Głosowanie

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Voting YYN.png
Ameryka znowu wygrywa!
Żołnierz świętujący demokrację w pracy

Głosowanie jest funkcją gry dodaną w Bezczapkowej Aktualizacji wydanej Aktualizacja z 14 kwietnia 2011. Umożliwia dowolnemu graczowi rozpoczęcie głosowania ustanawiającego zmiany na serwerze. Różne opcje zezwalają graczom na głosowanie na zmianę mapy, wyrzucenie danego gracza, lub przemieszanie drużyn. Każdy gracz może rozpocząć głosowanie poprzez kliknięcie w ikonę wyboru widoczną w głównym menu gry. Można wtedy wybrać typ głosowania i jest już ono rozpoczęte oraz dostępne dla wszystkich osób obecnych na serwerze, chyba że głosowanie dotyczy wyrzucenia danej osoby, które w takim przypadku zostanie wyświetlone tylko tej drużynie, w której znajduje się osoba, której to dotyczy.

System głosowania został pierwotnie wprowadzony do Bety Team Fortress 2 w dniu Aktualizacja z 9 marca 2011 (beta). Wydano później dwie aktualizacje bety usprawniające system głosowania, nim został on wdrożony do Team Fortress 2 14 kwietnia. Zanim ta funkcja została wprowadzona, to jedyny sposób zmiany mapy, wyrzucenie lub zbanowanie gracza wymagał użycia komendy w konsoli, lub konkretnych modyfikacji serwera.

System głosowania może zostać wyłączony poprzez ustawienie zmiennej serwera sv_allow_votes na 0. Można także wyłączyć poszczególne typy głosowań, przy pomocy określonych komend serwera (zobacz poniżej).

Rodzaje głosowania

Istnieje pięć rodzajów głosowań, które można rozpocząć:

 • Wyrzucenie gracza: Wyrzuca z serwera wybranego gracza oraz tymczasowo nie pozwala mu na wejście na dany serwer. Czas trwania bana jest określony przez sv_vote_kick_ban_duration. Tylko gracze znajdujący się w drużynie z osobą, której dotyczy to głosowanie, mogą głosować.
 • Restart gry: Restartuje obecną rundę. Jeśli głosowanie powiedzie się, to pojawi się powiadomienie informujące wszystkich graczy, że runda zostanie zrestartowana. Nim rozpocznie się nowa runda, to upływa określony przedział czasowy, a żadna z drużyn nie otrzymuje żadnych punktów.
 • Zmiana mapy: Obecna mapa zmienia się na wybraną mapę.
 • Zmiana następnej mapy: Następna mapa zostanie zmieniona na wybraną mapę. W przeciwieństwie do głosowania "Zmiana mapy", w tym głosowaniu aktualnie rozgrywana mapa nie będzie zakończona.
 • Przemieszanie drużyn: Gracze umieszczani są do w sposób losowy do obu zespołów. Warto pamiętać o tym, że przemieszanie obu drużyn następuje od razu po zakończeniu głosowania, a nie dopiero po zakończeniu rundy. Zanim się to jednak stanie się, to pojawi się odpowiednie powiadomienie informujące o tym.
 • Wyłączenie autobalansu drużyn: Nie pozwala serwerowi na automatyczne przeniesienie graczy do drugiej drużyny, jeśli zaniknie jakaś nierównowaga.
 • Włącz limity klasy: Ustawia ograniczenia dotyczące tego, ile graczy może w danej chwili grać daną klasą.
 • Wiecznoween: Pozwala na noszenie przedmiotów Halloweenowych przez dwie godziny.
 • Wstrzymanie gry: Dotyczy wstrzymania gry na określony czas.

Komendy wydawane za pomocą klawiatury

F1
Oddaje głos na "Tak" w bieżącym głosowaniu. Polecenie klienta to "vote option1".
F2
Oddaje głos na "Nie" w bieżącym głosowaniu. Polecenie klienta to "vote option2".
F3
Wybiera jedną z map z głosowania. Polecenie klienta to "vote option3".
F4
Wybiera jedną z map z głosowania. Polecenie klienta to "vote option4".
F5
Wybiera jedną z map z głosowania lub przedłuża bieżącą mapę w głosowaniu na NextLevel. Polecenie klienta to "vote option5".
"callvote"
Otwiera okno z opcjami głosowania. Domyślnie ta opcja nie jest przypisana do żadnego klawisza.

