Aktualizacja z 30 kwietnia 2008

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://store.steampowered.com/news/1555/ (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Usunięto komendy konsoli TF2 dotyczące osiągnięć
  • Zmiany serwera
    • Naprawiono możliwość włączenia na serwerze polecenia sv_soundscape_printdebuginfo przez graczy
    • Naprawiono potencjalny "atomowy" exploit w podsystemie rcon