Template:PatchDiff/October 26, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
3333"[english]TF_Pyro" "PYRO"
3434"TF_Spy" "SPION"
3535"[english]TF_Spy" "SPY"
36N/A"TF_Engineer" "TEKNIKER"
N/A36"TF_Engineer" "INGENJÖR"
3737"[english]TF_Engineer" "ENGINEER"
3838"TF_Class_Name_Undefined" " "
3939"[english]TF_Class_Name_Undefined" " "
111111"[english]TF_ScoreBoard_BonusLabel" "Bonus:"
112112"TF_ScoreBoard_DamageLabel" "Skada:"
113113"[english]TF_ScoreBoard_DamageLabel" "Damage:"
114N/A"TF_ScoreBoard_SentryKillsLabel" "Antal dödade med vaktgevär:"
N/A114"TF_ScoreBoard_SentryKillsLabel" "Dödade med vaktgevär:"
115115"[english]TF_ScoreBoard_SentryKillsLabel" "Sentry Kills:"
116116"Scoreboard_Server" "Server: %s1"
117117"[english]Scoreboard_Server" "Server: %s1"
333333"[english]TF_Title" "TEAM FORTRESS"
334334"TF_ClassSpecific_Keys" "KLASSPECIFIK FÖRMÅGA"
335335"[english]TF_ClassSpecific_Keys" "CLASS SPECIFIC SKILL"
336N/A"TF_ClassSkill_Medic" "SJUKVÅRDARE: Utför ÜberLaddning"
N/A336"TF_ClassSkill_Medic" "SJUKVÅRDARE: Aktivera ÜberLaddning"
337337"[english]TF_ClassSkill_Medic" "MEDIC: Deploy ÜberCharge"
338338"TF_ClassSkill_Heavy" "TUNG ARTILLERIST: Snurra minigun-pipor"
339339"[english]TF_ClassSkill_Heavy" "HEAVY: Spin Minigun Barrel"
487487"[english]TF_Demo_Hat_1" "Demoman's Fro"
488488"TF_Medic_Hat_1" "Preussisk Pickelhuva"
489489"[english]TF_Medic_Hat_1" "Prussian Pickelhaube"
490N/A"TF_Pyro_Hat_1" "Pyrons Mössa"
N/A490"TF_Pyro_Hat_1" "Pyrons Propellermössa"
491491"[english]TF_Pyro_Hat_1" "Pyro's Beanie"
492492"TF_Heavy_Hat_1" "Amerikansk Fotbollshjälm"
493493"[english]TF_Heavy_Hat_1" "Football Helmet"
615615"[english]TF_Spy_Disguising" "Disguising as %s1 %s2..."
616616"TF_Spy_Disguised_as" "Du är förklädd till en %s1 %s2."
617617"[english]TF_Spy_Disguised_as" "You are disguised as a %s1 %s2."
618N/A"TF_Spy_DisguiseWeapon" "Vapen Vid Förklädnad: %s1."
N/A618"TF_Spy_DisguiseWeapon" "Förklädnadsvapen: %s1."
619619"[english]TF_Spy_DisguiseWeapon" "Disguise Weapon: %s1."
620620"TF_Spy_Disguise_Team_Blue" "BLU"
621621"[english]TF_Spy_Disguise_Team_Blue" "BLU"
937937"[english]Tournament_Countdown" "Starting in %s1 seconds... 'F4' to cancel"
938938"Tournament_TeamReady" "Redo"
939939"[english]Tournament_TeamReady" "Ready"
940N/A"Tournament_TeamNotReady" "Inte Redo"
N/A940"Tournament_TeamNotReady" "Inte redo"
941941"[english]Tournament_TeamNotReady" "Not Ready"
942942"Tournament_WinConditions" "Vinstvillkor: "
943943"[english]Tournament_WinConditions" "Win Conditions: "
959959"[english]Tournament_WinConditionsSecond" "second"
960960"Tournament_WinConditionsSeconds" "sekunder"
961961"[english]Tournament_WinConditionsSeconds" "seconds"
962N/A"Tournament_TeamSetupNotReady" "Lag Inte Redo"
N/A962"Tournament_TeamSetupNotReady" "Lag inte redo"
963963"[english]Tournament_TeamSetupNotReady" "Team Not Ready"
964N/A"Tournament_TeamSetupReady" "Lag Redo"
N/A964"Tournament_TeamSetupReady" "Lag redo"
965965"[english]Tournament_TeamSetupReady" "Team Ready"
966966"Tournament_Instructions" "F4 = ändra namn/status för lag"
967967"[english]Tournament_Instructions" "F4 = change team name/status"
997997"[english]Tournament_StopWatch_TimeVictory" "Beat %s1's time to win!"
998998"Tournament_StopWatch_TimeVictoryDefender" "%s1s tid"
999999"[english]Tournament_StopWatch_TimeVictoryDefender" "%s1's time"
1000N/A"Tournament_StopWatch_LabelDefender" "Stoppa %s1s framsteg!"
N/A1000"Tournament_StopWatch_LabelDefender" "Stoppa %s1s frammarsch!"
10011001"[english]Tournament_StopWatch_LabelDefender" "Stop %s1's advance!"
10021002"Tournament_StopWatch_AttackerScore" "Slå %s1s poäng för att vinna!"
10031003"[english]Tournament_StopWatch_AttackerScore" "Beat %s1's score to win!"
10171017"[english]TF_Gates_10_secs" "10 seconds till gates open."
10181018"TF_Gates_open" "Portarna är öppna !!"
10191019"[english]TF_Gates_open" "Gates are open !!"
1020N/A"TF_Time_FiveMinutesLeft" "Tid som återstår:\nFem minuter"
N/A1020"TF_Time_FiveMinutesLeft" "Återstående tid:\nFem minuter"
10211021"[english]TF_Time_FiveMinutesLeft" "Time remaining:\nFive minutes"
1022N/A"TF_Time_FourMinutesLeft" "Tid som återstår:\nFyra minuter"
N/A1022"TF_Time_FourMinutesLeft" "Återstående tid:\nFyra minuter"
10231023"[english]TF_Time_FourMinutesLeft" "Time remaining:\nFour minutes"
1024N/A"TF_Time_ThreeMinutesLeft" "Tid som återstår:\nTre minuter"
N/A1024"TF_Time_ThreeMinutesLeft" "Återstående tid:\nTre minuter"
10251025"[english]TF_Time_ThreeMinutesLeft" "Time remaining:\nThree minutes"
1026N/A"TF_Time_TwoMinutesLeft" "Tid som återstår:\nTvå minuter"
N/A1026"TF_Time_TwoMinutesLeft" "Återstående tid:\nTvå minuter"
10271027"[english]TF_Time_TwoMinutesLeft" "Time remaining:\nTwo minutes"
1028N/A"TF_Time_SixtySecondsLeft" "Tid som återstår:\nSextio sekunder"
N/A1028"TF_Time_SixtySecondsLeft" "Återstående tid:\nSextio sekunder"
10291029"[english]TF_Time_SixtySecondsLeft" "Time remaining:\nSixty seconds"
1030N/A"TF_Time_ThirtySecondsLeft" "Tid som återstår:\nTrettio sekunder"
N/A1030"TF_Time_ThirtySecondsLeft" "Återstående tid:\nTrettio sekunder"
10311031"[english]TF_Time_ThirtySecondsLeft" "Time remaining:\nThirty seconds"
10321032"TF_Time_attackers_win" "Anfallarna vinner !!\nAlla kommandopunkter\nhar erövrats !!"
10331033"[english]TF_Time_attackers_win" "Attackers win !!\nThe command points have\nall been captured !!"
10371037"[english]TF_AD_TakeFlagToPoint" "Take the flag to\nthe Command Point."
10381038"TF_AD_YouSecuredPoint" "Du säkrade\nKommandopunkt %s1 !!"
10391039"[english]TF_AD_YouSecuredPoint" "You secured\nCommand Point %s1 !!"
1040N/A"TF_AD_AttackersSecuredPoint" "Anfallarna Säkrade\nKommandopunkt %s1 !!"
N/A1040"TF_AD_AttackersSecuredPoint" "Anfallarna säkrade\nKommandopunkt %s1 !!"
10411041"[english]TF_AD_AttackersSecuredPoint" "Attackers Secured\nCommand Point %s1 !!"
1042N/A"TF_AD_FlagReturned" "Flaggan har återvänt till basen."
N/A1042"TF_AD_FlagReturned" "Flaggan har återförts till basen."
10431043"[english]TF_AD_FlagReturned" "Flag has returned to base."
10441044"TF_CTF_PlayerPickup" "Du TOG FIENDENS INFORMATION!\n\nÅtervänd till BASEN!"
10451045"[english]TF_CTF_PlayerPickup" "You PICKED UP the ENEMY INTELLIGENCE!\n\nReturn to BASE!"
11691169"[english]Callout_Organ6" "Your appendix!"
11701170"WaitingForPlayersPanel_WaitOnPlayers" "Väntar på andra spelare"
11711171"[english]WaitingForPlayersPanel_WaitOnPlayers" "Waiting for other players"
1172N/A"WaitingForPlayersPanel_WaitEnding" "Startar Spel"
N/A1172"WaitingForPlayersPanel_WaitEnding" "Startar spel"
11731173"[english]WaitingForPlayersPanel_WaitEnding" "Starting Game"
11741174"ControlPointIconCappers" "x%numcappers%"
11751175"[english]ControlPointIconCappers" "x%numcappers%"
1176N/A"game_WaitingForPlayers" "Väntar På Spelare"
N/A1176"game_WaitingForPlayers" "Väntar på spelare"
11771177"[english]game_WaitingForPlayers" "Waiting For Players"
11781178"game_Overtime" "Förlängning"
11791179"[english]game_Overtime" "Overtime"
15631563"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your Shotgun or Flare Gun if enemies retreat beyond the short range of your Flamethrower."
15641564"Tip_7_5" "Som Pyro kan du ofta tända eld på fiender och retirera medan de dör av brännskadorna."
15651565"[english]Tip_7_5" "As a Pyro, you can often set enemies on fire and retreat, leaving them to die from the burning."
1566N/A"Tip_8_Count" "41"
1567N/A"[english]Tip_8_Count" "41"
N/A1566"Tip_8_Count" "40"
N/A1567"[english]Tip_8_Count" "40"
15681568"Tip_8_1" "Som Spion använder du din Kniv för att hugga fiender i ryggen och döda dem omedelbart."
15691569"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your Knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
15701570"Tip_8_2" "Som Spion förklär du dig till fiende med ditt Förklädningsset. Tänk på att när du anfaller försvinner din förklädnad."
15771577"[english]Tip_8_5" "As a Spy, try to act like an enemy while disguised. Observe where enemy team members are, and disguise as one of them."
15781578"Tip_8_6" "Som Spion sätter du dina Elektrosappers på fiendens Vaktgevär för att förstöra dem. Tänk på att förklädnader inte försvinner när du placerar Sappers."
15791579"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your Electro Sappers on enemy Sentry Guns in order to destroy them. Note that disguises aren't lost when placing Sappers."
1580N/A"Tip_8_7" "Som Spion inaktiverar dina Elektrosappers Vaktgevär innan de förstörs. Sätt en Sapper på ett Vaktgevär innan du anfaller Teknikern."
N/A1580"Tip_8_7" "Som Spion inaktiverar dina Elektrosappers Vaktgevär innan de förstörs. Sätt en Sapper på ett Vaktgevär innan du anfaller Ingenjören."
15811581"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Sap a Sentry Gun before attacking the Engineer."
15821582"Tip_8_8" "Som Spion kallar du på fientliga Sjukvårdare genom att trycka %voicemenu 0 0% när du är förklädd."
15831583"[english]Tip_8_8" "As a Spy, call for enemy Medics by hitting %voicemenu 0 0% while disguised."
15841584"Tip_9_Count" "31"
15851585"[english]Tip_9_Count" "31"
1586N/A"Tip_9_1" "Som Tekniker använder du byggverktyget för att sätta ut Vaktgevär, Utmatare och Teleportörer."
N/A1586"Tip_9_1" "Som Ingenjör använder du byggverktyget för att sätta ut Vaktgevär, Utmatare och Teleportörer."
15871587"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place Sentry Guns, Dispensers, and Teleporters."
1588N/A"Tip_9_2" "Som Tekniker behöver du metall för att bygga, reparera och uppgradera dina byggnader. Fyll på förrådet genom att ta upp tappade vapen."
N/A1588"Tip_9_2" "Som Ingenjör behöver du metall för att bygga, reparera och uppgradera dina byggnader. Fyll på förrådet genom att ta upp tappade vapen."
15891589"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to replenish your supply."
1590N/A"Tip_9_3" "Som Tekniker slår du på ditt Vaktgevär med din Skiftnyckel för att uppgradera det med metall. Varje nivå ger mer hälsa och eldkraft."
N/A1590"Tip_9_3" "Som Ingenjör slår du på ditt Vaktgevär med din Skiftnyckel för att uppgradera det med metall. Varje nivå ger mer hälsa och eldkraft."
15911591"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your Sentry Gun with your Wrench in order to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
1592N/A"Tip_9_4" "Som Tekniker bygger du Utmatare för att ge dina lagkamrater hälsa och ammo. De genererar också metall du kan använda."
N/A1592"Tip_9_4" "Som Ingenjör bygger du Utmatare för att ge dina lagkamrater hälsa och ammo. De genererar också metall du kan använda."
15931593"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build Dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
1594N/A"Tip_9_5" "Som Tekniker bygger du Teleportörer för att hjälpa ditt lag att nå frontlinjen fortare."
N/A1594"Tip_9_5" "Som Ingenjör bygger du Teleportörer för att hjälpa ditt lag att nå frontlinjen fortare."
15951595"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build Teleporters to help your team reach the frontlines faster."
1596N/A"Tip_9_6" "Som Tekniker ska du titta efter fiendespioner som sätter Sappers på dina byggnader. Ta bort Sappers med din Skiftnyckel."
N/A1596"Tip_9_6" "Som Ingenjör ska du titta efter fiendespioner som sätter Sappers på dina byggnader. Ta bort Sappers med din Skiftnyckel."
15971597"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching Electro Sappers to your buildings. Use your Wrench to remove Sappers."
15981598"Tip_HLTV" "Du tittar på SourceTV."
15991599"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
16011601"[english]Tip_arena_Count" "9"
16021602"Tip_arena_1" "Håll ett öga på spelarantalet högst upp på skärmen för att se om ditt lag har ett övertag."
16031603"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen in order to tell if your team has an advantage."
1604N/A"Tip_arena_2" "Eftersom det bara finns ett par förbandslådor i nivån är Sjukvårdarna och Teknikerna mycket värdefulla i Arena. Skydda dem till varje pris."
N/A1604"Tip_arena_2" "Eftersom det bara finns ett par förbandslådor i Arena, är Sjukvårdarna och Ingenjörerna mycket värdefulla. Skydda dem till varje pris."
16051605"[english]Tip_arena_2" "There are very few sources of replenishing your health in Arena, so be sure to protect your Medics and Engineers!"
16061606"Tip_arena_3" "Erövringspunkten i mitten av kartan blir aktiv efter att 60 sekunder har gått sedan rundan började."
16071607"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will become active after 60 seconds have elapsed once the round begins."
16111611"[english]Tip_arena_5" "No single class is the most important in Arena. Focus on countering the other team's entire composition."
16121612"Tip_arena_6" "Du kan bara ändra din klass i början av en Arenamatch innan portarna öppnas."
16131613"[english]Tip_arena_6" "You can only change your class at the start of an Arena match before the gates open."
1614N/A"Tip_arena_7" "Som Tekniker ska du se till att bygga Utmatare för att hela dina lagkamrater."
N/A1614"Tip_arena_7" "Som Ingenjör ska du se till att bygga Utmatare för att hela dina lagkamrater."
16151615"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building Dispensers in order to heal your teammates."
16161616"TF_ClassRecord_MostPoints" "Mest poäng:"
16171617"[english]TF_ClassRecord_MostPoints" "Most points:"
16631663"[english]Building_hud_tele_times_used" "Times Used:\n%timesused%"
16641664"Building_hud_tele_times_used_360" "Använd:\n%timesused%"
16651665"[english]Building_hud_tele_times_used_360" "Used:\n%timesused%"
1666N/A"Building_hud_sentry_not_built" "Vaktgevär\nInte Byggt"
N/A1666"Building_hud_sentry_not_built" "Vaktgevär\ninte byggt"
16671667"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry\nNot Built"
1668N/A"Building_hud_dispenser_not_built" "Utmatare\nInte Byggd"
N/A1668"Building_hud_dispenser_not_built" "Utmatare\ninte byggd"
16691669"[english]Building_hud_dispenser_not_built" "Dispenser\nNot Built"
1670N/A"Building_hud_tele_enter_not_built" "Ingång\nInte Byggd"
N/A1670"Building_hud_tele_enter_not_built" "Ingång\ninte byggd"
16711671"[english]Building_hud_tele_enter_not_built" "Entrance\nNot Built"
1672N/A"Building_hud_tele_exit_not_built" "Utgång\nInte Byggd"
N/A1672"Building_hud_tele_exit_not_built" "Utgång\ninte byggd"
16731673"[english]Building_hud_tele_exit_not_built" "Exit\nNot Built"
1674N/A"Building_hud_sentry_not_built_360" "Vaktgevär\nInte Byggt"
N/A1674"Building_hud_sentry_not_built_360" "Vaktgevär\ninte byggt"
16751675"[english]Building_hud_sentry_not_built_360" "Sentry\nNot Built"
1676N/A"Building_hud_tele_enter_not_built_360" "Ingång\nInte Byggd"
N/A1676"Building_hud_tele_enter_not_built_360" "Ingång\ninte byggd"
16771677"[english]Building_hud_tele_enter_not_built_360" "Entrance\nNot Built"
1678N/A"Building_hud_tele_exit_not_built_360" "Utgång\nInte Byggd"
N/A1678"Building_hud_tele_exit_not_built_360" "Utgång\ninte byggd"
16791679"[english]Building_hud_tele_exit_not_built_360" "Exit\nNot Built"
16801680"Hud_Menu_Demolish_Title" "Riv"
16811681"[english]Hud_Menu_Demolish_Title" "Demolish"
16831683"[english]Hud_Menu_Build_Title" "Build"
16841684"Hud_Menu_Disguise_Title" "Förklädnad"
16851685"[english]Hud_Menu_Disguise_Title" "Disguise"
1686N/A"Hud_Menu_Build_Cant_Afford" "För Lite\nMetall"
N/A1686"Hud_Menu_Build_Cant_Afford" "För lite\nmetall"
16871687"[english]Hud_Menu_Build_Cant_Afford" "Not Enough\nMetal"
1688N/A"Hud_Menu_Build_Already_Built" "Redan Byggd"
N/A1688"Hud_Menu_Build_Already_Built" "Redan byggd"
16891689"[english]Hud_Menu_Build_Already_Built" "Already Built"
1690N/A"Hud_Menu_Build_Cancel" "Avbryt genom att trycka '%lastinv%'"
N/A1690"Hud_Menu_Build_Cancel" "Avbryt genom att trycka på '%lastinv%'"
16911691"[english]Hud_Menu_Build_Cancel" "Hit '%lastinv%' to Cancel"
1692N/A"Hud_Menu_Spy_Minus_Toggle" "Växla Lag genom att trycka på '%disguiseteam%'"
N/A1692"Hud_Menu_Spy_Minus_Toggle" "Växla lag genom att trycka på '%disguiseteam%'"
16931693"[english]Hud_Menu_Spy_Minus_Toggle" "Hit '%disguiseteam%' to Toggle Team"
16941694"Hud_Menu_Spy_Toggle" "Växla Lag"
16951695"[english]Hud_Menu_Spy_Toggle" "Toggle Teams"
17091709"[english]TF_Ubercharge" "ÜBERCHARGE: %charge%%%"
17101710"TF_UberchargeMinHUD" "%charge%%%"
17111711"[english]TF_UberchargeMinHUD" "%charge%%%"
1712N/A"TF_NotBuilt" "Inte Byggd"
N/A1712"TF_NotBuilt" "Inte byggd"
17131713"[english]TF_NotBuilt" "Not Built"
17141714"Voice_Menu_Medic" "SJUKVÅRDARE!"
17151715"[english]Voice_Menu_Medic" "MEDIC!"
17231723"[english]Voice_Menu_No" "No"
17241724"Voice_Menu_MoveUp" "Avancera!"
17251725"[english]Voice_Menu_MoveUp" "Move Up!"
1726N/A"Voice_Menu_Left" "Gå Till Vänster"
N/A1726"Voice_Menu_Left" "Gå till vänster"
17271727"[english]Voice_Menu_Left" "Go Left"
1728N/A"Voice_Menu_Right" "Gå Till Höger"
N/A1728"Voice_Menu_Right" "Gå till höger"
17291729"[english]Voice_Menu_Right" "Go Right"
17301730"Voice_Menu_Incoming" "Inkommande"
17311731"[english]Voice_Menu_Incoming" "Incoming"
17321732"Voice_Menu_CloakedSpy" "Spion!"
17331733"[english]Voice_Menu_CloakedSpy" "Spy!"
1734N/A"Voice_Menu_SentryAhead" "Vaktgevär Framöver!"
N/A1734"Voice_Menu_SentryAhead" "Vaktgevär framöver!"
17351735"[english]Voice_Menu_SentryAhead" "Sentry Ahead!"
1736N/A"Voice_Menu_TeleporterHere" "Teleportör Här"
N/A1736"Voice_Menu_TeleporterHere" "Teleportör här"
17371737"[english]Voice_Menu_TeleporterHere" "Teleporter Here"
1738N/A"Voice_Menu_DispenserHere" "Utmatare Här"
N/A1738"Voice_Menu_DispenserHere" "Utmatare här"
17391739"[english]Voice_Menu_DispenserHere" "Dispenser Here"
1740N/A"Voice_Menu_SentryHere" "Vaktgevär Här"
N/A1740"Voice_Menu_SentryHere" "Vaktgevär här"
17411741"[english]Voice_Menu_SentryHere" "Sentry Here"
1742N/A"Voice_Menu_ActivateCharge" "Aktivera Laddning!"
N/A1742"Voice_Menu_ActivateCharge" "Aktivera laddning!"
17431743"[english]Voice_Menu_ActivateCharge" "Activate Charge!"
1744N/A"Voice_Menu_ChargeReady" "SJUKVÅRDARE: ÜberLaddning Redo"
N/A1744"Voice_Menu_ChargeReady" "SJUKVÅRDARE: ÜberLaddning redo"
17451745"[english]Voice_Menu_ChargeReady" "MEDIC: ÜberCharge Ready"
17461746"Voice_Menu_Cheers" "Hurrarop"
17471747"[english]Voice_Menu_Cheers" "Cheers"
17511751"[english]Voice_Menu_Positive" "Positive"
17521752"Voice_Menu_Negative" "Negativt"
17531753"[english]Voice_Menu_Negative" "Negative"
1754N/A"Voice_Menu_NiceShot" "Snyggt Skott"
N/A1754"Voice_Menu_NiceShot" "Snyggt skott"
17551755"[english]Voice_Menu_NiceShot" "Nice Shot"
1756N/A"Voice_Menu_GoodJob" "Bra Jobbat"
N/A1756"Voice_Menu_GoodJob" "Bra jobbat"
17571757"[english]Voice_Menu_GoodJob" "Good Job"
17581758"Voice_Menu_BattleCry" "Stridsrop"
17591759"[english]Voice_Menu_BattleCry" "Battle Cry"
17611761"[english]Voice_Menu_Thanks" "Thanks!"
17621762"TF_classautokill" "Begå självmord efter val av spelarklass"
17631763"[english]TF_classautokill" "Suicide after choosing a player class"
1764N/A"TF_CurrentPlayers" "Nuvarande Spelare"
N/A1764"TF_CurrentPlayers" "Nuvarande spelare"
17651765"[english]TF_CurrentPlayers" "Current Players"
17661766"TF_PlayerMatch_Title" "Xbox LIVE – Spelarmatch"
17671767"[english]TF_PlayerMatch_Title" "Xbox LIVE Player Match"
17751775"[english]TF_SystemLink_Title" "System Link Match"
17761776"TF_LoadCommentary" "Utvecklarkommentarer"
17771777"[english]TF_LoadCommentary" "Developer Commentary"
1778N/A"TF_Achievements_Title" "Mina Framsteg"
N/A1778"TF_Achievements_Title" "Mina prestationer"
17791779"[english]TF_Achievements_Title" "My Achievements"
17801780"TF_Rankings_Title" "Rankning"
17811781"[english]TF_Rankings_Title" "Ranking"
17851785"[english]TF_Options_Title" "Options"
17861786"TF_Quit_Title" "Avsluta"
17871787"[english]TF_Quit_Title" "Quit"
1788N/A"TF_Paused_Title" "Alternativ För Team Fortress"
N/A1788"TF_Paused_Title" "Alternativ för Team Fortress"
17891789"[english]TF_Paused_Title" "Team Fortress Options"
1790N/A"TF_ModifyMatch_Title" "Modifiera Session"
N/A1790"TF_ModifyMatch_Title" "Modifiera session"
17911791"[english]TF_ModifyMatch_Title" "Modify Session"
1792N/A"TF_PersonalStats_Title" "Personlig Statistik"
N/A1792"TF_PersonalStats_Title" "Personlig statistik"
17931793"[english]TF_PersonalStats_Title" "Personal Stats"
17941794"TF_StatsLeaderboards_Title" "Statistikpoängtavlor"
17951795"[english]TF_StatsLeaderboards_Title" "Stats Leaderboards"
1796N/A"TF_RankedLeaderboards_Title" "Rankade Poängtavlor"
N/A1796"TF_RankedLeaderboards_Title" "Rankade topplistor"
17971797"[english]TF_RankedLeaderboards_Title" "Ranked Leaderboards"
1798N/A"TF_QuickMatch_Title" "Gå Med I En Snabbmatch"
N/A1798"TF_QuickMatch_Title" "Gå med i en snabbmatch"
17991799"[english]TF_QuickMatch_Title" "Join a Quick Match"
18001800"TF_QuickMatch_Desc" "Hoppa direkt in i ett spel mot\njämbördiga motståndare."
18011801"[english]TF_QuickMatch_Desc" "Jump straight into a game against\nsimilarly matched opponents."
1802N/A"TF_HostMatch_Title" "Bli Värd För En Match"
N/A1802"TF_HostMatch_Title" "Bli värd för en match"
18031803"[english]TF_HostMatch_Title" "Host a Match"
18041804"TF_HostMatch_Desc" "Skapa en ny spelsession precis\nsom du vill ha den."
18051805"[english]TF_HostMatch_Desc" "Create a new game session exactly\nas you want."
1806N/A"TF_CustomMatch_Title" "Hitta En Anpassad Match"
N/A1806"TF_CustomMatch_Title" "Hitta en anpassad match"
18071807"[english]TF_CustomMatch_Title" "Find a Custom Match"
18081808"TF_CustomMatch_Desc" "Sök efter spelsessioner enligt\nönskade matchkriterier."
18091809"[english]TF_CustomMatch_Desc" "Search for game sessions based on your\npreferred match criteria."
1810N/A"TF_SystemLink_Host_Title" "Bli Värd För En Match"
N/A1810"TF_SystemLink_Host_Title" "Bli värd för en match"
18111811"[english]TF_SystemLink_Host_Title" "Host a Match"
1812N/A"TF_SystemLink_Host_Desc" "Skapa en match på ditt Lokala Nätverk."
N/A1812"TF_SystemLink_Host_Desc" "Skapa en match på ditt lokala nätverk."
18131813"[english]TF_SystemLink_Host_Desc" "Create a match on your Local Area Network."
