Template:PatchDiff/September 9, 2016 Patch/tf/resource/tf turkish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
20852085"[english]TF_IM_Granary_Intro" "Granary is a Control Point map"
20862086"TF_IM_Badlands_Intro" "Badlands bir Kontrol Noktası haritasıdır"
20872087"[english]TF_IM_Badlands_Intro" "Badlands is a Control Point map"
2088N/A"TF_IM_CP_ToWin" "Kazanmak için her takım da beş Kontrol Noktasının tamamını ele geçirmeli"
2089N/A"[english]TF_IM_CP_ToWin" "To win, each team must own all five Control Points"
N/A2088"TF_IM_CP_ToWin" "Kazanmak için her iki takım tüm Kontrol Noktasının tamamını ele geçirmeli"
N/A2089"[english]TF_IM_CP_ToWin" "To win, each team must own all Control Points"
20902090"TF_IM_CP_Capture" "Bir Kontrol Noktasını ele geçirmek için, Kontrol Noktasına sahip olana kadar ele geçirme sınırları içerisinde bekle"
20912091"[english]TF_IM_CP_Capture" "To capture a Control Point, stand within the Capture Zone boundaries until you own the Control Point"
20922092"TF_IM_CP_TimeAdd" "Kontrol Noktası ele geçirildiğinde süre uzatılır"
52275227"[english]RI_c" ", "
52285228"Attrib_WrenchBuildsMiniSentry" "Taret yerine bir mini taret koyar"
52295229"[english]Attrib_WrenchBuildsMiniSentry" "Replaces the Sentry with a Mini-Sentry"
5230N/A"Attrib_SentryKilledRevenge" "Taretin yok edildiğinde her taret\nleşi ve asisti için 2 intikam kritiği kazanırsın. İntikam kritikleri ölünce kaybedilir."
5231N/A"[english]Attrib_SentryKilledRevenge" "Gain 2 revenge crits for each sentry kill and\n1 for each sentry assist when your sentry is destroyed.\nRevenge crits are lost on death"
N/A5230"Attrib_SentryKilledRevenge" "Taretin yok edildiğinde her taret\nleşi ve asisti için 2 intikam kritiği kazanırsın."
N/A5231"[english]Attrib_SentryKilledRevenge" "Gain 2 revenge crits for each sentry kill and\n1 for each sentry assist when your sentry is destroyed."
52325232"Attrib_BuildingCostReduction" "Bina metal ihtiyacından %s1 azaltır"
52335233"[english]Attrib_BuildingCostReduction" "%s1 metal reduction in building cost"
52345234"TF_Unique_Sentry_Shotgun" "Yargısız İnfaz"
95939593"TF_GameModeDesc_CP" "Kazanmak için tüm noktaları ele geçir."
95949594"[english]TF_GameModeDesc_CP" "Capture all points to win."
95959595"TF_GameModeDetail_CP" "Kazanmak için her takım tüm Kontrol Noktalarını ele geçirmiş olmalıdır.\n\nBazı Kontrol Noktaları, diğerleri ele geçirilene kadar kapalı olacaktır."
9596N/A"[english]TF_GameModeDetail_CP" "To win each team must own all Control Points.\n\nSome Control Points will be locked until others are captured."
N/A9596"[english]TF_GameModeDetail_CP" "To win, each team must own all Control Points.\n\nSome Control Points will be locked until others are captured."
95979597"TF_GameModeDesc_Escort" "BLU, yük vagonunu ray üstünde ilerletir. RED takımı onları durdurmalı."
95989598"[english]TF_GameModeDesc_Escort" "BLU pushes the cart down the track. RED needs to stop them."
95999599"TF_GameModeDetail_Escort" "Mavi Takım yük vagonunu düşman üssüne götürerek kazanır. Vagonu hareket ettirmek için yakınında dur.\n\nKırmızı Takım yük vagonunun üslerinin merkezine ulaşmasını önleyerek kazanır.\n\nDüşmanlar yük vagonuna yaklaşarak hareket etmesini engelleyebilir."
