Template:PatchDiff/October 31, 2017 Patch/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
78777877"[english]Replay_Quality_Low" "Low (affects file size)"
78787878"Replay_Quality_High" "Vysoká"
78797879"[english]Replay_Quality_High" "High"
7880N/A"Replay_ExportMovie" "Vyexportovat"
N/A7880"Replay_ExportMovie" "Exportovat"
78817881"[english]Replay_ExportMovie" "Export"
7882N/A"Replay_FindExportMovieLocation" "Název vyexportovaného souboru"
N/A7882"Replay_FindExportMovieLocation" "Název souboru exportovaného filmu"
78837883"[english]Replay_FindExportMovieLocation" "Exported Movie Filename"
78847884"Replay_ExportMovieError_Title" "Chyba"
78857885"[english]Replay_ExportMovieError_Title" "Error"
7886N/A"Replay_ExportMovieError_Text" "Tento film nelze vyexportovat do zadané lokace. Ujisti se, zda máš dostatek místa na disku a potřebná práva."
N/A7886"Replay_ExportMovieError_Text" "Tento film nelze exportovat do zadaného umístění. Ujisti se prosím, že máš dostatek místa na disku a potřebná oprávnění."
78877887"[english]Replay_ExportMovieError_Text" "Unable to export the movie to the location specified. Please ensure that there is enough disk space and that you have sufficient permissions."
78887888"Replay_ExportMovieSuccess_Title" "Povedlo se"
78897889"[english]Replay_ExportMovieSuccess_Title" "Success"
7890N/A"Replay_ExportMovieSuccess_Text" "Film byl úspěšně vyexportován!"
N/A7890"Replay_ExportMovieSuccess_Text" "Film byl úspěšně exportován!"
78917891"[english]Replay_ExportMovieSuccess_Text" "The movie has been exported successfully!"
78927892"Replay_MovieFiles" "QuickTime film"
78937893"[english]Replay_MovieFiles" "QuickTime Movie"
78947894"Replay_PerfTip_EnterPerfMode" "Pro otevření editoru stiskni mezerník."
78957895"[english]Replay_PerfTip_EnterPerfMode" "To enter the replay editor, press space."
7896N/A"Replay_PerfTip_ExitPerfMode" "Pro opuštění editoru a odpauzování stiskni mezerník."
N/A7896"Replay_PerfTip_ExitPerfMode" "Pro opuštění editoru a pokračování stiskni mezerník."
78977897"[english]Replay_PerfTip_ExitPerfMode" "To exit the replay editor and unpause, press space."
78987898"Replay_PerfTip_ExitFreeCam" "Pro uvolnění kurzoru stiskni levé tlačítko myši."
78997899"[english]Replay_PerfTip_ExitFreeCam" "To release the mouse cursor, left-click."
79257925"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word2" "press space"
79267926"Replay_PerfTip_Highlight_Word3" "stiskni levé tlačítko myši"
79277927"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word3" "left-click"
7928N/A"Replay_PerfTip_Highlight_Word4" "odpauzovat"
N/A7928"Replay_PerfTip_Highlight_Word4" "pokračovat"
79297929"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word4" "unpause"
79307930"Replay_PerfTip_Highlight_Word5" "přetočit"
79317931"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word5" "rewind"
79517951"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word15" "in point"
79527952"Replay_PerfTip_Highlight_Word16" "PŘEHRÁT"
79537953"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word16" "PLAY"
7954N/A"Replay_PerfTip_Highlight_Word17" "rychle přetočit dopředu"
N/A7954"Replay_PerfTip_Highlight_Word17" "přetočit vpřed"
79557955"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word17" "fast forward"
79567956"Replay_PerfTip_Highlight_Word18" "shift"
79577957"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word18" "shift"
79657965"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word22" "free camera"
79667966"Replay_PerfTip_Highlight_NumWords" "23"
79677967"[english]Replay_PerfTip_Highlight_NumWords" "23"
