Template:PatchDiff/September 15, 2011 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
191191"[english]classinfo_random" "Let the game randomly choose a class for you."
192192"TF_Welcome" "Välkommen"
193193"[english]TF_Welcome" "Welcome"
194N/A"TF_Welcome_birthday" "Välkommen Och Grattis På Födelsedagen, TF2!"
N/A194"TF_Welcome_birthday" "Välkommen Och Grattis På Födelsedagen, TF!"
195195"[english]TF_Welcome_birthday" "Welcome and Happy Birthday TF!"
196196"TF_Welcome_halloween" "Välkommen Och Glad Halloween!"
197197"[english]TF_Welcome_halloween" "Welcome and Happy Halloween!"
44974497"[english]Tip_1_7" "As a Scout, you can use the Force-A-Nature to give yourself an extra boost up while jumping."
44984498"Tip_1_8" "Som Spanare är du som farligast när du anfaller från sidan eller bakifrån. Använd alternativa vägar för att anfalla fienden i flanken."
44994499"[english]Tip_1_8" "As a Scout, you are most dangerous when you attack from the side or behind. Use alternate routes to flank the enemy."
4500N/A"Tip_1_9" "Som Spanare kan du använda din Sandmans alternativ-eld för att bedöva en fiende."
N/A4500"Tip_1_9" "Som Spanare kan du använda John Blunds alternativ-eld för att bedöva en fiende."
45014501"[english]Tip_1_9" "As a Scout, use your Sandman's alt-fire to stun an enemy."
4502N/A"Tip_1_10" "Som Spanare ger ditt slagträ 15 extra i hälsa jämfört med Sandman. Använd slagträt om överlevnad är högsta prioritet."
N/A4502"Tip_1_10" "Som Spanare ger ditt slagträ 15 extra i hälsa jämfört med John Blund. Använd slagträt om överlevnad är högsta prioritet."
45034503"[english]Tip_1_10" "As a Scout, your bat provides 15 extra health compared to the Sandman. Use your bat if survival is a top priority."
45044504"Tip_1_11" "Som Spanare ger Hagel-Med-Kraft fiender på nära håll en knuff bakåt."
45054505"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the Force-A-Nature causes enemies at close range to be knocked back."
4506N/A"Tip_1_12" "Som Spanare ska du tänka på att Sandmans bedövningsboll bedövar längre tid ju längre den flyger."
N/A4506"Tip_1_12" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds bedövningsboll bedövar längre tid ju längre den flyger."
45074507"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's stun ball will stun longer the further it flies."
4508N/A"Tip_1_13" "Som Spanare ska du tänka på att Sandmans bedövningsboll kommer att göra sitt offer orörlig om den träffar tillräckligt långt ifrån."
N/A4508"Tip_1_13" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds bedövningsboll kommer att göra sitt offer orörlig om den träffar tillräckligt långt ifrån."
45094509"[english]Tip_1_13" "As a Scout, the Sandman's stun ball will render the target immobile if hit at maximum range."
4510N/A"Tip_1_14" "Som Spanare ska du tänka på att Sandmans bedövningsboll inte bedövar på nära håll, men fortfarande gör lite skada på målet."
N/A4510"Tip_1_14" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds bedövningsboll inte bedövar på nära håll, men fortfarande gör lite skada på målet."
45114511"[english]Tip_1_14" "As a Scout, remember that the Sandman's stun ball doesn't stun at close range but still does slight damage to the target."
45124512"Tip_1_15" "Som Spanare kan du använda Bonk! Atomic Punch till att distrahera ett vaktgevär så att dina lagkamrater kan förstöra det."
45134513"[english]Tip_1_15" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to distract a sentry and allow other teammates to destroy it."