1814N/A"TF_SystemLink_Join_Title" "Gå Med I En Match"
N/A1814"TF_SystemLink_Join_Title" "Gå med i en match"
18151815"[english]TF_SystemLink_Join_Title" "Join a Match"
1816N/A"TF_SystemLink_Join_Desc" "Hitta en annan match att gå med i på ditt\nLokala Nätverk."
N/A1816"TF_SystemLink_Join_Desc" "Hitta en annan match att gå med i på ditt\nlokala nätverk."
18171817"[english]TF_SystemLink_Join_Desc" "Find another match to join on your\nLocal Area Network."
1818N/A"TF_PlayerMatch_Host_Title" "Skapa En Anpassad Spelarmatch"
N/A1818"TF_PlayerMatch_Host_Title" "Skapa en anpassad spelarmatch"
18191819"[english]TF_PlayerMatch_Host_Title" "Create a Custom Player Match"
1820N/A"TF_PlayerMatch_Client_Title" "Hitta En Spelarmatch"
N/A1820"TF_PlayerMatch_Client_Title" "Hitta en spelarmatch"
18211821"[english]TF_PlayerMatch_Client_Title" "Find a Player Match"
1822N/A"TF_RankedMatch_Host_Title" "Skapa En Anpassad Rankad Match"
N/A1822"TF_RankedMatch_Host_Title" "Skapa en anpassad rankad match"
18231823"[english]TF_RankedMatch_Host_Title" "Create a Custom Ranked Match"
1824N/A"TF_RankedMatch_Client_Title" "Hitta En Rankad Match"
N/A1824"TF_RankedMatch_Client_Title" "Hitta en rankad match"
18251825"[english]TF_RankedMatch_Client_Title" "Find a Ranked Match"
1826N/A"TF_SystemLink_Host_Dialog" "Bli Värd För En System Link-match"
N/A1826"TF_SystemLink_Host_Dialog" "Bli värd för en System Link-match"
18271827"[english]TF_SystemLink_Host_Dialog" "Host a System Link Match"
18281828"TF_SystemLink_Client_Dialog" "Välj ett spel att gå med i"
18291829"[english]TF_SystemLink_Client_Dialog" "Select a game to join"
1830N/A"TF_Achievements_Dialog_Title" "Mina Framsteg I Team Fortress 2"
N/A1830"TF_Achievements_Dialog_Title" "Mina prestationer i Team Fortress 2"
18311831"[english]TF_Achievements_Dialog_Title" "My Team Fortress 2 Achievements"
18321832"TF_Achievement_Locked" "Låst"
18331833"[english]TF_Achievement_Locked" "Locked"
18551855"[english]Achievement_Group_1600" "Pyro Pack (%s1 of %s2)"
18561856"Achievement_Group_1700" "Spionpaket (%s1 av %s2)"
18571857"[english]Achievement_Group_1700" "Spy Pack (%s1 of %s2)"
1858N/A"Achievement_Group_1800" "Teknikerpaket (%s1 av %s2)"
N/A1858"Achievement_Group_1800" "Ingenjörspaket (%s1 av %s2)"
18591859"[english]Achievement_Group_1800" "Engineer Pack (%s1 of %s2)"
18601860"Achievement_Group_1900" "Halloweenhändelse (%s1 av %s2)"
18611861"[english]Achievement_Group_1900" "Halloween Event (%s1 of %s2)"
18621862"TF_MatchOption_Scenario" "Scenario"
18631863"[english]TF_MatchOption_Scenario" "Scenario"
1864N/A"TF_MatchOption_FlagCapLimit" "Gräns För Flaggerövring"
N/A1864"TF_MatchOption_FlagCapLimit" "Gräns för flaggerövring"
18651865"[english]TF_MatchOption_FlagCapLimit" "Flag Capture Limit"
1866N/A"TF_MatchOption_Rounds" "Antal Omgångar"
N/A1866"TF_MatchOption_Rounds" "Antal omgångar"
18671867"[english]TF_MatchOption_Rounds" "Number of Rounds"
18681868"TF_MatchOption_GameSize" "Spelstorlek"
18691869"[english]TF_MatchOption_GameSize" "Game Size"
1870N/A"TF_MatchOption_AutoBalance" "Automatisk Lagutjämning"
N/A1870"TF_MatchOption_AutoBalance" "Automatisk lagutjämning"
18711871"[english]TF_MatchOption_AutoBalance" "Team Auto Balance"
18721872"TF_MatchOption_PrivateSlots" "Privatplatser"
18731873"[english]TF_MatchOption_PrivateSlots" "Private Slots"
18741874"TF_MatchOption_MaxTime" "Maxspeltid"
18751875"[english]TF_MatchOption_MaxTime" "Max Game Time"
1876N/A"TF_MatchOption_WinLimit" "Vinstgräns För Omgång"
N/A1876"TF_MatchOption_WinLimit" "Vinstgräns för omgång"
18771877"[english]TF_MatchOption_WinLimit" "Round Win Limit"
18781878"TF_GameTime" "Speltid"
18791879"[english]TF_GameTime" "Game Time"
1880N/A"TF_Ranked" "Rankad Match"
N/A1880"TF_Ranked" "Rankad match"
18811881"[english]TF_Ranked" "Ranked Match"
18821882"TF_Unranked" "Spelarmatch"
18831883"[english]TF_Unranked" "Player Match"
19031903"[english]TF_Off" "Off"
19041904"TF_Any" "Alla"
19051905"[english]TF_Any" "Any"
1906N/A"TF_MaxTimeNoLimit" "Ingen Gräns"
N/A1906"TF_MaxTimeNoLimit" "Ingen gräns"
19071907"[english]TF_MaxTimeNoLimit" "No Limit"
1908N/A"TF_NoTimeLimit" "Ingen Tidsgräns"
N/A1908"TF_NoTimeLimit" "Ingen tidsgräns"
19091909"[english]TF_NoTimeLimit" "No Time Limit"
1910N/A"TF_MaxTimeFmt" "%s1 Minuter"
N/A1910"TF_MaxTimeFmt" "%s1 minuter"
19111911"[english]TF_MaxTimeFmt" "%s1 Minutes"
1912N/A"TF_GameSizeFmt" "%s1 Spelare"
N/A1912"TF_GameSizeFmt" "%s1 spelare"
19131913"[english]TF_GameSizeFmt" "%s1 Players"
19141914"TF_ViewGamercard" "Visa Gamercard"
19151915"[english]TF_ViewGamercard" "View Gamercard"
1916N/A"TF_KickPlayer" "Sparka Spelare"
N/A1916"TF_KickPlayer" "Sparka ut spelare"
19171917"[english]TF_KickPlayer" "Kick Player"
19181918"TF_AttackDefend" "Anfall / Försvar"
19191919"[english]TF_AttackDefend" "Attack / Defend"
19201920"TF_TerritoryControl" "Territoriell Kontroll"
19211921"[english]TF_TerritoryControl" "Territorial Control"
1922N/A"TF_GameState_InLobby" "Status: I Lobby"
N/A1922"TF_GameState_InLobby" "Status: I lobby"
19231923"[english]TF_GameState_InLobby" "Status: In Lobby"
1924N/A"TF_GameState_InLobby_lodef" "Status:\nI Lobby"
N/A1924"TF_GameState_InLobby_lodef" "Status:\nI lobby"
19251925"[english]TF_GameState_InLobby_lodef" "Status:\nIn Lobby"
1926N/A"TF_GameState_GameInProgress" "Status: I Spelet"
N/A1926"TF_GameState_GameInProgress" "Status: Spelar"
19271927"[english]TF_GameState_GameInProgress" "Status: In Game"
1928N/A"TF_GameState_GameInProgress_lodef" "Status:\nI Spelet"
N/A1928"TF_GameState_GameInProgress_lodef" "Status:\nSpelar"
19291929"[english]TF_GameState_GameInProgress_lodef" "Status:\nIn Game"
19301930"TF_Recommended_Players" "Tillgänglig bandbredd räcker eventuellt inte för valt antal spelare."
19311931"[english]TF_Recommended_Players" "Available bandwidth might be insufficient for selected number of players."
19371937"[english]TF_HostName" "Host Name"
19381938"TF_Players" "Spelare"
19391939"[english]TF_Players" "Players"
1940N/A"TF_Top" "Högsta Rankning"
N/A1940"TF_Top" "Högsta rankning"
19411941"[english]TF_Top" "Top Rank"
1942N/A"TF_YourRank" "Din Rankning"
N/A1942"TF_YourRank" "Din rankning"
19431943"[english]TF_YourRank" "Your Rank"
1944N/A"TF_YourBest" "Ditt Bästa:"
N/A1944"TF_YourBest" "Ditt bästa:"
19451945"[english]TF_YourBest" "Your Best:"
19461946"TF_Icon_Ping_Red" "M"
19471947"[english]TF_Icon_Ping_Red" "M"
20112011"[english]TF_Spectator_AutoDirector" "Press [ %strafe% ] for Auto Director"
20122012"TF_Spectator_SwitchCamModeKey" "[%jump%]"
20132013"[english]TF_Spectator_SwitchCamModeKey" "[%jump%]"
2014N/A"TF_Spectator_SwitchCamMode" "Byt Kameraläge"
N/A2014"TF_Spectator_SwitchCamMode" "Byt kameraläge"
20152015"[english]TF_Spectator_SwitchCamMode" "Switch Camera Mode"
20162016"TF_Spectator_CycleTargetFwdKey" "[%attack%]"
20172017"[english]TF_Spectator_CycleTargetFwdKey" "[%attack%]"
2018N/A"TF_Spectator_CycleTargetFwd" "Bläddra Mellan Mål (framåt)"
N/A2018"TF_Spectator_CycleTargetFwd" "Bläddra mellan mål (framåt)"
20192019"[english]TF_Spectator_CycleTargetFwd" "Cycle Targets (fwd)"
20202020"TF_Spectator_CycleTargetRevKey" "[%attack2%]"
20212021"[english]TF_Spectator_CycleTargetRevKey" "[%attack2%]"
2022N/A"TF_Spectator_CycleTargetRev" "Bläddra Mellan Mål (bakåt)"
N/A2022"TF_Spectator_CycleTargetRev" "Bläddra mellan mål (bakåt)"
20232023"[english]TF_Spectator_CycleTargetRev" "Cycle Targets (rev)"
20242024"TF_Spectator_Spectating" "Tittar på:"
20252025"[english]TF_Spectator_Spectating" "Spectating:"
21572157"[english]TF_GET_HEADSHOTS_NAME" "Grey Matter"
21582158"TF_GET_HEADSHOTS_DESC" "Få 25 huvudskott som Krypskytt."
21592159"[english]TF_GET_HEADSHOTS_DESC" "Get 25 headshots as a Sniper."
2160N/A"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_NAME" "Vänskapligt Värre..."
N/A2160"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_NAME" "Vänskapligt värre..."
21612161"[english]TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_NAME" "With Friends Like these..."
21622162"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Spela i ett spel med 7 eller fler spelare från din Vänlista."
21632163"[english]TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Play in a game with 7 or more players from your Friends list."
21772177"[english]TF_WIN_WELL_MINIMUMTIME_NAME" "Lightning Offense"
21782178"TF_WIN_WELL_MINIMUMTIME_DESC" "Vinn Well på högst 5 minuter."
21792179"[english]TF_WIN_WELL_MINIMUMTIME_DESC" "Win Well in 5 minutes or less."
2180N/A"TF_WIN_HYDRO_NOENEMYCAPS_NAME" "Oavbrutet Anfall"
N/A2180"TF_WIN_HYDRO_NOENEMYCAPS_NAME" "Oavbrutet anfall"
21812181"[english]TF_WIN_HYDRO_NOENEMYCAPS_NAME" "Relentless Offense"
21822182"TF_WIN_HYDRO_NOENEMYCAPS_DESC" "Vinn Hydro utan att ge upp en erövring."
21832183"[english]TF_WIN_HYDRO_NOENEMYCAPS_DESC" "Win Hydro without giving up a capture."
2184N/A"TF_WIN_DUSTBOWL_NOENEMYCAPS_NAME" "Ogenomträngligt Försvar"
N/A2184"TF_WIN_DUSTBOWL_NOENEMYCAPS_NAME" "Ogenomträngligt försvar"
21852185"[english]TF_WIN_DUSTBOWL_NOENEMYCAPS_NAME" "Impenetrable Defense"
21862186"TF_WIN_DUSTBOWL_NOENEMYCAPS_DESC" "Försvara Dustbowl framgångsrikt utan att ge upp en erövring."
21872187"[english]TF_WIN_DUSTBOWL_NOENEMYCAPS_DESC" "Successfully defend Dustbowl without giving up a capture."
2188N/A"TF_WIN_GRAVELPIT_NOENEMYCAPS_NAME" "Omöjligt Försvar"
N/A2188"TF_WIN_GRAVELPIT_NOENEMYCAPS_NAME" "Omöjligt försvar"
21892189"[english]TF_WIN_GRAVELPIT_NOENEMYCAPS_NAME" "Impossible Defense"
21902190"TF_WIN_GRAVELPIT_NOENEMYCAPS_DESC" "Försvara Gravel Pit framgångsrikt utan att ge upp en erövring."
21912191"[english]TF_WIN_GRAVELPIT_NOENEMYCAPS_DESC" "Successfully defend Gravel Pit without giving up a capture."
2192N/A"TF_PLAY_GAME_EVERYCLASS_NAME" "Bäst I Klassen"
N/A2192"TF_PLAY_GAME_EVERYCLASS_NAME" "Bäst i klassen"
21932193"[english]TF_PLAY_GAME_EVERYCLASS_NAME" "Head of the Class"
21942194"TF_PLAY_GAME_EVERYCLASS_DESC" "Spela en hel omgång med varje klass."
21952195"[english]TF_PLAY_GAME_EVERYCLASS_DESC" "Play a complete round with every class."
22052205"[english]TF_BURN_PLAYERSINMINIMUMTIME_NAME" "Flamethrower"
22062206"TF_BURN_PLAYERSINMINIMUMTIME_DESC" "Sätt eld på fem fiender inom 30 sekunder."
22072207"[english]TF_BURN_PLAYERSINMINIMUMTIME_DESC" "Set five enemies on fire in 30 seconds."
2208N/A"TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_NAME" "Kasta Inte Första Stenen"
N/A2208"TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_NAME" "Kasta inte första stenen"
22092209"[english]TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_NAME" "First Do No Harm"
22102210"TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_DESC" "Spela en hel omgång utan att döda några fiender och få högst poäng i ett lag med minst 6 spelare."
22112211"[english]TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_DESC" "Play a full round without killing any enemies, and score the highest on a team of 6 or more players."
2212N/A"TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_NAME" "Fyrtal I Avfyrning"
N/A2212"TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_NAME" "Fyrtal i avfyrning"
22132213"[english]TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_NAME" "Quadruple Bypass"
22142214"TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_DESC" "Hela en lagkamrat som blir beskjuten av 4 fiender samtidigt."
22152215"[english]TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_DESC" "Heal a teammate who's taking fire from 4 enemies at once."
22172217"[english]TF_MEDIC_SIMUL_CHARGE_NAME" "Group Health"
22182218"TF_MEDIC_SIMUL_CHARGE_DESC" "Arbeta med 2 andra Sjukvårdare och utför 3 samtidiga ÜberLaddningar."
22192219"[english]TF_MEDIC_SIMUL_CHARGE_DESC" "Work with 2 other Medics to deploy 3 simultaneous ÜberCharges."
2220N/A"TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_NAME" "Laddad För Vård"
N/A2220"TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_NAME" "Laddad för vård"
22212221"[english]TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_NAME" "Surgical Prep"
22222222"TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_DESC" "Ha en ÜberLaddning redo innan Konfigureringsfasen är över."
22232223"[english]TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_DESC" "Have an ÜberCharge ready before the Setup phase ends."
22252225"[english]TF_MEDIC_RAPID_CHARGE_NAME" "Trauma Queen"
22262226"TF_MEDIC_RAPID_CHARGE_DESC" "Utför 3 ÜberLaddningar på mindre än 5 minuter och få 5 dödsassister under den tiden."
22272227"[english]TF_MEDIC_RAPID_CHARGE_DESC" "Deploy 3 ÜberCharges in less than 5 minutes, and assist in 5 kills during that time."
2228N/A"TF_MEDIC_COUNTER_CHARGE_NAME" "Dubbelt Blindtest"
N/A2228"TF_MEDIC_COUNTER_CHARGE_NAME" "Dubbelt blindtest"
22292229"[english]TF_MEDIC_COUNTER_CHARGE_NAME" "Double Blind Trial"
22302230"TF_MEDIC_COUNTER_CHARGE_DESC" "Utför en ÜberLaddning inom 8 sekunder efter att en fiendesjukvårdare i närheten utfört sin."
22312231"[english]TF_MEDIC_COUNTER_CHARGE_DESC" "Deploy an ÜberCharge within 8 seconds of a nearby enemy Medic deploying his."
2232N/A"TF_MEDIC_SWITCH_TO_MEDIC_NAME" "Leka Doktor"
N/A2232"TF_MEDIC_SWITCH_TO_MEDIC_NAME" "Leka doktor"
22332233"[english]TF_MEDIC_SWITCH_TO_MEDIC_NAME" "Play Doctor"
22342234"TF_MEDIC_SWITCH_TO_MEDIC_DESC" "Bli den förste i ett lag utan Sjukvårdare att växla till Sjukvårdare efter att en lagkamrat ropat på 'Sjukvårdare!' och hela sedan 500 i hälsa."
22352235"[english]TF_MEDIC_SWITCH_TO_MEDIC_DESC" "In a team with no Medics, be the first person to switch to Medic after a teammate calls for 'Medic!', and then heal 500 health."
22372237"[english]TF_MEDIC_SAVE_TEAMMATE_NAME" "Triage"
22382238"TF_MEDIC_SAVE_TEAMMATE_DESC" "Utför en ÜberLaddning på en lagkamrat mindre än en sekund innan denne träffas av en kritisk explosion."
22392239"[english]TF_MEDIC_SAVE_TEAMMATE_DESC" "Deploy an ÜberCharge on a teammate less than a second before they're hit by a critical explosive."
2240N/A"TF_MEDIC_CHARGE_BLOCKER_NAME" "Förebyggande Vård"
N/A2240"TF_MEDIC_CHARGE_BLOCKER_NAME" "Förebyggande vård"
22412241"[english]TF_MEDIC_CHARGE_BLOCKER_NAME" "Preventive Medicine"
22422242"TF_MEDIC_CHARGE_BLOCKER_DESC" "Blockera fienden från att erövra en kontrollpunkt med en ÜberLaddad lagkamrat."
22432243"[english]TF_MEDIC_CHARGE_BLOCKER_DESC" "Block the enemy from capturing a control point with an ÜberCharged teammate."
22452245"[english]TF_MEDIC_ASSIST_MEDIC_NAME" "Consultation"
22462246"TF_MEDIC_ASSIST_MEDIC_DESC" "Hjälp en annan Sjukvårdare att döda 3 fiender i ett enda liv."
22472247"[english]TF_MEDIC_ASSIST_MEDIC_DESC" "Assist a fellow Medic in killing 3 enemies in a single life."
2248N/A"TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_NAME" "Gör Det Ont När Jag Gör Så Här?"
N/A2248"TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_NAME" "Gör det ont när jag gör så här?"
22492249"[english]TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_NAME" "Does It Hurt When I Do This?"
22502250"TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_DESC" "Döda 50 Spanare med ditt sprutgevär."
22512251"[english]TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_DESC" "Kill 50 Scouts with your syringe gun."
22532253"[english]TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_NAME" "Peer Review"
22542254"TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_DESC" "Döda 10 Sjukvårdare med din bensåg."
22552255"[english]TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_DESC" "Kill 10 Medics with your bone saw."
2256N/A"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_NAME" "Tung Läkekonst"
N/A2256"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_NAME" "Tung läkekonst"
22572257"[english]TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_NAME" "Big Pharma"
22582258"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_DESC" "Hjälp en Tung Artillerist att döda 10 fiender utan att någon av er dör."
22592259"[english]TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_DESC" "Assist a Heavy in killing 10 enemies, where neither of you die."
2260N/A"TF_MEDIC_ASSIST_SCOUT_NAME" "Det Här Kommer Att Svida Lite"
N/A2260"TF_MEDIC_ASSIST_SCOUT_NAME" "Det här kommer att svida lite"
22612261"[english]TF_MEDIC_ASSIST_SCOUT_NAME" "You'll Feel a Little Prick"
22622262"TF_MEDIC_ASSIST_SCOUT_DESC" "Hjälp till att döda 3 fiender med en enda ÜberLaddning på en Spanare."
22632263"[english]TF_MEDIC_ASSIST_SCOUT_DESC" "Assist in killing 3 enemies with a single ÜberCharge on a Scout."
22652265"[english]TF_MEDIC_ASSIST_PYRO_NAME" "Autoclave"
22662266"TF_MEDIC_ASSIST_PYRO_DESC" "Hjälp till att bränna 5 fiender med en enda ÜberLaddning på en Pyro."
22672267"[english]TF_MEDIC_ASSIST_PYRO_DESC" "Assist in burning 5 enemies with a single ÜberCharge on a Pyro."
2268N/A"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_NAME" "Trubbigt Våld"
N/A2268"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_NAME" "Trubbigt våld"
22692269"[english]TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_NAME" "Blunt Trauma"
22702270"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_DESC" "Hjälp till att slå 2 fiender med en enda ÜberLaddning på en Tung Artillerist."
22712271"[english]TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_DESC" "Assist in punching 2 enemies with a single ÜberCharge on a Heavy."
22722272"TF_MEDIC_ASSIST_DEMOMAN_NAME" "Byggnadsvård"
22732273"[english]TF_MEDIC_ASSIST_DEMOMAN_NAME" "Medical Breakthrough"
2274N/A"TF_MEDIC_ASSIST_DEMOMAN_DESC" "Hjälp till att förstöra 5 fientliga teknikerbyggnader med en enda ÜberLaddning på en Demoman."
N/A2274"TF_MEDIC_ASSIST_DEMOMAN_DESC" "Hjälp till att förstöra 5 fientliga Ingenjörsbyggnader med en enda ÜberLaddning på en Demoman."
22752275"[english]TF_MEDIC_ASSIST_DEMOMAN_DESC" "Assist in destroying 5 enemy Engineer buildings with a single ÜberCharge on a Demoman."
22762276"TF_MEDIC_ASSIST_SOLDIER_NAME" "Explosionsassist"
22772277"[english]TF_MEDIC_ASSIST_SOLDIER_NAME" "Blast Assist"
22782278"TF_MEDIC_ASSIST_SOLDIER_DESC" "Hjälp till att spränga 5 fiender med en enda ÜberLaddning på en Soldat."
22792279"[english]TF_MEDIC_ASSIST_SOLDIER_DESC" "Assist in exploding 5 enemies with a single ÜberCharge on a Soldier."
2280N/A"TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_NAME" "Tillståndet Är Kritiskt"
N/A2280"TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_NAME" "Tillståndet är kritiskt"
22812281"[english]TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_NAME" "Midwife Crisis"
2282N/A"TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_DESC" "Hela en Tekniker medan han reparerar sitt vaktgevär under tiden som det beskjuts."
N/A2282"TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_DESC" "Hela en Ingenjör medan han reparerar sitt vaktgevär under tiden som det beskjuts."
22832283"[english]TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_DESC" "Heal an Engineer as he repairs his sentry gun while it's under enemy fire."
2284N/A"TF_MEDIC_ASSIST_CAPTURER_NAME" "Ubi Concordia, Ibi Victoria"
N/A2284"TF_MEDIC_ASSIST_CAPTURER_NAME" "Ubi concordia, ibi victoria"
22852285"[english]TF_MEDIC_ASSIST_CAPTURER_NAME" "Ubi concordia, ibi victoria"
22862286"TF_MEDIC_ASSIST_CAPTURER_DESC" "Få 3 dödsassister på en fiendekontrollpunkt i ett enda liv."
22872287"[english]TF_MEDIC_ASSIST_CAPTURER_DESC" "Assist in killing 3 enemies on an enemy control point, in a single life."
2288N/A"TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_NAME" "Gå Ronden"
N/A2288"TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_NAME" "Gå ronden"
22892289"[english]TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_NAME" "Grand Rounds"
22902290"TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_DESC" "Hela 200 lagkamrater efter att de ropat på 'Sjukvårdare!'."
22912291"[english]TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_DESC" "Heal 200 teammates after they've called for 'Medic!'."
22932293"[english]TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_NAME" "Infernal Medicine"
22942294"TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_DESC" "Släck 100 brinnande lagkamrater."
22952295"[english]TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_DESC" "Extinguish 100 burning teammates."
2296N/A"TF_MEDIC_ASSIST_VS_NEMESES_NAME" "Doktorsassisterat Självmord"
N/A2296"TF_MEDIC_ASSIST_VS_NEMESES_NAME" "Doktorsassisterat mord"
22972297"[english]TF_MEDIC_ASSIST_VS_NEMESES_NAME" "Doctor Assisted Homicide"
22982298"TF_MEDIC_ASSIST_VS_NEMESES_DESC" "Hjälp till att döda 20 nemesis."
22992299"[english]TF_MEDIC_ASSIST_VS_NEMESES_DESC" "Assist in killing 20 nemeses."
23112311"[english]TF_MEDIC_HEAL_LARGE_DESC" "Accumulate 7000 heal points in a single life."
23122312"TF_MEDIC_HEAL_HUGE_NAME" "Specialist"
23132313"[english]TF_MEDIC_HEAL_HUGE_NAME" "Specialist"
2314N/A"TF_MEDIC_HEAL_HUGE_DESC" "Samla ihop 10000 helningspoäng i ett enda liv."
N/A2314"TF_MEDIC_HEAL_HUGE_DESC" "Samla ihop 10 000 helningspoäng i ett enda liv."
23152315"[english]TF_MEDIC_HEAL_HUGE_DESC" "Accumulate 10000 heal points health in a single life."
23162316"TF_MEDIC_HEAL_GRIND_NAME" "Överläkare"
23172317"[english]TF_MEDIC_HEAL_GRIND_NAME" "Chief of Staff"
23212321"[english]TF_MEDIC_KILL_HEALED_SPY_NAME" "Hypocritical Oath"
23222322"TF_MEDIC_KILL_HEALED_SPY_DESC" "Döda en fiendespion som du har helat."
23232323"[english]TF_MEDIC_KILL_HEALED_SPY_DESC" "Kill an enemy Spy that you have been healing."
2324N/A"TF_MEDIC_SAVE_FALLING_TEAMMATE_NAME" "Medicinsk Mottagning"
N/A2324"TF_MEDIC_SAVE_FALLING_TEAMMATE_NAME" "Medicinsk mottagning"
23252325"[english]TF_MEDIC_SAVE_FALLING_TEAMMATE_NAME" "Medical Intervention"
23262326"TF_MEDIC_SAVE_FALLING_TEAMMATE_DESC" "Rädda en fallande lagkamrat från att dö vid nedslaget."
23272327"[english]TF_MEDIC_SAVE_FALLING_TEAMMATE_DESC" "Save a falling teammate from dying on impact."
2328N/A"TF_MEDIC_CHARGE_JUGGLE_NAME" "Andra Konsultation"
N/A2328"TF_MEDIC_CHARGE_JUGGLE_NAME" "Andra konsultation"
23292329"[english]TF_MEDIC_CHARGE_JUGGLE_NAME" "Second Opinion"
23302330"TF_MEDIC_CHARGE_JUGGLE_DESC" "ÜberLadda 2 lagkamrater samtidigt."
23312331"[english]TF_MEDIC_CHARGE_JUGGLE_DESC" "ÜberCharge 2 teammates at once."
23332333"[english]TF_MEDIC_FREEZECAM_RAGDOLL_NAME" "Autopsy Report"
23342334"TF_MEDIC_FREEZECAM_RAGDOLL_DESC" "Ge en dödad fiende en fryst bild när du hånar onanför deras lik."