1481214812"[english]TF_Weapon_Staff" "Staff"
1481314813"TF_Wearable_Cape" "Pelerin"
1481414814"[english]TF_Wearable_Cape" "Cape"
14815N/A"TF_Dishonored_Badge" "BALİNA KEMİĞİ CAZİBESİ"
N/A14815"TF_Dishonored_Badge" "Balina Kemiği Cazibesi"
1481614816"[english]TF_Dishonored_Badge" "The Whale Bone Charm"
1481714817"TF_Dishonored_Badge_Desc" "Dunwall'un en iyi balina kemiklerinden yapılmış olan bu muskanın, iskelet parçalarından yapılmış olan diğer mücevherlerine göre on kat daha fazla şans getireceği garanti ediliyor. Piyango bileti alırken taktığın o sinir bozucu tavşan ayağı kolyesine, yarasa kanatlarına ve buruşuk ellere veda et."
1481814818"[english]TF_Dishonored_Badge_Desc" "Made of Dunwall's finest whalebone, this charm is guaranteed to be ten times as lucky as your other jewelry made of skeleton parts. Say goodbye to that annoying necklace of rabbit feet, bat wings and shriveled hands you usually wear to buy lottery tickets."
14819N/A"TF_Dishonored_Mask" "MORALSİZ FİBER MASKE"
N/A14819"TF_Dishonored_Mask" "Moralsiz Fiber Maske"
1482014820"[english]TF_Dishonored_Mask" "The Lacking Moral Fiber Mask"
1482114821"TF_Dishonored_Mask_Desc" "Bu dolandırıcı maskesi kitaptaki en eski numarayı uygulamak için mükemmel: insanları senin yeni diş tedavisi olmuş, şanssız, onursuz bir robot olduğuna inandırıp borç para almak. Ayrıca göze iliştirilmiş bir tabancası var, yani eğer üçkağıt işe yaramazsa onları soyabilirsin."
1482214822"[english]TF_Dishonored_Mask_Desc" "This grifter's mask is perfect for running the oldest scam in the book: tricking people into thinking you're a down-on-his-luck, dishonored robot who's just had dental surgery, then getting them to lend you money. Also comes with eye-gun, so if the scam doesn't work, you can rob them."
14823N/A"TF_TW_Cape" "İSKOÇYA KRALININ PELERİNİ"
N/A14823"TF_TW_Cape" "İskoçya Kralının Pelerini"
1482414824"[english]TF_TW_Cape" "The King of Scotland Cape"
1482514825"TF_TW_Cape_Desc" "Pelerinler sadece en fazla prestije sahip olan kişilerce giyilirler. Krallar. Drakula. Kendini sihirbaz sanan ergenler. Şimdi bu İskoçya Kralının Pelerini ile onların arasına katılabilirsin. Gururla giy ve o veletleri gururlandır."
1482614826"[english]TF_TW_Cape_Desc" "Capes are worn by only the most prestigious individuals. Kings. Dracula. Teenagers pretending they're wizards. Now you can join their illustrious ranks with this King of Scotland Cape. Wear it with pride, and make those prepubescents proud."
1486014860"[english]TF_TW_Spy_Coat_Style1" "Tie"
1486114861"TF_TW_Spy_Coat_Style2" "Apolet"
1486214862"[english]TF_TW_Spy_Coat_Style2" "Epaulettes"
14863N/A"TF_TW_Staff" "ÖZGÜRLÜK ASASI"
N/A14863"TF_TW_Staff" "Özgürlük Asası"
1486414864"[english]TF_TW_Staff" "The Freedom Staff"
1486514865"TF_TW_Staff_Desc" "Amerika yaklaşık on bin yıl önce keşfedildiğinden beri kartal özgürlüğün simgesi oldu. İnsanlara özgürlüğü ne kadar çok sevdiğini bir sopaya geçirilmiş altın kartal ile duygusuzca kafalarına vurarak göster, tıpkı Kofi Annan gibi."