60166016"Store_Headgear" "Huvudbonader"
60176017"[english]Store_Headgear" "Hats"
60186018"Store_Weapons" "Vapen"
6019N/A"[english]Store_Weapons" "Weapons"
N/A6019"[english]Store_Weapons" "Guns"
60206020"Store_Misc" "Div"
60216021"[english]Store_Misc" "Misc"
6022N/A"Store_Tokens" "Polletter"
6023N/A"[english]Store_Tokens" "Tokens"
N/A6022"Store_Tools" "Polletter"
N/A6023"[english]Store_Tools" "Tools"
60246024"Store_Crafting" "Tillverkning"
60256025"[english]Store_Crafting" "Crafting"
60266026"Store_Special_Items" "Verktyg"
62436243"TF_Trading_TimeoutPartyB_Named" "Det kom inget svar från %other_player%."
62446244"[english]TF_Trading_TimeoutPartyB_Named" "There was no response from %other_player%."
62456245"TF_Trading_WaitingForPartyB" "Väntar på svar från den andra spelaren."
6246N/A"[english]TF_Trading_WaitingForPartyB" "Waiting for the other player to respond.."
N/A6246"[english]TF_Trading_WaitingForPartyB" "Waiting for the other player to respond."
62476247"TF_Trading_WaitingForPartyB_Named" "Väntar på att %s1 ska svara."
62486248"[english]TF_Trading_WaitingForPartyB_Named" "Waiting for %s1 to respond."
62496249"TF_Trading_WaitingForServer" "Väntar på svar från servern."
71187118"TF_SacredMedicine_Desc" "Under effekten kommer orsakad\noch tilldelad skada vara mini-kritisk.\nDu kommer också röra dig mycket fortare."
71197119"[english]TF_SacredMedicine_Desc" "While under the effects, damage done\nand damage taken will be mini-crits.\nYou will also move much faster."
71207120"Store_Maps" "Stöd Skaparna Av Kartor!"
7121N/A"[english]Store_Maps" "Support Map Makers!"
N/A7121"[english]Store_Maps" "Maps"
71227122"Store_Price_New" "NYTT!"
71237123"[english]Store_Price_New" "NEW!"
71247124"Store_Price_Sale" "REA!"
98999899"[english]Attrib_AmmoBecomesHealth" "All ammo collected becomes health"
99009900"Attrib_BootsFallingStomp" "Utdelar 3x fallskada till spelaren som du landar på"
99019901"[english]Attrib_BootsFallingStomp" "Deals 3x falling damage to the player you land on"
9902N/A"Attrib_SeeEnemyHealth" "Låter dig se fienders hälsa."
N/A9902"Attrib_SeeEnemyHealth" "Låter dig se fienders hälsa"
99039903"[english]Attrib_SeeEnemyHealth" "Allows you to see enemy health"
99049904"TF_Shahanshah" "Shahanshahen"
99059905"[english]TF_Shahanshah" "The Shahanshah"
1011510115"[english]Replay_CleaningDisk" "Doing one-time cleanup of unneeded data. This may take a minute..."
1011610116"Store_Summer" "Sommar!"
1011710117"[english]Store_Summer" "Summer!"
N/A10118"Store_SummerSale" "Denna tryckande TF2 sommarrea varar\ntill 11 juli. Dessa föremål kommer inte vara\ntillgängliga när försäljningen upphör!"
N/A10119"[english]Store_SummerSale" "This sweltering TF2 Summer Sale lasts\nuntil July 11th. These items will no longer\nbe available once the sale ends!"
N/A10120"TF_Armory_Item_Summer_Crate" "Denna kylbox innehåller ett objekt, men det är oklart vad. Kylboxen kommer att försvinna den 11 juli, så du borde öppna den innan den försvinner!"
N/A10121"[english]TF_Armory_Item_Summer_Crate" "This cooler contains an item, but it isn't clear what. The cooler will disappear on July 11th, so you should open it before it's gone!"
1011810122"Craft_Recipe_Custom" "Anpassad Ritning"
1011910123"[english]Craft_Recipe_Custom" "Custom Blueprint"
1012010124"Craft_Recipe_CustomDesc" "Tillverka vilken föremålsuppsättning du vill, och vi kommer försöka matcha den till en lämplig ritning. Endast för avancerade användare!"