7968N/A"Replay_EditorButtonTip_InButton" "počáteční bod - nastavuje začátek záběru"
N/A7968"Replay_EditorButtonTip_InButton" "počáteční bod – stanovuje začátek záběru"
79697969"[english]Replay_EditorButtonTip_InButton" "in point - sets the start point for the take"
7970N/A"Replay_EditorButtonTip_RwHardButton" "přetočit na začátek záznamu nebo\ndo počátečního bodu (pokud je nastaven)"
N/A7970"Replay_EditorButtonTip_RwHardButton" "přetočit na začátek záběru nebo\ndo počátečního bodu (je-li nastaven)"
79717971"[english]Replay_EditorButtonTip_RwHardButton" "rewind to the beginning of the take, or\nthe in point if one is set"
79727972"Replay_EditorButtonTip_RwButton" "přetočit o 10 sekund"
79737973"[english]Replay_EditorButtonTip_RwButton" "rewind 10 seconds"
79747974"Replay_EditorButtonTip_PlayButton" "PŘEHRÁT"
79757975"[english]Replay_EditorButtonTip_PlayButton" "PLAY"
7976N/A"Replay_EditorButtonTip_FfButton" "rychle přetočit dopředu – stiskni a drž levé tlačítko myši\n * drž shift pro pomalé přetáčení dopředu\n * drž alt pro rychlé přetáčení dopředu"
N/A7976"Replay_EditorButtonTip_FfButton" "přetočit vpřed – stiskni a drž levé tlačítko myši\n * drž shift pro pomalé přetáčení vpřed\n * drž alt pro rychlé přetáčení vpřed"
79777977"[english]Replay_EditorButtonTip_FfButton" "fast forward - click and hold the left mouse button\n * hold shift to fast forward slowly\n * hold alt to fast forward quickly"
7978N/A"Replay_EditorButtonTip_FfHardButton" "rychle přetočit na konec záznamu nebo\ndo koncového bodu (pokud je nastaven)"
N/A7978"Replay_EditorButtonTip_FfHardButton" "přetočit na konec záznamu nebo\ndo koncového bodu (je-li nastaven)"
79797979"[english]Replay_EditorButtonTip_FfHardButton" "fast forward to the end of the replay or the\nout point, if one is set"
7980N/A"Replay_EditorButtonTip_OutButton" "koncový bod – nastavuje konec záběru"
N/A7980"Replay_EditorButtonTip_OutButton" "koncový bod – stanovuje konec záběru"
79817981"[english]Replay_EditorButtonTip_OutButton" "out point - sets the end point for the take"
79827982"Replay_EditorButtonTip_FirstPersonButton" "kamera z pohledu první osoby"
79837983"[english]Replay_EditorButtonTip_FirstPersonButton" "first person camera"
80438043"[english]Replay_Err_SessionInfo_BadCurrentBlock" "Bad block index in session info."
80448044"Replay_Err_SessionInfo_BadStartTick" "Špatný počáteční tik v souboru relace."
80458045"[english]Replay_Err_SessionInfo_BadStartTick" "Bad start tick in session info."
8046N/A"Replay_Err_Recon_Fail" "Rekonstrukce byla neúspěšná. Nelze přehrát záznam."
N/A8046"Replay_Err_Recon_Fail" "Rekonstrukce byla neúspěšná. Záznam nelze přehrát."
80478047"[english]Replay_Err_Recon_Fail" "Reconstruction failed. Unable to play replay."
80488048"Replay_Err_Recon_BadSession" "Záznam odkazuje na neexistující relaci."
80498049"[english]Replay_Err_Recon_BadSession" "Replay points to a non-existent session."
80618061"[english]Replay_Err_Recon_OutOfMemory" "Ran out of memory."
80628062"Replay_Err_Recon_FailedToRead" "Nepodařilo se přečíst blok relace."
80638063"[english]Replay_Err_Recon_FailedToRead" "Failed to read session block."
8064N/A"Replay_Err_Recon_FailedToWrite" "Nahrávání finální rekonstrukce záznamu na disk se nezdařilo."
N/A8064"Replay_Err_Recon_FailedToWrite" "Nahrávání konečné rekonstrukce záznamu na disk se nezdařilo."
80658065"[english]Replay_Err_Recon_FailedToWrite" "Failed to write the final reconstructed replay to disk."
80668066"Replay_Err_Recon_Alloc" "Byla vyčerpána paměť."
80678067"[english]Replay_Err_Recon_Alloc" "Ran out of memory."
80738073"[english]Replay_Err_Recon_DecompressorCreate" "Failed to create decompressor."