Komendy serwera

Zmienne serwera, które można ustawić, aby dostosować niektóre elementy systemu głosowania. Dostępne są następujące polecenia:

sv_allow_votes
Włącza lub całkowicie wyłącza system głosowania. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).
sv_vote_allow_specators
Umożliwia obserwatorom brać udział w głosowaniu. Domyślnie ustawiona na 0 (wyłączona).
sv_vote_failure_timer
Czas pomiędzy kolejnymi głosowaniami (w sekundach); czas, który musi upłynąć po nieudanym głosowaniu, nim będzie można rozpocząć kolejne. Domyślnie ustawiona na 300 (5 minut).
sv_vote_issue_autobalance_allowed
Umożliwia rozpoczęcie głosowania nad wyłączeniem autobalansu. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).
sv_vote_issue_classlimits_allowed
Umożliwia rozpoczęcie głosowania nad włączeniem limitów klas. Domyślnie ustawiona na 0 (wyłączona).
sv_vote_issue_classlimits_max
Ustala maksymalną ilość graczy mogących grać daną klasą. Nie można ustawić tego limitu tylko jednej, konkretnej klasie; ta komenda będzie miała wpływ na ich wszystkie 9. Domyślnie ustawiona na 4.
sv_vote_issue_extendlevel_allowed
Umożliwia rozpoczęcie głosowania nad przedłużeniem czasu trwania danej mapy, zamiast przejścia na następną.
sv_vote_issue_extendlevel_quorum
[...]
sv_vote_issue_kick_allowed
Umożliwia rozpoczęcie głosowania nad wyrzuceniem danego gracza. Domyślnie ustawiona na 0 (wyłączona).
sv_vote_kick_ban_duration
Czas trwania (w minutach) bana gracza, jeśli głosowanie nad jego wyrzuceniem pomyślnie przejdzie. Domyślnie ustawiona na 1. Ustaw na 0, aby całkowicie zablokować możliwość banowania gracza, zamiast będzie on tylko wyrzucany.
sv_vote_issue_nextlevel_allowed
Umożliwia wybranie następnej mapy drogą głosowania. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona). Jeśli głosowanie rozpocznie się podczas rundy, to mapa zostanie zmieniona pod koniec rundy, a nie po zakończeniu czasu trwania mapy. Wyłączenie tej opcji także wyłącza automatyczne głosowanie pod koniec trwania mapy.
sv_vote_issue_nextlevel_allowextend
Umożliwia uwzględnienie opcji "Przedłuż" w głosowaniu na następną mapę. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).
sv_vote_issue_nextlevel_choicesmode
Umożliwia graczom wybrać następną mapę z listy map najrzadziej rozgrywanych. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).
sv_vote_issue_nextlevel_prevent_change
Nie pozwala na ponowne głosowanie nad następną mapą, jeśli została ona już wcześniej wybrana. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).
sv_vote_issue_changelevel_allowed
Umożliwia bezzwłoczne rozpoczęcie głosowania nad zmianę mapy. Domyślnie ustawiona na 0 (wyłączona).
sv_vote_issue_restart_game_allowed
Umożliwia rozpoczynać głosowania na restart rundy. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).
sv_vote_issue_scramble_teams_allowed
Umożliwia rozpoczynać głosowania na wymieszanie drużyn. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).
sv_vote_ui_hide_disabled_issues
Ukrywa wyłączone opcje głosowania zawarte w menu głosowania. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).