1022210226"TF_TournamentMedal_ETF2LHL_4th" "Deltagare - ETF2L Highlander-turneringen"
1022310227"[english]TF_TournamentMedal_ETF2LHL_4th" "Participant - ETF2L Highlander Tournament"
1022410228"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_1st" "Första Plats - UGC Highlander-turneringen Div 1"
10225N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_1st" "First Place - UGC Highlander Tournament Div 1"
N/A10229"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_1st" "UGC Highlander Platinum 1st Place"
1022610230"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_2nd" "Andra Plats - UGC Highlander-turneringen Div 1"
10227N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_2nd" "Second Place - UGC Highlander Tournament Div 1"
N/A10231"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_2nd" "UGC Highlander Platinum 2nd Place"
1022810232"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_3rd" "Tredje Plats - UGC Highlander-turneringen Div 1"
10229N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_3rd" "Third Place - UGC Highlander Tournament Div 1"
N/A10233"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_3rd" "UGC Highlander Platinum 3rd Place"
1023010234"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_1st" "Första Plats - UGC Highlander-turneringen Div 2"
10231N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_1st" "First Place - UGC Highlander Tournament Div 2"
N/A10235"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_1st" "UGC Highlander Silver 1st Place"
1023210236"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_2nd" "Andra Plats - UGC Highlander-turneringen Div 2"
10233N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_2nd" "Second Place - UGC Highlander Tournament Div 2"
N/A10237"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_2nd" "UGC Highlander Silver 2nd Place"
1023410238"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_3rd" "Tredje Plats - UGC Highlander-turneringen Div 2"
10235N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_3rd" "Third Place - UGC Highlander Tournament Div 2"
N/A10239"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_3rd" "UGC Highlander Silver 3rd Place"
1023610240"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_1st" "Första Plats - UGC Highlander-turneringen Div 3"
10237N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_1st" "First Place - UGC Highlander Tournament Div 3"
N/A10241"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_1st" "UGC Highlander Iron 1st Place"
1023810242"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_2nd" "Andra Plats - UGC Highlander-turneringen Div 3"
10239N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_2nd" "Second Place - UGC Highlander Tournament Div 3"
N/A10243"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_2nd" "UGC Highlander Iron 2nd Place"
1024010244"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_3rd" "Tredje Plats - UGC Highlander-turneringen Div 3"
10241N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_3rd" "Third Place - UGC Highlander Tournament Div 3"
N/A10245"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_3rd" "UGC Highlander Iron 3rd Place"
1024210246"TF_TournamentMedal_UGCHL_Participant" "Deltagare - UGC Highlander-turneringen"
10243N/A"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Participant" "Participant - UGC Highlander Tournament"
N/A10247"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Participant" "UGC Highlander Participant"
1024410248"TF_TournamentMedal_Winners_Desc" "Utdelad till vinnarna!"
1024510249"[english]TF_TournamentMedal_Winners_Desc" "Given to the winners!"
1024610250"TF_TournamentMedal_2nd_Desc" "Utdelad till laget på andra plats!"