23352335"[english]TF_MEDIC_FREEZECAM_RAGDOLL_DESC" "Provide an enemy with a freezecam shot of you taunting above their ragdoll."
2336N/A"TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_NAME" "Så Du Vet: Jag Är En Sjukvårdare"
N/A2336"TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_NAME" "Så du vet: Jag är en Sjukvårdare"
23372337"[english]TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_NAME" "FYI I am A Medic"
23382338"TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_DESC" "Använd din bensåg till att döda en Spion som har ropat på 'Sjukvårdare!'."
23392339"[english]TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_DESC" "Use your bonesaw to kill a spy who has been calling for 'Medic!'."
23452345"[english]TF_MEDIC_INVITE_JOIN_CHARGE_NAME" "House Call"
23462346"TF_MEDIC_INVITE_JOIN_CHARGE_DESC" "Gå med i ett spel som en av dina vänner är med i och utför sedan en ÜberLaddning på honom."
23472347"[english]TF_MEDIC_INVITE_JOIN_CHARGE_DESC" "Join a game that one of your friends is in and then deploy an ÜberCharge on him."
2348N/A"TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_NAME" "Doktor Charm"
N/A2348"TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_NAME" "Doktor charm"
23492349"[english]TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_NAME" "Bedside Manner"
2350N/A"TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_DESC" "Hela en lagkamrat medan han tjänar in ett eget framsteg."
N/A2350"TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_DESC" "Hela en lagkamrat medan han uppnår en egen prestation."
23512351"[english]TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_DESC" "Be healing a teammate as he achieves an achievement of his own."
23522352"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Sjukvårdare"
23532353"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Medic Milestone 1"
2354N/A"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Tjäna in 10 av framstegen i Sjukvårdarpaketet."
N/A2354"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 10 av prestationerna i Sjukvårdarpaketet."
23552355"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 10 of the achievements in the Medic pack."
23562356"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Sjukvårdare"
23572357"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Medic Milestone 2"
2358N/A"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Tjäna in 16 av framstegen i Sjukvårdarpaketet."
N/A2358"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Uppnå 16 av prestationerna i Sjukvårdarpaketet."
23592359"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 16 of the achievements in the Medic pack."
23602360"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Sjukvårdare"
23612361"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Medic Milestone 3"
2362N/A"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Tjäna in 22 av framstegen i Sjukvårdarpaketet."
N/A2362"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Uppnå 22 av prestationerna i Sjukvårdarpaketet."
23632363"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Medic pack."
2364N/A"TF_PYRO_KILL_MULTIWEAPONS_NAME" "Kombinerad Eld"
N/A2364"TF_PYRO_KILL_MULTIWEAPONS_NAME" "Kombinerad eld"
23652365"[english]TF_PYRO_KILL_MULTIWEAPONS_NAME" "Combined Fire"
23662366"TF_PYRO_KILL_MULTIWEAPONS_DESC" "Använd ditt hagelgevär till att göra slut på 20 spelare du har tänt eld på."
23672367"[english]TF_PYRO_KILL_MULTIWEAPONS_DESC" "Use your shotgun to finish off 20 players you've ignited."
2368N/A"TF_PYRO_SIMULBURN_SCOUTS_NAME" "Grillad Kyckling"
N/A2368"TF_PYRO_SIMULBURN_SCOUTS_NAME" "Grillad kyckling"
23692369"[english]TF_PYRO_SIMULBURN_SCOUTS_NAME" "Weenie Roast"
23702370"TF_PYRO_SIMULBURN_SCOUTS_DESC" "Sätt eld på två 2 fiendespanare samtidigt."
23712371"[english]TF_PYRO_SIMULBURN_SCOUTS_DESC" "Have 2 enemy Scouts on fire at the same time."
23852385"[english]TF_PYRO_KILL_CARRIERS_NAME" "Cooking the Books"
23862386"TF_PYRO_KILL_CARRIERS_DESC" "Tänd eld på 5 fiender som bär på din information."
23872387"[english]TF_PYRO_KILL_CARRIERS_DESC" "Ignite 5 enemies carrying your intelligence."
2388N/A"TF_PYRO_REVEAL_SPIES_NAME" "Spontan Antändning"
N/A2388"TF_PYRO_REVEAL_SPIES_NAME" "Spontan antändning"
23892389"[english]TF_PYRO_REVEAL_SPIES_NAME" "Spontaneous Combustion"
23902390"TF_PYRO_REVEAL_SPIES_DESC" "Tänd eld på 10 dolda Spioner."
23912391"[english]TF_PYRO_REVEAL_SPIES_DESC" "Ignite 10 cloaked Spies."
2392N/A"TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_NAME" "Fara För Brand"
N/A2392"TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_NAME" "Fara för brand"
23932393"[english]TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_NAME" "Trailblazer"
23942394"TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_DESC" "Tänd eld på 10 fiender som nyligen använt en teleportör."
23952395"[english]TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_DESC" "Ignite 10 enemies that have recently used a teleporter."
24052405"[english]TF_PYRO_KILL_AXE_LARGE_NAME" "Clearcutter"
24062406"TF_PYRO_KILL_AXE_LARGE_DESC" "Döda 6 personer med din yxa i ett liv."
24072407"[english]TF_PYRO_KILL_AXE_LARGE_DESC" "Kill 6 people with your axe in one life."
2408N/A"TF_PYRO_KILL_FROM_BEHIND_NAME" "Hett Om Öronen"
N/A2408"TF_PYRO_KILL_FROM_BEHIND_NAME" "Hett om öronen"
24092409"[english]TF_PYRO_KILL_FROM_BEHIND_NAME" "Hot on Your Heels"
24102410"TF_PYRO_KILL_FROM_BEHIND_DESC" "Döda 50 fiender bakifrån med din eldkastare."
24112411"[english]TF_PYRO_KILL_FROM_BEHIND_DESC" "Kill 50 enemies with your flamethrower, from behind."
2412N/A"TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_NAME" "Eld Och Lågor"
N/A2412"TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_NAME" "Eld och lågor"
24132413"[english]TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_NAME" "I Fry"
24142414"TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_DESC" "Tänd eld på 10 förklädda Spioner."
24152415"[english]TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_DESC" "Ignite 10 disguised Spies."
2416N/A"TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_NAME" "Eld I Sikte"
N/A2416"TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_NAME" "Eld i sikte"
24172417"[english]TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_NAME" "Firewatch"
24182418"TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_DESC" "Tänd eld på 10 Krypskyttar medan de är inzoomade."
24192419"[english]TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_DESC" "Ignite 10 Snipers while they are zoomed in."
24212421"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICS_CHARGED_NAME" "Burn Ward"
24222422"TF_PYRO_BURN_MEDICS_CHARGED_DESC" "Tänd eld på 3 Sjukvårdare som är redo att utföra en ÜberLaddning."
24232423"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICS_CHARGED_DESC" "Ignite 3 Medics that are ready to deploy an ÜberCharge."
2424N/A"TF_PYRO_REFLECT_PROJECTILES_NAME" "Het Potatis"
N/A2424"TF_PYRO_REFLECT_PROJECTILES_NAME" "Het potatis"
24252425"[english]TF_PYRO_REFLECT_PROJECTILES_NAME" "Hot Potato"
24262426"TF_PYRO_REFLECT_PROJECTILES_DESC" "Reflektera 100 projektiler med din komprimerade luftstöt."
24272427"[english]TF_PYRO_REFLECT_PROJECTILES_DESC" "Reflect 100 projectiles with your compressed air blast."
2428N/A"TF_PYRO_KILL_HEAVIES_NAME" "Steka Fläsk"
N/A2428"TF_PYRO_KILL_HEAVIES_NAME" "Steka fläsk"
24292429"[english]TF_PYRO_KILL_HEAVIES_NAME" "Makin' Bacon"
24302430"TF_PYRO_KILL_HEAVIES_DESC" "Döda 50 Tunga Artillerister med din eldkastare."
24312431"[english]TF_PYRO_KILL_HEAVIES_DESC" "Kill 50 Heavies with your flamethrower."
24392439"[english]TF_PYRO_KILL_UBERCHARGE_DESC" "Kill 3 enemies in a single ÜberCharge."
24402440"TF_PYRO_DESTROY_BUILDINGS_NAME" "Mordbrännare"
24412441"[english]TF_PYRO_DESTROY_BUILDINGS_NAME" "Arsonist"
2442N/A"TF_PYRO_DESTROY_BUILDINGS_DESC" "Förstör 50 teknikerbyggnader."
N/A2442"TF_PYRO_DESTROY_BUILDINGS_DESC" "Förstör 50 Ingenjörsbyggnader."
24432443"[english]TF_PYRO_DESTROY_BUILDINGS_DESC" "Destroy 50 Engineer buildings."
2444N/A"TF_PYRO_DEFEND_POINTS_NAME" "Kontrollerad Eld"
N/A2444"TF_PYRO_DEFEND_POINTS_NAME" "Kontrollerad eld"
24452445"[english]TF_PYRO_DEFEND_POINTS_NAME" "Controlled Burn"
24462446"TF_PYRO_DEFEND_POINTS_DESC" "Sätt eld på 50 fiender som erövrar en av dina kontrollpunkter."
24472447"[english]TF_PYRO_DEFEND_POINTS_DESC" "Ignite 50 enemies capturing one of your control points."
24532453"[english]TF_PYRO_DAMAGE_GRIND_NAME" "Pyromancer"
24542454"TF_PYRO_DAMAGE_GRIND_DESC" "Orsaka 1 miljon poäng total eldskada."
24552455"[english]TF_PYRO_DAMAGE_GRIND_DESC" "Do 1 million points of total fire damage."
2456N/A"TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_NAME" "Den Rätta Gnistan"
N/A2456"TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_NAME" "Den rätta gnistan"
24572457"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_NAME" "Next of Kindling"
24582458"TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_DESC" "Sätt eld på en fiende och Sjukvårdaren som helar honom."
24592459"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_DESC" "Ignite an enemy, and the Medic healing him."
24612461"[english]TF_PYRO_KILL_TAUNT_NAME" "OMGWTFBBQ"
24622462"TF_PYRO_KILL_TAUNT_DESC" "Döda en fiende genom att håna."
24632463"[english]TF_PYRO_KILL_TAUNT_DESC" "Kill an enemy with a taunt."
2464N/A"TF_PYRO_KILL_TEAMWORK_NAME" "Andra Gradens Brännskada"
N/A2464"TF_PYRO_KILL_TEAMWORK_NAME" "Andra gradens brännskada"
24652465"[english]TF_PYRO_KILL_TEAMWORK_NAME" "Second Degree Burn"
24662466"TF_PYRO_KILL_TEAMWORK_DESC" "Döda en brinnande fiende som tänts på av en annan Pyro."
24672467"[english]TF_PYRO_KILL_TEAMWORK_DESC" "Kill a burning enemy who was ignited by another Pyro."
2468N/A"TF_PYRO_BURN_SPY_TAUNT_NAME" "Har Du Eld?"
N/A2468"TF_PYRO_BURN_SPY_TAUNT_NAME" "Har du eld?"
24692469"[english]TF_PYRO_BURN_SPY_TAUNT_NAME" "Got A Light?"
24702470"TF_PYRO_BURN_SPY_TAUNT_DESC" "Tänd eld på en fiendespion medan han slänger en cigarett."
24712471"[english]TF_PYRO_BURN_SPY_TAUNT_DESC" "Ignite an enemy Spy while he's flicking a cigarette."
24772477"[english]TF_PYRO_REFLECT_CROCKET_KILL_NAME" "Hotshot"
24782478"TF_PYRO_REFLECT_CROCKET_KILL_DESC" "Döda en Soldat med en reflekterad kritisk raket."
24792479"[english]TF_PYRO_REFLECT_CROCKET_KILL_DESC" "Kill a Soldier with a reflected critical rocket."
2480N/A"TF_PYRO_KILL_TAUNTERS_NAME" "Ta Dig I Brasan"
N/A2480"TF_PYRO_KILL_TAUNTERS_NAME" "Ta dig i brasan"
24812481"[english]TF_PYRO_KILL_TAUNTERS_NAME" "Dance Dance Immolation"
24822482"TF_PYRO_KILL_TAUNTERS_DESC" "Döda 3 fiender medan de hånar."
24832483"[english]TF_PYRO_KILL_TAUNTERS_DESC" "Kill 3 enemies while they're taunting."
2484N/A"TF_PYRO_DOUBLE_KO_NAME" "Dött Lopp"
N/A2484"TF_PYRO_DOUBLE_KO_NAME" "Dött lopp"
24852485"[english]TF_PYRO_DOUBLE_KO_NAME" "Dead Heat"
24862486"TF_PYRO_DOUBLE_KO_DESC" "Döda en fiende i samma sekund som han dödar dig."
24872487"[english]TF_PYRO_DOUBLE_KO_DESC" "Kill an enemy in the same second that he kills you."
24892489"[english]TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_NAME" "Pilot Light"
24902490"TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_DESC" "Tänd eld på en rakethoppande Soldat medan han är i luften."
24912491"[english]TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_DESC" "Ignite a rocket-jumping Soldier while he's in midair."
2492N/A"TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_NAME" "Ett Hett Motiv"
N/A2492"TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_NAME" "Ett hett motiv"
24932493"[english]TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_NAME" "Freezer Burn"
24942494"TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_DESC" "Ge fiender en fryst bild av alla dina håningar."
24952495"[english]TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_DESC" "Provide enemies with freezecam shots of each of your taunts."
25032503"[english]TF_PYRO_IGNITE_FLAREGUN_DESC" "Ignite 100 enemies with the flare gun."
25042504"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Pyro"
25052505"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Pyro Milestone 1"
2506N/A"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Tjäna in 10 av framstegen i Pyropaketet."
N/A2506"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 10 av prestationerna i Pyropaketet."
25072507"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 10 of the achievements in the Pyro pack."
25082508"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Pyro"
25092509"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Pyro Milestone 2"
2510N/A"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Tjäna in 16 av framstegen i Pyropaketet."
N/A2510"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Uppnå 16 av prestationerna i Pyropaketet."
25112511"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 16 of the achievements in the Pyro pack."
25122512"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Pyro"
25132513"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Pyro Milestone 3"
2514N/A"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Tjäna in 22 av framstegen i Pyropaketet."
N/A2514"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Uppnå 22 av prestationerna i Pyropaketet."
25152515"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Pyro pack."
25162516"TF_HEAVY_DAMAGE_TAKEN_NAME" "Järnridå"
25172517"[english]TF_HEAVY_DAMAGE_TAKEN_NAME" "Iron Kurtain"
25332533"[english]TF_HEAVY_KILL_TAUNT_NAME" "Show Trial"
25342534"TF_HEAVY_KILL_TAUNT_DESC" "Döda en fiende genom att håna."
25352535"[english]TF_HEAVY_KILL_TAUNT_DESC" "Kill an enemy with a taunt."
2536N/A"TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_NAME" "Brott Och Straff"
N/A2536"TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_NAME" "Brott och straff"
25372537"[english]TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_NAME" "Crime and Punishment"
25382538"TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_DESC" "Döda 10 fiender som bär på din information."
25392539"[english]TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_DESC" "Kill 10 enemies carrying your intelligence."
25452545"[english]TF_HEAVY_BLOCK_INVULN_HEAVY_NAME" "Soviet Block"
25462546"TF_HEAVY_BLOCK_INVULN_HEAVY_DESC" "Blockera en osårbar, fientlig Tung Artillerists rörelser när du är osårbar och i försvarsläge."
25472547"[english]TF_HEAVY_BLOCK_INVULN_HEAVY_DESC" "While invulnerable and on defense, block an invulnerable enemy Heavy's movement."
2548N/A"TF_HEAVY_BLOCK_CART_NAME" "Stalination I Vagnen"
N/A2548"TF_HEAVY_BLOCK_CART_NAME" "Stalination i vagnen"
25492549"[english]TF_HEAVY_BLOCK_CART_NAME" "Stalin the Kart"
25502550"TF_HEAVY_BLOCK_CART_DESC" "Blockera fienden från att röra på bombvagnen 25 gånger."
25512551"[english]TF_HEAVY_BLOCK_CART_DESC" "Block the enemy from moving the payload cart 25 times."
25612561"[english]TF_HEAVY_ASSIST_HEAVY_GRIND_NAME" "Soviet Union"
25622562"TF_HEAVY_ASSIST_HEAVY_GRIND_DESC" "Döda 25 fiender genom att antingen assistera eller bli assisterad av en annan Tung Artillerist."
25632563"[english]TF_HEAVY_ASSIST_HEAVY_GRIND_DESC" "Get 25 enemy kills where you either assist or are assisted by another Heavy."
2564N/A"TF_HEAVY_CLEAR_STICKYBOMBS_NAME" "Ta Över Produktionsmedlen"
N/A2564"TF_HEAVY_CLEAR_STICKYBOMBS_NAME" "Ta över produktionsmedlen"
25652565"[english]TF_HEAVY_CLEAR_STICKYBOMBS_NAME" "0wn the Means of Production"
25662566"TF_HEAVY_CLEAR_STICKYBOMBS_DESC" "Ta bort 20 klisterbomber genom att döda de Demomän som producerade dem."
25672567"[english]TF_HEAVY_CLEAR_STICKYBOMBS_DESC" "Remove 20 stickybombs by killing the Demomen who produced them."
25732573"[english]TF_HEAVY_TAKE_MULTI_DAMAGE_NAME" "Rasputin"
25742574"TF_HEAVY_TAKE_MULTI_DAMAGE_DESC" "Bli skjuten, bränd, nerklubbad och ta emot explosionsskador i ett enda liv."
25752575"[english]TF_HEAVY_TAKE_MULTI_DAMAGE_DESC" "In a single life, get shot, burned, bludgeoned, and receive explosive damage."
2576N/A"TF_HEAVY_KILL_DOMINATED_NAME" "Tårta På Tårta"
N/A2576"TF_HEAVY_KILL_DOMINATED_NAME" "Tårta på tårta"
25772577"[english]TF_HEAVY_KILL_DOMINATED_NAME" "Icing on the Cake"
25782578"TF_HEAVY_KILL_DOMINATED_DESC" "Döda 20 spelare som du dominerar."
25792579"[english]TF_HEAVY_KILL_DOMINATED_DESC" "Get 20 kills on players that you're dominating."
25892589"[english]TF_HEAVY_UNCOVER_SPIES_NAME" "Spyalectical Materialism"
25902590"TF_HEAVY_UNCOVER_SPIES_DESC" "Döda eller hjälp till att döda 10 dolda Spioner."
25912591"[english]TF_HEAVY_UNCOVER_SPIES_DESC" "Kill or assist in killing 10 cloaked Spies."
2592N/A"TF_HEAVY_KILL_WHILE_SPUNUP_NAME" "Permanent Revolution"
N/A2592"TF_HEAVY_KILL_WHILE_SPUNUP_NAME" "Permanent revolution"
25932593"[english]TF_HEAVY_KILL_WHILE_SPUNUP_NAME" "Permanent Revolution"
25942594"TF_HEAVY_KILL_WHILE_SPUNUP_DESC" "Döda 5 fiender utan att sluta snurra ditt vapen."
25952595"[english]TF_HEAVY_KILL_WHILE_SPUNUP_DESC" "Kill 5 enemies without spinning down your gun."
2596N/A"TF_HEAVY_FIRE_LOTS_NAME" "Tung Industri"
N/A2596"TF_HEAVY_FIRE_LOTS_NAME" "Tung industri"
25972597"[english]TF_HEAVY_FIRE_LOTS_NAME" "Heavy Industry"
25982598"TF_HEAVY_FIRE_LOTS_DESC" "Avlossa ammunition till din minigun värd 200 000 dollar i ett enda liv."
25992599"[english]TF_HEAVY_FIRE_LOTS_DESC" "Fire $200,000 worth of minigun rounds in a single life."
2600N/A"TF_HEAVY_KILL_CRIT_PUNCH_NAME" "Kommunistiskt Slagord"
N/A2600"TF_HEAVY_KILL_CRIT_PUNCH_NAME" "Kommunistiskt slagord"
26012601"[english]TF_HEAVY_KILL_CRIT_PUNCH_NAME" "Communist Mani-Fisto"
26022602"TF_HEAVY_KILL_CRIT_PUNCH_DESC" "Döda en fiende med ett kritiskt slag."
26032603"[english]TF_HEAVY_KILL_CRIT_PUNCH_DESC" "Kill an enemy with a critical punch."
2604N/A"TF_HEAVY_HEAL_MEDIKITS_NAME" "Omdistribution Av Hälsa"
N/A2604"TF_HEAVY_HEAL_MEDIKITS_NAME" "Omdistribution av hälsa"
26052605"[english]TF_HEAVY_HEAL_MEDIKITS_NAME" "Redistribution of Health"
26062606"TF_HEAVY_HEAL_MEDIKITS_DESC" "Hela 1000 i skada med förbandslådor i ett enda liv."
26072607"[english]TF_HEAVY_HEAL_MEDIKITS_DESC" "Heal 1000 damage with med-kits in a single life."
26552655"[english]TF_HEAVY_KILL_HEAVIES_GLOVES_DESC" "Kill 10 Heavies with The K.G.B."
26562656"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Tung Artillerist"
26572657"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Heavy Milestone 1"
2658N/A"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Tjäna in 10 av framstegen i Tung Artillerist-paketet."
N/A2658"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 10 av prestationerna i Tung Artillerist-paketet."
26592659"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 10 of the achievements in the Heavy pack."
26602660"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Tung Artillerist"
26612661"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Heavy Milestone 2"
2662N/A"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Tjäna in 16 av framstegen i Tung Artillerist-paketet."
N/A2662"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Uppnå 16 av prestationerna i Tung Artillerist-paketet."
26632663"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 16 of the achievements in the Heavy pack."
26642664"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Tung Artillerist"
26652665"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Heavy Milestone 3"
2666N/A"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Tjäna in 22 av framstegen i Tung Artillerist-paketet."
N/A2666"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Uppnå 22 av prestationerna i Tung Artillerist-paketet."
26672667"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Heavy pack."
26682668"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_NAME" "First Blood"
26692669"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_NAME" "First Blood"
27112711"[english]TF_SCOUT_STEAL_SANDWICH_DESC" "Kill an enemy Heavy and take his Sandvich."
27122712"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Spanare"
27132713"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Scout Milestone 1"
2714N/A"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Tjäna in 10 av framstegen i Spanarpaketet."
N/A2714"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 10 av prestationerna i Spanarpaketet."
27152715"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 10 of the achievements in the Scout pack."
27162716"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Spanare"
27172717"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Scout Milestone 2"
2718N/A"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Tjäna in 16 av framstegen i Spanarpaketet."
N/A2718"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Uppnå 16 av prestationerna i Spanarpaketet."
27192719"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 16 of the achievements in the Scout pack."
27202720"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Spanare"
27212721"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Scout Milestone 3"
2722N/A"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Tjäna in 22 av framstegen i Spanarpaketet."
N/A2722"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Uppnå 22 av prestationerna i Spanarpaketet."
27232723"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Scout pack."
27242724"TF_SCOUT_KILL_CHARGED_MEDICS_NAME" "Slå Ett Slag För Doktorn"
27252725"[english]TF_SCOUT_KILL_CHARGED_MEDICS_NAME" "Batting the Doctor"
28472847"[english]TF_SNIPER_HEADSHOT_SNIPERS_DESC" "Headshot 10 enemy Snipers."
28482848"TF_SNIPER_DESTROY_SENTRYGUNS_NAME" "På Jakt Efter Vaktgevär"
28492849"[english]TF_SNIPER_DESTROY_SENTRYGUNS_NAME" "De-sentry-lized"
2850N/A"TF_SNIPER_DESTROY_SENTRYGUNS_DESC" "Förstör 3 Teknikers vaktgevär."
N/A2850"TF_SNIPER_DESTROY_SENTRYGUNS_DESC" "Förstör 3 Ingenjörers Vaktgevär."
28512851"[english]TF_SNIPER_DESTROY_SENTRYGUNS_DESC" "Destroy 3 Engineer sentry guns."
28522852"TF_SNIPER_KILL_INVIS_SPY_NAME" "Ett Skott I Luften"
28532853"[english]TF_SNIPER_KILL_INVIS_SPY_NAME" "Shoot the Breeze"
29592959"[english]TF_SNIPER_BOW_KILL_WHILEDEAD_DESC" "Kill an enemy with an arrow while you're dead."
29602960"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Krypskytt"
29612961"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Sniper Milestone 1"
2962N/A"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Tjäna in 5 av framstegen i Krypskyttspaketet."
N/A2962"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 5 av prestationerna i Krypskyttspaketet."
29632963"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Sniper pack."
29642964"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Krypskytt"
29652965"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Sniper Milestone 2"
2966N/A"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Tjäna in 11 av framstegen i Krypskyttspaketet."
N/A2966"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Uppnå 11 av prestationerna i Krypskyttspaketet."
29672967"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Sniper pack."
29682968"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Krypskytt"
29692969"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Sniper Milestone 3"
2970N/A"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Tjäna in 17 av framstegen i Krypskyttspaketet."
N/A2970"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Uppnå 17 av prestationerna i Krypskyttspaketet."
29712971"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Sniper pack."
29722972"TF_SPY_BACKSTAB_SNIPERS_NAME" "Trippelförräderi"
29732973"[english]TF_SPY_BACKSTAB_SNIPERS_NAME" "Triplecrossed"
29952995"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_HEALING_YOU_DESC" "Backstab a Medic who has healed you in the last 5 seconds."
29962996"TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_NAME" "Åskbollen"
29972997"[english]TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_NAME" "The Man with the Broken Guns"
2998N/A"TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_DESC" "Hugg en Tekniker i ryggen och sätt sedan sappers på 3 av hans byggnader inom 10 sekunder."
N/A2998"TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_DESC" "Hugg en Ingenjör i ryggen och sätt sedan sappers på 3 av hans byggnader inom 10 sekunder."
29992999"[english]TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_DESC" "Backstab an Engineer, then sap 3 of his buildings within 10 seconds."
30003000"TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_NAME" "Sappern Räcker Inte Till"
30013001"[english]TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_NAME" "Sapsucker"
3002N/A"TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_DESC" "Sätt en sapper på en fiendebyggnad och hugg sedan Teknikern som byggde den i ryggen inom 5 sekunder."
N/A3002"TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_DESC" "Sätt en sapper på en fiendebyggnad och hugg sedan Ingenjören som byggde den i ryggen inom 5 sekunder."
30033003"[english]TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_DESC" "Sap an enemy building, then backstab the Engineer who built it within 5 seconds."
30043004"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_NAME" "Jag Har Din Rygg"
30053005"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_NAME" "May I Cut In?"
30313031"[english]TF_SPY_BREAK_SHIELD_KILL_SNIPER_DESC" "Kill a Sniper after your backstab breaks his Razorback."
30323032"TF_SPY_KILL_WORKING_ENGY_NAME" "Arbetus Avbrottus"
30333033"[english]TF_SPY_KILL_WORKING_ENGY_NAME" "Constructus Interruptus"
3034N/A"TF_SPY_KILL_WORKING_ENGY_DESC" "Döda en Tekniker som arbetar på ett vaktgevär."
N/A3034"TF_SPY_KILL_WORKING_ENGY_DESC" "Döda en Ingenjör som arbetar på ett vaktgevär."
30353035"[english]TF_SPY_KILL_WORKING_ENGY_DESC" "Kill an Engineer who is working on a sentry gun."
30363036"TF_SPY_FAST_CAP_NAME" "Med Rätt Att Erövra"
30373037"[english]TF_SPY_FAST_CAP_NAME" "On Her Majesty's Secret Surface"
30673067"[english]TF_SPY_BACKSTAB_GRIND_DESC" "Backstab 1000 enemies."
30683068"TF_SPY_SAPPER_GRIND_NAME" "Sapotör"
30693069"[english]TF_SPY_SAPPER_GRIND_NAME" "Sap Auteur"
3070N/A"TF_SPY_SAPPER_GRIND_DESC" "Förstör 1000 teknikerbyggnader med sappers."