1486614866"[english]TF_TW_Staff_Desc" "Since America was founded over ten thousand years ago, the noble eagle has been its symbol of freedom. Show people how much you like freedom by clubbing them senseless with a golden eagle on a stick, just like Kofi Annan."
1488014880Diğer Notlar:
1488114881Kontrol noktaları üzerlerinde kilit sembolü varken ele geçirilemez."
1488214882"[english]default_cp_description" "Objective:
14883N/ATo win each team must own all five Control Points.
N/A14883To win, each team must own all five Control Points.
1488414884 
1488514885Other Notes:
1488614886Control Points cannot be captured while they are locked."
1491414914"[english]cp_coldfront_description" "A community map created by \"Icarus\"
1491514915 
1491614916Objective:
14917N/ATo win each team must own all five Control Points.
N/A14917To win, each team must own all five Control Points.
1491814918 
1491914919Other Notes:
1492014920Control Points cannot be captured while they are locked."
1495214952"[english]cp_fastlane_description" "A community map created by \"skdr\"
1495314953 
1495414954Objective:
14955N/ATo win each team must own all five Control Points.
N/A14955To win, each team must own all five Control Points.
1495614956 
1495714957Other Notes:
1495814958Control Points cannot be captured while they are locked."
1498614986"[english]cp_gullywash_final1_description" "A community map created by Jan 'Arnold' Laroy
1498714987 
1498814988Objective:
14989N/ATo win each team must own all five Control Points.
N/A14989To win, each team must own all five Control Points.
1499014990 
1499114991Other Notes:
1499214992Control Points cannot be captured while they are locked."
1713217132"[english]TF_ShredAlert_Desc" "Harness the unholy power of the Dark One (Yngwie Malmsteen) and crush your opponents with blistering riffs, lava-hot licks and emotionally crippling power ballads!"
1713317133"TF_TurnerAllStars" "BUCK TURNER YILDIZLAR SERİSİ"
1713417134"[english]TF_TurnerAllStars" "Buck Turner All-Stars"
17135N/A"TF_TurnerAllStars_Desc" "Başka erkeklerin karılarıyla yatmakta bir hız rekoru kırmış olan ünlü Badlands koşucusunun adını taşıyor. Turner bu ayakkabıları öfkeli kocalardan kaçam için tasarladı ama ne yazık ki şeker hastalığına yenik düştü. Her iki ayağı da daha sonra kesildi."
N/A17135"TF_TurnerAllStars_Desc" "Başka erkeklerin karılarıyla yatmakta bir hız rekoru kırmış olan ünlü Badlands koşucusunun adını taşıyor. Turner bu ayakkabıları öfkeli kocalardan kaçmak için tasarladı ama ne yazık ki şeker hastalığına yenik düştü. Her iki ayağı da daha sonra kesildi."
1713617136"[english]TF_TurnerAllStars_Desc" "Named after the famous Badlands sprinter who set a land speed record for sleeping with other men's wives. Turner designed the shoes to escape angry mobs of husbands, but sadly could not outrun diabetes. Both his feet were later amputated."
1713717137"TF_VoxDiabolus" "Şeytanın Sesi"
1713817138"[english]TF_VoxDiabolus" "Vox Diabolus"
1790817908"[english]TF_riflemans_rallycap" "The Well-Rounded Rifleman"
1790917909"TF_riflemans_rallycap_Desc" "Daha önce bir tren makinisti görmüş olan, Fransa'da tutuklanmış olan veya ABD'de Sivil Savaş'ta savaşmış olanların oldukça tanıdık bulacağı zarif hatlara sahip."
1791017910"[english]TF_riflemans_rallycap_Desc" "The smooth lines of this versatile number will be instantly vaguely familiar to anyone who's ever seen a train conductor, been arrested in France, or fought in the U.S. Civil War."
