Template:PatchDiff/October 31, 2017 Patch/tf/resource/tf proto obj defs czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
287287"[english]4_25014_field { field_number: 5 }" "Kill"
288288"4_25014_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset provést určitý počet zabití."
289289"[english]4_25014_field { field_number: 6 }" "You will be required to earn kills to complete this contract"
290N/A"4_25015_field { field_number: 5 }" "Merasmise 1"
291N/A"[english]4_25015_field { field_number: 5 }" "Merasmission 1"
N/A290"4_25015_field { field_number: 5 }" "Halloween"
N/A291"[english]4_25015_field { field_number: 5 }" "Scream Fortress"
292292"4_25015_field { field_number: 6 }" "Tento kontrakt obsahuje všechny úkoly! Páni!"
293293"[english]4_25015_field { field_number: 6 }" "This quest has all the objectives! Wow!"
294294"4_25016_field { field_number: 5 }" "Merasmus"
328328"4_25023_field { field_number: 6 }" "Jé, ahoj, Saurone. Co jsi říkal? Ano, vskutku, Merasmus posiloval. Vážím si toho, že sis všiml, víš... počkej vteřinku, musím tady jednomu idiotovi zadat kontrakt."
329329"[english]4_25023_field { field_number: 6 }" "Oh, hello, Sauron. What's that? Yes, Merasmus HAS been working out. It's flattering you noticed, I -- hold on, I need to give some idiot mercenary a contract."
330330"4_25024_field { field_number: 5 }" "Harvest"
331N/A"[english]4_25024_field { field_number: 5 }" "Harvest"
N/A331"[english]4_25024_field { field_number: 5 }" "Harvest Event"
332332"4_25024_field { field_number: 6 }" "Vážený smrtelníku! Všichni tví blízcí do svítání zemřou! Podepsán Merasmus! PS: Já nezemřu, protože JSME SI NIKDY NEBYLI BLÍZCÍ!"
333333"[english]4_25024_field { field_number: 6 }" "Dear Mortal! Everything you love will be dead by dawn! Signed, Merasmus! Postscript: I'll still be alive, because I DON'T EVEN LIKE YOU!"
334334"4_25025_field { field_number: 5 }" "Gorge Event"
336336"4_25025_field { field_number: 6 }" "S tímto kontraktem je to jednoduché: buď dokončíš jeho zadání, nebo on dokončí tvůj patetický život! Troufáš si na to? Ha, pozdě, zatímco ses nedíval, podepsal jsem jej za tebe!"
337337"[english]4_25025_field { field_number: 6 }" "I trust you'll -- EXECUTE -- this contract to the letter. I'd hate to -- TERMINATE -- it prematurely. [laughs] I hope you -- fulfill your -- contractual... obligations. You know what, email Merasmus if you come up with a better ending for that one."
338338"4_25026_field { field_number: 5 }" "Moonshine"
339N/A"[english]4_25026_field { field_number: 5 }" "Moonshine"
N/A339"[english]4_25026_field { field_number: 5 }" "Moonshine Event"
340340"4_25026_field { field_number: 6 }" "Dokonce ani enormně velký Měsíc líně se houpající na noční obloze si nemyslí, že dokončíš tento kontrakt! A to už je co říct, všem ostatním to Měsíc přeje!"
341341"[english]4_25026_field { field_number: 6 }" "A gibbous moon hangs pendulously in the night sky, mortal! It thinks you cannot finish this contract! Dare you make the moon look STUPID?"
342342"4_25027_field { field_number: 5 }" "Hellstone"
344344"4_25027_field { field_number: 6 }" "Pekelně obtížný kontrakt pro pekelně nemotorného žoldáka. Že moc opakuji slovo peklo? To jsi ještě neviděl mapu, na jakou tě pošlu!"
345345"[english]4_25027_field { field_number: 6 }" "Does your backside feel WARM, mortal? It should! Because this contract just put you in the hot seat!"
346346"4_25028_field { field_number: 5 }" "Sunshine Event"
347N/A"[english]4_25028_field { field_number: 5 }" "Sunshine Event"
N/A347"[english]4_25028_field { field_number: 5 }" "Sinshine"
348348"4_25028_field { field_number: 6 }" "Exteriér, hřbitov. Kamera se pomalu přibližuje k mrtvole držící v rukou bez kůže zakrvavený kontrakt. TA MRTVOLA JE TVOJE! Neuvěřitelné, že? Merasmus se diví, že mu ještě neodepsali z Hollywoodu!"
349349"[english]4_25028_field { field_number: 6 }" "Exterior, a graveyard. We zoom in on a corpse holding a blood-stained contract: THE CORPSE IS YOURS! That's right! Merasmus has been working on a GREAT screenplay!"
350350"4_25029_field { field_number: 5 }" "Payload"
391391"[english]4_25048_field { field_number: 5 }" "Master of Disguise"
392392"4_25049_field { field_number: 5 }" "Snowycoast"
393393"[english]4_25049_field { field_number: 5 }" "Snowycoast"
N/A394"4_25050_field { field_number: 5 }" "Kontrakt pro mapu Vanguard"
N/A395"[english]4_25050_field { field_number: 5 }" "Vanguard Community Map"
N/A396"4_25051_field { field_number: 5 }" "Kontrakt pro mapu Landfall"
N/A397"[english]4_25051_field { field_number: 5 }" "Landfall Community Map"
N/A398"4_25052_field { field_number: 5 }" "Kontrakt pro mapu Highpass"
N/A399"[english]4_25052_field { field_number: 5 }" "Highpass Community Map"
N/A400"4_25053_field { field_number: 5 }" "Maple Ridge"
N/A401"[english]4_25053_field { field_number: 5 }" "Maple Ridge Event"
N/A402"4_25054_field { field_number: 5 }" "Brimstone"
N/A403"[english]4_25054_field { field_number: 5 }" "Brimstone"
N/A404"4_25055_field { field_number: 5 }" "Pit of Death"
N/A405"[english]4_25055_field { field_number: 5 }" "Pit of Death"
N/A406"4_25056_field { field_number: 5 }" "Návštěva parku"
N/A407"[english]4_25056_field { field_number: 5 }" "Visit Mercenary Park"
N/A408"4_25056_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Mercenary Park splnit několik různých úkolů."
N/A409"[english]4_25056_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A410"4_25058_field { field_number: 5 }" "Pyro"
N/A411"[english]4_25058_field { field_number: 5 }" "Pyro"
N/A412"4_25059_field { field_number: 5 }" "Dragon's Fury"
N/A413"[english]4_25059_field { field_number: 5 }" "The Dragon's Fury"
N/A414"4_25060_field { field_number: 5 }" "Gas Passer"
N/A415"[english]4_25060_field { field_number: 5 }" "The Gas Passer"
N/A416"4_25061_field { field_number: 5 }" "Hot Hand"
N/A417"[english]4_25061_field { field_number: 5 }" "The Hot Hand"
N/A418"4_25062_field { field_number: 5 }" "Thermal Thruster"
N/A419"[english]4_25062_field { field_number: 5 }" "The Thermal Thruster"
N/A420"4_25063_field { field_number: 5 }" "Útočné třídy"
N/A421"[english]4_25063_field { field_number: 5 }" "Offense Classes"
N/A422"4_25063_field { field_number: 6 }" "
N/A423"
N/A424"[english]4_25063_field { field_number: 6 }" ""
N/A425"4_25064_field { field_number: 5 }" "Obrana"
N/A426"[english]4_25064_field { field_number: 5 }" "Defense"
N/A427"4_25064_field { field_number: 6 }" "
N/A428"
N/A429"[english]4_25064_field { field_number: 6 }" ""
N/A430"4_25080_field { field_number: 5 }" "Převzetí parku"
N/A431"[english]4_25080_field { field_number: 5 }" "Dominate Mercenary Park"
N/A432"4_25080_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Mercenary Park splnit několik různých úkolů."
N/A433"[english]4_25080_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A434"4_25081_field { field_number: 5 }" "CTF"
N/A435"[english]4_25081_field { field_number: 5 }" "CTF"
N/A436"4_25082_field { field_number: 5 }" "DeGroot Keep"
N/A437"[english]4_25082_field { field_number: 5 }" "DeGroot Keep"
N/A438"4_25083_field { field_number: 5 }" "Mannpower"
N/A439"[english]4_25083_field { field_number: 5 }" "Mannpower"
N/A440"4_25084_field { field_number: 5 }" "PASS Time"
N/A441"[english]4_25084_field { field_number: 5 }" "PASS Time"
N/A442"4_25098_field { field_number: 5 }" "Gunslinger"
N/A443"[english]4_25098_field { field_number: 5 }" "The Gunslinger"
N/A444"4_25099_field { field_number: 5 }" "Brass Beast"
N/A445"[english]4_25099_field { field_number: 5 }" "The Brass Beast"
N/A446"4_25113_field { field_number: 5 }" "Loch-n-Load"
N/A447"[english]4_25113_field { field_number: 5 }" "Loch-n-Load"
N/A448"4_25114_field { field_number: 5 }" "Engineer (pokročilý)"
N/A449"[english]4_25114_field { field_number: 5 }" "Advanced Engineer"
N/A450"4_25114_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Engineer splnit několik různých úkolů."
N/A451"[english]4_25114_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Engineer to complete this contract."
N/A452"4_25115_field { field_number: 5 }" "Heavy (pokročilý)"
N/A453"[english]4_25115_field { field_number: 5 }" "Advanced Heavy"
N/A454"4_25115_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Heavy splnit několik různých úkolů."
N/A455"[english]4_25115_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Heavy to complete this contract."
N/A456"4_25116_field { field_number: 5 }" "Demoman (pokročilý)"
N/A457"[english]4_25116_field { field_number: 5 }" "Advanced Demoman"
N/A458"4_25116_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Demoman splnit několik různých úkolů."
N/A459"[english]4_25116_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Demoman to complete this contract."
N/A460"4_25117_field { field_number: 5 }" "Demoman (expertní)"
N/A461"[english]4_25117_field { field_number: 5 }" "Expert Demoman"
N/A462"4_25117_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Demoman splnit několik různých úkolů."
N/A463"[english]4_25117_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Demoman to complete this contract."
N/A464"4_25118_field { field_number: 5 }" "Heavy (expertní)"
N/A465"[english]4_25118_field { field_number: 5 }" "Expert Heavy"
N/A466"4_25118_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Heavy splnit několik různých úkolů."
N/A467"[english]4_25118_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Demoman to complete this contract."
N/A468"4_25119_field { field_number: 5 }" "Engineer (expertní)"
N/A469"[english]4_25119_field { field_number: 5 }" "Expert Engineer"
N/A470"4_25119_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Engineer splnit několik různých úkolů."
N/A471"[english]4_25119_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Demoman to complete this contract."
N/A472"4_25133_field { field_number: 5 }" "Back Scatter"
N/A473"[english]4_25133_field { field_number: 5 }" "The Back Scatter"
N/A474"4_25134_field { field_number: 5 }" "Phlogistinator"
N/A475"[english]4_25134_field { field_number: 5 }" "The Phlogistinator"
N/A476"4_25148_field { field_number: 5 }" "Shotgun"
N/A477"[english]4_25148_field { field_number: 5 }" "The Shotgun"
N/A478"4_25162_field { field_number: 5 }" "Scout (pokročilý)"
N/A479"[english]4_25162_field { field_number: 5 }" "Advanced Scout"
N/A480"4_25162_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Scout splnit několik různých úkolů."
N/A481"[english]4_25162_field { field_number: 6 }" "Complete various tasks as Scout to complete this contract."
N/A482"4_25163_field { field_number: 5 }" "Soldier (pokročilý)"
N/A483"[english]4_25163_field { field_number: 5 }" "Advanced Soldier"
N/A484"4_25163_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Soldier splnit několik různých úkolů."
N/A485"[english]4_25163_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Soldier to complete this contract."
N/A486"4_25164_field { field_number: 5 }" "Pyro (pokročilý)"
N/A487"[english]4_25164_field { field_number: 5 }" "Advanced Pyro"
N/A488"4_25164_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Pyro splnit několik různých úkolů."
N/A489"[english]4_25164_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Pyro to complete this contract."
N/A490"4_25165_field { field_number: 5 }" "Scout (expertní)"
N/A491"[english]4_25165_field { field_number: 5 }" "Expert Scout"
N/A492"4_25165_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Scout splnit několik různých úkolů."
N/A493"[english]4_25165_field { field_number: 6 }" "Complete various tasks as Scout to complete this contract."
N/A494"4_25166_field { field_number: 5 }" "Soldier (expertní)"
N/A495"[english]4_25166_field { field_number: 5 }" "Expert Soldier"
N/A496"4_25166_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Soldier splnit několik různých úkolů."
N/A497"[english]4_25166_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Soldier to complete this contract."
N/A498"4_25167_field { field_number: 5 }" "Pyro (expertní)"
N/A499"[english]4_25167_field { field_number: 5 }" "Expert Pyro"
N/A500"4_25167_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Pyro splnit několik různých úkolů."
N/A501"[english]4_25167_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Pyro to complete this contract."
N/A502"4_25181_field { field_number: 5 }" "Spy (pokročilý)"
N/A503"[english]4_25181_field { field_number: 5 }" "Advanced Spy"
N/A504"4_25181_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Spy splnit několik různých úkolů."
N/A505"[english]4_25181_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Spy to complete this contract."
N/A506"4_25182_field { field_number: 5 }" "Medic (pokročilý)"
N/A507"[english]4_25182_field { field_number: 5 }" "Advanced Medic"
N/A508"4_25182_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Medic splnit několik různých úkolů."
N/A509"[english]4_25182_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Medic to complete this contract."
N/A510"4_25184_field { field_number: 5 }" "Sniper (pokročilý)"
N/A511"[english]4_25184_field { field_number: 5 }" "Advanced Sniper"
N/A512"4_25184_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Sniper splnit několik různých úkolů."
N/A513"[english]4_25184_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Sniper to complete this contract."
N/A514"4_25187_field { field_number: 5 }" "Spy (expertní)"
N/A515"[english]4_25187_field { field_number: 5 }" "Expert Spy"
N/A516"4_25187_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Spy splnit několik různých úkolů."
N/A517"[english]4_25187_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Spy to complete this contract."
N/A518"4_25188_field { field_number: 5 }" "Medic (expertní)"
N/A519"[english]4_25188_field { field_number: 5 }" "Expert Medic"
N/A520"4_25188_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Medic splnit několik různých úkolů."
N/A521"[english]4_25188_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Medic to complete this contract."
N/A522"4_25189_field { field_number: 5 }" "Sniper (expertní)"
N/A523"[english]4_25189_field { field_number: 5 }" "Expert Sniper"
N/A524"4_25189_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset jako Sniper splnit několik různých úkolů."
N/A525"[english]4_25189_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks as Sniper to complete this contract."
N/A526"4_25203_field { field_number: 5 }" "Big Earner"
N/A527"[english]4_25203_field { field_number: 5 }" "The Big Earner"
N/A528"4_25217_field { field_number: 5 }" "Amputator"
N/A529"[english]4_25217_field { field_number: 5 }" "The Amputator"
N/A530"4_25231_field { field_number: 5 }" "2Fort"
N/A531"[english]4_25231_field { field_number: 5 }" "2Fort"
N/A532"4_25231_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě 2Fort splnit několik různých úkolů."
