Aktualizacja z 23 marca 2004 (Classic)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://www.steampowered.com/platform/update_history/Team%20Fortress%20Classic.html (angielski)

Lista zmian

Team Fortress Classic

  • Zapobiegnięto występowaniu błędu "utracono połączenie z serwerem podczas zmiany mapy"