15726"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_3_Desc" "Possess the petrifying power of paranormal paint!\nThis spell can be applied to any paintable item."
N/A15727"TF_HalloweenSpell_Paint_3_Attr" "Kromatisk Korruption"
N/A15728"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_3_Attr" "Chromatic Corruption"
N/A15729"TF_HalloweenSpell_Paint_4" "Halloweenförtrollning: Spektralt Spektrum"
N/A15730"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_4" "Halloween Spell: Spectral Spectrum"
N/A15731"TF_HalloweenSpell_Paint_4_Desc" "Besitter kraften hos övernaturlig färg!\nDenna förtrollning kan läggas på ett färgningsbart föremål."
N/A15732"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_4_Desc" "Possess the petrifying power of paranormal paint!\nThis spell can be applied to any paintable item."
N/A15733"TF_HalloweenSpell_Paint_4_Attr" "Spektralt Spektrum"
N/A15734"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_4_Attr" "Spectral Spectrum"
N/A15735"TF_HalloweenSpell_Paint_5_Desc" "Besitter kraften hos övernaturlig färg!\nDenna förtrollning kan läggas på ett färgningsbart föremål."
N/A15736"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_5_Desc" "Possess the petrifying power of paranormal paint!\nThis spell can be applied to any paintable item."
N/A15737"TF_HalloweenSpell_VoiceScout_Desc" "De här förtrollningarna gör legosoldaternas röster 4% sexigare och 130% kusligare – förutom Spanarens, som är -5% sexigare.\nDenna förtrollning kan läggas på en Spanarhatt"
N/A15738"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceScout_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Scout hat."
N/A15739"TF_HalloweenSpell_VoiceSniper_Desc" "De här förtrollningarna gör legosoldaternas röster 4% sexigare och 130% kusligare – förutom Spanarens, som är -5% sexigare.\nDenna förtrollning kan läggas på en Krypskyttshatt"
N/A15740"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceSniper_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Sniper hat."
N/A15741"TF_HalloweenSpell_VoiceSoldier_Desc" "De här förtrollningarna gör legosoldaternas röster 4% sexigare och 130% kusligare – förutom Spanarens, som är -5% sexigare.\nDenna förtrollning kan läggas på en Soldathatt"
N/A15742"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceSoldier_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Soldier hat."
N/A15743"TF_HalloweenSpell_VoiceDemo_Desc" "De här förtrollningarna gör legosoldaternas röster 4% sexigare och 130% kusligare – förutom Spanarens, som är -5% sexigare.\nDenna förtrollning kan läggas på en Demoman-hatt"
N/A15744"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceDemo_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Demoman hat."
N/A15745"TF_HalloweenSpell_VoiceMedic_Desc" "De här förtrollningarna gör legosoldaternas röster 4% sexigare och 130% kusligare – förutom Spanarens, som är -5% sexigare.\nDenna förtrollning kan läggas på en Sjukvårdarhatt"
N/A15746"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceMedic_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Medic hat."
N/A15747"TF_HalloweenSpell_VoiceHeavy_Desc" "De här förtrollningarna gör legosoldaternas röster 4% sexigare och 130% kusligare – förutom Spanarens, som är -5% sexigare.\nDenna förtrollning kan läggas på en Tung Artillerist-hatt"
N/A15748"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceHeavy_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Heavy hat."
N/A15749"TF_HalloweenSpell_VoicePyro_Desc" "De här förtrollningarna gör legosoldaternas röster 4% sexigare och 130% kusligare – förutom Spanarens, som är -5% sexigare.\nDenna förtrollning kan läggas på en Pyro-hatt"
N/A15750"[english]TF_HalloweenSpell_VoicePyro_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Pyro hat."
N/A15751"TF_HalloweenSpell_VoiceSpy_Desc" "De här förtrollningarna gör legosoldaternas röster 4% sexigare och 130% kusligare – förutom Spanarens, som är -5% sexigare.\nDenna förtrollning kan läggas på en Spionhatt"
N/A15752"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceSpy_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Spy hat."
N/A15753"TF_HalloweenSpell_VoiceEngineer_Desc" "De här förtrollningarna gör legosoldaternas röster 4% sexigare och 130% kusligare – förutom Spanarens, som är -5% sexigare.\nDenna förtrollning kan läggas på en Ingenjörshatt"
N/A15754"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceEngineer_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Engineer hat."