N/A533"[english]4_25231_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A534"4_25245_field { field_number: 5 }" "Upward"
N/A535"[english]4_25245_field { field_number: 5 }" "Upward"
N/A536"4_25245_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Upward splnit několik různých úkolů."
N/A537"[english]4_25245_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A538"4_25246_field { field_number: 5 }" "Goldrush"
N/A539"[english]4_25246_field { field_number: 5 }" "Goldrush"
N/A540"4_25246_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Goldrush splnit několik různých úkolů."
N/A541"[english]4_25246_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A542"4_25247_field { field_number: 5 }" "Suijin"
N/A543"[english]4_25247_field { field_number: 5 }" "Suijin"
N/A544"4_25247_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Suijin splnit několik různých úkolů."
N/A545"[english]4_25247_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A546"4_25248_field { field_number: 5 }" "Badwater"
N/A547"[english]4_25248_field { field_number: 5 }" "Badwater"
N/A548"4_25248_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Badwater splnit několik různých úkolů."
N/A549"[english]4_25248_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A550"4_25249_field { field_number: 5 }" "Hightower"
N/A551"[english]4_25249_field { field_number: 5 }" "Hightower"
N/A552"4_25249_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Hightower splnit několik různých úkolů."
N/A553"[english]4_25249_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A554"4_25250_field { field_number: 5 }" "Harvest"
N/A555"[english]4_25250_field { field_number: 5 }" "Harvest"
N/A556"4_25250_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Harvest splnit několik různých úkolů."
N/A557"[english]4_25250_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A558"4_25251_field { field_number: 5 }" "Dustbowl"
N/A559"[english]4_25251_field { field_number: 5 }" "Dustbowl"
N/A560"4_25251_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Dustbowl splnit několik různých úkolů."
N/A561"[english]4_25251_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A562"4_25252_field { field_number: 5 }" "Turbine"
N/A563"[english]4_25252_field { field_number: 5 }" "Turbine"
N/A564"4_25252_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Turbine splnit několik různých úkolů."
N/A565"[english]4_25252_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A566"4_25267_field { field_number: 5 }" "Banana Bay"
N/A567"[english]4_25267_field { field_number: 5 }" "Banana Bay"
N/A568"4_25267_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Banana Bay splnit několik různých úkolů."
N/A569"[english]4_25267_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A570"4_25268_field { field_number: 5 }" "Mossrock"
N/A571"[english]4_25268_field { field_number: 5 }" "Mossrock"
N/A572"4_25268_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Mossrock splnit několik různých úkolů."
N/A573"[english]4_25268_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A574"4_25269_field { field_number: 5 }" "Lazarus"
N/A575"[english]4_25269_field { field_number: 5 }" "Lazarus"
N/A576"4_25269_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Lazarus splnit několik různých úkolů."
N/A577"[english]4_25269_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A578"4_25270_field { field_number: 5 }" "Second Banana"
N/A579"[english]4_25270_field { field_number: 5 }" "The Banana"
N/A580"4_25271_field { field_number: 5 }" "Brazil"
N/A581"[english]4_25271_field { field_number: 5 }" "Brazil"
N/A582"4_25271_field { field_number: 6 }" "Pro dokončení tohoto kontraktu budeš muset na mapě Brazil splnit několik různých úkolů."
N/A583"[english]4_25271_field { field_number: 6 }" "You will be required to complete various tasks on Lair to complete this contract."
N/A584"5_1000_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele na mapě Powerhouse: %s1"
N/A585"[english]5_1000_field { field_number: 2 }" "Get a kill on Powerhouse: %s1"
N/A586"5_1001_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod na mapě Powerhouse: %s1"
N/A587"[english]5_1001_field { field_number: 2 }" "Capture an objective on Powerhouse: %s1"
N/A588"5_1002_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zabírajícího bod na mapě Powerhouse: %s1"
N/A589"[english]5_1002_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy capturing a point on Powerhouse: %s1"
N/A590"5_1003_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Powerhouse: %s1"
N/A591"[english]5_1003_field { field_number: 2 }" "Win a round on Powerhouse: %s1"
N/A592"5_1004_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Powerhouse: %s1"
N/A593"[english]5_1004_field { field_number: 2 }" "Score points on Powerhouse: %s1"
N/A594"5_100_field { field_number: 2 }" "Jako Scout získej bod: %s1"
N/A595"[english]5_100_field { field_number: 2 }" "Score points as Scout: %s1"
N/A596"5_101_field { field_number: 2 }" "Jako Scout zabij nepřítele při skoku: %s1"
N/A597"[english]5_101_field { field_number: 2 }" "Kill while mid-jump as Scout: %s1"
N/A598"5_102_field { field_number: 2 }" "Jako Scout zabij Demomana: %s1"
N/A599"[english]5_102_field { field_number: 2 }" "Kill a Demoman as Scout: %s1"
N/A600"5_103_field { field_number: 2 }" "Jako Scout splň úkol mapy: %s1"
N/A601"[english]5_103_field { field_number: 2 }" "Capture an objective as Scout: %s1"
N/A602"5_104_field { field_number: 2 }" "Jako Scout zabij nepřítele: %s1"
N/A603"[english]5_104_field { field_number: 2 }" "Kill as Scout: %s1"
N/A604"5_105_field { field_number: 2 }" "Jako Scout zabij Medica: %s1"
N/A605"[english]5_105_field { field_number: 2 }" "Kill a Medic as Scout: %s1"
N/A606"5_107_field { field_number: 2 }" "Při trojitém skoku zabij nepřítele zbraní Soda Popper: %s1"
N/A607"[english]5_107_field { field_number: 2 }" "Kill with The Soda Popper while triple-jumping: %s1"
N/A608"5_108_field { field_number: 2 }" "Jako Scout si vyléči 100 bodů zdraví: %s1"
N/A609"[english]5_108_field { field_number: 2 }" "Heal 100 health as Scout: %s1"
N/A610"5_109_field { field_number: 2 }" "Jako Scout zabij krvácejícího nepřítele: %s1"
N/A611"[english]5_109_field { field_number: 2 }" "Kill a bleeding enemy as Scout: %s1"
N/A612"5_1100_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Snowplow: %s1"
N/A613"[english]5_1100_field { field_number: 2 }" "Score points on Snowplow: %s1"
N/A614"5_1101_field { field_number: 2 }" "Získej bod tlačením vozíku na mapě Snowplow: %s1"
N/A615"[english]5_1101_field { field_number: 2 }" "Capture an objective on Snowplow: %s1"
N/A616"5_1102_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě Snowplow: %s1"
N/A617"[english]5_1102_field { field_number: 2 }" "Defend an objective on Snowplow: %s1"
N/A618"5_1103_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Snowplow: %s1"
N/A619"[english]5_1103_field { field_number: 2 }" "Win a round on Snowplow: %s1"
N/A620"5_110_field { field_number: 2 }" "Jako Scout zabij omráčeného nepřítele: %s1"
N/A621"[english]5_110_field { field_number: 2 }" "Kill a stunned enemy as Scout: %s1"
N/A622"5_111_field { field_number: 2 }" "Jako Scout se vyhni 100 bodům poškození: %s1"
N/A623"[english]5_111_field { field_number: 2 }" "Prevent 100 damage as Scout: %s1"
N/A624"5_112_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele mini-kritickým zásahem: %s1"
N/A625"[english]5_112_field { field_number: 2 }" "Minicrit kill: %s1"
N/A626"5_1200_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Borneo: %s1"
N/A627"[english]5_1200_field { field_number: 2 }" "Score points on Borneo: %s1"
N/A628"5_1201_field { field_number: 2 }" "Získej bod tlačením vozíku na mapě Borneo: %s1"
N/A629"[english]5_1201_field { field_number: 2 }" "Capture an objective on Borneo: %s1"
N/A630"5_1202_field { field_number: 2 }" "Ubraň vozík na mapě Borneo: %s1"
N/A631"[english]5_1202_field { field_number: 2 }" "Defend the cart on Borneo: %s1"
N/A632"5_1203_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Borneo: %s1"
N/A633"[english]5_1203_field { field_number: 2 }" "Win a round on Borneo: %s1"
N/A634"5_1300_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Suijin: %s1"
N/A635"[english]5_1300_field { field_number: 2 }" "Score points on Suijin: %s1"
N/A636"5_1301_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě Suijin: %s1"
N/A637"[english]5_1301_field { field_number: 2 }" "Defend the objective on Suijin: %s1"
N/A638"5_1302_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod na mapě Suijin: %s1"
N/A639"[english]5_1302_field { field_number: 2 }" "Capture the objective on Suijin: %s1"
N/A640"5_1303_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Suijin: %s1"
N/A641"[english]5_1303_field { field_number: 2 }" "Win a round on Suijin: %s1"
N/A642"5_1400_field { field_number: 2 }" "Získej bod: %s1"
N/A643"[english]5_1400_field { field_number: 2 }" "Score points: %s1"
N/A644"5_1401_field { field_number: 2 }" "Získej 10 bodů v jediném životě: %s1"
N/A645"[english]5_1401_field { field_number: 2 }" "Score 10 points in a single life: %s1"
N/A646"5_1402_field { field_number: 2 }" "Buď na konci kola nejlepším hráčem: %s1"
N/A647"[english]5_1402_field { field_number: 2 }" "Be an MVP at the end of a round: %s1"
N/A648"5_1500_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele: %s1"
N/A649"[english]5_1500_field { field_number: 2 }" "Get a kill: %s1"
N/A650"5_1501_field { field_number: 2 }" "Zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A651"[english]5_1501_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills in a single life: %s1"
N/A652"5_1502_field { field_number: 2 }" "Zabij Scouta: %s1"
N/A653"[english]5_1502_field { field_number: 2 }" "Kill a Scout: %s1"
N/A654"5_1503_field { field_number: 2 }" "Zabij Soldiera: %s1"
N/A655"[english]5_1503_field { field_number: 2 }" "Kill a Soldier: %s1"
N/A656"5_1504_field { field_number: 2 }" "Zabij Pyra: %s1"
N/A657"[english]5_1504_field { field_number: 2 }" "Kill a Pyro: %s1"
N/A658"5_1505_field { field_number: 2 }" "Zabij Demomana: %s1"
N/A659"[english]5_1505_field { field_number: 2 }" "Kill a Demoman: %s1"
N/A660"5_1506_field { field_number: 2 }" "Zabij Heavyho: %s1"
N/A661"[english]5_1506_field { field_number: 2 }" "Kill a Heavy: %s1"
N/A662"5_1507_field { field_number: 2 }" "Zabij Engineera: %s1"
N/A663"[english]5_1507_field { field_number: 2 }" "Kill an Engineer: %s1"
N/A664"5_1508_field { field_number: 2 }" "Zabij Medica: %s1"
N/A665"[english]5_1508_field { field_number: 2 }" "Kill a Medic: %s1"
N/A666"5_1509_field { field_number: 2 }" "Zabij Snipera: %s1"
N/A667"[english]5_1509_field { field_number: 2 }" "Kill a Sniper: %s1"
N/A668"5_1510_field { field_number: 2 }" "Zabij Spye: %s1"
N/A669"[english]5_1510_field { field_number: 2 }" "Kill a Spy: %s1"
N/A670"5_1601_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele po sebrání halloweenské dýně: %s1"
N/A671"[english]5_1601_field { field_number: 2 }" "Crumpkin kill: %s1"
N/A672"5_1602_field { field_number: 2 }" "Seber halloweenskou dýni: %s1"
N/A673"[english]5_1602_field { field_number: 2 }" "Pickup a Crumpkin: %s1"
N/A674"5_1603_field { field_number: 2 }" "Zabij vystrašeného nepřítele: %s1"
N/A675"[english]5_1603_field { field_number: 2 }" "Kill a Yikes'd enemy: %s1"
N/A676"5_1604_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele výbuchem dýňové bomby: %s1"
N/A677"[english]5_1604_field { field_number: 2 }" "Pumpkin bomb kill: %s1"
N/A678"5_1605_field { field_number: 2 }" "Zabij Headless Horsemanna: %s1"
N/A679"[english]5_1605_field { field_number: 2 }" "Kill HHH: %s1"
N/A680"5_1606_field { field_number: 2 }" "Zabij Merasma: %s1"
N/A681"[english]5_1606_field { field_number: 2 }" "Kill Merasmus: %s1"
N/A682"5_1607_field { field_number: 2 }" "Zabij Monocula: %s1"
N/A683"[english]5_1607_field { field_number: 2 }" "Kill Monoculus: %s1"
N/A684"5_1608_field { field_number: 2 }" "Dostaň se z Ostrova s kořistí na mapě Eyeaduct: %s1"
N/A685"[english]5_1608_field { field_number: 2 }" "Escape Loot Island on Eyeaduct: %s1"
N/A686"5_1609_field { field_number: 2 }" "Dej nepříteli babu na mapě Mann Manor: %s1"
N/A687"[english]5_1609_field { field_number: 2 }" "Tag a player as 'IT' on Mann Manor: %s1"
N/A688"5_1610_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele v očistci na mapě Eyeaduct: %s1"
N/A689"[english]5_1610_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy in Purgatory in Eyeaduct: %s1"
N/A690"5_1611_field { field_number: 2 }" "Dostaň se z Ostrova lebky na mapě Ghost Fort: %s1"
N/A691"[english]5_1611_field { field_number: 2 }" "Escape Skull Island on Ghost Fort: %s1"
N/A692"5_1612_field { field_number: 2 }" "Omrač Merasma bombou na svojí hlavě: %s1"
N/A693"[english]5_1612_field { field_number: 2 }" "Stun Merasmus with a Bomb Head: %s1"
N/A694"5_1613_field { field_number: 2 }" "Odhal, v co se přeměnil Merasmus: %s1"
N/A695"[english]5_1613_field { field_number: 2 }" "Find the prop Merasmus is hiding in: %s1"
N/A696"5_1614_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele v pekle na mapě Helltower: %s1"
N/A697"[english]5_1614_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy in Hell on Hell Tower: %s1"
N/A698"5_1615_field { field_number: 2 }" "Zabij hlavního kostlivce na mapě Helltower: %s1"
N/A699"[english]5_1615_field { field_number: 2 }" "Kill a Skeleton on Hell Tower: %s1"
N/A700"5_1616_field { field_number: 2 }" "Překroč neviditelný most na mapě Helltower: %s1"
N/A701"[english]5_1616_field { field_number: 2 }" "Cross the Spectral Bridge on Hell Tower: %s1"
N/A702"5_1617_field { field_number: 2 }" "Dostaň se z pekla na mapě Helltower: %s1"
N/A703"[english]5_1617_field { field_number: 2 }" "Escape Hell on Hell Tower: %s1"
N/A704"5_1618_field { field_number: 2 }" "Vyhraj minihru s autíčky: %s1"