17911N/A"TF_jogon" "FİŞEK EŞOFMAN"
N/A17911"TF_jogon" "Fişek Eşofman"
1791217912"[english]TF_jogon" "The Breakneck Baggies"
1791317913"TF_jogon_Desc" "Pijamaların rahatlığı ve pantolonların cinsel organ gizleyici özelliğine sahip olan bu aerodinamik eşofmanlar düşmanlarında iyi bir gece uykusu çekmiş olan gizemli bir adam olduğun izlenimini uyandıracak."
1791417914"[english]TF_jogon_Desc" "Combining the comfort of pajamas with the genital-concealing subterfuge of pants, these aerodynamic trackies will let your enemies know you're a man of mystery who probably got a good night's sleep."
1814818148"[english]TF_jul13_scout_varsity" "The Bigg Mann on Campus"
1814918149"TF_jul13_scout_varsity_Desc" "\"Bu meretin üstüne 'TÜM SPORLAR' için iri kırmızı bir T koymalıyım, çünkü bu benim uzmanlık alanım.\""
1815018150"[english]TF_jul13_scout_varsity_Desc" "\"I should put a big red A on this thing for 'ALL SPORTS', cause that's my specialty.\""
18151N/A"TF_jul13_the_cunningmann" "FIRLAMA HIRKASI"
N/A18151"TF_jul13_the_cunningmann" "Fırlama Hırkası"
1815218152"[english]TF_jul13_the_cunningmann" "The Cool Cat Cardigan"
1815318153"TF_jul13_the_cunningmann_Desc" "\"Bam! Şimdi de ellilerdeyim! HER yüzyılda çok iyi görünüyorum!\""
1815418154"[english]TF_jul13_the_cunningmann_Desc" "\"Boom! Now I'm in the fifties! I look good in ANY decade!\""
1818018180"[english]TF_jul13_skater_boy" "The Half-Pipe Hurdler"
1818118181"TF_jul13_skater_boy_Desc" "\"Hareketlerim çok FENA kardeşim. Kız arkadaşına sorsana, o izliyordu. Onu suçlamana gerek yok, o da bir insan.\""
1818218182"[english]TF_jul13_skater_boy_Desc" "\"My moves are SICK, brother. Ask your girlfriend, cause she's been watchin'. Don't blame her, she's only human.\""
18183N/A"TF_jul13_macho_mann_glasses" "MAÇO"
N/A18183"TF_jul13_macho_mann_glasses" "Maço"
1818418184"[english]TF_jul13_macho_mann_glasses" "The Macho Mann"
1818518185"TF_jul13_macho_mann_glasses_Desc" "Bazen cidden büyük bir köy gerekir, millet."
1818618186"[english]TF_jul13_macho_mann_glasses_Desc" "Sometimes it really does take a village, people."
1836418364"[english]TF_jul13_classy_royale" "The After Dark"
1836518365"TF_jul13_classy_royale_Desc" "\"Barmen. Bir viski, sek olsun. Uzun bir gündü. O da ne, burada piyano mu var?\" [Chopin'den Emprovize no. 4 C diyez minör çalar, bayanlar iç çeker]"
1836618366"[english]TF_jul13_classy_royale_Desc" "\"Bartender. Scotch, neat. It has been a long day. Oh, is that a piano?\" [sound of Chopin's Impromptu no. 4 in C sharp minor, ladies swooning]"
18367N/A"TF_jul13_scout_vestjacket" "VELETİN YELEĞİ"
N/A18367"TF_jul13_scout_vestjacket" "Veletin Yeleği"
1836818368"[english]TF_jul13_scout_vestjacket" "The Delinquent's Down Vest"
1836918369"TF_jul13_scout_vestjacket_Desc" "\"Bom! Bak bakalım bu yelek ne kadar da kabarık, seni aptal! Öncekini de iade ettim. Yeterince. Kabarık. Değildi."
1837018370"[english]TF_jul13_scout_vestjacket_Desc" "\"Boom! Look how puffy this vest is, dummy! I sent the last one back. Not. Puffy. Enough.\""
1841018410"[english]cp_process_final_description" "A community map created by Ian 'Scorpio Uprising' Cuslidge
1841118411 
1841218412Objective:
18413N/ATo win each team must own all five Control Points.
N/A18413To win, each team must own all five Control Points.
1841418414 
1841518415Other Notes:
1841618416Control Points cannot be captured while they are locked."
1842118421"[english]cp_standin_final_description" "A community map created by Ian 'Scorpio Uprising' Cuslidge
1842218422 
1842318423Objective:
18424N/ATo win each team must own all three Control Points."
N/A18424To win, each team must own all three Control Points."
1842518425"Attrib_AmmoPerShotMissed" "Iskalanan Atış Başına: -%s1 mermi"
1842618426"[english]Attrib_AmmoPerShotMissed" "Per Shot Missed: -%s1 ammo"
1842718427"TF_tw_demobot_armor" "Demobot Zırhı"
1890818908"[english]TF_fall2013_the_special_eyes" "The Special Eyes"
1890918909"TF_fall2013_the_special_eyes_Desc" " "
1891018910"[english]TF_fall2013_the_special_eyes_Desc" ""
18911N/A"TF_fall2013_the_insidious_incinerator" "DÜZENBAZIN İTFAİYECİ KIYAFETİ"
N/A18911"TF_fall2013_the_insidious_incinerator" "Düzenbazın İtfaiyeci Kıyafeti"
1891218912"[english]TF_fall2013_the_insidious_incinerator" "Trickster's Turnout Gear"
1891318913"TF_fall2013_the_insidious_incinerator_Desc" "Bu güven telkin ediyormuş gibi duran itfayeci ceketiyle düşmanlarınıza onları ilk önce kimin ateşe verdiğini unutturun."
1891418914"[english]TF_fall2013_the_insidious_incinerator_Desc" "Trick your enemies into forgetting who set them on fire in the first place with this trustworthy-looking fireman's jacket."
1974719747Kontrol noktaları üzerlerinde kilit sembolü varken ele geçirilemez."
1974819748"[english]cp_snakewater_final1_description" "A community map created by Toivo Sawen
1974919749Objective:
19750N/ATo win each team must own all five Control Points.
N/A19750To win, each team must own all five Control Points.
1975119751Other Notes:
1975219752Control Points cannot be captured while they are locked."
1975319753"TF_MvMScoreboard_Tour" "Tur"
2585425854"TF_Matchmaking_Ban_Duration_Remaining" "Maçı terk ettiğin veya uygunsuz davranış sergilediğin için, %s1 saat %s2 dakika eşleştirme cezası aldın.\nKalan süre: %s3 saat %s4 dakika"
2585525855"[english]TF_Matchmaking_Ban_Duration_Remaining" "You have received a %s1 hour %s2 minute \ncooldown for abandoning or poor behavior.\nTime remaining: %s3 hours %s4 minutes"
2585625856"TF_Matchmaking_Ban_Duration_Remaining_Long_Penalty" "Maçı terk ettiğin için veya kötü davranışından dolayı %s1 gün %s2 saat \nbekleme süresi aldın.\nKalan süre: %s3 gün %s4 saat"
25857N/A"[english]TF_Matchmaking_Ban_Duration_Remaining_Long_Penalty" "You have received a %s1 day %s2 hour \\cooldown for abandoning or poor behavior.\nTime remaining: %s3 days %s4 hours"
N/A25857"[english]TF_Matchmaking_Ban_Duration_Remaining_Long_Penalty" "You have received a %s1 day %s2 hour \ncooldown for abandoning or poor behavior.\nTime remaining: %s3 days %s4 hours"
2585825858"TF_Matchmaking_Ban_Duration_Remaining_Long_Penalty_Short_Duration" "Maçı terk ettiğin için veya kötü davranışından dolayı %s1 gün %s2 saat \nbekleme süresi aldın.\nKalan süre: %s3 saat %s4 dakika"
2585925859"[english]TF_Matchmaking_Ban_Duration_Remaining_Long_Penalty_Short_Duration" "You have received a %s1 day %s2 hour \n cooldown for abandoning or poor behavior.\nTime remaining: %s3 hours %s4 minutes"
2586025860"TF_Matchmaking_Ban_Duration_Remaining_Short" "Maçı terk ettiğin için veya kötü davranışından dolayı %s1 dakika eşleştirme cezası aldın.\nKalan süre: %s2 dakika"
2610526105"[english]TF_War_Winner_PyroTitle" "Team Pyro has won!"