N/A15755"TF_HalloweenSpell_Footprints_1" "Halloweenförtrollning: Lagandsfärgade Fotspår"
N/A15756"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_1" "Halloween Spell: Team Spirit Footprints"
N/A15757"TF_HalloweenSpell_Footprints_1_Desc" "De här färgerna springer inte. Eller nej, det är precis vad de gör.\nDenna förtrollning kan läggas på alla föremål i hattplatsen."
N/A15758"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_1_Desc" "These colors don't run. Well, no -- actually, they do exactly that.\nThis spell can be applied to any hat-slot item."
N/A15759"TF_HalloweenSpell_Footprints_1_Attr" "Lagandsfärgade Fotspår"
N/A15760"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_1_Attr" "Team Spirit Footprints"
N/A15761"TF_HalloweenSpell_Footprints_8421376_Desc" "De här färgerna springer inte. Eller nej, det är precis vad de gör.\nDenna förtrollning kan läggas på alla föremål i hattplatsen."
N/A15762"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_8421376_Desc" "These colors don't run. Well, no -- actually, they do exactly that.\nThis spell can be applied to any hat-slot item."
N/A15763"TF_HalloweenSpell_Footprints_3100495" "Halloweenförtrollning: Likgråfärgade Fotspår"
N/A15764"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_3100495" "Halloween Spell: Corpse Gray Footprints"
N/A15765"TF_HalloweenSpell_Footprints_3100495_Desc" "De här färgerna springer inte. Eller nej, det är precis vad de gör.\nDenna förtrollning kan läggas på alla föremål i hattplatsen."
N/A15766"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_3100495_Desc" "These colors don't run. Well, no -- actually, they do exactly that.\nThis spell can be applied to any hat-slot item."
N/A15767"TF_HalloweenSpell_Footprints_3100495_Attr" "Likgråfärgade Fotspår"
N/A15768"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_3100495_Attr" "Corpse Gray Footprints"
N/A15769"TF_HalloweenSpell_Footprints_5322826" "Halloweenförtrollning: Våldsamt Violettfärgade Fotspår"
N/A15770"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_5322826" "Halloween Spell: Violent Violet Footprints"
N/A15771"TF_HalloweenSpell_Footprints_5322826_Desc" "De här färgerna springer inte. Eller nej, det är precis vad de gör.\nDenna förtrollning kan läggas på alla föremål i hattplatsen."
N/A15772"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_5322826_Desc" "These colors don't run. Well, no -- actually, they do exactly that.\nThis spell can be applied to any hat-slot item."
N/A15773"TF_HalloweenSpell_Footprints_5322826_Attr" "Våldsamt Violettfärgade Fotspår"
N/A15774"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_5322826_Attr" "Violent Violet Footprints"
N/A15775"TF_HalloweenSpell_Footprints_13595446" "Halloweenförtrollning: Rutten Apelsinfärgade Fotspår"
N/A15776"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_13595446" "Halloween Spell: Rotten Orange Footprints"
N/A15777"TF_HalloweenSpell_Footprints_13595446_Desc" "De här färgerna springer inte. Eller nej, det är precis vad de gör.\nDenna förtrollning kan läggas på alla föremål i hattplatsen."
N/A15778"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_13595446_Desc" "These colors don't run. Well, no -- actually, they do exactly that.\nThis spell can be applied to any hat-slot item."
N/A15779"TF_HalloweenSpell_Footprints_13595446_Attr" "Rutten Apelsinfärgade Fotspår"
N/A15780"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_13595446_Attr" "Rotten Orange Footprints"
N/A15781"TF_HalloweenSpell_Footprints_8208497" "Halloweenförtrollning: Blåmärkeslilafärgade Fotspår"
N/A15782"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_8208497" "Halloween Spell: Bruised Purple Footprints"
N/A15783"TF_HalloweenSpell_Footprints_8208497_Desc" "De här färgerna springer inte. Eller nej, det är precis vad de gör.\nDenna förtrollning kan läggas på alla föremål i hattplatsen."
N/A15784"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_8208497_Desc" "These colors don't run. Well, no -- actually, they do exactly that.\nThis spell can be applied to any hat-slot item."
N/A15785"TF_HalloweenSpell_Footprints_8208497_Attr" "Blåmärkeslilafärgade Fotspår"
N/A15786"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_8208497_Attr" "Bruised Purple Footprints"
N/A15787"TF_HalloweenSpell_Footprints_2_Desc" "De här färgerna springer inte. Eller nej, det är precis vad de gör.\nDenna förtrollning kan läggas på alla föremål i hattplatsen."
N/A15788"[english]TF_HalloweenSpell_Footprints_2_Desc" "These colors don't run. Well, no -- actually, they do exactly that.\nThis spell can be applied to any hat-slot item."
