Template:PatchDiff/October 12, 2016 Patch/tf/resource/tf dutch.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15171517"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your Rocket Launcher loaded. Press %reload% to reload manually or enable auto-reloading in Advanced Multiplayer Options."
15181518"Tip_3_4" "Als Soldier loop je het risico om ontploffingsschade op te lopen wanneer je raketten afvuurt op nabije vijanden. Probeer van wapens te wisselen om te voorkomen dat je jezelf pijn doet."
15191519"[english]Tip_3_4" "As a Soldier, you risk taking splash damage when firing rockets at nearby enemies. Try switching weapons to avoid hurting yourself."
1520N/A"Tip_4_Count" "30"
1521N/A"[english]Tip_4_Count" "30"
15221520"Tip_4_1" "Als Demoman druk je terwijl je de Kleefbommenwerper gebruikt op %attack% om kleefbommen af te vuren en gebruik je %attack2% om ze later te laten ontploffen."
15231521"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, when using the Stickybomb Launcher hit %attack% to fire Stickybombs and then use %attack2% to detonate them later."
15241522"Tip_4_2" "Wanneer je als Demoman de Kleefbommenwerper of Schotse Weerstand gebruikt, geldt: hoe langer je de vuurknop ingedrukt houdt, hoe verder het schot gaat."
1215612154"[english]Tip_4_28" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful! It inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
1215712155"Tip_4_29" "Als Demoman verlaagt de Schotse Schedelhouwer je snelheid. Overweeg 'm samen te gebruiken met het Stormende Schild, Schitterende Scherm of Tijkeerder om de snelheidsverlaging tegen te gaan."
1215812156"[english]Tip_4_29" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner in order to offset the speed reduction."
12159N/A"Tip_4_30" "Als Demoman verandert de Ottomaanse Overtuiger alle munitie die je oppakt in medkits, wat je ervan weerhoudt om munitie te krijgen voor je primaire en secundaire wapens. Laat elk schot tellen!"
12160N/A"[english]Tip_4_30" "As a Demoman, the Persian Persuader converts all ammo pickups into health packs, preventing you from acquiring ammo for your primary and secondary weapons. Make every shot count!"
1216112157"Tip_5_13" "Als Medic zwaai je de Bottenzaag 25%% sneller dan de Überzaag. Gebruik de Bottenzaag als je moet verdedigen en een Überlading niet zo belangrijk is."
1216212158"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
1216312159"Tip_5_23" "Als Medic geneest een bespotting met de Amputeerder alle nabije teamgenoten."
2549525491"[english]TF_FestivizerTool" "Festivizer"
2549625492"Attrib_LoseRevengeCritsOnDeath" "Wraakvoltreffers gaan verloren als je doodgaat"
2549725493"[english]Attrib_LoseRevengeCritsOnDeath" "Revenge crits are lost on death"
N/A25494"TF_Matchmaking_RollingQueue_Rematch" "Opnieuw spelen!"
N/A25495"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_Rematch" "Rematch!"
N/A25496"TF_Matchmaking_RollingQueue_Requeue" "Nee, een nieuwe wedstrijd vinden"
N/A25497"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_Requeue" "No, find a New Match"
N/A25498"TF_Matchmaking_RollingQueue_JoinNow" "Nu meedoen"
N/A25499"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_JoinNow" "Join Now"
N/A25500"TF_Matchmaking_RollingQueue_Start" "Een nieuwe wedstrijd aan het zoeken..."
N/A25501"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_Start" "Finding a new match..."
N/A25502"TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchOver" "Opnieuw spelen?"
N/A25503"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchOver" "Rematch?"
N/A25504"TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 XP"
N/A25505"[english]TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 xp"
N/A25506"TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 XP"
N/A25507"[english]TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 xp"
N/A25508"TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
N/A25509"[english]TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
N/A25510"TF_XPSource_Score" "Score"
N/A25511"[english]TF_XPSource_Score" "Score"
N/A25512"TF_XPSource_ObjectiveBonus" "Doelstelling-bonus"
N/A25513"[english]TF_XPSource_ObjectiveBonus" "Objective Bonus"
N/A25514"TF_XPSource_CompletedMatch" "Wedstrijd voltooid"
N/A25515"[english]TF_XPSource_CompletedMatch" "Match Completed"
N/A25516"TF_XPSource_Comp_Win" "Wedstrijd gewonnen"
N/A25517"[english]TF_XPSource_Comp_Win" "Match Win"
N/A25518"TF_XPSource_Comp_Loss" "Wedstrijd verloren"
N/A25519"[english]TF_XPSource_Comp_Loss" "Match Loss"
2549825520}
2549925521}