N/A3070"TF_SPY_SAPPER_GRIND_DESC" "Förstör 1000 Ingenjörsbyggnader med sappers."
30713071"[english]TF_SPY_SAPPER_GRIND_DESC" "Destroy 1000 Engineer buildings with sappers."
30723072"TF_SPY_SAPPER_TEAMWORK_NAME" "Gemensam Operation"
30733073"[english]TF_SPY_SAPPER_TEAMWORK_NAME" "Joint Operation"
31073107"[english]TF_SPY_CAMP_POSITION_DESC" "While using the Cloak and Dagger, kill the same enemy 3 times, all within the same area in a single life."
31083108"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Spion"
31093109"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Spy Milestone 1"
3110N/A"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Tjäna in 5 av framstegen i Spionpaketet."
N/A3110"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 5 av prestationerna i Spionpaketet."
31113111"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Spy pack."
31123112"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Spion"
31133113"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Spy Milestone 2"
3114N/A"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Tjäna in 11 av framstegen i Spionpaketet."
N/A3114"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Uppnå 11 av prestationerna i Spionpaketet."
31153115"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Spy pack."
31163116"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Spion"
31173117"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Spy Milestone 3"
3118N/A"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Tjäna in 17 av framstegen i Spionpaketet."
N/A3118"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Uppnå 17 av prestationerna i Spionpaketet."
31193119"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Spy pack."
31203120"TF_HALLOWEEN_COLLECT_PUMPKINS_NAME" "Kusligt Bus"
31213121"[english]TF_HALLOWEEN_COLLECT_PUMPKINS_NAME" "Candy Coroner"
31393139"[english]TF_HALLOWEEN_DISGUISED_SPY_KILL_DESC" "Kill a Spy disguised as your current class."
31403140"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Soldat"
31413141"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Soldier Milestone 1"
3142N/A"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Tjäna in 5 av framstegen i Soldatpaketet."
N/A3142"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 5 av prestationerna i Soldatpaketet."
31433143"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Soldier pack."
31443144"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Soldat"
31453145"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Soldier Milestone 2"
3146N/A"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Tjäna in 11 av framstegen i Soldatpaketet."
N/A3146"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Uppnå 11 av prestationerna i Soldatpaketet."
31473147"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Soldier pack."
31483148"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Soldat"
31493149"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Soldier Milestone 3"
3150N/A"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Tjäna in 17 av framstegen i Soldatpaketet."
N/A3150"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Uppnå 17 av prestationer i Soldatpaketet."
31513151"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Soldier pack."
31523152"TF_SOLDIER_KILL_GROUP_WITH_CROCKET_NAME" "Trestegsraket"
31533153"[english]TF_SOLDIER_KILL_GROUP_WITH_CROCKET_NAME" "Tri-Splatteral Damage"
31813181"[english]TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_TARGET_WHILE_AIRBORNE_NAME" "Wings of Glory"
31823182"TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_TARGET_WHILE_AIRBORNE_DESC" "Döda en fiendesoldat medan både du och din måltavla befinner er i luften."
31833183"[english]TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_TARGET_WHILE_AIRBORNE_DESC" "Kill an enemy soldier while both you and the target are airborne."
3184N/A"TF_SOLDIER_KILL_ENGY_NAME" "Teknikerns Lott"
N/A3184"TF_SOLDIER_KILL_ENGY_NAME" "Ingenjörens Lott"
31853185"[english]TF_SOLDIER_KILL_ENGY_NAME" "Engineer to Eternity"
3186N/A"TF_SOLDIER_KILL_ENGY_DESC" "Döda en Tekniker medan han reparerar sitt vaktgevär under tiden som det beskjuts."
N/A3186"TF_SOLDIER_KILL_ENGY_DESC" "Döda en Ingenjör medan han reparerar sitt vaktgevär under tiden som det beskjuts."
31873187"[english]TF_SOLDIER_KILL_ENGY_DESC" "Kill an Engineer as he repairs his sentry gun while it's under enemy fire."
31883188"TF_SOLDIER_NEMESIS_SHOVEL_KILL_NAME" "Skyttegravskrig"
31893189"[english]TF_SOLDIER_NEMESIS_SHOVEL_KILL_NAME" "Trench Warfare"
32953295"[english]TF_DEMOMAN_KILL_SOLDIER_GRIND_DESC" "Kill 500 enemy Soldiers"
32963296"TF_DEMOMAN_DESTROY_BUILDINGS_WITH_MEDIC_NAME" "Riv-I-Ärans Guldgossar"
32973297"[english]TF_DEMOMAN_DESTROY_BUILDINGS_WITH_MEDIC_NAME" "Tam O'Shatter"
3298N/A"TF_DEMOMAN_DESTROY_BUILDINGS_WITH_MEDIC_DESC" "Förstör 5 av fiendens teknikerbyggnader under en enda ÜberLaddning från en Sjukvårdare."
N/A3298"TF_DEMOMAN_DESTROY_BUILDINGS_WITH_MEDIC_DESC" "Förstör 5 av fiendens Ingenjörsbyggnader under en enda ÜberLaddning från en Sjukvårdare."
32993299"[english]TF_DEMOMAN_DESTROY_BUILDINGS_WITH_MEDIC_DESC" "Destroy 5 enemy Engineer buildings during a single ÜberCharge from a Medic."
33003300"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_CLOAKED_SPY_NAME" "Älskade Huvudlösa Spion"
33013301"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_CLOAKED_SPY_NAME" "Shorn Connery"
33313331"[english]TF_DEMOMAN_KILL_PLAYER_AFTER_TP_DESC" "Kill an enemy player with sticky bombs within 5 seconds of them teleporting."
33323332"TF_DEMOMAN_DOMINATE_THREE_ENGINEERS_NAME" "Trippeltekniker"
33333333"[english]TF_DEMOMAN_DOMINATE_THREE_ENGINEERS_NAME" "Three Times a Laddy"
3334N/A"TF_DEMOMAN_DOMINATE_THREE_ENGINEERS_DESC" "Dominera 3 Tekniker."
N/A3334"TF_DEMOMAN_DOMINATE_THREE_ENGINEERS_DESC" "Dominera 3 Ingenjörer."
33353335"[english]TF_DEMOMAN_DOMINATE_THREE_ENGINEERS_DESC" "Dominate 3 Engineers."
33363336"TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_NAME" "Blindtekniker"
33373337"[english]TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_NAME" "Blind Fire"
3338N/A"TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_DESC" "Döda en byggande Tekniker som du inte kan se, med en direktträff från din Granatkastare."
N/A3338"TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_DESC" "Döda en byggande Ingenjör som du inte kan se, med en direktträff från din Granatkastare."
33393339"[english]TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_DESC" "Destroy an Engineer building that you can't see with a direct hit from your Grenade Launcher."
33403340"TF_DEMOMAN_MELEE_KILL_WHILE_STICKYJUMPING_NAME" "Mister Klister"
33413341"[english]TF_DEMOMAN_MELEE_KILL_WHILE_STICKYJUMPING_NAME" "The Scottish Play"
33433343"[english]TF_DEMOMAN_MELEE_KILL_WHILE_STICKYJUMPING_DESC" "Get a melee kill while sticky jumping."
33443344"TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_NAME" "Sprängt Var Det Här"
33453345"[english]TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_NAME" "The Argyle Sap"
3346N/A"TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_DESC" "Spräng en Tekniker med tillhörande vaktgevär och utmatare med en enda Klisterbombsdetonering."
N/A3346"TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_DESC" "Spräng en Ingenjör med tillhörande vaktgevär och utmatare med en enda Klisterbombsdetonering."
33473347"[english]TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_DESC" "Blow up an Engineer, his sentry gun, and his dispenser with a single Sticky bomb detonation."
33483348"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_EQUALIZER_NAME" "Nackskotte"
33493349"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_EQUALIZER_NAME" "Slammy Slayvis Woundya"
34313431"[english]TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_DESC" "Using the Scottish Resistance, kill 3 players in separate explosions without placing new sticky bombs."
34323432"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Demoman"
34333433"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Demoman Milestone 1"
3434N/A"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Tjäna in 5 av framstegen i Demomanpaketet."
N/A3434"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 5 av prestationerna i Demomanpaketet."
34353435"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Demoman pack."
34363436"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Demoman"
34373437"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Demoman Milestone 2"
3438N/A"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Tjäna in 11 av framstegen i Demomanpaketet."
N/A3438"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Uppnå 11 av prestationerna i Demomanpaketet."
34393439"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Demoman pack."
34403440"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Demoman"
34413441"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Demoman Milestone 3"
3442N/A"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Tjäna in 17 av framstegen i Demomanpaketet."
N/A3442"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Uppnå 17 av prestationerna i Demomanpaketet."
34433443"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Demoman pack."
34443444"round_info_header" "Territoriell Kontrollkarta"
34453445"[english]round_info_header" "Territorial Control Map"
35453545"[english]Loadout" "LOADOUT"
35463546"Stats" "STATISTIK"
35473547"[english]Stats" "STATS"
3548N/A"Achievements" "FRAMSTEG"
N/A3548"Achievements" "PRESTATIONER"
35493549"[english]Achievements" "ACHIEVEMENTS"
35503550"CharacterLoadout" "FIGURUTRUSTNING"
35513551"[english]CharacterLoadout" "CHARACTER LOADOUT"
36193619"[english]NoItemsAvailableTitle" "AVAILABLE:"
36203620"NoItemsAvailableTitle2" "ENDAST BASFÖRRÅD."
36213621"[english]NoItemsAvailableTitle2" "BASE INVENTORY ONLY."
3622N/A"ItemAcquireReason_Achievement" "FRAMSTEG FÖRTJÄNAT"
N/A3622"ItemAcquireReason_Achievement" "PRESTATION UPPNÅDD"
36233623"[english]ItemAcquireReason_Achievement" "ACHIEVEMENT EARNED"
36243624"NoItemsToEquip" "DU HAR INGA FÖREMÅL FÖR DEN HÄR UTRUSTNINGSPLATSEN"
36253625"[english]NoItemsToEquip" "YOU HAVE NO ITEMS FOR THIS LOADOUT SLOT"
38373837"[english]CI_T_C_7" "Class Token - Pyro"
38383838"CI_T_C_8" "Klasspollett - Spion"
38393839"[english]CI_T_C_8" "Class Token - Spy"
3840N/A"CI_T_C_9" "Klasspollett - Tekniker"
N/A3840"CI_T_C_9" "Klasspollett - Ingenjör"
38413841"[english]CI_T_C_9" "Class Token - Engineer"
38423842"CI_T_S_1" "Platspollett - Huvudvapen"
38433843"[english]CI_T_S_1" "Slot Token - Primary"
46034603"[english]Tip_7_6" "As a Pyro, your Flamethrower can ignite an enemy Spy if he is cloaked, or is disguised as a member of your team. Spy check teammates that look or act suspicious!"
46044604"Tip_7_7" "Som Pyro tar du vara på bonusskadan med Brandslaktaren genom att tända eld på dina fiender innan du anfaller."
46054605"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes before attacking."
4606N/A"Tip_7_8" "Som Pyro kan du hjälpa till med att försvara en Teknikers Vaktgevär genom att använda Eldkastarens komprimerade luftström (%attack2%) för att reflektera explosiva projektiler och kolla efter Spioner."
N/A4606"Tip_7_8" "Som Pyro kan du hjälpa till med att försvara en Ingenjörs Vaktgevär genom att använda Eldkastarens komprimerade luftström (%attack2%) för att reflektera explosiva projektiler och kolla efter Spioner."
46074607"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, help protect an Engineer's Sentry Gun by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to reflect explosive projectiles and check for enemy Spies."
46084608"Tip_7_9" "Som Pyro kan du använda din Eldkastares komprimerade luftstöt (%attack2%). Använd detta till att neutralisera en ÜberLaddning genom att putta Sjukvårdaren och hans hälsovapen-mål bort från varandra!"
46094609"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic and his heal target away from each other by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%)."
46274627"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Huntsman arrows, Jarate and more!"
46284628"Tip_7_19" "Som Pyro ska du komma ihåg att Eldkastarens komprimerade luftstöt (%attack2%) använder mycket ammo. Använd den inte i onödan!"
46294629"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, remember that the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can use up a lot of ammo. Use it only when you need to!"
4630N/A"Tip_7_20" "Som Pyro använder du Eldkastarens komprimerade luftstöt (%attack2%) till att putta undan Klisterbomber. Hjälp dina Tekniker eller rensa en Kontrollpunkt!"
N/A4630"Tip_7_20" "Som Pyro använder du Eldkastarens komprimerade luftstöt (%attack2%) till att putta undan Klisterbomber. Hjälp dina Ingenjörer eller rensa en Kontrollpunkt!"
46314631"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, utilize the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to push Stickybombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
46324632"Tip_8_9" "Som Spion ska du vara försiktig när du använder röstkommandon förklädd. Motståndarlaget kommer att se dem i textchatten som den personen du är förklädd till."
46334633"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whomever you're disguised as."
46594659"[english]Tip_8_22" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
46604660"Tip_8_23" "Som Spion använder du din Revolver för att skjuta ner fiender som har lite liv, eller för att ta hand om klasser som är farliga att gå nära som t.ex. Pyros."
46614661"[english]Tip_8_23" "As a Spy, use your Revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
4662N/A"Tip_8_24" "Som Spion kan du, om du är snabb, hugga en Tekniker i ryggen och sedan sätta en sapper på hans Vaktgevär innan det svänger runt och skjuter dig."
N/A4662"Tip_8_24" "Som Spion kan du, om du är snabb, hugga en Ingenjör i ryggen och sedan sätta en sapper på hans Vaktgevär innan det svänger runt och skjuter dig."
46634663"[english]Tip_8_24" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his Sentry Gun before it turns around and shoots you."
46644664"Tip_8_25" "Som Spion ska du tänka på att Dödsringaren gör så att du tar betydligt mindre i skada från alla attacker när du är osynlig."
46654665"[english]Tip_8_25" "As a Spy, the Dead Ringer significantly reduces the amount of damage taken from all attacks while you are invisible."
46664666"Tip_8_26" "Som Spion ska du undvika att ta fallskada eftersom det kommer att avslöja din position!"
46674667"[english]Tip_8_26" "As a Spy, avoid taking fall damage as it will give away your location!"
4668N/A"Tip_8_27" "Som Spion sappar dina Elektrosappers båda ändarna av en Teleportör. Försök att sappa den änden Teknikern inte vaktar."
N/A4668"Tip_8_27" "Som Spion sappar dina Elektrosappers båda ändarna av en Teleportör. Försök att sappa den änden Ingenjören inte vaktar."
46694669"[english]Tip_8_27" "As a Spy, your Electro Sappers sap both ends of a Teleporter. Try sapping the end that the Engineer isn't guarding."
46704670"Tip_8_28" "Som Spion kan du förfalska en död med Dödsringaren. Försök att använda den när du är svag, annars kommer den vara bortslösad eller för uppenbar."
46714671"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your Dead Ringer can be used to fake your own death. Try to use it when you're weak, otherwise it may be wasted or too obvious."
46724672"Tip_8_29" "Som Spion ska du tänka på att när du laddar om din Revolver så härmar den omladdningsfunktionen av din nuvarande förklädnad."
46734673"[english]Tip_8_29" "As a Spy, reloading your Revolver will mimic the reload action of the weapon carried by your current disguise."
4674N/A"Tip_9_7" "Som Tekniker kan du hjälpa dina Tekniker-kollegor! Din Skiftnyckel kan uppgradera eller reparera både dina och deras byggnader."
N/A4674"Tip_9_7" "Som Ingenjör kan du hjälpa dina Ingenjörskollegor! Din Skiftnyckel kan uppgradera eller reparera både dina och deras byggnader."
46754675"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your Wrench can upgrade or repair their buildings as well as your own."
4676N/A"Tip_9_8" "Som Tekniker kan du slå dina byggnader med din Skiftnyckel medan de byggs för att få dem att byggas fortare."
N/A4676"Tip_9_8" "Som Ingenjör kan du slå dina byggnader med din Skiftnyckel medan de byggs för att få dem att byggas fortare."
46774677"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your Wrench while they are constructing in order to make them build faster."
4678N/A"Tip_9_9" "Som Tekniker kan det vara användbart att flytta fram dina byggnader med ditt lag för att kunna ge understöd. Använd %attack2% för att plocka upp dina byggnader och börja bära dem."
N/A4678"Tip_9_9" "Som Ingenjör kan det vara användbart att flytta fram dina byggnader med ditt lag för att kunna ge understöd. Använd %attack2% för att plocka upp dina byggnader och börja bära dem."
46794679"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward in order to support your team. Use %attack2% to pick up your buildings and carry them."
4680N/A"Tip_9_10" "Som Tekniker ska du komma ihåg att uppgradera dina byggnader. Teleportörer i nivå 3 laddar mycket fortare och tillåter ditt lag att hålla trycket uppe."
N/A4680"Tip_9_10" "Som Ingenjör ska du komma ihåg att uppgradera dina byggnader. Teleportörer i nivå 3 laddar mycket fortare och tillåter ditt lag att hålla trycket uppe."
46814681"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 Teleporters recharge much faster, allowing your team to keep the pressure on."
4682N/A"Tip_9_11" "Som Tekniker kan du slå antingen ingången eller utgången av din Teleportör med din Skiftnyckel för att reparera och uppgradera båda sidorna."
N/A4682"Tip_9_11" "Som Ingenjör kan du slå antingen ingången eller utgången av din Teleportör med din Skiftnyckel för att reparera och uppgradera båda sidorna."
46834683"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your Teleporter with your Wrench in order to repair and upgrade both sides."
4684N/A"Tip_9_12" "Som Tekniker kan du trycka %attack2% för att rotera byggnadsritningar innan du trycker %attack% för att bygga dem. Använd detta för att vända Teleportörer bort från väggar."
N/A4684"Tip_9_12" "Som Ingenjör kan du trycka %attack2% för att rotera byggnadsritningar innan du trycker %attack% för att bygga dem. Använd detta för att vända Teleportörer bort från väggar."
46854685"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this in order to orient Teleporters away from walls."
4686N/A"Tip_9_13" "Som Tekniker kan du göra mer än bara underhålla dina byggnader. Använd ditt Hagelgevär och din Pistol för att hjälpa till i strider och i försvar."
N/A4686"Tip_9_13" "Som Ingenjör kan du göra mer än bara underhålla dina byggnader. Använd ditt Hagelgevär och din Pistol för att hjälpa till i strider och i försvar."
46874687"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your Shotgun and your Pistol to assist in fights and to defend your buildings."
4688N/A"Tip_9_14" "Som Tekniker ska du tänka på att Vaktgevär inte bara är till för defensiv användning. Placera ut dem snabbt på gömda platser för att hjälpa till i ett offensivt anfall."
N/A4688"Tip_9_14" "Som Ingenjör ska du tänka på att Vaktgevär inte bara är till för defensiv användning. Placera ut dem snabbt på gömda platser för att hjälpa till i ett offensivt anfall."
46894689"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, Sentry Guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations in order to aid in an offensive push."
4690N/A"Tip_9_15" "Som Tekniker ska du komma i håg att förklädda Spioner kan använda din Teleportör. Försök att inte stå på din Teleportörutgång, speciellt inte när du uppgraderar eller reparerar den."
N/A4690"Tip_9_15" "Som Ingenjör ska du komma i håg att förklädda Spioner kan använda din Teleportör. Försök att inte stå på din Teleportörutgång, speciellt inte när du uppgraderar eller reparerar den."
46914691"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised enemy Spies can use your Teleporter. Try not to stand on top of your Teleporter exit, especially when upgrading or repairing it."
4692N/A"Tip_9_16" "Som Tekniker kan du kolla efter Spioner med dina vapen om någon misstänkt närmar sig."
N/A4692"Tip_9_16" "Som Ingenjör kan du kolla efter Spioner med dina vapen om någon misstänkt närmar sig."
46934693"[english]Tip_9_16" "As an Engineer, check for Spies with your weapons if someone suspicious approaches."
4694N/A"Tip_9_17" "Som Tekniker låter Kortslutningen dig skydda dina byggnader genom att eliminera inkommande fiendeprojektiler."
N/A4694"Tip_9_17" "Som Ingenjör låter Kortslutningen dig skydda dina byggnader genom att eliminera inkommande fiendeprojektiler."
46954695"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, the Short Circuit lets you protect your buildings by eliminating incoming enemy projectiles."
46964696"TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "poäng"
46974697"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "point(s)"
47474747"[english]MMenu_ChangeServer" "Change Server"
47484748"MMenu_CharacterSetup" "FÖREMÅL"
47494749"[english]MMenu_CharacterSetup" "ITEMS"
4750N/A"MMenu_Achievements" "Framsteg & Statistik"
N/A4750"MMenu_Achievements" "Prestationer & Statistik"
47514751"[english]MMenu_Achievements" "Achievements & Stats"
4752N/A"MMenu_NoRecentAchievements" "Du har förtjänat %currentachievements% av %totalachievements% framsteg."
N/A4752"MMenu_NoRecentAchievements" "Du har uppnått %currentachievements% av %totalachievements% prestationer."
47534753"[english]MMenu_NoRecentAchievements" "You've earned %currentachievements% of %totalachievements% achievements."
4754N/A"MMenu_RecentAchievements" "Dina senaste framsteg:"
N/A4754"MMenu_RecentAchievements" "Dina senaste prestationer:"
47554755"[english]MMenu_RecentAchievements" "Your recent achievements:"
47564756"MMenu_ViewAll" "Visa Alla"
47574757"[english]MMenu_ViewAll" "View All"
49274927"[english]TR_DustGeneric_Intro3" "�Control Point� ownership is represented at the bottom of the screen as that team's color."
49284928"TR_DustGeneric_HealthTitle" "Hälsa Och Ammo"
49294929"[english]TR_DustGeneric_HealthTitle" "Health and Ammo"
4930N/A"TR_DustGeneric_EngTitle" "Teknikern"
N/A4930"TR_DustGeneric_EngTitle" "Ingenjören"
49314931"[english]TR_DustGeneric_EngTitle" "The Engineer"
4932N/A"TR_DustGeneric_Eng" "�Tekniker� kan öka effektiviteten hos sina byggnader genom �konstruktion�, �reparation� och �uppgradering�."
N/A4932"TR_DustGeneric_Eng" "Ingenjörer� kan öka effektiviteten hos sina byggnader genom �konstruktion�, �reparation� och �uppgradering�."
49334933"[english]TR_DustGeneric_Eng" "�Engineers� can increase the effectiveness of their buildings through �construction�, �repair�, and �upgrading�."
49344934"TR_DustGeneric_EngRedTitle" "Vaktgevär"
49354935"[english]TR_DustGeneric_EngRedTitle" "Sentry Guns"
49614961"[english]TR_Dust_Hint_Resupply" "Health and Ammo Resupply"
49624962"TR_Dust_Hint_Medic" "Sjukvårdaren!"
49634963"[english]TR_Dust_Hint_Medic" "The Medic!"
4964N/A"TR_Dust_Hint_Engineer" "Teknikern!"
N/A4964"TR_Dust_Hint_Engineer" "Ingenjören!"
49654965"[english]TR_Dust_Hint_Engineer" "The Engineer!"
49664966"TR_Dust_Hint_SetupGate" "Förberedelseport"
49674967"[english]TR_Dust_Hint_SetupGate" "Setup Gate"
49684968"TR_Target_EndDialog" "Bra jobbat! Du har slutfört Soldatens träning och låst upp Grundläggande träning! Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på KLART och välja Grundläggande träning för att utforska en omgång Team Fortress 2."
49694969"[english]TR_Target_EndDialog" "Good job! You've completed Soldier training and unlocked Basic Training! Return to the main menu by pressing DONE and select Basic Training to explore a round of Team Fortress 2."
4970N/A"TR_Dustbowl_EndDialog" "Bra gjort! Du har vunnit ett spel i %s1 och låst upp Demoman-träningen.\n\nVill du testa andra klasser som Tekniker eller Sjukvårdare? Varför inte hoppa in i en OFFLINE-TRÄNING-session?\n\nRedo att spela mot andra spelare? Välj BÖRJA SPELA i huvudmenyn."
N/A4970"TR_Dustbowl_EndDialog" "Bra gjort! Du har vunnit ett spel i %s1 och låst upp Demoman-träningen.\n\nVill du testa andra klasser som Ingenjör eller Sjukvårdare? Varför inte hoppa in i en OFFLINE-TRÄNING-session?\n\nRedo att spela mot andra spelare? Välj BÖRJA SPELA i huvudmenyn."
49714971"[english]TR_Dustbowl_EndDialog" "Well done! You've won a game in %s1 and unlocked Demoman training!\n\nWant to try out other classes like the Engineer or Medic? Why not hop into an OFFLINE PRACTICE session?\n\nReady to play online against other players? Select START PLAYING at the main menu."
49724972"TF_IM_Target_Welcome" "Vapenval och träning med måltavlor!"
49734973"[english]TF_IM_Target_Welcome" "Weapon selection and target practice!"
50675067"[english]Building_hud_sentry_kills_assists" "%numkills% (%numassists%)"
50685068"Hud_Menu_Build_Unavailable" "Inte Tillgänglig"
50695069"[english]Hud_Menu_Build_Unavailable" "Not Available"
5070N/A"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Tekniker"
N/A5070"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Ingenjör"
50715071"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Engineer Milestone 1"
5072N/A"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Tjäna in 5 av framstegen i Teknikerpaketet."
N/A5072"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 5 av prestationerna i Ingenjörspaketet."
50735073"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Engineer pack."
5074N/A"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Tekniker"
N/A5074"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Milstolpe 2, Ingenjör"
50755075"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Engineer Milestone 2"
5076N/A"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Tjäna in 11 av framstegen i Teknikerpaketet."
N/A5076"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Uppnå 11 av prestationerna i Ingenjörspaketet."
50775077"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Engineer pack."
5078N/A"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Tekniker"
N/A5078"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Milstolpe 3, Ingenjör"
50795079"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Engineer Milestone 3"
5080N/A"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Tjäna in 17 av framstegen i Teknikerpaketet."
N/A5080"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Uppnå 17 av prestationerna i Teknikerpaketet."
50815081"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Engineer pack."
50825082"TF_ENGINEER_TELEPORT_GRIND_NAME" "Kofösare"
50835083"[english]TF_ENGINEER_TELEPORT_GRIND_NAME" "Battle Rustler"
51855185"[english]TF_ENGINEER_KILL_SNIPERS_SENTRY_DESC" "Kill 10 Snipers with a sentry gun under control of your Wrangler."
51865186"TF_ENGINEER_HELP_MANUAL_SENTRY_NAME" "Landet Bortom Lagningen"
51875187"[english]TF_ENGINEER_HELP_MANUAL_SENTRY_NAME" "Rio Grind"
5188N/A"TF_ENGINEER_HELP_MANUAL_SENTRY_DESC" "Utför 50 reparationer och/eller omladdningar på ett Vaktgevär som styrs av en annan Teknikers Grälmakare."
N/A5188"TF_ENGINEER_HELP_MANUAL_SENTRY_DESC" "Utför 50 reparationer och/eller omladdningar på ett Vaktgevär som styrs av en annan Ingenjörs Grälmakare."
51895189"[english]TF_ENGINEER_HELP_MANUAL_SENTRY_DESC" "Perform 50 repairs and/or reloads on a Sentry gun being Wrangled by another Engineer."
51905190"TF_ENGINEER_KILL_SENTRY_WITH_SENTRY_NAME" "Patentskydd"
51915191"[english]TF_ENGINEER_KILL_SENTRY_WITH_SENTRY_NAME" "Patent Protection"
5192N/A"TF_ENGINEER_KILL_SENTRY_WITH_SENTRY_DESC" "Förstör en fiendeteknikers vaktgevär med ett vaktgevär som du kontrollerar med din Grälmakare."
