Aktualizacja z 23 kwietnia 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano opcję "Only allow map files" do filtru pobierania treści niestandardowych.
  • Naprawiono crash klienta związany z systemem materiałów.
  • Naprawiono błąd związany z używaniem przez Diamentową/Karbonadową Broń robobójcy nieprawidłowych materiałów dla ramion.
  • Naprawiono błąd regresji vphysics, w którym przedmioty mogły przebyć większą drogę niż powinny.
  • Poprawiono wydajność i stabilność wersji na Linuksa.
  • Usunięto restrykcje zasięgu ze zmiennej viewmodel_fov_demo.
  • Zaktualizowano Ap-Sap by mógł zostać zapakowany oraz możliwy do nazwania i opisania.

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server_srv.so
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/crafting/robo_crate.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/crafting/robo_crate_large.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond_v.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond_v.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond_v.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond_v.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/demo/fob_h_stickybomb_diamond_v.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond_v.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond_v.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond_v.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond_v.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/engineer/fob_h_wrench_diamond_v.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond_v.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond_v.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond_v.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond_v.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/heavy/fob_h_minigun_diamond_v.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond_v.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond_v.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond_v.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond_v.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/medic/fob_h_medigun_diamond_v.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond_v.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond_v.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond_v.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond_v.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/pyro/fob_h_flamethrower_diamond_v.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond_v.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond_v.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond_v.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond_v.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/scout/fob_h_scattergun_diamond_v.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond_v.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond_v.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond_v.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond_v.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/sniper/fob_h_sniperrifle_diamond_v.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond_v.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond_v.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond_v.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond_v.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/soldier/fob_h_rocketlauncher_diamond_v.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond_v.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond_v.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond_v.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond_v.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/mvm_loot/spy/fob_h_knife_diamond_v.vvd