Juni 19, 2014 Patch

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Källa: Team Fortress 2 Update Released (Engelska)

Patchanteckningar

Team Fortress 2

  • Lade till ny start musik från kortfilmen Expiration Date.
  • Lade till ett tillverknings recept till Back Scatter.
  • Fixade en klient krasch som orsakades av Märkliga Knytnävar.
  • Fixade spelare som använde partner hån att kunna ta sig in i fiendens återskapnings rum.
  • Fixade en regression som gav Disco Beat Down ovanlig effekt.
  • Fixade The Classic från att automatiskt zomma in efter att ha använt en teleportör och laddat upp vapnet.
  • Uppdaterade Tide Turner att också fylla anfalls mätaren vid impakt dråp.

Icke dokumenterade ändringar

Filer ändrade

Notera: Ändringsloggen nedanför är generad från en jämförelse mellan två versioner av spelet.
Versionsändringar
Modified: tf/steam.inf
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/taunt_fx.pcf
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ui/gamestartup17.mp3
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/taunts/whoopass_can_dont_ship.vtf