Aktualizacja z 19 kwietnia 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Uwaga: nie istnieje źródłowy link do aktualizacji.

Lista zmian

Nie opublikowano listy zmian.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
No files changed