N/A5192"TF_ENGINEER_KILL_SENTRY_WITH_SENTRY_DESC" "Förstör en fiendeingenjörs vaktgevär med ett vaktgevär som du kontrollerar med din Grälmakare."
51935193"[english]TF_ENGINEER_KILL_SENTRY_WITH_SENTRY_DESC" "Destroy an enemy Engineer's sentry gun with a sentry under control of your Wrangler."
51945194"TF_ENGINEER_MOVE_SENTRY_GET_KILL_NAME" "Dödligt Läge"
51955195"[english]TF_ENGINEER_MOVE_SENTRY_GET_KILL_NAME" "If You Build It, They Will Die"
52015201"[english]TF_ENGINEER_BUILDING_CARRY_DESC" "Haul buildings 1 km over your career."
52025202"TF_ENGINEER_KILL_ASSIST_NAME" "Det Våras För Assisten"
52035203"[english]TF_ENGINEER_KILL_ASSIST_NAME" "Deputized"
5204N/A"TF_ENGINEER_KILL_ASSIST_DESC" "Få 10 assister med en annan Tekniker där ett vaktgevär ingick i dödandet."
N/A5204"TF_ENGINEER_KILL_ASSIST_DESC" "Få 10 assister med en annan Ingenjör där ett vaktgevär ingick i dödandet."
52055205"[english]TF_ENGINEER_KILL_ASSIST_DESC" "Get 10 assists with another Engineer where a sentry gun was involved in the kill."
52065206"TF_ENGINEER_DISPENSER_HEAL_GRIND_NAME" "Drugstore Cowboy"
52075207"[english]TF_ENGINEER_DISPENSER_HEAL_GRIND_NAME" "Drugstore Cowboy"
53895389"[english]TF_Soldier_Hat_1_Desc" "This hat does not in any way, shape, or form, promote smoking or gambling."
53905390"TF_Medic_Hat_1_Desc" "En kvarleva från ett krig som överförts till ett annat krig.\nDin fiende kommer att fatta vinken."
53915391"[english]TF_Medic_Hat_1_Desc" "A relic from one war brought into another.\nYour enemy will get the point."
5392N/A"TF_Engineer_Hat_1_Desc" "För Tekniker med ljusa idéer."
N/A5392"TF_Engineer_Hat_1_Desc" "För Ingenjörer med ljusa idéer."
53935393"[english]TF_Engineer_Hat_1_Desc" "For Engineers with bright ideas."
53945394"TF_Spy_Hat_1_Desc" "Den här eleganta sidenfodrade skönheten förvandlar vilken amatör-rygghuggare som helst till en stilig räv."
53955395"[english]TF_Spy_Hat_1_Desc" "This smooth, suave, silk-lined beauty can turn any amateur backstabber into a handsome rogue."
57585758"[english]Attrib_JarateDuration" "On Hit: Jarate applied to target for %s1 seconds"
57595759"Attrib_NoDeathFromHeadshots" "Bäraren kan inte dödas av huvudskott"
57605760"[english]Attrib_NoDeathFromHeadshots" "The wearer cannot be killed by headshots"
5761N/A"Attrib_AchievementItem" "Framstegsföremål: Kan inte bytas"
N/A5761"Attrib_AchievementItem" "Prestationsföremål: Kan inte bytas"
57625762"[english]Attrib_AchievementItem" "Achievement Item: Not Tradable"
57635763"Attrib_CannotCraft" "Kan Inte Användas I Tillverkning"
57645764"[english]Attrib_CannotCraft" "Not Usable in Crafting"
60186018"[english]Store_Items_Pyro" "Pyro Items (%s1)"
60196019"Store_Items_Spy" "Spionföremål (%s1)"
60206020"[english]Store_Items_Spy" "Spy Items (%s1)"
6021N/A"Store_Items_Engineer" "Teknikerföremål (%s1)"
N/A6021"Store_Items_Engineer" "Ingenjörsföremål (%s1)"
60226022"[english]Store_Items_Engineer" "Engineer Items (%s1)"
60236023"Store_FilterLabel" "Visa:"
60246024"[english]Store_FilterLabel" "Show:"
63496349"[english]ArmoryFilter_Pyro" "Pyro Items"
63506350"ArmoryFilter_Spy" "Spionföremål"
63516351"[english]ArmoryFilter_Spy" "Spy Items"
6352N/A"ArmoryFilter_Engineer" "Teknikerföremål"
N/A6352"ArmoryFilter_Engineer" "Ingenjörsföremål"
63536353"[english]ArmoryFilter_Engineer" "Engineer Items"
63546354"ArmoryFilter_ItemSets" "Föremål i %s1"
63556355"[english]ArmoryFilter_ItemSets" "Items in %s1"
63736373"[english]TF_Armory_Item_Attrib_Bleed" "This weapon causes enemies hurt by it to �BLEED�. Bleeding players will lose health every second for the specified amount of time. Bleeding will stop if the bleeding player is healed in any way."
63746374"TF_Armory_Item_HolidayRestriction" "Användningen av det här föremålet är �begränsat� till ett visst �högtidsevenemang�. Det kan bara användas i utrustningen för en klass under den angivna högtiden."
63756375"[english]TF_Armory_Item_HolidayRestriction" "Usage of this item is �restricted� to a specific �holiday event�. It can only be equipped in a class loadout during the specified holiday."
6376N/A"TF_Armory_Item_AchievementReward" "Det här föremålet är en �Framstegsbelöning� som ges när du klarat av framsteget �'%s1'�."
N/A6376"TF_Armory_Item_AchievementReward" "Det här föremålet är en �prestationsbelöning� som ges när du klarat av prestationen �\"%s1\"."
63776377"[english]TF_Armory_Item_AchievementReward" "This item is an �Achievement Reward� for completing the �'%s1'� achievement."
63786378"TF_Armory_Item_InSet" "Det här föremålet ingår i föremålsuppsättningen �%s1�. Vissa föremålsuppsättningar ger extra bonusar när hela uppsättningen bärs samtidigt. Uppsättningen �%s1� ger följande �Bonus För Föremålsuppsättning�:"
63796379"[english]TF_Armory_Item_InSet" "This item is part of ��%s1� item set. Some item sets provide extra bonuses when the entire set is worn at the same time. The ��%s1�� set will provide this �Item Set Bonus�:\n"
65956595"[english]TF_Halloween_Mask_Heavy" "Heavy Mask"
65966596"TF_Halloween_Mask_Spy" "Spionmask"
65976597"[english]TF_Halloween_Mask_Spy" "Spy Mask"
6598N/A"TF_Halloween_Mask_Engineer" "Teknikermask"
N/A6598"TF_Halloween_Mask_Engineer" "Ingenjörmask"
65996599"[english]TF_Halloween_Mask_Engineer" "Engineer Mask"
66006600"TF_Halloween_Mask_Pyro" "Pyromask"
66016601"[english]TF_Halloween_Mask_Pyro" "Pyro Mask"
68886888"[english]TF_Contributed" "Thanks %playername% for supporting this map!"
68896889"TF_DuelLeaderboard_Title" "Topp 10 Duellsegrar Den Här Säsongen"
68906890"[english]TF_DuelLeaderboard_Title" "Top Duel Wins This Season"
6891N/A"TF_MapAuthors_Community_Title" "En Gemenskapskarta Gjord Av"
N/A6891"TF_MapAuthors_Community_Title" "En gemenskapskarta gjord av"
68926892"[english]TF_MapAuthors_Community_Title" "A Community Map Made By"
68936893"TF_MapDonators_Title" "Supportrar (%s1 Världen över!)"
68946894"[english]TF_MapDonators_Title" "Supporters (%s1 Worldwide!)"
72067206"[english]IT_Explanation_SelectModel" "Hit this button, and select your new model.\n\nBased on the type of item you've chosen, the dialog will start in the appropriate directory. Your model should be in that directory, or within a sub directory below it."
72077207"IT_Explanation_Bodygroups" "Välj bitar av geometrin på spelarmodellen som ska döljas. De flesta hattar behöver dölja bashatten."
72087208"[english]IT_Explanation_Bodygroups" "Select geometry pieces on the player model that should be hidden. Most hats need to hide the base hat."
7209N/A"IT_Explanation_PerClassSequences" "Om du har ett föremål som bärs av flera klasser, men skulle vilja att den sitter på olika sätt på varje klass, kryssa för detta alternativ. Lägg sedan till 9 bildrutor, loopande animeringssekvenser, motsvarande: spanare, krypskytt, soldat, demoman, sjukvårdare, tung artillerist, pyro, spion och tekniker."
N/A7209"IT_Explanation_PerClassSequences" "Om du har ett föremål som bärs av flera klasser, men skulle vilja att den sitter på olika sätt på varje klass, kryssa för detta alternativ. Lägg sedan till 9 bildrutor, loopande animeringssekvenser, motsvarande: spanare, krypskytt, soldat, demoman, sjukvårdare, tung artillerist, pyro, spion och ingenjör."
72107210"[english]IT_Explanation_PerClassSequences" "If you have an item worn by multiple classes, but you'd like it attached differently on each class, check this option. Then, add 9 single frame, looping animation sequences to your model, corresponding to: scout, sniper, soldier, demo, medic, heavy, pyro, spy, and engineer."
72117211"SystemMessage_WinterCrateWarning_2Hour" "De Festliga Vinter-Lådorna kommer att försvinna snart! Du har mindre än två timmar på dig för att öppna dina!"
72127212"[english]SystemMessage_WinterCrateWarning_2Hour" "Festive Winter Crates will disappear soon! You have less than two hours to open yours!"
73267326"[english]Tournament_Countdown_Sec" "Starting in %s1 second... 'F4' to cancel"
73277327"TF_GENERAL_KILL_ENEMIES_AFTER_TELEPORTING_NAME" "Hej och Hej Då!"
73287328"[english]TF_GENERAL_KILL_ENEMIES_AFTER_TELEPORTING_NAME" "Riftwalker"
7329N/A"TF_GENERAL_KILL_ENEMIES_AFTER_TELEPORTING_DESC" "Döda en fiende inom 5 sekunder efter att du har färdats genom en Teknikers teleportör."
N/A7329"TF_GENERAL_KILL_ENEMIES_AFTER_TELEPORTING_DESC" "Döda en fiende inom 5 sekunder efter att du har färdats genom en Ingenjörs teleportör."
73307330"[english]TF_GENERAL_KILL_ENEMIES_AFTER_TELEPORTING_DESC" "Kill an enemy within 5 seconds of you traveling through an Engineer's teleporter."
73317331"TF_Tool_ClaimCode_Desc" "Detta föremål ger dig en inlösningskod."
73327332"[english]TF_Tool_ClaimCode_Desc" "This item will grant you one claim code."
82308230"[english]TR_ClassInfo_Demoman" "As a master of explosives he can use bouncing grenades to indirectly attack targets, use sticky bombs to lay traps for the enemy or destroy well defended sentry positions."
82318231"TR_ClassInfo_Spy" "Spionen fungerar annorlunda jämfört med övriga klasser genom att föredra smygande och överraskningsmoment i motsats till direkt strid. Deras roll kretsar oftast kring att döda viktiga mål som Sjukvårdare eller förstöra vaktgevär."
82328232"[english]TR_ClassInfo_Spy" "Spies operate differently from other classes preferring stealth and surprise as opposed to head to head combat. Their role often revolves around killing key targets such as Medics or destroying sentry positions."
8233N/A"TR_ClassInfo_Engineer" "Vaktgevär, teleportörer som förflyttar lagkamrater snabbt till frontlinjerna, och utmatare som förser med hälsa och ammo, gör Teknikern till en viktig del av alla lag."
N/A8233"TR_ClassInfo_Engineer" "Vaktgevär, teleportörer som förflyttar lagkamrater snabbt till frontlinjerna, och utmatare som förser med hälsa och ammo, gör Ingenjören till en viktig del av alla lag."
82348234"[english]TR_ClassInfo_Engineer" "Using sentry guns, teleporters to move teammates quickly to the front lines, and dispensers providing health and ammo, the Engineer is an integral part of any team."
82358235"TR_Locked_Demo" "Låses upp efter avklarad grundläggande träning."
82368236"[english]TR_Locked_Demo" "Unlocked after completing Basic Training."
82388238"[english]TR_Locked_Spy" "Unlocked after completing Demoman training."
82398239"TR_Locked_Engineer" "Låses upp efter avklarad Spionträning."
82408240"[english]TR_Locked_Engineer" "Unlocked after completing Spy training."
8241N/A"TR_Eng_IntroTitle" "Teknikern"
N/A8241"TR_Eng_IntroTitle" "Ingenjören"
82428242"[english]TR_Eng_IntroTitle" "The Engineer"
8243N/A"TR_Eng_Intro" "�Teknikern� kan �konstruera byggnader� som hjälper ditt lag på olika sätt."
N/A8243"TR_Eng_Intro" "Ingenjören� kan �konstruera byggnader� som hjälper ditt lag på olika sätt."
82448244"[english]TR_Eng_Intro" "The �Engineer� can �construct buildings� that assist your team in different ways."
82458245"TR_Eng_WeaponTitle" "Vapen och Utrustning"
82468246"[english]TR_Eng_WeaponTitle" "Weapons and Gear"
8247N/A"TR_Eng_Weapon" "Teknikern är utrustad med ett �HAGELGEVÄR�, en �PISTOL�, en �SKIFTNYCKEL�, ett �BYGGVERKTYG� och ett �RIVNINGSVERKTYG�. De två sista används vid konstruering av byggnader."
N/A8247"TR_Eng_Weapon" "Ingenjören är utrustad med ett �HAGELGEVÄR�, en �PISTOL�, en �SKIFTNYCKEL�, ett �BYGGVERKTYG� och ett �RIVNINGSVERKTYG�. De två sista används vid konstruering av byggnader."
82488248"[english]TR_Eng_Weapon" "The Engineer is equipped with a �SHOTGUN�, �PISTOL�, �WRENCH�, �BUILD TOOL�, and a �DEMOLISH TOOL�. The last two are used for building construction."
82498249"TR_Eng_MetalTitle" "Metall"
82508250"[english]TR_Eng_MetalTitle" "Metal"
8251N/A"TR_Eng_Metal" "Tekniker förbrukar �metall� när de �konstruerar� , �reparerar� och �uppgraderar� byggnader. �Metall� visas nära din ammomätare."
N/A8251"TR_Eng_Metal" "Ingenjörer förbrukar �metall� när de �konstruerar� , �reparerar� och �uppgraderar� byggnader. �Metall� visas nära din ammomätare."
82528252"[english]TR_Eng_Metal" "Engineers expend �metal� to �construct� , �repair�, and �upgrade� buildings. �Metal� is displayed near your ammo count."
82538253"TR_Eng_MetalCollect" "Samla mer metall genom att springa över upplockningsbara ammolådor. Vapen som tappats av fallna fiender är också en utmärkt metallkälla."
82548254"[english]TR_Eng_MetalCollect" "Collect more metal by running over ammo pickups. Dropped weapons from fallen enemies are also a great source of metal."
82608260"[english]TR_Eng_DispenserTitle" "The Dispenser"
82618261"TR_Eng_DispenserBuild" "Byggnader kommer att konstruera sig själva över tid. För att snabba på konstruktionen, välj din �SKIFTNYCKEL� med �%slot3%� och slå på byggnaden med den."
82628262"[english]TR_Eng_DispenserBuild" "Buildings will construct themselves over time. To speed up construction, select the �WRENCH� with �%slot3%� and hit the building with it."
8263N/A"TR_Eng_DispenserDesc" "En �utmatare� förser hälsa�, �ammo� och, för Tekniker, �metall�. Mätaren på framsidan visar den mängd ammo som finns tillgänglig."
N/A8263"TR_Eng_DispenserDesc" "En �utmatare� förser hälsa�, �ammo� och, för Ingenjörer, �metall�. Mätaren på framsidan visar den mängd ammo som finns tillgänglig."
82648264"[english]TR_Eng_DispenserDesc" "A �dispenser� provides �health�, �ammo�, and for Engineers, �metal�. The gauge on the front displays the amount of ammo available."
82658265"TR_Eng_DispenserUpgradeTitle" "Uppgradera byggnader"
82668266"[english]TR_Eng_DispenserUpgradeTitle" "Upgrading Buildings"
83148314"[english]TR_Eng_EndTitle" "Breakdown"
83158315"TR_Eng_End" "Vid förflyttning av långa sträckor kan det vara mer effektivt att förstöra dina byggnader istället för att flytta varenda en."
83168316"[english]TR_Eng_End" "If traveling long distances it may be more effective to break down your buildings as opposed to moving each one."
8317N/A"TR_Eng_EndDestroy" "Tryck på �%slot5%� för att ta fram �RIVNINGSVERKTYGET� och riv alla byggnader för att avsluta Teknikerträningen."
N/A8317"TR_Eng_EndDestroy" "Tryck på �%slot5%� för att ta fram �RIVNINGSVERKTYGET� och riv alla byggnader för att avsluta Ingenjörsträningen."
83188318"[english]TR_Eng_EndDestroy" "Press �%slot5%� to bring up the �DESTROY TOOL� and destroy all your buildings to conclude Engineer training."
8319N/A"TR_Eng_EndDialog" "Grattis! Du har slutfört Teknikerträningen.\n\nDetta avslutar din träning. Pröva OFFLINE-TRÄNING för att fortsätta finslipa dina färdigheter eller testa nya klasser.\n\nOm du är redo att börja spela online, tryck på BÖRJA SPELA i huvudmenyn."
N/A8319"TR_Eng_EndDialog" "Grattis! Du har slutfört Ingenjörträningen.\n\nDetta avslutar din träning. Pröva OFFLINE-TRÄNING för att fortsätta finslipa dina färdigheter eller testa nya klasser.\n\nOm du är redo att börja spela online, tryck på BÖRJA SPELA i huvudmenyn."
83208320"[english]TR_Eng_EndDialog" "Congratulations, you've completed Engineer training.\n\nThis concludes your training. Try OFFLINE PRACTICE to continue honing your skills or try new classes.\n\nIf you're ready to play online, START PLAYING at the main menu."
83218321"TR_Demo_IntroTitle" "Demomannen"
83228322"[english]TR_Demo_IntroTitle" "The Demoman"
83588358"[english]TR_Spy_IntroTitle" "The Spy"
83598359"TR_Spy_Intro" "�Spioner� fungerar annorlunda jämfört med andra klasser genom att föredra �smygande� och �överraskningsmoment� i motsats till direkt strid."
83608360"[english]TR_Spy_Intro" "�Spies� operate differently from other classes preferring �stealth� and �surprise� as opposed to head to head combat."
8361N/A"TR_Spy_IntroRole" "Deras roll kretsar ofta kring att döda viktiga mål som t.ex. Sjukvårdare med �ÜberLaddning� redo eller att förstöra Teknikers defensiva positioner."
N/A8361"TR_Spy_IntroRole" "Deras roll kretsar ofta kring att döda viktiga mål som t.ex. Sjukvårdare med �ÜberLaddning� redo eller att förstöra Ingenjörers defensiva positioner."
83628362"[english]TR_Spy_IntroRole" "Their role often revolves around killing key targets, such as �ÜberCharge� ready Medics or destroying Engineers defensive positions."
83638363"TR_Spy_WeaponsTitle" "Vapen"
83648364"[english]TR_Spy_WeaponsTitle" "Weapons"
84168416"[english]TR_Spy_EscapeBeginRetry" "Try again. Remember to �cloak� immediately after killing the target to disengage from combat and run out of line of sight."
84178417"TR_Spy_EscapeEnd" "�Hugg� den återstående motståndaren i ryggen med samma metod för att avsluta Spionträningen."
84188418"[english]TR_Spy_EscapeEnd" "�Backstab� the remaining opponent with the same method to conclude Spy training."
8419N/A"TR_Spy_EndDialog" "Bra gjort! Du har slutfört Spionträningen och låst upp Teknikerträningen!\n\nVill du prova Spionen i ett spel? Varför inte pröva OFFLINETRÄNING.\n\nRedo att spela online? Klicka på BÖRJA SPELA i huvudmenyn."
N/A8419"TR_Spy_EndDialog" "Bra gjort! Du har slutfört Spionträningen och låst upp Ingenjörträningen!\n\nVill du prova Spionen i ett spel? Varför inte pröva OFFLINETRÄNING.\n\nRedo att spela online? Klicka på BÖRJA SPELA i huvudmenyn."
84208420"[english]TR_Spy_EndDialog" "Well done! You've completed Spy training and unlocked Engineer training!\n\nWant to try out the Spy in a game? Why not try OFFLINE PRACTICE.\n\nReady to play online? Click START PLAYING at the main menu."
84218421"TR_DemoRush_IntroTitle" "Spelläget Bomb"
84228422"[english]TR_DemoRush_IntroTitle" "Payload Game Mode"
84328432"[english]TR_DemoRush_Sentry" "The STICKY BOMB LAUNCHER is ideal for destroying the sentry guns that lie ahead blocking your team's path."
84338433"TR_DemoRush_SentryMultiple" "Använd KLISTERBOMBSKASTAREN för att placera flera bomber nära ett vaktgevär. Detonera dem genom att använda %attack2%."
84348434"[english]TR_DemoRush_SentryMultiple" "Use the STICKY BOMB LAUNCHER to place several bombs near a sentry gun. Detonate them using %attack2%."
8435N/A"TR_DemoRush_SentryEngineer" "Genom att detonera flera KLISTERBOMBER samtidigt motverkar du en Teknikers förmåga att reparera sina byggnader."
N/A8435"TR_DemoRush_SentryEngineer" "Genom att detonera flera KLISTERBOMBER samtidigt motverkar du en Ingenjörs förmåga att reparera sina byggnader."
84368436"[english]TR_DemoRush_SentryEngineer" "By detonating several STICKY BOMBS simultaneously it negates an Engineer's ability to repair their buildings."
84378437"TR_DemoRush_SentryDoor" "Dörrarna kommer nu att öppnas så att du och ditt lag kan knuffa vagnen till seger!"
84388438"[english]TR_DemoRush_SentryDoor" "The doors will now open and allow you and your team to push the cart to victory!"
84668466"[english]TR_Eng1_Intro" "Welcome to Dustbowl. You are defending the second Control Point on the RED team."
84678467"TR_Eng1_DefenseTitle" "Etablerat Försvar"
84688468"[english]TR_Eng1_DefenseTitle" "Established Defense"
8469N/A"TR_Eng1_Defense" "Teknikern hjälper sitt lag med diverse byggnader som förser med försvar, hälsa, ammunition och transportering till frontlinjen!"
N/A8469"TR_Eng1_Defense" "Ingenjören hjälper sitt lag med diverse byggnader som förser med försvar, hälsa, ammunition och transportering till frontlinjen!"
84708470"[english]TR_Eng1_Defense" "The Engineer helps their team with various structures providing defense, health, ammo, and transportation to the front lines!"
84718471"TR_Eng1_TeleTitle" "Teleportören"
84728472"[english]TR_Eng1_TeleTitle" "The Teleporter"
84948494"[english]TR_Eng1_StickyShoot" "Try shooting the sticky bombs to destroy them to buy yourself some time."
84958495"TR_Eng1_DemoTipTitle" "Demo-problemet"
84968496"[english]TR_Eng1_DemoTipTitle" "The Demo Problem"
8497N/A"TR_Eng1_DemoTip" "En Demoman är väldigt svår att kontra som en ensam Tekniker. Använd förlusten av ditt vaktgevär som ett tillfälle att bygga en i ett nytt ställe för att överraska motståndet!"
N/A8497"TR_Eng1_DemoTip" "En Demoman är väldigt svår att kontra som en ensam Ingenjör. Använd förlusten av ditt vaktgevär som ett tillfälle att bygga en i ett nytt ställe för att överraska motståndet!"
84988498"[english]TR_Eng1_DemoTip" "A Demoman is very hard to counter as a lone Engineer. Use the loss of the sentry as an opportunity to build one in a new location to surprise the opposition!"
84998499"TR_Eng1_DemoRelo" "Bygg en fullt uppgraderad nivå 3 på den markerade platsen för att fortsätta."
85008500"[english]TR_Eng1_DemoRelo" "Build a fully upgraded level three at the indicated position to continue."
85028502"[english]TR_Eng1_SpyTitle" "The Spy"
85038503"TR_Eng1_Spy" "En Spions döljning och förklädnad gör det svårare att se vart hans attack kommer att komma ifrån."
85048504"[english]TR_Eng1_Spy" "A Spy's cloak and disguise abilities make it less obvious where the attack is going to be coming from."
8505N/A"TR_Eng1_SpyAttack" "En fiendespion kommer att försöka använda en Sapper på den allierade Teknikerns byggnader. Förklädda Spioner tar namn från motståndarlaget."
N/A8505"TR_Eng1_SpyAttack" "En fiendespion kommer att försöka använda en Sapper på den allierade Ingenjörens byggnader. Förklädda Spioner tar namn från motståndarlaget."
85068506"[english]TR_Eng1_SpyAttack" "An enemy Spy will attempt to sap the friendly Engineer's buildings. Disguised Spies assume names of the opposing team."
85078507"TR_Eng1_SpyRemoveTitle" "Sappade byggnader"
85088508"[english]TR_Eng1_SpyRemoveTitle" "Sapped Buildings"
85188518"[english]TF_IM_TargetSpy_Cloak" "Cloak renders spies invisible to their enemies"
85198519"TF_IM_TargetSpy_Disguise" "Förklä dig till en motståndare och infiltrera deras försvar"
85208520"[english]TF_IM_TargetSpy_Disguise" "Disguise as the opposing team and infiltrate their defenses"
8521N/A"TF_IM_TargetSpy_Sap" "Använd sappern för att inaktivera och förstöra Tekniker-byggnader"
N/A8521"TF_IM_TargetSpy_Sap" "Använd sappern för att inaktivera och förstöra Ingenjörsbyggnader"
85228522"[english]TF_IM_TargetSpy_Sap" "Use the sapper to disable and destroy Engineer buildings"
85238523"TF_IM_TargetSpy_Backstab" "Åsamka en dödlig attack genom att hugga dina motståndare i ryggen!"
85248524"[english]TF_IM_TargetSpy_Backstab" "Deliver a lethal blow by stabbing opponents from behind!"
8525N/A"TF_IM_TargetEng_Intro" "Välkommen till Tekniker-träning!"
N/A8525"TF_IM_TargetEng_Intro" "Välkommen till Ingenjörsträning!"
85268526"[english]TF_IM_TargetEng_Intro" "Welcome to Engineer training!"
8527N/A"TF_IM_TargetEng_Construct" "Teknikern kan konstruera byggnader med metall för att hjälpa sitt lag"
N/A8527"TF_IM_TargetEng_Construct" "Ingenjören kan konstruera byggnader med metall för att hjälpa sitt lag"
85288528"[english]TF_IM_TargetEng_Construct" "The Engineer can construct buildings using metal to assist his team"
85298529"TF_IM_TargetEng_Metal" "Använd metall för att konstruera och uppgradera de olika byggnaderna"
85308530"[english]TF_IM_TargetEng_Metal" "Use metal to construct and upgrade the different buildings"
94309430"[english]MMenu_BrowseServers" "Browse Servers"
94319431"MMenu_AdvOptions" "Av. Alternativ"
94329432"[english]MMenu_AdvOptions" "Adv. Options"
9433N/A"MMenu_Tooltip_Achievements" "Visa Framsteg"
N/A9433"MMenu_Tooltip_Achievements" "Visa prestationer"
94349434"[english]MMenu_Tooltip_Achievements" "View Achievements"
94359435"MMenu_Shop" "BUTIK"
94369436"[english]MMenu_Shop" "SHOP"
96549654"[english]TF_Bundle_HeavyStarter" "Heavy Starter Pack"
96559655"TF_Bundle_HeavyStarter_Desc" "En stor man behöver ett stort vapen och en stor måltid. Hitta båda i detta startpaket:"
96569656"[english]TF_Bundle_HeavyStarter_Desc" "A big man needs a big gun and a big meal. Find both in this starter pack:"
9657N/A"TF_Bundle_EngineerStarter" "Teknikerns Startpaket"
N/A9657"TF_Bundle_EngineerStarter" "Ingenjörens Startpaket"
96589658"[english]TF_Bundle_EngineerStarter" "Engineer Starter Pack"
9659N/A"TF_Bundle_EngineerStarter_Desc" "Utöka dina alternativ med dessa viktiga Teknikerföremål:"
N/A9659"TF_Bundle_EngineerStarter_Desc" "Utöka dina alternativ med dessa viktiga Ingenjörsföremål:"
96609660"[english]TF_Bundle_EngineerStarter_Desc" "Expand your options with these essential Engineer items:"
96619661"TF_Bundle_MedicStarter" "Sjukvårdarens Startpaket"
96629662"[english]TF_Bundle_MedicStarter" "Medic Starter Pack"
1030010300"[english]TF_FreezeCamHide" "Hide HUD during freezecam screenshots."
