Aktualizacja z 22 kwietnia 2024

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie po użyciu poleceń -dxlevel.
  • Naprawiono niektóre regresje zgodności ABI dla wtyczek i modów serwera.
  • Naprawiono występowanie nieoczekiwanego zamknięcia gry w wersji 64-bitowej spowodowanego tym, że niektóre zmodyfikowane interfejsy korzystające z elementów interfejsu Half-Life 2 zakładają, że graczem jest Gordon Freeman (angielski).
  • Naprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie gry podczas otwierania opcji lub dołączania do serwera (głównie dotykające użytkowników systemu Windows 7).
  • Naprawiono niedziałające polecenie snd_cull_duplicates.
  • Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się gry podczas importowania przedmiotów ozdobnych do narzędzi warsztatu w celu przesłania ich.
  • Naprawiono problem z wyborem ustawień dźwięku przestrzennego (słuchawki, kwadrofonia, 5.1, 7.1 itp.).

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry. Znaczna część listy zmian została automatycznie wygenerowana z danych GameTracking (angielski), dzięki uprzejmości SteamDB (angielski).
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MakeScenesImage.exe
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/linux64/GameUI.so
Modified: bin/linux64/ServerBrowser.so
Modified: bin/linux64/bsppack.so
Modified: bin/linux64/bugreporter_filequeue.so
Modified: bin/linux64/bugreporter_public.so
Modified: bin/linux64/datacache.so
Modified: bin/linux64/engine.so
Modified: bin/linux64/filesystem_stdio.so
Modified: bin/linux64/inputsystem.so
Modified: bin/linux64/launcher.so
Modified: bin/linux64/libtogl.so
Modified: bin/linux64/materialsystem.so
Modified: bin/linux64/replay.so
Modified: bin/linux64/scenefilecache.so
Modified: bin/linux64/shaderapidx9.so
Modified: bin/linux64/shaderapivk.so
Modified: bin/linux64/soundemittersystem.so
Modified: bin/linux64/stdshader_dx9.so
Modified: bin/linux64/studiorender.so
Modified: bin/linux64/tier0.so
Modified: bin/linux64/vgui2.so
Modified: bin/linux64/vguimatsurface.so
Modified: bin/linux64/video_services.so
Modified: bin/linux64/video_source2wrapper.so
Modified: bin/linux64/vphysics.so
Modified: bin/linux64/vscript.so
Modified: bin/linux64/vstdlib.so
Modified: bin/linux64/vtex_dll.so
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shaderapivk.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/tools/x64/actbusy.dll
Modified: bin/tools/x64/commedit.dll
Modified: bin/tools/x64/gameevents.dll
Modified: bin/tools/x64/pet.dll
Modified: bin/tools/x64/sampletool.dll
Modified: bin/tools/x64/vcdblock.dll
Modified: bin/tools/x64/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_celt.dll
Modified: bin/vaudio_minimp3.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vscript.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: bin/x64/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/x64/GameUI.dll
Modified: bin/x64/MakeScenesImage.exe
Modified: bin/x64/ServerBrowser.dll
Modified: bin/x64/bsppack.dll
Modified: bin/x64/bspzip.exe
Modified: bin/x64/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/x64/bugreporter_public.dll
Modified: bin/x64/captioncompiler.exe
Modified: bin/x64/datacache.dll
Modified: bin/x64/dedicated.dll
Modified: bin/x64/dmxconvert.exe
Modified: bin/x64/dmxedit.exe
Modified: bin/x64/elementviewer.exe
Modified: bin/x64/engine.dll
Modified: bin/x64/filesystem_stdio.dll
Modified: bin/x64/glview.exe
Modified: bin/x64/hammer.exe
Modified: bin/x64/hammer_dll.dll
Modified: bin/x64/height2normal.exe
Modified: bin/x64/height2ssbump.exe
Modified: bin/x64/inputsystem.dll
Modified: bin/x64/launcher.dll
Modified: bin/x64/materialsystem.dll
Modified: bin/x64/mksheet.exe
Modified: bin/x64/motionmapper.exe
Modified: bin/x64/networksystem.dll
Modified: bin/x64/normal2ssbump.exe
Modified: bin/x64/p4lib.dll
Modified: bin/x64/pfm2tgas.exe
Modified: bin/x64/qc_eyes.exe
Modified: bin/x64/replay.dll
Modified: bin/x64/scenefilecache.dll
Modified: bin/x64/shaderapidx9.dll
Modified: bin/x64/shaderapiempty.dll
Modified: bin/x64/shaderapivk.dll
Modified: bin/x64/simdtest.exe
Modified: bin/x64/soundemittersystem.dll
Modified: bin/x64/splitskybox.exe
Modified: bin/x64/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/x64/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/x64/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/x64/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/x64/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/x64/studiomdl.exe
Modified: bin/x64/studiorender.dll
Modified: bin/x64/tier0.dll
Modified: bin/x64/unicode.dll
Modified: bin/x64/unitlib.dll
Modified: bin/x64/vaudio_minimp3.dll
Modified: bin/x64/vbsp.exe
Modified: bin/x64/vbspinfo.exe
Modified: bin/x64/vgui2.dll
Modified: bin/x64/vguimatsurface.dll
Modified: bin/x64/video_services.dll
Modified: bin/x64/vphysics.dll
Modified: bin/x64/vpk.exe
Modified: bin/x64/vrad.exe
Modified: bin/x64/vrad_dll.dll
Modified: bin/x64/vscript.dll
Modified: bin/x64/vstdlib.dll
Modified: bin/x64/vtex.exe
Modified: bin/x64/vtex_dll.dll
Modified: bin/x64/vtf2tga.exe
Modified: bin/x64/vvis.exe
Modified: bin/x64/vvis_dll.dll
Modified: tf.exe
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/linux64/client.so
Modified: tf/bin/linux64/server.so
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/bin/x64/client.dll
Modified: tf/bin/x64/server.dll
Modified: tf_win64.exe