Komendy dotyczące trybu MvM

sv_vote_issue_kick_allowed_mvm
Umożliwia rozpoczęcie głosowania nad wyrzuceniem danego gracza. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).
sv_vote_issue_changelevel_allowed_mvm
Umożliwia bezzwłoczne rozpoczęcie głosowania nad zmianę mapy. Domyślnie ustawiona na 0 (wyłączona).
sv_vote_issue_classlimits_allowed_mvm
Umożliwia rozpoczęcie głosowania nad włączeniem limitów klas. Domyślnie ustawiona na 0 (wyłączona).
sv_vote_issue_classlimits_max_mvm
Ustala maksymalną ilość graczy mogących grać daną klasą. Domyślnie ustawiona na 2.
sv_vote_issue_kick_min_connect_time_mvm
Umożliwia na wyrzucenie kogokolwiek, kto nie jest w drużynie atakujących i nie dołączył do swojej drużyny, o ile upłynęła ustalona ilość czasu. Domyślnie ustawiona na 0 (włączona).
sv_vote_failure_timer_mvm
Czas pomiędzy kolejnymi głosowaniami (w sekundach); czas, który musi upłynąć po nieudanym głosowaniu, nim będzie można rozpocząć kolejne. Domyślnie ustawiona na 120 (2 minuty).
sv_vote_issue_mvm_challenge_allowed
Umożliwia rozpoczęcie głosowanie nad zmianą poziomu trudności. Domyślnie ustawiona na 1 (włączona).

Dźwięki

System głosowania korzysta z kilku klipów dźwiękowych, aby ukazać postęp w głosowaniu.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 9 marca 2011 (beta)
 • Dodano wewnętrzny system głosowania.

Aktualizacja z 11 marca 2011 (beta)

 • Dostosowano przejście rozpoczęcia głosowania i odstępy czasu/liczniki:
  • Zwiększono odstęp czasu przed następnym głosowaniem gracza
  • Zwiększono odstęp czasu przed odnowieniem głosowania, które się nie powiodło
 • Menu rozpoczęcia głosowania nie wyświetla określonych opcji, jeśli serwer je wyłączył
 • Zwiększono procent głosów potrzebnych do przejścia głosowania
 • Problem z wyrzucaniem graczy: gracz rozpoczynający głosowanie nie pojawia się już na liście głosowania
 • Wyłączono tymczasowo opcje wyrzucenia gracza i zmiany mapy
 • Ustawiono nextlevel_choicesmode, aby było domyślnie włączone (w celu testów)
  • Serwer będzie automatycznie pytał graczy o wybranie następnej mapy na krótko przed skończeniem się czasu bieżącej mapy.

Aktualizacja z 18 marca 2011 (beta)

 • Zmieniono klawisze głosowania na klawisze F1-F5
 • Jeszcze bardziej zwiększono odstęp czasu przed następnym głosowaniem gracza

Aktualizacja z 14 kwietnia 2011 (Bezczapkowa Aktualizacja)

 • Dodano nowy system głosowania
  • Dodano Serwerowe zmienne do kontrolowania systemu głosowania

Aktualizacja z 25 maja 2011

 • Naprawiono crash serwera wywoływany przez system głosowania.

Aktualizacja z 8 czerwca 2011

 • Zaktualizowano system głosowania.
  • Dodano zmienną by zapobiec głosowaniu na następny poziom, jeśli został już jakiś wybrany (sv_vote_issue_nextlevel_prevent_change)
  • Naprawiono mieszanie drużyn resetujące ilość granych rund
   • Zaktualizowano mp_scrambleteams by wspierała jako parametr 2, który zapobiega resetowaniu ilości granych rund
  • Naprawiono serwer automatycznie tworzący głosowania w trakcie treningu lub używając itemtest

Aktualizacja z 27 czerwca 2011

 • Naprawiono problem u klientów widzących niepoprawne opcje głosowania po zmianie serwera

Aktualizacja z 28 czerwca 2011

 • Dodano pozycję dla "Rozpocznij głosowanie" do Opcji->Klawiatura, tak by można było przypisać do niej klawisz.

Aktualizacja z 1 marca 2012

 • Naprawiono możliwość rozpoczęcia głosowania na mapach treningowych.

Aktualizacja z 18 kwietnia 2012

 • Historia głosów gracza jest teraz zapisywana na podstawie SteamID, w celu zapobiegnięcia nadużywania systemu.
 • Naprawiono błąd, który umożliwiał graczom na ominięcie bana poprzez rozłączenie się podczas głosowania.

Aktualizacja z 27 czerwca 2012

 • Głosowania rozpoczęte przez dedykowany serwer nie będą liczyły się do opóźnienia między następnymi głosowaniami

Aktualizacja z 9 października 2012

 • Dodano opcję pozwalającą na wyrzucenie graczy, którzy nie dołączyli do drużyny w trybie Mann vs. Maszyny.
 • Dodano komendę sv_vote_issue_kick_spectators_mvm (domyślnie ustawioną na 0), pozwalającą na wyrzucenie każdego, kto nie należy do przeciwnej drużyny, po upłynięciu czasu określonego przez komendę sv_vote_issue_kick_min_connect_time_mvm, jeśli jest ona włączona.