1030110301"Store_Popular" "Bästsäljare"
1030210302"[english]Store_Popular" "Top Sellers"
N/A10303"Store_CGTradingSale" " "
N/A10304"[english]Store_CGTradingSale" ""
1030310305"Tooltip_FreezeCamHide" "Om aktiverat, kommer HUD:en gömmas under frysskärmsbilder."
1030410306"[english]Tooltip_FreezeCamHide" "If set, the HUD will be hidden during freezecam screenshots."
1030510307"Store_MostPopular" "Dagens mest populära föremål:"
1087610878"[english]IT_Bodygroup_Bullets" "Bullets (Sniper)"
1087710879"IT_Bodygroup_Arrows" "Pilar (Krypskytt)"
1087810880"[english]IT_Bodygroup_Arrows" "Arrows (Sniper)"
10879N/A"IT_Bodygroup_RightArm" "Höger hand (Teknikern)"
N/A10881"IT_Bodygroup_RightArm" "Höger hand (Ingenjören)"
1088010882"[english]IT_Bodygroup_RightArm" "Right Hand (Engie)"
1088110883"IT_KeyboardCommand_ItemTest" "[F7] Visa testföremåls-gränssnittet"
1088210884"[english]IT_KeyboardCommand_ItemTest" "[F7] Show Test Item UI"
1093410936"[english]TF_Items_Pyro" "Pyro items"
1093510937"TF_Items_Spy" "Spionföremål"
1093610938"[english]TF_Items_Spy" "Spy items"
10937N/A"TF_Items_Engineer" "Teknikerföremål"
N/A10939"TF_Items_Engineer" "Ingenjörsföremål"
1093810940"[english]TF_Items_Engineer" "Engineer items"
1093910941"TF_SteamWorkshop_Title" "Bidra till framtiden för TF2!"
1094010942"[english]TF_SteamWorkshop_Title" "Contribute to the future of TF2!"
1158211584"[english]TF_DRG_SilverBadge_Desc" "Being a highly malleable, thoroughly combustible silver crest that declares one's commitment, and intention, to immolate all creatures on God's Earth."
1158311585"TF_Bundle_DrGrordbortBrainiacPack" "Dr. Grordborts Genipaket"
1158411586"[english]TF_Bundle_DrGrordbortBrainiacPack" "Dr. Grordbort's Brainiac Pack"
11585N/A"TF_Bundle_DrGrordbortBrainiacPack_Desc" "Skaffa hela paketet med Dr. Grordborts Teknikerföremål, designade av WETA Workshop!"
N/A11587"TF_Bundle_DrGrordbortBrainiacPack_Desc" "Skaffa hela paketet med Dr. Grordborts Ingenjörsföremål, designade av WETA Workshop!"
1158611588"[english]TF_Bundle_DrGrordbortBrainiacPack_Desc" "Grab the whole pack of Dr. Grordbort items for the Engineer, designed by WETA Workshop!"
1158711589"TF_Bundle_DrGrordbortMoonmanPack" "Dr. Grordborts Månmanspaket"
1158811590"[english]TF_Bundle_DrGrordbortMoonmanPack" "Dr. Grordbort's Moonman Pack"
1159011592"[english]TF_Bundle_DrGrordbortMoonmanPack_Desc" "Grab the whole pack of Dr. Grordbort items for the Pyro, designed by WETA Workshop!"
1159111593"TF_Bundle_DrGrordbortMoonbrainPack" "Dr. Grordborts Mångeni-Dubbelpaket"
1159211594"[english]TF_Bundle_DrGrordbortMoonbrainPack" "Dr. Grordbort's Moonbrain Double Pack"
11593N/A"TF_Bundle_DrGrordbortMoonbrainPack_Desc" "Skaffa hela paketet med Dr. Grordborts Pyro- och Teknikerföremål, designade av WETA Workshop!"
N/A11595"TF_Bundle_DrGrordbortMoonbrainPack_Desc" "Skaffa hela paketet med Dr. Grordborts Pyro- och Ingenjörsföremål, designade av WETA Workshop!"
1159411596"[english]TF_Bundle_DrGrordbortMoonbrainPack_Desc" "Grab the whole pack of Dr. Grordbort items for the Pyro and the Engineer, designed by WETA Workshop!"
1159511597"TF_ScoutBackwardsCap_Style0" "Jag Kan Inte Höra Dig"
1159611598"[english]TF_ScoutBackwardsCap_Style0" "I Can't Hear You"
1174011742"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_BACK_AND_FORTH_BATTLE_DESC" "Play through a back-and-forth battle for 15 control point captures."
1174111743"TF_MAPS_FOUNDRY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Foundry Milstolpe"
1174211744"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Foundry Milestone"
11743N/A"TF_MAPS_FOUNDRY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 7 av framstegen i Foundry-paketet."
N/A11745"TF_MAPS_FOUNDRY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 7 av prestationerna i Foundry-paketet."
1174411746"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 7 of the achievements in the Foundry pack."
1174511747"KillEaterEventType_GiftsGiven" "Gåvor skänkta"
1174611748"[english]KillEaterEventType_GiftsGiven" "Gifts Given"
1220712209"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
1220812210"Tip_7_32" "Som Pyro kan du använda Människosmältarens sekundära attack (%attack2%) för att släcka brinnande lagkamrater. För varje lagkamrat du släcker lagrar du en kritisk träff, så spara dem till ett bra tillfälle!"
1220912211"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
12210N/A"Tip_8_30" "Som Spion kan du dölja dig eller gömma dig bakom en Teknikers Utmatare, om du är för långsam med att sappa ett Vaktgevär efter du huggit sagd Tekniker i ryggen."
N/A12212"Tip_8_30" "Som Spion kan du dölja dig eller gömma dig bakom en Ingenjörs Utmatare, om du är för långsam med att sappa ett Vaktgevär efter du huggit sagd Ingenjör i ryggen."
1221112213"[english]Tip_8_30" "As a Spy, if you're too slow to sap a Sentry Gun after backstabbing an Engineer, you can cloak or hide behind his Dispenser."
1221212214"Tip_8_31" "Som Spion förklär Din Eviga Belöning dig automatiskt till den person du precis högg i ryggen. Var dock medveten om att du kommer förlora din förklädnad om du dör eller om du attackerar."
1221312215"[english]Tip_8_31" "As a Spy, Your Eternal Reward automatically disguises you as the person you most recently backstabbed. Be aware that you will lose your disguise upon death or when attacking, however."
1221512217"[english]Tip_8_32" "As a Spy, you can see enemies' health. Use this information to target weakened enemies with your Revolver."
1221612218"Tip_8_33" "Som Spion laddar Främlingen upp batteriet på din döljning när du träffar en fiende."
1221712219"[english]Tip_8_33" "As a Spy, the L'Etranger adds to your cloak's battery when you successfully hit an enemy."
12218N/A"Tip_8_34" "Som Spion inaktiverar dina Sappers Vaktgevär innan de förstörs. Kommunicera med ditt lag och sappa ett Vaktgevär när dina lagkamrater attackerar. Detta förhindrar Vaktgeväret från att skjuta och gör det svårare för en Tekniker att reparera den."
N/A12220"Tip_8_34" "Som Spion inaktiverar dina Sappers Vaktgevär innan de förstörs. Kommunicera med ditt lag och sappa ett Vaktgevär när dina lagkamrater attackerar. Detta förhindrar Vaktgeväret från att skjuta och gör det svårare för en Ingenjör att reparera den."
1221912221"[english]Tip_8_34" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Communicate with your team and sap a Sentry Gun as your teammates attack. This prevents the Sentry from firing and makes it more difficult for an Engineer to repair it."
1222012222"Tip_8_35" "Som Spion låter Konspiratörens Kunai dig att absorbera den nuvarande hälsan på dina offer vid ett lyckat rygghugg. Var dock försiktigt, för din grundhälsa kommer vara mycket lägre när du använder detta vapen, så se till att förbli oupptäckt!"
1222112223"[english]Tip_8_35" "As a Spy, the Conniver's Kunai allows you to absorb the current health of your victim upon a successful backstab. Be wary however, as your base health will be drastically reduced when using this weapon, so be sure to remain undetected!"
1222512227"[english]Tip_8_37" "As a Spy, you can activate your Dead Ringer with fall damage. Feign a careless death!"
1222612228"Tip_8_38" "Som Spion kommer Blödning, Jarate, Manisk Mjölk och dyka upp från vatten att avslöja dig medan du är dold."
1222712229"[english]Tip_8_38" "As a Spy, Bleeding, Jarate, Mad Milk, and emerging from water will reveal you while you're cloaked."
12228N/A"Tip_8_39" "Som Spion åsamkar Diamondback mindre skada, men kommer att lagra en garanterad kritisk träff för varje byggnad som förstörs av dina Sappers. Förstör en Teknikers byggnader innan du konfronterar honom så kommer du ha en signifikant fördel!"
N/A12230"Tip_8_39" "Som Spion åsamkar Diamondback mindre skada, men kommer att lagra en garanterad kritisk träff för varje byggnad som förstörs av dina Sappers. Förstör en Ingenjörs byggnader innan du konfronterar honom så kommer du ha en signifikant fördel!"
1222912231"[english]Tip_8_39" "As a Spy, the Diamondback inflicts less damage, but will store a guaranteed Critical Hit for every building destroyed by your Electro Sappers. Destroy an Engineer's buildings before confronting him, and you will have a significant advantage!"
12230N/A"Tip_8_40" "Som Spion ökar Verkställaren tiden som krävs för att aktivera din döljning. Håll avstånd för att ha tillräckligt med tid för att dölja dig helt."
12231N/A"[english]Tip_8_40" "As a Spy, the Enforcer increases the amount of time needed to activate your cloak. Maintain your distance in order to have adequate time to completely cloak."
12232N/A"Tip_8_41" "Som Spion kommer Smygtappen smälta när du tar eldskada, och du måste vänta innan du kan använda den igen."
12233N/A"[english]Tip_8_41" "As a Spy, taking any fire damage when using the Spy-cicle will melt the weapon, requiring you to wait before you can use it again."
12234N/A"Tip_9_18" "Som Tekniker byggs Revolvermannens Mini-Vaktgevär mycket snabbare än normala Vaktgevär och kräver mindre metall att bygga. Detta gör Mini-Vaktgevär till det perfekta offensiva verktyget."
N/A12232"Tip_8_40_old" "Som Spion ökar Verkställaren tiden som krävs för att aktivera din döljning. Håll avstånd för att ha tillräckligt med tid för att dölja dig helt."
N/A12233"[english]Tip_8_40_old" "As a Spy, the Enforcer increases the amount of time needed to activate your cloak. Maintain your distance in order to have adequate time to completely cloak."
N/A12234"Tip_8_40" "Som Spion kommer Smygtappen smälta när du tar eldskada, och du måste vänta innan du kan använda den igen."
N/A12235"[english]Tip_8_40" "As a Spy, taking any fire damage when using the Spy-cicle will melt the weapon, requiring you to wait before you can use it again."
N/A12236"Tip_9_18" "Som Ingenjör byggs Revolvermannens Mini-Vaktgevär mycket snabbare än normala Vaktgevär och kräver mindre metall att bygga. Detta gör Mini-Vaktgevär till det perfekta offensiva verktyget."
1223512237"[english]Tip_9_18" "As an Engineer, the Gunslinger's Combat Mini-Sentry Guns build much faster than normal Sentry Guns and require less ammo to build. This makes Combat Mini-Sentry Guns the perfect offensive tool."
12236N/A"Tip_9_19" "Som Tekniker kan Grälmakaren användas för att kraftigt öka ditt Vaktgevärs räckvidd."
N/A12238"Tip_9_19" "Som Ingenjör kan Grälmakaren användas för att kraftigt öka ditt Vaktgevärs räckvidd."
1223712239"[english]Tip_9_19" "As an Engineer, your Wrangler can be used to greatly extend the range of your Sentry Gun."
12238N/A"Tip_9_20" "Som Tekniker ska du försöka hålla ditt metallager fullt - det kan hjälpa dig rädda dina byggnader senare."
N/A12240"Tip_9_20" "Som Ingenjör ska du försöka hålla ditt metallager fullt - det kan hjälpa dig rädda dina byggnader senare."
1223912241"[english]Tip_9_20" "As an Engineer, try to keep your metal reserves full - it can help to save your buildings later on."
12240N/A"Tip_9_21" "Som Tekniker kan Söderns Gästfrihet vara väldigt användbar för att leta efter Spioner. Om du träffar en lagkamrat som börjar blöda har du hittat en fientlig Spion."
N/A12242"Tip_9_21" "Som Ingenjör kan Söderns Gästfrihet vara väldigt användbar för att leta efter Spioner. Om du träffar en lagkamrat som börjar blöda har du hittat en fientlig Spion."
1224112243"[english]Tip_9_21" "As an Engineer, the Southern Hospitality can be very useful for Spy checking. If you hit a teammate and they start bleeding, you have discovered an enemy Spy."
12242N/A"Tip_9_22" "Som Tekniker låter Jacken dig konstruera byggnader betydligt fortare om du slår på dem medan de byggs. Använd Jacken när du behöver konstruera byggnader fort för att täppa till ett hål i ditt lags försvarslinje."
N/A12244"Tip_9_22" "Som Ingenjör låter Jacken dig konstruera byggnader betydligt fortare om du slår på dem medan de byggs. Använd Jacken när du behöver konstruera byggnader fort för att täppa till ett hål i ditt lags försvarslinje."
1224312245"[english]Tip_9_22" "As an Engineer, the Jag allows you to construct buildings considerably faster if you hit them while they are under construction. Use the Jag when you need to construct buildings quickly in order to close a hole in your team's defensive line."
12244N/A"Tip_9_23" "Som Tekniker kommer Den Laglöses Rättvisa att samla kritiska träffar för varje assist och varje fiende som dödats av ditt Vaktgevär. Använd den för att snabbt handskas med fiender när ditt Vaktgevär har förstörts."
N/A12246"Tip_9_23" "Som Ingenjör kommer Den Laglöses Rättvisa att samla kritiska träffar för varje assist och varje fiende som dödats av ditt Vaktgevär. Använd den för att snabbt handskas med fiender när ditt Vaktgevär har förstörts."
1224512247"[english]Tip_9_23" "As an Engineer, the Frontier Justice will gain revenge crits for every assist and every enemy killed by your Sentry Gun. Use it to quickly deal with enemies when your Sentry Gun has been destroyed."
12246N/A"Tip_9_24" "Som Tekniker, om du träffar tre slag i rad med Revolvermannen, kommer det sista slaget vara en automatisk kritisk träff. Använd denna teknik för att göra bakhåll och eliminera starkare klasser när du saknar stöd från ditt lag eller ditt vaktgevär."
N/A12248"Tip_9_24" "Som Ingenjör, om du träffar tre slag i rad med Revolvermannen, kommer det sista slaget vara en automatisk kritisk träff. Använd denna teknik för att göra bakhåll och eliminera starkare klasser när du saknar stöd från ditt lag eller ditt vaktgevär."
1224712249"[english]Tip_9_24" "As an Engineer, if you perform three successive hits with the Gunslinger, the final blow will be an automatic critical hit. Use this technique to ambush and eliminate stronger classes when you lack support from your team or your Sentry Gun."
12248N/A"Tip_9_25" "Som Tekniker kan du använda %attack2% för att plocka upp dina byggnader och bära dem. Kom ihåg att du kommer att röra dig långsamt och inte kunna attackera när du bär en byggnad, så var försiktig!"
N/A12250"Tip_9_25" "Som Ingenjör kan du använda %attack2% för att plocka upp dina byggnader och bära dem. Kom ihåg att du kommer att röra dig långsamt och inte kunna attackera när du bär en byggnad, så var försiktig!"
1224912251"[english]Tip_9_25" "As an Engineer, you can use %attack2% in order to pick up your buildings and carry them. Remember that you will move more slowly and be unable to attack when carrying a building however, so be careful!"
12250N/A"Tip_9_26" "Som Tekniker, var uppmärksam på att din byggnad kommer bli förstörd om du dör medan du bär på den. Flytta bara dina byggnader när du är skyddad av ditt lag, eller om det är säkert att göra det!"
N/A12252"Tip_9_26" "Som Ingenjör, var uppmärksam på att din byggnad kommer bli förstörd om du dör medan du bär på den. Flytta bara dina byggnader när du är skyddad av ditt lag, eller om det är säkert att göra det!"
1225112253"[english]Tip_9_26" "As an Engineer, be aware that your building will be destroyed if you are killed while carrying it. Only move your buildings when you are guarded by your team, or it is safe to do so!"
12252N/A"Tip_9_27" "Som Tekniker, var försiktig när du byter ut din närstridsvapenutrustning eftersom att detta kommer förstöra alla dina placerade byggnader."
N/A12254"Tip_9_27" "Som Ingenjör, var försiktig när du byter ut din närstridsvapenutrustning eftersom att detta kommer förstöra alla dina placerade byggnader."
1225312255"[english]Tip_9_27" "As an Engineer, be careful when switching your melee weapon loadout as doing so will destroy all placed buildings!"
12254N/A"Tip_9_28" "Som Tekniker ska du överväga att välja defensiva platser som är svåra att anfalla, och använda dem som plattform att konstruera byggnader på. Särskilt Vaktgevär är som mest effektiva när de placeras på den rätta platsen."
N/A12256"Tip_9_28" "Som Ingenjör ska du överväga att välja defensiva platser som är svåra att anfalla, och använda dem som plattform att konstruera byggnader på. Särskilt Vaktgevär är som mest effektiva när de placeras på den rätta platsen."
1225512257"[english]Tip_9_28" "As an Engineer, consider defensive locations that are hard to assault, and use them as staging areas when constructing buildings. Sentry Guns in particular are most effective when placed in the right location."
12256N/A"Tip_9_29" "Som Tekniker använder Änkmakaren metall för varje skott. Se till att du observerar var ammo och Utmatare finns så att du snabbt kan fylla på med mer metall när du måste. Överväg också att utrusta Pistolen för att kunna åsamka skada ifall du blir utan metall."
N/A12258"Tip_9_29" "Som Ingenjör använder Änkmakaren metall för varje skott. Se till att du observerar var ammo och Utmatare finns så att du snabbt kan fylla på med mer metall när du måste. Överväg också att utrusta Pistolen för att kunna åsamka skada ifall du blir utan metall."
1225712259"[english]Tip_9_29" "As an Engineer, the Widowmaker draws from your metal reserves for each shot. Make sure that you take note of ammo locations and Dispensers to quickly resupply when you need to; also consider equipping the Pistol to be able to deal damage when you can't."
12258N/A"Tip_9_30" "Som Tekniker tömmer Pomson 6000:s projektiler ÜberLaddningsmätaren hos fientliga Sjukvårdare och Döljningsmätaren hos fientliga Spioner."
N/A12260"Tip_9_30" "Som Ingenjör tömmer Pomson 6000:s projektiler ÜberLaddningsmätaren hos fientliga Sjukvårdare och Döljningsmätaren hos fientliga Spioner."
1225912261"[english]Tip_9_30" "As an Engineer, the Pomson 6000's projectiles drain the ÜberCharge meter of enemy Medics and the cloak meter of enemy Spies."
12260N/A"Tip_9_31" "Som Tekniker kommer Aha-upplevelsens hån (%taunt%) att teleportera dig tillbaka till återskapningsplatsen och återställa både din hälsa och dina metallreserver! Använd detta tillsammans med en Teleportör för att snabbt kunna uppgradera och reparera byggnader på frontlinjen."
N/A12262"Tip_9_31" "Som Ingenjör kommer Aha-upplevelsens hån (%taunt%) att teleportera dig tillbaka till återskapningsplatsen och återställa både din hälsa och dina metallreserver! Använd detta tillsammans med en Teleportör för att snabbt kunna uppgradera och reparera byggnader på frontlinjen."
1226112263"[english]Tip_9_31" "As an Engineer, activating the Eureka Effect's taunt (%taunt%) will teleport you back to spawn and replenish both your health and metal reserves! Use it in conjunction with a Teleporter in order to quickly upgrade and repair buildings on the frontline."
1226212264"Tip_arena_8" "Som Sjukvårdare kommer din ÜberLaddning inte bäras över mellan dina liv när du använder Vita-Sågen."
1226312265"[english]Tip_arena_8" "As a Medic, your ÜberCharge will not carry over between lives while using the Vita-Saw."
1226612268"NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "Du intjänade:"
1226712269"[english]NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "You �Earned�:"
1226812270"ToolStrangePartApplyConfirm" "Är du säker på att du vill lägga till denna Märkliga Del till detta föremål?\n\nKom ihåg: ett enda föremål kan bara ha %maximum_strange_part_slots% delar. Din\n%subject_item_def_name% har %remaining_strange_part_slots% lediga platser kvar."
12269N/A"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free slots remaining."
N/A12271"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want to add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free %slot_singular_plural% remaining."
1227012272"KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Sappade byggnader"
1227112273"[english]KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Buildings Sapped"
1227212274"KillEaterEventType_PlayersTickled" "Kittlingskamper vunna"
1239312395"[english]KillEater_ManTreadsRank17" "Epic"
1239412396"KillEater_ManTreadsRank18" "Legendarisk"
1239512397"[english]KillEater_ManTreadsRank18" "Legendary"
12396N/A"KillEater_ManTreadsRank19" "Australiansk"
N/A12398"KillEater_ManTreadsRank19" "Australiensisk"
1239712399"[english]KillEater_ManTreadsRank19" "Australian"
1239812400"KillEater_ManTreadsRank20" "Hales Anpassade"
1239912401"[english]KillEater_ManTreadsRank20" "Hale's Custom"
1243512437"[english]KillEater_SapperRank17" "Epic"
1243612438"KillEater_SapperRank18" "Legendarisk"
1243712439"[english]KillEater_SapperRank18" "Legendary"
12438N/A"KillEater_SapperRank19" "Australiansk"
N/A12440"KillEater_SapperRank19" "Australiensisk"
1243912441"[english]KillEater_SapperRank19" "Australian"
1244012442"KillEater_SapperRank20" "Mann Co.-Exklusiv"
1244112443"[english]KillEater_SapperRank20" "Mann Co. Select"
1249112493"[english]TF_EngineerChaps" "Texas Half-Pants"
1249212494"TF_EngineerChaps_Desc" "Det är byxor... Med Texas Stil! Dessa skrevlösa läderleggings är perfekta om du redan äger byxor. Notis: Ska bara användas som stödbyxor. Vänligen använd ej som primär källa till byxor."
1249312495"[english]TF_EngineerChaps_Desc" "It's pants... Texas Style! These crotchless leather leggings are perfect if you already own pants. Note: To be used as auxiliary pants only. Please do not employ as primary source of pants."
12494N/A"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Ta bort Märklig Del?"
12495N/A"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Remove Strange Part?"
12496N/A"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Ta bort den märkliga delen som räknar \"%confirm_dialog_token%\" från detta föremålet? (Den märkliga delen kommer att kastas)"
12497N/A"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Remove the strange part tracking \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Strange Part will be discarded)"
N/A12496"RefurbishItem_RemoveStrangePartTitle" "Ta bort Märklig Del?"
N/A12497"[english]RefurbishItem_RemoveStrangePartTitle" "Remove Strange Part?"
N/A12498"RefurbishItem_RemoveStrangePart" "Ta bort den märkliga delen som räknar \"%confirm_dialog_token%\" från detta föremålet? (Den märkliga delen kommer att kastas)"
N/A12499"[english]RefurbishItem_RemoveStrangePart" "Remove the strange part tracking \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Strange Part will be discarded)"
1249812500"RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Återställ mätare?"
1249912501"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Reset Counters?"
1250012502"RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Återställ alla mätarna på detta märkliga föremålet? Detta kommer att återställa alla värden till 0."
1302113023"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_DEFEND_CARRIER_DESC" "Kill an enemy who has damaged the Australium carrier in the last 3 seconds."
1302213024"TF_MAPS_DOOMSDAY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Doomsday Milstolpe"
1302313025"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Doomsday Milestone"
13024N/A"TF_MAPS_DOOMSDAY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 7 av framstegen i Doomsdaypaketet."
N/A13026"TF_MAPS_DOOMSDAY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Uppnå 7 av prestationerna i Doomsdaypaketet."
1302513027"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 7 of the achievements in the Doomsday pack."
1302613028"TF_KILL_BALLOONICORN_OWNERS_NAME" "Det stora luftutsläppet"
1302713029"[english]TF_KILL_BALLOONICORN_OWNERS_NAME" "The Great Deflate"
1356913571"[english]ClassTips_12_Count" "1"
1357013572"TF_Welcome_mann_vs_machine" "Välkommen"
1357113573"[english]TF_Welcome_mann_vs_machine" "Welcome"
13572N/A"TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Robotmördande Minigun"
N/A13574"TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Robotdödande Minigun"
1357313575"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Botkiller Minigun"
13574N/A"TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Robotmördande Hälsovapen"
N/A13576"TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Robotdödande Hälsovapen"
1357513577"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Botkiller Medi Gun"
13576N/A"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Robotmördande Raketgevär"
N/A13578"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Robotdödande Raketgevär"
1357713579"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Botkiller Rocket Launcher"
13578N/A"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Robotmördande Eldkastare"
N/A13580"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Robotdödande Eldkastare"
1357913581"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Botkiller Flame Thrower"
13580N/A"TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Robotmördande Hagelbössa"
N/A13582"TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Robotdödande Hagelbössa"
1358113583"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Botkiller Scattergun"
13582N/A"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Robotmördande Klisterbombskastare"
N/A13584"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Robotdödande Klisterbombskastare"
1358313585"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Botkiller Stickybomb Launcher"
13584N/A"TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Robotmördande Skiftnyckel"
N/A13586"TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Robotdödande Skiftnyckel"
1358513587"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Botkiller Wrench"
13586N/A"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Robotmördande Krypskyttegevär"
N/A13588"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Robotdödande Krypskyttegevär"
1358713589"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Botkiller Sniper Rifle"
13588N/A"TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Botdödarkniv"
N/A13590"TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Robotdödande Kniv"
1358913591"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Botkiller Knife"
13590N/A"TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Robotmördande Minigun, Guld"
N/A13592"TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Robotdödande Minigun, Guld"
1359113593"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Minigun"
13592N/A"TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Robotmördande Hälsovapen, Guld"
N/A13594"TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Robotdödande Hälsovapen, Guld"
1359313595"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Medi Gun"
13594N/A"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Robotmördande Raketgevär, Guld"
N/A13596"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Robotdödande Raketgevär, Guld"
1359513597"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Rocket Launcher"
13596N/A"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Robotmördande Eldkastare, Guld"
N/A13598"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Robotdödande Eldkastare, Guld"
1359713599"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Gold Botkiller Flame Thrower"
13598N/A"TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Robotmördande Hagelbössa, Guld"
N/A13600"TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Robotdödande Hagelbössa, Guld"
1359913601"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Scattergun"
13600N/A"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Robotmördande Klisterbombskastare, Guld"
N/A13602"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Robotdödande Klisterbombskastare, Guld"
1360113603"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Stickybomb Launcher"
13602N/A"TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Robotmördande Skiftnyckel, Guld"
N/A13604"TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Robotdödande Skiftnyckel, Guld"
1360313605"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Gold Botkiller Wrench"
13604N/A"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Robotmördande Krypskyttegevär, Guld"
N/A13606"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Robotdödande Krypskyttegevär, Guld"
1360513607"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Gold Botkiller Sniper Rifle"
13606N/A"TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Robotmördande Kniv, Guld"
N/A13608"TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Robotdödande Kniv, Guld"
1360713609"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Gold Botkiller Knife"
1360813610"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan Deltagare"
1360913611"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan Participant"
1361313615"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season1" "Season 1\nThanks for Helping!"
1361413616"TF_Wearable_Cigar" "Cigarr"
1361513617"[english]TF_Wearable_Cigar" "Cigar"
13616N/A"TF_Wearable_Botkiller" "Botdödare"
N/A13618"TF_Wearable_Botkiller" "Robotdödare"
1361713619"[english]TF_Wearable_Botkiller" "Botkiller"
1361813620"TF_Usable_PowerupBottle" "Kraftkantin"
1361913621"[english]TF_Usable_PowerupBottle" "Power Up Canteen"
1376113763"[english]TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_DESC" "Defeat a wave in an advanced difficulty mission without dying once."
1376213764"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Sluten Krets"
1376313765"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Raid Array"
13764N/A"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Slutför uppdragen Kollisionskurs, Doe's Drill, och Manövrar."
13765N/A"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Complete the Crash Course, Doe's Drill, and Manouvers missions."
N/A13766"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Slutför uppdragen Krashkurs, Does Borr och Manövrar."
N/A13767"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Complete the Crash Course, Doe's Drill, and Mann-euvers missions."
1376613768"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Vålnad i Maskinen"
1376713769"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Ghost in the Machine"
1376813770"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Teleportera till bas' och döda därefter bombbäraren inom 5 sekunder."
1380113803"[english]TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_DESC" "Kill 5 Medics that are ready to deploy an ÜberCharge in a wave."
1380213804"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_NAME" "Silicium-slakt"
1380313805"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_NAME" "Silicon Slaughter"
13804N/A"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Förstör 100.000 robotar."
N/A13806"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Förstör 100 000 robotar."
1380513807"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Destroy 100,000 robots."
1380613808"TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_NAME" "Metallmassaker"
1380713809"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_NAME" "Metal Massacre"
1384513847"[english]TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_DESC" "As a Pyro, reset the bomb 3 times in a single wave."
1384613848"TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_NAME" "Vilket kap"
1384713849"[english]TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_NAME" "Real Steal"
13848N/A"TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_DESC" "Bär i väg med ditt vaktgevär precis innan en vaktgevärssprängare är på väg att explodera när du spelar som en tekniker."
N/A13850"TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_DESC" "Bär i väg med ditt vaktgevär precis innan en vaktgevärssprängare är på väg att explodera när du spelar som en Ingenjör."
1384913851"[english]TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_DESC" "As an Engineer, escape with your sentry as a sentry buster is about to detonate."
1385013852"ItemTypeDescCustomLevelString_MvMTour" "Rundtur Nr. %s1 %s2"
1385113853"[english]ItemTypeDescCustomLevelString_MvMTour" "Tour No. %s1 %s2"
1407314075"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Title" "In Mann vs. Machine"
1407414076"TF_Coach_MannVsMachine_Text" "Du kan inte begära en coach medan du spelar Mann mot Maskin."
1407514077"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Text" "You cannot request a coach while playing Mann vs. Machine."
14076N/A"TF_MM_Disconnect_Title" "Varning!"
14077N/A"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Warning!"
N/A14078"TF_MM_Disconnect_Title" "Varning"
N/A14079"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Attention"
1407814080"TF_MM_Disconnect" "Du kommer kopplas bort från den server du spelar på nu. Vill du fortsätta?"
14079N/A"[english]TF_MM_Disconnect" "You will be disconnected from the server you are playing on. Proceed?"
N/A14081"[english]TF_MM_Disconnect" "Leave the game? \n\nYou will be disconnected from the server you are playing on."
1408014082"TF_vote_changechallenge" "Ändra nuvarande uppdrag till %s1?"
1408114083"[english]TF_vote_changechallenge" "Change current mission to %s1?"
1408214084"TF_vote_passed_changechallenge" "Ändrar uppdrag till %s1"
1419314195"[english]TF_PVE_Player_UsedBuildingUpgrade" "�%player%� has used their �UPGRADE BUILDINGS� Power Up Canteen!"
1419414196"TF_PVE_Server_Message_Reset" "Laddar nästa uppdrag om %s1 sekunder..."
1419514197"[english]TF_PVE_Server_Message_Reset" "Loading next mission in %s1 seconds..."
14196N/A"TF_PVE_Server_Message_Kick" "Stänger ner uppdrag om %s1 sekunder..."
14197N/A"[english]TF_PVE_Server_Message_Kick" "Shutting down mission in %s1 seconds..."
N/A14198"TF_PVE_Server_Message_Kick" "Återvänder till spellobby om %s1 sekunder..."
N/A14199"[english]TF_PVE_Server_Message_Kick" "Exiting to game lobby in %s1 seconds..."
1419814200"TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "'%use_action_slot_item%' för att aktivera"
1419914201"[english]TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "'%use_action_slot_item%' to Activate"
1420014202"TF_PVE_UsePowerup_CritBoost" "'%use_action_slot_item%' för att få kritiska träffar"
1436914371"[english]TF_MvM_PracticeExplaination" "Play on a community gameserver!"
1437014372"TF_MvM_LearnMore" "Guidebok för MMM"
1437114373"[english]TF_MvM_LearnMore" "MVM Guide Book"
14372N/A"TF_MvM_TourOfDuty" "Tjänstgöringsperiod:"
14373N/A"[english]TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty:"
N/A14374"TF_MvM_TourOfDuty" "Tjänstgöringsperiod"
N/A14375"[english]TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty"
1437414376"TF_MvM_Difficulty" "Svårighetsgrad"
1437514377"[english]TF_MvM_Difficulty" "Difficulty"
1437614378"TF_MvM_Mission" "Uppdrag"
1444714449"[english]TF_MVM_Map_Decoy" "Decoy"
1444814450"TF_MVM_Map_Mannworks" "Mannworks"
1444914451"[english]TF_MVM_Map_Mannworks" "Mannworks"
14450N/A"TF_MVM_Challenge_Decoy1" "Doe's Drill"
N/A14452"TF_MVM_Challenge_Decoy1" "Does Borr"
1445114453"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy1" "Doe's Drill"
1445214454"TF_MVM_Challenge_Decoy2" "Diskradering"
1445314455"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy2" "Disk Deletion"
1445414456"TF_MVM_Challenge_Decoy3" "Datademolering"
1445514457"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy3" "Data Demolition"
14456N/A"TF_MVM_Challenge_CoalTown1" "Kollisionskurs"
N/A14458"TF_MVM_Challenge_CoalTown1" "Krashkurs"
1445714459"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown1" "Crash Course"
1445814460"TF_MVM_Challenge_CoalTown2" "Ctrl+Alt+Destruktion"
1445914461"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown2" "Ctrl+Alt+Destruction"
1446014462"TF_MVM_Challenge_CoalTown3" "CPU-slakt"
1446114463"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown3" "CPU Slaughter"
1446214464"TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Manövrar"
14463N/A"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Manouvers"
N/A14465"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Mann-euvers"
1446414466"TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Maskinmassaker"
1446514467"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Machine Massacre"
1446614468"TF_MVM_Challenge_Mannworks3" "Mekanisk Vanställning"
1476514767"[english]TF_MvM_AnyAdvancedChallenge" "Any advanced mission"
1476614768"TF_MvM_AnyExpertChallenge" "Vilket expertuppdrag som helst"
1476714769"[english]TF_MvM_AnyExpertChallenge" "Any expert mission"
N/A14770"TF_Weapon_Staff" "Stav"
N/A14771"[english]TF_Weapon_Staff" "Staff"
N/A14772"TF_Wearable_Cape" "Cape"
N/A14773"[english]TF_Wearable_Cape" "Cape"
N/A14774"TF_Dishonored_Badge" "Valbensamuletten"
N/A14775"[english]TF_Dishonored_Badge" "The Whale Bone Charm"
N/A14776"TF_Dishonored_Badge_Desc" "Denna amulett är gjord av Dunwalls finaste valben och är garanterad att ge tio gånger mer lycka än dina andra smycken av skelettdelar. Säg adjö till ditt besvärliga halsband av hartassar, fladdermusvingar och skrumpna händer som du vanligtvis bär när du köper lotter."
N/A14777"[english]TF_Dishonored_Badge_Desc" "Made of Dunwall's finest whalebone, this charm is guaranteed to be ten times as lucky as your other jewelry made of skeleton parts. Say goodbye to that annoying necklace of rabbit feet, bat wings and shriveled hands you usually wear to buy lottery tickets."
N/A14778"TF_Dishonored_Mask" "Masken Som Saknar Moral"
N/A14779"[english]TF_Dishonored_Mask" "The Lacking Moral Fiber Mask"
N/A14780"TF_Dishonored_Mask_Desc" "Denna bedragarmask är perfekt för att köra den äldsta bluffen av dem alla: Att lura folk att tro att du är en vanärad robot som har otur och precis har opererat tänderna, och sedan få dem att låna dig pengar. I masken ingår en ögonpistol, så om bluffen inte fungerar kan du råna offret."
N/A14781"[english]TF_Dishonored_Mask_Desc" "This grifter's mask is perfect for running the oldest scam in the book: tricking people into thinking you're a down-on-his-luck, dishonored robot who's just had dental surgery, then getting them to lend you money. Also comes with eye-gun, so if the scam doesn't work, you can rob them."
N/A14782"TF_TW_Cape" "Skotska Kungens Cape"
N/A14783"[english]TF_TW_Cape" "The King of Scotland Cape"
N/A14784"TF_TW_Cape_Desc" "Caper bärs bara av de mest prestigefulla individerna. Kungar. Dracula. Tonåringar som låtsas att de är trollkarlar. Nu kan du bli en av dessa ärofulla individer med Skotska Kungens Cape. Bär den med stolthet, och gör de prepubertala stolta."
N/A14785"[english]TF_TW_Cape_Desc" "Capes are worn by only the most prestigious individuals. Kings. Dracula. Teenagers pretending they're wizards. Now you can join their illustrious ranks with this King of Scotland Cape. Wear it with pride, and make those prepubescents proud."
N/A14786"TF_TW_Mask" "Menpon"
N/A14787"[english]TF_TW_Mask" "The Menpo"
N/A14788"TF_TW_Mask_Desc" "Upptäck samurajernas spännande värld! Prata snabbt och argt! Skaffa ansiktshår! Om du dödar en annan samuraj och ber om ursäkt efteråt får du kanske dejta hans fru! Möjligheterna är ändlösa!"
N/A14789"[english]TF_TW_Mask_Desc" "Discover the exciting world of the samurai! Speak quickly and angrily! Grow facial hair! Maybe if you kill another samurai and apologize after, you'll get to date his wife! The possibilities are endless!"
N/A14790"TF_TW_Mask_Style1" "Yuurei"
N/A14791"[english]TF_TW_Mask_Style1" "Yuurei"
N/A14792"TF_TW_Mask_Style2" "Obake"
N/A14793"[english]TF_TW_Mask_Style2" "Obake"
N/A14794"TF_TW_Mask_Style3" "Youkai"
N/A14795"[english]TF_TW_Mask_Style3" "Youkai"
N/A14796"TF_TW_Mask_Style4" "Azukiarai"
N/A14797"[english]TF_TW_Mask_Style4" "Azukiarai"
N/A14798"TF_TW_Mane" "Hundmanen"
N/A14799"[english]TF_TW_Mane" "The K-9 Mane"
N/A14800"TF_TW_Mane_Desc" "Hundmanen är perfekt för kluriga sociala situationer. Folk kommer antingen bara vilja prata om hatten, vilket betyder att de kommer vara distraherade från klådan som går upp längst din strupe, eller så kommer de undvika dig helt. Det är win/win!"
N/A14801"[english]TF_TW_Mane_Desc" "The K-9 mane is perfect for tricky social situations. People will either only want to talk about the hat, which means they'll be distracted from that rash making its way up your jugular, or they'll avoid you altogether. It's a win/win!"
N/A14802"TF_TW_Sniper_Hat" "Krypskyttens Cylinderformade Kask"
N/A14803"[english]TF_TW_Sniper_Hat" "The Stovepipe Sniper Shako"
N/A14804"TF_TW_Sniper_Hat_Desc" "Denna hatt är perfekt för krypskytten som gillar att gömma sig i skuggorna och sedan plötsligt springa ifrån skuggorna för att leda en parad."
N/A14805"[english]TF_TW_Sniper_Hat_Desc" "This hat is perfect for the sniper who likes to hide in the shadows, then run suddenly from those shadows to go lead a parade."
N/A14806"TF_TW_Medic_Coat" "Den Snobbiga Läkaren"
N/A14807"[english]TF_TW_Medic_Coat" "The Foppish Physician"
N/A14808"TF_TW_Medic_Coat_Desc" "Oavsett om du trepanerar en skalle för att släppa ut sjukdomsandarna eller sätter tillräckligt många iglar på en patient så att patienten svimmar av blodförlust innan du skär av någon lem som ser misstänkt ut kommer denna prydliga slitna skjorta och rock försäkra dina patienter om att de kom till rätt ställe för sin farligt galna 1800-talsmedicin."
N/A14809"[english]TF_TW_Medic_Coat_Desc" "Whether you're trepanning a skull to let out the sickness ghosts or attaching enough leeches to a patient that they'll pass out from blood loss before you cut off any suspicious-looking limbs, this dapper ruffed shirt and coat will assure your patients that they came to the right place for their dangerously insane 18th century medicine."
N/A14810"TF_TW_Medic_Coat_Style1" "Slips"
N/A14811"[english]TF_TW_Medic_Coat_Style1" "Tie"
N/A14812"TF_TW_Medic_Coat_Style2" "Epåletter"
N/A14813"[english]TF_TW_Medic_Coat_Style2" "Epaulettes"
N/A14814"TF_TW_Spy_Coat" "Den Förnämliga Bedragaren"
N/A14815"[english]TF_TW_Spy_Coat" "The Distinguished Rogue"
N/A14816"TF_TW_Spy_Coat_Desc" "Denna rock gör så mycket av de tunga lyften för att få dig att se ut som en sofistikerad spion att du inte behöver bära något annat. Se hur blickarna vänds mot dig nästa gång du är på en fin gala helt naken förutom rocken. Så avundsjuka. Hur är det med killen som ringer polisen? Är HAN avundsjuk? Ja, det är han."
N/A14817"[english]TF_TW_Spy_Coat_Desc" "This coat does so much of the heavy lifting to make you look like a sophisticated man of espionage, you won't need to wear anything else at all. Watch those heads turn the next time you attend a fancy gala completely nude except for a coat. So jealous. How about that guy calling the police? Is HE jealous? Yeah he is."
N/A14818"TF_TW_Spy_Coat_Style1" "Slips"
N/A14819"[english]TF_TW_Spy_Coat_Style1" "Tie"
N/A14820"TF_TW_Spy_Coat_Style2" "Epåletter"
N/A14821"[english]TF_TW_Spy_Coat_Style2" "Epaulettes"
N/A14822"TF_TW_Staff" "Frihetsstaven"
N/A14823"[english]TF_TW_Staff" "The Freedom Staff"
N/A14824"TF_TW_Staff_Desc" "Ända sedan Amerika grundades för över tiotusen år sedan har den ädla örnen varit dess frihetssymbol. Visa folk hur mycket du gillar frihet genom att klubba de sanslösa med en gyllene örn på en pinne, precis som Kofi Annan."
N/A14825"[english]TF_TW_Staff_Desc" "Since America was founded over ten thousand years ago, the noble eagle has been its symbol of freedom. Show people how much you like freedom by clubbing them senseless with a golden eagle on a stick, just like Kofi Annan."
1476814826"default_arena_description" "Mål:
1476914827Ditt lag måste antingen eliminera alla spelare i motståndarlaget eller erövra den kontrollpunkt som aktiveras under omgången.
1477014828 
1478514843 
1478614844Other Notes:
1478714845Control Points cannot be captured while they are locked."
14788N/A"cp_coldfront_description" "En communitykarta skapad av \"Icarus\"
N/A14846"default_koth_description" "Mål:
N/A14847Erövra Kontrollpunkten och försvara den tills ditt lags timer går ut.
N/A14848 
N/A14849Övrigt:
N/A14850Kontrollpunkten kan inte erövras medan den är låst.
N/A14851 
N/A14852Om fiendelaget erövrar Kontrollpunkten kommer ditt lags timer att stanna tills ni återerövrar punkten."
N/A14853"[english]default_koth_description" "Objective:
N/A14854Capture the Control Point and defend it until your team's timer runs out.
N/A14855 
N/A14856Other Notes:
N/A14857The Control Point cannot be captured while locked.
N/A14858 
N/A14859If the enemy team captures the Control Point, your team's timer will pause until you recapture the point."
N/A14860"default_mvm_description" "Mål:
N/A14861Försvara mot invaderande robotar.
N/A14862Klara av alla vågor för seger!"
N/A14863"[english]default_mvm_description" "Objective:
N/A14864Defend against the invading robots.
N/A14865Complete all waves for victory!"
N/A14866"cp_coldfront_description" "En gemenskapskarta skapad av \"Icarus\"
1478914867 
1479014868Mål:
1479114869För seger krävs kontroll av samtliga fem kontrollpunkter.
1480914887 
1481014888Other Notes:
1481114889Control Points cannot be captured while they are locked."
N/A14890"cp_degrootkeep_description" "Mål:
N/A14891Det röda laget vinner genom att försvara sin sista kontrollpunkt. Det blå laget vinner genom att erövra den sista kontrollpunkten innan tiden är ute.
N/A14892 
N/A14893För att komma in i fortet behöver kontrollpunkt A och B vara erövrade. Erövra kontrollpunkt C innan porten stängs igen!
N/A14894 
N/A14895Övrigt:
N/A14896Endast hederligt hand-mot-svärd-strid!"
N/A14897"[english]cp_degrootkeep_description" "Objective:
N/A14898RED team wins by defending the final Control Point. BLU team wins by capturing the final Control Point before time runs out.
N/A14899 
N/A14900To get inside the keep, capture Control Point A and B. Capture Control Point C before the gate closes again!
N/A14901 
N/A14902Other Notes:
N/A14903Honorable hand to sword combat only!"
N/A14904"cp_fastlane_description" "En gemenskapskarta skapad av \"skdr\"
N/A14905 
N/A14906Mål:
N/A14907För seger krävs kontroll av samtliga fem kontrollpunkter.
N/A14908 
N/A14909Övrigt:
N/A14910Det går inte att erövra kontrollpunkter medan de är låsta."
N/A14911"[english]cp_fastlane_description" "A community map created by \"skdr\"
N/A14912 
N/A14913Objective:
N/A14914To win each team must own all five Control Points.
N/A14915 
N/A14916Other Notes:
N/A14917Control Points cannot be captured while they are locked."
1481214918"cp_gorge_description" "Mål:
1481314919Det röda laget vinner genom att försvara sina kontrollpunkter. Det blå laget vinner genom att erövra alla kontrollpunkter innan tiden är ute.
1481414920 
1482914935 
1483014936Other Notes:
1483114937Control Points cannot be captured while they are locked. RED team cannot regain control of a point once BLU has captured it."
14832N/A"cp_manor_event_description" "Mål:
N/A14938"cp_gullywash_final1_description" "En gemenskapskarta skapad av Jan \"Arnold\" Laroy
N/A14939 
N/A14940Mål:
N/A14941För seger krävs kontroll av samtliga fem kontrollpunkter.
N/A14942 
N/A14943Övrigt:
N/A14944Det går inte att erövra kontrollpunkter medan de är låsta."
N/A14945"[english]cp_gullywash_final1_description" "A community map created by Jan 'Arnold' Laroy
N/A14946 
N/A14947Objective:
N/A14948To win each team must own all five Control Points.
N/A14949 
N/A14950Other Notes:
N/A14951Control Points cannot be captured while they are locked."
N/A14952"cp_manor_event_description" "En gemenskapskarta skapad av \"YM\" och \"Rexy\"
N/A14953 
N/A14954Mål:
1483314955Det röda laget vinner genom att försvara sina kontrollpunkter. Det blå laget vinner genom att erövra alla kontrollpunkter innan tiden är ute.
1483414956 
1483514957Övrigt:
1484114963 
1484214964Other Notes:
1484314965Control Points cannot be captured while they are locked. RED team cannot regain control of a point once BLU has captured it."
14844N/A"cp_mountainlab_description" "En communitykarta skapad av \"3Dnj\"
N/A14966"cp_mountainlab_description" "En gemenskapskarta skapad av \"3Dnj\"
1484514967 
1484614968Mål:
1484714969Det röda laget vinner genom att försvara sina kontrollpunkter. Det blå laget vinner genom att erövra alla kontrollpunkter innan tiden är ute.
1487514997 
1487614998Other Notes:
1487714999Players drop the intelligence when they die. Dropped intelligence returns to its Base after 60 seconds."
N/A15000"ctf_turbine_description" "En gemenskapskarta skapad av \"Flobster\"
N/A15001 
N/A15002Mål:
N/A15003För att vinna en poäng stjäl ni fiendens underrättelseväska och tar den till er bas.
N/A15004 
N/A15005Övrigt:
N/A15006Spelare tappar väskan när de dör. Tappade väskor återvänder till sin bas efter 60 sekunder."
N/A15007"[english]ctf_turbine_description" "A community map created by \"Flobster\"
N/A15008 
N/A15009Objective:
N/A15010To win a point, steal the enemy's intelligence briefcase and return it to your base.
N/A15011 
N/A15012Other Notes:
N/A15013Players drop the intelligence when they die. Dropped intelligence returns to its Base after 60 seconds."
N/A15014"koth_viaduct_event_description" "Mål:
N/A15015Erövra kontrollpunkten och försvara den till ditt lags tid går ut.
N/A15016 
N/A15017Se upp för MONOCULUS!
N/A15018 
N/A15019 
N/A15020Övrigt:
N/A15021Kontrollpunkten kan inte erövras medan den är låst.
N/A15022 
N/A15023Om motståndarlaget erövrar kontrollpunkten kommer ditt lags tid pausas tills ni återerövrar punkten.
N/A15024 
N/A15025MONOCULUS! kommer återställa kontrollpunktens ägarskap medan han lurar omkring."
N/A15026"[english]koth_viaduct_event_description" "Objective:
N/A15027Capture the Control Point and defend it until your team's timer runs out.
N/A15028 
N/A15029Beware MONOCULUS!
N/A15030 
N/A15031 
N/A15032Other Notes:
N/A15033The Control Point cannot be captured while locked.
N/A15034 
N/A15035If the enemy team captures the Control Point, your team's timer will pause until you recapture the point.
N/A15036 
N/A15037MONOCULUS! will reset ownership of the Control Point while he is lurking about."
1487815038"default_payload_description" "Mål:
1487915039Eskortera bomben till fiendens bas. Få bomben att röra sig framåt genom att stå nära den.
1488015040 
1490915069Win either of the first two rounds to have your cart's starting position advance in the following round.
1491015070 
1491115071Enemies can block the cart by getting close to it."
N/A15072"sd_doomsday_description" "Mål:
N/A15073Leverera Australium till raketens stridsspets för att vinna rundan.
N/A15074 
N/A15075Övrigt:
N/A15076Spelare tappar Australium när de dör. Tappat Australium återvänder till sitt hem efter 15 sekunder."
N/A15077"[english]sd_doomsday_description" "Objective:
N/A15078Deliver the Australium to the rocket warhead to win the round.
N/A15079 
N/A15080Other Notes:
N/A15081Players drop the Australium when they die. Dropped Australium returns to its home after 15 seconds."
1491215082"tc_hydro_description" "Mål:
14913N/AEtt lag måste kontrollera alla sex territorierna för att vinna. Stadierna spelas med två kontrollpunkter i taget.
N/A15083Ett lag måste kontrollera alla sex territorier för att vinna. Kontrollera nya territorier genom att erövra fiendens kontrollpunkt i varje omgång.
1491415084 
14915N/AÖvriga kommentarer:
14916N/AOmgångarna fortsätter tills ett lag har alla erövringsområden."
N/A15085Övrigt:
N/A15086Omgångarna fortsätter tills ett lag äger alla territorier."
1491715087"[english]tc_hydro_description" "Objective:
1491815088To win the round, a team must control all six territories. Win new territories by capturing the enemy's control point in each stage.
1491915089 
1492015090Other Notes:
1492115091New stages will be selected until one team owns all territories."
N/A15092"cp_steel_description" "Anfall och försvara-variant!
N/A15093Det röda laget har 60 sekunder på sig att sätta upp ett försvar innan det blå laget får anfalla.
N/A15094Försvara mittpunkt E - under raketen - till tiden går ut!
N/A15095 
N/A15096Mål:
N/A15097Det blå laget måste erövra röda lagets mittpunkt E någon gång för att vinna spelet. Att erövra punkterna runt om kommer det göra mittpunkten lättare att erövra. De fem punkterna gör följande:
N/A15098 
N/A15099A) - Öppnar upp lättare vägar till punkt E och D
N/A15100B) - Flyttar röda lagets bas längre bort från det blå lagets
N/A15101C) - Fäller ut 3 broar till mittpunkten
N/A15102D) - Blockerar röda lagets basutgång till punkt E och fäller ut skenor till E
N/A15103E) - Det blå laget kan erövra denna punkt när som helst för att vinna spelet
N/A15104 
N/A15105Övrigt:
N/A15106Kontrollpunkter kan inte erövras när de är låsta."
N/A15107"[english]cp_steel_description" "Attack and Defend variant!
N/A15108Red team has 60 seconds to set up the defense before Blu team is allowed to attack.
N/A15109Defend the middle point E - under the rocket - until the time runs out!
N/A15110 
N/A15111Objective:
N/A15112Blu must capture Red's middle point E at any time to win the game. Capturing the surrounding points will make taking the middle point easier. The five points do these things:
N/A15113 
N/A15114A) - Opens easier routes to points E and D
N/A15115B) - Moves Red spawn point further away from Blu
N/A15116C) - Extends 3 bridges to the middle point
N/A15117D) - Blocks Red's spawn exit to point E and extends rails to E
N/A15118E) - Blu can capture this point at any time to win the game
N/A15119 
N/A15120Other Notes:
N/A15121Control Points cannot be captured while they are locked."
