Template:PatchDiff/October 12, 2015 Patch/tf/resource/tf danish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
53085308"TF_Duel_Tie" "Duellen mellem �%initiator%� og �%target%� endte uafgjort med �%score%� point hver!"
53095309"[english]TF_Duel_Tie" "The duel between �%initiator%� and �%target%� ended in a draw with �%score%� points each! A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53105310"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Duellen mellem �%initiator%� og �%target%� er afsluttet, fordi banen er blevet ændret. Et duelminispil, ejet af �%initiator%�, er ikke blevet opbrugt."
5311N/A"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the level has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
N/A5311"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the map has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53125312"TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "Duellen mellem �%initiator%� og �%target%� er afsluttet, fordi det blev uafgjort 0-0. Et duelminispil, ejet af �%initiator%�, er ikke blevet opbrugt."
53135313"[english]TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because they tied at 0-0. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53145314"TF_Duel_StatusKill" "Duelstatus:\n�%initiator%�: �%initiator_score%�\n�%target%�: �%target_score%�"
64146414"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Denne genstand holder øje med alle dine duelstatistikker and resultaterne for seneste duel. For hver 10. duel du vinder, vil den stige i niveau (op til niveau 100) og fortjene dig et nyt �duelminispil� og en gratis genstand. For hvert 25. niveau vil den blive opgraderet til det næste trin."
64156415"[english]TF_Armory_Item_Duel_Medal" "This item keeps track of lifetime dueling statistics and the results of the last duel. For every 10 duel wins, it will increase in level by 1 (up to level 100), earning you a new �Dueling Mini-Game� and a free item. Every 25 levels it will be upgraded to the next tier."
64166416"TF_Armory_Item_Duel" "Denne �handlingsgenstand� slår �duelminispil� til. Når den anvendes, lader den dig udfordre en anden spiller på det modsatte hold på serveren til en duel. Hvis vedkommende accepterer, begynder duellen. Denne genstand vil ikke blive opbrugt, hvis den anden spiller afviser duellen.\n\nVed slutningen af runden vil den, der har flest duelpoint, vinde. Drab og assisterede drab mod din modstander er 1 point værd.\n\nDenne genstand vil ikke blive opbrugt, hvis serveren skifter runde, eller hvis det bliver uafgjort 0-0 ved slutningen af runden."
6417N/A"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes level or the score is tied 0-0 at the end of the round."
N/A6417"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes map or the score is tied 0-0 at the end of the round."
64186418"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Denne kasse indeholder �én� af genstandene i sin beskrivelse. For at låse kassen op og modtage genstanden, skal du bruge en �Mann Co. Supply Crate Key�, som kan købes i Mann Co.-butikken. Disse kasser indeholder nogle af de mest sjældne og værdifulde genstande i spillet, så kryds fingre før du låser dem op!"
64196419"[english]TF_Armory_Item_Supply_Crate" "This crate contains �one� of the items listed in its description. To unlock the crate and retrieve the item, you must use a �Mann Co. Supply Crate Key�, which can be purchased inside the Mann Co. Store. These crates contain one of the rarest and most valuable items in the game, so cross your fingers before you unlock them!"
64206420"TF_Armory_Item_Key" "Denne �nøgle� kan bruges til at åbne en �Mann Co. Supply Crate�. Når den åbnes, modtager du �én� af genstandene på forsyningskassens genstandsliste."
86948694"TF_vote_passed_restart_game" "Genstarter banen..."
86958695"[english]TF_vote_passed_restart_game" "Restarting the map..."
86968696"TF_vote_changelevel" "Skift nuværende bane til %s1?"
8697N/A"[english]TF_vote_changelevel" "Change current level to %s1?"
N/A8697"[english]TF_vote_changelevel" "Change current map to %s1?"
86988698"TF_vote_nextlevel" "Sæt næste bane som %s1?"
8699N/A"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next level to %s1?"
N/A8699"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next map to %s1?"
87008700"TF_vote_passed_changelevel" "Skifter bane til %s1..."
8701N/A"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing level to %s1..."
N/A8701"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing map to %s1..."
87028702"TF_vote_passed_nextlevel" "Næste bane er %s1..."
8703N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next level set to %s1..."
N/A8703"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next map set to %s1..."
87048704"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Forlænger den nuværende bane"
8705N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current level"
N/A8705"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current map"
87068706"TF_vote_nextlevel_choices" "Stem på den næste bane!"