80748074"Replay_Err_Recon_UncompressedSizeIsZero" "Nekomprimovaná velikost je neplatná."
80758075"[english]Replay_Err_Recon_UncompressedSizeIsZero" "Uncompressed size is invalid."
8076N/A"Replay_Err_Load_BadBlockHandles" "Nahrávací relace nebyla načtena správně kvůli nesprávnému rozsahu bloků."
N/A8076"Replay_Err_Load_BadBlockHandles" "Nahrávací relace nebyla správně načtena kvůli nesprávnému rozsahu bloků."
80778077"[english]Replay_Err_Load_BadBlockHandles" "A recording session was not loaded properly because block handle range was invalid."
80788078"Replay_Err_Load_CouldNotFindSession" "Blok nahrávací relace odkazoval na nahrávací relaci, kterou nelze nalézt."
80798079"[english]Replay_Err_Load_CouldNotFindSession" "A recording session block referred to a recording session which could not be found."
80878087"[english]Replay_Err_User_FailedToPlayTake" "The take failed to load. Please see the console for details."
80888088"Replay_NoUnrenderedReplays" "Všechny dočasné záznamy jsou již uloženy jako filmy."
80898089"[english]Replay_NoUnrenderedReplays" "All temporary replays have already been saved as movies."
8090N/A"Replay_NeedQuicktimeNewer" "Pro uložení filmů musíš aktualizovat přehrávač QuickTime na nejnovější verzi. Pokud jsi právě nainstaloval QuickTime a pořád se ti zobrazuje tato zpráva, tak restartuj hru."
N/A8090"Replay_NeedQuicktimeNewer" "Pro uložení filmů musíš aktualizovat přehrávač QuickTime na nejnovější verzi. Pokud jsi QuickTime právě nainstaloval a stále se ti zobrazuje tato zpráva, restartuj počítač a akci opakuj."
80918091"[english]Replay_NeedQuicktimeNewer" "In order to save movies, you need to upgrade to the latest version of QuickTime. If you've just installed QuickTime and are seeing this message, reboot and try again."
8092N/A"Replay_NeedQuicktime" "Pro uložení filmů musíš nainstalovat přehrávač QuickTime. Pokud jsi právě nainstaloval QuickTime a pořád se ti zobrazuje tato zpráva, tak restartuj hru."
N/A8092"Replay_NeedQuicktime" "Pro uložení filmů musíš nainstalovat přehrávač QuickTime. Pokud jsi QuickTime právě nainstaloval a stále se ti zobrazuje tato zpráva, restartuj počítač a akci opakuj."
80938093"[english]Replay_NeedQuicktime" "In order to save movies, you must first install QuickTime. If you've just installed QuickTime and are seeing this message, reboot and try again."
80948094"Replay_QuicktimeTitle" "QuickTime"
80958095"[english]Replay_QuicktimeTitle" "QuickTime"
8096N/A"Replay_Err_QT_FailedToLoad" "QuickTime se nepodařilo načíst. Pokud jsi právě nainstaloval QuickTime a pořád se ti zobrazuje tato zpráva, tak restartuj hru."
N/A8096"Replay_Err_QT_FailedToLoad" "Přehrávač QuickTime se nepodařilo načíst. Pokud jsi QuickTime právě nainstaloval a stále se ti zobrazuje tato zpráva, restartuj počítač a akci opakuj."
80978097"[english]Replay_Err_QT_FailedToLoad" "QuickTime failed to load. If you've just installed QuickTime and are seeing this message, reboot and try again."
80988098"Replay_OverwriteDlgTitle" "Přepsat existující soubor?"
80998099"[english]Replay_OverwriteDlgTitle" "Overwrite existing?"
81118111"[english]Replay_Res_1080p" "1080p (1920 x 1080 x 23.976)"
81128112"Replay_Res_Web" "Web (320 × 240 × 15)"
81138113"[english]Replay_Res_Web" "Web (320 x 240 x 15)"
8114N/A"Replay_Res_iPhone_Horizontal" "iPhone horizontální (960 × 640 × 23,976)"
N/A8114"Replay_Res_iPhone_Horizontal" "iPhone vodorovně (960 × 640 × 23,976)"
81158115"[english]Replay_Res_iPhone_Horizontal" "iPhone Horizontal (960 x 640 x 23.976)"
8116N/A"Replay_Res_iPhone_Vertical" "iPhone vertikální (640 × 960 × 23,976)"
N/A8116"Replay_Res_iPhone_Vertical" "iPhone svisle (640 × 960 × 23,976)"
81178117"[english]Replay_Res_iPhone_Vertical" "iPhone Vertical (640 x 960 x 23.976)"
81188118"Month_1" "Leden"
81198119"[english]Month_1" "January"
81418141"[english]Month_12" "December"
81428142"Replay_MovieRenderInfo" "Rozlišení:  %res%\nPočet snímků za sekundu:  %framerate%\nKvalita rozmazání:  %motionblurquality%\nKodek:  %codec%\nKvalita kódování:  %encodingquality%\nVyhlazování:  %antialiasing%\nČas renderování:  %rendertime%\nTGA/WAV:  %raw%"
81438143"[english]Replay_MovieRenderInfo" "Resolution:  %res%\nFramerate:  %framerate%\nMotion blur quality:  %motionblurquality%\nCodec:  %codec%\nEncoding quality:  %encodingquality%\nAntialiasing:  %antialiasing%\nRender time:  %rendertime%\nRaw TGA's/WAV:  %raw%"
8144N/A"Replay_Enabled" "Aktivováno"
N/A8144"Replay_Enabled" "Povoleno"
81458145"[english]Replay_Enabled" "Enabled"
8146N/A"Replay_Disabled" "Deaktivováno"
N/A8146"Replay_Disabled" "Zakázáno"
81478147"[english]Replay_Disabled" "Disabled"
81488148"Replay_RenderInfo" "INFORMACE O RENDERU"
81498149"[english]Replay_RenderInfo" "RENDER INFO"
8150N/A"Replay_RewindWarningTitle" "PŘETOČIT"
N/A8150"Replay_RewindWarningTitle" "PŘETOČIT ZPĚT"
81518151"[english]Replay_RewindWarningTitle" "REWIND"
81528152"Replay_RewindWarningMsg" "Přetáčení může chvíli trvat. Při přetáčení neztratíš žádnou z provedených změn. Tato zpráva se již nebude zobrazovat."
81538153"[english]Replay_RewindWarningMsg" "Rewinding may take a moment or two. Although you may experience dizziness, you will not lose any changes you've made. This message will not appear again."
89518951"[english]Replay_ExportRaw" "Export raw TGA's/WAV"
89528952"Replay_Glow_Enabled" "Zapnout svítivé obrysy některých předmětů"
89538953"[english]Replay_Glow_Enabled" "Enable Glow Effect"
8954N/A"Replay_ExportMovieNoFile_Text" "Nelze vyexportovat film, protože soubor filmu nebyl nalezen."
N/A8954"Replay_ExportMovieNoFile_Text" "Film nelze exportovat, protože soubor filmu nebyl nalezen."
89558955"[english]Replay_ExportMovieNoFile_Text" "Unable to export the movie, because the movie file could not be found."
89568956"Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_UnknownError" "Soubor této relace se nepodařilo stáhnout: Neznámá chyba. URL adresa: %url%"
89578957"[english]Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_UnknownError" "The session info file failed to download: Unknown error. URL: %url%"
90339033"[english]TF_TauntEnabler_Replay_Desc" "Equip this item in a Taunt Slot. Activate to tell your victims you are making a Replay of their pathetic demise to share with everyone."
90349034"Replay_ReplayMsgTitle" "ZÁZNAM"
90359035"[english]Replay_ReplayMsgTitle" "REPLAY"
9036N/A"Replay_YouTubeURL" "YOUTUBE URL ADRESA"
N/A9036"Replay_YouTubeURL" "ODKAZ NA YOUTUBE"
90379037"[english]Replay_YouTubeURL" "YOUTUBE URL"
90389038"Replay_Category" "KATEGORIE"
90399039"[english]Replay_Category" "CATEGORIES"
1015610156"[english]TF_Wingstick" "Wingstick"
1015710157"Replay_FirstRenderQueueAddTitle" "Renderovací fronta"
1015810158"[english]Replay_FirstRenderQueueAddTitle" "Render Queue"
10159N/A"Replay_FirstRenderQueueAddMsg" "Přidal jsi záběr do renderovací fronty.\n\nMůžeš přidat více záběrů a uložit je všechny kliknutím na \"ULOŽIT VŠECHNY\" v prohlížeči záznamů."