N/A705"[english]5_1618_field { field_number: 2 }" "Win a Bumper Kart minigame: %s1"
N/A706"5_1619_field { field_number: 2 }" "Oživ ducha v minihře s autíčky: %s1"
N/A707"[english]5_1619_field { field_number: 2 }" "Revive a Ghost in Bumper Karts: %s1"
N/A708"5_1620_field { field_number: 2 }" "Seber kachničku v minihře s autíčky: %s1"
N/A709"[english]5_1620_field { field_number: 2 }" "Collect a Duck in Bumper Karts: %s1"
N/A710"5_1621_field { field_number: 2 }" "Vyraz autíčko nepřítele z trati: %s1"
N/A711"[english]5_1621_field { field_number: 2 }" "Bump an enemy to death: %s1"
N/A712"5_1622_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Eyeaduct: %s1"
N/A713"[english]5_1622_field { field_number: 2 }" "Collect a soul on Eyeaduct: %s1"
N/A714"5_1701_field { field_number: 2 }" "Zabij Merasma: %s1"
N/A715"[english]5_1701_field { field_number: 2 }" "Kill Merasmus on Ghost Fort: %s1"
N/A716"5_1801_field { field_number: 2 }" "Zabij Monocula na mapě Eyeaduct: %s1"
N/A717"[english]5_1801_field { field_number: 2 }" "Kill Monoculus on Eyeaduct: %s1"
N/A718"5_1901_field { field_number: 2 }" "Zabij Horseless Headless Horsemanna na mapě Mann Manor: %s1"
N/A719"[english]5_1901_field { field_number: 2 }" "Kill the Horseless Headless Horsemann on Mann Manor: %s1"
N/A720"5_2001_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele v očistci: %s1"
N/A721"[english]5_2001_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy in Purgatory: %s1"
N/A722"5_2002_field { field_number: 2 }" "Dostaň se z Ostrova s kořistí: %s1"
N/A723"[english]5_2002_field { field_number: 2 }" "Escape from Loot Island: %s1"
N/A724"5_2007_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Eyeaduct: %s1"
N/A725"[english]5_2007_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Eyeaduct: %s1"
N/A726"5_200_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier získej bod: %s1"
N/A727"[english]5_200_field { field_number: 2 }" "Score points as Soldier: %s1"
N/A728"5_201_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij nepřítele sekundární zbraní: %s1"
N/A729"[english]5_201_field { field_number: 2 }" "Secondary weapon kill as Soldier: %s1"
N/A730"5_202_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij nepřítele při rocket-jumpu: %s1"
N/A731"[english]5_202_field { field_number: 2 }" "Kill while blast jumping as Soldier: %s1"
N/A732"5_204_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij cíl ve vzduchu sekundární zbraní: %s1"
N/A733"[english]5_204_field { field_number: 2 }" "Kill an airborne target with your secondary: %s1"
N/A734"5_205_field { field_number: 2 }" "Proveď přímý zásah raketometem: %s1"
N/A735"[english]5_205_field { field_number: 2 }" "Get a direct hit with a rocket: %s1"
N/A736"5_207_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij nepřítele mini-kritickým zásahem: %s1"
N/A737"[english]5_207_field { field_number: 2 }" "Minicrit kill as Soldier: %s1"
N/A738"5_208_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier si vyléči 200 bodů zdraví: %s1"
N/A739"[english]5_208_field { field_number: 2 }" "Heal 200 damage as Soldier: %s1"
N/A740"5_2101_field { field_number: 2 }" "Dostaň se z Ostrova lebky na mapě Ghost Fort: %s1"
N/A741"[english]5_2101_field { field_number: 2 }" "Escape Skull Island on Ghost Fort: %s1"
N/A742"5_2102_field { field_number: 2 }" "Omráči Merasma bombou: %s1"
N/A743"[english]5_2102_field { field_number: 2 }" "Stun Merasmus with a bomb: %s1"
N/A744"5_2103_field { field_number: 2 }" "Odhal, v co se přeměnil Merasmus: %s1"
N/A745"[english]5_2103_field { field_number: 2 }" "Find Merasmus's hiding place: %s1"
N/A746"5_2104_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Ghost Fort: %s1"
N/A747"[english]5_2104_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Ghost Fort: %s1"
N/A748"5_212_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij nepřítele: %s1"
N/A749"[english]5_212_field { field_number: 2 }" "Kill as Soldier: %s1"
N/A750"5_2201_field { field_number: 2 }" "Dostaň se k Bombinomiconu na mapě Helltower: %s1"
N/A751"[english]5_2201_field { field_number: 2 }" "Reach the Bombinomicon in Helltower: %s1"
N/A752"5_2202_field { field_number: 2 }" "Zabij kostlivce na mapě Helltower: %s1"
N/A753"[english]5_2202_field { field_number: 2 }" "Kill a skeleton on Helltower: %s1"
N/A754"5_2203_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele v pekle na mapě Helltower: %s1"
N/A755"[english]5_2203_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy in Hell on Helltower: %s1"
N/A756"5_2204_field { field_number: 2 }" "Vstup do věže během hodiny duchů: %s1"
N/A757"[english]5_2204_field { field_number: 2 }" "Enter the clocktower during the witching hour: %s1"
N/A758"5_2205_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Helltower: %s1"
N/A759"[english]5_2205_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Helltower: %s1"
N/A760"5_2301_field { field_number: 2 }" "Oživ spoluhráče během minihry s autíčky: %s1"
N/A761"[english]5_2301_field { field_number: 2 }" "Revive a teammate during bumper cars: %s1"
N/A762"5_2303_field { field_number: 2 }" "Vyraz autíčko nepřítele z trati: %s1"
N/A763"[english]5_2303_field { field_number: 2 }" "Bump an enemy to death: %s1"
N/A764"5_2304_field { field_number: 2 }" "Vyhraj minihru s autíčky: %s1"
N/A765"[english]5_2304_field { field_number: 2 }" "Win a bumper car game: %s1"
N/A766"5_2305_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele, zatímco na tebe působí kletba: %s1"
N/A767"[english]5_2305_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy while cursed: %s1"
N/A768"5_2306_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Carnival of Carnage: %s1"
N/A769"[english]5_2306_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Carnival of Carnage: %s1"
N/A770"5_2401_field { field_number: 2 }" "Dej nepříteli babu na mapě Mann Manor: %s1"
N/A771"[english]5_2401_field { field_number: 2 }" "Tag a player as 'IT' on Mann Manor: %s1"
N/A772"5_2402_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Mann Manor: %s1"
N/A773"[english]5_2402_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Mann Manor: %s1"
N/A774"5_2403_field { field_number: 2 }" "Zaber nebo ubraň bod na mapě Mann Manor: %s1"
N/A775"[english]5_2403_field { field_number: 2 }" "Capture or Defend an objective on Mann Manor: %s1"
N/A776"5_2501_field { field_number: 2 }" "Zabij vystrašeného nepřítele na mapě Harvest Event: %s1"
N/A777"[english]5_2501_field { field_number: 2 }" "Kill a scared enemy on Harvest Event: %s1"
N/A778"5_2502_field { field_number: 2 }" "Seber halloweenskou dýni na mapě Harvest Event: %s1"
N/A779"[english]5_2502_field { field_number: 2 }" "Collect a Halloween Pumpkin on Harvest Event: %s1"
N/A780"5_2503_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele výbuchem dýňové bomby: %s1"
N/A781"[english]5_2503_field { field_number: 2 }" "Kill with a pumpkin bomb: %s1"
N/A782"5_2504_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Harvest Event: %s1"
N/A783"[english]5_2504_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Harvest Event: %s1"
N/A784"5_2601_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Gorge Event: %s1"
N/A785"[english]5_2601_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Gorge Event: %s1"
N/A786"5_2602_field { field_number: 2 }" "Seber halloweenskou dýni: %s1"
N/A787"[english]5_2602_field { field_number: 2 }" "Collect a Halloween Pumpkin: %s1"
N/A788"5_2603_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele výbuchem dýňové bomby: %s1"
N/A789"[english]5_2603_field { field_number: 2 }" "Kill with a pumpkin bomb: %s1"
N/A790"5_2701_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Moonshine Event: %s1"
N/A791"[english]5_2701_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Moonshine Event: %s1"
N/A792"5_2702_field { field_number: 2 }" "Seber halloweenskou dýni: %s1"
N/A793"[english]5_2702_field { field_number: 2 }" "Collect a Halloween Pumpkin: %s1"
N/A794"5_2703_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele výbuchem dýňové bomby: %s1"
N/A795"[english]5_2703_field { field_number: 2 }" "Kill with a pumpkin bomb: %s1"
N/A796"5_2801_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Hellstone: %s1"
N/A797"[english]5_2801_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Hellstone: %s1"
N/A798"5_2802_field { field_number: 2 }" "Seber halloweenskou dýni: %s1"
N/A799"[english]5_2802_field { field_number: 2 }" "Collect a Halloween Pumpkin: %s1"
N/A800"5_2803_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele výbuchem dýňové bomby: %s1"
N/A801"[english]5_2803_field { field_number: 2 }" "Kill with a pumpkin bomb: %s1"
N/A802"5_2901_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Sunshine Event: %s1"
N/A803"[english]5_2901_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Sunshine Event: %s1"
N/A804"5_2902_field { field_number: 2 }" "Seber halloweenskou dýni: %s1"
N/A805"[english]5_2902_field { field_number: 2 }" "Collect a Halloween Pumpkin: %s1"
N/A806"5_2903_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele výbuchem dýňové bomby: %s1"
N/A807"[english]5_2903_field { field_number: 2 }" "Kill with a pumpkin bomb: %s1"
N/A808"5_3001_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě módu Payload: %s1"
N/A809"[english]5_3001_field { field_number: 2 }" "Score points on a Payload map: %s1"
N/A810"5_3002_field { field_number: 2 }" "Získej bod tlačením vozíku: %s1"
N/A811"[english]5_3002_field { field_number: 2 }" "Push the Payload Cart: %s1"
N/A812"5_3003_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele tlačícího vozík: %s1"
N/A813"[english]5_3003_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy pushing the Cart: %s1"
N/A814"5_3004_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě módu Payload: %s1"
N/A815"[english]5_3004_field { field_number: 2 }" "Win a round of Payload: %s1"
N/A816"5_300_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro získej bod: %s1"
N/A817"[english]5_300_field { field_number: 2 }" "Score points as Pyro: %s1"
N/A818"5_301_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro uhas spoluhráče: %s1"
N/A819"[english]5_301_field { field_number: 2 }" "Extinguish a teammate as Pyro: %s1"
N/A820"5_302_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zabij nepřítele odfouknutým projektilem: %s1"
N/A821"[english]5_302_field { field_number: 2 }" "Kill with a reflected projectile as Pyro: %s1"
N/A822"5_303_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zabij nepřítele odfouknutím: %s1"
N/A823"[english]5_303_field { field_number: 2 }" "Environment kill as Pyro: %s1"
N/A824"5_304_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zapal neviditelného nebo přestrojeného Spye: %s1"
N/A825"[english]5_304_field { field_number: 2 }" "Ignite an invisible or disguised Spy as Pyro: %s1"
N/A826"5_305_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zabij nepřítele: %s1"
N/A827"[english]5_305_field { field_number: 2 }" "Kill as Pyro: %s1"
N/A828"5_307_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele kritickým zásahem: %s1"
N/A829"[english]5_307_field { field_number: 2 }" "Crit kill: %s1"
N/A830"5_308_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele mini-kritickým zásahem: %s1"
N/A831"[english]5_308_field { field_number: 2 }" "Minicrit kill: %s1"
N/A832"5_3101_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě módu CP: %s1"
N/A833"[english]5_3101_field { field_number: 2 }" "Score points on a CP map: %s1"
N/A834"5_3102_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod na mapě módu CP: %s1"
N/A835"[english]5_3102_field { field_number: 2 }" "Capture a Control Point on a CP map: %s1"
N/A836"5_3103_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě módu CP: %s1"
N/A837"[english]5_3103_field { field_number: 2 }" "Defend a Control Point on a CP map: %s1"
N/A838"5_3104_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě módu CP: %s1"
N/A839"[english]5_3104_field { field_number: 2 }" "Win a round on a CP map: %s1"
N/A840"5_3202_field { field_number: 2 }" "Jako Scout zabij nepřítele: %s1"
N/A841"[english]5_3202_field { field_number: 2 }" "Kill as Scout: %s1"
N/A842"5_3203_field { field_number: 2 }" "Při skoku zabij nepřítele zbraní Soda Popper: %s1"
N/A843"[english]5_3203_field { field_number: 2 }" "Kill with The Soda Popper while jumping: %s1"
N/A844"5_3302_field { field_number: 2 }" "Jako Scout zabij nepřítele: %s1"
N/A845"[english]5_3302_field { field_number: 2 }" "Kill as Scout: %s1"
N/A846"5_3303_field { field_number: 2 }" "Zabij omráčeného nepřítele: %s1"
N/A847"[english]5_3303_field { field_number: 2 }" "Kill a stunned enemy: %s1"
N/A848"5_3304_field { field_number: 2 }" "Jako Scout splň úkol mapy: %s1"
N/A849"[english]5_3304_field { field_number: 2 }" "Capture an objective as Scout: %s1"
N/A850"5_3402_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij nepřítele: %s1"
N/A851"[english]5_3402_field { field_number: 2 }" "Kill as Soldier: %s1"
N/A852"5_3403_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij nepřítele mini-kritickým zásahem: %s1"
N/A853"[english]5_3403_field { field_number: 2 }" "Minicrit kill as Soldier: %s1"
N/A854"5_3404_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier tref nepřítele ve vzduchu přímým zásahem: %s1"
N/A855"[english]5_3404_field { field_number: 2 }" "Direct-Hit airborne enemy as Soldier: %s1"
N/A856"5_3405_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier tref nepřítele přímým zásahem: %s1"
N/A857"[english]5_3405_field { field_number: 2 }" "Direct-Hit enemy as Soldier: %s1"
N/A858"5_3502_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij nepřítele: %s1"
N/A859"[english]5_3502_field { field_number: 2 }" "Kill as Soldier: %s1"
N/A860"5_3503_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij nepřítele při rocket-jumpu: %s1"
N/A861"[english]5_3503_field { field_number: 2 }" "Kill while blast jumping as Soldier: %s1"
N/A862"5_3504_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier si vyléči 100 bodů zdraví v jediném životě: %s1"
N/A863"[english]5_3504_field { field_number: 2 }" "Heal 100 damage on hit in a single life as Soldier: %s1"
N/A864"5_3602_field { field_number: 2 }" "Uhas hořícího spoluhráče: %s1"
N/A865"[english]5_3602_field { field_number: 2 }" "Extinguish a burning teammate: %s1"
N/A866"5_3603_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zabij nepřítele odfouknutým projektilem: %s1"
N/A867"[english]5_3603_field { field_number: 2 }" "Kill with a reflected projectile as Pyro: %s1"
N/A868"5_3604_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zabij nepřítele odfouknutím: %s1"
N/A869"[english]5_3604_field { field_number: 2 }" "Environmental kill as Pyro: %s1"
N/A870"5_3702_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zabij nepřítele: %s1"
N/A871"[english]5_3702_field { field_number: 2 }" "Kill as Pyro: %s1"
N/A872"5_3703_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zabij nepřítele mini-kritickým zásahem: %s1"
N/A873"[english]5_3703_field { field_number: 2 }" "Crit kill as Pyro: %s1"
N/A874"5_3704_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zabij nepřítele kritickým zásahem: %s1"
N/A875"[english]5_3704_field { field_number: 2 }" "Crit kill as Pyro: %s1"
N/A876"5_3802_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman zabij nepřítele zbraní na blízko: %s1"
N/A877"[english]5_3802_field { field_number: 2 }" "Melee kill as Demoman: %s1"
N/A878"5_3803_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman seber hlavu: %s1"
N/A879"[english]5_3803_field { field_number: 2 }" "Collect a head as Demoman: %s1"
N/A880"5_3804_field { field_number: 2 }" "Naraz do nepřítele štítem: %s1"
N/A881"[english]5_3804_field { field_number: 2 }" "Bash an enemy with a shield: %s1"
N/A882"5_3805_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman zabij nepřítele tauntem: %s1"
N/A883"[english]5_3805_field { field_number: 2 }" "Taunt kill as Demoman: %s1"
N/A884"5_3902_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele sticky bombami: %s1"
N/A885"[english]5_3902_field { field_number: 2 }" "Sticky grenade kill: %s1"
N/A886"5_3903_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele plnícího úkol mapy: %s1"
N/A887"[english]5_3903_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy doing the objective: %s1"
N/A888"5_3904_field { field_number: 2 }" "Proveď zbraní Loose Cannon úspěšný Double Donk: %s1"
N/A889"[english]5_3904_field { field_number: 2 }" "Double Donk with the Loose Cannon: %s1"
N/A890"5_4002_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy splň nebo ubraň cíl mapy: %s1"
N/A891"[english]5_4002_field { field_number: 2 }" "Capture or defend an objective as Heavy: %s1"
N/A892"5_4003_field { field_number: 2 }" "Nakrm raněného spoluhráče: %s1"
N/A893"[english]5_4003_field { field_number: 2 }" "Feed an injured teammate: %s1"
N/A894"5_4004_field { field_number: 2 }" "Utrž v jediném životě 1000 bodů poškození: %s1"
N/A895"[english]5_4004_field { field_number: 2 }" "Take 1000 damage in a single life: %s1"
N/A896"5_400_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman získej bod: %s1"
N/A897"[english]5_400_field { field_number: 2 }" "Score points as Demoman: %s1"
N/A898"5_401_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman zabij nepřítele sticky bombami: %s1"
N/A899"[english]5_401_field { field_number: 2 }" "Sticky grenade kill as Demoman: %s1"
N/A900"5_402_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman zabij nepřítele zbraní na blízko: %s1"
N/A901"[english]5_402_field { field_number: 2 }" "Melee kill as Demoman: %s1"
N/A902"5_403_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman zabij nepřítele plnícího úkol mapy: %s1"
N/A903"[english]5_403_field { field_number: 2 }" "As Demoman, kill an enemy doing the objective: %s1"
N/A904"5_404_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman zabij nepřítele: %s1"
N/A905"[english]5_404_field { field_number: 2 }" "Get a kill as Demoman: %s1"
N/A906"5_405_field { field_number: 2 }" "Naraz do nepřítele štítem: %s1"
N/A907"[english]5_405_field { field_number: 2 }" "Bash an enemy with a shield: %s1"
N/A908"5_407_field { field_number: 2 }" "Seber hlavu: %s1"
N/A909"[english]5_407_field { field_number: 2 }" "Collect a head: %s1"
N/A910"5_4102_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy zabij nepřítele: %s1"
N/A911"[english]5_4102_field { field_number: 2 }" "Kill as Heavy: %s1"
N/A912"5_4103_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy vyblokuj 500 bodů poškození: %s1"
N/A913"[english]5_4103_field { field_number: 2 }" "Block 500 damage as Heavy: %s1"
N/A914"5_4104_field { field_number: 2 }" "Utrž v jediném životě 1000 bodů poškození: %s1"
N/A915"[english]5_4104_field { field_number: 2 }" "Take 1000 damage in a single life: %s1"
N/A916"5_4202_field { field_number: 2 }" "Pomocí Sentry zabij nepřítele: %s1"
N/A917"[english]5_4202_field { field_number: 2 }" "Kill with a Sentry: %s1"
N/A918"5_4203_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele pomocí Sentry ovládané zbraní Wrangler: %s1"
N/A919"[english]5_4203_field { field_number: 2 }" "Kill with a Wrangled Sentry: %s1"
N/A920"5_4204_field { field_number: 2 }" "Pomocí Sentry zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A921"[english]5_4204_field { field_number: 2 }" "Get 5 Sentry kills in a single life: %s1"
N/A922"5_4302_field { field_number: 2 }" "Vyléči 500 bodů zdraví pomocí Dispenseru: %s1"
N/A923"[english]5_4302_field { field_number: 2 }" "Dispense 500 health to teammates: %s1"
N/A924"5_4303_field { field_number: 2 }" "Teleportuj spoluhráče: %s1"
N/A925"[english]5_4303_field { field_number: 2 }" "Teleport a teammate: %s1"
N/A926"5_4304_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele kritickým zásahem odplaty zbraně Frontier Justice: %s1"
N/A927"[english]5_4304_field { field_number: 2 }" "Revenge Crit Kill with the Frontier Justice: %s1"
N/A928"5_4402_field { field_number: 2 }" "Vyléči 50 bodů zdraví zbraní Crusader's Crossbow: %s1"
N/A929"[english]5_4402_field { field_number: 2 }" "Heal 50 health with the Crusader's Crossbow: %s1"
N/A930"5_4403_field { field_number: 2 }" "Jako Medic si obnov nebo seber 200 bodů zdraví: %s1"
N/A931"[english]5_4403_field { field_number: 2 }" "Regenerate or collect 200 health as Medic: %s1"
N/A932"5_4404_field { field_number: 2 }" "Vyléči zbraní Crusader's Crossbow spojence na velkou vzdálenost: %s1"
N/A933"[english]5_4404_field { field_number: 2 }" "Long range heal with the Crusader's Crossbow: %s1"
N/A934"5_4502_field { field_number: 2 }" "Jako Medic asistuj při zabití nepřítele: %s1"
N/A935"[english]5_4502_field { field_number: 2 }" "Assist in a kill as Medic: %s1"
N/A936"5_4503_field { field_number: 2 }" "Asistuj při zabití nepřítele kritickým zásahem: %s1"
N/A937"[english]5_4503_field { field_number: 2 }" "Assist in a crit-boosted kill: %s1"
N/A938"5_4504_field { field_number: 2 }" "Asistuj při zabití 3 nepřátel během jediné Übercharge zbraně Kritzkrieg: %s1"
N/A939"[english]5_4504_field { field_number: 2 }" "Assist in 3 kills in a single Kritzkrieg uber: %s1"
N/A940"5_4602_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij nepřítele: %s1"
N/A941"[english]5_4602_field { field_number: 2 }" "Kill as Sniper: %s1"
N/A942"5_4603_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper asistuj pomocí Jarate při zabití: %s1"
N/A943"[english]5_4603_field { field_number: 2 }" "Jarate assist as Sniper: %s1"
N/A944"5_4604_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele politého Jarate: %s1"
N/A945"[english]5_4604_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy covered in Jarate: %s1"
N/A946"5_4702_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper dej nepříteli headshot šípem: %s1"
N/A947"[english]5_4702_field { field_number: 2 }" "Headshot with an arrow as Sniper: %s1"
N/A948"5_4703_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij nepřítele šípem na velkou vzdálenost: %s1"
N/A949"[english]5_4703_field { field_number: 2 }" "Long range arrow kill as Sniper: %s1"
N/A950"5_4704_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij nepřítele šípem na krátkou vzdálenost: %s1"
N/A951"[english]5_4704_field { field_number: 2 }" "Close range arrow kill as Sniper: %s1"
N/A952"5_4705_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij nepřítele tauntem: %s1"
N/A953"[english]5_4705_field { field_number: 2 }" "Taunt kill as Sniper: %s1"
N/A954"5_4802_field { field_number: 2 }" "Znič budovu sapperem: %s1"
N/A955"[english]5_4802_field { field_number: 2 }" "Destroy a building with a sapper: %s1"
N/A956"5_4803_field { field_number: 2 }" "Přežij útok, který by tě normálně zabil: %s1"
N/A957"[english]5_4803_field { field_number: 2 }" "Survive an attack that would otherwise kill you: %s1"
N/A958"5_4804_field { field_number: 2 }" "Vstřebej 125 bodů poškození pomocí zbraně Dead Ringer: %s1"
N/A959"[english]5_4804_field { field_number: 2 }" "Absorb 125 health with the Deadringer: %s1"
N/A960"5_4902_field { field_number: 2 }" "Znič budovu sapperem: %s1"
N/A961"[english]5_4902_field { field_number: 2 }" "Destroy a building with a Sapper: %s1"
N/A962"5_4903_field { field_number: 2 }" "Dej backstab nepříteli, za něhož jsi právě přestrojený: %s1"
N/A963"[english]5_4903_field { field_number: 2 }" "Backstab the enemy you are disguised as: %s1"
N/A964"5_4904_field { field_number: 2 }" "Jako Spy zabij nepřítele, zatímco nejsi přestrojen: %s1"
N/A965"[english]5_4904_field { field_number: 2 }" "Undisguised kill as Spy: %s1"
N/A966"5_4905_field { field_number: 2 }" "Jako Spy zabij Heavyho, Medica, Snipera nebo Engineera: %s1"
N/A967"[english]5_4905_field { field_number: 2 }" "Kill Heavy, Medic, Sniper, or Engineer as Spy: %s1"
N/A968"5_5001_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Snowycoast: %s1"
N/A969"[english]5_5001_field { field_number: 2 }" "Score points on Snowycoast: %s1"
N/A970"5_5002_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Snowycoast: %s1"
N/A971"[english]5_5002_field { field_number: 2 }" "Win a round on Snowycoast: %s1"
N/A972"5_500_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy získej bod: %s1"
N/A973"[english]5_500_field { field_number: 2 }" "Score points as Heavy: %s1"
N/A974"5_501_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy splň nebo ubraň cíl mapy: %s1"
N/A975"[english]5_501_field { field_number: 2 }" "Capture or defend an objective as Heavy: %s1"
N/A976"5_502_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy zabij Scouta: %s1"
N/A977"[english]5_502_field { field_number: 2 }" "Kill a Scout as Heavy: %s1"
N/A978"5_503_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy znič Engineerovu budovu: %s1"
N/A979"[english]5_503_field { field_number: 2 }" "Destroy an Engineer building as Heavy: %s1"
N/A980"5_504_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy zabij Heavyho: %s1"
N/A981"[english]5_504_field { field_number: 2 }" "Kill a Heavy as Heavy: %s1"
N/A982"5_505_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy utrž v jediném životě 1000 bodů poškození: %s1"
N/A983"[english]5_505_field { field_number: 2 }" "Take 1000 damage in a single life as Heavy: %s1"
N/A984"5_506_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy zabij nepřítele: %s1"
N/A985"[english]5_506_field { field_number: 2 }" "Get a kill as Heavy: %s1"
N/A986"5_508_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy nakrm spoluhráče: %s1"
N/A987"[english]5_508_field { field_number: 2 }" "Feed a teammate as Heavy: %s1"
N/A988"5_5101_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Vanguard: %s1"
N/A989"[english]5_5101_field { field_number: 2 }" "Score points on Vanguard: %s1"
N/A990"5_5102_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Vanguard: %s1"
N/A991"[english]5_5102_field { field_number: 2 }" "Win a round on Vanguard: %s1"
N/A992"5_5201_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Landfall: %s1"
N/A993"[english]5_5201_field { field_number: 2 }" "Score points on Landfall: %s1"
N/A994"5_5202_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Landfall: %s1"
N/A995"[english]5_5202_field { field_number: 2 }" "Win a round on Landfall: %s1"
N/A996"5_5301_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Highpass: %s1"
N/A997"[english]5_5301_field { field_number: 2 }" "Score points on Highpass: %s1"
N/A998"5_5302_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Highpass: %s1"
N/A999"[english]5_5302_field { field_number: 2 }" "Win a round on Highpass: %s1"
N/A1000"5_5401_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Maple Ridge Event: %s1"
N/A1001"[english]5_5401_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Maple Ridge Event: %s1"
N/A1002"5_5402_field { field_number: 2 }" "Seber halloweenskou dýni: %s1"
N/A1003"[english]5_5402_field { field_number: 2 }" "Collect a Halloween Pumpkin: %s1"
N/A1004"5_5403_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele výbuchem dýňové bomby: %s1"
N/A1005"[english]5_5403_field { field_number: 2 }" "Kill with a pumpkin bomb: %s1"
N/A1006"5_5501_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Brimstone: %s1"
N/A1007"[english]5_5501_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Brimstone: %s1"
N/A1008"5_5502_field { field_number: 2 }" "Seber halloweenskou dýni: %s1"
N/A1009"[english]5_5502_field { field_number: 2 }" "Collect a Halloween Pumpkin: %s1"
N/A1010"5_5503_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele výbuchem dýňové bomby: %s1"
N/A1011"[english]5_5503_field { field_number: 2 }" "Kill with a pumpkin bomb: %s1"
N/A1012"5_5601_field { field_number: 2 }" "Seber duši na mapě Pit of Death: %s1"
N/A1013"[english]5_5601_field { field_number: 2 }" "Collect souls on Pit of Death: %s1"
N/A1014"5_5602_field { field_number: 2 }" "Seber neklidnou duši: %s1"
N/A1015"[english]5_5602_field { field_number: 2 }" "Collect haunted souls: %s1"
N/A1016"5_5603_field { field_number: 2 }" "Ulož neklidnou duši v podsvětí: %s1"
N/A1017"[english]5_5603_field { field_number: 2 }" "Deposit haunted souls in the Underworld: %s1"
N/A1018"5_5701_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Mercenary Park: %s1"
N/A1019"[english]5_5701_field { field_number: 2 }" "Score points on Mercenary Park: %s1"
N/A1020"5_5702_field { field_number: 2 }" "Zaber nebo ubraň kontrolní bod na mapě Mercenary Park: %s1"
N/A1021"[english]5_5702_field { field_number: 2 }" "Capture or defend a Control Point on Mercenary Park: %s1"
N/A1022"5_5703_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě Mercenary Park: %s1"
N/A1023"[english]5_5703_field { field_number: 2 }" "Defend a Control Point on Mercenary Park: %s1"
N/A1024"5_5704_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Mercenary Park: %s1"
N/A1025"[english]5_5704_field { field_number: 2 }" "Win a round on Mercenary Park: %s1"
N/A1026"5_5707_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro splň cíl mapy: %s1"
N/A1027"[english]5_5707_field { field_number: 2 }" "Capture objective as Pyro: %s1"
N/A1028"5_5708_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro dominuj nepříteli: %s1"
N/A1029"[english]5_5708_field { field_number: 2 }" "Dominate a player as Pyro: %s1"
N/A1030"5_5709_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1031"[english]5_5709_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills as Heavy in a single life: %s1"
N/A1032"5_5712_field { field_number: 2 }" "Uděl dohořením 500 bodů poškození v jediném životě: %s1"
N/A1033"[english]5_5712_field { field_number: 2 }" "Deal 500 afterburn damage in a single life: %s1"
N/A1034"5_5713_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro uhas spoluhráče zbraní Thermal Thruster: %s1"
N/A1035"[english]5_5713_field { field_number: 2 }" "Extinguish a teammate with the Thermal Thruster: %s1"
N/A1036"5_5714_field { field_number: 2 }" "Odhoď nepřítele zbraní Thermal Thruster: %s1"
N/A1037"[english]5_5714_field { field_number: 2 }" "Blast enemies with the Thermal Thruster: %s1"
3941038"5_5715_field { field_number: 2 }" "Při útočení splň cíl mapy: %s1"
3951039"[english]5_5715_field { field_number: 2 }" "Capture an Objective on offense: %s1"
N/A1040"5_5716_field { field_number: 2 }" "Dominuj nepřátelskému hráči: %s1"
N/A1041"[english]5_5716_field { field_number: 2 }" "Dominate another player: %s1"
N/A1042"5_5717_field { field_number: 2 }" "Při bránění buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1043"[english]5_5717_field { field_number: 2 }" "Be MVP on defense: %s1"
N/A1044"5_5718_field { field_number: 2 }" "Ubraň cíl mapy: %s1"
N/A1045"[english]5_5718_field { field_number: 2 }" "Defend an objective: %s1"
N/A1046"5_5719_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman dominuj nepříteli: %s1"
N/A1047"[english]5_5719_field { field_number: 2 }" "Dominate a player as Demoman: %s1"
N/A1048"5_5720_field { field_number: 2 }" "Dominuj nepříteli: %s1"
N/A1049"[english]5_5720_field { field_number: 2 }" "Get a domination: %s1"
N/A1050"5_5721_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy dominuj nepříteli: %s1"
N/A1051"[english]5_5721_field { field_number: 2 }" "Dominate a player as Heavy: %s1"
N/A1052"5_5722_field { field_number: 2 }" "Jako Engineer dominuj nepříteli: %s1"
N/A1053"[english]5_5722_field { field_number: 2 }" "Dominate a player as Engineer: %s1"
N/A1054"5_5723_field { field_number: 2 }" "Jako Scout dominuj nepříteli: %s1"
N/A1055"[english]5_5723_field { field_number: 2 }" "Dominate a player as Scout: %s1"
N/A1056"5_5960_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier dominuj nepříteli: %s1"
N/A1057"[english]5_5960_field { field_number: 2 }" "Dominate a player as Soldier: %s1"
N/A1058"5_5961_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper dominuj nepříteli: %s1"
N/A1059"[english]5_5961_field { field_number: 2 }" "Dominate a player as Sniper: %s1"
N/A1060"5_5962_field { field_number: 2 }" "Jako Spy dominuj nepříteli: %s1"
N/A1061"[english]5_5962_field { field_number: 2 }" "Dominate a player as Spy: %s1"
N/A1062"5_5964_field { field_number: 2 }" "Zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1063"[english]5_5964_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills in a single life: %s1"
N/A1064"5_5965_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele: %s1"
N/A1065"[english]5_5965_field { field_number: 2 }" "Get a kill: %s1"
N/A1066"5_5966_field { field_number: 2 }" "Dominuj nepřátelskému hráči na mapě Mercenary Park: %s1"
N/A1067"[english]5_5966_field { field_number: 2 }" "Dominate another player on Mercenary Park: %s1"
N/A1068"5_5967_field { field_number: 2 }" "Zabij na mapě Mercenary Park 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1069"[english]5_5967_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills in a single life on Mercenary Park: %s1"
N/A1070"5_5968_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě módu CTF: %s1"
N/A1071"[english]5_5968_field { field_number: 2 }" "Score points on a CTF map: %s1"
N/A1072"5_5970_field { field_number: 2 }" "Zaber kufřík: %s1"
N/A1073"[english]5_5970_field { field_number: 2 }" "Capture the flag: %s1"
N/A1074"5_5971_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele kritickým zásahem po zabrání kufříku: %s1"
N/A1075"[english]5_5971_field { field_number: 2 }" "Crit kill after capturing the intelligence: %s1"
N/A1076"5_5972_field { field_number: 2 }" "Ubraň kufřík svého týmu: %s1"
N/A1077"[english]5_5972_field { field_number: 2 }" "Defend your intelligence: %s1"
N/A1078"5_5973_field { field_number: 2 }" "Za své zásluhy si zajisti bod na mapě DeGroot Keep: %s1"
N/A1079"[english]5_5973_field { field_number: 2 }" "Forsooth! Score points on DeGroot Keep: %s1"
N/A1080"5_5975_field { field_number: 2 }" "Ochraň kontrolní bod před nájezdníky na mapě DeGroot Keep: %s1"
N/A1081"[english]5_5975_field { field_number: 2 }" "Safeguard thine point on DeGroot Keep: %s1"
N/A1082"5_5976_field { field_number: 2 }" "Staň se novým pánem kontrolního bodu na mapě DeGroot Keep: %s1"
N/A1083"[english]5_5976_field { field_number: 2 }" "Pillage the enemy point on DeGroot Keep: %s1"
N/A1084"5_5977_field { field_number: 2 }" "Pošli na onen svět 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1085"[english]5_5977_field { field_number: 2 }" "Vanquish 5 enemies in a single bout: %s1"
N/A1086"5_5979_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele v módu Mannpower: %s1"
N/A1087"[english]5_5979_field { field_number: 2 }" "Get a kill in Mannpower: %s1"
3961088"5_5980_field { field_number: 2 }" "Bez vylepšení zabij nepřítele disponujícího vylepšením: %s1"
3971089"[english]5_5980_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy with a Powerup while you don't have a Powerup: %s1"
N/A1090"5_5981_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele, zatímco používáš hák: %s1"
N/A1091"[english]5_5981_field { field_number: 2 }" "Get a kill while grappling: %s1"
N/A1092"5_5982_field { field_number: 2 }" "Zabij v módu Mannpower 10 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1093"[english]5_5982_field { field_number: 2 }" "Get 10 kills in Mannpower in a single life: %s1"
N/A1094"5_5984_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě módu PASS Time: %s1"
N/A1095"[english]5_5984_field { field_number: 2 }" "Score points in PASS time: %s1"
N/A1096"5_5985_field { field_number: 2 }" "Dej gól v módu PASS Time: %s1"
N/A1097"[english]5_5985_field { field_number: 2 }" "Score a goal with the JACK: %s1"
N/A1098"5_5986_field { field_number: 2 }" "Přeruš přihrávku v módu Pass Time: %s1"
N/A1099"[english]5_5986_field { field_number: 2 }" "Make an interception in PASSTime: %s1"
N/A1100"5_5991_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele kritickým zásahem zbraně Gunslinger: %s1"
N/A1101"[english]5_5991_field { field_number: 2 }" "Get a melee crit kill with the Gunslinger: %s1"
N/A1102"5_5996_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele primární zbraní: %s1"
N/A1103"[english]5_5996_field { field_number: 2 }" "Get a kill with your primary weapon: %s1"
N/A1104"5_5997_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele primární zbraní: %s1"
N/A1105"[english]5_5997_field { field_number: 2 }" "Get a kill with your primary weapon: %s1"
N/A1106"5_5998_field { field_number: 2 }" "Zabij zbraní Brass Beast 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1107"[english]5_5998_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills with the Brass Beast in a single life: %s1"
N/A1108"5_600_field { field_number: 2 }" "Jako Engineer získej bod: %s1"
N/A1109"[english]5_600_field { field_number: 2 }" "Score points as Engineer: %s1"
N/A1110"5_601_field { field_number: 2 }" "Zabij 5 nepřátel pomocí jediné Sentry: %s1"
N/A1111"[english]5_601_field { field_number: 2 }" "Get 3 kills with a single Sentry: %s1"
N/A1112"5_604_field { field_number: 2 }" "Jako Engineer zabij nepřítele: %s1"
N/A1113"[english]5_604_field { field_number: 2 }" "Get a kill as Engineer: %s1"
N/A1114"5_607_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele pomocí Sentry ovládané zbraní Wrangler: %s1"
N/A1115"[english]5_607_field { field_number: 2 }" "Kill with Wrangled Sentry: %s1"
N/A1116"5_608_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele kritickým zásahem odplaty: %s1"
N/A1117"[english]5_608_field { field_number: 2 }" "Revenge Crit kill: %s1"
N/A1118"5_6266_field { field_number: 2 }" "Utrž při používání zbraně Brass Beast v jediném životě 1000 bodů poškození: %s1"
N/A1119"[english]5_6266_field { field_number: 2 }" "Take 1000 damage in a single life while using the Brass Beast: %s1"
N/A1120"5_6267_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Brass Beast: %s1"
N/A1121"[english]5_6267_field { field_number: 2 }" "Get a kill with the Brass Beast: %s1"
N/A1122"5_6272_field { field_number: 2 }" "2× po sobě se tref zbraní Loch-n-Load: %s1"
N/A1123"[english]5_6272_field { field_number: 2 }" "2 consecutive direct hits with the Loch-n-Load: %s1"
N/A1124"5_6273_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Loch-n-Load: %s1"
N/A1125"[english]5_6273_field { field_number: 2 }" "Kill with The Loch-n-Load: %s1"
N/A1126"5_6278_field { field_number: 2 }" "Proveď sérii 5 zabití pomocí zbraně Loch-n-Load: %s1"
N/A1127"[english]5_6278_field { field_number: 2 }" "5 kill streak with the Loch-n-Load: %s1"
N/A1128"5_6283_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1129"[english]5_6283_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills as Demo in a single life: %s1"
N/A1130"5_6285_field { field_number: 2 }" "Jako Engineer zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1131"[english]5_6285_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills as Engineer in a single life: %s1"
N/A1132"5_6287_field { field_number: 2 }" "Jako Demoman buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1133"[english]5_6287_field { field_number: 2 }" "Be MVP as Demoman: %s1"
N/A1134"5_6288_field { field_number: 2 }" "Jako Heavy buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1135"[english]5_6288_field { field_number: 2 }" "Be MVP as Heavy: %s1"
N/A1136"5_6289_field { field_number: 2 }" "Jako Engineer buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1137"[english]5_6289_field { field_number: 2 }" "Be MVP as Engineer: %s1"
N/A1138"5_6295_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Back Scatter: %s1"
N/A1139"[english]5_6295_field { field_number: 2 }" "Get a kill with the Back Scatter: %s1"
N/A1140"5_6296_field { field_number: 2 }" "Zabij zbraní Back Scatter 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1141"[english]5_6296_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills with the Back Scatter in a single life: %s1"
N/A1142"5_6297_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele mini-kritickým zásahem zbraně Back Scatter: %s1"
N/A1143"[english]5_6297_field { field_number: 2 }" "Get a minicrit kill with the Back Scatter: %s1"
N/A1144"5_6298_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Phlogistinator: %s1"
N/A1145"[english]5_6298_field { field_number: 2 }" "Get a kill with the Phlogistinator: %s1"
N/A1146"5_6299_field { field_number: 2 }" "Pod vlivem Mmmph zabij nepřítele: %s1"
N/A1147"[english]5_6299_field { field_number: 2 }" "Get a kill while Mmmph'd: %s1"
N/A1148"5_6300_field { field_number: 2 }" "Pod vlivem Mmmph zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1149"[english]5_6300_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills while Mmmph'd in a single life: %s1"
N/A1150"5_6306_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Phlogistinator: %s1"
N/A1151"[english]5_6306_field { field_number: 2 }" "Get a kill with the Phlogistinator: %s1"
N/A1152"5_6308_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Shotgun: %s1"
N/A1153"[english]5_6308_field { field_number: 2 }" "Get a kill with a Shotgun: %s1"
N/A1154"5_6309_field { field_number: 2 }" "Zabij zbraní Shotgun 3 nepřátele v jediném životě: %s1"
N/A1155"[english]5_6309_field { field_number: 2 }" "Get 3 kills with a shotgun in a single life: %s1"
N/A1156"5_6310_field { field_number: 2 }" "Zabij zbraní Shotgun 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1157"[english]5_6310_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills with a shotgun in a single life: %s1"