1025710261"[english]TF_Bundle_DeusExPromo_Desc" "When will it be the future? Right now! See for yourself with these eight items:"
1025810262"TF_Clockwerk_Hat" "Clockwerks Hjälm"
1025910263"[english]TF_Clockwerk_Hat" "Clockwerk's Helm"
N/A10264"TF_DotaSniper_Hat" "Krypskyttens Skytteobjektiv"
N/A10265"[english]TF_DotaSniper_Hat" "Sniper's Snipin' Glass"
N/A10266"TF_Stormspirit_Hat" "Stormsjälens Uppmuntrande Hatt"
N/A10267"[english]TF_Stormspirit_Hat" "Storm Spirit's Jolly Hat"
1026010268"TF_DotaGamescom2011_Hat_Desc" "DOTA 2 Internationella Mästerskapen\nGamescom 2011"
1026110269"[english]TF_DotaGamescom2011_Hat_Desc" "DOTA 2 International Championship\nGamescom 2011"
1026210270"ItemTypeDescKillEaterAlt" "\n(%s2: %s1)"
1027910287"[english]Attrib_AmmoPerShot" "Per Shot: -%s1 ammo"
1028010288"Attrib_OnHit_AddAmmo" "Vid träff: utdelad skada fås tillbaka som ammo"
1028110289"[english]Attrib_OnHit_AddAmmo" "On Hit: damage dealt is returned as ammo"
N/A10290"Attrib_UseMetalAmmoType" "Använder metall som ammo"
N/A10291"[english]Attrib_UseMetalAmmoType" "Uses metal for ammo"
1028210292"Attrib_Sniper_FullChargeBonus" "Vid Full Laddning: +%s1% skada per skott"
1028310293"[english]Attrib_Sniper_FullChargeBonus" "On Full Charge: +%s1% damage per shot"
1028410294"Attrib_Sniper_NoHeadShot" "Inga huvudskott när den inte är fullt laddad"
1032110331"[english]TF_DEX_Glasses_Desc" ""
1032210332"TF_DEX_Hat_Desc" ""
1032310333"[english]TF_DEX_Hat_Desc" ""
N/A10334"TF_DEX_Arm" "Renhetsnäven"
N/A10335"[english]TF_DEX_Arm" "The Purity Fist"
1032410336"TF_DEX_Arm_Desc" ""
1032510337"[english]TF_DEX_Arm_Desc" ""
N/A10338"TF_DEX_Revolver" "Diamondback"
N/A10339"[english]TF_DEX_Revolver" "The Diamondback"
1032610340"TF_DEX_Revolver_Desc" ""
1032710341"[english]TF_DEX_Revolver_Desc" ""
1032810342"TF_DEX_Rifle" "Machina"
1034710361"[english]ItemNameCraftNumberFormat" " #%s1"
1034810362"TF_sniperbell" "Spela upp ett ljud när krypskyttegeväret är fullt laddat"
1034910363"[english]TF_sniperbell" "Play a sound when the Sniper rifle is fully charged"
N/A10364"TF_Birthday2011_Hat" "Partyhatt"
N/A10365"[english]TF_Birthday2011_Hat" "Party Hat"
1035010366"TF_Birthday2011_Hat_Desc" ""
1035110367"[english]TF_Birthday2011_Hat_Desc" ""
N/A10368"Attrib_Unlimited" "Obegränsad användning"
N/A10369"[english]Attrib_Unlimited" "Unlimited use"
N/A10370"TF_Tropico4_Hat" "El Jefe"
N/A10371"[english]TF_Tropico4_Hat" "El Jefe"
N/A10372"BackpackShowRarities" "Visa kvalitetsfärger"
N/A10373"[english]BackpackShowRarities" "Show Quality Colors"
N/A10374"TF_FreezeCamHide" "Göm HUD under frysskärmsbilder."
N/A10375"[english]TF_FreezeCamHide" "Hide HUD during freezecam screenshots."
N/A10376"Store_Popular" "Populära Föremål"
N/A10377"[english]Store_Popular" "Hot Items"
N/A10378"Tooltip_FreezeCamHide" "Om aktiverat, kommer HUD:en gömmas under frysskärmsbilder."
N/A10379"[english]Tooltip_FreezeCamHide" "If set, the HUD will be hidden during freezecam screenshots."
N/A10380"Store_MostPopular" "Dagens mest populära föremål:"
N/A10381"[english]Store_MostPopular" "Today's Most Popular Items:"
N/A10382"TF_Popularity_Rank" "#%s1"
N/A10383"[english]TF_Popularity_Rank" "#%s1"
1035210384}
1035310385}