Lista przydatnych komend

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Zrzut ekranu przedstawiający Konsolę Developerską w Team Fortress 2

Ten artykuł zawiera poniżej listę użytecznych komend w konsoli. Używając Konsoli Developerskiej możesz wyłączyć lub włączyć szczegółowe ustawienia rozgrywki i grafiki, a także zmienić ich wartości. Konsolę można włączyć w zaawansowanym menu opcji. Każda komenda zapisana w pliku autoexec.cfg będzie automatycznie wykonana przy każdym uruchomieniu gry.

Poniższe ustawienia mogą być umieszczone w plikach .cfg specyficznych dla każdej klasy w folderze Team Fortress 2, aby utworzyć ustawienia dla każdej z klas.

Lista użytecznych komend w konsoli

komendy cl_

 • cl_ask_blacklist_opt_out 0/1 - wyłącza/włącza zapytanie o umieszczenie serwera na czarnej liścia, po opuszczeniu go w krótkim czasie
 • cl_ask_favorite_opt_out 0/1 - wyłącza/włącza zapytanie o umieszczenie serwera na liście ulubionych, po opuszczeniu go po dłuższym czasie
 • cl_autoreload 0/1 - wyłącza/włącza automatyczne przeładowanie broni
 • cl_autorezoom 0/1 - wyłącza/włącza automatyczny zoom Snajperki po przeładowaniu
 • cl_burninggibs 0/1 - wyłącza/włącza płonące części ciała
 • cl_crosshair_file - ustawia teksturę celownika. "" to domyślny celownik. przykład: "crosshair1"
 • cl_drawhud 0/1 - ukrywa/pokazuje HUD - wymaga sv_cheats 1
 • cl_flipviewmodels 0/1 - broń trzymana normalnie/odwrócona(lewa ręka) - nie działa podczas gry na serwerze
 • cl_interp - ustawia, jak długo modele postaci są interpolowane (rysowane nie w stosunku do swojej aktualnej pozycji) na świecie; dobra, standardowa wartość dla broni hitscan wynosi 0.034
 • cl_new_impact_effects 0/1 - wyłącza/włącza nowe, lepiej wyglądające efekty uderzeń, najlepiej widoczne na szkle
 • cl_ragdoll_collide 0/1 - wyłącza/włącza kolizje ragdoll'i (tylko po stronie klienta)
 • cl_ragdoll_fade_time - ustawia czas, po jakim znikają martwe ciała (tylko po stronie klienta)
 • cl_showbackpackrarities 0/1 - turns color-coded items in trade off/on
 • cl_showfps 0/1/2 - pokazuje ilość klatek na sekundę (wyłączone/na żywo/przybliżone)
 • cl_showpos 0/1 - pokazuje współrzędne na mapie i prędkość gracza
 • cl_yawspeed - ustawia prędkość obrotu postaci podczas używania komend +left oraz +right
 • cl_spec_carrieditems - pokazuje niestandardowe przedmioty na postaci, którą obserwujesz

komendy tf_

 • tf_allow_player_use 0/1 - nie zezwala/zezwala na użycie komendy +use, użyteczne na niektórych niestandardowych mapach, domyślnie 0. - tylko na serwerze
 • tf_allow_taunt_switch 0/1/2 - nie zezwala/zezwala na zmianę broni podczas drwiny. (1 = tylko na początku drwiny; 2 = w dowolnym momencie) - tylko na serwerze
 • tf_damage_disablespread 0/1 - wyłącza/włącza losowe obrażenia broni (+-10%) - tylko na serwerze
 • tf_dingaling_pitchmaxdmg - ustawia wysokość dźwięku trafienia, kiedy zada się maksymalne obrażenia swoją bronią, mniejsza wysokość jest rekomendowana w większości przypadków, normalnie wynosi 100
 • tf_dingaling_pitchmindmg - ustawia wysokość dźwięku trafienia, kiedy zada się minimalne obrażenia swoją bronią, wyższa wysokość jest rekomendowana w większości przypadków, normalnie wynosi 100
 • tf_dingaling_volume - ustawia głośność dla dźwięków uderzeń, domyślnie 1.00
 • tf_dingaling_wav_override - pozwala na użycie własnego dźwięku uderzenia. Uwaga: Już nie używany. Aby użyć własnego dźwięku, nazwij plik dźwiękowy "hitsound.wav" i umieść go w folderze "tf/sound/ui"
 • tf_dingalingaling 0/1 - wyłącza/włącza dźwięki uderzeń
 • tf_forced_holiday 0/2/3 - włącza tryb święta (0 = domyślnie; 2 = halloween; 3 = urodziny) - tylko na serwerze
 • tf_medieval 0/1 - włącza Tryb Średniowieczny na serwerze, wymaga zmiany mapy - tylko na serwerze
 • tf_medigun_autoheal 0/1 - wyłącza/włącza automatyczne leczenie bez potrzeby trzymania lewego przycisku myszy
 • tf_medieval_autorp 0/1 - wyłącza/włącza automatyczną modyfikacje tekstu w okienku czatu na styl średniowieczny
 • tf_medieval_thirdperson 0/1 - ustawia widok trzecioosobowy w Trybie Średniowiecznym
 • tf_overtime_nag 0/1 - wyłącza/włącza nieustanne wykrzykiwanie "DOGRYWKA!" podczas Dogrywki - tylko na serwerze
 • tf_playergib 0/1/2 - ustala częstotliwość gibbowania. (0 = nigdy; 1 = domyślne; 2 = zawsze, wliczając w to ataki które tego nie powodują) - tylko operator serwera
 • tf_use_fixed_weaponspreads 0/1 - wyłącza/włącza rozrzut broni dla np. Strzelby, Dubeltówki i Wstrzymywacza - tylko na serwerze
 • tf_weapon_criticals 0/1 - wyłącza/włącza losowe krytyki - tylko na serwerze