2610626106"TF_War_Winner_PyroDesc" "Pyro takımının savaştaki çabaları sayesinde Pyro'nun gelecek güncellemede bir sınıf paketi olacak!"
2610726107"[english]TF_War_Winner_PyroDesc" "Due to Team Pyro's effort in the war, Pyro will be receiving a class pack in a future update!"
N/A26108"TF_Weapon_Skullbat" "Kafatası Sopası"
N/A26109"[english]TF_Weapon_Skullbat" "Skull Bat"
N/A26110"TF_Medal_TipOfTheHatsTier1" "Kaygısız Kampçı"
N/A26111"[english]TF_Medal_TipOfTheHatsTier1" "Jaunty Camper"
N/A26112"TF_Medal_TipOfTheHatsTier2" "Kaygısız Hayırsever"
N/A26113"[english]TF_Medal_TipOfTheHatsTier2" "Jaunty Benefactor"
N/A26114"TF_Medal_TipOfTheHatsTier3" "Kaygısız Öncü"
N/A26115"[english]TF_Medal_TipOfTheHatsTier3" "Jaunty Trailblazer"
N/A26116"TF_Medal_TipOfTheHats2016_Desc" "Tip of the Hats 2016 bağış etkinliğine katkıda bulunan veya katılanlara ödül olarak verilmiştir"
N/A26117"[english]TF_Medal_TipOfTheHats2016_Desc" "Awarded to those who contributed to the Tip of the Hats 2016 charity event"
N/A26118"TF_TournamentMedal_Florida_LAN_2016" "Florida LAN 2016"
N/A26119"[english]TF_TournamentMedal_Florida_LAN_2016" "Florida LAN 2016"
N/A26120"TF_TournamentMedal_Florida_LAN_Description_2016" "Florida LAN 2016 etkinliğine katkıda bulunan veya katılanlara ödül olarak verilmiştir"
N/A26121"[english]TF_TournamentMedal_Florida_LAN_Description_2016" "Awarded to those who contributed to or participated in the Florida LAN 2016 event"
N/A26122"TF_Wearable_Wingstick" "Rüzgar Çubuğu"
N/A26123"[english]TF_Wearable_Wingstick" "Wingstick"
N/A26124"TF_Wearable_Rose" "Gül"
N/A26125"[english]TF_Wearable_Rose" "Rose"
N/A26126"TF_RobotPart_Type" "Robot Parçası"
N/A26127"[english]TF_RobotPart_Type" "Robot Part"
N/A26128"TF_CircuitBoard_Type" "Devre Kartı"
N/A26129"[english]TF_CircuitBoard_Type" "Circuit Board"
N/A26130"TF_FestivizerTool" "Şenlendirici"
N/A26131"[english]TF_FestivizerTool" "Festivizer"
N/A26132"Attrib_LoseRevengeCritsOnDeath" "Ölünce intikam kritikleri kaybedilir"
N/A26133"[english]Attrib_LoseRevengeCritsOnDeath" "Revenge crits are lost on death"
2610826134}
2610926135}