Aktualizacja z 13 maja 2013

 • [Nieudokumentowane] Awatary graczy są odtąd widoczne w menu głosowań.

Aktualizacja z 11 lutego 2014

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyrzuceni gracze nie byli banowani z serwera.

Aktualizacja z 15 września 2014

 • Naprawiono błąd, który pozwalał nie zostać wyrzuconym z serwera.
 • Podstawowa wartość komendy sv_vote_issue_scramble_teams_cooldown została zmieniona na 20 minut.

Aktualizacja z 16 września 2014

 • Naprawiono błąd systemu głosowania, który powodował wyłączanie się serwera.

Aktualizacja z 1 października 2014

 • Dodano opcję głosowania "Włącz/wyłącz autobalans drużyn"
  • Udane głosowanie włączy bądź wyłączy autobalans drużyn na podstawie ilości graczy w obu drużynach.
  • Użyj komendy sv_vote_issue_autobalanced_allowed, aby włączyć bądź wyłączyć tę opcję głosowania na serwerze.
  • Ta opcja głosowania jest niedostępna w trybie Mann vs. Maszyny, Średniowiecznym, Arena, Turniejowym oraz Treningu.

Aktualizacja z 15 października 2014

 • Zaktualizowano system głosowania
  • Naprawiono odtwarzanie/wyświetlanie się dźwięku/powiadomienia specyficznego dla danej drużyny, w przeciwnej drużynie.
  • Komenda sv_vote_issue_restart_game_allowed odtąd jest domyślnie wyłączona.
  • Dodano komendę sv_vote_issue_restart_game_allowed_mvm (domyślnie włączona).
  • Dodano opcję głosowania "Włącz limity klas"
   • Użyj komendy sv_vote_issue_classlimits_allowed, aby włączyć bądź wyłączyć tę opcję głosowania na serwerze (domyślnie wyłączona).
    • Limit klas jest ustalony przez komendę sv_vote_issue_classlimits_max (domyślnie ma ustawioną wartość 4).
   • Użyj komendy sv_vote_issue_classlimits_allowed_mvm, aby włączyć bądź wyłączyć tę opcję głosowania w trybie Mann vs. Maszyny.
    • Limit klas jest w trybie Mann vs. Maszyny ustalany przez komendę sv_vote_issue_classlimits_max_mvm (domyślnie ma ustawioną wartość 2).

Aktualizacja z 12 marca 2015

 • Naprawiono błąd, w którym interfejs głosowań był niewidoczny, jeśli na serwerze była ustawiona komenda sv_vote_ui_hide_disabled_issues 0

Aktualizacja z 24 września 2015

 • Zaktualizowano system głosowania tak, aby gracze mogli przedłużyć obecnie graną mapę, używając opcji głosowania "Przedłuż obecną mapę" w menu głosowania.
 • Administratorzy serwera mogą skonfigurować tą opcję głosowania, korzystając z komendy sv_vote_issue_extendlevel_allowed oraz sv_vote_issue_extendlevel_quorum.

Aktualizacja z 7 stycznia 2016

 • Zaktualizowano dziennik wydarzeń serwera, aby zapisywał ID osoby, która rozpoczęła głosowanie nad wyrzuceniem danego gracza.

Aktualizacja z 28 lipca 2016

 • Naprawiono błąd, pozwalający graczom na ominięcie wyrzucenie z serwera, poprzez ponowne połączenie się w odpowiedniej chwili.

Aktualizacja z 15 maja 2017

 • Naprawiono menu głosowania nieprawidłowo chowające się po otwarciu menu głównego.

Aktualizacja z 2 sierpnia 2017 #1

 • Naprawiono błąd związany z opcją głosowania nad wyrzuceniem gracza, który powodował wyłączanie się serwera.

Aktualizacja z 28 marca 2019

 • Ulepszono sposób, w jaki działają głosowania za wyrzuceniem tak, aby zmniejszyć ich potencjalne nadużywanie.
 • Naprawiono przypadek, w którym wyrzuceni gracze mogli ponownie dołączyć do meczu.