Aktualizacja z 28 czerwca 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: [1] (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

 • Naprawiono przypadek, gdzie efekty krytycznego doładowania były usuwane z gracza, który był leczony.
 • Naprawiono problem w trybie Areny, gdzie krytyczne doładowanie z pierwszej krwi nie znikało samoczynnie w poprawnym czasie.
 • Naprawiono błąd, gdzie Demoman zatrzymywał pozostałe naładowanie szarży, gdy sam przerywał szarżę (nadal zatrzymujesz resztę gdy zostaniesz powstrzymany przez wrogi podmuch sprężonego powietrza)
 • Naprawiono problem, który powodował, że tarcze Demomana o jakości Kuriozum nie naliczały zabić.
 • Naprawiono błąd, gdzie Rezerwista strzelał z mini-krytycznym doładowaniem przeciwko pływającym celom.
 • Redukcja czasu rozkręcania Tomisława została zmniejszona z 75% do 40% (tak, że teraz rozkręca się wolniej)
 • Patrolówka Desantowca i Medycynka można już wytwarzać.
 • Zaktualizowano pliki nawigacyjne botów dla wielu map.
 • Dodano pozycję dla "Zarządź głosowanie" do Opcji->Klawiatura, tak by można było przypisać do niej klawisz.
 • Zaktualizowano plik gamehaptics:
  • Dodano/ulepszono siły odrzutu/wyciągnięcia/krytycznego trafienia/przeładowania dla wszystkich nowych broni w Überowej aktualizacji.
  • Ulepszono wszystkie siły odrzutu Wyrzutni rakiet, tak by animacje odrzutu był odczuwalnie prawdziwsze.
  • Zmodyfikowano odrzut Mosiężnej Bestii by miał mniejszy wpływ na celownik.

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/cp_manor_event.nav
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/koth_badlands.nav
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/koth_nucleus.nav
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/koth_viaduct.nav
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_badwater.nav
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_thundermountain.nav
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_upward.nav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_large.vtf