Template:PatchDiff/October 31, 2017 Patch/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
381381"[english]TF_Chat_AllDead" "�*DEAD* �%s1� :  %s2"
382382"TF_Chat_AllSpec" "�*WIDZ* �%s1� : %s2"
383383"[english]TF_Chat_AllSpec" "�*SPEC* �%s1� :  %s2"
384N/A"TF_Name_Change" "�* �%s1� zmienia nick na �%s2"
N/A384"TF_Name_Change" "�* �%s1� zmienia pseudonim na �%s2"
385385"[english]TF_Name_Change" "�* �%s1� changed name to �%s2"
386386"Econ_holiday_restriction_halloween" "Dostępne tylko w Halloween"
387387"[english]Econ_holiday_restriction_halloween" "Holiday Restriction: Halloween"
38793879"[english]Attrib_OverhealDecay_Positive" "+%s1% longer overheal time"
38803880"Attrib_OverhealDecay_Negative" "-%s1% czasu nadleczenia"
38813881"[english]Attrib_OverhealDecay_Negative" "%s1% shorter overheal time"
3882N/A"Attrib_HealOnHit_Positive" "Przy trafieniu: do +%s1 zdrowia"
N/A3882"Attrib_HealOnHit_Positive" "Przy trafieniu: do +%s1 pkt. zdrowia"
38833883"[english]Attrib_HealOnHit_Positive" "On Hit: Gain up to +%s1 health"
3884N/A"Attrib_HealOnHit_Negative" "Przy trafieniu: %s1 zdrowia"
N/A3884"Attrib_HealOnHit_Negative" "Przy trafieniu: %s1 pkt. zdrowia"
38853885"[english]Attrib_HealOnHit_Negative" "On Hit: %s1 health"
38863886"Attrib_CritChance_Positive" "+%s1 szansy na krytyczne trafienie"
38873887"[english]Attrib_CritChance_Positive" "+%s1 critical hit chance"
56495649"[english]TF_T_Nt" "Name Tag"
56505650"TF_Tool_Nametag_Desc" "Zmienia nazwę przedmiotu w twoim plecaku"
56515651"[english]TF_Tool_Nametag_Desc" "Changes the name of an item in your backpack"
5652N/A"TF_Tool_DecoderRing" "Klucz do Skrzynki Mann Co."
N/A5652"TF_Tool_DecoderRing" "Klucz do skrzynki Mann Co."
56535653"[english]TF_Tool_DecoderRing" "Mann Co. Supply Crate Key"
56545654"TF_Tool_DecoderRing_Desc" "Służy do otwarcia skrzynek."
56555655"[english]TF_Tool_DecoderRing_Desc" "Used to open locked supply crates."
98439843"[english]Attrib_ChargeImpactDamageIncreased" "+%s1% increase in charge impact damage"
98449844"Attrib_ChargeRechargeRateIncreased" "+%s1% tempa ładowania szarży"
98459845"[english]Attrib_ChargeRechargeRateIncreased" "+%s1% increase in charge recharge rate"
9846N/A"Attrib_AirDashCountIncreased" "Pozwala na potrójny skok, gdy jest dobyty.\nGdy znajdujesz się w powietrzu, ataki wręcz zadają obrażenia minikrytyczne."
N/A9846"Attrib_AirDashCountIncreased" "Pozwala na potrójny skok, gdy broń jest dobyta\nZnajdując się w powietrzu, ataki wręcz zadają obrażenia minikrytyczne"
98479847"[english]Attrib_AirDashCountIncreased" "Grants Triple Jump while deployed.\nMelee attacks mini-crit while airborne."
98489848"Attrib_SpeedBuffAlly" "Przy trafieniu w sojusznika: zwiększa waszą szybkość na kilka sekund"
98499849"[english]Attrib_SpeedBuffAlly" "On Hit Teammate: Boosts both players' speed for several seconds"
1572515725"[english]Item_HolidayGift" "�%s1� has found a holiday gift:: %s2 %s3"
1572615726"TF_GameModeDesc_HalloweenMix" "Zagraj na wszystkich wydarzeniowych mapach halloweenowych."
1572715727"[english]TF_GameModeDesc_HalloweenMix" "Play all of the Halloween event maps."
15728N/A"TF_GameModeDetail_HalloweenMix" "Zwiedź stare i nowe halloweenowe mapy: Gorge Event (2015), Sinshine (2015), Moonshine Event (2015), Hellstone (2015), Carnival of Carnage (2014), Helltower (2013), Ghost Fort (2012), Eyeaduct (2011), Mann Manor (2010) i Harvest (2009)."
