Aktualizacja z 11 grudnia 2020

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

  • Zaktualizowano listę twórców mapy Snowfall.