N/A10159"Replay_FirstRenderQueueAddMsg" "Přidal jsi záběr do renderovací fronty.\n\nVíce záběrů najednou lze přidat a uložit kliknutím na tlačítko „ULOŽIT VŠE“ v prohlížeči záznamů."
1016010160"[english]Replay_FirstRenderQueueAddMsg" "You have added a take to your render queue.\n\nYou can add multiple takes and save them all at once by clicking \"SAVE ALL\" in the replay browser."
1016110161"TF_CRITS" "KRITY"
1016210162"[english]TF_CRITS" "CRITS"
1265212652"[english]TF_ValveStoreShipmentBox_Desc" ""
1265312653"TF_StorePromotionPackage" "Mann Co. Store Package"
1265412654"[english]TF_StorePromotionPackage" "Mann Co. Store Package"
12655N/A"TF_StorePromotionPackage_Desc" "Tento balíček obsahuje jeden předmět zdarma z Mann Co. obchodu! Můžeš ho otevřít ze svého batohu!"
N/A12655"TF_StorePromotionPackage_Desc" "Tento balíček obsahuje jeden předmět z Mann Co. obchodu zdarma! Otevři jej ze svého batohu!"
1265612656"[english]TF_StorePromotionPackage_Desc" "This bag contains one free item from the Mann Co. store! You can open it from your backpack!"
1265712657"TF_Set_AppleArrow" "Dual-Purpose Fruit"
1265812658"[english]TF_Set_AppleArrow" "Dual-Purpose Fruit"
1993419934"[english]TF_Tool_Gift_Global_Desc" "This Giftapult is prepped and ready for delivery. Use it from your backpack to deliver the contents to a random online player."
1993519935"TF_Tool_Gift_Global_Received" "Delivered Giftapult Package"
1993619936"[english]TF_Tool_Gift_Global_Received" "Delivered Giftapult Package"
19937N/A"TF_Tool_Gift_Global_Received_Desc" "Tento balíček ti byl doručen pomocí Giftapultu od náhodného online hráče. Můžeš jej otevřít ze svého batohu."
N/A19937"TF_Tool_Gift_Global_Received_Desc" "Tento balíček ti byl doručen pomocí Giftapultu od náhodného hráče. Otevři jej ze svého batohu!"
1993819938"[english]TF_Tool_Gift_Global_Received_Desc" "This package was delivered by Giftapult from a random online stranger. You can open it from your backpack."
1993919939"Attrib_ShortCircuitPositive" "Při zásahu nespotřebuje náboje"
1994019940"[english]Attrib_ShortCircuitPositive" "Consumes no ammo on hit"
2832228322"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match, which is preventing you from queuing."
2832328323"TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "Válečné maskování"
2832428324"[english]TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "War Paint"
N/A28325"TF_HalloweenContractPackage" "Halloween Package"
N/A28326"[english]TF_HalloweenContractPackage" "Halloween Package"
N/A28327"TF_HalloweenContractPackage_Desc" "Tento balíček obsahuje jeden halloweenský předmět zdarma! Otevři jej ze svého batohu!"
N/A28328"[english]TF_HalloweenContractPackage_Desc" "This package contains one free Halloween item! You can open it from your backpack!"
N/A28329"Attrib_MeterResupplyDenied" "Měřič benzínu není ovlivněn respawnem ani doplňováním zdraví/nábojů"
N/A28330"[english]Attrib_MeterResupplyDenied" "Spawning and resupply do not affect the Gas meter"
N/A28331"Attrib_MeterStartsEmpty" "Měřič benzínu je na začátku hry prázdný"
N/A28332"[english]Attrib_MeterStartsEmpty" "Gas meter starts empty"
N/A28333"Attrib_MeterChargeType3" "Měřič benzínu se nabíjí udílením poškození a/nebo uplynulým časem"
N/A28334"[english]Attrib_MeterChargeType3" "Gas meter builds with damage done and/or time"
N/A28335"TF_SteamWorkshop_Tag_WarPaint" "Válečné maskování"
N/A28336"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_WarPaint" "War Paint"
2832528337}
2832628338}