N/A15728"TF_GameModeDetail_HalloweenMix" "Zwiedź stare i nowe halloweenowe mapy: Gorge Event (2015), Sinshine (2015), Moonshine (2015), Hellstone (2015), Carnival of Carnage (2014), Helltower (2013), Ghost Fort (2012), Eyeaduct (2011), Mann Manor (2010) i Harvest Event (2009)."
1572915729"[english]TF_GameModeDetail_HalloweenMix" "Tour the Halloween maps, past and present: Gorge Event (2015), Sinshine (2015), Moonshine Event (2015), Hellstone (2015), Carnival of Carnage (2014), Helltower (2013), Ghost Fort (2012), Eyeaduct (2011), Mann Manor (2010), and Harvest (2009)."
1573015730"TF_GameModeDesc_Halloween247" "Graj na wszystkich stworzonych przez społeczność halloweenowych mapach z 2015."
1573115731"[english]TF_GameModeDesc_Halloween247" "Play all of the 2015 Halloween community maps."
15732N/A"TF_GameModeDetail_Halloween247" "Wybierz tę opcję, by dołączyć do serwera, który stale używa map z wydarzenia halloweenowego 2015: Gorge Event, Sinshine, Moonshine Event i Hellstone."
N/A15732"TF_GameModeDetail_Halloween247" "Wybierz tę opcję, by dołączyć do serwera, który stale używa map z wydarzenia halloweenowego z 2015 roku: Gorge Event, Sinshine, Moonshine i Hellstone."
1573315733"[english]TF_GameModeDetail_Halloween247" "Select this option to join a game server that continually runs the 2015 Halloween community maps: Gorge Event, Sinshine, Moonshine Event, and Hellstone."
1573415734"TF_HalloweenItem_GrantPickupFail" "Nawiedzony prezent halloweenowy zniknął!"
1573515735"[english]TF_HalloweenItem_GrantPickupFail" "The Haunted Halloween Gift has disappeared!"
2122021220"[english]TF_TournamentMedal_BETA_LAN_Participant" "BETA LAN Participant"
2122121221"TF_Wearable_Jacket" "Kurtka"
2122221222"[english]TF_Wearable_Jacket" "Jacket"
21223N/A"TF_RD_RedFinale" "Drużyna RED wygra za:"
N/A21223"TF_RD_RedFinale" "RED wygra za:"
2122421224"[english]TF_RD_RedFinale" "Red wins in:"
21225N/A"TF_RD_BlueFinale" "Drużyna BLU wygra za:"
N/A21225"TF_RD_BlueFinale" "BLU wygra za:"
2122621226"[english]TF_RD_BlueFinale" "Blue wins in:"
2122721227"TF_LimitedSummer_Loot_List_Header" "Ta skrzynka zawiera jeden z poniższych limitowanych przedmiotów:"
2122821228"[english]TF_LimitedSummer_Loot_List_Header" "This crate contains one of the following limited items:"
2392823928"[english]TF_MapToken_SunshineEvent_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Rebecca 'phi' Ailes, Kimberly 'iiboharz' Riswick, and Harlen 'UEAKCrash' Linke\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Sinshine community map. Show your support today!"
2392923929"TF_MapToken_SunshineEvent_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Sinshine."
2393023930"[english]TF_MapToken_SunshineEvent_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Sinshine community map."
23931N/A"TF_Map_MoonshineEvent" "Moonshine Event"
N/A23931"TF_Map_MoonshineEvent" "Moonshine"
2393223932"[english]TF_Map_MoonshineEvent" "Moonshine Event"
23933N/A"TF_MapToken_MoonshineEvent" "Znaczek mapy - Moonshine Event"
N/A23933"TF_MapToken_MoonshineEvent" "Znaczek mapy - Moonshine"
2393423934"[english]TF_MapToken_MoonshineEvent" "Map Stamp - Moonshine Event"
23935N/A"TF_MapToken_MoonshineEvent_Desc" "Mapa typu Król wzgórza\n\nAutorzy: Josh „Hey You” Harris, Harlen „UEAKCrash” Linke, Jake „Jukebox” Jackubowski i Psyke\n\nZakupienie tego przedmiotu bezpośrednio wspiera twórców mapy Moonshine Event. Okaż swoje wsparcie!"