N/A1158"5_6318_field { field_number: 2 }" "Jako Scout zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1159"[english]5_6318_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills as Scout in a single life: %s1"
N/A1160"5_6319_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1161"[english]5_6319_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills as Soldier in a single life: %s1"
N/A1162"5_6320_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1163"[english]5_6320_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills as Pyro in a single life: %s1"
N/A1164"5_6321_field { field_number: 2 }" "Jako Scout buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1165"[english]5_6321_field { field_number: 2 }" "Be MVP as Scout: %s1"
N/A1166"5_6345_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1167"[english]5_6345_field { field_number: 2 }" "Be MVP as Soldier: %s1"
N/A1168"5_6346_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1169"[english]5_6346_field { field_number: 2 }" "Be MVP as Pyro: %s1"
N/A1170"5_6354_field { field_number: 2 }" "Asistuj überchargnutému spoluhráči"
N/A1171"[english]5_6354_field { field_number: 2 }" "Get an assist with an Ubered teammate"
N/A1172"5_6355_field { field_number: 2 }" "Jako Spy buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1173"[english]5_6355_field { field_number: 2 }" "Be MVP as Spy: %s1"
N/A1174"5_6356_field { field_number: 2 }" "Jako Medic buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1175"[english]5_6356_field { field_number: 2 }" "Be MVP as Medic: %s1"
N/A1176"5_6357_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper buď nejlepším hráčem: %s1"
N/A1177"[english]5_6357_field { field_number: 2 }" "Be MVP as Sniper: %s1"
N/A1178"5_6365_field { field_number: 2 }" "Jako Spy zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1179"[english]5_6365_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills as Spy in a single life: %s1"
N/A1180"5_6367_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1181"[english]5_6367_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills as Sniper in a single life: %s1"
N/A1182"5_6368_field { field_number: 2 }" "Jako Medic dominuj nepříteli: %s1"
N/A1183"[english]5_6368_field { field_number: 2 }" "Dominate a player as Medic: %s1"
N/A1184"5_6377_field { field_number: 2 }" "Během 5 sekund zabij zbraní Big Earner 3 nepřátele: %s1"
N/A1185"[english]5_6377_field { field_number: 2 }" "Get 3 kills with The Big Earner in 5 seconds: %s1"
N/A1186"5_6378_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Big Earner: %s1"
N/A1187"[english]5_6378_field { field_number: 2 }" "Get a kill with The Big Earner: %s1"
N/A1188"5_6379_field { field_number: 2 }" "Zabij zbraní Big Earner 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1189"[english]5_6379_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills with The Big Earner in a single life: %s1"
N/A1190"5_6388_field { field_number: 2 }" "Během 1 sekundy si vyléči 500 bodů zdraví: %s1"
N/A1191"[english]5_6388_field { field_number: 2 }" "Heal 250 health within 1 second: %s1"
N/A1192"5_6389_field { field_number: 2 }" "Vyléči 10 000 bodů zdraví v jediném životě: %s1"
N/A1193"[english]5_6389_field { field_number: 2 }" "Heal 3000 health in a single life: %s1"
N/A1194"5_6398_field { field_number: 2 }" "Zabij zbraní Flare Gun 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1195"[english]5_6398_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills with The Flare Gun in a life: %s1"
N/A1196"5_6407_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě 2Fort: %s1"
N/A1197"[english]5_6407_field { field_number: 2 }" "Score points on 2Fort: %s1"
N/A1198"5_6408_field { field_number: 2 }" "Zaber kufřík na mapě 2Fort: %s1"
N/A1199"[english]5_6408_field { field_number: 2 }" "Capture the flag on 2Fort: %s1"
N/A1200"5_6409_field { field_number: 2 }" "Ubraň kufřík na mapě 2Fort: %s1"
N/A1201"[english]5_6409_field { field_number: 2 }" "Defend the flag on 2Fort: %s1"
N/A1202"5_6410_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě 2Fort: %s1"
N/A1203"[english]5_6410_field { field_number: 2 }" "Win a round on 2Fort: %s1"
N/A1204"5_6419_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Upward: %s1"
N/A1205"[english]5_6419_field { field_number: 2 }" "Score points on Upward: %s1"
N/A1206"5_6420_field { field_number: 2 }" "Získej bod tlačením vozíku na mapě Upward: %s1"
N/A1207"[english]5_6420_field { field_number: 2 }" "Push the payload cart on Upward: %s1"
N/A1208"5_6421_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele tlačícího vozík na mapě Upward: %s1"
N/A1209"[english]5_6421_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy pushing the cart on Upward: %s1"
N/A1210"5_6422_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Upward: %s1"
N/A1211"[english]5_6422_field { field_number: 2 }" "Win a round on Upward: %s1"
N/A1212"5_6423_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Goldrush: %s1"
N/A1213"[english]5_6423_field { field_number: 2 }" "Score points on Goldrush: %s1"
N/A1214"5_6424_field { field_number: 2 }" "Získej bod tlačením vozíku na mapě Goldrush: %s1"
N/A1215"[english]5_6424_field { field_number: 2 }" "Push the cart on Goldrush: %s1"
N/A1216"5_6425_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele tlačícího vozík na mapě Goldrush: %s1"
N/A1217"[english]5_6425_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy pushing the cart on Goldrush: %s1"
N/A1218"5_6426_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Goldrush: %s1"
N/A1219"[english]5_6426_field { field_number: 2 }" "Win a round on Upward: %s1"
N/A1220"5_6427_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Suijin: %s1"
N/A1221"[english]5_6427_field { field_number: 2 }" "Score points on Suijin: %s1"
N/A1222"5_6428_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod na mapě Suijin: %s1"
N/A1223"[english]5_6428_field { field_number: 2 }" "Capture the Control Point on Suijin: %s1"
N/A1224"5_6429_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě Suijin: %s1"
N/A1225"[english]5_6429_field { field_number: 2 }" "Defend the Control Point on Suijin: %s1"
N/A1226"5_6430_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Suijin: %s1"
N/A1227"[english]5_6430_field { field_number: 2 }" "Win a round on Suijin: %s1"
N/A1228"5_6432_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod: %s1"
N/A1229"[english]5_6432_field { field_number: 2 }" "Capture a Control Point: %s1"
N/A1230"5_6433_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod: %s1"
N/A1231"[english]5_6433_field { field_number: 2 }" "Defend a Control Point: %s1"
N/A1232"5_6434_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo: %s"
N/A1233"[english]5_6434_field { field_number: 2 }" "Win a round: %s1"
N/A1234"5_6435_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Badwater: %s1"
N/A1235"[english]5_6435_field { field_number: 2 }" "Score points on Badwater: %s1"
N/A1236"5_6436_field { field_number: 2 }" "Získej bod tlačením vozíku na mapě Badwater: %s1"
N/A1237"[english]5_6436_field { field_number: 2 }" "Push the cart on Badwater: %s1"
N/A1238"5_6437_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele tlačícího vozík na mapě Badwater: %s1"
N/A1239"[english]5_6437_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy pushing the cart on Badwater: %s1"
N/A1240"5_6438_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Badwater: %s1"
N/A1241"[english]5_6438_field { field_number: 2 }" "Win a round on Badwater: %s1"
N/A1242"5_6439_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Hightower: %s1"
N/A1243"[english]5_6439_field { field_number: 2 }" "Score points on Hightower: %s1"
N/A1244"5_6440_field { field_number: 2 }" "Získej bod tlačením vozíku na mapě Hightower: %s1"
N/A1245"[english]5_6440_field { field_number: 2 }" "Push the cart on Hightower: %s1"
N/A1246"5_6441_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele tlačícího vozík na mapě Hightower: %s1"
N/A1247"[english]5_6441_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy pushing their cart on Hightower: %s1"
N/A1248"5_6442_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Hightower: %s1"
N/A1249"[english]5_6442_field { field_number: 2 }" "Win a round on Hightower: %s1"
N/A1250"5_6443_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Harvest: %s1"
N/A1251"[english]5_6443_field { field_number: 2 }" "Score points on Harvest: %s1"
N/A1252"5_6444_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod na mapě Harvest: %s1"
N/A1253"[english]5_6444_field { field_number: 2 }" "Capture a Control Point on Harvest: %s1"
N/A1254"5_6445_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě Harvest: %s1"
N/A1255"[english]5_6445_field { field_number: 2 }" "Defend a Control Point on Harvest: %s1"
N/A1256"5_6446_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Harvest: %s1"
N/A1257"[english]5_6446_field { field_number: 2 }" "Win a round on Harvest: %s1"
N/A1258"5_6447_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Dustbowl: %s1"
N/A1259"[english]5_6447_field { field_number: 2 }" "Score points on Dustbowl: %s1"
N/A1260"5_6448_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod na mapě Dustbowl: %s1"
N/A1261"[english]5_6448_field { field_number: 2 }" "Capture a Control Point on Dustbowl: %s1"
N/A1262"5_6449_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě Dustbowl: %s1"
N/A1263"[english]5_6449_field { field_number: 2 }" "Defend a Control Point on Dustbowl: %s1"
N/A1264"5_6450_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Dustbowl: %s1"
N/A1265"[english]5_6450_field { field_number: 2 }" "Win a round on Dustbowl: %s1"
N/A1266"5_6451_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Turbine: %s1"
N/A1267"[english]5_6451_field { field_number: 2 }" "Score points on Turbine: %s1"
N/A1268"5_6452_field { field_number: 2 }" "Zaber kufřík na mapě Turbine: %s1"
N/A1269"[english]5_6452_field { field_number: 2 }" "Capture the flag on Turbine: %s1"
N/A1270"5_6453_field { field_number: 2 }" "Ubraň kufřík na mapě Turbine: %s1"
N/A1271"[english]5_6453_field { field_number: 2 }" "Defend the flag on Turbine: %s1"
N/A1272"5_6454_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Turbine: %s1"
N/A1273"[english]5_6454_field { field_number: 2 }" "Win a round on Turbine: %s1"
N/A1274"5_6464_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Dragon's Fury: %s1"
N/A1275"[english]5_6464_field { field_number: 2 }" "Get a kill with the Dragon's Fury: %s1"
N/A1276"5_6465_field { field_number: 2 }" "Zasáhni a zabij hořícího nepřítele zbraní Dragon's Fury: %s1"
N/A1277"[english]5_6465_field { field_number: 2 }" "Hit and kill a burning enemy with the Dragon's Fury: %s1"
N/A1278"5_6475_field { field_number: 2 }" "Zabij zbraní Dragon's Fury 5 nepřátel v jediném životě: %s1"
N/A1279"[english]5_6475_field { field_number: 2 }" "Get 5 kills with the Dragon's Fury in a single life: %s1"
N/A1280"5_6485_field { field_number: 2 }" "Ufackuj nepřítele k smrti: %s1"
N/A1281"[english]5_6485_field { field_number: 2 }" "Slap an enemy to death: %s1"
N/A1282"5_6486_field { field_number: 2 }" "Ufackuj k smrti dva nepřátele v jediném životě: %s1"
N/A1283"[english]5_6486_field { field_number: 2 }" "Slap two enemies to death in a single life: %s1"
N/A1284"5_6487_field { field_number: 2 }" "Ufackuj k smrti tři nepřátele v jediném životě: %s1"
N/A1285"[english]5_6487_field { field_number: 2 }" "Slap three enemies to death in a single life: %s1"
N/A1286"5_6488_field { field_number: 2 }" "Jako Pyro zapal nepřítele politého benzínem: %s1"
N/A1287"[english]5_6488_field { field_number: 2 }" "Ignite an enemy doused in gas as Pyro: %s1"
N/A1288"5_6498_field { field_number: 2 }" "Zajisti, aby byl tebou politý nepřítel zapálen: %s1"
N/A1289"[english]5_6498_field { field_number: 2 }" "Have one of your gas doused victim be ignited: %s1"
N/A1290"5_6532_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Banana Bay: %s1"
N/A1291"[english]5_6532_field { field_number: 2 }" "Score points on Banana Bay: %s1"
N/A1292"5_6533_field { field_number: 2 }" "Získej bod tlačením vozíku na mapě Banana Bay: %s1"
N/A1293"[english]5_6533_field { field_number: 2 }" "Push the cart on Banana Bay: %s1"
N/A1294"5_6535_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele tlačícího vozík na mapě Banana Bay: %s1"
N/A1295"[english]5_6535_field { field_number: 2 }" "Kill an enemy pushing their cart on Banana Bay: %s1"
N/A1296"5_6538_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Banana Bay: %s1"
N/A1297"[english]5_6538_field { field_number: 2 }" "Win a round on Banana Bay: %s1"
N/A1298"5_6542_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Mossrock: %s1"
N/A1299"[english]5_6542_field { field_number: 2 }" "Score points on Mossrock: %s1"
N/A1300"5_6543_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod na mapě Mossrock: %s1"
N/A1301"[english]5_6543_field { field_number: 2 }" "Capture a Control Point on Mossrock: %s1"
N/A1302"5_6544_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě Mossrock: %s1"
N/A1303"[english]5_6544_field { field_number: 2 }" "Defend a Control Point on Mossrock: %s1"
N/A1304"5_6545_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Mossrock: %s1"
N/A1305"[english]5_6545_field { field_number: 2 }" "Win a round on Mossrock: %s1"
N/A1306"5_6546_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Lazarus: %s1"
N/A1307"[english]5_6546_field { field_number: 2 }" "Score points on Lazarus: %s1"
N/A1308"5_6547_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod na mapě Lazarus: %s1"
N/A1309"[english]5_6547_field { field_number: 2 }" "Capture the Control Point on Lazarus: %s1"
N/A1310"5_6548_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě Lazarus: %s1"