komendy sv_

 • sv_cheats 0/1 - wyłącza/włącza oszustwa - tylko na serwerze
 • sv_lan - cvar dla sieci LAN - tylko na serwerze
 • sv_pure - cvar do zarządzania niestandardową zawartością - tylko na serwerze

komendy mp_

 • mp_autoteambalance - cvar do automatycznego balansowania drużyn. - tylko na serwerze
 • mp_disable_respawn_times - cvar wyłączający czas potrzebny do odrodzenia. - tylko na serwerze
 • mp_idledealmethod - cvar decydujący, jak traktować nieaktywnych graczy. - tylko na serwerze
 • mp_restartgame - restartuje grę i resetuje czas do końca mapy. - tylko na serwerze
 • mp_teams_unbalance_limit - cvar wymuszający balans drużyn. - tylko na serwerze
 • mp_timelimit - cvar ustawiający limit czasu mapy. - tylko na serwerze
 • mp_usehwmmodels 1 & mp_usehwmvcds 1 - ustawia użycie modeli klas wysokiej jakości użytych w filmach 'Poznajcie Drużynę'.
 • mp_waitingforplayerscancel 1 - anuluje "oczekiwanie na graczy..." - tylko na serwerze

komendy hud_

 • hud_combattext 0/1 - wyłącza lub włącza tekst wyświetlany nad wrogami, gdy zada się obrażenia
 • hud_combattext_healing 0/1 - wyłącza lub włącza tekst wyświetlany nad przyjacielami, gdy ich się leczy
 • hud_reloadscheme - używa się tego do naprawienia wielu błędów związanych z HUD'em

pozostałe komendy

Dla graczy

 • bind <klawisz> <komenda> - ustala komendę do przycisku.
 • unbind <klawisz> - usuwa komendę z klawisza.
 • dropitem - Wyrzuca flagę lub teczkę.
 • explode - Popełnienie samobójstwa. (przez eksplozję w rozczłonkowanie)
 • kill - Popełnienie samobójstwa.
 • fov_desired 70-90 - Ustala pole widzenia. (większe wartości pokazują więcej pola bitwy kosztem fps'ów)
 • jointeam red/blue/auto/spectator - Wymuś wybór drużyny. (użyj tego, jest utknąłeś w trybie "martwego obserwatora" - występuje, gdy zbyt wiele graczy spróbuje wejść do drużyny w tym samym momencie)
 • jpeg - Zrób zrzut ekranu w formacie jpeg .
 • retry - Ponów połączenie z ostatnim łączonym serwerem.
 • status - Wyświetl status mapy i połączenia.
 • viewmodel_fov <liczba> - Ustawia dystans, w którym twoje bronie są rysowane, większe wartości pokazują więcej broni i ramion, lecz mogą pokazywać brakujące części.
 • r_drawviewmodel 0/1 - Włącza/Wyłącza modele pierwszej osoby.
 • restart - Restartuje aktualny serwer.
 • find <komenda> - Komenda do szukania, która wyświetla wszystkie komendy z wyszukaną frazą.
 • hurtme <liczba> - Zadaje odpowiednie obrażenia (liczba może być ujemna, żeby dodać życie) - tylko z sv_cheats 1
 • zoom_sensitivity_ratio <liczba> - Ustawia proporcję czułości podczas celowania przez lunetę z Karabinu Snajperskiego w stosunku do pierwotnej czułości.
 • net_graph <1-6>
  • Różne liczby pokazują inne rzeczy, takie jak ping, fps, lerp, gubienie pakietów, itp.
 • thirdperson - Ustawia twój widok na trzecioosobowy - tylko z sv_cheats 1
 • thirdperson_mayamode - Jeżeli aktywne, obracanie podczas bycia w thirdperson nie będzie możliwe- 'tylko z sv_cheats 1
 • thirdperson_platformer 0/1 - Jeżeli aktywne, sterowanie myszą będzie kontrolować kamerę, jak i postać.
  • Jeżeli thirdperson_mayamode nie jest aktywne, chodzenie spowoduje, że kamera 'popchnie' twój widok.
 • firstperson - Wróć do widoku pierwszoosobowego.
  • Jeżeli thirdperson_platformer jest wciąż ustawione na 1, nie będziesz w stanie ruszać kamerą podczas drwin.