N/A15789"TF_HalloweenSpell_DeathGhosts_1" "Halloweenförtrollning: Exorcism"
N/A15790"[english]TF_HalloweenSpell_DeathGhosts_1" "Halloween Spell: Exorcism"
N/A15791"TF_HalloweenSpell_PumpkinRockets" "Halloweenförtrollning: Squashraketer"
N/A15792"[english]TF_HalloweenSpell_PumpkinRockets" "Halloween Spell: Squash Rockets"
N/A15793"TF_HalloweenSpell_PumpkinRockets_Desc" "Är inte döden tillräckligt skrämmande för dina fiender? Träffa dem med de här speciella Halloweenförtrollningarna!\nDenna förtrollning kan läggas på en raketkastare"
N/A15794"[english]TF_HalloweenSpell_PumpkinRockets_Desc" "Death not frightening enough for your enemies? Hit them with these special Halloween spells!\nThis spell can be applied to any rocket launcher"
N/A15795"TF_HalloweenSpell_PumpkinSentryRockets_Desc" "Är inte döden tillräckligt skrämmande för dina fiender? Träffa dem med de här speciella Halloweenförtrollningarna!\nDenna förtrollning kan läggas på en skiftnyckel"
N/A15796"[english]TF_HalloweenSpell_PumpkinSentryRockets_Desc" "Death not frightening enough for your enemies? Hit them with these special Halloween spells!\nThis spell can be applied to any wrench"
N/A15797"TF_HalloweenSpell_PumpkinGrenades_Desc" "Är inte döden tillräckligt skrämmande för dina fiender? Träffa dem med de här speciella Halloweenförtrollningarna!\nDenna förtrollning kan läggas på ett explosivt Demoman-vapen"
N/A15798"[english]TF_HalloweenSpell_PumpkinGrenades_Desc" "Death not frightening enough for your enemies? Hit them with these special Halloween spells!\nThis spell can be applied to any Demoman explosive weapon"
N/A15799"TF_HalloweenSpell_PyroFire_1_Desc" "Är inte döden tillräckligt skrämmande för dina fiender? Träffa dem med de här speciella Halloweenförtrollningarna!\nDenna förtrollning kan läggas på en eldkastare"
N/A15800"[english]TF_HalloweenSpell_PyroFire_1_Desc" "Death not frightening enough for your enemies? Hit them with these special Halloween spells!\nThis spell can be applied to any flamethrower"
N/A15801"TF_PublishFile_Import" "Importera..."
N/A15802"[english]TF_PublishFile_Import" "Import..."
N/A15803"TF_ImportFile_Title" "Importera föremål"
N/A15804"[english]TF_ImportFile_Title" "Import Item"
N/A15805"TF_ImportFile_NameLabel" "Namn"
N/A15806"[english]TF_ImportFile_NameLabel" "Name"
N/A15807"TF_ImportFile_TypeLabel" "Typ"
N/A15808"[english]TF_ImportFile_TypeLabel" "Type"
N/A15809"TF_ImportFile_Models" "Modeller:"
N/A15810"[english]TF_ImportFile_Models" "Models:"
N/A15811"TF_ImportFile_Browse" "..."
N/A15812"[english]TF_ImportFile_Browse" "..."
N/A15813"TF_ImportFile_LOD0" "Högdetaljerat"
N/A15814"[english]TF_ImportFile_LOD0" "High detail"
N/A15815"TF_ImportFile_LOD1" "Medeldetaljerat"
N/A15816"[english]TF_ImportFile_LOD1" "Medium detail"
N/A15817"TF_ImportFile_LOD2" "Lågdetaljerat"
N/A15818"[english]TF_ImportFile_LOD2" "Low detail"
N/A15819"TF_ImportFile_RedSkin" "Standard (Lag Red)"
N/A15820"[english]TF_ImportFile_RedSkin" "Default (Red Team)"