N/A1311"[english]5_6548_field { field_number: 2 }" "Defend the Control Point on Lazarus: %s1"
N/A1312"5_6549_field { field_number: 2 }" "Vyhraj kolo na mapě Lazarus: %s1"
N/A1313"[english]5_6549_field { field_number: 2 }" "Win a round on Lazarus: %s1"
N/A1314"5_6583_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Black Box: %s1"
N/A1315"[english]5_6583_field { field_number: 2 }" "Get a kill with the Black Box: %s1"
N/A1316"5_6584_field { field_number: 2 }" "Proveď přímý zásah zbrani Direct Hit: %s1"
N/A1317"[english]5_6584_field { field_number: 2 }" "Get a Direct hit with the Direct-Hit: %s1"
N/A1318"5_6585_field { field_number: 2 }" "Jako Soldier tref nepřítele ve vzduchu zbraní Direct Hit: %s1"
N/A1319"[english]5_6585_field { field_number: 2 }" "Direct hit an airborne enemy with the Direct Hit: %s1"
N/A1320"5_6586_field { field_number: 2 }" "Zabije nepřítele zbraní Loose Cannon: %s1"
N/A1321"[english]5_6586_field { field_number: 2 }" "Loose Cannon kill: %s1"
N/A1322"5_6611_field { field_number: 2 }" "Nakrm raněného spoluhráče banánem: %s1"
N/A1323"[english]5_6611_field { field_number: 2 }" "Feed an injured teammate a banana: %s1"
N/A1324"5_6636_field { field_number: 2 }" "Získej bod na mapě Brazil: %s1"
N/A1325"[english]5_6636_field { field_number: 2 }" "Score points on Brazil: %s1"
N/A1326"5_6637_field { field_number: 2 }" "Zaber kontrolní bod na mapě Brazil: %s1"
N/A1327"[english]5_6637_field { field_number: 2 }" "Capture the Control Point on Brazil: %s1"
N/A1328"5_6638_field { field_number: 2 }" "Ubraň kontrolní bod na mapě Brazil: %s1"
N/A1329"[english]5_6638_field { field_number: 2 }" "Defend the Control Point on Brazil: %s1"
N/A1330"5_6672_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele zbraní Soda Popper: %s1"
N/A1331"[english]5_6672_field { field_number: 2 }" "Kill with The Soda Popper: %s1"
N/A1332"5_6697_field { field_number: 2 }" "Při bránění vyhraj kolo: %s"
N/A1333"[english]5_6697_field { field_number: 2 }" "Win a round on defense: %s1"
N/A1334"5_6698_field { field_number: 2 }" "Při bránění získej bod: %s1"
N/A1335"[english]5_6698_field { field_number: 2 }" "Score points on defense: %s1"
N/A1336"5_6723_field { field_number: 2 }" "Při útočení zabij nepřítele: %s1"
N/A1337"[english]5_6723_field { field_number: 2 }" "Get a kill on offense: %s1"
N/A1338"5_6724_field { field_number: 2 }" "Při útočení dominuj nepřátelskému hráči: %s1"
N/A1339"[english]5_6724_field { field_number: 2 }" "Dominate another player while on offense: %s1"
N/A1340"5_6749_field { field_number: 2 }" "
N/A1341"
N/A1342"[english]5_6749_field { field_number: 2 }" ""
N/A1343"5_700_field { field_number: 2 }" "Jako Medic získej bod: %s1"
N/A1344"[english]5_700_field { field_number: 2 }" "Score points as Medic: %s1"
N/A1345"5_701_field { field_number: 2 }" "Asistuj überchargnutému Heavymu: %s1"
N/A1346"[english]5_701_field { field_number: 2 }" "Get an assist with an Ubered Heavy: %s1"
N/A1347"5_702_field { field_number: 2 }" "Při überchargi asistuj při zničení Sentry: %s1"
N/A1348"[english]5_702_field { field_number: 2 }" "Assist in destroying a sentry while Ubered: %s1"
N/A1349"5_703_field { field_number: 2 }" "Asistuj überchargnutému Demomanovi: %s1"
N/A1350"[english]5_703_field { field_number: 2 }" "Get an assist with an Ubered Demoman: %s1"
N/A1351"5_800_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper získej bod: %s1"
N/A1352"[english]5_800_field { field_number: 2 }" "Score points as Sniper: %s1"
N/A1353"5_801_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij nepřítele zásahem do těla (z přiblížení): %s1"
N/A1354"[english]5_801_field { field_number: 2 }" "Scoped bodyshot kill as Sniper: %s1"
N/A1355"5_802_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij nepřítele headshotem: %s1"
N/A1356"[english]5_802_field { field_number: 2 }" "Headshot kill as Sniper: %s1"
N/A1357"5_803_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij Medica: %s1"
N/A1358"[english]5_803_field { field_number: 2 }" "Kill a Medic as Sniper: %s1"
N/A1359"5_804_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij Heavyho: %s1"
N/A1360"[english]5_804_field { field_number: 2 }" "Kill a Heavy as Sniper: %s1"
N/A1361"5_805_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij Snipera: %s1"
N/A1362"[english]5_805_field { field_number: 2 }" "Kill a Sniper as Sniper: %s1"
N/A1363"5_806_field { field_number: 2 }" "Jako Sniper zabij nepřítele: %s1"
N/A1364"[english]5_806_field { field_number: 2 }" "Get a kill as Sniper: %s1"
N/A1365"5_808_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele politého Jarate zbraní Bushwacka: %s1"
N/A1366"[english]5_808_field { field_number: 2 }" "Bushwacka kill a Jarate'd enemy: %s1"
N/A1367"5_809_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele politého Jarate: %s1"
N/A1368"[english]5_809_field { field_number: 2 }" "Kill a Jarate'd enemy: %s1"
N/A1369"5_810_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele headshotem bez přiblížení: %s1"
N/A1370"[english]5_810_field { field_number: 2 }" "Headshot while unscoped: %s1"
N/A1371"5_811_field { field_number: 2 }" "Dej nepříteli headshot šípem: %s1"
N/A1372"[english]5_811_field { field_number: 2 }" "Headshot with an arrow: %s1"
N/A1373"5_900_field { field_number: 2 }" "Jako Spy získej bod: %s1"
N/A1374"[english]5_900_field { field_number: 2 }" "Score points as Spy: %s1"
N/A1375"5_901_field { field_number: 2 }" "Znič budovu sapperem: %s1"
N/A1376"[english]5_901_field { field_number: 2 }" "Destroy a building with a Sapper: %s1"
N/A1377"5_902_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele backstabem: %s1"
N/A1378"[english]5_902_field { field_number: 2 }" "Get a Backstab: %s1"
N/A1379"5_903_field { field_number: 2 }" "Jako Spy zabij Medica: %s1"
N/A1380"[english]5_903_field { field_number: 2 }" "Kill a Medic as Spy: %s1"
N/A1381"5_904_field { field_number: 2 }" "Jako Spy zabij Engineera: %s1"
N/A1382"[english]5_904_field { field_number: 2 }" "Kill an Engineer as Spy: %s1"
N/A1383"5_905_field { field_number: 2 }" "Jako Spy zabij Snipera: %s1"
N/A1384"[english]5_905_field { field_number: 2 }" "Kill a Sniper as Spy: %s1"
N/A1385"5_906_field { field_number: 2 }" "Jako Spy zabij nepřítele: %s1"
N/A1386"[english]5_906_field { field_number: 2 }" "Get a kill as Spy: %s1"
N/A1387"5_908_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele headshotem: %s1"
N/A1388"[english]5_908_field { field_number: 2 }" "Headshot kill: %s1"
N/A1389"5_909_field { field_number: 2 }" "Zabij nepřítele tichým backstabem: %s1"
N/A1390"[english]5_909_field { field_number: 2 }" "Silent backstab: %s1"
N/A1391"9_0_field { field_number: 2 }" "Red Rock Roscoe"
N/A1392"[english]9_0_field { field_number: 2 }" "Red Rock Roscoe"
N/A1393"9_100_field { field_number: 2 }" "100: (Unused) Red Rock Roscoe"
N/A1394"[english]9_100_field { field_number: 2 }" "100: (Unused) Red Rock Roscoe"
N/A1395"9_101_field { field_number: 2 }" "101: (Unused) Sand Cannon"
N/A1396"[english]9_101_field { field_number: 2 }" "101: (Unused) Sand Cannon"
N/A1397"9_102_field { field_number: 2 }" "Wrapped Reviver Mk.II"
N/A1398"[english]9_102_field { field_number: 2 }" "Wrapped Reviver Mk.II"
N/A1399"9_103_field { field_number: 2 }" "103: (Unused) Psychedelic Slugger"
N/A1400"[english]9_103_field { field_number: 2 }" "103: (Unused) Psychedelic Slugger"
N/A1401"9_104_field { field_number: 2 }" "Carpet Bomber Mk.II"
N/A1402"[english]9_104_field { field_number: 2 }" "Carpet Bomber Mk.II"
N/A1403"9_105_field { field_number: 2 }" "Masked Mender Mk.II"
N/A1404"[english]9_105_field { field_number: 2 }" "Masked Mender Mk.II"
N/A1405"9_106_field { field_number: 2 }" "Woodland Warrior Mk.II"
N/A1406"[english]9_106_field { field_number: 2 }" "Woodland Warrior Mk.II"
N/A1407"9_107_field { field_number: 2 }" "107: (Unused) Purple Range"
N/A1408"[english]9_107_field { field_number: 2 }" "107: (Unused) Purple Range"
N/A1409"9_108_field { field_number: 2 }" "108: (Unused) Sudden Flurry"
N/A1410"[english]9_108_field { field_number: 2 }" "108: (Unused) Sudden Flurry"
N/A1411"9_109_field { field_number: 2 }" "Forest Fire Mk.II"
N/A1412"[english]9_109_field { field_number: 2 }" "Forest Fire Mk.II"
N/A1413"9_10_field { field_number: 2 }" "King of the Jungle"
N/A1414"[english]9_10_field { field_number: 2 }" "King of the Jungle"
N/A1415"9_112_field { field_number: 2 }" "Backwoods Boomstick Mk.II"
N/A1416"[english]9_112_field { field_number: 2 }" "Backwoods Boomstick Mk.II"
N/A1417"9_113_field { field_number: 2 }" "Woodsy Widowmaker Mk.II"
N/A1418"[english]9_113_field { field_number: 2 }" "Woodsy Widowmaker Mk.II"
N/A1419"9_114_field { field_number: 2 }" "Night Owl Mk.II"
N/A1420"[english]9_114_field { field_number: 2 }" "Night Owl Mk.II"
N/A1421"9_117_field { field_number: 2 }" "117: (Unused) Barn Burner"
N/A1422"[english]9_117_field { field_number: 2 }" "117: (Unused) Barn Burner"
N/A1423"9_11_field { field_number: 2 }" "Night Terror"
N/A1424"[english]9_11_field { field_number: 2 }" "Night Terror"
N/A1425"9_120_field { field_number: 2 }" "Iron Wood Mk.II"
N/A1426"[english]9_120_field { field_number: 2 }" "Iron Wood Mk.II"
N/A1427"9_122_field { field_number: 2 }" "Plaid Potshotter Mk.II"
N/A1428"[english]9_122_field { field_number: 2 }" "Plaid Potshotter Mk.II"
N/A1429"9_12_field { field_number: 2 }" "Backwoods Boomstick"
N/A1430"[english]9_12_field { field_number: 2 }" "Backwoods Boomstick"
N/A1431"9_130_field { field_number: 2 }" "Bovine Blazemaker Mk.II"
N/A1432"[english]9_130_field { field_number: 2 }" "Bovine Blazemaker Mk.II"
N/A1433"9_139_field { field_number: 2 }" "Civil Servant Mk.II"
N/A1434"[english]9_139_field { field_number: 2 }" "Civil Servant Mk.II"
N/A1435"9_13_field { field_number: 2 }" "Woodsy Widowmaker"
N/A1436"[english]9_13_field { field_number: 2 }" "Woodsy Widowmaker"
N/A1437"9_143_field { field_number: 2 }" "Smalltown Bringdown Mk.II"
N/A1438"[english]9_143_field { field_number: 2 }" "Smalltown Bringdown Mk.II"
N/A1439"9_144_field { field_number: 2 }" "Civic Duty Mk.II"
N/A1440"[english]9_144_field { field_number: 2 }" "Civic Duty Mk.II"
N/A1441"9_145_field { field_number: 2 }" "145: (Unused) Liquid Asset"
N/A1442"[english]9_145_field { field_number: 2 }" "145: (Unused) Liquid Asset"
N/A1443"9_148_field { field_number: 2 }" "148: (Unused) Pink Elephant"
N/A1444"[english]9_148_field { field_number: 2 }" "148: (Unused) Pink Elephant"
N/A1445"9_14_field { field_number: 2 }" "Night Owl"
N/A1446"[english]9_14_field { field_number: 2 }" "Night Owl"
N/A1447"9_151_field { field_number: 2 }" "Dead Reckoner Mk.II"
N/A1448"[english]9_151_field { field_number: 2 }" "Dead Reckoner Mk.II"
N/A1449"9_15_field { field_number: 2 }" "Tartan Torpedo"
N/A1450"[english]9_15_field { field_number: 2 }" "Tartan Torpedo"
N/A1451"9_160_field { field_number: 2 }" "Autumn Mk.II"
N/A1452"[english]9_160_field { field_number: 2 }" "Autumn Mk.II"
N/A1453"9_161_field { field_number: 2 }" "Nutcracker Mk.II"
N/A1454"[english]9_161_field { field_number: 2 }" "Nutcracker Mk.II"
N/A1455"9_163_field { field_number: 2 }" "Macabre Web Mk.II"
N/A1456"[english]9_163_field { field_number: 2 }" "Macabre Web Mk.II"
N/A1457"9_16_field { field_number: 2 }" "Rustic Ruiner"
N/A1458"[english]9_16_field { field_number: 2 }" "Rustic Ruiner"
N/A1459"9_17_field { field_number: 2 }" "Barn Burner"
N/A1460"[english]9_17_field { field_number: 2 }" "Barn Burner"
N/A1461"9_18_field { field_number: 2 }" "Homemade Heater"
N/A1462"[english]9_18_field { field_number: 2 }" "Homemade Heater"
N/A1463"9_19_field { field_number: 2 }" "Lumber From Down Under"
N/A1464"[english]9_19_field { field_number: 2 }" "Lumber From Down Under"
N/A1465"9_1_field { field_number: 2 }" "Sand Cannon"
N/A1466"[english]9_1_field { field_number: 2 }" "Sand Cannon"
N/A1467"9_200_field { field_number: 2 }" "Bloom Buffed"
N/A1468"[english]9_200_field { field_number: 2 }" "Bloom Buffed"
N/A1469"9_201_field { field_number: 2 }" "Quack Canvassed"
N/A1470"[english]9_201_field { field_number: 2 }" "Quack Canvassed"
N/A1471"9_202_field { field_number: 2 }" "Bank Rolled"
N/A1472"[english]9_202_field { field_number: 2 }" "Bank Rolled"
N/A1473"9_203_field { field_number: 2 }" "Merc Stained"
N/A1474"[english]9_203_field { field_number: 2 }" "Merc Stained"
N/A1475"9_204_field { field_number: 2 }" "Kill Covered"
N/A1476"[english]9_204_field { field_number: 2 }" "Kill Covered"
N/A1477"9_205_field { field_number: 2 }" "Fire Glazed"
N/A1478"[english]9_205_field { field_number: 2 }" "Fire Glazed"
N/A1479"9_206_field { field_number: 2 }" "Pizza Polished"
N/A1480"[english]9_206_field { field_number: 2 }" "Pizza Polished"
N/A1481"9_207_field { field_number: 2 }" "Bonk Varnished"
N/A1482"[english]9_207_field { field_number: 2 }" "Bonk Varnished"
N/A1483"9_208_field { field_number: 2 }" "Star Crossed"
N/A1484"[english]9_208_field { field_number: 2 }" "Star Crossed"
N/A1485"9_209_field { field_number: 2 }" "Clover Camo'd"
N/A1486"[english]9_209_field { field_number: 2 }" "Clover Camo'd"
N/A1487"9_20_field { field_number: 2 }" "Iron Wood"
N/A1488"[english]9_20_field { field_number: 2 }" "Iron Wood"
N/A1489"9_210_field { field_number: 2 }" "Freedom Wrapped"
N/A1490"[english]9_210_field { field_number: 2 }" "Freedom Wrapped"
N/A1491"9_211_field { field_number: 2 }" "Cardboard Boxed"
N/A1492"[english]9_211_field { field_number: 2 }" "Cardboard Boxed"
N/A1493"9_212_field { field_number: 2 }" "Dream Piped"
N/A1494"[english]9_212_field { field_number: 2 }" "Dream Piped"
N/A1495"9_21_field { field_number: 2 }" "Country Crusher"
N/A1496"[english]9_21_field { field_number: 2 }" "Country Crusher"
N/A1497"9_22_field { field_number: 2 }" "Plaid Potshotter"
N/A1498"[english]9_22_field { field_number: 2 }" "Plaid Potshotter"
N/A1499"9_23_field { field_number: 2 }" "Shot in the Dark"