dla moderatorów/administratorów

 • changelevel <nazwa mapy> - Zmienia mapę.
 • cvarlist - obacz całą listę cvarów.
 • exec - Wczytuje pliki konfiguracyjne.
 • map <mapname> - Zmienia mapę oraz restartuje serwer.
  • Startuje nowy serwer, jeżeli użyte na ekranie głównym - użyteczne, żeby ominąć "Stwórz nowy serwer"
 • maps - Wyświetla listę map.
 • rcon_password <hasło> - daje graczowi dostęp do komend rcon.
 • nextlevel <nazwa mapy> - ustawia następna mapę.
 • rcon <komenda> - wykonuje komendę rcon.
 • rcon_address <adres ip> - Ustawia adres serwera, żeby wysyłać komendy rcon (jeżeli nie ustawione, konsola będzie wysyłać komendy do serwera na którym jest)

dla nagrywania

 • record <nazwa demo> - Nagrywa demo
 • stop - zatrzymuje nagrywanie demo
 • startmovie <nazwa filmu> - otwiera nagrywarkę source podczas oglądania demo i pozwala na nagranie wysokiej jakości film avi
 • endmovie - zamykuja nagrywarkę source
 • host_framerate <liczba> - mówi nagrywarce source, w ilu fpsach powinno nagrywać
 • host_timescale <liczba> - używane wraz z host_framerate, żeby stworzyć płynne video
 • demoui - pokazuje przybornik dla powtórek (shift+F2 również pokaże przybornik)

komendy broni

Komenda "use" jest używana, by użyć danej broni.

 • Komenda
  use <nazwa_broni>
 • Argumenty
  • <nazwa_broni>
   • Skaut
   tf_weapon_scattergun
   tf_weapon_handgun_scout_primary
   tf_weapon_soda_popper
   tf_weapon_pistol_scout
   tf_weapon_lunchbox_drink
   tf_weapon_jar_milk
   tf_weapon_handgun_scout_secondary
   tf_weapon_bat
   tf_weapon_bat_wood
   tf_weapon_bat_fish
   • Żołnierz
   tf_weapon_rocketlauncher
   tf_weapon_rocketlauncher_directhit
   tf_weapon_particle_cannon
   tf_weapon_shotgun_soldier
   tf_weapon_buff_item
   tf_weapon_raygun
   tf_weapon_shovel
   tf_weapon_katana
   • Pyro
   tf_weapon_flamethrower
   tf_weapon_shotgun_pyro
   tf_weapon_flaregun
   tf_weapon_fireaxe
   • Demoman
   tf_weapon_grenadelauncher
   tf_weapon_pipebomblauncher
   tf_weapon_bottle
   tf_weapon_sword
   tf_weapon_stickbomb
   tf_weapon_katana
   • Gruby
   tf_weapon_minigun
   tf_weapon_shotgun_hwg
   tf_weapon_lunchbox
   tf_weapon_fists
   • Inżynier
   tf_weapon_shotgun_primary
   tf_weapon_sentry_revenge
   tf_weapon_pistol
   tf_weapon_laser_pointer
   tf_weapon_mechanical_arm
   tf_weapon_wrench
   tf_weapon_robot_arm
   tf_weapon_pda_engineer_destroy
   tf_weapon_pda_engineer_build
   • Medyk
   tf_weapon_syringegun_medic
   tf_weapon_crossbow
   tf_weapon_medigun
   tf_weapon_bonesaw
   • Snajper
   tf_weapon_sniperrifle
   tf_weapon_compound_bow
   tf_weapon_sniperrifle_decap
   tf_weapon_smg
   tf_weapon_jar
   tf_weapon_club
   • Szpieg
   tf_weapon_revolver
   tf_weapon_knife
   tf_weapon_pda_spy
   Żeby użyć sapera, wpisz: "build 3 0"

Zobacz też