Aktualizacja z 24 lutego 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Ten artykuł dotyczy specyficznej aktualizacji. Po więcej informacji zajrzyj do artykułu Paczka map społeczności.
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)
Oficjalna strona aktualizacji: Paczka Społecznościowych Map (angielski)

Lista zmian

Community map pack update.png
Osobny artykuł: Paczka Społecznościowych Map

Zmiany w silniku Source (CS:S, DoD:S, TF2, HL2:DM)

Naprawiono kolejny crash serwera związany z exploitem wywoływanym przez wadliwe pakiety sieciowe.

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/koth_lakeside_final.bsp
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/koth_lakeside_final.nav
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final.bsp
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_danish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_dutch.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_english.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_finnish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_french.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_german.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_italian.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_japanese.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_korean.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_norwegian.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_polish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_portuguese.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_russian.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_schinese.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_spanish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_swedish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_frontier_final_tchinese.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final.bsp
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_danish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_dutch.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_english.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_finnish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_french.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_german.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_italian.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_japanese.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_korean.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_norwegian.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_polish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_portuguese.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_russian.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_schinese.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_spanish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_swedish.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/plr_nightfall_final_tchinese.txt
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/particles/rain_custom.pcf
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf_english.txt
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_frontier.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_frontier_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_lakeside.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_lakeside_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_nightfall.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_nightfall_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/egypt/grass_07.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/egypt/noflat_wall_normal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/egypt/scratch.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/lilchewchew/Embers.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/lilchewchew/LilChewChew_Body_Diffuse_Lights.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/lilchewchew/LilChewChew_Body_Normals_Specular.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/lilchewchew/LilChewChew_Detail_Diffuse_Lights.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/lilchewchew/LilChewChew_Detail_Normals_Specular.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/props_lakeside/wood_crate_01.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/props_nightfall/staircase1.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/nightfall/cliffwall.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/nightfall/cliffwall_height-ssbump.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/nightfall/track_centerpiece.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/nightfall/track_tape.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/signs/nj_sign000.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/signs/nj_sign001.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/signs/nj_sign002.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/maps/menu_photos_koth_lakeside_final.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/maps/menu_photos_pl_frontier_final.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/maps/menu_photos_plr_nightfall_final.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/maps/menu_thumb_koth_lakeside_final.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/maps/menu_thumb_pl_frontier_final.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/maps/menu_thumb_plr_nightfall_final.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/Lilchewchew_Wheels_v3.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/Lilchewchew_Wheels_v3.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/Lilchewchew_Wheels_v3.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/Lilchewchew_v3_Kaboom.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/Lilchewchew_v3_Kaboom.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/Lilchewchew_v3_Kaboom.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/lilchewchew_v3.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/lilchewchew_v3.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/lilchewchew_v3.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/lilchewchew_v3.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/lilchewchew_v3.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/lilchewchew_v3_kaboom.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/lilchewchew_v3_kaboom.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/lilchewchew_wheels_v3.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/lilchewchew/lilchewchew_wheels_v3.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_01_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_01_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_01_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_01_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_01_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02a_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02a_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02a_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02a_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02a_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02a_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02b_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02b_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02b_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02b_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02b_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02b_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02c_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02c_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02c_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02c_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02c_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_02c_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_05_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_05_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_05_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_05_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_05_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_06_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_06_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_06_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_06_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_06_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_06_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_07_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_07_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_07_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_07_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_07_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_07_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_08_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_08_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_08_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_08_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_08_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_08_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09a_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09a_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09a_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09a_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09a_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09a_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09b_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09b_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09b_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09b_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09b_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09b_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09c_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09c_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09c_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09c_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09c_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_09c_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10a_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10a_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10a_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10a_mirrored.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10a_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_forest/cliff_wall_10a_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_01.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_01.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_01.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_01.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_01.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_01.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_02.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_02.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_02.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_02.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_02.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_02.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_03.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_03.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_03.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_03.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_03.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/stone_03.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/wood_crate_01.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/wood_crate_01.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/wood_crate_01.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/wood_crate_01.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/wood_crate_01.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_lakeside/wood_crate_01.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_22_5degree_512.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_22_5degree_512.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_22_5degree_512.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_22_5degree_512.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_22_5degree_512.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_128.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_128.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_128.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_128.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_128.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_256.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_256.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_256.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_256.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_arc_45degree_256.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_32.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_32.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_32.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_32.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_32.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent1.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent1.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent1.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent1.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent1.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent2.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent2.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent2.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent2.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent2.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent3.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent3.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent3.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent3.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rail_bent3.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_128.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_128.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_128.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_128.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_128.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_256.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_256.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_256.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_256.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_arc_45d_256.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_128.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_128.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_128.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_128.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_128.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_64.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_64.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_64.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_64.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_rails_st_64.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_straight_32.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_straight_32.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_straight_32.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_straight_32.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_straight_32.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_tie.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_tie.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_tie.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_tie.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_mining/track_tie.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x144.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x144.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x144.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x144.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x144.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x144.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x208.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x208.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x208.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x208.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x208.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/door_176x208.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_001.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_001.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_001.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_001.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_001.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_001.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_002.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_002.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_002.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_002.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_002.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_64_002.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_corner.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_corner.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_corner.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_corner.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_corner.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/rail_corner.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part1_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part2_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part3_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part4_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame2_part5_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/spawn1_wood_frame_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/staircase_192x120.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/staircase_192x120.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/staircase_192x120.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/staircase_192x120.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/staircase_192x120.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/staircase_192x120.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_frame_001.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_frame_001.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_frame_001.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_frame_001.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_frame_001.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_frame_001.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001_mirrored.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001_mirrored.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001_mirrored.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001_mirrored.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_framing_001_mirrored.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_support_001.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_support_001.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_support_001.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_support_001.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_support_001.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/wood_support_001.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_192.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_192.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_192.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_192.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_192.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_192.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_256.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_256.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_256.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_256.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_256.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_nightfall/woodbeam_256.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_spytech/raygun003.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_spytech/raygun003.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_spytech/raygun003.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_spytech/raygun003.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/props_spytech/raygun003.vvd