N/A15122"TF_Weapon_Cleaver" "Klyvare"
N/A15123"[english]TF_Weapon_Cleaver" "Cleaver"
N/A15124"TF_Weapon_Minigun_IntermediateMVMLoot" "Robotdödande Minigun, Rost"
N/A15125"[english]TF_Weapon_Minigun_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Minigun"
N/A15126"TF_Weapon_Medigun_IntermediateMVMLoot" "Robotdödande Hälsovapen, Rost"
N/A15127"[english]TF_Weapon_Medigun_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Medi Gun"
N/A15128"TF_Weapon_RocketLauncher_IntermediateMVMLoot" "Robotdödande Raketgevär, Rost"
N/A15129"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Rocket Launcher"
N/A15130"TF_Weapon_Flamethrower_IntermediateMVMLoot" "Robotdödande Eldkastare, Rost"
N/A15131"[english]TF_Weapon_Flamethrower_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Flame Thrower"
N/A15132"TF_Weapon_Scattergun_IntermediateMVMLoot" "Robotdödande Hagelbössa, Rost"
N/A15133"[english]TF_Weapon_Scattergun_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Scattergun"
N/A15134"TF_Weapon_StickybombLauncher_IntermediateMVMLoot" "Robotdödande Klisterbombskastare, Rost"
N/A15135"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15136"TF_Weapon_Wrench_IntermediateMVMLoot" "Robotdödande Skiftnyckel, Rost"
N/A15137"[english]TF_Weapon_Wrench_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Wrench"
N/A15138"TF_Weapon_SniperRifle_IntermediateMVMLoot" "Robotdödande Krypskyttegevär, Rost"
N/A15139"[english]TF_Weapon_SniperRifle_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Sniper Rifle"
N/A15140"TF_Weapon_Knife_IntermediateMVMLoot" "Robotdödande Kniv, Rost"
N/A15141"[english]TF_Weapon_Knife_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Knife"
N/A15142"TF_Weapon_Minigun_IntermediateMVMRareLoot" "Robotdödande Minigun, Blod"
N/A15143"[english]TF_Weapon_Minigun_IntermediateMVMRareLoot" "Blood Botkiller Minigun"
N/A15144"TF_Weapon_Medigun_IntermediateMvMRareLoot" "Robotdödande Hälsovapen, Blod"
N/A15145"[english]TF_Weapon_Medigun_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Medi Gun"
N/A15146"TF_Weapon_RocketLauncher_IntermediateMvMRareLoot" "Robotdödande Raketgevär, Blod"
N/A15147"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Rocket Launcher"
N/A15148"TF_Weapon_Flamethrower_IntermediateMvMRareLoot" "Robotdödande Eldkastare, Blod"
N/A15149"[english]TF_Weapon_Flamethrower_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Flame Thrower"
N/A15150"TF_Weapon_Scattergun_IntermediateMvMRareLoot" "Robotdödande Hagelbössa, Blod"
N/A15151"[english]TF_Weapon_Scattergun_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Scattergun"
N/A15152"TF_Weapon_StickybombLauncher_IntermediateMvMRareLoot" "Robotdödande Klisterbombskastare, Blod"
N/A15153"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15154"TF_Weapon_Wrench_IntermediateMvMRareLoot" "Robotdödande Skiftnyckel, Blod"
N/A15155"[english]TF_Weapon_Wrench_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Wrench"
N/A15156"TF_Weapon_SniperRifle_IntermediateMvMRareLoot" "Robotdödande Krypskyttegevär, Blod"
N/A15157"[english]TF_Weapon_SniperRifle_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Sniper Rifle"
N/A15158"TF_Weapon_Knife_IntermediateMvMRareLoot" "Robotdödande Kniv, Blod"
N/A15159"[english]TF_Weapon_Knife_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Knife"
N/A15160"TF_Weapon_Minigun_AdvancedMVMLoot" "Robotdödande Minigun, Silver"
N/A15161"[english]TF_Weapon_Minigun_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Minigun"
N/A15162"TF_Weapon_Medigun_AdvancedMVMLoot" "Robotdödande Hälsovapen, Silver"
N/A15163"[english]TF_Weapon_Medigun_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Medi Gun"
N/A15164"TF_Weapon_RocketLauncher_AdvancedMVMLoot" "Robotdödande Raketgevär, Silver"
N/A15165"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Rocket Launcher"
N/A15166"TF_Weapon_Flamethrower_AdvancedMVMLoot" "Robotdödande Eldkastare, Silver"
N/A15167"[english]TF_Weapon_Flamethrower_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Flame Thrower"
N/A15168"TF_Weapon_Scattergun_AdvancedMVMLoot" "Robotdödande Hagelbössa, Silver"
N/A15169"[english]TF_Weapon_Scattergun_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Scattergun"
N/A15170"TF_Weapon_StickybombLauncher_AdvancedMVMLoot" "Robotdödande Klisterbombskastare, Silver"
N/A15171"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15172"TF_Weapon_Wrench_AdvancedMVMLoot" "Robotdödande Skiftnyckel, Silver"
N/A15173"[english]TF_Weapon_Wrench_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Wrench"
N/A15174"TF_Weapon_SniperRifle_AdvancedMVMLoot" "Robotdödande Krypskyttegevär, Silver"
N/A15175"[english]TF_Weapon_SniperRifle_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Sniper Rifle"
N/A15176"TF_Weapon_Knife_AdvancedMVMLoot" "Robotdödande Kniv, Silver"
N/A15177"[english]TF_Weapon_Knife_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Knife"
N/A15178"TF_Weapon_Minigun_AdvancedMVMRareLoot" "Robotdödande Minigun, Guld"
N/A15179"[english]TF_Weapon_Minigun_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Minigun"
N/A15180"TF_Weapon_Medigun_AdvancedMVMRareLoot" "Robotdödande Hälsovapen, Guld"
N/A15181"[english]TF_Weapon_Medigun_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Medi Gun"
N/A15182"TF_Weapon_RocketLauncher_AdvancedMVMRareLoot" "Robotdödande Raketgevär, Guld"
N/A15183"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Rocket Launcher"
N/A15184"TF_Weapon_Flamethrower_AdvancedMVMRareLoot" "Robotdödande Eldkastare, Guld"
N/A15185"[english]TF_Weapon_Flamethrower_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Flame Thrower"
N/A15186"TF_Weapon_Scattergun_AdvancedMVMRareLoot" "Robotdödande Hagelbössa, Guld"
N/A15187"[english]TF_Weapon_Scattergun_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Scattergun"
N/A15188"TF_Weapon_StickybombLauncher_AdvancedMVMRareLoot" "Robotdödande Klisterbombskastare, Guld"
N/A15189"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15190"TF_Weapon_Wrench_AdvancedMVMRareLoot" "Robotdödande Skiftnyckel, Guld"
N/A15191"[english]TF_Weapon_Wrench_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Wrench"
N/A15192"TF_Weapon_SniperRifle_AdvancedMVMRareLoot" "Robotdödande Krypskyttegevär, Guld"
N/A15193"[english]TF_Weapon_SniperRifle_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Sniper Rifle"
N/A15194"TF_Weapon_Knife_AdvancedMVMRareLoot" "Robotdödande Kniv, Guld"
N/A15195"[english]TF_Weapon_Knife_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Knife"
N/A15196"TF_Weapon_Minigun_ExpertMVMLoot" "Robotdödande Minigun, Svart Diamant"
N/A15197"[english]TF_Weapon_Minigun_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Minigun"
N/A15198"TF_Weapon_Medigun_ExpertMVMLoot" "Robotdödande Hälsovapen, Svart Diamant"
N/A15199"[english]TF_Weapon_Medigun_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Medi Gun"
N/A15200"TF_Weapon_RocketLauncher_ExpertMVMLoot" "Robotdödande Raketgevär, Svart Diamant"
N/A15201"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Rocket Launcher"
N/A15202"TF_Weapon_Flamethrower_ExpertMVMLoot" "Robotdödande Eldkastare, Svart Diamant"
N/A15203"[english]TF_Weapon_Flamethrower_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Flame Thrower"
N/A15204"TF_Weapon_Scattergun_ExpertMVMLoot" "Robotdödande Hagelbössa, Svart Diamant"
N/A15205"[english]TF_Weapon_Scattergun_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Scattergun"
N/A15206"TF_Weapon_StickybombLauncher_ExpertMVMLoot" "Robotdödande Klisterbombskastare, Svart Diamant"
N/A15207"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15208"TF_Weapon_Wrench_ExpertMVMLoot" "Robotdödande Skiftnyckel, Svart Diamant"
N/A15209"[english]TF_Weapon_Wrench_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Wrench"
N/A15210"TF_Weapon_SniperRifle_ExpertMVMLoot" "Robotdödande Krypskyttegevär, Svart Diamant"
N/A15211"[english]TF_Weapon_SniperRifle_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Sniper Rifle"
N/A15212"TF_Weapon_Knife_ExpertMVMLoot" "Robotdödande Kniv, Svart Diamant"
N/A15213"[english]TF_Weapon_Knife_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Knife"
N/A15214"TF_Weapon_Minigun_ExpertMVMRareLoot" "Robotdödande Minigun, Diamant"
N/A15215"[english]TF_Weapon_Minigun_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Minigun"
N/A15216"TF_Weapon_Medigun_ExpertMVMRareLoot" "Robotdödande Hälsovapen, Diamant"
N/A15217"[english]TF_Weapon_Medigun_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Medi Gun"
N/A15218"TF_Weapon_RocketLauncher_ExpertMVMRareLoot" "Robotdödande Raketgevär, Diamant"
N/A15219"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Rocket Launcher"
N/A15220"TF_Weapon_Flamethrower_ExpertMVMRareLoot" "Robotdödande Eldkastare, Diamant"
N/A15221"[english]TF_Weapon_Flamethrower_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Flame Thrower"
N/A15222"TF_Weapon_Scattergun_ExpertMVMRareLoot" "Robotdödande Hagelbössa, Diamant"
N/A15223"[english]TF_Weapon_Scattergun_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Scattergun"
N/A15224"TF_Weapon_StickybombLauncher_ExpertMVMRareLoot" "Robotdödande Klisterbombskastare, Diamant"
N/A15225"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15226"TF_Weapon_Wrench_ExpertMVMRareLoot" "Robotdödande Skiftnyckel, Diamant"
N/A15227"[english]TF_Weapon_Wrench_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Wrench"
N/A15228"TF_Weapon_SniperRifle_ExpertMVMRareLoot" "Robotdödande Krypskyttegevär, Diamant"
N/A15229"[english]TF_Weapon_SniperRifle_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Sniper Rifle"
N/A15230"TF_Weapon_Knife_ExpertMVMRareLoot" "Robotdödande Kniv, Diamant"
N/A15231"[english]TF_Weapon_Knife_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Knife"
N/A15232"TF_Duel_UserTemporarilyUnavailable" "Det uppstod ett tillfälligt problem som förhindrade duellen från att börja. Försök igen om några minuter."
N/A15233"[english]TF_Duel_UserTemporarilyUnavailable" "There was a temporary problem preventing the duel from starting. Please try again in a few minutes."
N/A15234"TF_Mysterious_Promo2" "Mystisk Promo 2"
N/A15235"[english]TF_Mysterious_Promo2" "Mysterious Promo 2"
N/A15236"TF_Mysterious_Promo2_Desc" " "
N/A15237"[english]TF_Mysterious_Promo2_Desc" ""
N/A15238"TF_Mysterious_Promo3" "Mystisk Promo 3"
N/A15239"[english]TF_Mysterious_Promo3" "Mysterious Promo 3"
N/A15240"TF_Mysterious_Promo3_Desc" " "
N/A15241"[english]TF_Mysterious_Promo3_Desc" ""
N/A15242"TF_Mysterious_Promo4" "Mystisk Promo 4"
N/A15243"[english]TF_Mysterious_Promo4" "Mysterious Promo 4"
N/A15244"TF_Mysterious_Promo4_Desc" " "
N/A15245"[english]TF_Mysterious_Promo4_Desc" ""
N/A15246"TF_Mysterious_Promo5" "Mystisk Promo 5"
N/A15247"[english]TF_Mysterious_Promo5" "Mysterious Promo 5"
N/A15248"TF_Mysterious_Promo5_Desc" " "
N/A15249"[english]TF_Mysterious_Promo5_Desc" ""
N/A15250"TF_Mysterious_Promo6" "Mystisk Promo 6"
N/A15251"[english]TF_Mysterious_Promo6" "Mysterious Promo 6"
N/A15252"TF_Mysterious_Promo6_Desc" " "
N/A15253"[english]TF_Mysterious_Promo6_Desc" ""
N/A15254"TF_Mysterious_Promo7" "Mystisk Promo 7"
N/A15255"[english]TF_Mysterious_Promo7" "Mysterious Promo 7"
N/A15256"TF_Mysterious_Promo7_Desc" " "
N/A15257"[english]TF_Mysterious_Promo7_Desc" ""
N/A15258"TF_Mysterious_Promo8" "Mystisk Promo 8"
N/A15259"[english]TF_Mysterious_Promo8" "Mysterious Promo 8"
N/A15260"TF_Mysterious_Promo8_Desc" " "
N/A15261"[english]TF_Mysterious_Promo8_Desc" ""
N/A15262"TF_Mysterious_Promo9" "Mystisk Promo 9"
N/A15263"[english]TF_Mysterious_Promo9" "Mysterious Promo 9"
N/A15264"TF_Mysterious_Promo9_Desc" " "
N/A15265"[english]TF_Mysterious_Promo9_Desc" ""
N/A15266"TF_MvM_Badge_Intermediate1" "Märke för Operation Oljespill"
N/A15267"[english]TF_MvM_Badge_Intermediate1" "Operation Oil Spill Badge"
N/A15268"TF_MvM_Badge_Intermediate1_Desc" "Dina Va en Mann-framsteg genom Operation Oljespill registreras på detta märke."
N/A15269"[english]TF_MvM_Badge_Intermediate1_Desc" "Your Mann Up progress through Operation Oil Spill is recorded on this badge."
N/A15270"TF_MvM_Badge_Advanced1" "Märke för Operation Stålfälla"
N/A15271"[english]TF_MvM_Badge_Advanced1" "Operation Steel Trap Badge"
N/A15272"TF_MvM_Badge_Advanced1_Desc" "Dina Va en Mann-framsteg genom Operation Björnsax registreras på detta märke."
N/A15273"[english]TF_MvM_Badge_Advanced1_Desc" "Your Mann Up progress through Operation Steel Trap is recorded on this badge."
N/A15274"TF_MvM_Badge_Expert1" "Märke för Operation Kugghjul"
N/A15275"[english]TF_MvM_Badge_Expert1" "Operation Gear Grinder Badge"
N/A15276"TF_MvM_Badge_Expert1_Desc" "Dina Va en Mann-framsteg genom Operation Kugghjul registreras på detta märke."
N/A15277"[english]TF_MvM_Badge_Expert1_Desc" "Your Mann Up progress through Operation Gear Grinder is recorded on this badge."
N/A15278"KillEaterEventType_EngineersKilled" "Ingenjörer dödade"
N/A15279"[english]KillEaterEventType_EngineersKilled" "Engineers Killed"
N/A15280"KillEaterEventType_LowHealthKill" "Dödade vid låg hälsa"
N/A15281"[english]KillEaterEventType_LowHealthKill" "Kills While Low Health"
N/A15282"KillEaterEventType_RobotsKilled" "Robotar förstörda"
N/A15283"[english]KillEaterEventType_RobotsKilled" "Robots Destroyed"
N/A15284"TF_StrangePart_EngineersKilled" "Märklig Del: Ingenjörer dödade"
N/A15285"[english]TF_StrangePart_EngineersKilled" "Strange Part: Engineers Killed"
N/A15286"TF_StrangePart_EngineersKilled_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet Ingenjörer du dödar med det vapnet."
N/A15287"[english]TF_StrangePart_EngineersKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Engineers you kill with that weapon."
N/A15288"TF_StrangePart_KillWhileLowHealth" "Märklig Del: Dödade vid låg hälsa"
N/A15289"[english]TF_StrangePart_KillWhileLowHealth" "Strange Part: Low-Health Kills"
N/A15290"TF_StrangePart_KillWhileLowHealth_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du dödar när du har mindre än 10% hälsa."
N/A15291"[english]TF_StrangePart_KillWhileLowHealth_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill while you have less than 10% health."
N/A15292"TF_StrangePart_RobotsDestroyed" "Märklig Del: Robotar förstörda"
N/A15293"[english]TF_StrangePart_RobotsDestroyed" "Strange Part: Robots Destroyed"
N/A15294"TF_StrangePart_RobotsDestroyed_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet invaderande robotar du förstör med det i Mann mot Maskin-spel."
N/A15295"[english]TF_StrangePart_RobotsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of invading Robots you destroy with it in Mann-vs-Machine games."
N/A15296"KillEater_RobotKillsRank0" "Märklig"
N/A15297"[english]KillEater_RobotKillsRank0" "Strange"
N/A15298"KillEater_RobotKillsRank1" "Obetydlig"
N/A15299"[english]KillEater_RobotKillsRank1" "Unremarkable"
N/A15300"KillEater_RobotKillsRank2" "Knappt Dödlig"
N/A15301"[english]KillEater_RobotKillsRank2" "Scarcely Lethal"
N/A15302"KillEater_RobotKillsRank3" "Aningen Aggressiv"
N/A15303"[english]KillEater_RobotKillsRank3" "Mildly Menacing"
N/A15304"KillEater_RobotKillsRank4" "Något Hotfull"
N/A15305"[english]KillEater_RobotKillsRank4" "Somewhat Threatening"
N/A15306"KillEater_RobotKillsRank5" "Obarmhärtig"
N/A15307"[english]KillEater_RobotKillsRank5" "Uncharitable"
N/A15308"KillEater_RobotKillsRank6" "Hyfsat Hård"
N/A15309"[english]KillEater_RobotKillsRank6" "Notably Dangerous"
N/A15310"KillEater_RobotKillsRank7" "Tillräckligt Dödlig"
N/A15311"[english]KillEater_RobotKillsRank7" "Sufficiently Lethal"
N/A15312"KillEater_RobotKillsRank8" "Sannerligen Fruktad"
N/A15313"[english]KillEater_RobotKillsRank8" "Truly Feared"
N/A15314"KillEater_RobotKillsRank9" "Spektakulärt Hänsynslös"
N/A15315"[english]KillEater_RobotKillsRank9" "Spectacularly Lethal"
N/A15316"KillEater_RobotKillsRank10" "Blodindränkt"
N/A15317"[english]KillEater_RobotKillsRank10" "Gore-Spattered"
N/A15318"KillEater_RobotKillsRank11" "Galet Elak"
N/A15319"[english]KillEater_RobotKillsRank11" "Wicked Nasty"
N/A15320"KillEater_RobotKillsRank12" "Definitivt Omänsklig"
N/A15321"[english]KillEater_RobotKillsRank12" "Positively Inhumane"
N/A15322"KillEater_RobotKillsRank13" "Totalt Ordinär"
N/A15323"[english]KillEater_RobotKillsRank13" "Totally Ordinary"
N/A15324"KillEater_RobotKillsRank14" "Ansiktssmältande"
N/A15325"[english]KillEater_RobotKillsRank14" "Face-Melting"
N/A15326"KillEater_RobotKillsRank15" "Raseriframkallande"
N/A15327"[english]KillEater_RobotKillsRank15" "Rage-Inducing"
N/A15328"KillEater_RobotKillsRank16" "Serverrensande"
N/A15329"[english]KillEater_RobotKillsRank16" "Server-Clearing"
N/A15330"KillEater_RobotKillsRank17" "Episk"
N/A15331"[english]KillEater_RobotKillsRank17" "Epic"
N/A15332"KillEater_RobotKillsRank18" "Legendarisk"
N/A15333"[english]KillEater_RobotKillsRank18" "Legendary"
N/A15334"KillEater_RobotKillsRank19" "Australiensisk"
N/A15335"[english]KillEater_RobotKillsRank19" "Australian"
N/A15336"KillEater_RobotKillsRank20" "Hales Egen"
N/A15337"[english]KillEater_RobotKillsRank20" "Hale's Own"
N/A15338"Econ_Revolving_Loot_List_Strange_Weapons" "Denna låda innehåller ett av följande\nföremål. Vapen kommer vara av Märklig kvalitet."
N/A15339"[english]Econ_Revolving_Loot_List_Strange_Weapons" "This crate contains one of the following\nitems. Weapons will be Strange quality."
N/A15340"TF_UseItem_CannotBeUsedByAccount" "Detta föremål kan inte användas av det här kontot."
N/A15341"[english]TF_UseItem_CannotBeUsedByAccount" "This item cannot be used by this account."
N/A15342"TF_MM_Abandon_Title" "Varning!"
N/A15343"[english]TF_MM_Abandon_Title" "Warning!"
N/A15344"TF_MM_Abandon" "Överge ditt lag? Du kommer tillfälligt få en lägre matchningsprioritet om du fortsätter."
N/A15345"[english]TF_MM_Abandon" "Abandon your team?\n\nYou will temporarily receive lower priority matchmaking if you abandon."
N/A15346"TF_MM_Rejoin_Title" "Spel pågår"
N/A15347"[english]TF_MM_Rejoin_Title" "Game In Progress"
N/A15348"TF_MM_Rejoin_AbandonText" "Pågående spel hittat. Klicka på \"Gå med igen\" för att komma tillbaka till ditt spel. Om du överger denna spel kommer du tillfälligt få en lägre matchningsprioritet."
N/A15349"[english]TF_MM_Rejoin_AbandonText" "Game in progress found. Rejoin or Abandon?\n\nYou will temporarily receive lower priority matchmaking if you abandon."
N/A15350"TF_MM_Rejoin_BaseText" "Pågående spel hittat. Klicka på \"Gå med igen\" för att komma tillbaka till ditt spel. Det är säkert att lämna detta spel."
N/A15351"[english]TF_MM_Rejoin_BaseText" "Game in progress found. Rejoin?\n\nIt is safe to leave this game."
N/A15352"TF_MM_Rejoin_Confirm" "Gå med igen"
N/A15353"[english]TF_MM_Rejoin_Confirm" "Rejoin"
N/A15354"TF_MM_Rejoin_Abandon" "Överge"
N/A15355"[english]TF_MM_Rejoin_Abandon" "Abandon"
N/A15356"TF_MM_Rejoin_Stay" "Stanna"
N/A15357"[english]TF_MM_Rejoin_Stay" "Stay"
N/A15358"TF_MM_Rejoin_Leave" "Lämna"
N/A15359"[english]TF_MM_Rejoin_Leave" "Leave"
N/A15360"TF_MM_Rejoin_FailedTitle" "Kunde inte gå med igen"
N/A15361"[english]TF_MM_Rejoin_FailedTitle" "Rejoin Failure"
N/A15362"TF_MM_Rejoin_FailedBody" "Kan inte gå med i spel igen. Den reserverade tiden har gått ut, eller så har spelet slutat."
N/A15363"[english]TF_MM_Rejoin_FailedBody" "Unable to rejoin game. The reserved time has expired or the game has ended."
N/A15364"TF_PVE_Server_Message_ResetNoS" "Laddar nästa uppdrag om %s1 sekund..."
N/A15365"[english]TF_PVE_Server_Message_ResetNoS" "Loading next mission in %s1 second..."
N/A15366"TF_PVE_Server_Message_KickNoS" "Återvänder till spellobby om %s1 sekunder..."
N/A15367"[english]TF_PVE_Server_Message_KickNoS" "Exiting to game lobby in %s1 second..."
N/A15368"TF_MvM_TourOfDutyProgress" "Framsteg"
N/A15369"[english]TF_MvM_TourOfDutyProgress" "Progress"
N/A15370"TF_MvM_TourNumber" "Tjänstgörings-\nnummer"
N/A15371"[english]TF_MvM_TourNumber" "Tour\nNumber"
N/A15372"TF_MvM_Tour_Intermediate_1" "Operation Oljespill"
N/A15373"[english]TF_MvM_Tour_Intermediate_1" "Operation Oil Spill"
N/A15374"TF_MvM_Tour_Advanced_1" "Operation Björnsax"
N/A15375"[english]TF_MvM_Tour_Advanced_1" "Operation Steel Trap"
N/A15376"TF_MvM_Tour_Expert_1" "Operation Kugghjul"
N/A15377"[english]TF_MvM_Tour_Expert_1" "Operation Gear Grinder"
N/A15378"TF_MvM_Tour_Intermediate_1_LootDescription" "Slutför hela Operation Oljespill för att få ett robotdödarvapen av rostkvalitet eller en sällsynt chans på ett robotdödarvapen av av blodkvalitet!"
N/A15379"[english]TF_MvM_Tour_Intermediate_1_LootDescription" "Complete the full Operation Oil Spill tour for a Rust Botkiller weapon or a rare chance at a Blood Botkiller weapon!"
N/A15380"TF_MvM_Tour_Advanced_1_LootDescription" "Slutför hela Operation Björnsax för att få ett robotdödarvapen av silverkvalitet eller en sällsynt chans på ett robotdödarvapen av av guldkvalitet!"
N/A15381"[english]TF_MvM_Tour_Advanced_1_LootDescription" "Complete the full Operation Steel Trap tour for a Silver Botkiller weapon or a rare chance at a Gold Botkiller weapon!"
N/A15382"TF_MvM_Tour_Expert_1_LootDescription" "Slutför hela Operation Kugghjul för att få ett robotdödarvapen av svart diamantkvalitet eller en sällsynt chans på ett robotdödarvapen av diamantkvalitet!"
N/A15383"[english]TF_MvM_Tour_Expert_1_LootDescription" "Complete the full Operation Gear Grinder tour for a Carbonado Botkiller weapon or a rare chance at a Diamond Botkiller weapon!"
N/A15384"TF_MvM_Tour_NoSelection_LootDescription" "Välj en tjänstgöring för att se vilket byte som kan fås av att slutföra den."
N/A15385"[english]TF_MvM_Tour_NoSelection_LootDescription" "Select a tour of duty to see the loot that can be earned by completing the tour."
N/A15386"TF_MvM_TourLootTitle" "Byte för slutförande av tjänstgöring"
N/A15387"[english]TF_MvM_TourLootTitle" "Tour Completion Loot"
N/A15388"TF_MVM_Challenge_Decoy_Intermediate" "Does Dom"
N/A15389"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy_Intermediate" "Doe's Doom"
N/A15390"TF_MVM_Challenge_Decoy_Intermediate2" "Dagen D(estruktion)"
N/A15391"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy_Intermediate2" "Day of Wreckening"
N/A15392"TF_MVM_Challenge_Decoy_Expert1" "Desperation"
N/A15393"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy_Expert1" "Desperation"
N/A15394"TF_MVM_Challenge_CoalTown_Intermediate" "Kollaps"
N/A15395"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown_Intermediate" "Cave-in"
N/A15396"TF_MVM_Challenge_CoalTown_Intermediate2" "Kolkraft"
N/A15397"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown_Intermediate2" "Quarry"
N/A15398"TF_MVM_Challenge_CoalTown_Expert1" "Kataklysm"
N/A15399"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown_Expert1" "Cataclysm"
N/A15400"TF_MVM_Challenge_Mannworks_Intermediate" "Makalösa Maskiner"
N/A15401"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks_Intermediate" "Mean Machines"
N/A15402"TF_MVM_Challenge_Mannworks_Intermediate2" "Mannjakt"
N/A15403"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks_Intermediate2" "Mann Hunt"
N/A15404"TF_MVM_Challenge_Mannworks_Expert1" "Manniskoslakt"
N/A15405"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks_Expert1" "Mannslaughter"
N/A15406"TF_Matchmaking_SearchingPlayers" "Spelare som söker"
N/A15407"[english]TF_Matchmaking_SearchingPlayers" "Players searching"
N/A15408"TF_Matchmaking_ActivePlayers" "Spelare i spel"
N/A15409"[english]TF_Matchmaking_ActivePlayers" "Players in game"
N/A15410"TF_Matchmaking_Total" "Totalt"
N/A15411"[english]TF_Matchmaking_Total" "Total"
N/A15412"TF_Matchmaking_Compatible" "Kompatibla"
N/A15413"[english]TF_Matchmaking_Compatible" "Compatible"
N/A15414"TF_Matchmaking_Nearby" "I närheten"
N/A15415"[english]TF_Matchmaking_Nearby" "Nearby"
N/A15416"TF_Matchmaking_PartyPenalty" "En eller flera medlemmar av din grupp har nyligen övergett ett spel. Ni har tillfälligt lägre matchningsprioritet."
N/A15417"[english]TF_Matchmaking_PartyPenalty" "A member of your party has recently abandoned a game. You are temporaily matchmaking with lower priority."
1492215418}
1492315419}