Miejsce założenia

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
'Kay, nie wygląda to zbyt ciekawie, um...
Skaut na temat sprzecznych miejsc założenia

Miejsce założenia jest właściwością przedmiotu w schemacie klienta, wykorzystywanym do zidentyfikowania miejsca przydzielenia przedmiotu na modelu postaci. Właściwość dla miejsca założenia (oznaczona przez wartość nazwy equip_region) została przyznana dla wszystkich czapek oraz przedmiotów dodatkowych. Jego głównym celem jest uniemożliwienie jednoczesnego założenia dwóch przedmiotów z tego samego miejsca. Miejsce założenia zostało dodane, by uniknąć błędów z kolizją po dodaniu drugiego miejsca dla 'Dodatkowych' przedmiotów.

Istnieją 23 miejsca założenia. Miejsca założenia czapek i przedmiotów dodatkowych są różne, lecz wszystkie czapki posiadają miejsce założenia hat lub whole_head.

Konflikt miejsc założenia

Zakładanie dwóch przedmiotów, które posiadają miejsca założenia wymienione w obu kolumnach tabeli poniżej, lub dwa przedmioty posiadające te samo miejcse założenia, jest zabronione przez grę.

Miejsce założenia Konflikt
Twarz Okulary
Kieszeń (Gruby) Medal
Cała głowa Czapka, Twarz, Okulary, Uszy

Lista miejsc założenia

Błędy

  • Możliwe jest założenie dwóch przedmiotów ze sprzecznych miejsc założenia, jeżeli zostaną spełnione te warunki:
    • Jeżeli połączenie między użytkownikiem a serwerem Steam jest powolne; oraz
    • Wykorzystując funkcję klawisza szybkiej zmiany przedmiotów, która to nie sprawdza konfliktów między założonymi przedmiotami.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 13 października 2011 (Aktualizacja i Wyprzedaż Mannorocznicy)
  • Dodano drugi slot na przedmioty dodatkowe oraz miejsce założenia.

Aktualizacja z 15 grudnia 2011 (Australijskie Święta 2011)

  • Zluzowano kilka restrykcji na temat, które przedmioty dodatkowe mogą zostać założone jednocześnie.

Aktualizacja z 9 lutego 2012

  • Zluzowano restrykcję miejsc założenia dla Słuchawek, aby mogły zostać założone z czymkolwiek
  • [Nieudokumentowane] Zmiany w miejscach założenia: