Aktualizacja z 02 kwietnia 2004 (Classic)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Warning: Display title "Aktualizacja z 02 kwietnia 2004 (Classic)" overrides earlier display title "Aktualizacja z 2 kwietnia 2004 (TFC)".
Źródło: http://www.steampowered.com/platform/update_history/Team%20Fortress%20Classic.html (angielski)

Lista zmian

Team Fortress Classic

  • Dodano opcję linii komend ("-noaafonts") umożliwiającą wyłączenie wygładzania czcionek
  • Zastąpiono "#" przez " ", jeśli jest to pierwszy znak w nazwie gracza wewnątrz gry.