87078707"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
87088708"TF_vote_scramble_teams" "Bland holdene?"
1646016460"[english]TF_ImportPreview_PoseRUN" "Run"
1646116461"TF_ImportPreview_Action0" "Grin"
1646216462"[english]TF_ImportPreview_Action0" "Laugh"
16463N/A"Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 tilgængelige på Steam-fællesskabsmarkedet som starter ved %s2 )"
N/A16463"Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 tilgængelige på Steam-fællesskabsmarkedet som starter fra %s2 )"
1646416464"[english]Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 available on the Steam Community Market starting at %s2 )"
1646516465"TF_ShowMarketDataOnItems" "Vis fællesskabsmarked-oplysninger:"
1646616466"[english]TF_ShowMarketDataOnItems" "Show Community Market Info:"
1999719997"Vote_Kick" "Smid ud"
1999819998"[english]Vote_Kick" "Kick"
1999919999"Vote_ChangeLevel" "Skift bane"
20000N/A"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Level"
N/A20000"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Map"
2000120001"Vote_NextLevel" "Næste bane"
20002N/A"[english]Vote_NextLevel" "Next Level"
N/A20002"[english]Vote_NextLevel" "Next Map"
2000320003"Vote_ScrambleTeams" "Bland holdende"
2000420004"[english]Vote_ScrambleTeams" "Scramble Teams"
2000520005"Vote_ChangeMission" "Skift mission"
2114421144"[english]Context_Style" "Style"
2114521145"TF_CollectionCrafting_NoItem" "Ingen genstand"
2114621146"[english]TF_CollectionCrafting_NoItem" "No item"
N/A21147"TF_CollectionCrafting_NoUnusual" "Ingen usædvanlige genstande tilladt"
N/A21148"[english]TF_CollectionCrafting_NoUnusual" "No unusual items allowed"
N/A21149"TF_CollectionCrafting_NoRarity" "Genstanden har ingen sjældenhed"
N/A21150"[english]TF_CollectionCrafting_NoRarity" "Item has no rarity"
N/A21151"TF_CollectionCrafting_MismatchRarity" "Genstandenes sjældenhed matcher ikke"
N/A21152"[english]TF_CollectionCrafting_MismatchRarity" "Item's rarity mismatches"
2114721153"TF_CollectionCrafting_WaitingForResponse" "Venter på svar..."
2114821154"[english]TF_CollectionCrafting_WaitingForResponse" "Waiting for response..."
2114921155"TF_OthersGun" "%s1's\n%s2"
2118221188"[english]TF_cc_summer2015_el_duderino" "El Duderino"
2118321189"TF_Passtime_Goal" "MÅL"
2118421190"[english]TF_Passtime_Goal" "GOAL"
N/A21191"TF_TournamentMedal_DeutschLAN_First_Place" "DeutschLAN 1st Place"
N/A21192"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_First_Place" "DeutschLAN 1st Place"
N/A21193"TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Second_Place" "DeutschLAN 2nd Place"
N/A21194"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Second_Place" "DeutschLAN 2nd Place"
N/A21195"TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Third_Place" "DeutschLAN 3rd Place"
N/A21196"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Third_Place" "DeutschLAN 3rd Place"
N/A21197"TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Participant" "DeutschLAN Participant"
N/A21198"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Participant" "DeutschLAN Participant"
N/A21199"TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Supporter" "DeutschLAN Supporter"
N/A21200"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Supporter" "DeutschLAN Supporter"
N/A21201"TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse Goal2 - BETA"
N/A21202"[english]TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse Goal2 - BETA"
N/A21203"SpecialScore_Count" "scorede! x%s1"
N/A21204"[english]SpecialScore_Count" "scored! x%s1"
N/A21205"TF_vote_extendlevel" "Forlæng den nuværende bane?"
N/A21206"[english]TF_vote_extendlevel" "Extend the current level?"
N/A21207"Vote_ExtendLevel" "Forlæng nuværende bane"
N/A21208"[english]Vote_ExtendLevel" "Extend Current Map"
N/A21209"TF_Welcome_community_update" "Velkommen"
N/A21210"[english]TF_Welcome_community_update" "Welcome"
N/A21211"TF_Map_Probed_StrangePrefix" "Klassificeret"
N/A21212"[english]TF_Map_Probed_StrangePrefix" " Classified"
2118521213}
2118621214}