N/A1500"[english]9_23_field { field_number: 2 }" "Shot in the Dark"
N/A1501"9_24_field { field_number: 2 }" "Blasted Bombardier"
N/A1502"[english]9_24_field { field_number: 2 }" "Blasted Bombardier"
N/A1503"9_25_field { field_number: 2 }" "Reclaimed Reanimator"
N/A1504"[english]9_25_field { field_number: 2 }" "Reclaimed Reanimator"
N/A1505"9_26_field { field_number: 2 }" "Antique Annihilator"
N/A1506"[english]9_26_field { field_number: 2 }" "Antique Annihilator"
N/A1507"9_27_field { field_number: 2 }" "Old Country"
N/A1508"[english]9_27_field { field_number: 2 }" "Old Country"
N/A1509"9_28_field { field_number: 2 }" "American Pastoral"
N/A1510"[english]9_28_field { field_number: 2 }" "American Pastoral"
N/A1511"9_29_field { field_number: 2 }" "Backcountry Blaster"
N/A1512"[english]9_29_field { field_number: 2 }" "Backcountry Blaster"
N/A1513"9_2_field { field_number: 2 }" "Wrapped Reviver"
N/A1514"[english]9_2_field { field_number: 2 }" "Wrapped Reviver"
N/A1515"9_300_field { field_number: 2 }" "Yeti Coated"
N/A1516"[english]9_300_field { field_number: 2 }" "Yeti Coated"
N/A1517"9_301_field { field_number: 2 }" "Park Pigmented"
N/A1518"[english]9_301_field { field_number: 2 }" "Park Pigmented"
N/A1519"9_302_field { field_number: 2 }" "Mannana Peeled"
N/A1520"[english]9_302_field { field_number: 2 }" "Mannana Peeled"
N/A1521"9_303_field { field_number: 2 }" "Macaw Masked"
N/A1522"[english]9_303_field { field_number: 2 }" "Macaw Masked"
N/A1523"9_304_field { field_number: 2 }" "Sax Waxed"
N/A1524"[english]9_304_field { field_number: 2 }" "Sax Waxed"
N/A1525"9_305_field { field_number: 2 }" "Anodized Aloha"
N/A1526"[english]9_305_field { field_number: 2 }" "Anodized Aloha"
N/A1527"9_306_field { field_number: 2 }" "Bamboo Brushed"
N/A1528"[english]9_306_field { field_number: 2 }" "Bamboo Brushed"
N/A1529"9_307_field { field_number: 2 }" "Tiger Buffed"
N/A1530"[english]9_307_field { field_number: 2 }" "Tiger Buffed"
N/A1531"9_308_field { field_number: 2 }" "Croc Dusted"
N/A1532"[english]9_308_field { field_number: 2 }" "Croc Dusted"
N/A1533"9_309_field { field_number: 2 }" "Piña Polished"
N/A1534"[english]9_309_field { field_number: 2 }" "Piña Polished"
N/A1535"9_30_field { field_number: 2 }" "Bovine Blazemaker"
N/A1536"[english]9_30_field { field_number: 2 }" "Bovine Blazemaker"
N/A1537"9_310_field { field_number: 2 }" "Leopard Printed"
N/A1538"[english]9_310_field { field_number: 2 }" "Leopard Printed"
N/A1539"9_31_field { field_number: 2 }" "War Room"
N/A1540"[english]9_31_field { field_number: 2 }" "War Room"
N/A1541"9_32_field { field_number: 2 }" "Treadplate Tormenter"
N/A1542"[english]9_32_field { field_number: 2 }" "Treadplate Tormenter"
N/A1543"9_33_field { field_number: 2 }" "Bogtrotter"
N/A1544"[english]9_33_field { field_number: 2 }" "Bogtrotter"
N/A1545"9_34_field { field_number: 2 }" "Earth, Sky and Fire"
N/A1546"[english]9_34_field { field_number: 2 }" "Earth, Sky and Fire"
N/A1547"9_35_field { field_number: 2 }" "Hickory Hole-Puncher"
N/A1548"[english]9_35_field { field_number: 2 }" "Hickory Hole-Puncher"
N/A1549"9_36_field { field_number: 2 }" "Spruce Deuce"
N/A1550"[english]9_36_field { field_number: 2 }" "Spruce Deuce"
N/A1551"9_37_field { field_number: 2 }" "Team Sprayer"
N/A1552"[english]9_37_field { field_number: 2 }" "Team Sprayer"
N/A1553"9_38_field { field_number: 2 }" "Rooftop Wrangler"
N/A1554"[english]9_38_field { field_number: 2 }" "Rooftop Wrangler"
N/A1555"9_390_field { field_number: 2 }" "Dragon Slayer"
N/A1556"[english]9_390_field { field_number: 2 }" "Dragon Slayer"
N/A1557"9_39_field { field_number: 2 }" "Civil Servant"
N/A1558"[english]9_39_field { field_number: 2 }" "Civil Servant"
N/A1559"9_3_field { field_number: 2 }" "Psychedelic Slugger"
N/A1560"[english]9_3_field { field_number: 2 }" "Psychedelic Slugger"
N/A1561"9_40_field { field_number: 2 }" "Citizen Pain"
N/A1562"[english]9_40_field { field_number: 2 }" "Citizen Pain"
N/A1563"9_41_field { field_number: 2 }" "Local Hero"
N/A1564"[english]9_41_field { field_number: 2 }" "Local Hero"
N/A1565"9_42_field { field_number: 2 }" "Mayor"
N/A1566"[english]9_42_field { field_number: 2 }" "Mayor"
N/A1567"9_43_field { field_number: 2 }" "Smalltown Bringdown"
N/A1568"[english]9_43_field { field_number: 2 }" "Smalltown Bringdown"
N/A1569"9_44_field { field_number: 2 }" "Civic Duty"
N/A1570"[english]9_44_field { field_number: 2 }" "Civic Duty"
N/A1571"9_45_field { field_number: 2 }" "Liquid Asset"
N/A1572"[english]9_45_field { field_number: 2 }" "Liquid Asset"
N/A1573"9_46_field { field_number: 2 }" "Black Dahlia"
N/A1574"[english]9_46_field { field_number: 2 }" "Black Dahlia"
N/A1575"9_47_field { field_number: 2 }" "Lightning Rod"
N/A1576"[english]9_47_field { field_number: 2 }" "Lightning Rod"
N/A1577"9_48_field { field_number: 2 }" "Pink Elephant"
N/A1578"[english]9_48_field { field_number: 2 }" "Pink Elephant"
N/A1579"9_49_field { field_number: 2 }" "Flash Fryer"
N/A1580"[english]9_49_field { field_number: 2 }" "Flash Fryer"
N/A1581"9_4_field { field_number: 2 }" "Carpet Bomber"
N/A1582"[english]9_4_field { field_number: 2 }" "Carpet Bomber"
N/A1583"9_50_field { field_number: 2 }" "Spark of Life"
N/A1584"[english]9_50_field { field_number: 2 }" "Spark of Life"
N/A1585"9_518_field { field_number: 2 }" "Leopard Printed"
N/A1586"[english]9_518_field { field_number: 2 }" "Leopard Printed"
N/A1587"9_51_field { field_number: 2 }" "Dead Reckoner"
N/A1588"[english]9_51_field { field_number: 2 }" "Dead Reckoner"
N/A1589"9_52_field { field_number: 2 }" "Shell Shocker"
N/A1590"[english]9_52_field { field_number: 2 }" "Shell Shocker"
N/A1591"9_53_field { field_number: 2 }" "Current Event"
N/A1592"[english]9_53_field { field_number: 2 }" "Current Event"
N/A1593"9_54_field { field_number: 2 }" "Turbine Torcher"
N/A1594"[english]9_54_field { field_number: 2 }" "Turbine Torcher"
N/A1595"9_55_field { field_number: 2 }" "Brick House"
N/A1596"[english]9_55_field { field_number: 2 }" "Brick House"
N/A1597"9_56_field { field_number: 2 }" "Sandstone Special"
N/A1598"[english]9_56_field { field_number: 2 }" "Sandstone Special"
N/A1599"9_57_field { field_number: 2 }" "Aqua Marine"
N/A1600"[english]9_57_field { field_number: 2 }" "Aqua Marine"
N/A1601"9_58_field { field_number: 2 }" "Low Profile"
N/A1602"[english]9_58_field { field_number: 2 }" "Low Profile"
N/A1603"9_59_field { field_number: 2 }" "Thunderbolt"
N/A1604"[english]9_59_field { field_number: 2 }" "Thunderbolt"
N/A1605"9_5_field { field_number: 2 }" "Masked Mender"
N/A1606"[english]9_5_field { field_number: 2 }" "Masked Mender"
N/A1607"9_60_field { field_number: 2 }" "Autumn"
N/A1608"[english]9_60_field { field_number: 2 }" "Autumn"
N/A1609"9_61_field { field_number: 2 }" "Nutcracker"
N/A1610"[english]9_61_field { field_number: 2 }" "Nutcracker"
N/A1611"9_62_field { field_number: 2 }" "Pumpkin Patch"
N/A1612"[english]9_62_field { field_number: 2 }" "Pumpkin Patch"
N/A1613"9_63_field { field_number: 2 }" "Macabre Web"
N/A1614"[english]9_63_field { field_number: 2 }" "Macabre Web"
N/A1615"9_64_field { field_number: 2 }" "Boneyard"
N/A1616"[english]9_64_field { field_number: 2 }" "Boneyard"
N/A1617"9_65_field { field_number: 2 }" "Wildwood"
N/A1618"[english]9_65_field { field_number: 2 }" "Wildwood"
N/A1619"9_66_field { field_number: 2 }" "Balloonicorn"
N/A1620"[english]9_66_field { field_number: 2 }" "Balloonicorn"
N/A1621"9_67_field { field_number: 2 }" "Rainbow"
N/A1622"[english]9_67_field { field_number: 2 }" "Rainbow"
N/A1623"9_68_field { field_number: 2 }" "Sweet Dreams"
N/A1624"[english]9_68_field { field_number: 2 }" "Sweet Dreams"
N/A1625"9_69_field { field_number: 2 }" "Blue Mew"
N/A1626"[english]9_69_field { field_number: 2 }" "Blue Mew"
N/A1627"9_6_field { field_number: 2 }" "Woodland Warrior"
N/A1628"[english]9_6_field { field_number: 2 }" "Woodland Warrior"
N/A1629"9_70_field { field_number: 2 }" "Brain Candy"
N/A1630"[english]9_70_field { field_number: 2 }" "Brain Candy"
N/A1631"9_71_field { field_number: 2 }" "Stabbed to Hell"
N/A1632"[english]9_71_field { field_number: 2 }" "Stabbed to Hell"
N/A1633"9_72_field { field_number: 2 }" "Flower Power"
N/A1634"[english]9_72_field { field_number: 2 }" "Flower Power"
N/A1635"9_73_field { field_number: 2 }" "Mister Cuddles"
N/A1636"[english]9_73_field { field_number: 2 }" "Mister Cuddles"
N/A1637"9_74_field { field_number: 2 }" "Shot to Hell"
N/A1638"[english]9_74_field { field_number: 2 }" "Shot to Hell"
N/A1639"9_75_field { field_number: 2 }" "Torqued to Hell"
N/A1640"[english]9_75_field { field_number: 2 }" "Torqued to Hell"
N/A1641"9_76_field { field_number: 2 }" "Coffin Nail"
N/A1642"[english]9_76_field { field_number: 2 }" "Coffin Nail"
N/A1643"9_77_field { field_number: 2 }" "Top Shelf"
N/A1644"[english]9_77_field { field_number: 2 }" "Top Shelf"
N/A1645"9_78_field { field_number: 2 }" "Dressed to Kill"
N/A1646"[english]9_78_field { field_number: 2 }" "Dressed to Kill"
N/A1647"9_79_field { field_number: 2 }" "High Roller's"
N/A1648"[english]9_79_field { field_number: 2 }" "High Roller's"
N/A1649"9_7_field { field_number: 2 }" "Purple Range"
N/A1650"[english]9_7_field { field_number: 2 }" "Purple Range"
N/A1651"9_80_field { field_number: 2 }" "Warhawk"
N/A1652"[english]9_80_field { field_number: 2 }" "Warhawk"
N/A1653"9_81_field { field_number: 2 }" "Blitzkrieg"
N/A1654"[english]9_81_field { field_number: 2 }" "Blitzkrieg"
N/A1655"9_82_field { field_number: 2 }" "Airwolf"
N/A1656"[english]9_82_field { field_number: 2 }" "Airwolf"
N/A1657"9_83_field { field_number: 2 }" "Corsair"
N/A1658"[english]9_83_field { field_number: 2 }" "Corsair"
N/A1659"9_84_field { field_number: 2 }" "Butcher Bird"
N/A1660"[english]9_84_field { field_number: 2 }" "Butcher Bird"
N/A1661"9_85_field { field_number: 2 }" "Killer Bee"
N/A1662"[english]9_85_field { field_number: 2 }" "Killer Bee"
N/A1663"9_86_field { field_number: 2 }" "Red Bear"
N/A1664"[english]9_86_field { field_number: 2 }" "Red Bear"
N/A1665"9_8_field { field_number: 2 }" "Sudden Flurry"
N/A1666"[english]9_8_field { field_number: 2 }" "Sudden Flurry"
N/A1667"9_91_field { field_number: 2 }" "Rainbow"
N/A1668"[english]9_91_field { field_number: 2 }" "Rainbow"
N/A1669"9_92_field { field_number: 2 }" "Killer Bee"
N/A1670"[english]9_92_field { field_number: 2 }" "Killer Bee"
N/A1671"9_93_field { field_number: 2 }" "Coffin Nail"
N/A1672"[english]9_93_field { field_number: 2 }" "Coffin Nail"
N/A1673"9_97_field { field_number: 2 }" "97: wearblend"
N/A1674"[english]9_97_field { field_number: 2 }" "97: wearblend"
N/A1675"9_98_field { field_number: 2 }" "98: dirt/blood/scratches"
N/A1676"[english]9_98_field { field_number: 2 }" "98: dirt/blood/scratches"
N/A1677"9_99_field { field_number: 2 }" "99: ao/dirt/blood/scratches"
N/A1678"[english]9_99_field { field_number: 2 }" "99: ao/dirt/blood/scratches"
N/A1679"9_9_field { field_number: 2 }" "Forest Fire"
N/A1680"[english]9_9_field { field_number: 2 }" "Forest Fire"
N/A1681"0_101_field { field_number: 4 }" "Sinshine"
N/A1682"[english]0_101_field { field_number: 4 }" "Sinshine"
N/A1683"0_102_field { field_number: 4 }" "Maple Ridge"
N/A1684"[english]0_102_field { field_number: 4 }" "Maple Ridge Event"
N/A1685"0_103_field { field_number: 4 }" "Brimstone"
N/A1686"[english]0_103_field { field_number: 4 }" "Brimstone"
N/A1687"0_104_field { field_number: 4 }" "Pit of Death"
N/A1688"[english]0_104_field { field_number: 4 }" "Pit of Death"
N/A1689"0_161_field { field_number: 4 }" "Scream Fortress"
N/A1690"[english]0_161_field { field_number: 4 }" "Scream Fortress"
N/A1691"0_84_field { field_number: 4 }" "Harvest Event"
N/A1692"[english]0_84_field { field_number: 4 }" "Harvest Event"
N/A1693"0_87_field { field_number: 4 }" "Merasmus"
N/A1694"[english]0_87_field { field_number: 4 }" "Merasmus"
N/A1695"0_90_field { field_number: 4 }" "Monoculus"
N/A1696"[english]0_90_field { field_number: 4 }" "Monoculus"
N/A1697"0_91_field { field_number: 4 }" "Horseless Headless Horsemann"
N/A1698"[english]0_91_field { field_number: 4 }" "Horseless Headless Horsemann"
N/A1699"0_92_field { field_number: 4 }" "Eyeaduct"
N/A1700"[english]0_92_field { field_number: 4 }" "Eyeaduct"
N/A1701"0_93_field { field_number: 4 }" "Ghost Fort"
N/A1702"[english]0_93_field { field_number: 4 }" "Ghost Fort"
N/A1703"0_94_field { field_number: 4 }" "Helltower"
N/A1704"[english]0_94_field { field_number: 4 }" "Helltower"
N/A1705"0_95_field { field_number: 4 }" "Carnival of Carnage"
N/A1706"[english]0_95_field { field_number: 4 }" "Carnival of Carnage"
N/A1707"0_96_field { field_number: 4 }" "Mann Manor"
N/A1708"[english]0_96_field { field_number: 4 }" "Mann Manor"
N/A1709"0_97_field { field_number: 4 }" "Gorge Event"
N/A1710"[english]0_97_field { field_number: 4 }" "Gorge Event"
N/A1711"0_98_field { field_number: 4 }" "Moonshine"
N/A1712"[english]0_98_field { field_number: 4 }" "Moonshine Event"
N/A1713"0_99_field { field_number: 4 }" "Hellstone"
N/A1714"[english]0_99_field { field_number: 4 }" "Hellstone"
N/A1715"12_2_field { field_number: 2 }" "Halloween"
N/A1716"[english]12_2_field { field_number: 2 }" "Halloween"
N/A1717"3_10_field { field_number: 2 }" "oficiální_mapy"
N/A1718"[english]3_10_field { field_number: 2 }" "official_maps"
N/A1719"3_11_field { field_number: 2 }" "bossové"
N/A1720"[english]3_11_field { field_number: 2 }" "bosses"
N/A1721"3_12_field { field_number: 2 }" "komunitní_mapy"
N/A1722"[english]3_12_field { field_number: 2 }" "community_maps"
N/A1723"3_8_field { field_number: 2 }" "halloween"
N/A1724"[english]3_8_field { field_number: 2 }" "halloween"
N/A1725"5_6774_field { field_number: 2 }" "Seber duši: %s1"
N/A1726"[english]5_6774_field { field_number: 2 }" "Collect a soul: %s1"
3981727}
3991728}