Aktualizacja z 28 lutego 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf_english.txt
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/soldier/homefront_blindfold.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/soldier/homefront_blindfold_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/soldier/homefront_blindfold_blue.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/soldier/homefront_blindfold_red.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/homefront_blindfold.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/homefront_blindfold.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/homefront_blindfold.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/homefront_blindfold.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/homefront_blindfold.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/homefront_blindfold.vvd