N/A23935"TF_MapToken_MoonshineEvent_Desc" "Mapa typu Król wzgórza\n\nAutorzy: Josh „Hey You” Harris, Harlen „UEAKCrash” Linke, Jake „Jukebox” Jackubowski i Psyke\n\nZakupienie tego przedmiotu bezpośrednio wspiera twórców mapy Moonshine. Okaż swoje wsparcie!"
2393623936"[english]TF_MapToken_MoonshineEvent_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Josh 'Hey You' Harris, Harlen 'UEAKCrash' Linke, Jake 'Jukebox' Jackubowski, and Psyke\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Moonshine Event community map. Show your support today!"
23937N/A"TF_MapToken_MoonshineEvent_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Moonshine Event."
N/A23937"TF_MapToken_MoonshineEvent_AdText" "- Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Moonshine."
2393823938"[english]TF_MapToken_MoonshineEvent_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Moonshine Event community map."
2393923939"TF_Map_MillstoneEvent" "Hellstone"
2394023940"[english]TF_Map_MillstoneEvent" "Hellstone"
2397223972"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSunshineEvent" "Strange Filter: Sinshine (Community)"
2397323973"TF_StrangeFilter_CommunityMapSunshineEvent_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Sinshine."
2397423974"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSunshineEvent_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Sinshine."
23975N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapMoonshineEvent" "Kuriozalny filtr: Moonshine Event (społeczności)"
N/A23975"TF_StrangeFilter_CommunityMapMoonshineEvent" "Kuriozalny filtr: Moonshine (społeczności)"
2397623976"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapMoonshineEvent" "Strange Filter: Moonshine Event (Community)"
23977N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapMoonshineEvent_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Moonshine Event."
N/A23977"TF_StrangeFilter_CommunityMapMoonshineEvent_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Moonshine."
2397823978"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapMoonshineEvent_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Moonshine Event."
2397923979"TF_StrangeFilter_CommunityMapMillstoneEvent" "Kuriozalny filtr: Hellstone (społeczności)"
2398023980"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapMillstoneEvent" "Strange Filter: Hellstone (Community)"
2707127071"[english]TF_Weapon_DragonsFury" "The Dragon's Fury"
2707227072"TF_Weapon_DragonsFury_Desc" "Ta potężna, jednostrzałowa wyrzutnia ognia nagradza kolejne trafienia szybszym przeładowaniem i dodatkowymi obrażeniami."
2707327073"[english]TF_Weapon_DragonsFury_Desc" "This powerful, single-shot flamethrower rewards consecutive hits with faster reloads and bonus damage."
27074N/A"TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Atak podstawowy: wystrzeliwuje szybko poruszający się pocisk, który na krótko podpala przeciwników\n\nAtak alternatywny: wypuszcza podmuch powietrza, który odpycha wrogów oraz wrogie pociski i gasi podpalonych sojuszników\n\\Używa wspólnego zbiornika ciśnieniowego dla podstawowego i alternatywnego ataku."
N/A27074"TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Atak podstawowy: wystrzeliwuje szybko poruszający się pocisk, który na krótko podpala przeciwników\nAtak alternatywny: wypuszcza podmuch powietrza, który odpycha wrogów oraz wrogie pociski i gasi podpalonych sojuszników\nUżywa wspólnego zbiornika ciśnieniowego dla podstawowego i alternatywnego ataku."
2707527075"[english]TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Uses a shared pressure tank for Primary Fire and Alt-Fire.\n\nPrimary Fire: Launches a fast-moving projectile that briefly ignites enemies\n\nAlt-Fire: Release a blast of air that pushes enemies and projectiles, and extinguishes teammates that are on fire."
2707627076"TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Zadaje +300% obrażeń, gdy cel płonie\nPo trafieniu: +50% szybkości spadku ciśnienia"
2707727077"[english]TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deals +300% damage to burning players\n+50% repressurization rate on hit"
2738227382"[english]Campaign3Cosmetics_Case2_collection" "Unleash the Beast Cosmetic Collection"
2738327383"Campaign3Cosmetics_Case2_collection_desc" "Przedmioty z kolekcji ozdób uwolnionej bestii:"
2738427384"[english]Campaign3Cosmetics_Case2_collection_desc" "Items from the Unleash the Beast Cosmetic Collection:"
27385N/A"Campaign3Paintkits_contract1_collection" "Kolekcja odznaczonego bohatera wojennego"
N/A27385"Campaign3Paintkits_contract1_collection" "Kolekcja bohatera wojennego"
2738627386"[english]Campaign3Paintkits_contract1_collection" "Decorated War Hero Collection"
27387N/A"Campaign3Paintkits_contract1_collection_desc" "Przedmioty z kolekcji odznaczonego bohatera wojennego:"
N/A27387"Campaign3Paintkits_contract1_collection_desc" "Przedmioty z kolekcji bohatera wojennego:"
2738827388"[english]Campaign3Paintkits_contract1_collection_desc" "Items from the Decorated War Hero Collection:"
2738927389"Campaign3Paintkits_contract2_collection" "Kolekcja najemnika kontraktowego"
2739027390"[english]Campaign3Paintkits_contract2_collection" "Contract Campaigner Collection"
2746327463"[english]TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2_desc" "Used to Open an Infernal Reward War Paint Case"
2746427464"TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2_AdText" "- Służy do otwarcia skrzyni barw wojennych piekielnych nagród"
2746527465"[english]TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2_AdText" "-Used to Open an Infernal Reward War Paint Case"
27466N/A"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier1_Name" "Barwy wojenne odznaczonego bohatera wojennego\nOtwarta skrzynia stopnia Cywil"
N/A27466"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier1_Name" "Barwy wojenne bohatera wojennego\nOtwarta skrzynia stopnia Cywil"
2746727467"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier1_Name" "'Decorated War Hero' War Paint\nCivilian Grade Keyless Case"
27468N/A"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier2_Name" "Barwy wojenne odznaczonego bohatera wojennego\nOtwarta skrzynia stopnia Wolny strzelec"
N/A27468"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier2_Name" "Barwy wojenne bohatera wojennego\nOtwarta skrzynia stopnia Wolny strzelec"
2746927469"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier2_Name" "'Decorated War Hero' War Paint\nFreelance Grade Keyless Case"
27470N/A"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier3_Name" "Barwy wojenne odznaczonego bohatera wojennego\nOtwarta skrzynia stopnia Najemnik"
N/A27470"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier3_Name" "Barwy wojenne bohatera wojennego\nOtwarta skrzynia stopnia Najemnik"
2747127471"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier3_Name" "'Decorated War Hero' War Paint\nMercenary Grade Keyless Case"
2747227472"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection2_Tier1_Name" "Barwy wojenne najemnika kontraktowego\nOtwarta skrzynia stopnia Cywil"
2747327473"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection2_Tier1_Name" "'Contract Campaigner' War Paint\nCivilian Grade Keyless Case"
2747527475"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection2_Tier2_Name" "'Contract Campaigner' War Paint\nFreelance Grade Keyless Case"
2747627476"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection2_Tier3_Name" "Barwy wojenne najemnika kontraktowego\nOtwarta skrzynia stopnia Najemnik"
2747727477"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection2_Tier3_Name" "'Contract Campaigner' War Paint\nMercenary Grade Keyless Case"
27478N/A"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier1_Desc" "Barwy wojenne stopnia Cywil lub większego z kolekcji odznaczonego bohatera wojennego."
N/A27478"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier1_Desc" "Barwy wojenne stopnia Cywil lub wyższego z kolekcji bohatera wojennego."
2747927479"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier1_Desc" "A Civilian Grade or better War Paint from the Decorated War Hero Collection"
27480N/A"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier2_Desc" "Barwy wojenne stopnia Wolny strzelec lub większego z kolekcji odznaczonego bohatera wojennego."
N/A27480"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier2_Desc" "Barwy wojenne stopnia Wolny strzelec lub wyższego z kolekcji bohatera wojennego."
2748127481"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier2_Desc" "A Freelance Grade or better War Paint from the Decorated War Hero Collection"
27482N/A"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier3_Desc" "Barwy wojenne stopnia Najemnik lub wyższego z kolekcji odznaczonego bohatera wojennego."
N/A27482"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier3_Desc" "Barwy wojenne stopnia Najemnik lub wyższego z kolekcji bohatera wojennego."
2748327483"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier3_Desc" "A Mercenary Grade or better War Paint from the Decorated War Hero Collection"
2748427484"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection2_Tier1_Desc" "Barwy wojenne stopnia Cywil lub wyższego z kolekcji najemnika kontraktowego."
