Aktualizacja z 12 lipca 2011 (beta)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: TF2 Beta forums (angielski)

Lista zmian

Ogólne

  • Dodano nową opcję "Niestandardowego planu wytworzenia" do specjalnych planów wytwarzania w menu wytwarzania
  • Zsynchronizowano ze wszystkimi zmianami i poprawkami z głównej gry

Nieudokumentowane zmiany