N/A15821"TF_ImportFile_CustomSkin" "Anpassad"
N/A15822"[english]TF_ImportFile_CustomSkin" "Custom"
N/A15823"TF_ImportFile_Paintable" "Färgningsbar"
N/A15824"[english]TF_ImportFile_Paintable" "Paintable"
N/A15825"TF_ImportFile_Material0" "Primärt material"
N/A15826"[english]TF_ImportFile_Material0" "Primary Material"
N/A15827"TF_ImportFile_Material1" "Sekundärt material"
N/A15828"[english]TF_ImportFile_Material1" "Secondary Material"
N/A15829"TF_ImportFile_Preview" "Förhandsvisa"
N/A15830"[english]TF_ImportFile_Preview" "Preview"
N/A15831"TF_ImportFile_Build" "Slutför"
N/A15832"[english]TF_ImportFile_Build" "Finish"
N/A15833"TF_ImportFile_LoadSessionFileType" "*.txt,*.zip"
N/A15834"[english]TF_ImportFile_LoadSessionFileType" "*.txt,*.zip"
N/A15835"TF_ImportFile_SaveSessionFileType" "*.txt"
N/A15836"[english]TF_ImportFile_SaveSessionFileType" "*.txt"
N/A15837"TF_ImportFile_IconLabel" "Ryggsäcksikon"
N/A15838"[english]TF_ImportFile_IconLabel" "Backpack Icon"
N/A15839"TF_ImportFile_SelectImage" "Välj bild"
N/A15840"[english]TF_ImportFile_SelectImage" "Select Image"
N/A15841"TF_ImportFile_IconFileType" "512x512-bild (*.tga,*.psd,*.vtf)"
N/A15842"[english]TF_ImportFile_IconFileType" "512x512 image (*.tga,*.psd,*.vtf)"
N/A15843"TF_ImportFile_SelectModel" "Välj modell"
N/A15844"[english]TF_ImportFile_SelectModel" "Select Model"
N/A15845"TF_ImportFile_ModelFileType" "*.obj,*.smd,*.dmx,*.fbx"
N/A15846"[english]TF_ImportFile_ModelFileType" "*.obj,*.smd,*.dmx,*.fbx"
N/A15847"TF_ImportFile_SelectMaterial" "Välj material"
N/A15848"[english]TF_ImportFile_SelectMaterial" "Select Material"
N/A15849"TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
N/A15850"[english]TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
N/A15851"TF_ImportFile_SelectClassTitle" "Välj klass"
N/A15852"[english]TF_ImportFile_SelectClassTitle" "Select Class"
N/A15853"TF_ImportFile_SelectClass" "Välj en klass först."
N/A15854"[english]TF_ImportFile_SelectClass" "Please select a class first."
N/A15855"TF_ImportFile_Advanced" "Avancerat"
N/A15856"[english]TF_ImportFile_Advanced" "Advanced"
N/A15857"TF_ImportFile_EditQC" "Ändra QC"
N/A15858"[english]TF_ImportFile_EditQC" "Edit QC"
N/A15859"TF_ImportFile_EditMaterial0" "Ändra VMT1"
N/A15860"[english]TF_ImportFile_EditMaterial0" "Edit VMT1"
N/A15861"TF_ImportFile_EditMaterial1" "Ändra VMT2"
N/A15862"[english]TF_ImportFile_EditMaterial1" "Edit VMT2"
N/A15863"TF_ImportFile_QCMissingText" "Din QC saknar text som krävs: %text%"
N/A15864"[english]TF_ImportFile_QCMissingText" "Your QC is missing required text: %text%"
N/A15865"TF_ImportFile_BuildFailed" "Byggning misslyckades"
N/A15866"[english]TF_ImportFile_BuildFailed" "Build Failed"
N/A15867"TF_ImportFile_BuildFailedNoSDK" "Kunde inte hitta Source SDK - har du installerat det, kört det minst en gång och sedan startat om Steam?"
N/A15868"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoSDK" "Couldn't find Source SDK - have you installed it, run it for the first time and then restarted Steam?"
N/A15869"TF_ImportFile_BuildFailedNoName" "Du måste specificera ett föremålsnamn"
N/A15870"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoName" "You must specify an item name"
N/A15871"TF_ImportFile_BuildFailedNoType" "Du måste specificera en föremålstyp"
N/A15872"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoType" "You must specify an item type"
N/A15873"TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "Du måste välja en modell"
N/A15874"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "You must choose a model"
N/A15875"TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Ditt föremålsnamn måste innehålla minst ett engelskt ord"
N/A15876"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Your item name must contain one or more english words"
N/A15877"TF_ImportFile_BuildFailedBadModel" "Kunde inte ladda modell %file%"
N/A15878"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadModel" "Couldn't load model %file%"
N/A15879"TF_ImportFile_BuildFailedBadMaterialType" "Modell har för många material (bara 2 stöds)"
N/A15880"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadMaterialType" "Model has too many materials (only 2 are supported)"
N/A15881"TF_ImportFile_BuildFailedBadMaterial" "Kunde inte ladda material %file%"
N/A15882"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadMaterial" "Couldn't load material %file%"
N/A15883"TF_ImportFile_BuildFailedMaterialMissingShader" "Materialet %file% saknar shadern VertexlitGeneric"
N/A15884"[english]TF_ImportFile_BuildFailedMaterialMissingShader" "Material %file% missing shader VertexlitGeneric"
N/A15885"TF_ImportFile_BuildFailedBadImage" "Kunde inte ladda bild %file%"
N/A15886"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadImage" "Couldn't load image %file%"
N/A15887"TF_ImportFile_BuildFailedCompile" " "
N/A15888"[english]TF_ImportFile_BuildFailedCompile" ""
N/A15889"TF_ImportFile_LoadFailed" "Laddning misslyckades"
N/A15890"[english]TF_ImportFile_LoadFailed" "Load Failed"
N/A15891"TF_ImportFile_LoadFailedBadFile" "Kunde inte ladda %file%"
N/A15892"[english]TF_ImportFile_LoadFailedBadFile" "Couldn't load %file%"
N/A15893"TF_ImportFile_SaveFailed" "Sparning misslyckades"
N/A15894"[english]TF_ImportFile_SaveFailed" "Save Failed"
N/A15895"TF_ImportFile_SaveFailedBadFile" "Kunde inte spara %file%"
N/A15896"[english]TF_ImportFile_SaveFailedBadFile" "Couldn't save %file%"
N/A15897"TF_ItemPrefab_backpack" "ryggsäck"
N/A15898"[english]TF_ItemPrefab_backpack" "backpack"
N/A15899"TF_ItemPrefab_beard" "skägg"
N/A15900"[english]TF_ItemPrefab_beard" "beard"
N/A15901"TF_ItemPrefab_cosmetic" "diverse"
N/A15902"[english]TF_ItemPrefab_cosmetic" "misc"
N/A15903"TF_ItemPrefab_grenades" "granater"
N/A15904"[english]TF_ItemPrefab_grenades" "grenades"
N/A15905"TF_ItemPrefab_hat" "hatt"
N/A15906"[english]TF_ItemPrefab_hat" "hat"
N/A15907"TF_ImportPreview_LoadoutLabel" "Utrustning"
N/A15908"[english]TF_ImportPreview_LoadoutLabel" "Loadout"
N/A15909"TF_ImportPreview_ActionLabel" "Handling"
N/A15910"[english]TF_ImportPreview_ActionLabel" "Action"
N/A15911"TF_ImportPreview_ActionSTAND" "Stå"
N/A15912"[english]TF_ImportPreview_ActionSTAND" "Stand"
N/A15913"TF_ImportPreview_ActionCROUCH" "Huka"
N/A15914"[english]TF_ImportPreview_ActionCROUCH" "Crouch"
N/A15915"TF_ImportPreview_ActionRUN" "Spring"
N/A15916"[english]TF_ImportPreview_ActionRUN" "Run"
N/A15917"TF_ImportPreview_EffectLabel" "Effekt"
N/A15918"[english]TF_ImportPreview_EffectLabel" "Effect"
N/A15919"TF_ImportPreview_Effect0" "Ingen"
N/A15920"[english]TF_ImportPreview_Effect0" "None"
N/A15921"TF_ImportPreview_Effect1" "Uber"
N/A15922"[english]TF_ImportPreview_Effect1" "Uber"
N/A15923"TF_ImportPreview_Effect2" "Jarate"
N/A15924"[english]TF_ImportPreview_Effect2" "Jarate"
N/A15925"TF_ImportPreview_Effect3" "Brinnande"
N/A15926"[english]TF_ImportPreview_Effect3" "Burning"
N/A15927"TF_ImportPreview_Attack" "Attack"
N/A15928"[english]TF_ImportPreview_Attack" "Attack"
N/A15929"TF_ImportPreview_Reload" "Ladda om"
N/A15930"[english]TF_ImportPreview_Reload" "Reload"
N/A15931"TF_ImportPreview_Refresh" "Uppdatera"
N/A15932"[english]TF_ImportPreview_Refresh" "Refresh"
N/A15933"TF_ImportFile_PreviewExplanation_Title" "Förhandsvisa"
N/A15934"[english]TF_ImportFile_PreviewExplanation_Title" "Preview"
N/A15935"TF_ImportFile_OptionsExplanation_Title" "Alternativ"
N/A15936"[english]TF_ImportFile_OptionsExplanation_Title" "Options"
N/A15937"TF_ImportFile_OptionsExplanation_Text" "Titta på din karaktär i stiliga poser!"
N/A15938"[english]TF_ImportFile_OptionsExplanation_Text" "Look at your character in stylish poses!"
N/A15939"TF_ImportFile_AdvancedExplanation_Title" "Avancerat"
N/A15940"[english]TF_ImportFile_AdvancedExplanation_Title" "Advanced"
1546215941}
1546315942}