2748527485"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection2_Tier1_Desc" "A Civilian Grade or better War Paint from the Contract Campaigner Collection"
2754127541"[english]TF_Unique_Lunchbox_Banana" "The Second Banana"
2754227542"TF_Lunchbox_Banana_desc" "Zjedz, by odzyskać zdrowie.\nAtak alternatywny: podziel się bananem ze znajomym (działa jak mała apteczka)"
2754327543"[english]TF_Lunchbox_Banana_desc" "Eat to gain health.\nAlt-fire: Share banana with a friend (Small Health Kit)"
27544N/A"TF_GasPasser" "Podpałka"
N/A27544"TF_GasPasser" "Rozpałka"
2754527545"[english]TF_GasPasser" "The Gas Passer"
2754627546"TF_GasPasser_Desc" "Tworzy straszliwą chmurę gazu, która pokrywa wrogów łatwopalną substancją, powodując u nich podpalenie, jeśli otrzymają obrażenia (nawet wrogiego Pyro!)."
2754727547"[english]TF_GasPasser_Desc" "Creates a horrific visible gas cloud that coats enemies with a flammable material, which then ignites into afterburn if they take damage (even enemy Pyros!)"
2779527795"[english]TF_QuestMap_RewardStore_ConfirmPurchase_Title" "Purchase?"
2779627796"TF_QuestMap_RewardStore_ConfirmPurchase_Body" "Czy na pewno chcesz wydać %s1 szt. krwawej forsy na %s2?"
2779727797"[english]TF_QuestMap_RewardStore_ConfirmPurchase_Body" "Are you sure you want to spend %s1 Blood Money for a %s2?"
27798N/A"TF_QuestMap_RewardStore_LimitedQuantity" "Ograniczona liczba! Pozostało %s1."
N/A27798"TF_QuestMap_RewardStore_LimitedQuantity" "Ograniczony zapas! Pozostało %s1."
2779927799"[english]TF_QuestMap_RewardStore_LimitedQuantity" "Limited supply! %s1 remaining."
2780027800"TF_QuestMap_Map_Title" "Mapa"
2780127801"[english]TF_QuestMap_Map_Title" "Map"
2820928209"[english]ItemHistory_Transaction_Delete" "You deleted"
2821028210"ItemHistory_Transaction_Craft" "Wytworzono"
2821128211"[english]ItemHistory_Transaction_Craft" "Crafted"
28212N/A"ItemHistory_Transaction_UnlockCrate" "Uzyskano przez otwarcie skrzyni"
N/A28212"ItemHistory_Transaction_UnlockCrate" "Uzyskano przez otwarcie skrzynki"
2821328213"[english]ItemHistory_Transaction_UnlockCrate" "Unlocked a crate"
2821428214"ItemHistory_Transaction_SupportUndo" "Pomoc techniczna Steam cofnęła przynajmniej jedną z wykonanych przez ciebie czynności"
2821528215"[english]ItemHistory_Transaction_SupportUndo" "Steam Support undid one or more of your prior actions"
2828128281"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match, which is preventing you from queuing."
2828228282"TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "Barwy wojenne"
2828328283"[english]TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "War Paint"
N/A28284"TF_HalloweenContractPackage" "Halloweenowa paczka"
N/A28285"[english]TF_HalloweenContractPackage" "Halloween Package"
N/A28286"TF_HalloweenContractPackage_Desc" "Ta paczka zawiera jeden darmowy przedmiot halloweenowy! Możesz ją otworzyć w swoim plecaku!"
N/A28287"[english]TF_HalloweenContractPackage_Desc" "This package contains one free Halloween item! You can open it from your backpack!"
N/A28288"Attrib_MeterResupplyDenied" "Odradzanie się i uzupełnianie zapasów nie wpływa na wskaźnik benzyny"
N/A28289"[english]Attrib_MeterResupplyDenied" "Spawning and resupply do not affect the Gas meter"
N/A28290"Attrib_MeterStartsEmpty" "Wskaźnik benzyny na początku jest pusty"
N/A28291"[english]Attrib_MeterStartsEmpty" "Gas meter starts empty"
N/A28292"Attrib_MeterChargeType3" "Wskaźnik benzyny rośnie w zależności od czasu i/lub zadawanych obrażeń"
N/A28293"[english]Attrib_MeterChargeType3" "Gas meter builds with damage done and/or time"
N/A28294"TF_SteamWorkshop_Tag_WarPaint" "Barwy wojenne"
N/A28295"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_WarPaint" "War Paint"
2828428296}
2828528297}